Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 12 EKONOMt ekonomi@cumhuriyet.com.tr 8 MAYIS tııı Öncekı En En Deföm A & * Htssefct K*antf Duşûk Yûteek Kaperaş K OrLFry 101 093 77151 1093 7: AkıtKKfcejGMYO 410 ı ta 10 70 10» 2 i a 21S 064 06? 575 675 ffi Anâdojû Hayot Emek 4 0 AÛdolûlHİu 10 71 AnadoluSıgorta 15ı AnalTelekom 2 7; Arçalık 5 71 ArenaBılgbayjı 30: AraanTekstıl 1 1 . Aselaan 2 3 » AsyaKallmBankaa 88: 054 248 480 Jaas tekstıt 0 92 M ı ÇnMo 161 iotovaYapı 057 tausanMannesmanniOOO iofusonYat Paj 332 Josch Fren &stoml«l77 60 Bossa 127 BoynerMaBazacılık 181 Bnia 5900 BSHEvAletlerı 2550 BummngYat 01 064 "--'"• 2090 106 1030 îneiouraa İBİ 12 20 jylan G ylm 2 52 ıylasMad«ncılık 2 86 ıcaCola 1160 ımponenln Döktaş 360 »Jlmeallaktofırc 515 ısBoya 043 ıkHolat *HaHıl(Ysm] JaıraasMküm 127 JenızYat On 112 2070 2160 105 110 1000 1040 1220 1260 1200 1240 1120 1150 SJS 085 06 1450 143 260 24 U İ M Ü I 2 0 1180 115 Hlukıya15ATpıBYF1115 110 XJtM Türklvo A Tipi BYF1140 113 * •mBuıda 276 26 mÛL-stKılk 247 24 m Holdıno 153 15 an Yayın Hol 2 68 2 6 cjşĞEGMYO 106 10 ın Dofian Basm 2 60 2 7 Ereğb Demır Çallk 1180 EısuGıda Escort Coımıtet Euro Yat OrT EVGYiH Ort Fayofi Ddenme Yar 3.24 l-enfflbahçe itpotn 56 5T Fınans Fın K» 23 FınansYalOI 1? Fınansbank F M fonn Pıaton FodOtosan Fortö Bank FrnoPakGKia 071 141 073 066 65000 64500 1210 1210 145 1 42 110 108 FrfE lal Bora B Tpı BYF1O910108 7011 raySportrT1020Q 1010" ' 130 530 65500 1260 146 111 0920 19 iElektık 090 ....alYalHoldıng 104 iokiaş Kuyumcukjk 207 SjdYeaı 1520 JsÇhıenlo 5000 «ÎKjElektronk 088 160 HSSnSdarR HecMIYaiC Hekiaj 127 lüfrlyet Gzt 253 c x*J " 360 368 n 2 78 2 74 076 072 yar 185 163 062 Offi Ort 087 063 530 515 slanbul AHm BYF 3510 3490 I ş Bankası W 21500 0019 350 0019 3: BankasıH 94000 93000 9! BankanlC 560 545 « — 1 - - 1 » ^ 831500 111 106 1İS 571 067 1110 10 645.. ' 344 18 32 75 246 Karal Etekironık Karsan Otomolıy Karsu Tekslll Kaionsan Kay Dan PatTlc Ketoek Motnlya 068 KsılGıda 4700 KOTvıaşGKla Klmasan Klıma Kobı SMIST JS ATıpı BYF1050101ı KoçHoldro 4 50 •- Konfrut GHU KonjaÇmenlo Ko^Davetıye KratalKda Kutahya Pofselen Lnk Bilgısayaı LnYağ uoa Looo Yazılım 324 : LüKsKadlla 211 : Malı Sek Deı NFIST20 BYF13 501 Marbas B Tıpı Yat Ort 0 96 I MarSnÇlmenlo 640 l Mardın Çımenlo (Yanfl 5 35 ! Marmans AHınyunus 1090 II MarmonsMaıtı 090 Mnhall 12 80 MldyaHoMlng 690 MentknsTek9lıl 040 0 42 U m o l t a s t o l 062 060 Merko; B rıpı Yal Ort 061 058 MakoGA 266 250 Motomioks 0 « OB.1 MolroYalOn 0 Mıgros 19 Mılpa 1 MulluAku 2. NoroısHokiıng 1 Ncllloldm 0 Ndllurom 0 NMns lelekmı 20 Nurıüımonlo 14 NuıofGMYO 2 Olmuksa 3 Oyak Yal Ort 0 OfltaKiGMYO 1 PaıkElekMadoncılık 6 Paraan 2. Penguen Gıda 1 PnraGMYO 1 Peikjın 7 Petrol Otıst 5 365 360 490 080 2 70 „._,„. 2 76 SslcukEczaDeposu 194 ' —•: Kırtaaye 155 068 570 jzFllament 130 IFCIAkbankBYF1150 . JMm 1071 T Ekonomi Banfc 16' 1 KalkınmaBank 8B! T Tubotg 17: TSKB 14. TacHerYalOrl 051 TacYat St 33 AımYatCM 061 lalKonseryo 361 rAVHavalımanlan 8 7i TekArlTurUm 131 Teklen HoUlng 7 81 TekalllFdKır 07! TnMbank 2J1 TascoKıpa 761 TıreKutsan 8 0 TolaşOloFab 4B TrabîonsporSpmM 1381 2000 168 2.22 076 094 2150 1510 312 201 1080 165 890 176 145 057 96393 186930 -374 1045 5460554 153 130 19 271 278 115 2024207 1077 113951 140 2133 26493 106 189 1103 741 250 119 599307 108 944 3861624 274 071 68703 2 36 165 427 907 350 213 064 1335 095 635 530 1290 1350 1310 161 214 073 091 2150 1510 •o er 1143 611 377 -097 519 342 085 138 1442 1751 ... 25644 601 5 783611 247 265 477,273 18113048 714 558 262615 1010517 1016317 326 749 471496 1162202 243 825 1170527 1644 594 473349 10 529774 152 -060 -056 413 077 130 197 541 10 71 51 163 331 36i 2 514 9 876 16177ı •072 -051 6 477 258 96217 797203 211936 21211? 1 Temmuz'da başlayacak otomatik fiyatlandırmayla enerjinin maliyeti de anlık değişebilecek Elektrik 'otomatik' çarpacak• Faturanın, özel sektörden pahalıya alınan elektnk nedeniyle yüzde 10, petrol fiyatlanndaki artışın yansıtılması nedeniyle ise yine yüzde 10 olmak üzere toplam yüzde 20 artması bekleniyor. Ekononıi Servisi - Arala- nnda EUAŞ, TETAŞ, TKİ, elektnk dağitım şırketlen ve BOTAŞ'ın da yer aldığı ener- jı KlT'len, 1 Tenımuz'dan ıtı- baren, "Maliyet Bazh Fiyat- landırma Mekanizması (MBF)"na geçıyor. Yuksek Planlama Kurulu'nun konuya PETROL 120 DOLARI AŞTI Uluslararası pıyasalarda ABD ham petrolünün vanl fıyatı, petrol arzı- na ilişkin kaygılar yüzünden 121 dolan geçti. ABD ham petrolünün varil fiyatı, haziran ayı teshmi 121.49 dolara çıkarak yeni bir re- kora imza attı. Londra Brent tıpı hampetrolün varil fiyatı da 119.03 dolara ulaştı. Petrol Ihraç Eden Ül- keler Örgütü (OPEC) üyesı ve dun- yanın sekızınci büyük petrol ıhra- catçısı Nijerya'da, petrol üretımine ilişkin kaygılar, petrol fîyatlannın zırve yapmasında etkili oldu. Ni- jerya'da Shell fırmasına aıt petrol üretım bölgelerine düzenlenen sal- dınlar nedeniyle şirketın üretimı günlük 164 bın vanl azaldı. ılışkın karan, Hazine Müste- şarlığı'nın ınternet sayfasında yer aldı Uygulamayla, enerji KÎT'lerıyle, sermayesinm yuzde 50'den fazlası kamuya aıt olan elektnk dağıtım şır- ketlennın de (EDAŞ) malı açı- dan sağlıklı ve surdürülebılır bır yapıya kavuşması amaçla- nıyor. Buna göre, söz konusu ku- ruluşlar 1 Tenımuz'dan itıba- ren yeni tanfelennı 1 Tem- muz, 1 Ekım ve 1 Nısan 2009 tanhlennden geçerlı olmak üzere belırleyecek. Bununla bırlıkte, NTV'nin habenne göre haziran başın- dan itıbaren elektnk ve doğal- gaz yeniden zamlanacak Elektnktekı zam ıhtıyacının en az yüzde 15-20 cıvannda olduğu behrtılıyor Geçen ay- larda yüzde 20 oranmda zam- lanan elektnk tanfesı, artan petrol fıyatlan ve enflasyon nedeniyle bır kez daha zamla- nacak. Arzda yaşanan açık nede- niyle özel sektörden alınan elektnğın maliyeti de faturala- ra yansıtılacak Enerji Pıyasa- sı Duzenleme Kurulu'nun, ıl- gılı yönetmelığı bu hafta gö- ruşmesı bekleniyor. Yetkılıler, özel sektörden pahalı alınan elektnğuı faturalara ek malı- yetının yuzde 8 ıla 10'u bula- cağını vurguluyor Buna petrol fıyatlan, enflasyon ve dövız kunındakı artış eklenınce ye- ni zam ıhtıyacının en az yuz- de 15 ıla 20'yı bulacağı söyle- nıyor Yabancı aracı kurumlara göre Türkiye'de bankacılık ve inşaat sektörünü zor günler bekliyor 6 Faizîn ateşi ekonomiye düşer' • Enflasyon ve büyüme tahminlennı revıze eden piyasalar, Merkez Bankası'ndan üç ayda yüzde 1.5 faiz artışı bekliyor. MURATKIŞLALI ANKARA - Çokuluslu yatırım bankası JP Morgan mayıs, haziran ve temmuz aylannda Merkez Banka- sı'nın arka arkaya 50'şerpuan olmak uzere toplam 150 puanlık (yuzde 1 5) faız arttınmına gıdeceğını, bü- yumenın de 2008-2009 yıllannda yavaşlayacağını ongordu Raymond James Yatınm ıse mayıs vc hazıran- da 5O'şer puanlık artıştan sonra yı- lın ıkmcı yansında bır 50 puanlık ar- tış daha beklediğını bıldırdı Faız ar- tışlanndan, oncelıkle bankalar ve ın- şaat sektöru gıbi faıze duyarlı sektor- ler etblenecek JP Morgan'ın 1 Ma- yıs 2008 tanhlı raporunda, faız art- tınmlannın esas olarak "yatırımcı güvenini tazelemeyc yönclik oldu- ğu" belırtılerek yapılacak artışlar- dan sonra gecelık oranlann yuzde 16 75'eçıkacağıkaydedildı Rapor- da, "2008 büyüme tahminimizi yüzde 4.4'ten yüzde 3.8'e, 2009 tahminimizi ise yüzde 6'dan yüz- de 5.2'ye çekiyoruz" ıfadesme yer venldı. 'İnşaat: zanıan darahyor' Raymond James 'ın "Gerçeklik Politikası" başhklı raporunda ıse "yüzde 4'lük 2008 enflasyon hede- finin bir anlamının kalmadığı, 2009 enflasyon hedeflnin de üçiin- cü çeyrekte revize edüebileceği" beluiıldı Aracı kurumun "İnşaat Sektörü: Zaman Darahyor" baş- hklı raporunda, artan faızlenn konut kredılenndekı buyumeyı onledığı, konutta arz fazlası, duşuk talep ve uışaat gırdı fıyatlannda artış yaşan- dığı kaydedıldı Inşaatçıların "bu yı- lın sonuna doğru nakit sıkışıklığı yaşayacakları, borçlannı ödeye- mez hale gelmelerinin 'an mcsele- sı' olduğu" ifade edılen raporda, "tnşaattaki nakit sorunları ban- kacıhkta geri dönmeyen borçların artmasına neden olacak" değerlen- dınnesınde bulunuldu Hısse Adı Öncekı En En Kapamş Dûşûk Yüksek AğıriıkJı Iştem % OtlRy Hacmı ' VakrfYat Ort 17ı Yaktfar Bankası 25ı VakkoTekslıl 68: VartıkYatÖrKYeni) 094 VnMBeyazEsya 362 VSroKaS» 0 89 Y M Y GMYO 076 Yapı Krodı Fm Kır 3 02 YapıKn>dKotayGMYO225 220 YapİKıadıSıgoıto 1350 1330 Yapı Krodı Yıl Ort 073 071 YgjSISrtB* 294 - YsiırmFhYatOrt 065 Yünsa 133 ZoftıEnarji 515 29. 131 °11500 1 } 064 136 1 » 770 455426 ! •075 132 12581 291 507 1331016 , 2. ULUSAL PAZAR Cözaltı Pazarı .«"P 8» 85? 8fi ZofkjHokJınfi 059 058 059 gksD 019 022 -435 02! 7940 067 290 066 7715 I 044 2.22 044 167509 031 0.26 0 31 690 03 714 027 313 031 30 357173 ı 27 2679 3 15694 l Yeni Ekonomi Pazarı 'Doğru projeler ayakta kalacak' Maya Grubu Başkanı FuatAtalay, Bursa 'ya 210 milyon dolara Anatolium Alışveriş Merkezi kuracaklarını belirtti Ekonomi Servisi - Maya inşaat ve Hollandalı gayri- menkul şırketı Cono Bur- sa'da 210 milyon dolar ya- tınmla Anatolium adlı alış- venş merkezi (AVM) kura- cak. Projenin tamhmı ıçin dü- zenlenen basın toplantısm- da konuşan Maya Gayn- menkul Gelıştırme ve İnşa- at Grubu Başkanı Fuat Ata- lay, toplam 80 bm metreka- re kiralanabıhr alana sahıp olacak AVM'nin fınansma- nmm yüzde 35'ının Ma- ya'nın özkaynaklarmdan, kalan bölümün ıse Akbank ıle yapılan anlaşma uyann- ca proje fnıansmanı olarak sağlanacağını söyledi Atalay, Cono ile imzala- nan satış vaadı anlaşması uyannca, koşullar yenne geldiği takdirde, AVM'yi Cono'nun satın alarak ış- letmecı olacağım behrttı. Sorulan yanıtlarken özel- lıkle büyükşehırlerde AVM'lerde arz fazlası tar- tışmasına değınen Atalay, bazı akslarda yığıhna oldu- MBBEMHHSIiaBUH 7M1TO2008 ğunu belırterek doğru pro- jelenn ayakta kalacağını, arz fazlası olan bölgelerde ıse "alışveriş merkezi en- kazı" oluşacağını belirtti Yatmm ıçın Bursa'yı tercih edeıkeıı doğru bir karar al- dıklanna inandığını ıfade ettı. "Anatolium Bursa"nın 2009 sonunda hizmete açıl- ması bekleniyor. KmlTV FMtekrar satişta Ekonomi Ser- visi - Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu (TMSF), Kral TV ve Kral FM tican ve ıktı- sadıbütunlüklen- m yeniden satışa çıkardı Muham- men bedelı 85 milyon dolar ola- rak belırlenen Kral TV ve Kral FM tican ve ıktı- sadı bütünlüğü- nün satışı ıçin ıhale 18 Haziran saat 11 OO'de TMSF konferans salonunda yapı- lacak. Otomotive tanıtım komitesi Ekonomi Ser- visi -UludağTaşıt Araçlan ve Yan Sanayı thracatçı- lanBirlığı'ninön- derliğinde, Oto- motiv Sanayu Derneğı ve Taşıt Araçlan Yan Sa- nayıcılen Denıe- ğı'mn katılımıyla Otomotıv Endüst- nsı Tanıtım Komı- tesı oluşruruldu. TAYSİB Başkanı Erkut Özerman, komitenin otomo- tıv endüstrısının doğru algılanması ıçın çalışacağını soyledı Samsonite 15 mağaza açacak Ekonomi Servisi -Türkiye'de hızh buyumeyı planlayan Samsoni- te, 15 adet mağaza açacak. Samsonıte Türkıye Genel Müdü- rü John Haney ve Samsonıte Tür- kıye Pazarlama Müdürü Berül Su- lamacı, duzenledıklen basmla soh- bet toplantısmda planlanm açıkla- dı Haney, Türkiye'de bu yıl yüzde 150 büyüyeceklerinı ve 10 milyon Avro cıro elde edeceklenm dile ge- tırdı Haney, ilk mağazalannı bu yıl Astona'da açacaklannı söyledi. Haney şoyle konuştu: "Türkler kaliteye daha fazla para ödüyor. Yalnız okul çağmdaki çocuklar sırtlarında çantalarla çok fazla yük taşıyorlar. Bu da omurilik sağbğı açısından tehlikeli. Bu ko- nudaki özel ürünlerimizi daha fazla ön plana çıkaracağız" dedı. ctal IÖVİ2 EFEKTİF YATIRIM FONLARI Ingilizler haciz hskacında Ekonomi Servisi - hıgıltere'de tut- sat (mortgage) kredılennın gen öde- melen yapılmadığı ıçın el konulan ev sayısında son 17 yılın en yuksek ra- kamına ulaşıldı Ingıltere'de en son 1991 'de yaşanan büyük mali knz sı- rasında bankalann, ıpoteklennı elle- nnde tutrukları 142 bın 205 eve el koyulurken bu rakam 2OO7'de 95 bm 374 olarak gerçekleştı 2007'nin son uç ayında bankalara dönen evlerin sa- yısı 25 bın 8'e çıktı Mortgage pıya- sasındakı zorluklann ekonomıyı teh- dit ettığını soyleyen ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke de "Geçen yıl ABD'de haciz sürecine giren ev sayısı yüzde 53 artarak 1.5 milyona çıktı" dedı 'Mortgage 'ın faturası çalışana Ekonomi Servisi - tsvıçre'nın en büyük bankası UBS (Umon Bank of Svvıtzerland) ılk çeyrekte 11 mıl- yar dolar zarar ettı. UBS'den yapı- lan açıklamada, şırketın 2 bm 600'ü yatınm bankacılığı bölümü ve 2 bin 900'u ıse dığer bolumlerden ohnak üzere toplam 5 bm 500 kışiyi gele- cek yılnı ortalanna kadar işten çı- karacağı ifade edildı. UBS'nın ak- tıflen, geçen yıl yaz döneminden bu yana ABD'dekı yüksek riskli tutsat (mortgage) knzinden kay- naklı ohnak uzere 37 4 mılyar do- lar azahnıştı 6 MAYIS 2008 FonAdı DünkflFlyat Fariı FonAdı DünkilFiyat Fark FonAdı MnküFiysl Fark FonAdı DûnküFlyat Fark 11 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan jl Danımarka Kronu ,1 AVTO 1 lngıhz Slcrlını ıl Kviçrc Frangı I lsveç Kronu II Kanada Dolan 1 kuveyl Dınan 1 Norvcç Kronu 1 Sud Arb Rıyalı IIOOJaponYenı I Yeni lsraıl Şekelı II Ycnı Rumen Leyı 1,2502 1,1794 0,25954 1,9372 2,4608 1,1876 0,20602 1,2353 4,6422 0,24536 0,33434 1,1908 0,35621 1,2562 1,2493 1,1871 1,1740 0,26082 0,25936 1,9465 1,9358 2,4737 2,4591 1,1952 1,1858 0,20816 0,20588 1,2409 1,2307 4,7033 4,5726 0,24702 0,24519 0,33494 0,33183 1,1987 1,1864 0,37448 0,49972 1,2581 1,1942 0,26142 1,9494 2,4774 1,1970 0,20864 1,2456 4,7738 0,24759 0,33745 1,2033 0,56351 161 X >1ABDDolarr 10532 Avustralya Dolan ,48163 Danimarka Kronu ,10510 fsviçre Frangı ı60348 imfKronu ! 10480 JaponYeni '10123 Kanada Dolan 50854 Nomç Kronu 3 7505 S.Arab.Riyali 1Ano: 15495 ABD Dolan 11ng. S 19692 ABD Dolan ' i l m j t D : 3 7441ABO Dolan SERBEST PİYASA ABD Dolan Avro MteSMn tSVKTG Fr3f)QI CımAlln AUŞ SATIŞ 12560 12630 19560 19630 24650 25150 11900 12100 3560 3600 23900 242.00 CEtilll FllZlfl IGunlukRepo 7GunlukRepo 15.61 1587 FonAdı DunkuFiyat LArlFı Fark fnnhnl.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog