Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 10 J31S H A J J İ İ I I V L E R dishab@cumhuriyet.com.tr YABANC1 YATIR1MA S1NIR Her yıl Nazi faşizminin yenilgiye uğratılmasıy- la 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 9 Mayıs gü- nü "Zafer Günü" olarak kutlanan Rusya'da dün tören provalan yapıldı. (Fotoğraf: AFP) Putin'den son dakika icraatı Dış Habcrlcr Scrvisi - Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenecek yemin törcniylc koltuğunu halefi Dimitriy Medvedev'e bırakıyor. Ancak bu görev değışikliğine karşın Kremlin'de yine en güçlü ısmin, siyasi yaşamuu başbakan olarak sürdürmesi beklenen Putin'in olacağı yorumları dikkat çekıyor. Dev devir teslim töreni Rus yetkililer, ülkenin cn gcnç devlet başkanı olan 42 yaşındaki Medvedcv'in Krcmlin Sarayi'nda bugün gerçekleşecek görkemli yemın törenine yaklaşık 2 bin 400 davetlmın katılacağını açıkladı. Putin'm görev süresinin dolması üzerıne yerine aday gösterdiği Medvcdev'ın eski yönetimin politikalarını izlemesi bekleniyor. Bu çcrçcvcdc dc Krcmlin'in yeni ev sahıbinin Putin'in gölgesınde görevini sürdüreceği yorumları yapıliyor. Giderayak imzaladı Putin'in devlet başkanlığı koltuğundan ayrılmadan önceki son dikkat çekici icraatı, yabancılann belirli stratejik alanlara yatırımım sınırlayan yasayı onaylamak oldu. Yeni yasaya görc yabancıların nükleer enerji, doğal kaynaklar, stratejik mineral depolannın araştmlması, havacılık, uzay ve savunma • • alanının hassas bölümleri dahil olmak üzere 42 sektördeki yatırımlarına kısıtlama getırılıyor Bu çerçcvcdc tclckomünıkasyon üzerindc yabancıların hak sahıbı olmaları ve yatırıma girmclcri de yasaklanıyor. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, söz konusu tasarıyı 2 Nisan'da büyük çoğunlukla onaylamış ve Fedcrasyon Konseyi'nc göndcnnıştı. Fcderasyon Konscyi tasanyı kabul edip Putin'e sunmuştu. Kremlın'den önceki gün yapılan açıklamada da yabancı yatırımcıların belirli stratejik endüstri alanlarına yatırım yapmalarını sınırlayan tasarının Putin tarafından imzalanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi. îtalya'da neo-faşist cinayet Parlamento çoğunluğunu ve Roma Belediyesi'ni sağ cephenin kazanmasının üzerinden birkaç hafta geçmişken ırkçı Kuzey Birliği partisinin kalesi Verona'da bir kişi vahşice dövülerek öldürüldü Dış Haberler Servisi - Sağ cephenin art arda seçim galibiyetleri aldığı Îtalya'da, neo-faşistlerin "sigara vermcyi reddettiği için" dövcrck komaya soktukları bir kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindekı Verona kentinde yaşayan 29 yaşındaki Nicola Tommasoli geçcn çarşamba günü, 2 arkadaşıyla birlikte dolaşırken karşısına çıkarak kendisinden sigara isteyen çete üyelerine sigara vermeyi reddedince vahşice dövüldü. Hastaneye kaldınlan Tommasoli, komadan çıkamadı ve önceki gün hayatını kaybetti. Tommasoli'nin arkadaşlarının ifadeleri doğrultusunda harckete geçen polis, "Verona Dazlaklar Cephesi" adlı neo-faşist gruba üye 3 kişiyi tutukladı, olaya kanştıkları belirlenen 2 kişiyi de aramaya başladı. Bu kişilerin daha önce de ırkçı saldmlar ve futbol holiganlığı nedeniyle poliste kayıtlan olduğu belirtildi. Irkçıların kalesi Verona kenti, 13-14 Nisan günlerinde yapılan seçimlerden zaferle çıkan Silvio Berlusconi liderliğindeki sağ blokun ikinci büyük gücü olan Kuzey Birliği partisinin kalesi olarak biliniyor. Kuzey Birliği lideri Umberto Bossi, ırkçı ve yabancı düşmanı söylemiyle tanınıyor. Genel seçimlerdc sağcılann zafcrinin ardından, Roma Belediyesi'nin de faşist gelenekten bir siyasetçi olan Gianni Alemanno'ya geçtiği îtalya'da, îçişleri Bakanhğı'na göre, "dazlaklar" gibi köktenci gruplarla ilişkili 75 bin kişi bulunuyor ve bunlann 20 bini şiddet olaylarına kanşmış durumda. Roma Belediyesi'nde, 2. Dünya Savaşı döneminden bcri ilk defa faşist gelenekten bir başkan görevde. rargis kasirgasının vurduğu Myanmar'daki cunta yönetimi, uluslararası yardımlara kapıları yeterince açmamakla eleştiriliyor. Ülkenin en büyük kenti Yangon'da ve Irravaddi Deltası'nda halk, demokratik gösterileri bastırmakta başarıh olan ordunun, yardım çalışmalannda yetersiz olduğunu iddia ediyor. (Fotoğraf: AFP) Felaket cuntayı hedefe oturttu Dış Haberler Servisi - Myanmar'da cumartesi gü- nündcn beri devanı eden Nar- gis kasırgası nedeniyle ölenle- rin sayısı 22 bini, kaybolanla- rın sayısı ise 41 bini aşarkcn, uluslararası yardımlara "ko- şullu" izin veren 46 yıllık cun- ta yönetimine tcpkilcr artıyor. Kasırganın en fazla hasara yol açtığı Irravaddı Deltası'nda felaketzedelcr, geçen yıl ra- hipler öncülüğündeki demok- rasi yanlısı gösterileri bastır- makta hızlı davranan ordunun, yardım çalışmalarına katıl- makta oldukça yavaş kaldığı- nı belirttiler. Yangon kenti merkezli muhalefet, cuntanın resmi yaym organlannda as- kerlenn yardım çalışmalanyla ilgili haberlcrc öncelik vererek "Yardınıa ihtiyacımız yok" mesajını yaynıaya çalıştığını, ancak halkın tepkisinin giderek arttığını ifade ediyor. Bazı komşu ülkelerden yar- dnn almayı kabul eden Myan- mar yönetimiyse, üst düzey yetkililerlc görüşmeleri ha- lindc uluslararası yardım ekiplcrine izin verileceğini açıkladı. Birçok ülke ile AB, Myanmar'a maddi yardımda bulunacağını duyururken BM'ye bağlı kuruluşlann yar- dım ulaştırmak için dün vize beklediği bildirildi. Bayan Bush da eleştirdi ABD siyasetinde fazla orta- da görünmcycn, ancak Myan- mar'la ilgili tavrıyla bilinen Başkan George W. Bush'un eşi Laura Bush, vatandaşlan- nı kasırgaya karşı uyarmama- sı nedeniyle cunta yönetimini eleştirdi. Laura Bush aynca ABD'nin, ev hapsinde tutulan Nobel Ödüllü demokrasi yan- lısı siyasetçi Aung San Suu Kyi'ye en yüksek sivil onur ni- şanı olan Altın Kongre Ma- dalyası vereceğini söyledi. Ka- nada da önceki gün Suu Kyi'ye "onur vatandaşlığı" vcrdi. Avustralya Dışişleri Baka- nı Stephen Smith ise ulus- lararası kamuoyunun Myan- mar'daki cunta rejimini eleş- tırmenin önceliği ohnaması gerektiğini belirterek "Şu anda öncelik, yardımımı- za ihtiyacı olan binlerce in- sana yardım etnıek olmalı- dır" dedi. Öte yandan ülkede son 20 yıldaki ilk seçim olacak 10 Mayıs'taki anayasa referan- dumunun, kasırgadan etkilenen 47 yerleşim biriminde ertelen- mesine karar verildi. BABACAN İLE GÜL ANLA|AMADI Dışişleriy nde genel müdürlük sıkmtısı VEFAT Merhume Ayşe ve merhum Suleyman KAVASOGLU'nun kızı merhum Huseyın Arıi AİTUĞ'un e>>ı, merhum Tcvhıd AR1KAN ve Emeklı Tumgeneral Bahattm ARIKAN'm abİJM, merhume Nur ERDEM, Nuran ALTUĞ ve Bumın ALTUG'un anneM Emckli Edebiyat Öğretmeni w FATMA ALTUG b Mayıs 2008 halı gunu \cfal eımı^lır CenazeM 8 Mayıs> 2008 Per^embe gunu lsianhul, Uskudar Selımıye Camıı'nde kılınaeak oğle ruma7inı muteakıp Edımekapı Şehıtlığı Mezaılığında defnedıleceklır DOST VE AKRABA1AR1NA DUYURUUJR. AİLESİ AYAN NE Dramatü*fflUtWKÂLELİ /Mflhet DEMİR DerievtnİM- F " t i h U v L l Mahmııty t " 'KORKM*r ÜNVER KARAKAYA Türküleri Yorumlayan: LEYLA Kostüm: bönüi SİPAHİOGLU Iki Temmuz Anısına Bakırköy ve Beşiktaş Belediyelerinin Desteği ile AYDINLIĞA NÖBET TUTANLAR İÇİN AKATLAR KULTUR MERKEZİ BEŞİKTAŞ GişeTel: 212.351 93 84 17 Mayıs Cumartesi 30:30 X 24 Mayıs Cumartesi 20:30 " ATAKÖY YUNUS EMRE yun KÜLTÜR MERKEZÎ GişeTel: 212.661 38 95 07 Mayıs Çarşamba 20:30 Bilgiiçin: 0212.560 70 83 0533.773 68 07 0552.211 22 34 www.meydansahnesi.com katkıları ıle Ülkemizde her yıl, 11-19 yaş arasındakl 45O bin çocuk ve gencimlz büyüklerlnl örnek aldıklan İçin slgaraya başlamaktadır. Ne yazık kl bunlardan en az 1 50 blnl erken yaşta ölüme mahkûm olacaktır. Sigarayı bırakmanız için daha kaç yüz bin çocuk ve gencimiz ölüme mahkum olmalı? Türkiye Sigarayla Savaş Dernegi Tel: OZ 12.212 50 6O Elmadag Meyhanesinde Müzikli Geceler Dr.Atilla Ovalı yönetlminde Solist Ayşe Sagyaşar ve GrupEhl-i Keyf ile her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi gecesi Türk Sanat Müziği Programına yer veriyoruz. s^ ^ \ (elmadag) \ ^ meyhanesl ^ / Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesi.com San basın kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. İBRAHİM YILDIZ Nüfus cüzdanmı kaybettim. Hükümsüzdür. GÜLLÜ ÖZSOMUNCU Ülkemizde her yıl 115 bin insan sigaranm yol açtığı hastalıklardan erken yaşta ölmektedir. Sigarayı bırakmanız için daha kaç yüz bin kurban veımeliyiz? En kısa zamanda sigarayla ilişkiniıi brririn, yoksa o sizi bitirecek. Sigarayı bırakmak isteylp de bırakamıyorsanız; Sigarayla Savaşanlar size kolay yolunu ögretiyor. Tel: 0212.212 50 60 ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında "Büyükelçi- ler Kararnamesi" konu- sunda başgösteren ve ancak birkaç ay önce aşılabilen an- laşmazlık, Dışişleri Bakan- hğı'nı "Genel Müdirlük" krizine soktu. Karamamenin geç çıkması ve merkez için- dcki kaydırmalann zama- nında yapılmaması, bakan- lık içindeki kritik genel mü- dürlüklerin boş kalmasına neden oldu. Özellikle Irak konusuııda yaşanmakta olan gelişme- lerin yoğunluk kazandığı bir dönemde Dışişleri Bi- kanlığı'nın Ortadoğu Gend Müdürlüğü'ne Eylül 2007'den bu yana atama yapılmadı. Ortadoğu Ge- nel Müdürü Büyükelçi Boz-1 kurt Aran, 22 Temmuz 2007'deki seçimlerde TBMM'ye giren Büyükel- çi Deniz Bölükbaşı'mn Ce- nevre'den dönmesinden sonra, Dünya Ticaret Ör- gütü nezdindeki daimi tem- silcilik görevine tekli ka- rarname ile atanmıştı. Or- tadoğu Genel Müdürlüğü için Amman'dan dönen Bü- yükelçi Hüseyin Diriöz'ün adı geçiyor. Büyükelçi Altay Cengi- zer'in de geçen sene Was- hington'da akademik bir araştırma için görevlendi- rilmesinden sonra Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü boş kaldı. Bu genel mü- dürlüğe Temmuz 2007'den bu yana atama yapılmadı. Büyükelçi Reşit Uman'ın geçen yıl sonunda çıkanlan son kararname ile Varşo- va'ya gitmesinin ardından Kafkaslar, Rusya ve Orta Asya Genel Müdürlüğü boş kaldı. Büyükelçi Süha Umar'ın yine son karar- name ile Belgrad'a gitme- sinin sonrasında Afrika, Asya ve Uzakdoğu Genel Müdürlüğü; Büyükelçi Ha- yati Güven'in Oslo'ya git- mesinden sonra da Güven- lik lşleri Genel Müdürlüğü boş kaldı. Kişinev'e atanan Strateji Geliştinne Genel Müdürü Büyükelçi Ferit Ülker'in gitmesiyle söz konusu makam da bu ay or- tasından itibaren boşalacak. Göz göre göre Söz konusu genel mü- iürlüklerin boşalacağı, Bü- >ükelçiler Kararnamesi'nin Çankaya Köşkü'ne gönde- rimesinden sonra netleş- mışti. Bakanlık içindeki kay- dırnalann o dönemde ka- rarlaştırılması gerekiyordu. S;ratejik Araştırmalar Mertezi Başkanlığı da yak- laşıkbir yıldırboş durumda. ULUSAL BUGUN DOSYASI Elektrik Yüksek Mühendisi Ünal Erdoğan Milli enerji politikamız ... GÜNDEMİN ÖTESİNDE Gazeteciler Rıza Zelyut ve Mustafa Dolu Gündemin görünmeyen yûzû ... www.ulusalkanal.com.tr D-Smart 78. fcanald TEŞEKKÜR Göz ameliyatım öncesi benî özenle ameliyata hazırlayan Doç Dr M. ERSÎN OBA ya, Dr CEYLAN USLU ya, Dr. HÜSEYİN FIKDIKa, maharetli elleriyle ameliyatımı gerçekleştiren * Op.Dr.BURCUDÎEM'e, Dr ZEYNEP GÜRSEL ÖZKURT a, Dr.SERKANERDENÖZİe I sonsuz teşekkürlerimi sunuyomm. BASRt YILMAZ CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI 7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA Saat: 19.00 Aydınlanma öncüsü gazetemizin 84. doğum gününde Yunus Nadi Odülleri'nin 62.'sinin dağıtım töreninde hazır bulunarak Başyazarımız Sevgili ı İLHAN SELÇUK , Ağabeyimize, saygın yazı kadrosu ve özverili basın emekçisi kardeşlerimizle, "ULUSAL BAĞIMSIZLIK AYDINLANMA \ ve EMEKTEN YANA OLMA" mücadelesinde birleşmek üzere buluşuyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: MKM (Mustafa Kemal Kültür Merkezi) Uğur Mumcu Cad. No: 8 Akatlar-BEŞİKTAŞ-tST. lletlşlm: 0534 773 70 67 - 0536 729 02 29 , 505 8151017
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog