Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MAYIS 2008 PAZAR 16 J. JCJ JLiJtİJ V LJu X \J l \ cumtvOcumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Öğleden... 10.15 TRT 1 Güldürü /Ov (Fronı Mooıı Till Threc) - Graham, çetesi ile V2/ birhkte bir banka soygununa gıderken kötii bir rüya göriir. Ertesi gün at almaya gittiğı çiftltkte at ol- madığı içın orada beklcr. Arkadaşlan banka soyma- ya giderkcn o da cvın sahıbcsi ilc beklenmcdtk bü- yük bir aşk yaşar. Ama çetenin yakalanması planlannı değiştirir vc arkadaşlannı kurtarnıak için yola çıkar. Böylece artık kontrol cdemcycccği yc- ni bir maceraya atılır.Yön: Frank D. Gilroy. Oyn: Charles Bronson, Jill lreland (1976 ABD 100 dk). 20.25 / tv8 / 1900 Efsanesi A. yanda Tehlikeli... 20.40 CINE5 Polisiye (UnderPressure) - Lyle VVılder, kendisini ate- şe atarak küçük bir çocuğıı yangından kurtaran bir kahramadır. O, göz önünde herkesin sevdıği bir itfaiyecidir ancak kimse onu yakından tanımamak- tadır. Lyle'ın şiddet içerikli davranışları çok fazla- dır. Şiddete dayanamayan eşi, oğlunu da yanına ala- rak Lyle'ı terk eder. Yönetmenliğini Craig R. Bax- ley'in üstlendiği filmin başrollerinde, Charlie Shc- en, Mare Winningham var (1997 ABD, 85 dk). Efsane 22.45 FOX Macera (Myth) - Çin imparatoruyla evlendirilmek üze- re bir tabur askerlc komşu ülkeden bir prcnscs gcl- miştir. Çin generali Meng-yı'nın görevi prensesi kar- şılayıp imparatora götürmektir; aııcak son anda bir an- laşmazlık çıkar; iki tarafın askerleri çarpışır. Gcncral prensesi kurtanr ancak yaralanır. Yönetmen: Stan- ley Tong. Oyn: Jackie Chan, Kim Hee Seon. © © Izleyln Orta Değmez Yabancı Yerlı '1900 Efsanesi', 2000yılında ünlü müzisyen Ennio Morricone 'ye bir Altm Küre kazandırmıştı Gemide başlayan efsane tv8 20.25 1900 Efsanesi -The Legend Of 1900 / Yön: Giuseppe Torna- tore / Oyn: Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Peter Vaughn, Bill Nunn, Melanie Thierry / 1998 Italya, 120dakika TV Servisi - Oscar ödüllü "Cinema Paradiso"nun yönetmeni Giuseppe Tornatore'nin, bir gemide doğup bü- yiiyen ve karaya hiç ayak basmamış ola- ğanüstü yetenekli bir piyanistin öykü- sünü anlattığı "1900 Efsanesi", bu ak- şam tv8'de ekrana geliyor. Ünlü müzisyen Ennio Morricone'nin müzikleri, başroldeki Tim Roth'un, trompetçi rolünde Pruitt Taylor'ın ve cazcı Clarence Williams'ın olağanüs- tü performanslanyla dikkat çeken film, 2000'de, Momcone'ye bir altın küre ka- zandırmıştı. 2.Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, bir rehın dükkanına, trompetini rehin ver- mek istediğini söyleyen bir adam girer. Filmde, bir gemide doğup büyüyen yetenekli bir piyanistin öyküsü anlatdıyor. Adam.trompetini bırakmadan önce onunla son bir parça çalar. Dükkan sa- hibi, bu hiç tatunmamış müziğin bir süre önce eline geçen harap bir piya- nonun içinde bulduğu kınk bir plak- ta dinlediği parça olduğunu farkeder. Bunun üzerine, trompetçi Max Too- ney, onu buraya kadar getiren olaylan anlatmaya başlar.. Yıl 1900'dür. Lüks bir yolcu gemisi olan Virgınian'da kömür kazanında ça- lışan Danny, geminin balo salonunda- ki piyanonun üzerinde bir sepet içinde terkedilmiş bir bcbek bulıır. Kimseye ha- ber venneden bu bebeği kendisi büyü- tür. Ona kendi adını ve doğduğu yilı temsilen Danny Boodman 1900 admı verir. Bir kaç yıl sonra, Danny bir fır- tına sırasında ölünce artık herkesin 1900 dedıği küçük oğlaıı, okyanusun iki yakası arasında sefer yapan gemide, üçüncü sınıf yolcular arasında hayatb kalmaya çalışır. Derken, küçük yetimın müthiş bir müzisyen olduğu kcşfcdilir ve zamania 1900, Virginian'ın orkeS- trasının vazgeçilmcz bir clemanı olur. Bu sayedc 1926'da gemide çahşmaya baş- layan Max'la da arkadaş olur. Genç ada- mın ünü arttıkça onu gemi dışında ça- hşmaya davet eden teklifler de çoğalır. Fakat 1900, güzel göçmen sevgilisi içın de olsa, hayal bile cdcmcdiği karaya ayak basmaya korkar. Yıllar geçer, ge- mi artık kızağa çckilmiş ve hastane gb- misi olarak kullanılmaya başlanııştır. \[e artık 2.Dünya Savaşı sona erdiğı için ona hastane olarak da gerek kalmamıştır ve şirket Virginian'ı açığa çekerek batırk- caktır. Max, üınitsizce, inatla karaya ayak basmaya dircncn 1900'ü genıiden çıkarnıaya çalışır. [Kanal D J12JJÖ] 'Şeffaf Oda' TV Servisi - Güneri Civa- oğlu'nun sunduğu "Şeffaf Oda"ya bu hafta, gazetöci Llğur Dündar ile "Binbir Öe- ce" dizisinin oyuncusu Ceyda Düvenci konuk oluyor. Yapımda, Dündar'ın ço- cukluk arkadaşlarıyla yapı- lan röportajlar ekrana gcli- yor. Ayrıca programda, C<fy- da Düvenci'nin oyuııculuğa! nasıl başladığı, "Binbir Gece "dızisinde nasıl rol aldığı ve Dündar'ın gazeteciliğe na başladığı anlatıhyor. CNN Türk 12. 'Karalama Defteri' TV Servisi - "Karalama Defteri'ın bu bölümünde, De- niz Kavukçuoğlu'ndan son kitabı "Komik Şeyler Yaz- nıak"m öyküsü ekrana geliyor. Doğan Hızlan'm sunduğu yapımda, sualtı fotoğrafdısı Tahsin Ceylan "Deniz I^u- hu"nu, Cüneyt Ülsever ıse "Hisarüstü Cinayetleri'ni thsan Yılmaz'a anlatıyor. Tv PROGRAMLARI 08.00 Çizgi Film 09.00 Pazardan Pa- zara 10.15 Yabancı Sinema: Öğle- den Üçe Kadar 12.05 YaşamSoh- betleri 13.00 Haber 15.05 Mumun Gölgesinde Hayat 16.05 ErMeydanı 16.45 Bir Kelime Bir Işlem 17.25 Şenlik Var 19.30 Ana Haber Bülteni 20.00 Stadyum 23.20 Tele Lig 00.55 Günün Ardından 01.15 Oğle- den Üçe Kadar 03.25 Seyr-i Alem (0 312 490 43 00). 09.30 Habervizyon 11.10 Sağlıklı Ya- şam 12.25 1 + 100 13.35 Iste Kardeşin Olsun 14.15 Oto-Gündem 14.50 Ha- ber Anadolu 15.25 Uçan Türk 18.25 SporPazarı 19.00 Haber 19.55 Gün Dökümü 20.00Sİ- nemasal 22.10 Dünyanın Türküsü 24.00 Içinden Tren Geçen Şehirler 01.10 Bilişim Rüzgarı (0212 259 72 75). ç 11.00 Bir Başarı Hikayesi 12.30 Halk _ / Ozanlan 13.00 AmasyaCemı 17.00Tür- Cem TV k ü B a h ç e s l 18.30M ü z j k K |l p |e r 1 9 0 0 Haber 20.00 Irfan Sohbetleri 21.50Bel- gesel 22.00 Dost Dilinden 24.00 Bir Başarı Hikeye- si 01.00Haber 02.00MüzikKlipler(0212639 7431). ULUSAL 10.00 Gazeteci 12.00 Bilim Ve Toplum 13.10 Atatürk'ü Bugün Okumak 14.00 Merhaba Sağlık 17.00 Sanat Hayatı 18.00 Sınıf Gözüyle 19.00 Haber 19.30 Burası Avru- pa 20.00 Eko Anadolu 21.00 Edebiyat Cephesi 22.00 Haftaya Bakış (0 212 251 50 90). # * • « * « 11.10 Ne Var NeYok 12.20TimeOut S K Y 1 3-20 Renkler 14.10 Bıldığın Gıbı De- ğil 15.10 Modatürk 16.10 Sosyal Bil- giler 17.40 Musa'nın Mikrofonu 18.10 Cevap Anahtarı 19.10 Çağatay Yolda 20.10 En Heyecanh Yeri 21.30 Futbol Aktif 23.30 Full Ekran 00.40 On (0 212 449 07 00). £ ~ ^ 09.00 Haberler 09.10 N Trend 09.50 = r Moto GP Çin 11.10 Tarih Dersleri .ww.n.»m.nb..co» 12.00 Haber 12.10 Benim Yolum 13.00 Haber 13.10 Pekin'e Doğru 14.00 Fenerbahçe Ülker - Antalya Beledıyesi 16.00 Haber 16.10 Futbol Aktüel 18.00 Villarreal - Getafe 20.00 Haber 20.50 % 100 Futbol 23.00 Haberler 23.10 Boca Juniors - River Plate (0 212 335 00 00). cNBC-e 07.00 Çizgı Film Kuşağı 12.00 ÇizgıF l l m ; B a c k A t T e h Barnyard 12.30 Dı- zi: How I Met Your Mother 13.00 Belgesel 15.00 Dizi: Er 16.00 Dizi: Pus- hing Daisies 17.00 Dizi: Chuck 18.00 Dizi: Prison Break 19.00 Dizi: Smalville 20.00 Yabancı Film: Tibet'te Yedi Yıl 24.00 Çizgi Dizi: Family Guy (0 212 330 01 01). 07.00 Sabah Haberleri 08.40 Çizgi Film 09.45 Sol Şerit 10.30 Pazar Sürprizı V r c 13.00 Haber 13.15 Çizgi Film 13.50 Offshore 15.30 Evlere Şenlik 16.30 Pack Shot 17.00 Dudaktan Kalbe 19.00 Ana Haber 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var mısın? Yok musun? 23.00 6 Pas 02.30 Güz Yangın (0 212 355 01 01). 08.00 Çizgi Film Kuşağı 10.00 Ticaretin Ye- di Tepesi 10.45 Sihirli Eller 11.30 Hayat Deyince 13.00 Haberler 15.45 Uçuş Key fi 16.30 Rota 17.15 Kentlerin Dili 18.00 Ko- medi Dukkanı 20.25 1900 Efsanesi 22.30 Ve Gool 01.00 Sihirli Eller 03.30 Insan Insana (0 212 288 51 52) 09.30 Dizi: Emret Komutanım 11.10 Yerli Film: Vahşi Gelin 13.10TarihinArkaOdası 14.10 Te lepazar 16.50 Yedi Bela Hüsnü 18.45 Ana Haber 19.40 Spor 19.50 Dizi: Aşkım Aş- kım 22.00 Dizi: Yalancı Romantık 23.30 Futbol Mer- kezi 00.40 Güneşli Pazartesiler (0212313 60 10. 10.00 Koca Kafalılar 12.00 Şeffaf Oda 13.15 Genç Magazin 14.00 Her Eve La- zım 14.15 Dizi: Annem 16.15 Yerli Film: O şimdi Asker 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Inanılmaz Aile 22.30 Yoksa Bu Rüya mı 02.30 Coranado Macerası 04.30 Dizi: Fırtına (0 212 478 88 00). 09.10 Dizi: Selena 11.10 Yaşamdan Sğj\/ Dakıkalar 13.00 Gün Ortası 13.20Evım • • I V Güzel Evım 14.20 Harıka Pazar 17.00 Tokatçı 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Benim Annem BırMelek 21.50 Dizi: Gazi 00.20 Santra 02.10 Harika Pazar 03.40 Ezgınin Günlüğü Konseri (0 212 354 30 00). 07.00 Haber 07.30 Bu Gece 09.15 Bu- rası Haftasonu 12.00 Haber 12.15 Bel- gesel: Üç Insan Üç öykü 13.00 Haber 13.15 Futbol Pazar 15.00 Haber 15t25 FullŞarı 16.00 Haber 17.15 Euro 2008 özel Yayını 19.00 Futbol Aktuel 19.30 Ana Haber 20.30 Metro- pol 21.00 Futbol Pazar 22.30 Basın Kulübü 01 lOO Haber Bülteni (0 212 313 60 00). star 07.50 DIZI: Sihirli Annem 09.00 Her Eve La- zım 09.40 Dızı: Imkansız Aşk 11.40 Son l\|1o- da 12.30 Ruhat Mengi'yle Her Açıd"" 14.30 Keyf-ı Sıbel 15.40 Hakan'la Geezi- yorum 16.50 Star Lıfe 18.50 Ana Haber Bül- teni 20.00 Popstar Alaturka 01.20 Futbolıg 02.40 S;tar Lıfe 05.40 Ayrılsak da Beraberız (0 212 413 50 Q\0). 19.00 Ha kara Rüz 11.00 Ankara Rüzgarı 12.30 Belgejsel 13.00 Haber 13.15 Tv'de Film 14.30 Bu- yülu Perde 15.00 Haber 15.15 Belggsel 17.00 Haber 18.30 KKTC Ana Haber rler 19.45 Spor 20.00 Türk Kahvesı 21.00 An- arı 23.30 Manşet (0 312 231 21 00). •» p MAYIS Sayın Doktor IŞILAY ERDOĞAN'a Beni ideal kiloma ve sağlığıma kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum. RAHİME AKÇAY Oktay Ekıncı'yle İMAR DOSYASI 'Yaşam/Çocuk HEPSİ1 İNCİ Onlar şarkı söylüyor, gıtar çalıyor, dans ediyor. En dejjerlı varlıklarımız çocuklarımız Hepsı 1 İncı ılo hem eğleniyor hem oğrenıyor. Jess Molho'nun sunduğu Hepsi 1 Inci her pazar Kanalturk'te. RENKLİTELEVİZYON Aydan önder ile Renkli Televizyon her haftasonu Kanalturk'te. •Haber 1 KİOSK Gazeteci yazar Mine Kınkkanat'ın hazırlayıp sunduğu haber program Kıosk her hafta Kanalturk'te. BİLET SATIŞ NOKTALARI DOST KİTAPEVİ ARDIC KİTAPEVİ SANATOLİA GİSE bîlgi: 541 15 14 / YER: Ankamall Sanatolia Sahnesi/Akköprü-ANKARA Cumhuriyet ıBİRGünı Elmadag Meyhanesi'nde Müzikli Geceler Dr.Atilla Ovalı yönetiminde Solist Ayşe Sagyaşar ve GrupEhl-i Keyf ile her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi gecesi Türk Sanat Müziği Programına yer veriyoruz. elmadag meyhanesl * ^ Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesl.com TOPÇUOGLU EVDEN EVE NAKLİYAT Tel: 0216.36014 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr AYOIN, DEMOKRAT DURUŞU AKICI USLUBU VE DU2CUN VIÎYONUYLA ANAYASA HUKUKÇUSU, AÜADEMISYEN ı-ROF OR SUHEYL BATUM RADYO BARIŞTA ... Kalbinizi Koruyun TÜRKKALPVAKH 19 Mayıs Cad.No:8 Şişli/lstanbul Td:(212)212 07 07(pbx) Faks:(212)212 68 35 FUTBOL- Şamplyonluk yarışı nasıl bitecek? Rıclvan Dilmen ve Güntekin Onay Sivasspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Gençierblrllğl karşılaşmalarını yorumluyor. NW Seksi... Sevimü... Yakışıklı... Çirkin... Atımlı... Korkutucu... IOOUNUTULMAZYÜZ CNBC-e DERGİ 100. sayısını 100 TV kahramanına özel kitapla kutluyor. Mayıs sayısında tüm okuyuculara hediye!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog