Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBIL otomobiiracumhuriyet.com.tr SEAT'ta kampanyalı günler mayıs sonuna deksürecek SEAT, 16 Mayıs'a kadar sürecek olan yeni bir indirim kampanyasına başladı Buna göre tüm modellerin mevcut tavsiye cdilen anahtar teslim listc fiyatlan üzerinden 2 bin 500 YTL'lik indirim avantajı sunan SEAT, Leon Cupra modeline özel uyguladığı fiyat kampanyasını da mayıs ayı sonuna kadar uzattı. Kampanya süresince SEAT ibiza model aılesine 24 bin 840 YTL'den başlayan anahtar teslim satış fiyatlarıyla, Cordoba nıodel ailesinc ise 25 bin 460 YTL'den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla sahip olunabılecek. SEAT'ın kompakt sınıftaki temsilcisi Leon ise kampanya süresince 33 bin 120 YTL'den; MPV scgmentindeki yeni modeli Altea XL ise 38 bin 275 YTIJden başlayan iddialı ve avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. SEAT, en güçlü model versiyonu olarak ön plana çıkan Leon Cupra için gerçekleştirdiği 33 bin 500 Avro'luk tavsiye edilcn kampanyalı anahtar teslım satış fiyatı uygulamasını da mayıs ayı sonuna kadar sürdürecek. Mitsubishi Colt 'un güvenliği ADAC'tan birincüikkazandı Milsubishi Colt, Avrupa'nın en büyük otomobil kulübü olan Allgemeıner Deutscher Automobil Club "ADAC" tarafından kcndi sınıfındaki en güvcnli otomobil olarak değerlendirildi. Mitsubishi Colt, 26 otomobil arasından 2008 ADAC güvenlik testlerinde bîrinciliği göğüsledi. Avrupa'da büyük ilgi gören Mitsubishi Colt, son 4 yılda sadece Almanya'da 70 bin adet sattı. Colt, Almanya'daki başansını, önde gelen haftalık gazetesi Bild anı Sonntag tarafından verilcn "Altın Direksiyon" ödülüyle taçlandırdı. Çarpışma sırasında ve öncesinde üstün koruyucu ve engelleyici güvenlik özelliklerine sahip olan Colt'un 5 kapılı modelinde, EBD (Elektronik Fren Gücü Dağıtımı) destekli ABS, lsofix çocuk koltuğu ön hazırhğı, kapılarda çocuk kilidi, ön vc yan hava yastıklan standart olarak sunuluyor. Shell'in ana sponsorluğunda düzenlenen zirvede enerji yollannda Türkiye'nin jeopolitiği konuşuldu Enerjide stratejik yaldaşınılar Mannara Grubu Vakfı tarafın- dan Shell ana sponsorluğun- da düzenlenen 11. Avrasya Ekono- mi Zirvesi, 1 - 3 Mayıs tarihleri arasında tstanbul Ticaret Oda- sı'nda gerçekleşti. 9. Cumhurbaş- kanı Süleynıan Demirel, devlet bakanları, milletvekilleri, Türki- ye'nin önde gelen sanayi vc ticaret odaları ile 30 ülkenin başbakan, bakan ve bakan yardımcısının ka- tılımda bulunduğu zirve, 150'yc yakın devlet adamı ve iş adammı bir araya getirdi. Shell'in ana sponsorluğunda dü- zenlenen zirvede, Enerji Coğrafya- sı konusu enerji jeopolitiği, Nabuc- co projesi ve kürcsel aktörler çerçe- vesinde işlendi. Ediboğlu: Türkiye'nin rolü çok öneınli olacak Enerji Coğralyası oturumunda ko- nuşma yapan Shell Türkıye Ülke Başkanı Canan Ediboğlu, Türki- ye'nin de içinde bulunduğu enerji AVRASYA LKÜWOM. J MARMARA 'Senaryolar ışık tutacak' Shell Türkiye Ülke Başkanı Canan Ediboğlu, enerjinin geleceğine ilişkin projeksiyonlar sunan ve geliştiren Shell'in dünyanm enerji geleceğine ilişkin en son geliştirdiği scnaryolan katılımcılarla paylaştı. Canan Ediboğlu, "Bölgemiz enerji nıerkezlerinden biri olduğu için bu senaryoların bölgemizin enerji coğrafyasına ışık tutacağına inanıyorum" dedi. Coğraiyası'nm dünyamızın enerji geleccğinde çok önemli bir rol oy- nayacağını belirterek, çok büyük enerji kaynaklarını tüketici pazarla- nna aktanlacak projelerin Türkiye'de hayata geçirileceğini ifadc etti. Shell'den enerji senaryoları Canan Ediboğlu'nun bahsettiği ilk senaryo "scramble"a (telaş)'gö- re, hükümetlerin sadece kendi ülke- lerinin faydaları için hareket etme- si nedeniyle karbon emisyonu yük- sek olan kömürün yeniden aktif ola- rak kullanılmasının gündeme gelme- si, iklim değişikliğinin hızianması- nı ve enerji fiyatlannda ani yükse- lişleri doğuracak. tkinci senaryo olan "Blueprints" in (öngörülü/planlı hareket) daha olumlu bir tablo çizdiğini belirten Ediboğlu, bu scnaryoya görc yerel : : . Formula 1 heyecanı Renault ile Kanyon'da Renault, Formula 1 heyecanını 7-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Kanyon Ahşveriş Merkezi'ndc yaşatıyor. Beş gün boyunca devanı edecek olan etkınlıkte birbirinden heyecanlı yarışmalar, hız ve eğlence ziyarctçileri bekliyor. Etkinlik kapsamında katılımcılar, Renault Festival TIR'ında bulunan 2 adet simülatörlerle Formula 1 heyecanını gerçek bir pilot gibi yaşayacak, 5 adet yarış kioskunda diğer pilotlarla yanşabilecekler. Aynca Renault Fl Pit Stop ekibiyle gerçek Pit Stop heyecanını tatma imkanma sahip olacaklar. Etkinlik kapsamında 9-10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek denemc sürüşlerinde, farklı Renault araçları test etme ve sürpriz hediyeler kazanma şansı sunulacak. RENAULT FESTİVALİ HEYECAN VE EĞLENCE BURADAI BMW motosikletler Marmaris'te buluşuyor BMW Motosiklet bu yıl ilk kez düzenlenecek "BMW Motorrad Long VVeekend" aktivitesi ile motosiklet rutkunlannı doğa, tarih ve eğlence dolu uzun bir hafta sonunda buluşturuyor. Katıluncılar, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Marmaris'in doğal güzellikleri eşliğinde aksiyonların artması nedeniyle uyumlu, sürdürülebilir çözümler üretilebıleceğıni söyledi. Bu durumsa fiyatlann yükselme- sinde bir değişiklik yaratmamakla birlikte sera gazı emisyonlannı kont- rol altında tutacak ve uluslararası bir işbirliği dönemi sağlayacak. Enerjide gelecek senaryolarına değindikten sonra değerlendirme- lerini yapan Canan Ediboğlu, doğ- dostlanyla birlikte keyifli vakit geçirirken aynı zamanda BMW Motosiklet'in yeni modellerini tanıma ve test ctme frrsatını bulacaklar. Mamıaris'in seçkin turistik vc tarihi bölgelennı kapsayan bu benzersiz motosiklet turunu, eğlencelı salul partilerı süsleyecek. ru politikalar ve öngörülü seçimler yoluyla Blueprints senaryosunun gcrçekleşeceğinc inandığını söy- ledi. 'Acil adımlar atılmalı' Bu yönde acil adımlar atılması gerektiğini belirten Ediboğlu, "Bi- zi bekleyen yarım yüzyılın harita- sını, önünıüzdeki 5 yıl içinde ala- cağımız kararlar çizecek" dedi. Onümüzdcki dönem, nasıl bir ener- ji geleceğı kuracağımıza ilişkin ka- rarlardan en çok etkilenecek bölge- lcrden birinin Avrasya olduğunu be- lirten Canan Ediboğlu, Shell olarak bu konuda üzerlerine düşen sorum- luluklan üstlendikleriıü ifade etti. Ediboğlu, "Biz, bölgenin enerji geleceğini kurarken, sadece yatı- rımların ekonomik boyutunu ve getirisini değil, yarının kuşakla- rına miras olarak sürdürülebilir bir dünya bırakmayı hedef- lememiz gerektiğine inanıyoruz" diyc konuştu. SkodaAuto 2 milyonuncu Fabia'yı üretti Scania Gserisi Türkiyeyollarına çıkıyor Kanyon Beklenen Kia cee'd Türkiye'ye geliyor Sekiz farklı Avrupa ülkesinde "Yılın Otomobili" ödülüne layık görülen Kia cee'd geçen günlerde başarılarına bir yenisıni daha ekleyerek Slovakya Zilina fabrikalarında tasarım ve üretim aşamalaruıda yapılan sıkı denetimlerin aıdından Alman merkezli TÜV NORD tarafından "Design For Environment"(ISO 14062) ve "Life Cycle Assessment" (ISO 14040) scrtifikaları ile ödüllendirildi. Avrupa'nın ödül şampiyonu cee'd 3 kapı ve 5 kapı seçenekleri ve farklı donanım paketleri ve çok özel lansman fıyatları ile mayıs ayının ilk yarısmda Türk tüketi- cisiyle buluşacak. Q koda Auto, 2 milyonuncu (^ Fabia'yı metalik satcngri renktc 1.4 motora sahip Fabia Combi Sport modeli olarak üretti. 2008 yılı Ocak ayında satışa sunulan yeni nesil Fabia f- m: n• H U • 1 1 âW I* r«H| Combi, 19 bin 503 müşteriye teslim edildi. Fabia'yı tercih cden Skoda müşterilerinin sayısı ise 2008 yılında yüzde 8.5 artış ile 63 bin 579'a ulaştı. m ÎOOOOOO" | M 3 H ^ B r^\ oğuş Otomotiv tara- YJ fından distribütörlüğü yürütülen ve ithal ağır tica- ri araç pazannın en çok sa- tılan araç markası Scania, G sensi ile Türkiye yollan- na çıkıyor. Türkiye'nin çeşitli illerini kapsayacak Scania Roads- howlann ilk durağı, yaıın Karabük'te başlayacak. Yeni G serisi Scania lar Ka- rabük'ün ar- - h m =-a»—-—" t . ^ - mmmm dından, 7 Vlayıs'ta Bolu, 8 Mayıs'ta ise Karadeniz Ereğli'dc müşterileri ile buluşacak. Yeni G serisi Roadshow kapsamında, Doğuş Oto- motıv Dıstribü — ""'' :h törlüğünde olan Avru- pa'nın en bü- yük treyler üre ticilerinden Krone ile Av- runa'nın en bü 1 yükdamper — PrJl \ markası Meil- • B * ^ lerurunlende sergilenecek. Değerli Sürücüler, Her yıl 1 ve 7 mayısta düzenlenen, kara- yollan güvenliği ve trafik haftasında gerek yayalar gcrekse sürücüler olarak güvcnli- ğimizi telıdit edecek bilinçsiz ve umursa- maz tavırlardan bir kez dalıa vazgeçme- miz gerektiğini anımsadık. Şunu öncmle be- lirtmem gerekir ki karayolu trafik için, ka- munıın yararlanmasına açık olan arazi şe- ridi,köprüler ve alanlardır. Trafik ise, yayalann, hayvanlann ve araç- lann karayolu üzerindeki hal ve hareket- leridir. Bu iki kavram arasında uygulama- yı yapacak insandır. Yani 2918 sayılı bu ka- nıın hükümlerine göre yaşamak insani gö- rev ve duygulanmızın başında gelmekte- dir. Gürsel Usta'dan öğütler 'gursel.usta@hotmail.com Sürücü ohnanın hcr zaman sorumluluk gerektirdiğini asla unutmamamız ve araç kullanımında yayalara karşı sabırlı ve dik- katli olmamız gerekir. Karayolları trafik kanunlannın yasakları hcr zaman sağlıklı bir yaşamm ve adil bir trafik düzeninin sa- vunucusudur. Çünkü bu kurallar belirli tecrübeler, uygulamalar sonucunda yazıla- rak bizlere sunulmaktadır. Aşırı yapılan hız, insan yaşamını tehlikeye atarken sahip olunan aracm da mekanik yapısuıa zarar ver- mektedir. Anı hareket fren ve savrulma, lastik balata ve süspansiyonu olumsuz et- kilerken yakıt ekonomisine de verdiği za- rarlar bütçemizede yansımaktadır. Ülkcmizde çoğunluğu kavşaklarda mey- dana gelen trafik kazalarmda, bilgisiz ve aceleci tavır ön plana çıkıyor. Özellikle şe- hir içinde emniyet kemcri takmama yan- lışlığı, kazalarda riski daha da artırmakta- dır. Uykusuz yorgun ve inatçı tutum hiçbir zaman güvenliğinizi sağlamayacağı gibi bir başkasmm da yaşamını tehlikeye soka- caktır. Aracınızın teknik özellıkleri ne ka- dar mükemmel olursa olsun trafikteki teh- likeler karşısında yapacağı pek bir şey ola- maz. Unutmayınız ki, hatayı insan oğlu af- fedebilir ama trafik asla! Sevgilerimle. 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜKTE Zorunlu sigortadayeni tarife belirlendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kara- yollan motorlu araçlar zorunlu mali sorumlu- luk sigortasında yenı tarıfeler belirlendi. Resmı Gazete'nin dünkü sayısında yer alan yönetmelık değişikliğine göre, motorlu araç işletenler için 1 Temmuz 2008'den itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatlan otomo- biller için maddi hasarlı kazalarda araç başına 12 bin 500 YTL, kaza başına 25 bin YTL, te- davi giderleri için kişı başına 125 bin YTL, kaza başına 625 bin YTL, sakatlanma vc ölüm için kişi başına 125 bin YTL, kaza başı- na 625 bin YTL olarak düzenlendi. Aynca sürücü dahil 9-15 koltukJu minibüs- lerdc dc maddi hasarlı kazalarda araç başına 12 bin 500 YTL, kaza başına 25 bin YTL, te- davi giderlen kişi başına 125 bin YTL, kaza başına 1 milyon 250 bin YTL, sakatlanma ve ölüm için kişi başına 125 bin YTL, kaza başı- na 1 milyon 250 bin YTL olarak tespit edildi. Motorlu araç işletenler... Motorlu araç ışletenleri ıçın 1 Ocak 2009 tarihınden itibaren uygulanacak asgari sigor- ta teminatlan da yeniden belirlendi. Buna göre, otomobiller için maddi hasarlı kazalar- da araç başına 15 bin YTL, kaza başına 30 bin YTL, tedavi giderleri kişi başına 150 bin YTL, kaza başına 750 bin YTL, sakatlanma ve ölüm için kişi başına 150 bin YTL, kaza başına 750 bin YTL olarak tespit edildi. Sü- rücü dahil 9-15 koltuklu minibüslerde mad- di hasarlı kazalarda araç başına 15 bin YTL, kaza başına 30 bin YTL, tedavi gideri kişi başına 150 bin YTL, kaza başına 1 milyon 500 bin YTL, sakatlanma vc ölüm için kişi başına 150 bin YTL ve kaza başına 1 milyon 500 bin YTL olarak düzenlendi. Fırat: AKP kadınları Ieminizmin kölesi değil • ADANA (AA) - AKP Gencl Başkan Yardım- cısı Dengır Mir Mehmet Fırat, Adana'da par- tısınin tl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AKP'nin kadma bakış açısının diğer partilerdcn farklı olduğunu kaydederek, "Kadınla erkek arasında feminist düşüncenin yaravtığı felsefi inancın, çatışma ortamının yaratılmasından yana değiliz. AK Parti'nin kadınları, feminist ideolojinin kölesi olmadı- lar, olmayacaklardır. Çünkü biz kadın ve er- keğın birbirinden ayrılmaz birer parça olduğu ve birbirini tamamladığı inancındayız. Dola- yısıyla ona karşı saygımız sözde değil özde" dcdı. Fırat, diğer partilerde lıderlerin belirle- dıği kadınlann amigoluk yaptığını iddia etti. Bip suçlama da baldızdan • Dış Haberler Servisi - Avusrurya'da kızına 24 yıl tecavüz ettığini ve ondan 7 çocuğu ol- duğunu itiraf cden sapık baba Josef Fritzl'in baldızı Christine R, eniştesinin 1967'de teca- vüz suçundan 1.5 yıl hapis yattığım iddia et- ti. Avusturya'nm The Oberoesterreichısche Naclırichten gazetesiyse önceki gün Linz kentindekı devlet arşivleıjnden alınan 1967 taıihli bir mahkeme kaydmın fotokopisini yayımladı. Belgede, Josef F. adlı bir kişinin evine zorla girdiği 24 yaşında bir hemşireye tecavüz etmekle suçlandığı belirtiliyor. Fritzl'in, kızmı 24 yıl boyunca hapsedebile- ceğine inanmadjğmı belirten baldız Chnsti- ne R, "Onun kcsinlikle bir tarikatla birlikte olduğuna inanırdnn" diye konuştu. İstanbul'üa 20 saatlik su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - lstanbuTun Şişli ve Beşiktaş ilçesindekı bazı semtlcre 20 saat sü- reyle su verilemeyecek. ISKl'den yapılan yazı- lı açıklamada, Levent su deposunda vana deği- şimi çalışnıası yapılacağı bildinldi. Açıklama- ya göre, 6 Mayıs günü saat 12.00 ile 7 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00 arasında, "Şişli il- çesinde Esentepe, Mecıdiyeköy, Zıncirlikuyu ve Fulya, Beşiktaş'ta da Levent, Etiler, Rumeli Hisarüstü, Ulus, Gayrettepe, Balmumcu ve Yıldız" bölgelennde su kesintisi uygulanacak. ww/w.turkiyeninthnsiyonu.arq Türkiye'nin tansiyonu ölçüliiyor • İstanbul Haber Servisi - Yüksek tansiyon hakkında yurttaşlann bilinçlerindinlmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın onayı ve desteği ile Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, "Türkiye'nin Tansiyonunu Ölçüyoruz" adı altında bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Hipertansiyon TIR'ı İstanbul, Bursa, Izmir, Konya, Adana, Diyarbakır, Eirzurum, Trabzon ve Ankara'da kapılarını yurttaşlara açacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog