Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 18 SPOR Brezilyalınm ön eleme maçlannda oynaması zor Carlos erken gitti ama geç dönecek ALEK'TEN ÖZELEŞTİRİ F.Balıçc kaptanı Ale\. bu \ıl lijjde kaybettikkıi 26 puanııı ço£unu iddiavı olmayan rakıınlara karşı oidugumı sövlcdi. Kritik /amanlarda viliıdiktcri puanları aıadıklarını söylcycn Brezihalı yıldu. iddiası/ rnaçlarda bncalamalannın nedeıılerini, "Türkiye ligine baktığını//anıan ilkvmısı hcr /.anıan 2. yarısındaıı daha rahat ytçer. Bıı sczonun ilkyariM bckkdiginıizgibf «eçmedi vc ka> bcrtigimi/ puanlarla bu aşanıaya geldik" sözleriyle aııkladt. Maldonado'\la iljjill jjötü^lerinin dıüi^mcycccyiııi dc bclirteıı Ak>x. "Nc kadar kaliteli bir oyunt ıı olduğıınu biliyorum. O mcvkidcki oynadığııu t-ıı iyi »vuncu Maldoııado" dedi. Brc<;il)alı aynca •(j.Sanıv jnavmdaN'ulkan'ın lıatası utınadıt» }u uını kadar ovnavak <)-0 bîtcril? dlye konusnı. HİLMİTÜRKAY Fenerbahçe, Kadıköy'de Sevilla ıle oynadığı Şampıyonlar Ligi ikinci tur ilk maçmı 3-2 kazanıniştı ama bu karşılaşmada çok önemlı silahını, Roberto Carlos'u kaybetmiştı Escude'nm darbesıyle sakatlanan vc oyundan çıkmak zorunda kalan Carlos'un yapılan kontrollerde kemık zannda zedelenme olduğu, ayağına dıkiş atildığı açıklanmıştı Brezılyalıda sonradan bır de fiıtbolculann baş belası olan stres kınğı oluştuğunu öğrendık. San-Lacivertliler ıçin kuşkusuz kötü bir haberdi bu Çünku Brczılyali yıldızm sakatlığı hemen geçecek gibi değildi, bir hayli zaman alacaklı Yaklaştk 9 ay kadar... Carlos'un ayağına aldığı darbc sonrasında "O darbcylc ayağım bilc kınlabilirdi" açıklaması, yıldız oyuncunun sakatlığının ne derece ciddi olduğunun bır göstergesiydi "Zico'nun plaıılan altüst olmuştu. Carlos'un oynadığı maçlarda ısmi yetiyordu rakip oyunculara. Tribünler onunla çoşuyor, Fenerbahçelı ftıtbolcular da bır kat daha fazla oyuna katkı yapıyorlardı Savunmada bır güvenceydı Carlos'un sahada olması en çok Uğur Boral'ı ralıatlatıyordu Çünkiı o, Carlos'un önünde oynuyor, çoğu zaman ıleriye çıkarak kntık ortalar yapıyordu. Brezılyalı yıldızın yokluğunda, oyun içındekı değışıklikler nedenıyle Uğur'un randımanında düşüş gözlendi... Carlos-Uğur iyi bır ikili oluşturmuşlardı. Ycn geldığmde Uğur genye gelıyor, Carlos deparlanyla ıleriye çıkıyor, ycn geldiğinde de uzaktan şut denemelennde bulunuyordu. Gerçı tspanya'daki isabctlı vuruşlannı burada bir türlü göstcrcmıyoıdu. Belkı bu durum onda stres yaratıyordu ama yınc de o dünyanın sayılı yıldızlanndan binsıydi. Carlos, sakatlığından sonra bır süre daha lstanbul'da kaldı 35 yaş gününu Reına'yı kapatarak kutladı. Sonra kulüpten ve teknık heyetten aldığı ızınle ülkesıne döndü. Eskı kulübü Palınerias'takı doktor vc sağlık ekıbının kontrolündcn geçen Carlos Türkıye'de yanlış. tcdavi uygulaııdığı, bu nedenlc sakatlığının bır türlü geçmediği şeklındeki haberleri de yalanladı Carlos'un oynaması zaman alacaktı, hem de uzun bır zaman Lıgı aylar önce noktalayan Brezılyalı, yenı sezonda Şampiyonlar Ligi önclcmclennde de takımındaki yennı alamayacak Galatasaray'a kaybedilen dcrbı maçtan sonra 'sıkıntılı' günlcr gcçıren Fenerbahçe'de lig bitimiyle birlikte sorunlar daha da artacak. Bır tarafta Zico'nun durumu, bır tarafta Roberto Carlos'un sakathğındakı belırsızlık, dığer yandansa gıdecek, kalacak rutbolcular ve yoğun transfer gündcmı.. Görünen o kj San-Lacıvcrtlılen zor günler bekliyor • 1 9 0 5 ^ AYHAN: Kalli'nın payı büyük NEVZATDÎNDAR BEŞİKTAŞ PARA ARIYOR Spor Servisi -Yeni sezon ıçin fiıtbolcu aramaya baş- layan Beşiktaş, sıcakpara bulmak için çahşmalara hız verdi. Avrupa'nın çcşitli yerlerinde oyunculan ta- kip eden teknik direktör Ertuğrul Sağlant, ant- rcnör Mutlu Topçu vc menajer Sinan En- gin yüksek bonservis bcdelleri nedeniyle ge- ri adım atmak zorunda kaldı. Kulübün yük- lü borcu ve kasada sıcak para olmaması trans- fcn dc sıkıntıya soktu. Siyah - Beyazhlar'ın kay- nak yaratmak için Fulya Projesi'nde sahıp olduklan katlann kira gelırlcrim kırdırmaya gidebileceğı öğ- reruldı Beşiktaş' uı aynca özellikle Fransız ve Rus ku- lüplennın talip olduğu Bobo'yu yüksek bır bonser- vis bedeliylc (8 nıılyon Avro) satmayı hedeflediğı bildirildi. Haziran ayında yıkılması planlanan lnö- nü Stadı'nda hafta sonu oynanacak Vestel Ma- rusaspor nıaçı için Sıyah - Beyazlı taraftarlar bü- yük bir şov hazırlıyor. Stadın yıkımı ıçin izin- lenn alınmamasına karşın hazırlıklara başlayan Beşıktaşlı yandaşlar yüzlcrcc meşalcyle futbol- sevcrlcnn uııutamayacağı bır gösten yapacak. Bc- şiktaşlı yandaşlar ayrıca lnöniı yıkılmadan önce ılk golü atan Onursal Başkan Sülcynıan Seba'nın son golü de atmasını istıyor. GÜNÜN PROGRAMI Fl)TBOL-(Fortis Tiirkiyc Kupası Final- Bursa Atatürk/20.00) G.Bırlığı-Kayscnspor, BASKETBOL-(Beko Baskclbol Ligi Play off- Atatürk/19.00) Tiirk Telekom-G Saray C Crowıı, (Bayanlar l.Ligi Play off-Ayhan Şahenk/2İ).O0) ü.Saray- F.Bahçe, VOLEYBOL- (Aroma Erk.l.igi Play oiTCafcrağa/19.00) Fenerbahçc-Halkbank TV'DE SPOR LigTV/20.00G.Bırlığı- Kayscn, FB TV/19.00 FBahçc-Halkbank, NTV/23.00RMadnd- Barcelona, NTV Spor/19.00 T.Telekom - G Saray Cafe Crown, (22.00) Lazıo-Inter, CNN Türk/20.30 Ponnula 1 rutbol maçı Türkiye Spor Yazarlan Derneği (TSYD)veTurkceU işbirliğiyle düzenlenen Spor Basını Scminerleri'nin altınıısı Yan'da yapıldı. Yimincü Yd Üniversitesi (YYÜ) yeıieşkesindeki seminerdc TSYD Başkanı Esat Yılmaer ve I'urkcell Kurumsal tletişim soıiıııılusu l'unç Saral konuşmacı olarak yer aldı. Sezona iyi bir başlangıç yaptı G.Saray, Karl Hcinz Fcldkamp yönetimindc lıgın ılk bölümünde firtuıa gibi eserkcn takımın en önemli isimlerindendı Sonra şanssız bir sakatlık yaşadı. Tedavisi için öngörülen süre ikı aydı Ancak planlar tutmadı Dört ay siıren aynlığı takımın dengesini bozuyordu Bunu Kallı de daha sonra itıraf edecektı Evet, Ayhan Akman G.Saray ıçin ne nedenli önemlı bir isim olduğunu son olarak Sıvasspor karşılaşmasmda gosterdi Üç gol atan Arda Turan bile maçtan sonra "Gecenin yıldızı Ayhan ağabeydi" diyordu Yaptığı asıstler, attığı şık golle fınal nıtelığuıdekı suıavın kazanılmasında başrolü oynayan Ayhan Akman bızı kırmadı ve sorulanmızı yanıtladı.. Sıvasspor maçıyla başhyor yıldız futbolcu sozlerme... "Son iki haftada birbirinden zorlu karşdaşmalar oynadık. EBahçe'yi geçince önemli bir avantaj yakaladık. Ayağımıza kadar gelen tirsatı kaybedcınezdik. Bu yüzden Sıvas nmçıııı kazanacagımıza inandık. Elbette tedirginlik duyuyorduk. Sıvas'ın hedefinin olması, medyamn günlerce bu karşılaşmayı ele alması flnal havasında bir 90 dakika oynamamıza sebep oldu. Takım olarak çok iyi performans sergiledik. Gcriye düştüğümüz • 1905 •• anlarda bile kazanacağımıza inandık." Sıvasspor'uıı başansını es geçmiyor yıldız futbolcu "Şampiyon olamasalar da gösterdikleri performans Türk futbolu açısından bir devrimdir. Anadolu futbolu belki bu örnekten yola çıkarak büyüklere başkaldırabilir. Bu yüzden Sıvas'ın alkışlanması gcrckiyor. Son ana kadar şampiyonluğu kovaladılar." Ve gelıyoruz son haftalardakı dircnçlı futbola. Kımilen bunu Kalli'nın gıdışınc bağlıyor. Ayhan, cski hocasından övgüyle söz ediyor..." 'Kallı gıttı dıye takım havaya gırdı' yorumları yanlış. Biz sezona ilk başladığımız andan itibaren takım olma yolunda önemli adımlar attık. Yeni bir ekip olmamıza karşın zirvede kaldık. Üstelik 6 maçımı/.ı seyircisiz oynadık. Feldkamp'ın hakkını kimse yemesin. Eğer şampiyon olursak onun da büyük payı var. Son 6 haftada değişen şey, belki hatalardan ders almamızdı. Hcr maça flnal havasında hazırlandık." G.Saray 'da dıkkat çeken noktalardan bın de takımın temkınlı olması. Futbolcular çok zorlu bır maçtan sonra biJc soluğu Florya'da kampta alıyor Tecrübelı oyuncu bununla ilgili olaraksa şunlan söylüyor "Kutlamak için erken. Daha şampiyon olmadık. Gençlerbirliği OFTAŞ karşılaşmasını kazanıp taraftarımızın önünde turu atmak istiyoruz. Ondan sonra eğleniriz." G.SARAY'A İYİ HABER G Saray-FBahçe maçuıda taraftarlann çırkın ve kötü tezahüratı nedenıyle PFDK'yc sevk edilen San - Kırmızıh kulube ıyı haber geldi PFDK, dün yaptığı toplantıda G.Saray'ın G.Bırliğı OFTAŞ nıaçıru seyircisiz oynamasına gçrek gönnedi. Kurul G.Saray'a 13 bin YTL para cezası verdı. Öte yandan Lincoln'ün Sıvasspor maçından önce soyunnıa odasmda arkadaşlanna bır konuşma yaptığı ve "Beklcncni veremedim ama siz şampiyon olun; söz veriyorum gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük zaferler yaşatacağım" dedığı belırtıldı Bu arada San - Kınnızılılann gelecek sezon ıçin turuncu renklı bır forma hazu-lattığı öğrenildı. Forma satışlanıu arttuTnayı planlayan yönetimın bu fikrc sıcak baktığı belırtıldı San-Lacivertliler, Antalya Belediye'yi yenip seriyi 2-0'a taşıdı, yanfinale yaklaştı F.Bahçe Illker'den dev adun F.Bahçe Ülker: 81 - Aııüdya B.: 76 SALON: Abdi Ipekçı HAKEMLER: RecepAnkaralı (7), FArslanoğlu (6). A.Özgök (6) F.BAHÇE ÜLKER: Ptvldzıc (7)9, ÖmerOnan (7)13, Kınse\ (7)11, Semıh (4). Vıdmar (5)3, Mırsad (6)12, tt'hıte (7)15, ÖAfik (7)14. Oğıc (4)4 ANTALYA B.: Can (8)16. Lucas (6)8. Enın (4)4. Marsh (7)17, Douthıt (7)14, Nedım (6)10, MKemal (6)7, Cemal (2), Anla (2) 1. PERİYOT: 16-15, tLKYARI: 37-30,3. PERİYOT: 60-49 FATtHERDOĞDU Beko Basketbol Ligi play-orTçeyrek final serisinin 2. karşılaşmasında F.Bahçe Ülker, Antalya Büyükşchir Belediye'yi 81-76 yenerek, seride 2-0 öne geçti. S P O R G Ö Z L E M / ALİ ABALI EFES SERİYİ EŞİTLEDİ Efes Pflsen: 78 - P.Karşıyaka: 56 HAKEMLER: Rıistü Nuran (6), Hahl Baldennr (5), Alı Şakaa (6) EFES PtLSEN: Serkan (6)7. Penn (5), Gregon<(6)9, Errnal(6)6. Hutson (7)13, Ender (5)5, Bradshaw (4)2, Mııstaja (6)6. Spencer (7)15, Kerem (7)15,Banş(2),Bora(3) P1NAR KARŞIYAKA: Götyer (3)2, Marshall (6) 12, Emre (5)7, Hosley (7)16, Asım (5)7. Erhan (2). Carlisle (6)8. Can (3)4, Volkan (2) 1. PERİYOT: 13-14, İLK YARI: 38-25,3. PERİYOT: 58-40 Bcko Basketbol 1 ıgı play-offçcyrck fınal sensının ıkıncı maçuıda EfcsPılsen, PınarKarşıyaka'yı 78-56yenerek, durumu 1 -l'egetırdı e-postaıaliabaliC'J'Superonline.com Futbolda, Süper Lig karşılaşmaları bu hafta sonu yapılacak maçlarla sona eriyor. 34 hafta süren bu karşılaşmalarda karda kışta takımlar uğraş verdiler. Şampiyon olacak ıle düşecekler ancak geçen haftaalınan sonuçlarlaortayaçık- tı diyebilinz. Düşecek üç takım belli oldu; Ka- sımpaşa, Çaykur Rizespor ve Vestel Manısas- por'un küme düşmeleri kesınleştı. Son hafta- ya kadar düşecek takımlar arasında yer alan ve üstelikTürkiye kupası finalıstı olan, Gençler- bırlığı'nin kurtulması, liglerde görülmeyen, il- gınç bir olay olarak nıtelenmelıdır. Şampiyonluğun ılk basamağına Galatasaray çıktı gibi. San Kırmızıh takım son maçmı Istan- bul Aiı Sami Yen Stadı'nda Gençlerbirliği Oftaş ile yapıyor. Ilk maç golsüz beraberlikte sonuç- lanmıştı; Galatasaray'ın, ezeli rakıbi Fenerbah- çe'nin üç puan önünde olduğunu dikkate alır- sak, yine bir beraberlik onlan mutlu sona ulaş- tıracak ve şampiyon olacaklardır. Çünkü hafta- lardır galıp gelemeyen Oftaş önünde Galatasa- Futbolda Ligler Biterken... ray takımı şölen havasında oynayacak ve ra- kıbini yenecektır, kanısındayız. Haliyle bu ihtimal hesaplarında Fenerbahçe'nın de Trabzonspor önünde ve hem de deplas- manda üç puan almasını varsayıyoruz. Olasılıklan birtarafa bırakalım. Bu sütunlar- da defalarca ışaret etmeye çalıştık. Galata- saray bu fırsatı değerlendirecek, şampiyon olacaktır. Ayrıca çok önemlı husus, başında bir yabancı, ozellıkle Feldkamp yoktur. Ga- latasaray geçen hafta Sıvasspor önünde 5-3 galip gelırken 90 dakika sonunda hakem bi- tiş düdüğünü çalarken sahada tamamı Türk, 11 oyuncu vardı. Buna karşın Fenerbahçe'nın teknik direktörü Zico, Carlos sakat olduğu için 8 yabancı ıle sahaya çıkmış olmanın uzüntu- sü içinde görülüyordu. Dıyeceğimiz, yabancı oyuncular ne kadar para alırlarsa o kadar ter döküyorlar. Yabancı-yerli oyuncular arasında dikkati çekmeyen, bazı yöneticılerin üzerınde durmadıkları olgu işte bu. Avuç dolusu para- lar saçarak olumlu sonuçlar almayı bakalım ne kadar bekleyeceğız? Puan durumuna göre bu hafta sonuçlar ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray ile Fenerbahçe katılacaktır. UEFA Kupasf nagi- decekler ıse bu akşam Bursa'daTürkiye Kupa- sı ıçin oynayacak olan Gençlerbirliği ile Kay- serıspor maçının galıbı ıle Super Lıg'ı üçüncü olarak bitirecek takım olacaktır. Üçüncülükte Sıvasspor'un şansı fazladır. Bu bakımdan Be- şiktaşlılann bu sonuçlara bakarak "Neredeyan- lış yaptık?" diye öz eleştiride bulunmaları gere- kır. Başansızlığı sadece hakem hatalanna bağ- lamalan da yanlıştır. örneğin son Ankaragücü maçmı nasıl kazandılar? Söyleyelim, tek kelimey- le hakem sayesındedir. Süper Lig bitti, altta ka- zan kaynatılıyor. Yükselme grubundan mahalli liglere kadar olaylar birbınnı kovalıyor. Kavga dö- vüş olağan sayılıyor ve kan akıtılıyor. Adam gı- bı çolukçocuğumuzlamaç ızleyemedığımız su- rece bu fasit dairenın ıçınde döner dururuz. Artık kuluplerımızı yonettıklenni zannedenler, akıllannı başlanna almak zorundadırlar. Kabakuvvetlesonucaulaşılamayacağını her- kes bılmek zorundadır. Ankara takımlarından söz edersek, dört ta- kımımız ınışlı çıkışlı sonuçlarla lıgetutundular. Ba- zı kışıler Anadolu'dan şampiyon çıkaracağız masalı ile kamuoyunu uyutmaya çalışıyorlar. Ankara takımlarının yöneticılerine Izmir ve Ege bölgesının hazın durumunu hatııiatmak isterim. Bırbırlerinın gözlerinı oyacakları yerde güçbırlı- ği yaparlarsa başanlı olurlar. Onümüzdeki yıl- larda 10O'üncü yılını kutlayacak Ankaragücü'nü at pazarında satar gibi gündeme getirmelerini de ayıplıyorum. G.BÎRLİĞ1 - KAYSERİ TürkiyeKupası 'nda Anadolu 'nunfinali Spor Servisi - Fortis Turkıye Kupası bugün sahıbinı buluyor. İkı sezon önce statüsü değişen Fortis Türkiye Kupası finalı bu yıl 3 büyük takım arasında olmadığı için Bursa'da ızleyıcı karşısına çıkıyor. Ligdeki en kötü sezonlanndan bınnı yaşayan Gençlerbirliği ve kupada ılk kez fınal oynayan Kaysenspor bugün Bursa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelıyor. Mücadcle saat 20.00'de başlayacak vc Lig TV ekranlarından naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Yunus Yıldırını yönetecek Yıldınm'ın yardımcılıklannı Bülent Gökçü ve Serkan Ok yapacak. 19 MÎLYON YTL îddaa rekor ikramiye verdi Spor Servisi - Iddaa, şampıyonlukyanşının düğüm maçlanmn oynandığı 4 Mayıs'ta venlere göre bir günde toplam 19 mılyon YTL'lık ikramiye kazandırdı Programda, lıguı zu-vcsinı şckıllendııecek Sıvas-G.Saray, FBahçe-G Birliğı ve A.Gücü-Beşıktaş maçlanmn da yer aldığı 4 Mayıs günü böylece Iddaa oyunun en yüksek 'günlük ikramiyeyi' verdiği tarihlerden biri olarak kayda geçti. Futbolda akademik eğitim seferberliği Bahçeşehir Üniversitesi ile Uluslararası Futbol Fedcrasyonlan Biıiiği (F1FA) Uluslararası Spor Çaiışmaları Merkezi (C1ES) arasında, Spor Y onetimi Sertifıka Programı anlaşnıası inızalanduBahçeşehir Üniversitesi ile FTFA arasında varılan anlaşma ııyannca. Bahçeşehir Üniversitesi F1FA onayh ilk Spor Yönetimi Sertifika Programrnı 2008-09 öğretim yıhnda başlatatak. Progranun tamtun toplannsına UEFA Asbaşkanı Şcnes Erzik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörii Prof. Deniz Ülke Anboğan, CffiS (I luslararası Spor Çalışmalan Merkezi) Başkam Louis Juvet kaöldı. (GORKEM ÇÖTELİOĞLU) YARIN VERÎLTYOR Fatih Terim 'e îtalyan nişanı Spor Servisi- Büyükelçı Carlo Marsili'nin önensiyle, | Ulusal Takımlar Teknik Dırektöru Fatih Terim'e, ltalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafîndan sunulan 'ttalyan Dayanışması Yüksek Liyakat Nişam' venlecek. ltalya'mn Ankara Büyükclçilıği'nden yapılan açıklamada, Fatih Terim'e nişanın yann venleceğı bildirildı FBMERBAHÇE FİLEDE MUTLU SONA KOŞUYOR F.Balıçe: 3 - Halk Bankası: 2 SALON: Caferağa HAKEMLER: B Dıkmentepe (6), B Bozkurt (6) EBAHÇE: Bani (6), Arslan (7), Coskuvıc (6), Burak (7), Gomez (8), Grbıc (7), Alı (lıbero 6), Hakan (5) HALK BANKASI: Ender (6), Davıd (8), Ulaş (7), Sıebeck (5), Hooı (5), Volkan (7), Hasan (lıbero 6), Kemal (5), Barlman (7), Umul (5), Çağlar (5) SETLER: 21-25, 25-18. 25-21, 25-27, 15-11 ALEVANAKÖK Aroma Hrkekler Völeybol Bırincı Ligi play-off fınal sensındc F.Bahçe, Halk Bankasf nı 3-2 yenerek seride durumu 2-0 yaptı San - Lacıvcrtlilcr bugunkü maçı da kazanırsa şampiyon olacak. GÜNÜN ÎÇÎNDEN # Yeniyolspor, Gökdeniz'in transfer olduğu Rusya'nın R.Kazan takımından yetiştırme parasını alamadığı gcrekçcsiyle malıkemeye başvuracak. # Merkez Hakem Komıtesı yeni sezonda hakemlenn daha iyi eğitim alması ıçin Collina, M.Merk, Urs Maıer'ı davct edecek. # Vakıfbank Güncş Sıgorta, Alman Angehna Grün'le anlaştı. # Formula 1 pilotlarının katılacağı rutbol maçı bugün Alı Sami Yen Stadı'nda oynanacak. # AnkaraMa 6-1-5-2-7-2 kombınesini bilenler 27.101,92 YTL kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog