Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ASLI SELÇUI The VVinter Guest (Kış Masalı) Yön: Alan Rickman Oyn: Emma Thompson, Phyllida Law, Gary Hollywood/1997, renkli, 110 dakika/Kanal D Home Vldeo Sharman MacDonald'ın Leeds'te ve Londra'da sahnelenen oyunundan başanlı aktör Alan Rickman'ın gerçekleştirdiği llk uzun metrajı Iskoçya'nın bir deniz kasabasında yaşayan sıradan insanların öyküsünü anlatıyor. Kocasının ölümünün ardından içine kapanan, kendfnl yaşamdan soyutlayan fotoğrafçı Frances, annesl Elspeth'in kasabaya gelişiyle sarsılır. Anne-kız bu zorlu dönemde birbirlerini daha yakından tanıyacaktar, ilişkilerini, yaşamı ve ölümü sorgulayacaklardır. Trajediyle komedi arasında gidip gelen çalışma yalıtılmış bir toplulukta insan ilişkileri çevresinde aşk, sevgi, yalnız umut, bağışlama, içsel yolculuk, yaşam, ölı gençlik, yaşlıhk temalarını yalın, etkileyici I anlatımla yansıtıyor. Hem oyunda hem de fUmde aynı rolü üstlenen Phyllida Laİı'\a öz kızı Emma ^ 7 a f | Thompson'ın yorumları olağanüstü. Filmin özel f f]tU| | " I Bölümler'inde set görüntüleri, çekim anılarl» fragman, Alan Rickman, Phyllida Law ve Emma •t Thompson'la söyleşiler yer alıyor. The Adventures of Priscilla ûueen of the Desert (Prîscilla Çöller Kraliçesi) Yön: Stephan Elliot Oyn:Terence Stamp, Hugo VVeaving, Guy Pearce/1994, renkli, 99 dakika/MGM-Tiglon Stephan Elliot'ın yazıp yönettiği sıradışı, keskin, kitsch yol filmi bir transseksüelie iki eşcinseün Sydney'den başlayarak Alice Springs kasabasına dek uzanan eğlenceli, renkli yolculuklanna odaklanıyor. Kısa bir süre önce sevgilisini yitiren olgun Bernadette Bessenger, eski karısının işlettiği otelde gösteri yapma sözü veren içedönük Mitzi Del Bra, sivri dilli genç Felicia Jollygoodfellovv, Priscilla Çöller Kraliçesi adını verdikleri elden düşme pembe otobüsleriyle Avustralya'nın yabanıl topraklarında yol almaya başlarlar. Bu coşkulu, çılgın serüven boyunca birbirlerini daha iyi tanıyacaklar, zaman zaman dayanışacaklar, yaşamlarıyla ilgili önemli kararlar alacaklardır. Dostluk, dayanışma, hoşgörü, kendi olabilmek temalarını işleyen, en iyi giysi tasarımı Oscar'ını alan komedi espirili, zeki diyaloglanyla, çarpıcı kostümleriyle, taşkın makyajlarıyla da göz alıyor. Hangi film nerede? • Flnansbank AFM Fltaş Beyoğlu'nda 'Ölümün Scsi/One Mısscd Cair 11.I0,13.20,15 30,17.50,20.20, 22 30, 'lron Man' 10.35,11.35, 13.25, 14.35,16.25,17.35, 19.25,20.35,23.25, 'Altın Şaııs/Fool's Gold' 11.00, 13.35, 16.10, 18.40,21.20, (C-C.tesi) 23.55. 'Bereketli Topraklar Üzerinde' 11.50, 14.25,16.50, 19.20, 22.00, 'Seksı ve Çılgın/Hottic and Notlie' 10.35,12.40, 15.00, 17.10,19.10,21.40, 'Sokak Dansı/Slep Up 2: The Streels' 11.20,14.00, 16.30,18.50,21.10. (0 212 44412 36) M AFM KG&CC'de 'Bakıij Açısı/Vantage Point' 16.00,18.30.21.00. (0 212 444 12 36) M AFM Akbank Kemer Country'dc 'Maccra Adası/Nim's lsland' 11 00,13 30,16.00,18.30.21.00, 'Horton/Horton Hears a VVho!' 11.00,13.15.15.30,17.45, 20.00. (0212 444 12 36) • AFM Istlnye Park'da 'lron Man' 10.35,11.05, 12.15, 12.40,13.50, 14.05. 15.20, 15.45,16.55, 17.10,18.25, 18.50, 20.00, 20.30,21.30,21.55, (C-C.tesi) 23.05,23.40, 'Allın Şans/KooPs Gold' 11.00, 13.40, 16.20,19.00, 21.40, (C-C.tcsi) 23.10, 'Horton/Horton Hears a Who!' 10.45.13.15,15.45, 'Kesinlıkle. Belki/Definetely, Maybe' 18.15. 20.55, 'Seksi ve Ctlgın/Holtie and Nottic' 11.15, 13.40,16.05.18.40, 21.05, 'Sokak Dansı/Step Up 2: The Streets' 11.30,13.50,16.55,20.00. (C-C.tesi) 23.05, 'Karanlığın Gölgesınde/L'Age des Tenebres' 19.00, 21.30, 'Macera Adası/Nim's lsland' 10 50,13.20, 15.50, 18.20,20.50, 'Ölümün Sesi/One Missed Call' 12.00, 14.20, 17.00,19.20, 21.55, 'Bakıs Açisı/Vantagc Point' 13.50,16.30, 19.10, 21.50. (0 212 444 12 36) M AFM Profllo Mecldlyeköy'dc 'lron Man' 10.45,13.30,16.15,17.45,19.15,20.45,22.10, 'Seksi ve Çılgın/Hottıe and Nottıe' 11.00. 13 10. 15.20, 17.30, 19.40,21.50, (C-C.tesi) 00.00,'WAZ' 10.50, 13.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40, (C-C tcsı) 23.50, 'Ölümün Sesı/One Mıssed Call1 11.40, 14.00,16.20, 18.40, 21.10, 'Horton/Horton HearsaVVho!' 11.30, 13.40, 15.40, 'Macera Adası/Nim's Island' 10.40, 12,40, 14.55,17.10,19.20, 21.30, 'Altm Şans/Fool'sGold' 11.10, 13.45,16.10,18.40,21.20, (C-C.tesi) 23.45. (0 212 44412 36) M Flnansbank AFM Akmerkez Etller'de 'Altın Şans/Fool's Gold' 10.50,13.30,16.20,19.10.21 50, 'lron Man' 11.20, 14.10, 17.10, 18.40, 20.10,21.40, (C-C.tcsi) 23.10,'Horton/Horton Hears a Who!' 11.10, 13.20,15.50, •Sokak Dansı/Step Up 2: The Streets' 11.10,13.50, 16.30, 19.00, 21.30, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.00,13.30, 16.10,18.50, 21.20. (0212 444 12 36) M Flnansbank AFM Mayadrom'da 'Altın Şans/Fall's Gold' 11.30,14.00,16.30.19.00,21 30, 'Kesışen Yollar/Reservation Road' 11.00, 13.30, 16.00, 18.45, 21.15. (0212 444 12 36) • AFM Süzer Arcade'de 'Horton/Horton Hears a Who!' 11.00,13.00,15.00, 'Kesisen Yollar/Reservation Road' 19.10,21.30, 'Seksi ve Çılgm/Hottie and Nottie' 11.40,14.10,16.30,19.00,21.20,'Karanlığm Gölgesınde/L'Age des Tfaıebres' 11.30,14.00,16.20,18.50,21.10. (02124441236) M Flnansbank AFM Teşvlklye'de 'Karanlıgın Gölgesinde/L'Age des Tenebres' 11.30,14.00,16.30,19.00, 21.30,'Kesişen Yollar/Reservation Road' 11.15,13.45,16.15,18.45,21.15, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.00, 13.30,16.00,18.30, 21.00. (0 212 444 12 36) M Flnansbank AFM Carousel Bakırköy'de 'Horton/Horton Hears a VVho!' 11.55,14.10,16.20, 'ölümün Sesi/One Missed Call' 18.45,21.30, 'lron Man' 10.50,13.30,16.15,19.10,22.00, 'Alün Şans/Fool's Gold' 11.30, 14.00,16.30,19.00,21.40,'Macera Adası/Nim's lsland' 11.15,13.40,16.00,18.30,21.00. (0 212 44412 36) • Flnansbank AFM Atlrus Büyükçskmsca'de 'Mevlana Celaleddin Rumi Aşkın Dansı' 17.30,19.30,21.30, 'Aşıklar/Les AnimaiK Amoureux' 11.10, 13.20,15.30. 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.00,13.30,16.00,18.30, 21.00, 'Bakış Açısı/Vantage Point' 11.45,14.15,16.45,19.15,21.45, 'Sokak Dansı/Step Up 2: The Streets' 11.30, 14 00, 16.30,19.00,21.30. (0212 44412 36) M Flnansbank AFM Mlgros BeyllkdUzU'nde 'lron Man' 10.30,11.00,12.30,13.00,14.00,14.30,15.30, 16.00,17.00,17.30,18.30,19.00,20.00,20.30,20.30,21.30,22.00, (C-C.tesi) 23.00,23.25, 'Mevlana Celaleddin Rumi Aşkın Dansı' 10.30,12.35, 'Altın Şans/Fool's Gold' 10.40,13.20,16.05,18.40,21.20, (C-C.tesi) 00.00, 'Kesinlikle, Belki/Definetely, Maybe' 18.30,21.00, 'Honon/Horton HearsaVVho!' 11.20,13.40,15.55, 'Seksı vc Çılgm/Hottıe and Nottie 1 10.45,13.05,15.15,17.30,19.45,22.05, 'Ölümün Sesi/One Missed Call' 11.15,13,45, 16.15,18.45,21.15, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.30,13.50,16.10,18.35,20.50,'Sokak Dansı/Step Up 2: The Streets' 11.25, 14.10,16.35, 19.05,21.35, (0212444 1236) • Flnansbank AFM Budak Caddebostan'da 'Macera Adası/Nim's lsland 1 11.00,13.30,15.50,18.20,20.40, •lron Man 1 10.30,10.40,11.50, 13.15,13.20,14.40,16.00,16.05,17.30,18.40,19.00,20;», 21.20,21.50, 'Sokak Dansı/Step Up2: The Streets' 11.30,13.50, 16.10,18.50,21.10, 'Kesişen Yo11arReM«v«tfon*o»dVl 1. 15,>W,45, 16.30,19.00,21.40,'Altın Şans/Fool's Gold' 10.30,13.00,15.30,18.15,21.00, (C-C.tesi) 23.30, 'Karanlıj&Bp. Gölgesinde/L'Age des Tenebres' 11.00,13.30, 'Kesinlikle, Belki/Definetely, Maybe' 16.15,18.50,21.30. (0 212 444 12 36) M Flnansbank AFM Carretour Ümranlys'de 'ölümün Sesi/One Missed Call' 11.10,13.40,16.10,18.40, 21.10, 'Macera Adası/Nım's lsland' 11.20,13.50, 16.20,18,50,21.20, 'Sokak Dansı/Step Up 2: The Streets' 11.30, 14.00,16.30, 19.00,21,30,'Horton/Horton HearsaVVho!' 11.00,13.00,15.00, 17.00,'Mevlana Celaleddin Rumi Aşkın Dansı' 19.00,21.30,'120' 11.45,14.15,16.45,19.15,21.45,'lron Man' 11.00,12.25,13.45,15.10,16.30, 18.00,19.30,21.00,22.30, 'Altın Şans/Fool's Gold' 11.30,14.00,16.30,19.00,21.30. (0212 44412 36) • Flnansbank AFM Carrefour Maltepa Park'da 'Horton/Horton Hears a VVho!' 11.00,13.20,15.40, 'Mevlana Celaleddin Rumi Aşkın Dansı' 17.45,19.50,22.00, 'lron Man' 10.45,11.00,12,30,13.30,14.00,15.30, 16.20,17.00,18.30,19.15,20.00,21.30,22.00, 'ölümün Sesi/One Missed Call' 11.00,13.10,15.20,17.30,19.45, 22.00, 'Sokak Dansı/Step Up 2: The Streets 1 11.15,13.45,16.30,19.15,22.00, 'Altm Şans/Fool's Gold' 11.00,13.45, 16.30,19.15,22.00, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.00,13.30,16.00,18.30,21.00. (021244412 36) • Bağcılar Slte Slnemalari'nda'lron Man' 11.30,12.45,14.00,15.15,16.30,17.45,19.000,20.15,21.30, 'MevlanaCelaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı' 11.15,13.15,15.15,17.15,19.15,21.15, 'Recep lvedik 1 11.30,13.30, 15.30,17.30,19.30,'Horton/Horton Hears a VVho' 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,21.00, 'Cengiz Han/Mongol' 11.15, 13.45, 16.15,18.45,21.15. (0212 4622021) • Bağcılar Slnsma Msrkezl'nde 'Lanetli Topraklar/The Ruins' 11.30,15.30,17.30,19.30,21.30, 'Sokagm Krallan/Street Kıngs' 11.30,14.00,16.30,19.00,21.30, 'Recep lvedik' 13.00,15.00,17.00,19.00,21.00, 'Özgürlük Savaşçısı/lntheNameoftheKing' 11.00, 13.30,16.00,18.30,21.00, 'Bankalşi/TheBankJob' 13.45,16.15,18.45, 21.15,'Cennet' 13.30,17.30,21.30, 'MaceraAdası/Nim's lsland' 11.15,13.15,15.15,17.15,19.15,21.15, '120' 11.00. 15.30. 19.30. "Arkadaşım Tilkı/LeRenanletL'enfant' 11.00, 'Ejdcr Avcılan/Dragon Hunters' 11.30, 'Winx Club: Kayıp Krallığııı Sırn/Wınx Club: Thc Secrct Of The Lost Kjngdom' 12.00 (0 212 436 0S 08) M BeyllkdÜZÜ Fox Clty Slte Slnemalan'nda 'Iron Man' 11.15,13 45, 15.00, 16.15,17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 'Laneth TopraklarAThe Rıııns' 13.30,15.30, 17 30, 19.30, 21.30, 'Cennet' 15.30,17.30,19.30,21.30, 'Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı' 11.15,15.15,19.15, 'Bankalşı/TheBankJob' 11.00,13.15,21.00, 'Horton/Horton HearsaVVho' 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.15,13.15,15.15,17.15,19.15,21.15, ' 120' 11.00, 13 00, 'Ejdcr Avcılan/Dragon Hunters' 11.30. (0 212 871 42 45) M Beyoğlu Atlas Slneması'nda 'Waz' 12.00, 14 15, 16.30,19.00, 21.30, 'Horton/Horton Hears a VVho' 12.00, 14.15. 16 30. 19.00, 21 30, 'Sokağın Krallan/Street Kıngs' 12.00,14.15,16.30, 19.00,21.30. (0212 252 85 76) • Beyoğlu Clne Ma|estlc'te 'Kesinlikle, Belki/Definitely, Maybe' 11.30,14.00,16.30,19.00,21.30, 'Özel Tim/Trapa Dc Elite' 11.30, 14.00,16.30, 19.00, 21.15,'lron Man' 12.00,14.15, 16.30,19.00, 21.15,'Macera Adası/Nim's Ieland' 11.15,13.15.15.15,17.15,19.15.21.15, 'Lütfen Başa Sann/Bc Kind Rewind' 12.00,14.15. 16 30, 19 00, 21.15. (0212 244 97 07) • Capltol Spectrum 14 Sinemaları'nda 'Seksı ve Çılgın/The Hottıe and the Nottie' 12.00,14.30,16.50, 19.00,21.30, (C-C.tesi) 23.40,'WAZ' 11.30,13.45,16.15,18.50,21.00,23.15,'Sokak Dansı/Street Dansı' 11.15, 13.15,15.30,17.45,19.45,21.45, (C-C.tesi) 23.45. 'Bakış Açısı/Vantage Point' 11.00,16.30,20.15, 'Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı' 10 50,13.00,14.45.18.30,22.15, 'Laneth Topraklar/The Ruıns' 11.00,13.00, •Lütfen Başa SarnVBe Kind Rewind' 17.30,19.45,21.50, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.15,13.15,15.30,17.45, 20.30, 'Kesişen Yollar/Reservation Road' 11.30,13.45,16.15,18.45,21.15, (C-C.tesi) 23.15, 'ölümün Sesi/One Missed Call' 11.45,14.00,16.30,18.30,20.20,22.10,'Bereketli Topraklar Üzerinde' 11,00,16.00,20.00,'Karanlığın Gölgesinde/L'Âge des tenebres 1 13.30,18.00,22.20, 'Özel Tim/Tropa dc Elite' 11.45,14.15,17.00,19.30,22.00, •Altın Şans/Fool's Gold' 11 00, 13.30, 16.00, 18.45, 21.30, (C-C.tesi) 23.15,'lron Man' 11.15,12.15, 14.00, 15.00, 16.45. 17.45, 19 30, 20.30, (C-C.tesi) 23.15,'Horton/Horton Hears a VVho' 11.00,12.45, 14.30,16.15,'Kesinlikle Belki/Definitly, Maybe' 12.15,15.00,17.45,20.30, (C-C.tesi) 23.15. (0216 55477 70) • Clnebonus Maçka G-Mall'de 'MaceraAdası/Nim's lsland' 12.00,14.15,16.30, 18.45,21.00, 'Kesinlikle Belki/Definetely Maybe' 11.00,13.30,16.15.19.00,21.00,21.45, (C-C.tesi) 00.15, 'Sokak Dansı/Step Up 2 The Streets' 11.30,14.00,16.30,19.00,21.30, (C-C.tesi) 00.00, 'Çaylak Profesyonel/Semi-Pro' 11.00,13.00,15.15, 17.30,19.45,22.00,'Altın Şans/Fool's Gold' 11.00,12.15,13.30,15.30,16.15,19.00,21.45, (C-C.tesi) 00.00,2-3 Mayıs tarihlerinde 'Kara Kare Film Festivali' kapsamında fılmler gösterilecek. (0 212 232 44 40) • Clnebonus Flylnn Florya'de 'Horton/Horton Hears a VVho!' 11.15,13.15,15.15, 'Ölümün Sesi/One Missed Call' 11.30,13.30,15.30,17.30,19.30,21.30, (C-C.tesi) 23.30, 'Sokak Dansı/Step Up 2 The Streets' 12.00,14.15, 16.30,18.45,21.00, (C-C.tesi) 23.15, 'Lütfen Başa Sann/Be Kind Rewind' 17.15,19.30,21.45, 'Altın Şans/Fool's Gold' 11.30,14.00, 16.30,19.00,21.30, (C-C.tesi) 00.00, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.00,13.00, 15.00,17.00, 19.00,21.00,'Iron Man' 11.00,13.30,16.15,19.00,21.45, (C-C.tesi) 23.00. (0212 662 98 40) • Clnebonus Levent Kanyon'da 'Kesinlikle Belki/Definetely Maybe' 13.00,17.30, 22.00, (C-C.tesi) 00.30. 'Lütfen Başa Sann/Be Kind Rewınd' 11.00, 15.30,20.00, 'Suç/Un Crime' 13.00,17.15,21.30, (C-C.tesi) 00.00, 'Sokak Dansı/Step Up 2 The Streets' 11.00, 13.00, 15.00,17.15, 19.30, 21.45, (C-C.tesi) 00.15, 'Ölümün Sesi/One Missed Call' 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,21.30, (C-C.tesi) 23.30, 'Çaylak Profesyonel/Semi Pro 1 11.00, 15.15, 19.30,'Iron Man' 11.00,13.30, 13.45,16.15, 16.30, 19.00, 19.15, 21.45, 22.00, (C-C.tesi) 00.30, 00.45, 'Seksı veÇılgın/The Hottieand Nottie' 11.15,13.15,15.15,17.15,19.30, 21.45, (C-C.tcsi) 00.00, 'Altın Şans/Fool's Gold' 11.30,14.00,16.30, 19.00,21.30, (C.-C.tcsı) 00.00,'Waz' 11.00, 13.00, 15.15, 17.30,19.45, 22.00, (C-C.tesi) 00.15. (0212 353 08 53) • Clnebonus Kadıköy Nautllus'da 'Horton/Honon Hears a Who!' 11.30,13.15, 'Kesinlikle Belki/Definetely Maybe' 17.00, 21.30, (C-C.tesı) 23.45, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.45, 14.00, 16.30.18.45, 21.00, 'Ölümün Scsi/Onc Missed Call' 11.30,13.30,15.30,17.30,19.30,21.30, (C.-C.tesi) 23.45,'Çaylak Profesyonel/Semi Pro' 15.00, 19.30, 'Sokak Dansı/Step Up 2 The Streets' 11.45,14.00, 16.00, 18.45,21.00, (C.-C.tesi) 23.15, 'Altın Şans/Fool's Gold' 11.00,13.45, 16.15,19.00,21.45, (C-C.tesı) 00.15,'Iron Man' 11.00,11.15,13.30, 13.45,16.15, 16.30, 19.00, 19.15,21.45, 22.00,(C-C.tesı) 23.30, 00.15, 'Seksi veÇılgın/The Hottieand Nottie' 11.15, 13.15, 15.15, 17.15,19.15,21.15,(C.-C.tesi)23.30 (0216 3398585) • Clnebonus Güngören Kale'de 'Horton/Horton Hears a Who!' 11.00, 13.00.15.00. 17.00. 'Macera Adası/Nim's lsland' 12.00,14.15,16.30,18.45, 21.00, 'ölümün Sesı/One Mıssed Call' 11.30, 13.30, 15.30,17.30, 19.30,21.30, (C-C.tesı) 23.30, 'Lütfen Başa Sann/Be Kind Rewind' 15.00, 19.15, 21.30, (C-C.tcsi) 23.45, 'Allın Şans/Fool's Gold' 11.15,13.45,16.15,18.45,20.00,21.15, (C-C.tcsi) 23.45, 'lranMan' 11.00,12.15,13.30,16.00. 17.15, 18.45, 21.30, (C-C.tesı) 00.00. (0212 677 59 59) • Clnebonus Ümranlye Meydan'da'Macera Adası/Nim's lsland' 11.45, 14.15, 16.45, 19.00,21.15, 'Horton/Horton Hears a VVho!' 11.00,13.00,15.00,17.00,'Sokak Dansı/Step Up 2 The StreeLs' 11.15,13.15,15.15, 17.15,19.30,21.45, (C.-C.tesi) 23.45, 'Çaylak Profcsyoncl/Scmı Pro' 11.15,13 30,15.45,19.00,21.15, (C.-C.tesi) 23.30,'Ölümün Sesi/One Missed Call' 11.30,13.30, 15.30, 17.30. 19.30,21.30, (C-C.tesı) 23.30, 'Waz' 11.15,13.15, 15.15,17.30, 19.45,22.00, (C.-C.tesi) 00.15, 'Altın Şans/Fool's Gold' 11.00, 13.45, 16.30, 19.15, 20.45,22.00, (C.~ C.tesi) 23.30, 'Seksi ve Çılgın/The Hottie and Nottıe' 11.00,13.00,15.00,17.15, 19.30,21.45, (C-C.tesı) 00.00, 'Iron Man' 11.00,13.45,16.30,18.00, 19.15, 20.45,22.00, (C-C.tesı)23.30. (0 216466 5800) • Clnebonus Bakırköy Capaclty'de'Horton/Horton Hears a VVho!' 11.00, 13.00,'Kesinlikle Belki/Definetely Maybe' 13.15,21.00, (C.-C.tesi) 23.15, 'Macera Adası/Nim's Island' 12.00, 14.15, 16.30,18.45, 21.00, (C.-C.tesi) 23.15, 'Çaylak Profesyonel/Semi Pro' 15.00, 19.15, (C.-C.lcsi) 23 30, 'Mevlana Celaleddın-ı Rumi' 11.15, 18.30, 'Lütfen Başa Sann/Be Kmd Revrind' 17.00,21.15, 'Ölümün Sesi/One Missed Call' 11 30, 13.30,15.30, 17.30,19.30,21.30, (C.-C.tesi) 23.30, 'Sokak Dansı/Step Up 2 The Streets' 11.00,13 00,15.15,17.30,19 45,22 00, (C.-C.tesi) 00.15,'Waz' 11.15,13.15,15.15, 17.15,19.15, 21.15, (C.-C.tesi) 23.15, 'Altın Şans/Fool's Gold' 11.30, 14.00,16.30,19.00,21.30, (C.-C.tesi) 00.00, 'Seksi ve Çılgın/The Hottıe and Nottıe' 11.30,13,30,15.30,17.30,19.30, 21.30, (C-C.tcsi) 23.30, 'lron Man' 11.00,13.45, 15.45, 16.30, 19 15, 21.45, (C -C.tesi) 00 30. (0212 559 49 49) M Etller D-Polnt Clneclty'de 'Lütfen Başa Sann/Be Kind Rewind' 12.15,14.30,16.45,19.15,21.45, (C- C.tesi) 00.15,'Altın Şans/Fool's Gold' 11.15,13.45,16.15,18.45,19.30,21.15,22.00, (C-C.tesı) 23.45,00.30, 'Horton/Horton Hears a VVho!' 10.30,11.30,13.30,15.30/17.30. (0212 3521666) m Güneşli Hayatpark Slte Sinemaları'nda 'Iron Man' 11.30,14.00, 16.30,1900,21.30, 'Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı' 11.00,11.00,15.15,19.30,'Cennet' 13.15,17.15,21.15, 'Banka lşi/Thc Bank Job' 13.00,17.15,21.30, 'Recep lvedik 1 13.00,17.00,21.00, 'Horton/Horton Hears a VVho' 11.15,13.15,15.15,17.15, 19.15/120' 11.00,15.00,19.00,'Lanetli Topraklarmıe Ruıns' 13.30,15.30,17.30,19.30,21.30, 'Çılgın Dostlar' 11.30, 'Alvin ve Sincaplar/Alvin and the Chipmunks' 11.30. (0 212 651 06 66) • Kozyatağl Bonus Premlum Clneclty Trlo'da 'lron Man 1 11.00,13.30,16.15,19.15,22.00, (C-C.tesi) 00.30,'Altın Şans/Fool's Gold' 11.30,14.00,16.30,17.45,1900,20.15,21.30, (C-C.tesi) 23.00,00.15, •Horton/Horton Hears a VVho!' 10.30,11.00,13.00,15.00, 17.00, 'Kesınlıkle, Belkı/Defınetely, Maybe' 11.15, 19.00,21.30, (C-C.tesi) 00.00, 'Macera Adası/Nim's lsland' 10.30,11.15,13.45, 16.15,18.45,21.00, (C-C.tesi) 23.45, 'Kesişen Yollar/Reservation Road' 12.30,14.45,19.15,21.45, (C-C.tesı) 00.15, 'Çaylak Profesyonel/Semi Pro' 13.45,15.45,17.00,'Sokak Dansı/Step Up 2: The Streets' 12.15,14.30.16.45, 19.00,21.15, (C-C.tesi) 00.00. (0216 362 5100) • Kozyatağl Clnapol Sinemaları'nda 'IronMan' 11.30,14.00, 16.30,1.00,21.30, 'Seksı veÇılgnVTheHottie and the Nottie'll.15,13.15,15.15,17.15,19.15,21.15,'GecevePısiler/Noctuma 1 11 15,13.30,'Iron Man' 12.45, 15.15,17.45,20.15, 'lkiyeBölünenKız/LaFilIe Coupeeen Deux' 11.45,14.15,16.45,19.15,21.45, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.00,13.30,16.00,18.30,21.00,'Mevlana Celalcddin-i Rumi: Aşkın Dansı' 12.00,14.00,16.00, 18.00,20.00,21.45, '120' 11.00. (0216362Sl 00) • Ortaköy Ferlye Eurlmages Sinemaları'nda 'Karanlığın Gölgesinde/L'Âge des tenebres' 11.30,14.00, 16.30,19.00, 21.15, 'Ddye Bölüncn Kız/Te Gırl cut ın Two' 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 'Lütfen Başa Sarın/Be Kind Rewınd' 12.30, 14.45, 17.00,19.15,21.15, 'Ejder Avcılan/Dragon Hunters' 11.00. (0 212 236 28 64) • Suadlye Movlsplex'te 'Horton/Horton Hears a VVho 1 11.00,12.00,12.45,14.00,14.30,16.00, 'Recep lvedik' 16.45,18.00, 'Laneth Topraklar/Thc Ruıns' 20.00,22.00, (C.-C.tesi) 00.00, 'Kesinlikle, Belki/Dcfınitly, Maybe 1 11.45,14.15,16.45,19.15,21.45, (C.-C.tesi) 00.15, 'Sokağın Krallan/Street Kings' 19.00,21.30, (C.-C.tesi) 23.30, 'Altın Şans/Fool's Gold' 12.00,14.30,17.00,19.30,22.00, (C.-C.tesi) 00.15,' 'Ölümün Sesi/One Missed Call' 11.45,13.45,15.45,17.45, 19.45,21.45, (C.-C.tesi) 23.45, 'Macera Adası/Nim's lsland' 12.00.14.15,16.30, 18.45, 21.15,(C.-C.te«i)23.15. (021229642 60) • Şaşkınbakkal Megaplex'de 'lron Man' 11.00,13.30,16.00,18.20,20.45,22.00, 'Seksi vc Çılgın/Hotlie and Nottie' 11.30,13.30,15.30,17.30,19.30,21.30,'Altın Şans/Fool's Gold' 11.00,13.15,15.20,17.30,19.45,22.00, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.00, 13.15,15.30,18.00,20.30. (021646744 67) • Şlsll Movleplex'te'Horton/Horton Hears a VVho' 11.00,11.45,12.45,13.30,14.30,15.15,16.15,17.00, 18.00, 18.45, 19.45, 20.30,21.30, (C.-C.tesi) 22.30, 23.30, 'Sokağın Krallan/Street Kings' 11.00, 13.30,16.00, 18.30, 21.00, (C.-C.tesi) 23.30, 'Recep lvedik' 11.15,13.45,16.15,18.45,21.15,(C-C.tesi) 23.45, '120' 11.00,13.30,16.00, 18.30,21.00, (C.-C.tesi) 23.30. (0 212 296 42 60) M Zeytlnburnu Ollvlum Clneclty'de 'Altm Şans/Fool's Gold' 11.45,14.15,16.45,19.15,21.45, (C-C.tesı) 00.15, 'Ölümün Sesi/One Missed Call' 11.30,13.30,15.30,17.30,19.30,21.30, (C-C.tesi) 23.45,'VVaz' 12.15,14.30, 16.30,19.00,21.15, (C-C.tesi) 00.00,'Horton/Horton Hears a VVho! 1 10.30, 11.15,13.15,15.15,17.15,'Kesinlikle, Belki/Definetely, Maybe' 19.15,21.30, (C-C.tesi) 00.00, 'Macera Adası/Nim's lsland' 11.30,14.00, 16.30,18.45, 21.00, 'lron Man' 11.00, 13.30,16.15, 19.00, 21.45, (C-C.tesi) 23.00, 00.15. (0 212 546 96 96) I ÇENGEL BULMACA Hazırlayan: İLKER MUMCUOĞLU Reslmdekl Rus yazar Nabokov'un bir romanı Reslmdekl yazarın blr romanı Ekslkslz Birşlirtürü Yedek (kısa) Karşılıklı alıp verme Ava alıştırılmayan blr doğan Blr su kabı Bir Rus uçagı Değlşlklik Saglıklı "Jet..." (aktör) Hile, entrika Sema törenl yapılan yer • • Işitme, taşı Un et bamya yemegl T • Prizrna Angola başkentl T Görevinden ötürü Uzakdoğu tapınagı • • Slrke asldl llaç T Çok acıklı olay Blr taşıt • Hava taşıtını yönetme Hlnt kadını alın süsüs Blr Italyan yemegl Görsel blr aygıt (kısa) T Güzelllk, Lavrensyum simgesi Pamukkale'nln eski adı T Tartım 1 Ayrıntı BUyük bakraç Togo'nun başkentl Otlak T • Lehçe Gazete Faktör Hastalıklı, sakat T Eski Mısır Ruh T • Alınyazısı Rusya'da blr ırmak • Uçandaire Yctko, tiiıltn • • Bağıntı, görellk • Romanya plakası Mereln'in blr llçesi Nlkelln simgesi Akdeniz bitki örtüsü • "Inandık, öyledir" anlamında blr ünlem Blrtür portakal T Karşılık Ylyeceğl ortaklaşa toplantı • Venezülla başkenti Japon Buda rahlbi • Az tavlı toprak Hakça Nedenbllim • Hedefl ıskalama Sezyumun simgesi • hareket 1 w Atletlzm Kural • "... Harrls" (aktör) • "... Tülek" (aktör) Blr nota T Kolsuz fanlla Saz, kamış T • Küme, yığın Serüven Arjantln plakası T Kulak yıkama aletl Vletnam'ın palakası • Aydın'ın bir ilçesl "... Çellk" (fotoğrafçı) Yardakçılar T Acınma, yerinme Kısaca büyük erkek kardeş Bir yarış kayığı Orhan bir romanı özgür Ana musluk T Gözyaşı * • Koca Japonya'da bir kent • • Galyumun simgesi lylllk, hayırlı • • Rusça evet Ünlü bir şarkı • • Bellrsiz geçmlş zaman ekl T Gldlşgeliş • Antrakt • Sevi • 6 4 1 2 5 9 6 5 1 7 8 5 9 2 4 3 9 6 7 1 3 4 8 8 7 6 9 1 Bulmacada her satır, her sütun ve 3x3'lük her kutuya 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştirilecektir. Her satır, her sütun ve 3x3'lük her kutu bölümlerinde 1'den 9'a kadar sayılar bir kez kullanılacaktır. Çözüm yanda Çengel bulmacanın yanıtı l 9 P 6 g L Z e g 9 6 8 V e z p L Ç z e L P 8 S g L 6 L 8 L 9 Z 6 g e f 9 9 e L V 8 6 Z 6 Z e 9 8 I. 9 l e L z 8 6 9 Z 9 P 8 P 9 Z 9 e 6 z l 9 L 6 Z V P e 8 9 t V ~. V II V % I * V i. — V * 1 n T V 1 N 0 O u 1 0 3 9 N a « 1 . N a • V H . I£ V X . V ' « JSSH ••* > N 1 5 . .... V N * an. % 1 A ¥ .a. » u a O B N A r.z. V ~ ; N V X u 1 1 a ^ 1 V s 1 1 T 1 I 1 I M 1 • 3 33. V 1 1 1 * . • 1 r 0 1 o k 1 1 : • : : t sn 1 . X y N V i 1 y ¥ k 1 X V . - : 1 n n .".- ı • i z 1 sa 9 t 1 U O 1 o V N 3 1 : : • • : o ¥ . N 1 X - . . 1 1 1 ¥ 3 O 1 u o ¥ y < a n rS; 1 1 1 1 • sV 1 a Y H .... S 1 1 0 d ¥ a 1 H , A 1 ¥ X V n l 1 H d X s3 i ı % n a ...I, ¥ a 0 D ¥ •~..V V a N n 1 •.::*• a a I c. ¥ •••; 1 M A 3 A O X a - 0 °. 8 — 2. X n . " . - • : . X :.".'," 1 ... -..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog