Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA +CUMHURİYET 30 MAYIS 2008 CUMA 16 J. MİiM-JJLJ V \.£J m. \3\\ cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ 21.15/TNT/Ateş... Ayrıntı yanda Yüzüklerin ... 22.10 Star Macera (Lord of the Rings: The Return of the Kings) - Se- rinin son filminde Gollunı'un rehberlik ettiği yüzük taşıyıcısı Frodo ve yoldaşı Sam'in, Mordor'a ulaşıp yü- züğü yok etnıe çabası dcvam ediyor. Yön: Pcter Jackson. Oyn: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom (2003 Amerika-Yeni Zellanda-Almanya, 100 dk). Şaşkınlar 22.30 tv8 Güldürü /T7\ (Nobody Knows Anything) - Sarah'ın hayali bir Holly- ^ O ' woodfîlmiyapmakür ve bu konuda senaryo yazan olan amcasına güvcııir. Yön: William Tannen. Oyn: Linda Black, Alanna Ubach, Alan Blumenfeld (2003 ABD, 88 dk). Kolay Seks 23.25 CINE 5 Güldürü (Easy Six ) - Packard Scnıidt işinden bıkmış bir profesördür. Hayatına biraz hcyecan katmak için bazı girişimlerde bulunur. Yön: Clıris lovenko. Oyn: Ja- mes Belushi, Julian Sands (2003 ABD, 90 dk). 00.05 / TRT 2 / Şehrin... Ayrıntı yanda Dönüş Yok 01.30 Show TV Polisiye /TT\ (Irreversible) - Olaylar, Paris'te^üzel Alex mctro- v i / da bir yabancı tarafından dövülerek tecavüze uğradıgı gece başlar ve gcriye doğnı sıralanarak devam eder. Alex'in eski sevgilisi ve arkadaşı tecavüzcüyü bulmaya ca- lışırlar. Yön: GasparNoe. Oyn: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Alberl Dupontel, Jo Prestia (2002 Fransa, 95 dk). Katilin Peşinde 01.35 TRT 1 Polisiye ©(Keaton's Cop) - Eşinden boşanan ve düzensiz bir ha- yal yaşayaıı polis mernuru Mike Gable, ortnğı Jake ile bir- liktc huzurevinde işlcnen bir cinayeü çözmeye gider. Yön: Ro- bert Burgc. Oyn: Lec Majors, Abc Vigoda (1988 ABD. 100 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ 1.5 milyonYTL: 467048 100 bin YTL: 455249 25binYTL:115948 5 bin YTL: 250055 Bin YTL 150 YTL 051055 104502 136019 196068 223638 270847 309349 333582 441218 463651 494437 522297 540880 583729 604997 652946 100 YTL 028000 050473 067737 094065 119649 144445 149826 168422 205630 224542 267941- 312714 328133 340078 359612 399850 434378 467639 501025 517030 556804 581312 630023 678262 699900 80 YTL: 00312 08763 12339 16018 16577 28823 29439 32785 33644 44214 47378 54147 55410 60304 60666 67425 67555 80521 80731 89103 91491 97802 98454 .: 269783 :020511 052602 108493 146777 198832 227419 277738 310918 362073 446242 468097 494462 522406 546913 584990 613034 678053 :003680 030459 054115 073487 099111 132470 145160 154521 171938 207685 226611 268682 316927 329123 346011 360112 400188 441985 470590 504336 517185 569165 600585 632827 680409 020896 063521 111119 160183 211988 229578 282843 314022 383517 452392 476110 498952 526939 559276 592956 621197 685158 007171 031079 059290 084359 105090 133232 145373 157655 172578 207848 232379 272051 317114 331026 346080 367652 410835 442324 484465 505181 532797 572492 604150 649122 684154 021645 046241 050906 091956 098298 101977 123822 126523 133909 160632 169163 187897 216934 220347 222463 232246 242954 267986 289657 300315 309209 319567 322222 323002 384926 433876 435959 459620 460196 462869 477743 486644 492503 508903 513539 519172 528973 529793 540389 575687 577300 580952 597969 603054 603118 623105 634187 636328 686634 688561 009575 041017 060763 084426 106955 138627 148840 159238 182012 212035 232917 294485 321582 331548 353007 387114 418188 442845 489113 508566 539442 576660 620482 665711 691532 014055 042329 061952 089751 113942 139372 149117 161897 197309 212389 242261 302590 324143 333247 353507 390813 421168 454242 489900 511130 540052 578882 623313 668190 694357 00558 01533 01749 04160 12427 13226 14412 15675 18144 18456 18590 21522 30257 30345 30412 30857 34223 35320 37111 40290 48007 48617 49702 50379 57266 57429 58227 59072 62853 65548 66210 66224 68177 68925 69095 77530 84359 86314 87413 88292 91938 92101 93292 94057 98613 98708 026132 044041 064075 089760 115812 143153 149294 162860 198228 215641 244162 309829 325899 335903 359002 394026 422006 466482 495666 511199 547833 581112 625517 672523 699108 08681 15957 21833 32229 41405 52642 59806 67127 78095 89053 94165 40 YTL: 0097 2327 2504 2907 3256 3449 3567 3639 3776 3782 4251 4764 5615 6200 6650 6736 6866 6873 8030 8198 30 YTL: 012 037 144 208 225 356 447 480 709 869 945 979 20 YTL: 02 38 43 65 69 Amorti: 2 ve 5 TRT 2 20.00 Tiyatro Daima TV Servisi - Tiyatroda uluslararası festivaller, "Ti- yatro Daima"nın bu haftaki konusunu oluşturuyor. Özen Yula'nın sunduğu yapımda, eleştirmen Robert Schild, yazar-çevirmen Sev- gi Sanh. oyun yazan Tuncer Cücenoğlu, Egemen Ber- köz, ltalya ASTI Festivali ti- yatro danışmanı, lstanbul Uluslararası Tiyatro Festiva- li kurucusu Nurullah Tun- cer'in konuyla ilgili ğörüşle- rine yer veriliyor. Yapımın ikinci bölümünde ise, Tiyatro Z'nin lstanbul Tiyatro Festivali için hazırla- dığı "Philocteles" adlı oyun tanıtılıyor. CNN Türk 20.30 James Cook'un yaşamöyküsü TV Servisi - BBC yapımı "Keşif Yolculukları" baş- lıklı bclgesel ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Araştırmacı Paul Rose'un dünyayı değiştiren keşiflcrin izini sürdüğü belgeselde bu hafta, astronomik ölçümler yapmak, Venüs'ün hareketi- ni izlemek için yola çıkan Endeavour gemisi ve sıradan bir denizciden ulusal bir kah- ramana dönüşen geminin kap- tanı James Cook'un bilin- meyen öyküsüne yer veriliyor. îranlı Rakhshan Bani Etemad'ınyönettiği 'Şehrin îçyüzü'nü kaçırmayın Tahranlı ailenin çilesiTV Servisi - "Dünya Si- ncmalarından'" kuşağında bu hafta, Îranlı kadın yönet- men Rakhshan Bani Ete- mad'ın "Şehrin Içyüzü" ad- lı fılmi gösteriliyor. Film, Tahran banliyösünde yaşayan bir işçi ailesinin sı- kıntılarının dramatik bir portrcsini çiziyor. Tooba, V apım. Uçan Süpürge Film Festiveli'nde de gösterildi. ölümcül şartlarla donatılmış ve çalışanlannın tamamı ka- dın olan bir tekstil işletme- sinde çahşmaktadır. Too- ba'nın büyük oğlu Abbas, ailesinin kaderini değiştir- mek üzere Japonya'da çalış- mak amacıyla vize almaya uğraşmaktadır. Diğer oğlu eğitimi ve kariyerini tehlike- ye atarak hükümet karşıtı bir eylemci olma yolunda ilerler. Tooba'nın büyük kızı dü- zenli olarak aile içi şiddete maruz kalır. Hırpalanmış kız annesinin evine sığınır, ama kalbi kınk vaziyette yeniden kocasına gönderilir. Abbas vize işlemlerini hızlandırmak için ailesinin evini satar, an- cak vize pazarlayıcılan tara- fından dolandınlır. Film, karakterleri sadece akıldışı ve sert bir toplumun kurbanlan olarak göstermi- yor. Onlar aynı zamanda, her şeyle mücadele eden, hatalar yapan ve bir sonraki savaş için birşeyler öğrenmeyi ümit eden gerçek insanlar. Herdu- rumda lran işçi sırufının gü- cü ve sorunlan ve daha da ge- niş bir ölçekte uluslararası benzerlerinin gücü ve sonın- lan hakkında bir not düşüyor. • TRT2, 00.05 Yarbaym görevi TV Servisi - Körfez Savaşı'nda ya- şanmış gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan "Ateş Altında Cesaret", göz yaşartan bir kahramanhk öyküsü. Basra'da savaş tüm şiddetiyle sür- mektedir. 17 yıldır orduda görev yapan Yarbay Nathaniel Serling (Washington), düşman tankı olduğuna inandığı bir T54'e ateş enıri verir. Duman dağılınca acı gerçek ortaya çıkar. Yarbay, kendi as- kerlerinden bir kısmının ölümüne neden olmuştur. Serling, VVashington'a gön- derilir. Gazeteci Tony Gartner, olayı araştınnak ister ancak Pentagon duvanyla karşılaşır. Bu arada Yarbay'a yeni bir görev ve- rilir. Savaşta arkadaşlannı kurtarırken ölen kadın pilot Karen'ın (Ryan) Onur Madalyası'nı hak edip etmediğini araş- tıracaktır. "Ateş Altında Cesarefin baş- rolünde Dcnzel Washington var. Was- hington'a, genellikle romantik filmlerde görmeye alıştığımız Meg Ryan eşlik ediyor. • TNT, 21.15 Romantik filmlerin oyuncusu Meg Ryan, yapımda farklı bir portre çiziyor. İsyanın 40. Yıh TV Servisi - NTV, Fran- sa'nın 1968'in 40. yılını kut- laması nedeniyle "68'liler: tsyanın 40. Yılı" başlüdı özel bir yapım ekrana getiriyor. 1968 olaylannı Paris'te ya- şayanların anlatımlarının ek- rana geleceği yapımda, olay- lann nedeni, gelişimi, Fransız toplumu için sonuçlan ve bu- güne etkileri hakkında bilgi veriliyor. Olaylar sırasında çekilen görüntülerin de veri- leceği programda, Fransız sosyolog Alain Touraine, antropoloji profesörü Altan Gökalp, Sıpa Foto Ajansı Kurucusu Gökşin Sipahioğ- lu, Fas asıllı Fransız fotoğrafçı Buruno Barbey ve yine foto muhabiri olan Güneş Kara- buda'nın anlatımları ekrana geliyor. MNTV, 22.10 Tv PROGRAMLARI 10.05 lyi Sabahlar 11.50 Dizi: Ters Köşe 13.00 Haber 13.30 Evimin Erkeği 14.45 Ademlerve Havvalar 16.00 Bir Dakika Bir Dünya 16.20 Çizgi Film 16.40 Kasaba 17.15 Gece Bahçesi 17.50 Türksat 3A18.30 Hayat Ve Din 19.30 Ana Haber 20.05 Komedi Dükkanı 22.00 Alaturka Solist Ya- nşması 00.35 Truevizyon 01.15 Günün Ar- dından 01.35 Yabancı Film 03.15 Akşam Se- fası 04.15 Ters Köşe (0 312 490 43 00). 10.30 Yurttan 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 12.30 Ekogün 13.00 Eğitim Dün- yası 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.20 Ekogün 14.35 Günde Sanat 16.20 Yurttan Haberler 16.35 Ekogün 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünya- ya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 19.00 Haber 19.25 Derin Kökler 19.30 Hayatımız Sınav 19.55 Gün Dökümü 20.00 tiyatro Daima 20.30 Kültür Sanat 21.00 Belgesel: Zafere Adımlar 22.10 Sesler Kalır 22.30 Belgesel: Yüz Pınarlı Gediz 23.00 Gün Biterken 23.35 Yan- sıma 00.05 Yabancı Film (0 212 259 72 75). 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sa- bahların Sultanı 13.30 Gün Ara- sı 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çiz- gi Film 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Haber 19.50 Spor 20.00 Dizi: Asi 22.30 Beyaz Show 02.30 Yabancı Film: Sadece Arkadaş05.00 Dizi: Sev Kardeşim 06.00 Si- garanın Zararlan (0 212 478 00 88). Î~-V 10.00 Güne Başlarken ==_f" 11.00 Günün Içinden 11.15 w«w.t,ıvm.nb<..om Yazı-lşleri 12.00 Günün Içinden 12.30 Sektör 14.30 Dünya Bunu Konuşuyor 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.30 Piyasa Raporu 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve Insan 18.10 Gece Gündüz 19.00 Haberler 20.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Ülker (Canlı) 22.10 68'liler: İsyanın 40. Yılı 23.35 Spor 00.30 Gece Gündüz 03.30 Detroit - Or- lando 06.30 NBA Action (0 212 335 00 00). 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık Hattı 11.10 Haber Saati 12.20 Ekonomı Politik 13.10 Cinnah 1514.10 Işin Aslı 15.10 Dünyanın Parası 16.00 Erken Baskı 16.50 3. Se- ans 17.10 UEFA Kupası Özel 18.00 Ana Ha- ber 19.00 Sokağın Sesi 19.40 Dün Bugün Ya- nn 20.00 Gündem özel 21.50 DVD Kulak 22.00 Bugün 00.10 Analiz (0 212 449 07 00). E E E E 1 kanalO 06.30 Video Gag 07.00 Dizi: Bizim Evin Halleri 08.00 Güzel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.10 Dizi: Aşkım Aşkım 13.00 Gel Yarim Ol 15.00 Yerli Film: Hiçbir Gece 17.00 Dizi: Süper Aile 18.45 Ana Haber 19.50 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.00 Çarkıfelek 22.30 Dizi: Emret Komu- tanım 00.30 Film: Karabasan 02.10 Ya- bancı Film: Şpavvn 03.40 Yabancı Film: Muson Düğünü 05.00 Yerli Film: Düş- künüm Sana (0 276 554 66 11). -,. . 08.20 Ne Pişirelim? 08.50 Ka- £ f t V dının Gücü 10.45 Dizi: Sak- lambaç 12.30 Çizgi Film 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Ya- kası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Sı- la 22.20 Dizi: Hatırla Sevgili 00.30 Tv'de Film 02.20 Dizi: Karayılan 04.00 Dizi: Sessiz Ge- miler 05.30 Haber (0 212 354 30 00). <§ ft 08.40 Dizi: Marina 10.00 Yeni- den Başlasın 13.00 Haber 13.25 » ' Deryalı Günler 15.00 Biz Bize 17.15 Dizi: Hayat Bilgisi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var Mısın? Yok Musun? 23.00 Dizi: Doktorlar 01.00 Kupa Show 01.30 Yabancı Film: Dönüş Yok 03.30 Ye- niden Başlasın (0 212 355 01 01). v 07.00 Dizi: Hayırdır Inşallah \J 08.00 Çizgi Film Kuşağı kanalturk 09.30 Sağlıklı Günler 10.00 Sabah Keyfi 11.30 Yemek Bahane 13.00 Editör Ma- sası 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 16.45 Hayvan Dedektifi 17.30 Di- zi: Hayırdır Inşallah 18.30 Biz Kaç Kişiyiz Günlüğü 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Gel de Katılma 22.00 Ceviz Kabuğu 03.00 Hayatın Aynası (0 212 355 85 00). 12.00 Ellen Show 13.00 Dizi: Two And A Half Men 13.30 Racheal Ray Show 15.30 Di- zi: How I Met Your Mother 16.00 Dizi: My Name is Earl 17.30 Dizi: King of Ûueens 19.00 Dizi: Che- ers 20.00 It's Always Sunny İn Philadelp- his 21.00 Dizi: Cold Case 22.15 Dizi: Til De- ath Do Us Part 23.00 Conan O'Brien 24.00 Comedy Night (0 212 335 00 00). HABER T U R K 09.15 Sabah Raporu 10.10 Medikal 11.10 Ekonomi Gün- demi 11.30 Parantez 13.00 13 Ajansı 14.10 Piyasalara Bakış 14.30 Parantez 15.00 Haber 15.25 Pi- yasalara Bakış 15.30 Spor 16.15 Piyasa- larda Bugün 17.30 Parantez 18.10 Fihrist 18.30 Söz Sende 19.30 Haber 21.00 Bel- gesel: Türkiye'nin 68'i 22.00 1 Gün 23.00 Bu Gece 00.30 Fihrist (0 212 313 60 00). 07.00 Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Dizi. Rosalinda 10.00 Anm Balım Peteöim 13.00 Gün Ortası 13.20 Gel Barışalım 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Anaconda 2 22.10 Yabancı Film: Yüzük- lerin Efendisi 3: Kralın Dönüşü 02.00 Esra Erol'la Izdivaç (0 212 413 50 00). 07.00 Bu Sabah 08.00 Pilates 08.30 Çizgi Film 09.00 Baş- kentten 10.00 Haberler 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Ku- şağı 16.00 Başarıya Doğru 17.00 Haberler 17.15 Duru Muhabbetler 19.30 Ana Haber 20.40 Komedi Dükkanı 22.30 Yabancı Film: Şaşkınlar 00.30 Haber Aktif 01.45 Bay Tahmin 03.30 Film: Şaşkınlar 05.15 Ko- medi Dükkanı (0 212 288 57 52). gr*^-> 08.00 Hayat Başlıyor 09.00 \ _ ' Klip Pınarı 10.00 Çizgi Film \CemTV 1 1 ı 1 Q H a y a t | n Getirdikleri 13.00 Öğle Haberleri 13.30 Can Sağlığı 14.30 Muzaffer Özdemirli Da- kikalar 15.00 Haber 15.10 Sizin Seçtikleri- niz 17.10 Alkışlar Içinde 18.30 Türkülerimiz Deyişlerimiz 19.00 Haber 20.00 Cumhuri- yetin Bekçileri 21.10 Belgesel 21.30 Mozaik 24.00 Haber 01.00 Can Sağlığı 02.00 Pop Saati 03.30 Müzik (0 212 639 74 31). ULUSAL 08.00 Televizyon Gazetesi 10.00 Eko Anadolu 11.00 Haber 11.10 Genç Kartallar 12.10 Ulusal Gönüllüleri 13.00 Haberler 13.10 Haber Artı 14.00 Neler Oluyor? 16.00 Sahne Sanatları 17.10 Enerji Dosyası 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Haber Artı 20.30 Ozan Telinden 22.00 Ufuk ötesi (0 212 251 50 90). 06.00 Çizgi Film 09.00 Dizi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Hope and Faith 10.00 Film: Lily İn VVinter 12.00 Dizi: Fırtınalı Gün- ler 13.00 Dizi: Tatlı Intikam 16.00 Yabancı Film: Uyanış 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: Will and Grace 19.15 Di- zi: Frasier 20.00 Dizi: Journeyman 21.15 Yabancı Film: Ateş Altında Cesaret 23.45 Friday Night Lights (0 212 326 40 00). 07.00 Yeni Gün 09.00 Para- metre 10.00 Emlak Yaşam 10.30 Eğrisi Doğrusu 13.00 Gün Ortası Haber Bülteni 14.10 Paranın Izi 14.30 Sanayi Rota- sı 15.10 Farkında mısınız? 15.40 Bakış 16.20 Türkiye Kupa Peşinde 17.00 Seans Analiz 17.30 Editör 18.10 Kültür-Sanat: Afiş 18.35 Tür- kiye Kupa Peşinde 19.00 Şirin Payzın ile 360 Derece 20.00 5N1K 20.30 Belgesel: Keşif Yol- culuklan 22.00 Eğrisi Doğrusu 23.00 Gece Gö- rüşü 23.40 Spor Vizyon (0 212 413 56 00). 07.45 Bugün 08.30 Dobra Dobra 10.15 Siz Mullu Ler zanMutlu 12.00 Öğle Gün- demi 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Unutma Beni 16.45 Dizi: Bez Bebek 18.45 Ana Haber 19.45 Di- zi: Memur Muzaffer 21.30 Şansa Bak 23.30 Boks Gecesi 02.15 Gece Gündemi 02.30 Film: Ufaklık (0 212 454 71 71). 07.00 Çizgi Film 12.00 Yer- li Film: Küçük Ağam 13.30Yerli Film: Eşek Oglum ve Ben 15.45 Yerli Film: Çelik Pençe 17.15 Çizgi Film 18.45 Dizi: Posta Kodu 19.40 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Yılan İnsanlar 22.05 Ve Karşı 100 23.25 Yabancı Film: Kolay Seks 00.50 Ha- ber 01.50 Film: Bllinçaltı 03.15 Film: Bir Kış Masah (0 212 448 80 00). 09.45 İMKBAçılış 10.00 Pi- yasaEkranı 10.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 13.30 Iş Dünyasından 14.00 Piyasa Ekranı 15.10 Gündem 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Doğru Ter- cih 18.15 Dizi: My Name is Earl 18.50 Di- zi: Smallville 20.00 Dizi: 24 22.00 Dizi: Ghost VVhisperer 23.00 Dizi: Masters of Horror 24.00 Dizi: Family Guy 00.30 Dizi: Cold Case (0 212 330 01 01). KOMEDİ DÜKKANI 2 "NOBODY KIMOVVSANVTHING" I K T I S A T - S İ Y A S E T EKONOMİK VERİLERİ VE SİYASET GÜNDEMINI KONUKLARIYLA TARTIŞIYOR, DINLEYİCIYE ULAŞIRIYOR. PROF. DR. KAYA ARDIÇ YE GİRAY DUDA \ 17 00 - 19:00 SAATLEKI AKASINDA RADYO BARISTA... Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te KÜLTÜR • SANAT www.perareklam.com.tr (0212)293 89 78 SES-1885 ORTAOYUNCULAR www. orttioyuncular.com TURNE DOLAYISIYLA SON OYUNLAR Ferhan Sensoy FERHANGİ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 Ferhan Sensoy FERNÂME 1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan Şensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Ferhan Şensoy - Neirin Tokyay - Rasim öztekin - Erknn Üçüncü AIİ Çatalbnş - Orhan Ertürk - Elif Durdu - Ebru Soyuerdcn 2 Haziran P.tesi 20.00 - 3 Haziran Salı 20.00 | IST1KLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27| llanlarımz İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr www.perareklam.com.tr Martin Scorsese'in, dünyanın en önemli rock'n roll grubu Rolling Stones'un 29 Ekim ve 1 Kasım 2006'da Beacon Theatre'da gerçekleştirdiği konseri konu alan belgeseli... www.sinemalar.com Güneşin ışıldadıgı bir günde bir ağacın altında rüyaya daldınız. Karşınıza ilk kim çıksın isterdiniz? Sizi bilemeyiz ama Alis'in karşısına bir tavşan çıktı. Alis, tavşanın deliğinden aşağı süzüldüğünde, o güne dek hiç bilmediği, görmediği bir diyarda buldu kendini. En güzeli de, bu diyarı Alis rüyasında yaratmıştı. Bizden size tavsiye; gelirken kol saatlerinizi durdurun, zamanın ne önemi varki? Yazar Uyarlayan Yönetmen Dekor, Kukla ve Kostüm Tasarımı Müzik Oyuncular >Lewis Carroll >Ophelia Su Kasapoğlu Işıl Kasapoğlu >lşıl Kasapoğlu >Karina Cheres >Joel Simon >Hayrettin Aslan >Ö2demir Ciftçioğlu >Sibel Altan >Sarp Aydınoğlu >Burcu Doğan 3>10>17>24>31 Mayıs Cumartesi Saat: 11.00 6,00.-YTL Û&RENCİ 3,00..YTL SltET 8ATIŞ NOKTAURI www.bllcllx.com çafln Meriezl > 02)6 556 90 00 > Akbank Sanat >0212 252 35 00/01 > www.akbankumat.com > istikl.il Cad. Zambak Sok. No: 1 34435 Beyoğlu, İsUnbul Kikinliklerin g ç salonlaraglrebllmekiçin davetlye veya biletierln öncedtn alınmıj olması gtrekmekiedir. AKBAIMK SANATB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog