Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER UYUŞTURUCUYA KARŞIKAMPANYA SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk 'Bilgili ol, bağımlı olma' tstanbul Haber Servisi - Türkiye'de ve özellikle ls- tanbul'da gençler arasında giderek yaygınlaşan madde bağımhlığına karşı aileleri ve gençleri bi- linçlendirmek amacıyla yürütülen "Bilgili Ol, Ba- ğımh Olma" adlı eğitim ve sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağında 32 okula, 3 bin 203 veliye ulaşıldı. Araştırma sonuçlanna göre, velilerin yüz- de 70'inin madde bağımlıhğı konusunda çocuİda- nyla konuşmaktan kaçındığı ortaya çıktı. Projeyle ilgili olarak dün düzenlenen basın top- lantısında konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Meriç- li, proje kapsamında 2 ay süresince ailelerin mad- de bağımlıhğı ve yol açtığı sorunlar konusunda bilgilendirildiğini ve bilinçlendirildiğini belirtti. Yeniden Sağlık ve Eğitim Demeği Başkanı Doç. Dr. Kültegin Ögel de proje kapsamında 885 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlanna de- ğindi. Velilerin yüzde 70'inin sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin zararlan hakkında ko- nuşmanm çocuğun merakım arttıracağını düşün- düğunü vurgulayan Ögel, "Aileler bilgili olma- lılar ve çocuklanna uyuşturucu maddelerle ilgili olarak doğru mesajı vermeliler" dedi. AKP - SENİ TANIMIYORUM.. ; KocaelVnin Dilovası ilçesinde TIR 'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 6 kişi öldü, 1 kişiyaralandı Trafik terörü bir aileyi yok etti KABATAŞ ERKEK LÎSELİLERİN PİLAV GÜNÜ :..... : j.._L :'...:..*- ... Kabataşhlar buluşuyor Haber Merkezi - Kabataş Erkek Liseliler, 1 Haziran Pazar Günü okulun geleneksel pi- lav gününde buluşuyor. Okulun 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlaması bu yılki pi- lav gününü her zamankinden daha özel kı- lıyor. "100'ürtCü"yıl Pilavı"nda biiılerce mezunu bir araya getirmek için Kabataşlı- lan bu pazar okullanauı.bançesinp\:davet eden okul yönetimi, mezıiniyetleriruh 60'ın- cı yılını kutlayanlara anı plaketi verecek. KOCAELİ (Cumhuriyet) - Kocaeli'nin Dilovası ilçe- sinde bir TlR'a arkadan çar- pan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Almanya'da çalışan 42 yaşınciakı Bünyamin Bulut, Ukraynalı eşi 28 yaşındaki Ruslana Maysıv ve çocuk- larıyla birlikte Niğde'deki yakınlarının yanında tatil yaptı. Bulut ailesi, Almanya'ya dön- mek üzere önceki gece Bünyamin Bu- lut'un kardeşi Feridun Bulut'un 51 EL 111 plakalı otomobiliyle yola, çıktı. Feridun Bulut'un kullandığı otomobilin direksiyonuna, Bolu'da Selinay Bulut Asena Bulut tbrahim mola verdikten sonra Bünyamin Bu- lut gcçti. Dün saat •06:30; sıralannda TEM btoyolunun Dilovası bölümünde giden otomobil, Ali Rıza Eker (3.7) yöneti- mindeki 01 PE 541 plakalı TIR'a ar- kadan hızla çarptı. Kazada».Böayamin Bulut'un çocukları Asena Bulut (10), Selinay Bulut (4), tbrahim Ethem Bulut (19) olay yerinde öldü. Feri- dun Bulut, Ruslana Maysıv ve kardeşi Ivan Maysıv (14) ise kaldınldıklan hastanede kurtanlamadı. Kartal Devlet Hastanesi'nde ameliyata alı- nan Bünyamin Bulut'un du- mmunun ciddi olduğu belir- tildi. TIR sürücüsü Eker, "Aracım yiiklü olduğu için sağ şeritten j»idi- yordum. Sabah erken saat olduğu için yol boştu. Şoiör uyumuş olabilir" de- di. Eker polisçe gözaltına ahnırken olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Toshiba Windows Vista® Home Premium ürününü önerir. >TÜM DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR AYIUI DİYE DÜŞÜNÜYORSANIZ > DAHA YAKINDAN BAKIIVI! > TOSHİBA YENI SATELLITE P300 SERİSİNİ SUMAR Satellite P300, sesi kadar görünümüyle de eşsiz, tam bir kişisel eğlence aracı! ı Sinematik Harman Kardon® stereo ! hoparlörleriyle etkileyici ses Satellite ! P300'de! i; Yenilik güzeldir. ': , leading-innovation.com TOSHİBA Leading Innovation > » KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI ÖZDEMİR: m m / m m '-• W w i,•I -4 1 ; i • • Doğum Uzmanı Op.Dr. Özdemir, ailede kalıtsal hastabklan bulunan çiftlerin en büyük sorununun dünyaya özürlü bir çocuk getirmek olduğunu ' söyledi. •| rn 1»^^ i Doğumdan önce PGD testi yapılmalı StBEL BAHÇETEPE Kadın Hastalıklan ve Doğum Uzma- nı Op. Dr. Günseli Özdemir, ailesinde kalıtsal hastalıklan bulunan çiftlerin en büyük sorununun dünyaya özürlü bir ço- cuk getinnek olduğunu belirterek "An- cak son yıllardaki gelişmelcr, kalıtsal hastahlann molekiiler diizeyde ta- nımlanmasına olanak sağladı" dedi. PGD testinin son yıllarda Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını belirten Şiş- li F.tfal Eğitim ve Araşürma Hastanesi uz- manlarından Dr. Özdemir, tüp bebek de- nemesi için gelen çiftlerde sağlıklı ço- cuğun dünyaya gelmesi açısından pre- implantasyon genetik tanımn önemli ol- duğunu söyledi. Özdemir: PGD testi Türkiye'de dünya ülkelerine göre ucuz Özdemir, PGD testinin tekrarlayan düşükler, ileri kadın yaşı, kromozom bo- zukluğu, kalıtımsal hastalıklann tanısı gi- bi birçok durumda kullanıldığını kayde- derek, "Ailesinde kalıtsal hastalıklan bulunan çiftlere doğacak bir çocuktaki olası hastalık riskleri uıılaülınalıdır. Bu riskleri bilen aile dc ona göre yönlen- dirilmelidir" diyc konuştu. Özdemir, PGD testinin dünya ülkelc- rinde Tüıkiye'ye göre daha palıalı bir uy- gulama olduğu, bu nedenle ülkemizin ter- 4- cilı edildiğini anımsatarak, PGD testinin kamu hastanelerinde de uygulanması gerektiğini söyledi. PGD testinin tstanbul, Ankara, Izmir gibi illerde yapıldığını vurgulayan Öz- demir, "PGD tanı yaygınlaşırsa has- talıklı çocuk sayısı da azahr. Tekrar- layan düşüklerin (3 kez veya daha faz- la sayıda düşük olduğunda) ortalama yüzde 5'i genetik faktörlere bağlıdır. Bu tcstle hem düşük riski hem de has- talıklı doğan çocuk sayısında düşüşler olacaknr, tüp bebek uygulamasuun ba- şarı oranı artacak, çoğul gebclik ora- nı da azalacaktır" değerlendirmesini yaptı. Memorial Hastanesi Tüp Bebek ve Ge- netik Merkezi'nden Op. Dr. Hale Ka- ragözoğlu da tüp bebek tedavisinde ba- şanyla uygulanan preimplantasyon ge- netik tanının (PGD), birçok hastalığın ön- lenmesini sağladığını belirtti. Karagö- zoğlu şöyle konuştu: "Türkiye'de sık görülen talasemi (Akdeniz anemisi), orak hücreli ane- mi gibi önemli kan hastalıklan, kistik fibroz, kas hastahklan ve birçok diğer genetik geçiş gösteren hastalıklar için taşıyıcı olan veya hasta çocuklan olan çiftlerde, tüp bebek uygulamalan sı- rasında genetik inceleme yapılarak yahıızca sağhklı embriyolann seçilmesi sağlanarak, hasta bir çocuğun dünyaya gelmesi önleniyor." GENtŞ AÇI HİKMET BİLA Güzel ve Yalnız 'Üç Maymun' filmiyle Cannes'da 'En lyi Yönetmen' ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan Türkiye'de günün adamı... Aldığı büyük ödülle değil. Çünkü o zaten ödüllerin yönetmeni. Bu, aldığı ilk ödül değil ki... Beş yıl önce de, iki yıl önce de ödüller- ledöndü. Ödül töreninde yaptığı konuşma ile konuşuluyor Ceylan. ••• özlü sözleri oldum olası severim. Aslında herkes sever. Birkaç kelimede düşünceyi, duyguyu an- latabilmek ne güzeldir... O düşünceyi, o duyguyu isterseniz kitaplar dolusu yazılarla, saatler dolusu konuşmalarla anlatmaya gerek kalmaz artık. Birkaç kelime yeter. Ceylan ödül töreninde özlü konuştu: "Kazandığım ödülü tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum." Sadece on kelime. On kelimede kitaplar dolusu anlam... Duygu, düşünce... ••• Yabancı medyanın gözü onun üzerindeydi. Dünya- da büyük yönetmen olarak tanınıyordu. Avrupa kültür, sanat, sinema dünyası onu iyi biliyordu. Belki, da- ha önce başkalanndan duyduklan birkaç kelimeyi on- dan da duymak için ağzının içine bakıyorlardı. "Türkiye şu kadar adam astı, bu kadar adam kesti" dediği anda flaşlar patlayacak, kameralar hareketlenecek, televizyonların ve gazetelerin haber merkezleri ayaklanacaktı. Öyle bir şey demedi? Öyle bir şey demedi de, ülkesini göklere mi çıkardı. Hamaset mi yaptı? 'Lider Cılkem' de demedi. 'Büyük ve güçlü ülkem' de demedi. Ne dedi? 'Yalnız ve güzel ülkem' dedi. Tam gerçeği dile getirdi. ödülünü 'yalnız ve güzel ülke'sme adadı. 'Yalnız ve güzel ülke's\n\ tutkuyla sevdiğini söyledi. Ülkesini yalnız bırakmak için, bırakınız tarihini, değerlerini, insanlarını, taşını toprağını bileaşağılayanlarainat... Türfaye'deyince, 'ülke' deyince, 'yurt' deyince dudak büküp burun kıvırtan Türklere inat... 'Ülkemi ne kadar kötülersem, dışarıda o kadar prim yaparım' diyenlere inat... Ülkesini sevmenin uluslararası ödül almaya engel ol- madığını kanıtlayarak... • • • Nuri Bilge Ceylan, sözleriyle Türkiye'nin gönlünü fethetmekle kalmadı. Bir cümleyle, oturup düşün- menin yolunu da açtı. Hem 'güzel' hem 'yalnız' olmanın sancısını belki herkesin hissetmesini istedi. "Üç Maymun'u oyna- mayın" dedi. "Hem 'güzel' hem 'yalnız'san/z, orta- da biryanlış vardır" dedi. Ceylan'ın sözlerinden sonra oturup düşünmek gerekmez mi? Çağdaş ükeler ailesinin bir üyesi ol- mak için yola çıkan ve bu yolda çok büyük mesafe kat eden Türkiye, bugün neden yalnız bir ülke? Güzel ve yalnız? Yalnız olmak kötü. Hem güzel hem yalnız olmak daha da kötü. hikmet.bila @ ntv.com.tr 'Annemî bir şahıs öldürdü' • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Prof. Dr. Ayşe Olcay Tiryaki'nin katil zanlısı kızı Başak Aydıntuğ (21), "ağırlaştınlmış müebbet hapis- le" cezalandınlması istemiyle yargılandığı da- vada "annesini bir şahsın" öldürdüğünü iddia etti. Duruşmada konuşan Ayduıtuğ, olay gece- sini hatırlamadığını ve annesinin yanında bir şahıs gördüğünü öne sürdü. Şahsın kendisine zarar vermek istemediğini belirten Aydıntuğ, intihar etmesi için de bıçak verdiğini söyledi. Rüşvetçî memurlar yakalandı • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - îzmir Tarım Müdürlüğü'nde gıda sicil denetimlerin- de usulsüzlük yapıldığı, bazı fırmalann numu- nelerinin rüşvet karşılığında gıda kodeksine uygun çıkanldığı iddialan üzerine düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Tanm II Müdürlüğü'nde görevli 6 memurun numune başına 500 YTL rüşvet aldıklan öne sürüldü. îşkenceye 17 yılhapis • AMASYA (AA) - Amasya'da birlikte yaşadı- ğı kadının 4 yaşmdaki çocuğuna işkence ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Yılmaz Yolcu (29) 17 yıl, çocuğun anncsi Betül Sanatkâr (25) ise suçu bildirmediği için 1 yıl 6 ay hapse mah- kûm oldu. Duruşmada kendini savunan Yolcu, olay anında alkollü olduğunu öne sürdü. Suç makinesi yakalandı • tstanbul Haber Servisi - lstanbul polisi, hak- kında, "sahte kimlikler ile şirket kurup banka- lardan çek karnesi alarak dolandıncılık yap- mak", "adam öldürmeye teşebbüs etmek" gi- bi 24 ayn suç dosyası bulunan Ş.G.'nin (46), tstanbul'da sahte kimlikle yeni bir şirket kur- duğunu belirledi. Şüpheli, Zeytinbumu'nda yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gaasatfeceçevikkuvvetkullanacak • tstanbul Haber Servis - lstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, son dönemlerdeki toplumsal olaylarda, biber gazının aşın kulla- nımı üzerine araştırma yapılmasını istedi. Ku- rulan ekip, tüm polislerin biber gazı taşımasını standartlara uygun bulmadı. Bunun üzerine Cerrah, çevik kuvvet ekipleri dışındaki polisle- rin biber gazı taşımalanm yasakladı. İstanbul'da elektrik kesintisi • tstanbul Haber Servisi - tstanbul'un bazı semtlerinde yann elektrik kesintisi uygulana- cak. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Yann saat 08.30-18.00 saatleri arasında Ka- vaklı beldesine; 10.00-15.00 saatleri arasında Abidei Hürriyet Caddesi Varyak Şantiyesi ve civan, Cendere Yolu, Ramazanoğlu Bakır Fabrikası, Pınar Süt deposu, Fetih Plastik, Esen Akü ve civarına elektrik verilemeyecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog