Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANU SATIŞLAR VCRETSlZ GÖNDERİM SÜRPRİZ KANPANYALAR ıVİVl'.'ı kitap .cumhuriyeti OC Cumhuriyet Kitapları Cu m hu riyet ıVlVİVI kitap. cumhuriyeti MUııH'll c< Cumhuriyeî V . Kitapları INDİRİN GIINUN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ 84. YIL SAYI: 30159 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR N A D İ (1945-1991) 3 MAYIS 2008 CUMARTESİ ** • Baykal, 1 Mayıs'taki utanç manzaralarından hükümeti sorumlu tuttu. TUSIAD şiddeti kınadı Ozür dile Erdoğan 'PROVOKASYONU AKP HÜKÜMETl YAPTT 'DEMOKRASt GÜÇ GÖSTERİSİ DEĞÎL' ERDOĞAN HÂLÂ SENDÎKALARI SUÇLUYOR CHP lideri Baykal, Başbakan Erdoğan'ı "Ayaktakımı diye diye ayaklar altına aldırdığı, zulüm derecesinde şiddet uy- gulattığı emekçilerden ve hayatını zehrettiği îstanbullular- dan" özür dilemeye çağırdı. Baykal, provokasyonun biz- zat AKP tarafından yapıldığını belirterek, "Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılması açısından 1 Mayıs ön- cesi AKP'si ile 1 Mayıs sonrasmın AKP'si vardır. Bu ib- ret verici tarihi bir kırılma noktasıdır" dedi. • 9. Sayfada AKP TERÖRÜ Olayları yaptığı açıklama ile kınayan TÜStAD, emeğe ve işgücüne saygı açısından bir bayram havasında geçmesi gereken 1 Mayıs'ın, güç gösterisine dönüşmesinin 130 yıllıkTürk demokrasi geleneği açısından kötübir sınav ol- duğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Olayların tekrarlan- maması ve toplumsal hedeflerimizin zarar görmemesi için demokrasinin güç gösterme değil, uzlaşma rejimi olduğu- nu unutmamamız gerekmektedir" denildi. • 8. Sayfada Başbakan Erdoğan, 1 Mayıs'ta îstanbul'da yaşanan olaylar- dan sendikalan sorumlu tuttu. Erdoğan, "Dün (önceki gün) yaşananlar eğer meydanda, ifade edildiği gibi 35 bin kişinin katıldığı bir miting haline dönüşmüş olsaydı bu- nun faturası çokdaha farklı çıkabilirdi. Devlet burada üze- rine düşen görevi yapmıştır. Ama olayın gelişmesi esna- sında arzu edilmeyen bazı sahnelerle de maalesef karşı- laşma durumlan olmuştur" diye konuştu. • 9. Sayfada Türkiye ayağa kalktı tstanbuPda 1 Mayıs bayramım emekçiye zehreden AKP iktidan yurdun bırçok yerinde protesto edıldı. Polisin Şişli Etfal Hastane- si acil servisine gaz bombası atma- sını protesto eden sağlık emekçi- leri Başbakan Erdoğan, Vali Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı istıfaya çağirdılar. Grup "AKP'nin demokrasi maskesi düştü, Savaşlarda bile hastanelere girilmez" dövizleri taşıdı. Anka- ra'da AKP binasına yürüyen Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, "Tayyip seni Taksim'e gömeriz" diye slogan attı. • //. Sayfada • DİNCİ GAZETELER AKP'Yİ KORUDU, SENDtKALARA VURDUm 11. Sayfada • TROVOKASYON ALETLERİ' BAS1NA GÖSTERlLDÎ: SAPAN VE BtLYE • 11. Sayfada DİSK YASAL YOLLARA BAŞVURACAK - Îstanbul'da 1 Mayıs gösterileri ncdcniyle önceki gün Şişli'deki DtSK Genel Merkezi'ne yönelik tazyikli su ve gaz bombalı saldırının ardından temizlik çalışmaları dün sabah erken saatlerde başladı. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün sendika yöneticilerinin sağduyulu davrantnası ile daha büyük olayların önünc geçildiğini ifade ederek, başta tçişleri Bakanı Beşir Atalay ol- mak üzere lstanbul Valisi Muammer Güler ile Istanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'a istifa çağrısında bulundu. • 11. Sayfada BAŞBUĞ: PKK ŞAŞKINLIK IÇtNDE KandilDağı'nda 43 hedefvuruldu Gcnelkurmay, önceki gece Kandil'e gerçekleştirilen hava operasyonunda 43 terör hedefinın vurulduğu- nu açıkladı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getıril- dıği, yerel halkın zarar görmediği vurgulandı. Kara Kuvvctleri Komutanı Orgeneral llker Başbuğ, hare- kâttaıı başanlı sonuçlar elde edildiğini belirterek "Te- rör örgütü büyük bir telaş içinde" dedi. • 6. Sayfada [PERŞEMBE 35.60 i I CUMA 34.90 İPERŞEMBE 1.9840 CUMA 1.9390 |PERŞEMBE 1.2830 n CUMA 1.2600 PERŞEMBE 42.664 CUMA 43.426 Nisanda fırlayan enflasyon oranlan 4 ayda hedefi aştı Kontrolden çıktıEn yüksek artl$ konutta Enflasyon nisan- da da beklentilerin çok üzerinde çıktı. TÜFE yüzde 1.68, ÜFE yüzde 4.50 arttı. Yıllık enf- lasyon yüzde 9.66'ya çıktı. Dört aylık enflas- yon yüzde 4.82'ye çıkarak yüzde 4'lük hedefi şimdiden geride bıraktı. Önceki yılın aynı ayı- na göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 15.22 ile konut grubunda gerçekleşti. • 15. Sayfada Adl kOIHIImamiŞ krlZ' Anadolu Aslanlan Işadamlan Derneği Genel Başkanı Koca, "Enf- lasyon hedefi revize edilmeli. Bu şartlar altm- da hesaplar iyiden iyiye kanştı" dedi. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli lşletmeler Başkanı De- veli, piyasalarda "adına her ne kadar kriz de- nilmese de bir daralmanın yaşandığını" belir- tti. ÖZLEM YÜZAK'ın haberi • 16. Sayfada Clinton Obama McCain Kim seçilirse seçilsin tran 'ı masaya getirecek Üçüde Ankara'yı zorlayacak ABD'nin başkan adaylan Irak için farklı mesajlar veriyor. Buna kar- şm Demokratların aday adayı Clinton ve Obama ile Cumhuri- yetçilerin adayı McCain lran'a karşı tehditkâr tavırda birleşiyor. Cumhuriyet'e konuşan siyasi göz- lemciler, seçim sonucu ne olursa olsun yeni ABD yönetiminin Tür- kiye'nin kapısını çalacağını ve lran konusunda Ankara'yı zor ka- rarlar almaya zorlayacağını belir- tıyorlar. ELÇtN POYRAZLAR'ın haberi • 13. Sayfada Takip edilmemiş HayaVin sırgünleri Gazeteci Hrant Dink'in öldürül- mesi davasmın beşinci duruşma- sında, tstanbul enıniyetinin, Yasin Hayal'i, McDonald's'ı bombala- ması sonrasında, Îstanbul'da takip ehnediği ortaya çıktı. lstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Veli Kii- çük'ün Hayal'i cezaevinde zıyaret ettiğine ilışkın iddialan mercek al- tına aldı. • 6. Sayfada DİNCİ KESİMDIİ 'CÎNSELLİK PATLAMASF • 7. Sayfada SUUDİ KRAL İDAM KARAR1İÇİN SON ANI BEKLİYOR • 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uç Kimlikli Yavaş oldu, geç oldu ama nihayet -dinci yayınlar dışında- medya da AKP'nin gerçek yüzünü kavra- maya başladı. RTE kafası, bu kafanın peşine takılmış kadro ile özlenen çağdaş demokrasiye varılamayacağını an- ladılar. 1 Mayıs olaylarını yansıtan manşetler, haberler, • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Emeğin Emeğin °oğa uyanmamız 'Ç"i Çağn yapıyO başkentinde maden miizesi I aşkömürü işletmeciliğinin kalbi tarih boyunca Zonguldak'tı... Hatta madencilik o kadar önemli oldu ki, Zonguldak, Cumhuriyet döneminde Ankara'dan sonra il ilan edilen ikinci bölge unvanını aldı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin Taksim Bozgunu... Konunun tutulacak yanı yok... Bir yerinden başlayalım! 1 Mayıs günü îstanbul'da yaşananların habercisi, Başbakan Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yap- tığı "ayaktakımı" benzetmesiydi! M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog