Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞLAR ÜCRETStZ GÖNDERİN StlRPRfZ KANPANYALAR ıVlViVI kitap. cumhuriyeti (•i'lııRlı Cumhurıyet Kitapfarı Cumhuriyef •VJLV1VI kitap. cumhuriyeti MUıtlfll Of Cumhurıyet V KıtapJarı İNDIRİM GllNİÎN FIRSATI TAKSlTLİ ALIŞVERfŞ 84. YIL SAYI: 30162 / 75 YKr (KDVıçınde) (KKTC'de 1 YTL) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 6 MAYIS 2008 SALI Halit Çelenk Anlatıyor bır kışı başkasını ozverıyle savununca sorarız, Sen onun avukatı mısınS Halıt Çelenk Denız'lerın avukatı Doğrusunu soylemekgerekırse, heı anlamda avukatı I 19/0'İPt karanlığını butun yonlerıyle yaşamış, avukatliK gorevını yaparken, bu gorevınden kaynaklanan yersız suçlamalar nedenıyle sanık sandalyesıne de oturmuş bır kışı Denız'lerın ıdamından sonra da onları bırakmadı, bır anlamda yaşatmaya devam ettı Idamlardan 36 yıl sonra Halıi Çelenk'le her yonuyle 1970'lerı konuştuk C^elenk, davanın ve yargılama surerının hukukla bır ılgısının olmadığının altını çızerek, Tam anlamıyla sıyasal bır sureçle karşı karşıya geldığımızı rahaflıkla soyleyebılırım Zaten olağanusfu donemlerın en buyuk ozellıgı hukuksuzluktur Mahkeme boyunca yaptığımız hukukı ıfııaz ve savunmaların hıçbırısı dıkkaie alınmamış ve 1 2 Mart askerı cuntasının mahkemelere verdığı emır ve talımatlar doğrultusunda yargılama yapılmış ve kararlar alınmıştır' dıye anlatıyor Mustafa Balbay'ın söyleşisi 9. Sayfada. AKP hükümeti mali disiplini bitirdi, faiz dışı fazlada indirime gitti Hedefler altiist E6İTJM Malidisipllnesonveriliyor , Mali >; e T Ş a " kanı Unakı- tan ile Devlet Bakani Şimşek'in hafta sonunda bır- likte açıkladığı 2008-2012 Yılları Orta Vadeli Malı Çcrçeve, dış piyasalann büyük öncm verdiğı mah disıplıne son veriyor. Mali çerçcve hükümetın ge- çen yıl açıkladığı 2008-2010 Orta Vadeli Programı hedcflerini de dağıttı. Unakıtan, hükümetın yüzde 5.5 olarak belırledığı faız dışı fazla hedefının de yüzde 3.5'e ındırildiğinı açıkladı. • 13. Sayfada Enflasyon yüksek seyredecek Devlet Plan- lamaTcşkıla- tı son dönemde aşağı yonlü seyir izleyen hizmet en- flasyonunun, tekrar artış trendıne gırebileceğini ön- gördü. Devlet Planlama Teşkılatı'nın Nisan 2008 Ekonomık Gelışmeler Raporu'nda, üretıci fiyat en- deksındekı yüksek oranlı artışlann da cnflasyona ılişkın endışcleri arttırdığı belirtildı. Merkez Ban- kası da enflasyonun son çeyreğc kadar yüksek scy- rinı koruyacağı görüşünde. • 13. Sayfada 'Bu flyatları bile arayacağız' Türkıye'nın yaşadığı sı- kıntılan dığer ülkelerin de yaşadığını belırten TO- BB Yönetım Kurulu üyesı Fethı Coşkuntuncel, bu nedenle ıthalatın ancak geçici etkisi olabileceğıni ve çözüm sağlamayacağını behrtti. Fethi Coşkuntun- cel, "Çözüm, çiftçiye ucuz gırdı temin etmekten ge- çiyor Stok yapılmasını önleyemezsıniz. 4 ay sonra ramazan başladığında bugünkü fiyatları arar hale geleceğız" dıye uyarılarda bulundu. • 13. Sayfada CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU 14.5 YAŞINDA SlGORTALI Küçük Gürün patronu Babacan Emeklilik yaşı ve emeklılıkte alınacak ücretı belırleyen Sosyal Sıgortalar Yasasf nın çıkmasından önce çocuklarına bır gunlük de olsa sıgortalılık gırı- şı yaptırabılmek ıçııı arayışa giren anne babalara Cumhurbaşkanı Gül de ka- tıldı Gul'ün 14.5 yaşındakı oğlu Mehmet Emre Gürün 24 günlük sıgortalı- lık gırışının yapıldığı şırketın Dışışlcrı Bakanı Babacan'ın aılesıne aıt Alı Babacan AŞ olduğu ortaya çiktı. İLHAN TAŞCrıım haberi • 8. Sayfada DTPYİNE H E D E F _ Korkutan saldırılar Sakarya'da etkınhk duzcnleyen DTP'lılere yonelık hnç gınşımının ardından Kırklareh'ndc partının ıl bınasımn camları kınldı Bınanın duvdilarma hakarel ve telıdıt ıçerık- hyazılaryazıldı HçcBaşkaıııKoçer, Bıdoğan'ın partılcnnı hedef göster- dığını ılen surdu • 6. Sayfada AKP'NİNUMUDUAB Kendine demokrat Türkiye-AB troyka toplantısının gundemı AKP hakkında açılan ka- patnıa davası olacak Babacan'ın, desteklerın surmesını ısteyeceğı be- lııtılıyor 1 Mayıs'ta cmekçıyı dov- duren AKP, AB'ye demokratıklcş- nıe pakctını dc sunacak MAHMUT GÜRER'in haberi • 4.Sayjada T Jrn # r>Ir-VMnl * A'ht nw\ Adana'da ekmeğe yapılan zammın ardından, Biıyük- LJC1ÂZ \sKTYl\six IZCllılClfTll şehir Belediyesi fabrikalarında üretilen ucuzekmeğin satıldığı büfeler önündc izdiham yaşandı. C'umhuriyct Mahallesi'ndeki büfe öniınde erken saatlerde u/un kuyruk oluştu. Çok sayıda yurttaş, evine ucuz ek- nıck götürmek için saatlerce bekledi. Eknıek aracının gelmesiyle birliktc itiş kakış yaşandı. tzdiham- da ilköğrctinı okulu 5'inci sınıf öğrencisi 12 ya^ındaki Ayşe Duyan cıilnıc tchlikesi geçirdi. Aldığı ck- mekleri elinden diışüren Ay$e Duyan, gözya^larını tutanıadı. Duyan, "Bu ckmekler ucuz olduğundan bütçemiz için önemli katkı sağbyor. Ekmeklerimi düşürünce ü/iildiinı" dedi. Büfedeki ekmeklcr kısa siirede tükcnirken sırada bekleyen birçok yurttaş eknıek alamadan evlerinc döndü. (Fotoğral AA) ÖSSveOKSöncesiveli ve öğrencilere öneriler Sorular nereden çıkacak? Öğrencı Seçme Sınavı ve Ortaoğre- tım Kurumları öğrenci Seçme ve Yerleştırme Sınavı'na ılışkin bılınme- sı gerekenler Cum- hurıyet Eğıtim ekın- de. Uzmanlarsınav- larda çıkabılecek sorular, puanlar, programlar, bolum- ler, ders çalışma yöntemlerı hakkında değerlendırmelerde bulundular. Cumhuriyet 'le birlikte Polis terörü davalık 1 Mayıs için suç duyurusu 1 Mayıs'ta polısın gazete bahçesı- ne gırcrck saldırması sonucu sağ kolu kınlan muhabırımızAlı Denız Uslu, Başbakan, lçjşlcrı Bakanı, ls- tanbul Valısı, Emnıyct Muduru ve polısler hakkında suç duyurusunda bulundu DİSK, KESK vc Tûrk-lş de tum sorumlular hakkında savcı- lığa başvuracak DİSK Genel Baş- kanı Çclebı, "Taksını'e çıkma talc- bımızden vazgeçmedık 2009'da Taksım'de talepleıımızı ozgurce haykıracağıınız ortam şımdıden sağlanmalı" dedı • 8. Sayfada AT1FYILMAZ AN1LD1 • 14. Savfada CANNES 61.YAŞINAHAZIR M 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 9 ' T 7 1 3 O O O 9 3 4 Ü 5 Doğmamış Çocuğa Don Biçmek Başbakan kendine yakın yazarlarla AB'nın Turkı- ye'de yerlı sozculerınden bırının evınde yedığı akşam yemeğınde -Vatan'ın dun verdığı habere gore- bır sorunun merakla beklenen yanıtını açıkladı. Haberi Başbakanlık yalanladı ama ıçerığı akla ya- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Komşuların baskısı Hatay'ın Demırkonak ko- yunde, ellerını kullannıa- dan yuruycmcycn o/uılu kaıdeşlerın aılesı baskı gornıeyc başladı Komşu- lan, "Maymun gıbı yuru- yen çocuklarınız, çocuk- lanmızı korkutuyorlar" dıycrck Ulaş aılesınden çocuklaıını bağlamalarını ıstcdı • 3. Sayfada Kasırga ezdi geçti Myannıar'da cumaıtesı gunu ulkenın guneyını vu- ran kasııgada olenlerın sa- yısı 10 bını aşü Cunta yo- netımı altındakı ıılke hıç- bır yardım ıstcmındc bu- lunmamasına ve yardım oncnlermı yaıııtsız bırak- masına karşın BM ve ulus- lararası orgutler çalışma başlattı M 10. Sayfada Israil'de kutuplaşma İsrail'de laıklcr, sıyaset- te etkın Ortodoks Yahu- dılenn nuiuzuyla baş e- demıyor Sıyaset bılımcı llan Greılsammer ıse ıkı kesımın gıderek ayrıştı- ğınadıkkatçekıyor Laık- dıncı kutuplaşnıası ken- dısmı en fazla Kudus ve lel Avıv'de bellı edıyor • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Enflasyon Enflasyonu! AKP hukümetının ovune ovune bıtıremedığı "ba- şarıların" başında enflasyon gelıyordu. Canavar tek kollu, affedersınız tek hanelı hale gelmış, usul usul sıfırlanmak uzereydı! Tam sıfırlanıyordu kı, fırladı... Iki yıldır fırlamayı, fırlamamış gıbi gostermeye ça- lışıyorlardı UArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog