Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

•Cumhuriyet HAFTA 'gONU figen atalayc yahoo.com Faks: 0 212 343 72 64 çoCvk 3 MAYIS 2008 CUMARTESİ 5 Çanakkale'deki minik kelebeklerErken çocukluk eğitiminin önemi artık herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Evde uygun ortanı sağlanan vc okul öncesi eğitim alan çocukJar, ilköğretime başlamadan önce okumayı da söküyor, yabancı dil de öğrenmeye başlıyor, matematik de. Bu olanaklara sahip 5-6 yaşındaki FÎfiFN çocuklarının, hiçbir eğitim ortamı sağlanmamış 7-8 yaştndaki çocuklardan okuma-yazma, kendini irade etme, matematik A T A L A Y kavramlan gibi konularda ne kadar ileride olduğunu gözlemleyen anne-babalar mutlaka olmuştur. Bunun çoğu zaman zekâyla hiçbir ilgisi yok ama eşitsizliği körükleyen, adil olmayan bir durum olduğu kesin. Anne-babaların bu konudaki bilinç düzeyini bir tarafa bırakırsak, çocuğa çok küçük yaşlardan itibaren kitaplar, ansiklopediler, dergiler almak, müzelere, tiyatrolara, konserlere götürmek ve iyi bir okul öncesi kuruma göndermek, sosyo-ekonomik düzeyi düşük aileler için pek mümkün görünmüyor. KEŞFEDEREK ÖĞRENMEK Çanakkale ()nsekiz Mart Universitesi Eğitim Fakültesi'nde bu soruna bir çözüm btılunmuş. Burada açılan "Prof. Dr. Suzan Erba§ Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sını£ı > 'nda, sosyo ekonomik düzeyi düşük 17 ailenin 4 6 yaş arasındaki çocuklarına eğitim veriliyor. Dersler, Eğitim Fakültesi'nde görev yapan bir grup öğretim elemanı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim görcn bir grup gönüllü öğrenci rehberliğinde gcrçekleştiriliyor. Aile •seminerlerine de yakında başlanacak. Çocuklara, "Kelebekler Projesi" gibi larklı erken çocukluk eğitimi modelleri dc uygulanıyor. îlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretnıenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ebru Aktan Kcrem, bu projeyi anlatmaya "Erken çocukluk döneminde çocuk, doğal bir bilim insanıdır" dıyerek başhyor. Çocukların fen öğrenirken sosyal yaşamla ilgili de birçok şey öğrendiklcrini vurgulayan Kerem, şöyle devam ediyor: Ten; çocuklann, matematik ve teknoloji için gerekli beceri ve kavramlan kazanmalannda yardimcı olmaktadır. Aynca, çocuklann dünyayı keşfetmeleri ve merak duygulannı geliştirmeleri için de desteklemektedir. Erken çocukluk döneminde de uygulanmakta olan Fen ve Matematikte Büyük Araştrrmalar, fen ve matematik etkinliklerinde yardıma-tamamlayıa bir program olarak kullanılmaktadır. Progranun temel hedefi çocuklann 'yaparak yaşayarak ve keşfederek' daha iyi öğrendiklerini göstermektir. Programdaki aktiviteler, öğrencileri prensip ve kavramlan öğrenmeden önce, deney yapma ve tecrübe kazanmaya yönelterek çocuklara çeşitü öğrenme nrsatlan sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çocuklann yaşadıklan çevrede her zaman karşılaşaklan kelebekleri kullanarak çocuklara; kavramlan, fen ve matematiğin tabiaünı, buluş yoluyla öğrenme, işbirlikçi öğrenme ve problem çözme becerilerini kazanmalan için rehberlik etmektir." Kelebekler Projesi, sınıfa büyük boyutlarda kelebek posterleri asılmasıyla başlamış. Bu posterler, sınıfa gelen çocukların çok ilgisini çekmiş. Kelebekler İSTANBUL MODERN istanbul Modern, 19. yüzyılın ortalarından günümüze, tasarım tarihini değiştiren dünyanın en önemli tasarımcılarını bir araya getiriyor. Sergide, mimariden endüstriyel tasarıma, mobilyadan grafiğe, modadan otomotive uzanan geniş bir seçki yer alıyor. Meclis-i Mebusan Caddesi Liman işletmeleri Sahası Antrepo No: 4, 34433 Karaköy, İstanbul (0 212)334 73 00 www.istanbulmodem.org SERGİ SPONSORLARI KURUCU INTERCITYm ANA SPONSORLAR EĞİTİM SPONSORU (e*avea 1!&HEDEFALUANCE $'Garanti DESIGN MUSEUM hakkında sohbet edilmiş. Eğitmenler, çocuklara, kelebek, kelebeklerin yaşam biçimleri, kelebeklerin oluşum evreleriyle ilgili sorular sorarak çocuklann ilgisini konuya çekmiş. Çocuklarla yapılan bu incelemeler sonucunda kelebekler ve diğer canlılannın yaşamlan ile ilgili benzerlik ve farklılıklar tartışılmış. Bu şekilde çocuklarla kelebek projesi çalışmasına ilk adım atılmış. Projenin daha sonraki aşamalarında, okul bahçesindeki kelebekler gözlemlenmiş, kağıt rulolardan kelebekler yapılmış, "kelebekler" şarkısı eşliğinde kelebek şeklinde dans edilmiş, oyunlar oynanmış, "turtdın macerasi" izlenmiş ve draması gerçekleştirilmiş. Projenin tüm aşamaları tamamlandıktan sonra yaptlan değerlendirmede, bu projenin çocuklann zihinsel ve duygusal gelişimleri, sosyal becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmış. Comparîıa de Teatro Infantil L C l i t İSTANBUL MODERN SANAT M İSTANBUL MUSD.IM OF MODERKflSBtt 1 23 Nisan 2008 -10 Aöustos 2008 Küba Çocuk Tiyatrosu İstanbul'da Devlet Tiyatrosu'nun 4. Uluslararası "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Çocuk Tiyatrosu Festivali" kapsamında Istanbul'a gelen Küba Çocuk Tiyatrosu Kumpanyası La Colmenita (Küçük An Kovanı) oyuncuları, bugün Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda, yarın da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde özel gösteriler sahneleyecek. 5 çocuk ile 7 yetişkin sanatçıdan oluşan Küçük An Kovanı oyuncuları, Ses Tiyatrosu'nda "Beatles Yorumuyla Kül Kedisi" ve "Andersen'den Masallar" adlı oyunları sergileyecekler. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ise "Küba'da çocuklar için sanat ve kültür nasıl üretiliyor? Kübalı çocuklar kültür ve sanatla nasıl temas ediyorlar?" başlıklı sunum, Topluluk üyeleri ile sohbet, Tiyatro, Perküsyon ve Dans Atölyeleri gerçekleştirilecek, "Viva Cuba" adlı film gösterilecek, "La Colmenita'dan Ispanyolca Nazım Hikmet Şiirleri Resitali" ve Küba Şarkıları Konseri verilecek. Gösterimler ücretsiz ve izlemek isteyen herkese açık. Kuklalar çocukları bekliyor Yüzyıl Işıl Okulları, 11. Kukla Festivali kapsamında iki sözsüz kukla gösterisini konuk ediyor. Dünyanın en önemli kukla gruplarından biri olan Rus Teatre Tak Grubu, bugün Çehov'un kısa öykülerinden yola çıkarak hazırladığı sözsüz gösterisi "Kashtanka"yla seyirci karşısında olacak. Fransız L'Hippocampte Theatre oyuncuları ise "Mirabai" adlı ipli kukla gösterisini yarın sunacaklar. Hindistan'ın ve Hint kuklasının bütün renklejrini ve kokusunu taşıyan bu gösteriye, Hint ezgileri eşlik edecak. Göstelire, Yüzyıl Işıl Okulları, Bahçeköy Kampusu'nda gerçekleştirilecek. Barış İstiyoruz oyunu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Esenler Melek Erman Köni Eğitim ve Kültür Merkezi Tiyatro grubu çocukları, 9 Mayıs Cuma Günü , Esenler Belediyesi Salonu'nda annelerini, "Barış İstiyoruz" oyunuyla selamlayacaklar. Küçük sanatçılar, oyunlarına, Cumhuriyet Gazetesi okuru yaşıtlarını davet ediyorlar. Yanıklarda hasta çok merkez az Yanık vakalarına toplumun neredeyse her kesimi maruz kalabiliyor. Yanıklar genellikle dikkatsizlik sonucu ortaya çıkıyor. Evde işyerinde ya da trafikte bu tür yaralanma şekliyle karşılaşılabliyor. Sanayi de yanık vakalannın sık rastlandığı yerler arasında. Sıcak sıvılar, buhar kazanları ve sıcak kaynaklar yanıklara neden olan unsurlar arasında. Türkiye yanık vakalannın sık karşılaşıldığı ülkeler arasında. Ülkemizde özellikle bebekler ve çocuklar dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yanığa çok sık maruz kalıyor. Ve son günlerde yanık vakalarındaki artış gözleniyor. İstanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, ciddi yanıkların doğru ve zamanında tedavi edilmemesi halinde kimi zaman ölümlere bile neden olabildiğini belirtiyor: "özel bölgeler yandığı zaman, yüzümüz, gözümüz, göz kapağımız ellerimiz küçük de olsa, bunlann yanıklannda hem estetik hem de fonksiyonel problemler gelişeblllr. Ciddi olmayan çok küçük ve yüzeyel yanıklar da olabilir. Hatta birçok insanın hekime başvurmadan dahi kendi bildlği yöntemlerle bu yanıkları tedavi etmesi mümkündür. Ancak yanık öyle bir yaralanma ki; küçüğünün ve yüzeyel olanının fazla ve kalıcı bir zaran olmamasına rağmen büyük yanıklar ağır sekel (işlev ve doku bozukluğu) bırakmasının yanı sıra ölümcül olabiliyor. Çocuklarda yanık vücut yüzeyinin yüzde 10'unu geçtiği zaman, erişkinlerde de yüzde 15-20 gibi rakamları bulduğu zaman hayati tehlike başlıyor." Hayati tehlikesi bulunan yanık yaralanrnalı insanların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini belirten Prof. Çetinkale, yanık tedavisinin özel ilgi ve bakım gerektirdiğinin altını çiziyor: "Hayati tehlikesi olan yani yukandaki rakamlara erişen yanık alanı olan insanlann mutlaka hastaneye yatınlarak tedavi edilmeleri lazım.Yanık tedavlsi özel ilgi ve bakım gerektiren bir tedavi. Her yerde her zaman uygulanmakla birlikte kalıcı tedavisinin bu Işln uzmanlan tarafından yapılması lazım. Gelişmiş ülkelerde yanık tedavisi yanık merkezi adı verllen, sadece yanık hastalar İçin dizayn edilmiş, bu konu ile ilgili özel olarak yetişmiş personelin yanısıra çeşltli araç ve gerecln bulunduğu, dışardan giriş çıkışlann kontrol altına alındığı ünitelerdir. Gelişmiş ülkelerde bunlar var. Ve yanık hastalar böyle tedavi ediliyor." Türkiye'de yanık hastaların tedavi edilebildiği çeşitli yanık merkezleri olduğunu belirten Prof. Çetinkale, ancak bunların yeterli olmadığını belirtiyor. "İstanbul'da yenl böyle bir merkez yapılıyor. Kartal Devlet hastanesinin hemen yanında. Diğer hastanelerın de yanıklı hastalar içinde aynlmış servisleri var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yanık hastalar için aynlmış bir servisimiz var. Tabii bu gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standartta olmamakla birlikte sadece burada yanık hastalar yatınlmaktadır. 10 tane yatağımız var. Cerrahpaşa'nın tümünü bir yanık merkezi yapsak ülke geneline yetmeyebilir. Dünyadaki benzeri merkezlerde genellikle 10 ila 20 yatak olur. Çünkü içinde çalışacağı personelin oranının yoğun bakımı ancak bu kadar bir yoğunluk kaldınr" diyen Prof. Çetinkale'nin yanıkla ilgili önerileri şöyle: • Yanık bölgelere "soğuk uygulama" büyük önem taşıyor. Ancak buzlu su ya da buz kullanılmaması gerekiyor. Çünkü buz sıcak yaralanmasından sonra bir de soğuk yaralanmasına yol açıyor. Buzdolabındaki su ya da musluk suyu bu tip durumlarda kullanılabilir. Ve bu uygulamanın ilk dakikalarda yapılması büyük önem taşıyor. • Mutfakta kullanılan streç filmler yanık bölgesine sarılarak soğuk uygulama yapılabilir. Bu çok faydalı bir uygulama. • Yaklaşık 15 dakikalık soğuk uygulamanın ardından da eğer elimizde varsa yanık için kullanılan bir pomat sürmek gerekir. • Yanık yarasına yoğurt, diş macunu ve yağ sürülmesi toplumda yanlış bilinen uygulamalardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog