Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 MAYIS 2008 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Yasak Düşünceler 22.00 tv8 Dram (The Carpentcr's Pencil) - Yıl 1936. lspan- ya Sivil Savaşı'nın hcmcn öncesinde Cumhu- riyetçi görüşlii doktor Danicl, solcu oldıığu gerek- çesiyle tutuklanıı. Nişanlısı Marisa'nın babası Be- nito, kızını Daniel'den ayırmak için bir askerle ev- lendimıeye çalışır. Yön: Anton Reixa. Oyn: Tristan Ulloa, Manuel de Lira (2003 lspanya, 106 dk). Anaconda 22.00 CNBC-e Macera (T7\ (Anaconda) - Belgesel çekmek üzcrc Anıazon ' O / nehrinde bulunan eski bir Kızılderilı kabilesi- ni bulmaya çalışan yönetnıen Terri Flores, kanıe- ratnan Danny Rich ve profesör Steven Cale, yolda kabııış bir yılan avcısı olaıı Paııl Saron'la karşılaşular. Yönetnıen: Luis Llosa. Oyuncular: Jennifer Lopez, Jon Voight. Icc Cııbe, Eric Stoltz, Owen Wilson (1997 ABD, Brezilya, Pem, 89 dk) Başparmak 01.00 Kanal D Dram /T7\ (Thunıbsucker) - Juslin. 17 yaşmdadır ve hâ- V ^ lâ panııağını emmeklen vazgeçmemiştir. Çev- resiııe uyum göstcrcmemesi, hâlâ bâkir olmasının ge- tirdiği gerginlik ve crgenlik dertlerini panııak eme- rek bastımıaktadır. Yön: Mike Mills. Oyn: Vince Va- ughn, Keanu Reeves (2005 ABD, 95 dk). Ycıbcıııct Izleyin Orta Değmez Zülfü Livaneli'nin aynı adlı eserinden uyarlanan 'Mutluluk', kaçırılmaması gereken biryapım Uzaklarda aranan mutluluk Kanal D 22.30 Mutluluk / Yön: Abdullah Oğuz / Oyn: Talat Bulut, Özgü Namal, Murat Han, Mustafa Avkıran, Emin Gürsoy, Lale Mansur / 200 TV Servisi - Zülfii Livane- li'nin büyük yankı uyandıran aynı adlı eserinden beyaz- perdeye uyarlanan "Mutlu- luk", bu akşam bir kez daha Kanal D'de ekrana geliyor. Murat Han ve Özgü Nanıal'ın oyunculuklarıyla göz doldurdukları bol ödüllü 111ııı, günün en iyi seçimi. ı K İ ' v L -** Vizyonda olduğu dönemde büyük ses getiren ve gişede de büyük bir başan yakalayan "Mutluluk"un öyküsü şöyle: 17 yaşındaki Meryem, pe- rişan ve baygın halde, bir göl kenannda bulunur. Do- ğuda bir köyde yaşayan aile- si kızlannın bir namussuzluk yaptığını düşünerek töre ge- reği öldürülmesine karar ve- rir. Onu, öldürnıe görevi ise yakın akrabası Cemal'e veri- lir. Tanınmış bir sosyoloji profesörü olan Irfan Kurudal ise, yaşadığı derin kimlik bu- nalımının da etkisiyle tstan- bul'daki hayatmı geride bı- rakıp, yelkenli teknesiyle de- nize açılır. Çıktıkları ölüm yolculu- ğunda, Meryem ve Cemal'in yolları, Profesör Irfan Kuru- dal 'la beklenmedik şekilde kesişir. Her biri özgürlüğe ve ikinci bir şansa doğru yo- la çıkan üç kişi, mutluluğu aradıklan bu yolculukta ka- derlerini yenebilecek midir? 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndc "En İyi Kadın Oyuncu", "En îyi Er- kek Oyuncu" dahil olmak üzere tam 5 dalda ödül alan, aynca "Avrapa Konseyi En îyi Film", Montpeliler Ulus- lararası Film Fesrivali "En îyi Film Seyirci ödûlü", Puerto Rico Uluslararası Film Fes- tivali "En îyi Film Seyirci ödûlü" ve Kerala Uluslararası Film Festivali'nde "Juri özel ödülü"ne layık görülen filmi kaçırmayın! Kanal 1 24.00 Abdüllatif Şener katılıyor TV Servisi - Tartışma programı "Teke Tek"in bu haftaki bölümüne, yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia cdilen AKP'li Abdüllatif Şener konuk oluyor. Gazeteci Fatih Altayh'nın hazırlayıp sunduğu yapımda Şener, vekillik ve bakan koltuğunu neden bıraktığını, AKP hakkındaki kapatma davasının Türk siyasetini nasıl şekillendireceğini, Türkiye'nin şeriat ve darbe tartışmalarından nasıl kurtulacağını, iddia edildiği gibi parti kunna hazırlığı içinde olup olmadığını ve daha ne kadar üniversitede ders vereceği gibi konularda açıklamalarda bulunuyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 İyi Sabahlar 11.50 Canım Annem 13.00 Haber 13.30 Dizi: Gönül Salınca- ğı 14.45 Ademler ve Hav- valar 16.00 Ebu Dramaları 16.45 Kasaba 17.25 Gece Bahçesi 18.00 Güldüren Gö- rüntüler 19.30 Ana Haber Bülteni 20.05 Spor 20.10 Gezelim Görelim 21.00 Candan Er- çetin'le Beraber ve Solo Şarkılar 22.30 Eni- ne Boyuna 00.35 Günün Ardından 00.55 Yerli Film: Köşe Kapmaca 02.25 Gölge ler 03.45 Canım Annem (0 312 490 43 00). 10.30 Yurttan 11.15 Reçe- te 11.45 Günde Sanat 13.00 Iş Günü 13.20 Başkent Si- yaset 13.35 Hayat Akar- ken 14.35 Günde Sanat 17.15 Günün Ko- nusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Haber Viz- yonu 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 Edebı- yal Mekan 20.30 Kültür Sanat 21.00 Eko- Avrasya 22.10 Felsefe Konuşmaları 22.30 Belgesel:Tesbih 23.35 Bir Tatlı Huzur 00.35 Madalyah Hayatlar (0 212 259 72 75). g T - ~% 08.00 Hayat Başlıyor 09.00 I / Klip Pınarı 10.10 Çızgi Film \ C e m TV 11.10 Sabah Yıldızı 13.00 Haber 13.30 Can Sağiığı 15.10 Geleneğı Yaşatanlar 19.00 Haberler 20.00 Köklerın Dili 21.30 Sözün Özü 23.00 Taktik 01.00 Haber (0 212 639 74 31). ULUSAL 08.00 Televızyon Gazete- si 10.00 Ekonomi Günde- mı 10.30 Sendikacılık Oku- lu 11.10 Çizgi Film 12.10 Merhaba Sağlık 14.00 Neler Oluyor? 16.00 Sahne Sanatları 18.00 Haftaya Bakış 19.00 Haber 20.30 Ver - Kaç 22.00 Kapalı Kutu 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). °9 -1 ° Başlama Vuruşu 10.10 Sağhk Hattı 11.20 Işin Aslı 12.20 Ekonomi Politik 13.10 Kafe Akademi 14.10 Haber 15.10 Dünyanın Parası 16.20 3. Seans 17.10 Interaktifspor 17.50 Yer Gösterici 19.00 Sokağın Sesi 19.40 Dün Bugün Ya- rın 20.00 Motosport 21.00 Anlamak İçin 22.00 Bugün 00.10 Analiz (021244907 00). 08.00 Köşe Yazıları 09.45 | M K B 1 0 - 3 0 F a i z 1 1 - 1 0 Y a t h nmcı Kliniği 12.00 Finans Ca- fe 12.05 Yıldız Endeksi 13.30 Iş Dünyasından 14.00 Piyasa Ekranı 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Çizgi Film: Avatar 18.15 Dızı: How I Met Your Mother 18.50 Dizı: VVıthout A Trace 20.00 Dizi: Cold Case 21.00 Dizı: CSI: NY 22.00 Yabancı Film: Anaconda 24.00 Dizi: Cold Case 01.00 Dizi: CSI: NY (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 Dızı: Marina 10.00 Yeniden Baş- lasın 13.00 Haber 13.25 Derya- lı Günler 15.00 Biz Bize 19.00 Ana Haber 19.50 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Doktorlar 22.00 Dizi: Dudaktan Kalbe 24.00 Dizi: Pars-Narko Terör 02.00 Yeniden Başlasın (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Yerli Film: Türk Sı- neması 15.00 Dizi: Posta Kodu 15.45 Yerli Film: Türk Sineması 17.00 Çızgi Film Kuşağı 18.45 Dizi: Posta Kodu 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Yol Ayrımı 22.15 1'e Karşı 10023.35Bizim Stadyum 00.55 Haber Bülteni 01.55 Yabancı Film: Rockwell (0 212 448 80 00). kanal O 08.00 Güzel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.00 Süper Aile 12.50 Yerli Film: Yüreğimde Ya- re Var 14.40 Gel Yarim Ol 15.40 Dizi: Yalancı Romantik 17.00 Dizi: Bizim Evin Halleri 18.45 Ana Haber 19.50 Çarkıfelek 22.00 Di- zi: Rüzgar 24.00 Teke Tek 01.40 Film: Çıl- gın Beyzbolcular (0 212 313 60 10). . 06.00 Çizgi Film Kuşaöı 06.30 D T W Kahvaltı Haberleri 08.20 Ne Pi- • • L v şirelim 08.50 Kadının Gücü 10.45 Dizi: Hepsi 1 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizı: Sele- na 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Dizı: Elveda Rumeli 22.20 Dizi: Yaban Gülü 00.30 Muhabir 02.50 Ya- bancı Film: Onsezi 04.20 Yerli Film: Şüp- he 05.20 Haberler (0 212 354 30 00). 07.00 Çalar Saat 07.45 Bu- # » a % ] L gün 08.30 Dobra Dobra 10.15 Siz Mutlu Lerzan Mut- lu 12.00 öğle Gündemi 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Bez Be- bek 18.45 Ana Haber 19.30 Spor 19.45 Di- zi: Yemin 21.45Yarışma: Şansa Bak 23.45 Yabancı Film: Erkan ve Stefan Tatilde 02.30 Gece Gündemi (0 212 454 71 71). 06.40 Gün Başlıyor 07.00 Mesut Yar'la Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Yemek Saati 10.00 Arım Balım Peteğim 13.00 Gün Ortası 13.20 Inci Ertuğrul Sizin Se- siniz 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Star Ana Haber Bülteni 20.00 Iki Aile 22.00 Köprü 00.30 Arena 03.00 Esra Erol'la Izdivaç (Tek- rar) 05.20 Haber (0 212 413 50 00). star HABER TURK 09.15 Sabah Raporu 10.10 Medikal 11.10 Ekonomi Gün- demi 12.20 Doğruyu Söyle 13.00 13 Ajansı 14.15 Spor 14.30 Parantez 16.15 Piyasalarda Bugün 17.30 Parantez 18.00 Haber 18.15 Haber- türk.com Rapor 18.30 Söz Sende 19.30 Ana Haber 20.30 Futbol Kulübü 22.00 Futbol Av- rupa 23.00 Haber 23.30 Bu Gece 01.15 Fut- bol Kulübü (0 212 313 60 00). 08.35 Yabancı Film: Ka- buslar Diyarı 10.25 Ya- bancı Film: Çılgın Motor- cular12.05 Yabancı Film: 23 Numara 17.00 Yabancı Film: Bebek 18.40 Film: Yaralı Ga lat 22.20 Film: Ölmeden önce 01.55 Film: Davetsiz Gelen (0 212 326 00 00). 07.00 Bu Sabah 08.00 Çızgi Film 09.00 Başkent'ten 10.00 Haberler 10.15 Her Sabah 11.45Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Ha- berler 17.15 Duru Muhabbetler 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.40 Hayat Deyince 22.00 Film: Yasak Düşünceler 24.00 Formen 01.00 Haber Aktif 01.50 Du- ru Muhabbetler (0 212 288 51 52) •. 07.00 Dizi: Hayırdır Inşallah ^J 08.00 Çizgi Film 09.30 Sağ- kanalturk lıklı Günler 10.00 Sabah Key- fi 11.30 Yemek Bahane 13.00 Editör Masası 13.30 Spor 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 16.45 Hayvan Dedektifi 18.30 Biz Kaç Kişiyiz Günlüğü 19.00 Ana Haber 20.00 Gel de Katılma 21.30 90 + 3 23.30 Yolsuzluk ve Yoksulluk (0 212 355 85 00). www.cnbce.com kanalturk "Yaşam/Eğlence" GEL DE KATILMA Duygu Dikmenoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Gel de Katılma her pazartesi, çarşamba ve cuma günü canlı yayında Kanaltürk'te. O H • H O -Spor" Z U U U 90+3 Can Bartu, Osman Tanburacı ve Barbaros Çıdal ile futbol gündemine dair her şey her pazartesi Kanallürk ekranlarında sizlerle. "Haber/Tartışma" YOLSUZLUK VE YOKSULLUK Araştırmacı gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Yolsuzluk ve Yoksulluk yine gündem yaratacak konu ve konuklarıyla bu akşam Kanalturk ekranlarında sizlerle 23:30 -~~. 07.00 Güne Başlarken ^ ş." 09.15 Ekonomi 10.00 Güne •~,ı,,,.k,.. Başlarken 10.20 Spor 11.00 Günün Içinden 11.15 Yazı Işleri 12.00 Günün Içinden 12.30 Sektör 13.00 Günün Içinden 14.15 Spor 14.30 Dün- ya Bunu Konuşuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Piyasa Raporu 17.00 Haber Merke- zi 17.40 Ve Insan 18.00 Haberler 18.20 Ge- ce Gündüz 19.00 Haberler 20.00 Yorum Farkı 20.30 90 Dakika 22.00 Eurogol 23.00 24 Saat 23.35 Spor Servisi 24.00 24 Artı 00.30 Gece Gündüz (0 212 335 00 00). 06.30 Dizi: Evdeki Yabancı 07.15 Dizi: Sihirlı Annem 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sabahların llf:1?Ml>] Sultanı 13.30 Şule ile Gün Ara- sı 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çizgi Film 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Di- zi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Haber Bülte- ni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Arka Sokaklar 22.30 Yerli Film: Mutluluk 01.00 Yaban- cı Film: Başparmak (0 212 478 00 88). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Di- zi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Ho- pe And Faith 10.00 Yabancı Film: Külkedisi 12.00 Dizi: Fır tınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı In- tikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy 16.00 Film: Bir Şans Daha 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizı: Will And Grace 19.15 Frasier 20.00 Dizi: Damages 21.15 Dizi: Lost 2 23.45 Silent vVitness (0 212 326 40 00). 07.00 Yeni Gün 09.00 Para- metre 10.20 F1 2008 Türkiye Özel 12.00 Iş Yemeği 13.00 Ajans 14.10 Paranın Izi 14.45 Kültür-Sanat: Afiş 15.10 Far- kında mısınız 15.40 Bakış 16.15 Artı Bir 17.00 Seans Analiz 17.30 Editör 18.15 Kultür-Sanat Afiş 19.00 Şirin Payzın'la 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Futbol Ekstra 22.25 Lezzet Durakları 23.00 Gece Görü- şü 23.40 Spor Vizyon (0 212 413 56 00). RADYO GAZETESI PROGRAMI ILKIMUR KAPLANIN SUNUMUYLA HAFTA İÇİ HER G Ü N 8:00 1 1:00 SAATLERI ARASINDA RADYO BARIS TA . . . . 07.30 Günaydın Avrasya 10.15 Sağlık Karnesi 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 13.00 Ha- ber 14.00 Haber Masası 15.15 Spor 15.30 Haber Masası 16.00 Haber Mara- ton 17.15 Spor Panorama 19.00 Ana Ha- ber 19.45 Spor 20.00 Denktaş'ın Gündemi 21.00 Pürneşe 22.30 Futbol Avrasya 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bize 11.00 Sen de Dene 13.00 Habercının Saati 15.00 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Patlamış Mısır 18.30 7 Gün 24 Saat 19.30 Haber Oncesi 20.00 Haber 21.00 Müzığın Dili 21.30 Spor Saati 22.30 Bızim Türküler 23.00 Atölye 01.00 Haber (0 312 234 14 34). 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühür- lü Güller 12.30 Yerli Film: Aş- rusH TV kım Günahımdır 14.30 Dest- i Izdivaç 19.45 Haber 20.40 Türüt Show 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Alemi (0 212 256 82 82). Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te Haftar>ınKonufcl»rı: HAYAT DEYİN 2200 KUITÜR • SANAT CUMOK İSTANBUL CAĞRISI DEVRİMCİ, YURTSEVER, YİĞİTLER DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN, HÜSEYİN İNAN'ın uğruna canlarını verdikleri "Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye" mücadelesine koşut yürümeyi sürdüren Cumoklar, Amerikan 6. Filo denizerlerinin bundan 39 yıl önce denize döküldüğü Dolmabahçe Rıhtımı'nda 6 Mayıs 2008 günü Saat 12.00'de buluşarak, eüerindeki karanfilleri denize serperken, Denizler'e saygı sunacaklar... SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ İletişim: 0532 281 54 54 - 0536 729 02 29 www.cumok.org I I I 11 (0212) 293 89 78 SKS-1885 ORTAOYUNC www.ortaoyuncular.com Ferhan Sensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Ferhan Şensoy - Nefrin Tokyay - Rasim Öztekin - Erkan Üçüncü Ali Çatalbaş - Orhan Ertürk Elif Durdu - Ebru Soyuerden 5 - 6 - 12- 13 Mayıs 20.00 Ferhan Sensoy FERNÂME 9 -10 Mayıs 20.00 /1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan Sensoy FERHANGİ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 | İSTİKLAL CAD. NO:H0 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 214 43 ll\ KONFERANS "KURTULUŞTAN KURULUŞA ATATÜRK YENİDEN" Konuşmacı: Dursun ÛZDEN Tarih: 6 Mayıs 2008 Saat: 13.00 Yer: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu Spor Salonu Düzenleyen: MÜ Ingilizce Ekonomi Kulübü A y d ı n 11 k Deniz Gezmiş'in tembihi Varan-5: Ümraniye bombalarındaki yalanlar Taksim'e PKK'yla değil, Türk bayrakiarıyln çıktlır! Doğu Perinçek cezaevinde yazdı: islamiyeti "yaşamak" ve laiklik HOrCLMAVİD€NİZ* Marmaris'm certnet Turunç'datâtilirakam... Yazılarıyla DOĞU PERİNÇEK FİKRET OTYAM YILDIRIM KOÇ A BAŞER KAFAOGLU ŞULE PERİNÇEK DEMIRTAŞ CEYHUN MECİT ÜNAL HÜSEYİN MACİT YUSUF SUHA BAYKAL Aydınlık DENİZ — GEZMİŞ'İ^' TEMBİHİ T | l i ; j . l l A V f i A r . t I I I . < ( . : ! >:- Erken rezervasyonda ilk 20 odaya Nakit ödemode %30 veya 8 Taksite kadar ödemede %15 indirim. Daha_fazla bilgi için: www.hotelmavideniz.com infoıaıhotelmavideniz.com Rezervasyon için: 0(252)476 71 90-91 0(252)476 70 70 Haberin tek adresi AKLIY Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog