Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

30 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER THY'den harem-selamlığa vize Ankara'ya gitmek isteyen 18 kadın, yanlanna erkek yolcu verildiği için güvenlik kurallannı hiçe sayarak uçağı terk etti, görevlilerle tartıştı. Havayolu yönetimi kadınlara başka bir uçuşta yer verdi, erkekleri yakınlanna bile oturtmadı ÖZCAN YAŞAR Fethetürbedekutlama İstanbul'un fcthinin 555. yıldönümü kentte törenlerlc kut- landı. Fatih Camii avlusundaki Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde diizenlenen ilk törenc, İstanbul Valisi lYlııum- ıııer Gülcr, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Garnizon Komutanı Tümgeneral Meh- met Kmiıı Alpman katıldı. Törende, Kuranıkerim okun- dıı, dua edildi. Güler, İstanbul'un bugün bir dünya şehri olmasında, fetihten itibaren yaşanılan dönenılerin etkili olduğunu belirterek, İstanbul'un, bir dünya medeniyeti- nin ve aynı zamanda Türklerin daıngasını vurduğu bir büyük imparatorluğun izlerini taşıdığını ifade etti. Daha sonra Saraçhanc'deki Fatih Parkı'ndaki Fatih Anıtı'nda da tören düzenlendi. Anıta çelenk konulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve tstiklal Marşı okundu. Etkinlik- ler kapsanıında Belgrad Kapı'da düzenlenen törende de İstanbul'un fethi canlandırıldı. (Fotoğraf: AA) KLM havayollan'nda yaşanan "na- mahrem krizinin" bir benzeri dün Türk Hava Yollan (THY) uçağında yaşandı. Umre dönüşü, İstanbul üzerinden Aıı- kara'ya gitmek isteyen 18 kadın yolcu, yanlanna erkek yolcu verildiği gerek- çesiyle yerlerine otunnayarak durumu protesto etmek için uçağı terk etti. THY'nin lstanbul-Ankara seferi için hazırlanan 108 scfcr sayılı 08.00 uça- ğında yaşanan olay şöyle gelişti: THY uçağıyla Ankara'ya gidecek yolcular arasında bulunan yolcular umre ziyaretinden dönen 18 kadın yol- cu, yanlanna erkek yolcu verildiğini ile- ri sürerek, kabin görevlilerinden yerle- rinin değiştirilmesini talep ettiler. Ka- bin görevlileri, bu iste- ğin yerine getirileme- yeceğini bildirince, 18 kadın yolcu erkek yolcu yanında seyahat etmeye- ceklerini belirterek ve durumu protesto etmek için toplu hal- de uçağı terk ettiler. Taşkınlık yaptılar Durumu şikâyet etmek için görevli arayan 18 kadın yolcu terminal içinde taşkınlık yarattı ve THY'nin yer istas- yon görevlileriyle tartıştı. Türk Hava Yollan Genel Müdürlü- ğü üst düzey görevlilerinin devreye ginnesi üzerine, umre dönüşü erkek yol- cu yanına oturmayıp, uçağı terk eden ve terminalde taşkınlık yaratan kadın yol- UZMANLAR: BÜYÜK İHMAL Havacılık uzmanlan, erkek yanına oturmayarak uçaktan inen yolculann, uçak emniyeti ve uluslararası güvenlik kurallan gereğince emniyet birimleri tarafından ifadelerinin ahnması gerektiğini belirterek, "Sivil havacılık kurallarına göre, uçak içine kadar gelmiş yolcu, sağhkla ilgili bir sorunu yoksa aşağıya indirilemez. Bu izin kaptanın yetkisindedir. Izinsiz inişlerde polise bilgi verilmesi gerekir. Yasadışı olaya karşı, bu gibi yola başvuranların kesinlikle polis nezaretinde ifadeleri alınmahdır. Uçağı terkedenler, bomba bırakıp inmiş olsaydı veya istemediğimiz başka bir olay yaşansaydı sorumluluğu kim üzerine ahrdı? Bu olayda büyük ihnıal ve güvenlik kusuru olduğu açıktır" değerlendirmesinde bulundular. Uzmanlar, THY uçağında yaşanan ilk olayda uçak kabin görevlilerinin kadın yolculara izin vermeyerek görevlerini yerine getirdiklerini, ancak THY üst yönetiminin uçakta ve terminalde kargaşaya neden olan bu yolculan özel uygulama yapmasını â eleştirdiler. cular için özel uygulamaya gidildi. Yurttaşlar mağdur edtldl THY, erkek yanına otumıayan ve olay çıkaran ve 08.00 uçağının yakla- şık 1,5 saat rötarlı kalkmasma neden olan kadın yolculan, 11 .OO'de kalkan bir uçakta yan yana otuıtarak ve yakın böl- gelerine de erkek yolcu vermeyerek Ankara'ya gidişlerini sağladı. İlk skandal değil... Gcçen günlerdc dc Amstcrdam sc- ferini yapan uçaktaki türbanh kadın, yanında bir erkeğin oturmasına itiraz etmiş ve yanındaki Hollandalı yolcu- nun yeri değiştirilmişti. Yer değiştir- mek zorunda kalan Hollandalı Van Drooge isimli erkek yolcu, uçaktan inince şikâyetçi olmuştu. Siiper Loto'dan rekor ikramiye • ANKARA (AA) - Milli Piyango Idaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ve 11 haftadır büyük ikramiyesi devredilen Süper Loto oyununun bu haftaki çckilişinde 6 bilen bir kişi 14 milyon 108bin530YTL ikramiye kazandı. Numaralann 2, 14, 37, 41,45 ve 46 olarak belirlendiği çekilişte 5 bilenler 6 bin 428 YTL 20'şer YKr, 4 bilenler 102YTL25'erYKr, 3 bilenler 7 YTL 40'ar YKr ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, lstanbul- Bakırköy'deki bayiden yahrdığı bildirildi. Bu ikramiye Türkiye'de şans oyunlanndan bir kişiye çıkmış en büyük ikramiye olma özelliği taşıyor. Türkler de artık yosun yiyecek • tstanbul Haber Servisi- DenizTemiz Denıeği (TURMEPA) Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Cerrahoğlu, kanser ilaçlannın yüzde 65'inin deniz bitkilerinden yapıldığını belirterek, "Türk insanı da artık denizin dibindeki bitkileri ve yosunlan yemeye hazırlansın" dedi. TURMEPA Genel Müdürü Levent Ballar da "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla "Temiz Sular Temiz Türkiye Kampanyası" düzenleneceğini bildirdi. 'Doğupganlık hızı tam kıvamında' • Dış Haberler Servisi- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de 2003 rakamlanna göre doğurganlık hızının yüzde 2.1 olduğunu belirterek "Türkiye bu hususta tam kıvamını bulmuştur" dedi. New York'taki Türkevi'nde tıp, biyoloji, eczacılık ve mühendislik alanlannda çalışan Türk toplumu üyeleriyle buluşan Akdağ, yabancı doktorlann Türkiye'de çalışmasına olanak tanıyan yasa tasansını yeniden gündeme getireceklerini söyledi. GENÎŞ AÇI HİKMET BİLA Es Geçilen Sorular Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Ria Oomen-Rujiten'i nasıl bilirsiniz? Ben bilmezdim, geçen gün Mine Kırıkkanat ^ yazdı, öğrendim. Bu bir kadınmış. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türk kökenli Hol-' landalı üyesi Emine Bozkurt, bu kadını bakınız ' nasıl anlatmış: 'Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Ria Oomen-Rujiten ve üyesi olduğu Avrupa Halkları .' Partisi, Türkiye'de kadın hakları, cinsiyet eşitliği ile ilgili tavsiyelerimizin Türkiye raporunda yer almasını _ sürekli engellemeye çalıştı.' Bir Avrupalı. Bir parlamenter. Ve bir kadın. " Ama Türkiye'de kadının eşitlik haklarını en- ^ gellemek için yırtınıyor. Avrupalı bir kadın parlamenter Türkiye'de kadın ' haklarına niye karşı çıkar? Çıkar. ^ Çünkü o artık, Avrupalı olmaktan, parlamenter - olmaktan, kadın olmaktan öte birtetikçidir. Artık " çıkarı her ne ise, onun için çıkar, Avrupalı olmaktan, parlamenter olmaktan ve kadın olmaktan önce " gelir. \ • • • AP Karma Parlamento Komisyonu'nda CHP'li " milletvekilleri Onur Öymen ve Algan Hacaloğlu,.'' Genişlemeden Sorumlu Komiser Olli Rehn'i bi- ^ raz sıkıştırmışlar. öymen: Demokratik laiklikten söz ediyorsunuz. Sanki bazıları demokrasi yerine laikliği savunu- ' yormuş gibi. Oysa laiklik yoksa demokrasi de yok-'' tur. Laikliği savunmak demokrasiyi savunmak değil'' midir? <=• Hacaloğlu: Sizin mi kafanız karışık yoksa " Türkiye'nin kafasını mı karıştırmaya çalışıyor- sunuz? ' Olli Rehn'e başka sorular da sorulmuş. Karma " Parlamento Komisyonu toplantısını izleyen meslek- taşlarımızdan öğreniyoruz ki, Rehn her soruya ce- " vap vermiş ama, mucidi olduğu 'demokratik laik- lik'\e ilgili CHP milletvekillerinin sorularını es •; geçmiş. Geçer. Çünkü attığı palavranın kendisi de farkında. Çünkü bu gibi adamlar, attıkları palavralarla Türkiye'de arkasında durdukları kesimlere destek ve gaz verirler ama karşılarına bilen insanlar çık- tığı zaman yan çizerler. lyot gibi açığa çıkmaktan hiç hoşlanmazlar çünkü... • • • Avrupa Parlamentosu deyince, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan'ı anmamak olur mu? Bakan, Dış llişkiler Komitesi'nde konuşurken, Türkiye'yi şikâyet etmiş. Demiş ki: 'Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşı- yor.' Orada, 'Iktidar değil misin, versene milletin di- ni özgürlüklerini' diyen olmuş mu bilmiyoruz. Ama Türkiye'deki cami, Kuran kursu, imam hatip okulu, ilahiyat fakültesi, hoca, imam sayısını bir çırpıda sayan, Diyanet'in bütçesiyle kaç bakan- lığı satın alabileceğini kanıtlayan, camiye gi- dene, namaz kılana, oruç tutana, diğer dini veci- belerini yerine getirene kimsenin karışmadığını an- latan bir okur, net bir soru soruyordu: 'Ya, Babacan Müslüman çoğunluğun hangi dinsel özgürlük sorunu yaşadığını niye söylememiş acaba?' hikmet.bila@ntv.com.tr AR T istanbul y da Avrasya Televizyonu'nun (ART) merkezinin ts- tanbul'a taşınması Çırağan OtePinde düzen- lenen geceyle kutlandı. Geceye, eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, ANAVATAN Genel Başkanı Erkan Mumcu, gazetemiz An- kara temsilcisi Mustafa Balbay'ın da arala- rında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. ART Genel Koordinatörü Ahmet Özbek, "Ya- yın hayatımıza Kıbrıs'ta başladık ama anava- tan Türkiye'yi diriltmek için yayınlannııza burada da başladık. Türkiye Avrasya'daki oyunun bir parçası. Ama oyun devam ediyor. Uıııaı ını bu oyunda bizim yüzümüz güler" di- ye konuştu. (BURAK ALtÇAVUŞOGLU) Şeker fabrikasına baskın: 37gözaltı Yurt Haberler Servisi- lhaleye fesat kanştırmak ve haksız menfaat iddialan üzerine Adapazan Şeker Fabrikası'na düzenlenen baskında fabri- kamn Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Müla- yim ile işadanıı, bürokrat ve siyasetçilerin de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Operasyo- nun, Adapazan Şeker Fabrikası'nın 95 dönüm arazisinin satışıyla ilgili olarak, îstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen somştur- ma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Fabrika 2005'te, Adapazan Pancar Ekicileri Kooperatifi'nce, Bank Asya'dan 45 milyon 800 bin YTL kredi kullanılarak satın alınmış, ödemelerde sıkıntı yaşanınca, fabrikanuı 95 dönüm arazisi ihale yoluyla 34 milyon YTL'ye satılmış, ancak bu satış daha sonra göreve ge- len yeni yönetim kurulunca iptal edilmişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog