Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK GenelYayınYönetmeni: tbrahimYddız# Yazıişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Istihbarat: Cengiz Yıldırım .• Ekonomi: Hasan Eriş • Dış Haberler: Ozgür Ulusoy • Kültür: Egemen Berköz • Spor: Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Karaören # Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgı-Bclgc: Edibe Buğra Yayın Kurulu: llhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yarduncısı), Orhan Erinç, Hik- ıııel Çetinkaya, Şükran Soner, lbrahim Yıld'ız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. •\ıık.ıı;ı Irıır.ılrrı Mıı\l:ıtü l!;ılb:ı\ AtatürkBulvarıNo: 125,Kat:4, üakanlık- larTel:4195020(7hat), Faks:4l95027#lanırTemsılcısı:SerdarKıak,H. Zıya Blv. 1352 S.2/3Tcl:4411220, Kaks:4418745• AdanaTemsılcısj:Çctin Yigenoglu, tnönü Cd. 5 S. Aksoğan lş H Kat 1 Tel: 363 12 11. Faks: 363 12 15 Antalya Temsılcısı Ahmct Oruçojjlu Cuııılıuriyet Meydanı Yıldız Apart- manı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 0 ldarc Müdürü Hüseyin Gürer • Mali lşler: Bü- lentYener • Saüş: KaalctKu/a •Cumhuriyet Rek- lam: • Genel MüdürÖzlemAyden #GenelMüdür Yarduncısı: Nazende Pal Tel "(0212)251 98 74 - 75 /251 98 81 - 82 Faks: (0212) 251 98 68 Rezervasyon: (212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Vayımlayan ve Vönetim ycri: Yenı Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş, Prof. Nurettin Mazlıar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şışlı/lsıanbul. Tel: (0/212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0/212) 4 MAYIS 2008 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt lstanbul. Duğıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoijdere 34850 Esenyurt Istanbul lmsak: 4.09 Güneş: 5.S1 Öğle: 13.08 Ikindi: 16.58 Akşam: 20 12 Yatsı: 21.46 GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada DMM Fırat Bey; "Burada emek bayramını, emekçinin mutlu gününü kutlamak mı, yoksa baş- ka bir şey mi var? Benim görebildiğim kadanyla, başka bir şey var" diyor. Neyin var olduğunu söyleyemeyen mantıksız bir yorum elbette ama baş efendinin de yardım- cısından aşağı kalır yanı yok.. Isyan bastırır gibi emekçilerin üzerine gidecek- sin, gaz bombaları kullanacaksın, dayak atacak- sın, tazyikli suyla saldıracaksın... Sonra dönüp "1 Mayıs kutlamalarının arkasında birşeyler var" di- ye sağduyuya, vicdanlara saldıracak, sorumlulu- ğu sendikaların üzerine atacaksın! O sendikaların önde gideni "mağdur" DİSK ise 1 Mayıs'a kadar iktidarın kafa yapısını anlayama- mış, engellenmeseydi törende partinin kapatıl- masına karşı çıkacağını açıklayacağını söylüyor. Olur böyle vakalar Türk demokrasisinde. ••• Iktidardaki mantık perişanlığı sadece 1 Mayıs olaylarında ve sonra görülmüyor. Yargıya saygıdan söz ediyor ve fakat Yargıtay Başsavcısı'nın iddianamesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği savunmayı "cevap verdik" diye tanımlıyor. "Cevabın" içeriğine bakılırsa; AKP, sütten çık- mış ak kaşık! Orneğin "cevap"; akıl hocaları, ağabeyleri AKP'li Bülent Arınç kaynaklı "laikllğin yeniden tarifedilmesi gibi laiklik karşıtı ve benzeri söylem- lerin" AKP'yi bağlamayacağını iddia ediyor. Kargaları bile güldürecek nitelikte olan bir baş- ka iddia ise AKP'nin "laikliğizedeleyen değil, güç- lendiren birparti olduğunu" öne sürmesi. Ya Fethullah Gülen'in (Feto'nun) okullarını zi- yaret edenlerin listesine "cevapte" yer verilmesi- ne ne dersiniz? Savunma, ne savunma ama! Sıradan ve proto- kol gereği bir orgeneralle bir diplomatın bu okul- ları ziyaretini Feto'yu ve okullarını savunmak için kullanıyorlar. RTE'nin 1990 ve 2000 yılları arasında laiklik kar- şıtı, Islam Cumhuriyeti ateşiyle yanan demeçle- rine, savunmada gelişerek değiştiğine, geliştiği- ne vurgu yapılarak karşı çıkılıyor. Oysa, özde RTE'de en ufak bir değişiklik yok! ••• Cevap mı, savunma mı her neyse; anayasanın 10 ve 42. maddelerinde türban yasağını kaldır- mak amacıyla yapılan değişikliklerin nedenine değiniyor. Neymiş neden? Kargaların bile gülece- ği bir iddia. Savunmaya göre AKP, türban yasa- ğını kaldırmak için değil, "temel hakve özgürlük- lerin genişletilmesiamacıyla" anayasada değişik- lik yapmış! Kanıtsa bol. Başta RTE'nin, hatta Çankaya'da- ki AKP'linin türban yasağını kaldırmak için ana- yasadaki değişikliklerin zorunlu olduğunu savu- nan çuvallar dolusu demeçleri, açıklamaları, ha- di bellekleri boş verelim, gazete sütunlarında ye- rini muhafaza ediyor. Varsın kapatılsın AKP. İktidarın Avrupa'daki temsilcisi milli enişte Joost Lagendijk yine had- dini aşarak izlenecek yolu gösterdi. AKP kapatılacak, yeni bir parti kurulacak ve... ilk seçimde bu yeni parti iktidara gelecekl Ha bak milli enişte. Parti kapatılabilir... Yeni bir parti kurulabilir. Ancak "o cephede" neler olur, neler gelişir, ora- sını tahmin etmek zor olduğu gibi, kurulacak ye- ni partinin tek başına iktidara gelebileceğini veh- metmek... Ancak körü körüne bir umudun peşinde koş- mak gibi bir şey! PROMÎYERİ YAPILDI Şehitler Oratoryosu sanatseverlerle ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emekli Or- general Aytaç Yalman'ın librettosunu yazdı- ğı "Şehitler Oratoryosu"nun dünya prömiye- ri dün gece başkentte gerçekleşti. Ankara Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen prömiyerde, orkestrayı Devlet Opera ve Bale- si Genel Müdürü Rengim Gökmen yönetti. Koroyu Şef Caner Ruhselman'ın, çocuk ko- rosunu Şef Ahter Destan'ın çalıştırdığı ese- rin ışık düzeni Fuat Gök'ün imzasını taşıyor. Besteci ve keman sanatçısı Hasan Niyazi 1\ı- ra tarafindan bestelenen eserde, soprano Fer- yal Türkoğlu ve Reyhan Görbil, mezzosop- rano FerdaYetişer ile Oylun Erdayı, tenor Ih- san Ekber ve Ayhan Uştuk, bas Sabri Kara- budak ve Mithat Karakelle solist olarak yer ahyor. Tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın da an- latıcı olarak görev aldığı eserde, sanatçılara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Or- kestrası ve Korosu'nun yanı sıra Devlet Çocuk Korosu da eşlik etti. Oratoryo, 15 Mayıs'taki temsilin ardından 18 Mayıs'ta Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün açılış konseri olarak Samsunlu sanatseverlerle buluşacak. Vefa Lisesi'de Boza Günü • lstanbul Haber Servisi- Veia Lisesi'nin Boza Günü'nde 50 yıllık mezunlara plaket veriliyor. Bugün 13.30'da yapılacak törende gazetemizin köşe yazan Erol Manisalı da plaket alanlar arasında olacak. 2 kişiye 839ar bin YTL • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, "5, 7, 30, 34, 38,42" olarak belirlenirken, 6 bilen 2 kişi 839 bin 123 YTL 15'er YKr ikramiye kazandı. Çekilişte, 5 bilenler 2 bin 391 'er YTL, 4 bilenler 22 YTL 15'er YKr, 3 bilenler ise 3 YTL 40'ar YKr ikramiye kazandı. TSK, örgütün Kandil'de bulunan lider kadrosunun hedef alındığını açıkladı W 15O terörist öldürüldü' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ınkuzeyindeki Kandil Dağı bölgesinde icra edilen hava hare- kâtı sonucunda 150'den fazla te- röristin etkisiz hale getirildiğini ve harekâtın terör örgütü men- suplan arasında büyük bir panik havasının yaşanmasına neden ol- duğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı 1-2 Mayıs tarihleri arasında Kandil Dağı bölgesine yapılan hava ha- IRAK DOĞALGAZI rekâtının sonuçlanna ilişkin dün biraçıklamayaptı. Genelkurmay Başkanlığfnın açıklamasında şunlar kaydedildi: "01-02 Mayıs 2008 gecesi I- rak'ın kuzeyindeki Kandil Da- ğı bölgesinde icra edilen hava harekâtının sonuçlarını değer- lendirme çahşmalarına Genel- kurmay Başkanhğı'nca devam edilmektedir. Bölgeden alınan bilgiler ve görsel olarak yapı- lan tespitlere göre, Kandil Da- ğı bölgesindeki PKK/Kongra Gel terör örgütüne ait tesisler- den hedef olarak beürlenenle- rin tümü imha edilmiştir. Bu tesisler arasında, terör örgütü- nü yönetmeye çalışan bir terö- ristin sıkça kaldığı yerler de bulunmaktadır. İlk değerlen- dirmelere göre, bu harekât so- nucunda 150'den fazla teröris- tin etkisiz hale getirildiği ve ha- rekâtın terör örgütü nıensup- ları arasında büyük bir panik havasının yaşanmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Etki- siz hale getirilen tcröristler arasında iist düzey sorumlula- rın da bulunabileceği değerlen- dirilmektedir." Açıklamada, imha edilen tesisler arasında, terör örgütünü yönetmeye çalışan bir teröristin sıkça kaldığı ycrlerin de bulun- duğu belirtilirken, söz konusu teröristin Murat Karayılan olduğu iddia ediliyor. Güvenlik ve maliyet düşüyor MAHMUT GÜRER ANKARA - Türkiye, Irak'ın kuzeyin- de bulunan Akgaz Havzası'ndan çıkanl- ması planlanan doğalgazı Suriye üzerin- den getirme karan aldı. Bu duruma ge- rekçe olarak ise güvenlik sıkıntılan ve maliyetin düşmesi gösterildi. Hat, Cilve- gözü'nde Mısır doğalgaz boru hattı ile birleşerek Türkiye'ye girecek. Suri- ye'ye de doğalgaz satılabilmesi günde- me gelecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bil- gilere göre, Türkiye ile Irak arasında ku- rulması öngörülen doğalgaz boru hattı- nın güzergâhı iki ülke bakanlan ve yet- kililerinin ortak karanyla, Suriye üzerin- den geçecek. Enerji Bakanı Hilmi Gü- ler'in 23 Nisan tarihinde Iraklı muhata- bıyla Roma'da Dünya Enerji Bakanlan Forumu sonrası yaptığı görüşmede bu konu üzerinde uzlaşıldığı belirtildi. Bu- na göre, Tel Afer, Musul, Kerkük üçgeni arasında bulunan bölgeden çıkarılacak doğalgaz önceki gibi 269 km. değil sa- dece 39 km. boyunca Irak sının içerisin- den geçecek ve Suriye'ye varacak. Suriye'ye de satılabilecek Hat, Suriye içerisinden Cilvegözü'ne kadar Suriyeliler tarafindan getirilecek. Böylece maliyet de düşürülmüş olacak. Suriye Türkiye'den de parası karşıhğında doğalgaz satın alabilecek. Cilvegözü'ne kadar getirilen hat, burada halen yapımı süren Türkiye-Arap doğalgaz hattına bağlanacak. Ve hat Ceyhan Limanf nda son bulacak. Böylece Irak gazı Arap hat- tından gelecek yıllık 4 milyar m 3 'lük do- ğalgaz ile birleştirilecek. Bunun yanı sı- ra Türkiye, doğalgazın doğrudan Cey- han'a ve Iskenderun limanına geliyor ol- ması nedeniyle buraya kurulacak bir do- ğalgaz sıvılaştırma tesisi aracılığıyla Sı- vılaştınhnış Doğalgaz (LNG) üretmeyi de öngörüyor. Sıvılaştınlmış doğalgazın fiyatı özellikle kış aylannda 500 dolann üzerine çıkabiliyor. Türkiye'nin Gü- ney'deki petrol arama çalışmalanna alın- mamasının ardından Irak nczdinde ger- çekleştirdiği çabalann yanı sıra, ülkede aktif olan özel sektör ile de ortaklık iliş- kisi kurmaya çalıştığı belirtiliyor. Şirke- tin bu kapsamda en yakın temas kurduğu kuruluşun ise Shell olduğu kaydediyor. Otyamy a tazminat davası Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, Antalya'da yayımlanan Son Nokta dergisinde yer alan bir yazısı ne- deniyle Fikret Otyam ve derginin so- rumlu yazıişleri müdürü tdris Özyol aleyhine 20 bin YTL'lik tazminat dava- sı açtı. Antalya 7. Asliye Hukuk Mahke- mesi'nde açılan davanın iddianamesin- de, Otyam'ın Son Nokta dergisinde ya- yımlanan yazısında, Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan'ın Antalya'nın trafik sorunlarıyla ilgilenmediği ve İçişleri Ba- kanı BeşirAtalay'ın trafik hakkmda ya- yımladığı genelgenin Antalya'da uygu- lanmadığım iddia ettiği öne sürüldü. Ya- zar Fikret Otyam ise mahkemeye sun- duğu savunmasında, yazısında Emniyet Müdürü Arslan'a hakaret amacı taşı- madığını, sözü edilen yazıyı trafik kaza- ları nedeniyle hayatmı kaybeden ya da sakat kalan insanlara dikkat çekmek amacıyla yazdığını savundu. Otyam, "I Iziildüın. Öykü, roman yazan, sanat- çı olan bir insanın 82 yaşmdaki bir ada- ma, 'eleştiriyor' diye dava açmasını ya- kıştıramadım" dedi. PKK'ye bir darbe de Iran'dan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'nin kara ve hava operasyonlan sonrasın- da önemli oranda güç kaybe- den terör örgütü PKK'ye bir darbe de tran'dan geldi. Terör örgütünün Iran'daki uzantısı olan PJAK'ın elebaşısı Reşit Ehkendi yakalandı. Iran güvenlik güçleri aldık- lan bir istihbaratı değerlendi- rerek Sakız bölgesinde terör örgütü PKK'nin uzantısı PJAK'a yönelik bir operasyon düzenledı. Uzman terör birim- lerinin yer aldığı ve son dere- ce gizli yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/PJAK soramlusu Reşit Ehkendi silahıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi. "Terör örgütü adına silahlı eylem yapmak, cinayet, silahlı gasp ve teröre başvurmak, adanı kaçırmak, bölge halkını teh- dit etmek" gibi suçlamalarla cezaevine konulan terör örgü- tü PKK/PJAK sorumlusu Eh- kendi'nin idam istemiyle yar- gılariacağı kaydedildi. Ulusoy halkın kavga değil, tenceresinin kaynamasını istediğine dikkat çekti 'IJlke iıısaııuıuı kaşınmaya ihtiyacı yok' SEVtM ERTEMUR KASTAMONU - Türkiye Se- yahat Acentalan Birliği (TÜR- SAB) Başkanı Başaran Ulusoy, "Ülke insanmın kaşınmaya ih- tiyacı yoktur. Siyasiler başta, herkes bilmelidir ki insanları- mızın okşanmaya ihtiyacı var- dır" dedi. TÜRSAB tarafindan düzenle- nen kültür turizmi sempozyum- lannın altıncısı olan "Batı Kara- deniz Kültür Sempozyumu" Kastamonu Üniversitesi Yerleş- kesi 3 Mart Konferans Salo- nu'nda gerçekleştirildi. Konuş- macılann Kastamonu ve Batı Karadeniz kültür turizmi için ne- ler yapılması gerektiğini masaya yatırdığı sempozyumda konuşan TÜRSAB Başkanı Ulusoy, "Si- vil toplum örgütlerinden siya- silere kadar herkesin bilmesi gerekir ki ülke insanının kaşın- maya ihtiyacı yoktur. Halk kavga istemiyor, huzur istiyor. Tenceresinin kaynamasını isti- yor" açıklamasını yaptı. 'Doğa katlediliyor' Ulusoy konuşmasında, Türki- ye'de doğal güzelliklerin, kültü- rel varlıklann acunasızca katle- dildiğine dikkat çekti. Kastamo- nu'nun sahiliyle, doğal ve kültü- rel değerleriyle, tarihiyle önem- li bir kent olduğunu belirten Ulu- soy, "Bu sermayeye, bu doğaya sahip çıkın. Kastamonu'daki doğal güzellikleri korumaya çalışm. Kaz Dağları gibi kazıl- masına izin vermeyin. Bunun düşünülmesine dahi müsaade etmeyin" dedi. Kastamonu'nun turizmdeki en önemli açmazla- rından birinin havaalanının ça- hşmaması olduğunu ifade eden Ulusoy, "Ulaşım sorunu bir an önce çözülnıeli. Turiznı kenti Kastamonu'nun havaalanına ihtiyacı var" diye konuştu. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selçuk Aslan, Batı Karadeniz'in doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel do- kusuyla adeta bir cennet olduğu- nu bclirterek gerekli turistik ya- tınmlann yapılabilmesi içm yö- reye özel teşvikin getirilmesiıü istediklerini söyledi. l^ırizmi teşvik Sempozyuma kaülan AKP Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ise Turizmi Teşvik Yasası'nın salı günü Meclis'te ele ahnacağını; kanunlaşması halınde Ilgaz Dağlan dahil bir- çok bölgenin teşvikten yararla- nacağı müjdesini Kastamonulu- lara verdi. Kastamonu Valisi Nurullah Çakır da konuşmasında, Batı Karadeniz' in farkına vanlmayan güzellikleri banndırdığını anlat- tı. Hititlerden modern Türki- ye'ye kadar pek çok medeniye- tin yaşadığı Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'na öııemli katkı- lar sağlayan bir güzergâha da sa- hip tarihi bir kent olduğuna dik- kat çeken Vali Çakır, "Bu bizim için bir markadır. Buradan yo- la çıkarak 'Istiklal Yolu' Proje- si'ni oluşturduk. Kastamo- nu'nun İnebolu'dan Ilgaz'a kadar olan bölümünde bu yo- lun tabelaları tamamlandı. 9 Haziran'da Inebolu'nun kur- tuluş gününde açılması plan- lanıyor" dedi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada nu Eşbaşka'nı Joost Lagendijk ile AB'nin geniş- lemeden sorumlu komiseri Olli Rehn'in dünkü demeçleri, bizim saptamamızın tam yerinde ol- duğunu ortaya koydu. Lagendijk lzmir'den bildiriyor: "AKP kapatılacak. Bu yönde işaretler alıyoruz. AKP, MHP'nin tuzağına düşerek türban konusun- da stratejik hata yaptı. Oysa biz türbanda sessiz ve yavaş olun demiştik. Avrupa'da kimse yüzde 47 oy alan bir partinin kapatılmasını anlamıyor. AKP'nin yerine kurulacak yeni parti daha güçlü gelecek. AKP, anayasayı değiştirip böyle bir şe- yin olmasını engelleyemedi." Lagendijk CHP'yi de yerden yere vuruyor: "CHP bir feiaket... Avrupa'daki sosyal demok- ratlar CHP'den utanç duyuyor." Lagendijk, AKP'ye ne yapması gerektiğine iliş- kin akıl verirken, MHP'yi "tuzakçı", CHP'yi de "fe- laket" olarak niteliyor. CHP ve MHP'nin politikalarını eleştirebilirsiniz ama, bu sözler eleştiriden çok hakaret kokuyor... AKP'ye de önerimiz şu: Lagendijk'i AKP eşbaşkanı yapın! ••• Gelelim Olli Rehn'e... Arkadaş Oxford Üniversitesi'ndeki konferans- ta Türkiye analizleri yapıyor: "Türkiye'de aşın laiklerleMüslüman demokrat- lar arasında çatışma var. Ülkenin geleceğine iliş- kin farklı vizyonlann yarattığı birgerilim yaşanıyor... Sosyal kırılmanın ana unsuru; büyük kentlerdeki iş dünyası elitleri ile Anadolu'nun dindar orta sı- nıfıarasında... Uberaldemokrasiile ulusalcı otok- rasi çatışıyor... Türkiye'deki milliyetçilerle Sırp ve Rus radikaller Avrupa karşıtlığında birleşiyor..." Türkiye'ye yönelik bu saplamaların, affedersi- niz saptamaların neresini düzeltmeli? Olli Rehn, seçtiği sözcüklerle kendi duruşunu ortaya koyuyor. Laikler aşın, Müslümanlar de- mokrat! Ve ikisi arasında çatışma var! Diyelim ki var; bunu kim körükledi? Kendileri... AKP'nin her yaptığına reform deyip, kendi is- teklerinin yanına AKP'nin çekirdek tabanının öz- lemlerini de koyup, "AB süreci iyi gidiyor" diyen kim? Kendileri... Avrupa Insan Hakları Mahkemesi (AİHM) türban konusunda Türkiye'nin halen yürürlükte olan ya- salarına hak vefdiği halde, AKP'nin yanında tavır alan kim? Kendileri... önce Türkiye'nin kendi içinde fay hatlarının oluşmasını körükleyeceksiniz, sonra Türkiye'de çatışma var diyeceksiniz... Çok yüzlülüğün bu kadarına pes... Olli.Rehn'in her yanı 7\B"es! ••• AKP'nin 1 Mayıs Taksim bozgunundan sonra doğrusu şu sorunun yanıtını arıyordum: Bakalım AB'den nasıl bir tepki gelecek? Biz 1 Mayıs'a ilişkin görüş beklerken, yukanda sıraladıklarımız geldi! Yanlış anlaşılrnasın, 1 Mayıs'la ilgili AB'den bir beklentimiz yok... Ama, böyle bir saldırı örneğin Diyarbakır'dakl bir eyleme olsaydı, arkadaşlar anında orada biterdi! Bu ikileme dikkat çekmek istedik. Avrupa Parlamentosu'ndan birkaç kişisel de- ğerlendirme dışında dün akşam saatlerine kadar AB'den 1 Mayıs'a ilişkin ses yoktu! Türkiye, AKP'ye ilişkin kapatma davasıyla bir- likte yeni biryolayrımında... Buayrımda, teksağ- lıklı çıkış var: Kendi gücümüze güvenmek! ankcumc cumhuriyet.com.tr AL GÖZÜJVI SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK AlSanU Orantılı Güç! • Baştarafi Arka. Sayfada Işkencelerde erkeklerin ve kadınlann cinsel organ- lanna elektrik verip onlar kıvranırken gevrek kahka- halar atmak da orantılı güç kullanımı. Tuzla tersanelerinde taşeron çalışmasına göz yum- mak ve teknelerin güvertelerine bir kuş misali düşüp ölenler için "C.'anım bunlar da hiçbir kurala uymu- yorlar" diye savunma yapmak da orantılı güç kulla- nımı. Yoksulluktan bclleri bükülmüş insanlara, onla- nn onurlannı hiç sayıp evlerine bir çuval pirinç gö- tiinnck, ardından "Oyunu bana vereceksin ha" de- mek de bir orantılı güç kullanımı. Bu orantılı güç kullanımının uluslararası ve ulusal öylesine çok örneği var ki saymakla bitmez, biraz da sözü orantılı güç kullanımının en başanlı örneklerin- den biri olan 1 Mayıs 2008'e getirelim. Hepımiz ne- ler olduğunu gördük, ama benim aklıma, doğrusu bin- diğim taksi şoförünün yaptığı şu hesap hiç gelmedi. Adamcağızın kafası iyice kanşmış, şöyle dedi: "Ab- la, bırak civar şehirleri, taa Rize'den uçakla polis getirmişler, kim bilir kaç uçak onlar için kalktı ve ne kadar benzin yaktı, yazık değU mi bu meınle- ketin parasına? 1 " Vallahi yazık, bu arada benim de kafama takılan bir soru var. Bildiğim kadanyla özellikle Avrupa Birli- ği'nin dayatmasıyla polislere insan haklan konusun- da oldukça yoğun dersler veriliyor. Ama benim gör- düğüm polisler, bu bilgilerden hiç nasibini almamış gibiydiler. Tersine, Nazi Almanyası'ndaki SS'ler gi- bi çok kah ve çok acımasızdılar. Hiçbir zaman bu denli gaddar ohnamışlardı. Bence bu geçen 1 Mayıs'ın asıl üstunde durulma- sı gereken en belirgin, ayırt edici özelliği buydu. Türk polisi ne zaman bu denli gaddarlaştı? Normal yaşam- da komşusu, kahve arkadaşı olan insanlara bu denli acımasız saldırmayı ne zaman öğrendi? Bandajlı ayağımla, maşallah bu bahar hastahklar, kınklar, çıkıklar beni pek sevdi, 1 Mayıs'a giden ye- ğenimi endişeyle beklerken izlediğim televizyon gö- rüntülen içinde beni en çok korkutan, polisin gaddar- lığı oldu. Ve ilk kez, epey bir zamandır unuttuğum fa- şizmin ayak seslerini yeniden duydum. Çünkü faşizm de orantılı güç kullandığını iddia eder. Ama sadece id- dia eder. i isUozgenrurk@gmail.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog