Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 MAYIS 2008 CUMARTESİ 14 JjjJv.l_f11U1V11. ekonomi@cumhuriyet.com.tr 2 MAYIS 2008 HısseM Öncekı En En Değışım Ağıriıkh Kapanış Duşuk Yuksek Kapanş % OHFiy 9 80 5.25 3İ8 056 5.30 047 510 9 85 630 326 056 5 40 0 47 520 660 5 45 1.69 MmetlmGMYO 3975 4000 Aksa Aksıgorta .J ,!',-ı | [)":! Aksu Iplık Alarko Camer AkııkoGMYO AlarkoHoMıng AJbarakalürk AlcaldTekılas AlaMenkuloei, Alkım Kagıl ' AlkKn Kknya «emalılYal Ort AltematllBank Altınyaj AHınyıldız Anadolu Cam Anadolu Eles Anadotu Hayal Emok 3 BB Anadokj Isuzu 10.90 AnadokıS^orta Anel Telekom Anpelık Aıona Bıkjısayaı Arsan lıfclıl AssHan Asya Katılım Bankası 8 70 AtaYat Ort AlakuleGMYO AllantısYat Ort AtlasYat Ort Avıva SKiorta Avrasya Yal Ort Ayon tnerjı Aygaz 5,50 5 30 0.49 0 4 8 515 515 97000 955 00 1050 1040 133 131 1 19 1 12 675 665 5J5 5 70 1.23 2.90 1130 3 B8 264 2 6 2 585 5 7 5 298 2 9 6 1.12 110 22 80 22 90 . 1.20 915 6.90 0 73 0 73 171 166 068 0 6 7 550 550 306 296 1200 1190 4 02 4 00 1060 1060 148 146 2/0 268 595 585 304 298 0.65 l'l.l 0.70 089 16 70 16 70 054 055 252 490 ıjı.4 IV. 01," 0.88 Bagiaş BaSAmbalai Banvrl BaskentYrjt Ort Bal Çlmento flalöûko Cımenlo Befdan lekstll B k F t I Y 138 00 13200 3 76 362 438 438 056 7.45 1.95 l-ill I) .8 7.45 1 % 140 BısıklasFultolYal 2 29 228 BİH Bınkık Mağ 11600 11600 BısaşTokstil 093 092 BoluÇımmto 160 BorovaYapı 056 Boruaarı Mannosmann 10 30 Borusan Yal Paz 3 36 4 48 4 38 0 59 0 58 7 70 755 198 197 148 141 235 230 1.60 0.54 10.10 3.28 Bosch 1-ren Srstrjmlen 76 DO 75 50 BoynefMaJazualık 127 BSHEvAJellen Bumerang Yal Ort Burçelik Burçelık Vaııa Bursa Çımenlo Ca/refoursa IA| Canelourao (B) Ceylan Gıyım CoytasMâdoncllık CocaCola 1130 Componenta Dûktas 3 4 0 Cıoâvresl Faklorıng 5-20 044 125 179 5650 5600 25.25 24 75 63 063 2090 20 70 105 104 1010 1010 12 00 12 00 1190 1180 2 46 2 50 282 286 1130 11.20 3 42 52 044 l.ı,'. e.'o 320 316 5.30 $25 044 044 Oemısas DOkum Den»:Yat Ort Dencbank DenuTİıCam DontaşAmtalaı Denmod DesaDen Ewa Hoktag Dıtaş [W)an DJİslanbulîO ,'fi) 2.72 1150 11.55 Y f O O 1100RJ Tırrkıye 1 b A Tıpı BYE1100 1100 DJIM Eü'klyoA HpıBYFH 15 1115 DoûanBurda 2 74 2 72 Dogan (îazelecılık 2 44 2 46 OoSan Holdııg 152 1.52 EjoöanYnyınHol 2.68 2.68 Do&uşGrGMYO 105 105 Doguş Olomotrv 5 30 525 EJuran Doflan Basm 2 82 2 78 DyoBoya 061 060 Ecıacıbasıllaç 4 04 3.98 EciacıbasıYapı 2 78 2 74 Ecıncıbaaı Yal Orl 0 71 0 70 EczoçıtMisı Yatmm 3 44 3 42 Edıpjpli: 7.25 710 Eqt* rnduslıı 10 40 10 40 EgeGubre 5850 5650 EgeSeramık 1.83 182 Egelı Co Yal Ort 0 78 0 75 Eoeser Glvım 046 EGSFınKir 066 EGS Holding 025 FmekHotoı* 057 056 EmmışAmbak» 3 80 3 76 Enkalnsaat 1770 1770 Erbosan 600 790 Ereâlı Demır Çelık 1110 1110 ErsuGda 071 069 EscortCompulec 145 142 EuroYatOrf 0.74 0 74 EVGYaiOrt 067 068 EayorlOınlenmaYer 318 318 FenerbahçoSfJofflt 56 00 54 50 Fens Alumınyum 1.36 133 FınansF.ıKi! 2.32 2.30 Fınans Yal Ort 131 124 Fınansbank 498 4.98 F M lîmıt Plston 64000 64500 FordOtosan 1210 1220 FortısBank 146 1.45 Frtgo Pak Gıda 1 09 1 09 FTSE Isl Bono B Tıpı BYF108 70108 70 Galalasaray Spotirl 10100 10000 15 40 1510 1210 1200 655 625 090 089 346 346 085 0 84 1470 1460 2 66 2 76 1180 1170 1115 1110 11.35 11.30 282 2 7 6 252 247 155 154 2.74 2.70 109 105 540 530 286 280 350 346 745 730 1110 1070 5900 5800 166 183 078 076 Ğaranlı Bankası Garanti Fakiorıng GaranlıYal Ort GedıkYal Ort Geniaş" Gersan tiektnk GlobalYal Holding 8 îû 3.16 ll/'l 0 ,''< 0 96 ı:\) o if.' 1.01 101 KuyumcuBk 2 0 6 2 0 4 14 90 14 70 5000 4950 \|M) —.Çımento n.ııı iı.ıiHlronık GSDHokiıno GSD HoUng (Vanîl 131 131 GubreFabrlk 33 50 3175 Guneş Sıgorta 151 152 Hnlk Bankası 7.30 7.35 Haınedar Relrakieı ?49 2.50 HndolYatOrt 0 6 0 059 Hrjktaş 1.29 128 lumyelGa 2.22 2.21 das 390 382 llasIvArelten 2 76 2 72 ılasHoMıng 0?5 074 ndeks Bıtoısayaı 184 1.83 nloYal Ort 067 064 nfolrond Yal Ort 107 1.03 nlema 530 525 slanlıulAltınBYF 34 90 3410 ş Bankası (A) 21,500.1" !. li.ıııl. i'.ı B) 945 S Bankası C 5.' S Bankası Kuı) 6,315 159 156 755 745 278 258 061 061 131 128 226 224 396 3.88 280 274 0 76 0 76 1.B7 186 069 066 106 10S 540 535 945 00 94000 575 565 1.17 1.14 229 2 2 4 076 0.70 2.74 0.76 0.71 2.72 22 50 2130 685 690 1 50 149 151 150 125 111- 215 II94 1.1 2.16 0.92 078 076 075 073 278 276 2320 22 30 710 700 158 158 159 159 134 133 185 184 221 2.16 09 0 Kımonsan 57 50 57.00 KavDanPaiTıc 2 64 260 K*takMoljilya 068 068 KenlGda 4500 44 00 KacvUıGıda 1080 1090 Klımasan Klıma 6 55 645 Kobı SMtST 25 A Tıpı BYH0 00 1005 .34 3 40 4600 4600 233 232 4.34 346 0 64 KoçHoMmg Kontrultjida Konya Çımento Kordsa Ko/a Davelıye Knslal Kola Külahya Porsolen LnkBılgısa™ LıoYaff Looo Yazılım LuRsKadıle M Yılnw Yal Ort Malı Sek DBI NFIST20 BYF13 30 13 30 MarbasBTıpıYal Ort 0 93 0 93 MardınÇjnonto 6.26 6.20 Mardın Çlmonlo (Yenfl 530 530 MarmansAllınyunus 1090 1080 Marmans Martı 0.88 0 83 Marshall 13.20 12 80 MedyaHoldıno 6 9 0 MenderesTelisl.il 042 041 MensaMeıısucal 062 061 Merkez B Tp Yal Ort 0 60 0 59 MerkoGıda 272 264 Metomleks 064 063 MolroYalOrt 0 74 073 MulkıAku NetİHoldıng Net luFk'm Nelas Eelekoftı Njh Çimoniü NuroFGMYO Olmuksa Olokar Oyak Yal.Ort y •ııcıGMYO •'iııu 1.63 (I!) 185 072 0B6 90 19... 1.63 2.05 ') ,',' 088 1960 1930 1510 14 70 232 232 15İ80 1570 0 56 0 59 176 1 76 ParkEk*.Mad»ncılık 610 Parsan PonouonGıda PoraGMYO Peikım IV "Ir.ı 05 350 390 4 76 arkuysan 2.76 ekTikEczaOeposu 1 9 1 en/e Kırtas^o 1 5 5 SPIFCIAkbankBYF 1130 11.30 346 3.92 4 78 042 041 062 062 0 75 0.74 091 090 19.90 1940 1590 1520 235 2.34 396 392 1610 16.00 060 060 179 178 6.30 6.15 224 220 1.36 1.34 1.32 130 7 35 725 610 605 396 388 424 414 7.20 715 690 680 3.54 352 4.04 3.94 5.20 516 2.72 2 72 2.78 2.76 _ • Dokum F Ekonomı Banfc 1 KalkınmaBmk. F Tubûfo T S K B TacıtaYalOrt TaçYaiOrt. Fafcam Yal Ort Fai Konsetve lAVHavalımanlan Fek Art Furızm FekimHoldni! TekslılFn Kr" lekslılbank İC-.IIİ'1,1.1 TireKulSn FolajOlo Fab 3.94 3.08 İ;M lOİii: II.; 1$5 ı;ii l ,|; 0.56 3.28 ui,:' - (••', >.'in 125 7.70 0;: 215 6.75 8.10 4.76 167 163 1000 980 1 81 1 78 1.47 1.45 057 056 IratoonsporSportll 1380 1350 TrakyaCam 1.94 195 TSKBYal Ort 062 062 Tukaş 1.07 105 TurcasPetrol 8 85 880 Turkcell 10 30 1000 lupraş 30 50 29 50 TıJrkHavaYollan 725 7.25 TürkTraktor 1380 1390 Ukı Konleksıyon 1.65 Usaş 1.74 1.73 UşSİSoramik 107 1.07 USMakına 1.01 1.00 UlkerBısküvı 294 294 Unye Çlmento 660 5 55 187 187 1.12 112 103 100 302 303 575 560 • ı ; . | 5.32 3.28 056 '•ii II .111 611 961.81 10.30 1,31 I II. 6.64 5 ! ; 217 665 358 133 1083 2142 256 5.95 ıl («, 5.31 2.95 II 77 i'iı, lllk' 1.46 2.66 'ı B. 112 089 060 16 90 370 055 159 256 041 490 362 135 45 -0 53 3 77 0 67 -0.76 31074 ?,:»,ı !•", ;...ı r I.,; /ı,sı.;:ı 11121/ : l 'ii.ıı I , i'ikıii,- BI6O3 943 973 !>'l,/13 824 1 504 747 43419 811 ;'W 505 Î04 IO2bK6/ 598/17 .:. :••.! ;ı.'.u 11095 TOllil 1.706.899 837 9BB 1,116934 f. :'I-.M-'>; ı:"4:.,'.), ı ,"!;,::•;:, 174 946 tll'l 1fl 1507 171 L'.eVjo:' 'III-.MI: .'!•'. »,'U /P'BCı1 / 5.11280 3 34/724 M.1 ,'.'.>.. 149 566 6 938 943 I:MH,';'ı).' 37 927 l o s i . ' i ; T,.',:'iı hı.,9". 25/ 40b 53 755 2 195 058 iı;i'.,.'iip 7 246120 105663 1 1,1li.: a, 29 742 «•,'> 1!,, ı;ııi'i-ı 393,167 2 896099 1 İ65 698 49,433 300 934 ı.ı;'Wi • 5652 020 2564 063 IIR'İ ııı.; 1.61 3.55 0.88 ' . , : - • ' n>; 315 1.92 1.51:' 11.91 li.'l 23? C2 ;'.;:nıı; 180 M 4G9-İJ9 9 459 SIİIİİ 1 1 , PL>:, 722 H)3 4BJİÜIİ1 146698 :iı;:i;ı 32 787 ı , , " 443 153 772 902 •|.;iili'i ı.nıt. 101 793 ı:i5sıııı 080 367 -062 127 14J 174 1191 1.35 0.73 0 "« (i ;•;• 1.41 0.58 126 1.15 6.07 ü', ıı" 338 0 59 1.656.658 3 79 352.445 17 7B 1.780.539 7.99 301.593 1144 17,445,070 382 1.30 040 502 1 56 654 10 2 48 1231 147 092 1.11 055 10893 099 10122 2.99 6.63 063 316 3.33 112 099 4982 089 134 133 33,24 156 7 43 2 66 060 1.29 224 3 88 2.76 0 76 185 065 104 532 34 40 -0.53 938.57 6.570 565 233,489,402 1.79 1.14 20403916 090 224 111,935 3.51 116 5.177,205 1.56 193 165.944 076 309 338 4.29 0 73 3.116,361 0 73 2 75 741,284 •0B9 22 48 5,329,325 219 6 99 210778 155 1.55 1.30 ) lo 2.19 0.94 v 8-, 2.62 068 167 44 58 185 10.96 0 76 6.53 150 1009 230 441 462 360 217 4682 2.33 618 126 2.55 324 215 156 065 150 1341 645 100 534 • 1099 m -1.47 0.41 l'l, 0.61 2.68 0.63 i' ,1, 19.95 1.64 211 41367 687 1.757 888 236 736 222 407 4 f « ' ü 509.656 718.435 Vı .-«••, IIMU 977,017 K8.-Î.İ 77.519 4 420 2,510 »04 921650 m ÎH !,.',' •„•• m ; :/!«' M, ',,:j 610*16/ 1,(11 .'ı,ı 2 756 705 057 350 103 398 7 95 4 99 •0.61 1.81 •1.64 Ii 1 ,:. ,; 83 ıı ;« 269 2 75 1.93 1.77 0.51 III,'; 1.57 ,l!l,l 1161 •0.51 i.ısıu; 3 063 10i 9 710615 25 ,'5; 186 487 426 (,;ı,;ı, 278 678 ':D< .•'•..), 82.502 1790 669 ' ' , , ' M ' . -/>•; ,ı,S3 056 891 194 1036 •164 3002 069 733 217 1412 7 47 1.Ş2 4 67 1 1 0 -0.99 101 204 2 9 8 S59 ı, : ; . , . il.;;','',:,.! 12,252184 538.152 926.666 ",!",:,! M/G57 Hükümet, muhasebe odalarında Meslekte Birlik Grubu'nun önünü yasayla açtı Özgür seçimemüdahaleEkonomi Servisi - lstan- bul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), 3568 sayılı muhasebccilik mesleği tasa- nsının yürürlüğc girmesi ha- liııde, odalar ve Türkiye Scı - bcst Mulıasebeci Mali Mü- şavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birli- ği'nın (TÜRMOB) seçımle- riııde kaos yaşanacağını sa- vımdu. lSMMMO'dan yapı- lan yazıh açıklamada, hükü- metin, seçimli genel kunıl- ları bugün başlayan serbest KP, Plan Bütçe Komisyonu'nda geri adım attığı nispi temsil sistemi, sınavda Maliye Bakanlığı'nın etkinliği gibi pck çok maddeyi Genel Kurul'da yenıden ekledi. muhasebeci mali müşavir odalarında başlayan yanşm kurallannı değiştirdiği ifade edildi. 3568 sayılı meslek yasa tasarısımn görüşmeleri sıra- sında meslek odalanyla ba- zı maddelerde uzlaşma çer- çevcsinde geri adım atan AKP hükümetinin, Meclis rÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Başkanı Arıkan, tasarının yasalaşması sürccinde "siyasi ahlaktan yoksun bir politika izlendiğini" belirtti. Genel Kurulu'nda ise "nis- pi temsil sistemi, yeniden seçime gitme vc sınavda Maliye Bakanlığrmn et- kinliği" başta olmak üzere çok sayıda maddeyi yasa ta- sarısma yeniden eklediği ifade edildi. Açıklamada, böylelikle hükümetin, aday- lan uzıuı süre önceden bellı olan odalann seçiınlerinde Meslekte Birlik Grubu'nun yönetimlere gırmcsinin yo- lunu açtığı kaydedildi. Hü- kümetin aynca "Yasaların geriye dönük işletilemeye- ceği" yönündeki temel hu- kuk kuralına da aykın mad- de eklediği, buna göre 4 Ni- san 2008 tanhinden sonra genel kurul yapan odalann, 3568 sayılı serbest muhase- becilik yasasuun yürürlüğe ginnesinden sonraki iki ay içinde yeniden genel kurul yapmak zorunda kalacakla- n belirtildi. TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan da konuya ilişkin değerlendir- mesinde, tasarının yasalaş- ması sürecinde "siyasi ah- laktan yoksun bir politika izlendiğini ve demokrasi ci- nayeti işlendiğini" belirtti. KARAYOLLARI ARAZtSl Danıştay ttan Zorlu yafren TAVAbu DabiAirports*tan ildnd teklifiçin davetaldı Ekonomi Servisi - TAV Havalimanlan Holding AŞ, Abu Dabi Havalimanı projesinde ikinci teklifi vermeye davet edildi. TAV Havalimanları Holding'den İMKB'ye yapılan açıklamada, 24 Arahk 2007 tarihli özel dıııum açıklamasmda, TAV Havalimanları Holding'in, Abu Dabi Airports Company (ADAC) tarafından, teklif vermek üzere davet edildiği Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nın kamu özcl scktör (PPP) işbirliği adı altında gcliştirme projesi için yapılacak iki aşamalı değerlendirme sürecinin ilk aşamasına, diğer katılmıcılann yanı sıra, tek başına teklif verdiğinin 14 Mart 2008 tarihli özel durum açıklamasıyla duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusıı proje için şirketin vermiş oldugu ilk aşama teklifin, ADAC tarafından yetcrlı görülen üç tekliften birisi olarak seçildiği ve şirketin ikinci (son aşama) teklifim vermek üzere davet edildiği kaydedildi. Ekonomi Servisi - Danıştay 6. Dairesi, Beşiktaş Ortaköy'de- ki "Karayolları ara- zisi"nin nazını imar planı değişikliğinin yürütmesini oybirli- ğiyle durdurdu. TMMOB Mimarlar Odası Istanbul Bü- yükkent Şu- besi, TMMOB Inşaat Mü- hendisleri Odası Istan- bul Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisle- ri Odası, Şe- hir Plancılar Odası, tstanbul, Be- şiktaş ilçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele ilişkin 27 Arahk 2006'da Özel- leştirme Yüksek Ku- rulu'nca (ÖYK) onaylanan 1/5000 öl- çekli koruma amaçlı nazım imar planı de- ğişikhğinin iptaline ve yürütülmesinin durdurulmasına karar Levent ErgüL verilmesi istemiyle Danıştay'da dava aç- mıştı. Davayla ilgili ilk karan veren Da- nıştay 6. Dairesi, oy- birliğiyle söz konusu işlemin yürütmesini durdurdu. Zorlu Yapı Yatınm AŞ Genel Müdürü Levent Er- gül, Danış- tay'ın dur- durma kara- nyla ilgili olarak, "Hukukun üstünlüğü- ne inanıyo- ruz" dedi. Ergül, Zor- lu Yapı Ya- tınm AŞ'nin, açılmış dava- lara rağmen 800 mil- yon dolarlık arazi be- delini 30Mayıs2007 tarihinde Özelleştir- me Idaresi'ne peşin olarak ödediğini kay- dederek, yürütmeyi durdurma karanna karşı Dava Daireleri Genel Kurulu'na itıraz yolunun açık olduğunu ifade etti. Alkim, leonit gübresi üretecek NERtMAN ÖZ€AN Alkim Kimya, 2006 ile 2007 arasında 15 milyon YTL'lik bir yatırımla Konya Cihanbeyli tesisini ycnileyerck kapasitesini 4 misli arttırdı. Böylece 20 bin metrekare açık alan üzerinde bulunaıı 3 bin 500 metrekarelik tcsisin yıllık kapasitesi, otomasyon kontrol sistemleri kullanılarak 80 bin tona ulaştı. Ayrıca tesis, içinde kojcnerasyon sistemi ku- rarak günlük 70 ton düşük kalorili kömürle kcndi enerji ihtiyacını karşıhyor. Deterjan, cam ve selüloz-kâğıt sanayiinde hammadde olarak kullanılan sodyum sülfatta Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmını Alkim Kimya karşıhyor. 2007 yılında Aı-Ge çalışmalan sonucıuıda elde edilen pota- syum esash gübrelerin Haziran 2008 'de Konya Cihanbeyli tesislerinde üretimine başlanacak. Alkim Kimya Genel Müdürü Nihat Erkan şu bilgileri verdi: "Alkim Kimya'nın 2 adet entegre tesisi, 3 adet göl işletmesi, 1 adet yer- altı sodyum sülfat işletmesi bulunuyor. Türkiye'de tek ve dünyada en büyük beşinci olan Alkim Kimya, yılda 330 bin ton sodyum sülfat, 200 bin ton tuz ve 10 bin ton sıvı magnezyum klorür üretimini gerçekleştiriyor. Türkiye'de 2007 yılında yaklaşık 40 bin ton potasyum esash gübre ithal edildi. Biz yoğun Ar-Ge çalışmalan sonucu Tersakan Gölü'nden çıkar- mayı başardığımız potasyum ve mag- nezyum tuzlarıyla ilk etapta yılda 20 bin ton leonit gübreyi piyasaya süreceğiz. Potasyum ve magnezyumun bileşik tuzu olan leonit, meyve, ayçiçeği ve ü/.üııı gibi bir ürünün yetiştirilmesinde kullanılıyor. Öncelik- le iç pazarın taleplerine cevap veriy- oruz. thtiyaç olduğunda kapasiteyi daha da arttırabiliriz. Ayrıca Ankara Çayırhan bölgesindeki yeraltı maden- lerinin ihalesini kazandık. 2009 yılında faaliyete geçecek tesiste yıllık 150 bin ton sodyum sülfat üretilecek." önceki Hısse Adı Kapanış D VakrlFınKır Vakrf Grrısım VakjiGMVO VokiYal Ort Vakrllaı Bankası Vakko Tokslıl Vanel V.lllık Yat Ort Vartık Yat Ort (Yenı] VısM Vestel Beya: Eşya VıkınoKagıl YveYGMYO Yapı Kredı Fın Kır 2.70 7.50 1.73 1.75 ';* 390 1.08 H" 225 : ra 0 69 , 3.02 Yapı Kredı Koray GMYO2.2; Yapı Kredı Saorta Yapı Krodı Yal Ort Yapı ve Kredı Bank Yalas Yalıım Fın Yal Orl Ymnlar H o k t a Yunsa Zorlu Enerjı nın 073 2 74 1.34 065 7 40 ı.;;; 5,20 En En uşûk Yüksek 270 ; •:'• 1.72 171 256 6 75 3.84 uı; 1 (16 o ; ? 300 225 13.10 072 063 7.35 132 505 282 775 1.76 I H 262 ; 10 3.96 1 11 0.9E 442 ıı'ıı (')!>.' , i ı 232 iiil'ı Ü a 2.86 136 066 ' ; • ' ' 535 2. ULUSAL Atlmyunus Çflşmo Birlik Mensucat Doğusan EarProlıl Fon 1 n Kıı pekMatbaacılık IpekMalbaacılıkfYon 400 Ul,." 157 444 13.00 310 280 LalaroeAslanÇımento6550 MegosBoya MerİGKia MelemluıOtefcıl* Pelrokent luııîııı Sılverlıno Endusirı SonmeiPamuklu Şekar Frn Kır 1.31 1.33 111 •:m 1.96 İ',F 063 400 11 ,'S 1.57 4 38 12.70 274 .,!, '"'- ' i ıi1.56 062 Cözaltı Paa Aıai rekslıl Boyasan Tokstıl Eoeptısl FGSGMYO Esom Spor Gıyım Makınalakjm Maihar Zorlu HoMmg Okan Tekslıl SetukGria TransturkHold TumlBks 0.19 nl" 0.69 046 0.76 033 059 0 19 oi 1 ; 032 0.21 0.68 ı,.;.'. 0 71) II i' 057 0.18 023 o.Vi 029 4.08 0II.I l!, 4.48 ı:n,;ı :ııii 2.88 6650 l » 064 023 070 046 ,'S., 0.33 0.60 III- 0.27 0.28 032 Kapanış 2.72 /•ıi 174 1.83 258 I l,:ı 386 1.06 095 : . " • : .; ııı 0 fu •1İH 2.29 1380 ıı;ı2.84 1 .M [• ı m515 402 1.59 ı:ı«ı 3.06 2.76 66.00 1.30 1.34 1.92 ."." Iİ\K l'.h 063 023 0.69 ıi.;;, oy 1! V „ .1)1') 027 030 YenlEkonc Armada Bıkjısayaı DalagateBtglsâyar Plasfiart 1.60 :• 5 . ' 219 1.59 210 220 1.64 2.88 224 1.61 i'l'.,: 221 Değişm % 0.74 •0.67 0.56 4.57 -2.16 -1.03 1.33 0.66 İ ' H 615 3 Rı •0 75 2.70 •096 0-50 2 i: U7 İM -1.29 •1.43 ıı ,•;. ıı 7i, (1 'ı'' 086 0:54 455 526 1 68 17 39 -6.25 0.63 0.71 II'il Ağırlıkl OttFıy 2 75 7.55 174 ! ,'li ;' v 695 1 81 1.09 095 225 395 ! • , = ; . Ü 5 ' '.' '•!,) 'ü"'i ; M m,; 7 51 521 4.03 (1 /" 1 '.,,1 4.41 13 21 311 2.79 65.76 1.32 1.35 1.94 .,., j,. 1 (i'i 1.58 063 II .V 0.69 0 •'•'.• lll-l ıl Vi 058 019 026 030 161 : • ( , ; 222 Işlem ! Hactni 1,470.208 391024 345 M? 1 1,277.247 38,142,940 1617 824 678 466 119 531 80 102 i 9B3I.28I ı 5 730 859 535 088 ' •„!.'!,',; . 249 621 1 O0: 609 9.8» 65/ 78.437 75,845 457 590737 1 ;•(, (£'.; 703 535 2 368206 218,104 652 8?9 i •i!i.':ı;'ü 95 900 7B4"9H9 1.219 409 160,370 129.621 6*6.477 84 074 •M, 319 l,.ı, 161 l/L'%1 146 088 ] 12497 i 10,734 i 155,636 ! 11İ491 14,716 14.723 i 530925 • 10;763 85,771 40.487 645.689 MERKEZ BANKASI KURI 1 ABD Doları 1 Avustıalva Dolan 1 Danimarka Kronu 1 Avro 1 lngilizSterlini 1 Isviçre f'Eüiıgı 1 Isveç Kruıııı 1 Kanadn Uoları 1 Kuvcyl Dinan 1 NOEVCÇ Kronu 1 Sud. AEb Rıyah 100Japon Venı 1 Ycnı Israıl Şckclı DÖVİZ n% 1,2585 1,1710 0,26088 1,9468 2.4968 1,1978 0.20706 1,2366 4,6823 0,24474 0,13658 1,1993 m1,2646 1,1787 0,26216 1,9562 2,5099 1,2055 0,20921 1,2422 4,7440 0,24639 0,33719 1,2073 8MAYK2008 EFEKTİF 1,2576 1,1656 0,26070 1,9454 2,4951 1,1960 0,20692 1,2320 4,6121 0,24457 0,33406 1,1949 0,35616 SAnş 1,2665 1,1858 0.26276 1,9591 2,5137 1,2073 0,20969 1,2469 4,8152 0,24696 0,33972 1,2119 0 , < /•) 1 i YATIRIM FONLARI GARANTİ BANKASI 60 milyar YTL destek sağladık Ekonomi Servisi - Garanti Bankası, yılın ilk çeyreğindc 494 milyon YTL konsolide net kâr elde etti. Garanti Bankası'ndan yapılan yazıh açıklamada, bankanın konsolide aktif büyüklüğüniin yılın ilk 3 ayında 82 milyar 97 milyon 447 bin YTL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye yapılan desteğin yüzde 16 artarak 60 milyar 356 milyon 266 bin YTL'ye yükseldiği belirtildi. Bankanın özsermaye kârlılığının yüzde 27.4, aktif kârlılığının ise yüzde 2.5 seviyesınde gerçekleştiği İcaydedilen açıklamada, yılın ilk çeyreğindeki konsolide net kârın, bir önceki yılın aynı döncmine göre yüzde 15 artarak 494 milyon 147 bin YTL'ye yükseldiği bildirildi. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, 2O07'de banka tarihindeki cn başanlı sonuçlan elde ettiklerini ifade etti. ENDEKS 1.6 PUAN GERlLEDl GFK: Tüketici güvensideşiyor ANKARA (AA) - GFK Türkiye'nin araştırmasına göre, Mart 2008'de 72.2 olan Tüketici Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya göre 1.6 puan (yüzde 2.1) gerileycrek 70.6'ya indi. Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlanna bakıldığında ise nisan ayında gelecek 12 ay için, hanenin maddi durumu bir önceki aya göre 0.7 puan (yüzde 0.8) artarak 89.1'den 89.8'e yükseldi. Genel ekonomik durum 7.1 puan (yüzde 7.8) gerileyerek 91'den 83.9'a indi. Öte yandan, işsizlik oram 64'ten 62.1 'e indi, tasarruf eğilimi de 44.6'dan 46.7'ye çıktı. Buna göre tüketiciler, AKP'nin kapatılma davasını, türban sorununu ve terörü son bir ay içinde Türkiye'nin gündemindeki en önemli olay ve konular olarak belirttiler. 120 FlRMA FUARDA BULUŞTU Mücevheratçının Gaziantep çıkarması BEKİRŞAHİN GAZİANTEP - Gaziantep Kuyumcular Odası ve Start Fuarcıhk tarafından organize edilen 4. Altın ve Mücevherat Fuarı, Gaziantep Organize Sanayi Ortadoğu Fuar Merkezi'ndc açıldı. Toplam 15 bin metrekare kapalı alanı bulunan fuarda 120 firmamn standı bulunuyor. Perakende satışa kapalı olan fuarda sadece toptan satış yapılacak. Fuann sponsorlanndan Altınbaş Kuyumculuk Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İıııaııı Altınbaş, ilk defa Gaziantep'te düzenlenen fiıara gösterilen ilgiden gurur duyduğunu söyledi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat Koçer de bu fuar merkezi ile Gaziantep'in iyi bir ivme kazandığını gördüklerini belirterek, 22 Mayıs'ta 3. Irak Fuan'nı, 13 Eylül'de ise sanayi ürünlerinin yer aldığı fuan açarak bölge ekonomisine katkı sunacaklannı açıkladı. 2 MAYIS 2008 Fon Adı DünküFıyat F«rt( Fon Adı DflnküFlyat Fart Fon Adı DûnküFlyat F«tk Fon Adı DunküFiyat Fartı Fon Adı DünkuFıyai Fark r. ı l l . I I İ S / . ' I Allın Fonlan Bi2ını Uorr Değ (A)Altın DeÛ!Şİ(en Fonlafı tjlubrü Mm |A) Deû P Ras aiymnmlJames(A) DıınteUnlulAiOeû Hak Men (A) Deg BankpozıtılfAIDeû Zıraal Ban !A) [)cg Bavuk Ala Yal |A) Cteq HalkbanklAJÛrjO Sin^a Um (A) 0*3 Unıcom Capllal biarıbul A FJef> 00119B1 0253248 DenızbarthrMUIOO )),l'i'', l:.1K(5 Ul[XI End Oto*|«U30pto*|U30 Zırnai Ban (A) IUKBM End ABY«l(A|U30 l B W B 0 M i ' l ' l . ' l 01/4229 17 33.4663 154511/ oırav'i 1913607 1 ABD Doları: 1.0729 Avustralya Doları 4.8238 Danimarka Kronu 10490 fsviçre Frangı 6.0446 Isveç Kronu 10475 Japon Yeni 1.0180 Kanada Doları 5.1325 Norveç Kronu 37504 S.Arab Rıyali 1 Avro: 15469 ABD Doları ilnj.S.: 1.9847 ABD Dolan IKımytD: 3.7514 ABD Doları B o r s a SERBEST PİYASA ALIŞ SATIŞ ABD Dolan 12530 1260Û Avro 19320 1.9390 L h z S M n 24/00 25200 İsvicre Franoı 11800 1.2000 24AyarA.tr 3470 34.90 CumAlbnı 231.00 234.00 EECUİI FtİUEt 3GunlukReDQ 7 Günlük Repo 16.01 1579 D1C1531 43087M9 .i IG51ffı ıiiıı.'.',: ıııi'tjr,. 071;,. II!,." Ii',! '., 052% 045S 045H 0 i~. r. îj-' 0.40K ıl ii.'. 1; !-'•. III" O II'. 029» 01 ;•„ ı ı l l ' . I) 1 1- l((f','l 004K '(!!", 110.'-,. 0.021* III),'",. -003N UOİ'. a i î ı ' , , ,'!l)"'. OH', ıılS', -011* -014K i) K';,, 0.14S -017K •018* -018* 0 19". fl.'l*. 021K 0.22« d;'(,"., •0.28* 0 V." l;.nnrMA)Tr*no. 0OOS663 - 0 1 4 * '.'. ' iı ı.'i' lîOByF 13294444 - 0 5 1 * SMISTklalJJ25ATpBYF 9999591 -058% aobalMen(AIU100 0.016260 -094* SİPflPCI Turkıyo (A) Akbar* 11303296 - 1 0 1 * tb«w™ VKB |A) Ö7Ö Baf* U30 Eıld V«>feo<lıVal!AlU30 V^ltw*|A)U30 HS8CVal|A|U30 bYal Do* Juıı ' Iı ):, liaraitı Baı (AJ U30 D J İ l t M 2 0 Faı Sepet Fortm Bnani»*S«ıleı[Al Sep ıı,.:,.- form lıkstlıaılk|A|Hısse 3 n U M ı M «1 &ımMen Dfiü (AJHısso Geok Yal <AI Hıs» lııi-'Vu:iA,,Hır - AbMIAIHıs» FortısYal Men OM, KauımYıKAlHısse bBHIAlft -109% II,". 1111, 0032188 118% 125% •1.27% -1.35% ı m 1.43% i Uti ! il-'-.. 11 !•• 11: Fınans IA) II - t ı'),-, II 025404 0 IB5/2G nıu:;\!l UU.S3I 11145955 6,',*Dank|A)ADeg ûzel Seklflr Fonlan 8ı,'im Mfir, O.* |A| Injaal Akljar* (A) m> Kır S«k YBMK Fonlaı YKTIIA YÜMK B tlfl FONLAB Allın Fortarı Garanlr Ban (B) Tlpı Altın TeblB) Allın 00116241 Iİ,,,, ıilı,ı:ı! ıl 00 )Mlın h.nftj GrtU 6 Tı|> Allın BYI 014% FınansoankOuvit(B)Cıog J;,|)H TSKB |A| Hısse Donırbar* |A] H K » YKBIAIHS» O ) , , : I A ıl •• E 2614488 Dii." 0020377 076% 0017262 0 6 1 » 0 026712 Iı 15',,'' ıı't.ÜV,!: ()l!,'1: 1. 0025451 . 22673833 005% 0035023 - 0 0 1 * 002*172 -002* Giobal Men p Defl HalkbanklBıDeg Ala Yal (B) Port Yon Deû T*' ' - laarterUaıM Oy^bank IAj De YapıKrpdıYal ( Eczac6<ı(A)i35e AUmkttlHıs» GaranlıBan İAİTpHKS AhOar* Port ¥öfı |A] Hts. Oyfltoank |A) Hısse HSBCtfcrtlAlV» l>1n* Fonlan I B l 0011588 ••,,,1'i ifMAı few™ 0016425 ŞoKerbar* (A) Deû 024406? GararıtıM«ı(A)PürtYoaHyDeû 0063165 TeoYat(A)TrjpGrtı O;rtDeûşken 001006? liarantıBan O/elBsn [AlDoö 0014570 0016236 Hlşlı Yar>KndıYa(A|Ro,Şlil Karma Fortan Evçn Men |A) Karma ÖİO.-^ Wd) |A) K Aktıl SIIJI Ef.:acıbaa İAi K.ırn)d laaıta Men |A) Kamıa Hah&ank(A|Karmfi tau IA| Kaıına ALı Y.ıî |A) KdJTTı j Öüluı l * ı (A, toraıi Goöık Yal IA) Karma Yapı Krodı Yal |A| Karma YK6(A)Karma RnanaYal (A) Karma IşBanKIAj Karma Kunı iraal Ban IA) Karma UMartıMKıİTnı Oeoı.'nsnk IA) K. TrfllAI Karma M k b A K 001/023 0 / 0 % 0052609 4 6 8 % 7 577854 -0.50* 0013186 088* 162* 0011420 1 6 3 * 341/6389 -186% ıııı": •') !>.•".. DO'i:. Oi):' ,,ı',ııj,'i...' 1101.748 0 014380 '11(11 Uı i ' 1 • 0014786 O4I.M3." 001219/ , , , , ; 0 020305 0013317 I0IM016 , ,'„ ,: 26 425486 3261195 0694483 ı ı ı j ' ' / , . ; y 746068 ıxi!/;'n I) ''!•!,".,' 1.07% 1.03% 0.32% '.'l 1 ', 0.16* 016* 006* 1)1).^,, nui", \: i'lı,,'i,, M Y a l - , Inlrj Yal öuy Am^çlı IB| Dt^ Anadolub.ınk IB) Deû AlaYallB)Dog Yatırrm Fınans (B) Deûıiken Gararılı Moı (B) Port Yon HıtDeû HSBCYal (BjVar Yon Hıl Oeû 0148130 0062359 _ 0056472 -002* 0045512 -002% 0292167 -008% 0.281629 -0.17% 1637374 -0.21% 0013816 -068* ş*erYatM«n|BluM par*[B)Daû Garanlı Ban Özel Ban (Bj Deû YKB|B)BuyAmDeû 1. ı:i'i"ı" 0 44/lıiı I)J',5731 1., '."Ifıî ü ÜÖ9520 56 5*153 0031910 0053631 ırt.'iu; 1 U /fil!WL ! • • : • : II ılı: '« IIIJI51* / 031901 0154299 0 014107 ,''8 920551 73122607 UIIV. I! Iİ '" 0.02% i.',!'". 111)1'. lll.r.)'., ll'ı'ı". ,,,,, nıır- 1)01','. •0.01* 0 011. l.'ii'1 :. 0113'. •003* IIIK-. -004* -005* •005* (1 (>,;, -005% üll'ı'l, -005% i)!)',' Il«.". I)'*,",, ü (!/!,. :ı'»'ı 00,":,, OlllS. -009% l!l!". IMVI'... fonbul.com YKÜjR,O.',-:[l,nv, Buy Am Doû 00I5O95 Akbar*tWBan PortY6n.(B)Deû 0016694 YapKrMıYallBlOPonYönDeSO 329388 Garaıtı Ban (B) Po Yon Doû lsBankfB)Pıw Oeû TebVarYon Hı; (8) Deû GarantBarı Fleı(B)0eğ FotsBanlılBıaiaVaoelıDeû Töb 10) CGold DeûrçfcBTi Fjnanstnnk Uun vadetı (B) Değ L: ı ,,.^.|!) j jipi IV; TttYaKBlBuyumtMıOeû tcıaaü& (81 Buy Am Deö Endeks Forları FTSEIJtmbulFBISTBrpBYF Garanti Ban IBHGarbolİAr) Fon Sepetı Foılan Rmnsûar*S«ıle/l8ı Stp VKBIBlDunyalan Sepetı Karma Forıan 1,. (,„."„ (r,,t..lll!l ÜUtFmlan aoMMnilBIUtjl Sanko Uen(B) Ukil li'.I.OİıüliıHkll H,"-.:ı.i,|!')|i,İ!.,'l FtnarBYal.(B]ijkıl htBank(B)lnl U ı l VMbanklBHnkmelUıt Haftöar* (Bı Eleklron* ükıl r)B«*(8lBB« Yal Ukıl HaKr Yat (E| Ukıl Arüdolubar* (Bı liu! TSKB fB) ükri Yapı Kıedı Yal (Bj Ukıl O T O t a K B l l i ı l UntcornCapıialBîıpıUkjl na^rnoml Jams {Bı Ukrl Zıraat Yal (B) Ukıl Eınansbank(B)ükıl YaunmEinanı(B}Uka '.-•+r'itarMDj lıkıi FortrsYal Men Deû IB) Ukıl Eczaı:ıbaş(B)Ukıl 7ıraal Ban Ifl! ükıl Oyakb«t|U|Ukıl VakılbanklBıUKıl YKB(B|LM IrtîlıfcMBjlıH! Ala Yal (Bj Uıl baank|B|Lıkıl Oaranlı Ban |B) Lıkjl Ieb(B)Ukl1 2467771 Tanrk»«en(B|ükıl Aküank(8)Ukıt bvıçreSM (âTt*lt Gararr>Ban.|B)EtnaLi(il EkncfcrlBIL*» 0015033 00119/5 0536279 36097545 002/534 0273134 001247/ i'UI'.'il, 0036136 0055825 U'ıM',,", 0008825 106682865 0015139 0010379 0010584 0017213 0033161 ım.'l.'H 0016/15 liil'.İİJ,' Hll.'!ll',', • 7 6706G6 -..;, :„ 0014809 llll.-».'|. 0OÖO%l 1 !l,'/İJ'ı 0İB421I Oli.i'ıl,,' 12480345 41933805 0 F.l B/31 0019133 319/725 l,'i«rl,'fi.l 1:'.:!,,',', 0102208 /54413C 0202291 35 864073 003% 0 0142Ö3 14 8520/0 1020038 'î/li',','1 """>:'' 0117006 -0 09* lilrr." 410* -0.10* -0.12* (I I 1 ";. II 14". -014% -014% I) 1",", lı!',';. uı.™.. •060* 0.06% -0.13* II Ii-,". •092% •031% 0-04* 0 0 4 * 0.04* 0 0 3 * (i :'.'.", OlîiV 0.03* 003% liil.î. 0.03* 003% 0.03% 1) l!,!".. 11,11". 01», 0.O3* l)i)!'l 'IIJI'İ ül», ,;ı)J',,. 003* i)ı;ı". ı,li'.'.,. II Iİ». 1103'; 003% 0-03% 003* 0 0 3 * 0.03* 0 0.'':. liü" CIK' ll'J.ı', 003% Teklenbank(B|Ukn Mûksaıaukıı Inlo YatfelUkıl FortısBank(B)Uhl M«kamıumBank(B)tlkll ÛntuMen Deû B Tlpı Ijkri K^lkınmaBan(B)Uht TurkıshbankiBJUkıt DellaMcnkul(B)Ukıl Ö.-Pİ Fonlan B/ım Mon Drû (B) ö;« &o Teb B Fartas Oiomoliv Değı pze h Yatınm (Bı SutaîDf^^ün Talrvilvefiono Fonlan Bar*po7ılıl(B)F/B Sekerbar)klB]T/B 6Ya(BIT/B HLMUI*. (B) Idluıl Tu*rshbar*(B)T/B Ovakbar*IB)Tah»l TSKB(B)Talrvıl YKB(B)OrlaVBdelıT/B Kalkmrna Yjt (B)T/B IsBankpTalnl Yatffrm Rnans 18) Tahd ZıraalYat (BITahd-Bono GlobalMenlBITahvHveBono Zıraal Ban (Bı lalıvıl Bom Vakılbank(B)lahdveBono Akbink IBj Prerııım T/B HSBC Bank IB Eatıvıl GJTÛIIİ! Barı 19) Tahvıl Fc/iKıO.1^ (B) Tahvıl vc Bonû Yau Kredı Yat (B| U Vad T IşöankBuy Amac 1B}T/H HS8CYat|B)Ffl Abank(B|TiıhW Qe*K Yal (B) T/B AlaYaKRTahvl lj,'.ı,.'!,,i:,. ıfl,rahvıl Vakıllıank (B| Buy Am T/B Garanlı Ban OzrJ Ban (fi) T/B Tfib Yal (FJ) Tahvıl İ5Biink(B)(ucSok)E/B Akbank Özel Ban Port Yon (B)T Akbank (B) Uzun Vad T/B Fın "1 lı.i;* IRjTahvJ Garanti Mon(8j Tahvü Teb (B| Ralın Tahvıl ve Bono MıllfrJîiıurr Barık(8)TalıWİ FortoYalUmDeJIBlT/B FortrsBank(B)Uzun T/B TeülBIT/B 6770623 TebVar (B)TarM^BorK) YKBIB)I/1İIE.bono) kBank(B)T/8(USDEurorjorKf) Vakı(b»ık|B)T/b(Ujıuoond) teBan» m T/B (EUflO Eurobonû Gjiarlı Ban IBl YBMK Oyakbar*(S)YBMK Akbar* IBlDen YBMK 1050454 I|I,"I,',J lıOI')".' 1 V'l,:i"'-,,l 00194/1 (',(,! 14',1 oııııı/ıı; OO/'IIÜIİ 0014114 0015251 0116785 Ukjt 0011240 0017681 0 018109 0014985 001306/ 0 016894 0 840316 4 514964 ,' am, 1 •IIM;." .;;•,•,'/.'(!,' 0108120 ']/ ,:•','!" ,",!I,"H 5065119B 0012611 0084044 128462542 lıOISV,!, 0051316 DDI'hl,' '"!, 'Iilll,',/.: "il'll, ,',:• 0027541 0 301245 1 H ' l . ' l , - 0019126 B 0011880 8 0C2504 ', İIII.-I' ;;ılli.ll.' UU.'I,'",. lli.'ll,",)' 104 952121 -017% 0«.'5842 iıiıiOıl ' 0 01011/ ) 0011197 0 022532 0193646 0010561 0 0 3 * 0.03%: IIIIK, 003%: II,))-:. Ujl'lı, 00:":, 002*! 1)04% nıi1 ',',-, ul)!", 011% 004% 003%' 003% 002% 110',';, •001* 002» « 0 2 * -003* « 0 4 * « 0 4 * 0O4* 004% «05% «05% «05% «06% O0/« 008* « 0 8 * « 0 8 * « 0 8 * « 0 9 * 0 10% «10* « 1 0 * 010% 010% 011% 0 11% 012% 0 14% 014* 016* 016* •0.20* 0 4 4 * : •0 73% • «91% •0.99%' «-51* -090% 0 97*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog