Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 12 Jli J V O J N O.IVI L ekonomi©cumhuriyet.com.tr "ÖEiitS"" BORSA Küm 27 MAYIS 2008 Bf) En D # ı tyrtt Isjem DûjOk Yta* KpnB S OrtRy. Haoni AngdUu £ « Anadohj Hayat Enu*. Anadofu Isuıu Aııaartu Sıgona Anel Tolrtom A r a B l g u y ı ı i AreanTe&II I AMtean i - . . ' . V ı k ' N AuV«.0n. ! Hl.ıMııGMYO i AtUntısYat Ort i AltoM.OH. AvimStiofia Avrasva Yal. Ott Ayenfcneni Aygaı Bıoias B.ıUnlula, Banvi BaslM Yal Ot. B,ıfı Çlmorıtû Bansoko Çımenio BaıdanTsksll B«*«jF«lbolYjı. Bohı Çimenlo BorovaYapı Barusan Mannesmann BorusanYai. Pat Boy.1i f ı«ı Stslemten ElıV oQa DJİslan&ul20 LIJTürkıvü 1SA I^BYF DJfM Tuftu^ A Tı(i 8YF [ManBıııda toJG» Fm* Atumınyjm 1.63 FiıansFn.Kır. 2.17 FroraYalOn 1.39 Fkıansbank 4.98 F-MMtFttton 1,470.00 FoMOIOıan 11.30 FoniıBınk 1.31 FngofİGUı 0.99 FTKte-BonoBTlplBYF 109.80 Gaiatasaray Spontf 106 OO ';",', :ı,|:.,.|,.-.: GanrtFaktolnt G»»ı«Yal.0n. Ge*Yıt.6n. GedSp Oınttl Gersan ElsMrik Ubtul Val. Holtkng GoMJi KuyumculJk GoodYnr (•MalÇımmB Gruncta EteKtronlh (iSUIMUın.3 GSOHol*g(Ytn,) GâtnFıtıt GımSmta H,ık flj4.ıtı İİL-111-.i.rHı.iiJİ,:,- HaMValOH Haktat tjmynlGfl, das NaEvAMm nlas HoUhg lÜCkJi BıİLjısityar nhYH.01. ntolrendYal.Ot. nttffll slınbdAltnBYF > iffi 1.18 :([ 158 2.46 0.68 ıt.'. 01.' 0.09 KeıHÛıda k..v..:.;; IjJa Kot>SMIS125ATİpıBYF KooHoUıns Konlıul Gııla KonynÇmnto h.vJMIıy.. Kul%aFwetaı üoV»j' ' LoaoYmıbm Lüits Kadilo M.Y*raıYıl.On. MalS«*r>8lNFIST20FJYF UartMtBTpiYai.Ori ManJmÇ™» Muflm Çimenlo |Y«ıfl MlnnartıAI1ın(unu> Mamw«M»1ı Maıshll kVslytHotmg !.!• :,,:,•,, ..I.1..J1I MtnuMnuü ktdktıBltHYıt.On. MekoGöa MelnnıtBks mııoYttOn. X MutklAkO rNel hjraiı' M«asTı*km, Muh Çımenla NurolGMYO Otnokn 0M» Oy*Yal.Ofl. O;*ıcıGMYO rarkEM.Ma(W Parsan Penguaı Gıda FwGUYO Pölkım PelrüJ Ofia P I T O ; IV. . - I I IPınaıllVaUn PınaıSu l'ı \i"«:: PoMen Pıysıim Kablo RaySgoM ;;,-!.ı'.V.ı.-':!:!:,:!.:! SatahYıvmctt SalunuHokllnj BaJam(WY0 SanKo Pazsılama Saıkuysan Selçuk toa Dsposu \ Servc Kıruısîye ! SHas SınııalGYO i SoaaSanayiı Sonme; Ftameni SP-IFCI Akbaı* BYF 4,62 139 0.49 130 1 3 10.40 0.66 1.41 0 r ,S : /f 11.70 4.20 020 i) a1 , 1.56 I1 v so 4.52 0.53 6.70 1111 1.34 11 ge IIIIU 0.B7 Hİ4 10.05 3.» 71X10 117 1.59 ;fW OŞÎ' 20.10 li';', -1,47 2.20 2.29 2.52 2.56' 12.60 12.(0 4.41 4.70 4.94 500 7.45 7.80 3.74 3.86 1.78 1.81 1740 17.70 10.10 10.40 5.50 5.65 0.64 066 1.24 1.26 1.03 1.05 7.30 7.50 3.12 3.18 0.83 3.60 -2.65 -14e 0.73 80 3.72 0.75 13.60 14.90 316 3.48 10.65 10.85 10.00 10.45 11.15 11.25 2.1! 2.34 2.14 233 1.38 1.42 235 2.35 14.50 î X 10 6- 10.45 1120 2.19 2.19 1.41 OSO 4,32 1250 286 2.72 55.00 55.50 161 1.69 2.11 2-20 1.33 1.45 4.92 5.00 170 V.K 1 5 50 2.56 0,62 0.74 H6,- H 0.64 0.76 1 . " . • 2.62 r :oio 6.95 1 r U3 1.16 1İ86 2 0.58 43.75 1.23 0.B2 0.87 0.91 0.94 1.67 1.73 15.40 16.20 47.00 4735 0.74 0.77 1.26 1.31 1.27 1.30 39.00 41.50 2.74 3.12 6.95 7.20 2.42 2.50 0.55 0.57 1.29 2.04 3.54 2.49 II 61 1.62 0,53 0.82 4,14 170.00 905.00 9O5.O0 5.00 5.15 5.10 1.04 1.07 1,07 2.14 2.16 2.18 1.02 1.04 103 1.69 1.74 1.70 065 0.61 0.67 0.67 O.70 0.69 2.B6 2.14 2.90 20.00 20.70 20.10 7.05 7.20 7.15 1.30 1.34 133 1.31 1.35 1,34 1.15 1.19 1.1» E:İU : r> 0.63 ,;-,ıi.ı 2.18 5.35 1.16 34,00 110 3.10 2.03 5.35 925 ,ıv (Ü .'II, 0S7 0.67 0.42 i-î. 0 62 2.54 iı',; 0.87 •ıl i • 1 ;-ı 221 (ı 10 16.80 14.90 2.18 3GS 3.90 4.06 3.52 3,66 4.94 5.10 10'.'.' 126 5*5 (I [li 2.78 2 M 3.88 229 1.70 Wa)Olo.Fab. TiBbransporSpoflii TnkyaCm TSKBYal.On TtÂağ luıcas Pelıol lurkcod Tüpras lurkHnvaYollan TorkTek*om MrkMltk Ukı Konlrtstyon Usos UjokSJtaml U.'ö Mokina U l « BokO.ı Unye Çuiiemo Vakıl Hn. Kir. taMI-ı.ı:;.» 1170 1.70 0.53 0,92 625 9.50 3100 635 0.53 7.95 0.73 0.76 7 « Ûi 7.95 8.10 4.90 5.0! 12.50 12.70 1.6S 1.73 0.56 0.93 8.45 9.70 3035 31.50 6.25 6.60 4.42 4.50 10.60 1110 1.00 1.04 2.60 266 5.05 5.20 2.36 2.47 7.61 8.20 SEKTÖRÜN 2010'U KİTAPLAŞTIRİLDI HDI: DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ YILINDA TURK S1G0RTA SEKTORU nPiirkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 1 işbirligi ile 18 Ekinı 2007'deyapûan III. Ulusal Sigorta Sempozyumu 'nda yer alan bildiriler, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfi ta- rafından "2010 Yılmda Türk Sigorta Sek- törü " adı ile bir kitapta toplandı. Kitapta, "Küresel Isınmamn Sigorta Sektö'rüne Et- kileri", "Türkiye 'de ve Dünyada Mortga- ge ve Uygulanıalan ile Mortgage 'ın Sigorta Piyasasına EtMleri", "Sigortaahk Kanu- nu vellgili Yönetmeliklerin Değerlendiril- mesi" gibi konu başhkları yer alıyor. 7Hrkiye'deki acente- leriyle bir araya ge- lerek geçen yılm değer- lendiren HDI Sigorta Yö- netim Kurulu Başkant Matthias Maak, "ıki ytl içinde ortaya koyduğumuz başart bi- zim ne kadar doğruyolda ilerledi- ğimizin bir göstergesi" dedi. Tür- kiye 'nin de dahil olduğu HDI-Ger- ling International'm Avrupa'nın HDI SİGORTA en kârlı ve en büyük 20 şirketiyle rekabet içinde olduğunu belirten Ma- ak, "Türkiye'de serma- yemizi 60 milyon YTL 'yeyükselttik " dedi. HDI Sigorta Genel Müdürü Hasan Altaner de, "2007 'de sektörde yüz- de 15 büyüme yaşamrken, HDI Si- gorta Hayat Dışı branşlarda yüzde 36 oramnda büyüdü " dedi. Durgunluk, yeni ürüne yöneltti Ekonomik sıkıntı, sigorta sektörünü, krizin etkilerini azaltmayayönelik ürün yaratmaya itti 0.50 75,375 4.3S 463,504 12.785,416,985 7.19 422,526 11.5913,353,563 0.62 47.716 1.41 560,803 1.612,269,576 0.64 370.479) 069 47,512 I 2,69 194.957 5531 147.731 1.661,040,531 2.15 991.217 138 463,477 4.94 9.162! 1,491334,639,215i 11.571,928,021 j 1.311,587,502 i 1 rm m u • Ikonomik durgunluğun ken- r ^ disini her geçen gün biraz * J daha hissettinnesi, sigorta şir- ketlerini de bu alanda yeni ürün ya- ratmaya yönlendirdi. Garanti Emek- lilik, istek dışı olarak işini kaybeden çalışanlar için yeni bir iş bulana ka- dar devreye girecek özel bir sigorta paketini pazara sundu. Türkiye'de ilk kez üç ayrı hayat sigortası ürününü tek bir pakette toplayan işsizlik si- gortasının, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal gelişmenin sağlan- masında da çok önemli bir rol oy- nadığının altını çizen Garanti Emek- lilik ve Hayat Genel Müdürü Erhan Adalı, son yıllarda Türkiye'de ta- sarruf eğiliminde yaşanan düşüşün bir yandan tüketim olanaklarını arttınr- ken diğer yandan hane halkı borçla- nnın artmasına neden olduğuna dik- kat çekti. îşsizlik dönemlerinde geçinebilme konusunda kişilerin lıızlı bir çözüme ihtiyaç duyduklarmı belirten Adalı, "Türkiye'de ilk kez üç ayrı hayat sigortası ürününü bir arada sunan bu özel sigorta paketi, işsizlik dö- nemlerinde bireylerin mevcut ha- yat standartlarını sürdürmelerine olanak sağlayacak şekilde tasar- landı" dedi. MUHİTTtN YURT: İSi Ctımhuriyet IGORTA OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA olcay@cumhuriyet.com.t Garanti Emeklilik'in hizmete sunduğu özel sigorta paketi, işsizlik durumunda çalışanların aylık giderleri, kredi kartı ve kredi ödemelerini teminat altına alıyor. Uygulama neler sağlıyor? Işsiz kalana maaş: Garanti Emek- lilik, "Gelir Güvencesi Hayat Si- gortası" ile çalışanların işsiz kal- maları durumlarında aylık sabit gi- derlerinin ödenmesini güvence altı- na alıyor. Gelir güvencesi sigortası, işsizlik durumunda kişiye istediği tu- tarda maaş bağlayan bir ürün olma- sıyla da Türkiye'de bir ilke imza ab- yor. Hastahk ya da kazada güvence: Bir rahatsızlıktan ötürü hastanede yatma durumlarında aynı güvence- yi sağlayan ürünle, aparrman aida- tı, cep telefonu, su, elektrik, sağlık gibi aylık giderlerin toplamını kar- şılamak mümkün. Gelir Güvencesi Sigortası paketinde, çalışanlar aylık net maaşın, serbest meslek sahiple- ri için de vergi sonrası aylık gelirin yüzde 70'ini aşmayacak şekilde se- çilebilecek ürünün teminat tutarı ise 250 YTL ile 2 bin 500 YTL ara- sında değişiyor. ESNEK ÖDEME / 'şsizlik nedeniyle gelir kaybı yaşanabilecek durumlarda borçlarm ödenmesinin kişinin ve ailesinin hayatı için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Adalı, "Garanti Emeklilik olarak, bu ihüyaca cevap vermek üzere Türkiye 'de ilk defa geniş kapsamh ve esnek bir kredi kartı ödeme güvencesi tasarladık " dedi. Teminatın her ay gelen ekstre borcuna göre belirlendiği "Kredi Kartı Ödeme Güvencesi" ile bireyler sadece kredi kartlannı kullandıkları kadar sigortalı oluyor ve borcu yok ise hiçprim ödemiyor. 10 bin YTL 've kadar toplam kart borcu ödeniyor, ancak ödenen aylıkprim hiçbir şartta 25 YTL 'yi geçmiyor. a:..1 - 30.50 102 0.99 2.64 1.54 5.16 4.96 2J7 0.65 7.85 -1.68 3.10 260.366 2.03 94,556 0.61 20,060 13.011,246,765 0.90 9.414 6.37 176,725 5.40 8.876 0.32 675,166 0.12 467.262 13.32 121.978 0.42 343,163 0,57 763,715 062 67.749 2.51 299,286 0.56 166,419 0.66 68.651 20.3017,! 18,106 131 776,357 230 163.711 0.884,022,803 0.821,634,808 16.73 395.999 14.96 47.500 i 2.17 177,2021 3.61 85.6301 1530 380,5061 0.53 56,258 1.43 463,120 5.561,934,755 2.20 781,804 1.19 119,0(2 1.896,760.343 7.329,716.456 5.831,220.693 3,61 309.178 432 272,672 7.10 66,867 6.79 98,515 4.00 426,039 3,611,500,444 5.01 497.691 4.4311,011,418 0.76 369.488 2.72 256,333 2.63 254,240 1,841,217,740 1.60 133,170 3.891,595,0331 1.411,139,4031 6.32 95.403 ı 1.221.316,5771 10.69 408.950 3,681,029.613 U4f3.m9.820 1.701,764,4.07 10.76 82,129 1.216,925,451 5.90 730,720 1.61 537,560 1.272.843,507 0.58 28,363 2.95 52,987 i 0.751.567,276 3.771,779,269 9385,087,187 1.13 818,468 8.1916.713.612 0.74 441,624 1.973,536,933! 7.991.293.5511 6.03 7,701 4.94 4,(21.294 12.51 36,353 1.711,220,587 0.55 21,300 092 215.209J 8.153,869,417! 9.5246,925.680 30.7316,204,765 6.426.432,948 4.4661,383.139 10,88 521,157 1.62 358.706 1.02 369.167 2.621.131 076 5.11 23,882 2.401,704,979 7.80 822,175 Tamamlayıcı sigorta açılım sağlamaz S ektörün lobisiyle genel sağlık sigor- tası kapsamında tamamlayıcı sigorta ile özel sigortalann entegrasyonunun sağlanması için ilk adımlar atılmışsa da uzmanlar bunun kısa vadede mümkün olma- dığını söyledi. Cumhuriyet'in bu konudaki sorulannı yanıtlayan Genel Yaşam Si- ıgorta Genel Müdürü Muhittin Yurt, ka- munun hizmet satın almav bedellerinin hangi seviyelerde belirleneceğinin ve hizmet sunuculann belirlenecek se- viyelerde hizmet verip vermeye- ceklerinin önemli olduğunu dile ge- tirdi. Yurt, tüketiciden almabi- lecek fark oranının yasada yüzde 20 olarak tanzim edil- diğini ve Bakanlar Kurulu'na da yüzde 100'e kadar arttır- ma yetkisi verildiğini ha- tırlattı. "Bu oranın yüzde arttırıldığı durumda bile yeterli ıuali- yet seviyelerine erişemeyecek hizmet su- nuculan söz konusudur" görüşünü savunan Yurt'a göre, dolayısıyla tamamlayıcı sigorta tabirinin yasadaki varlığının mevcut özel sağlık sigortacılığı pazanna yeni bir açılım ge- tirebilmesi kısa vadede muhtemel değil. AvivaSA y nın gündemi küresel tsınma A vivaSA Emeklilik ve Ha- Zi yat ile Capital dergisi iş- i l birliği içinde düzenle- nen CEO Forum toplantısında iş dünyasımn önde gelen isim- leri küresel iklim değişikliğini konuştu. WWF (Doğal Haya- tı Koruma Vakfi) Başkanı Ja- mes Leape 'in de katıldığı top- lantıda CEO'larşirkellere dü- şen sorumlukların altını çizdi. Bireysel emeklilik ve hayat sektörünün önemli markala- rından AvivaSA Emeklilik ve Hayat, "Geleceğini Biriktir" tasarrufkampanyası çerçeve- sinde hayata geçirdiği proje- lere biryenisini ekledi. Capi- tal ve Ekonomist dergileri ve WWF-Türkiye 'nin işbirligi ile düzenlenen "Küresel Tklim Değişikliği" konulu CEO Fo- rum 'a sponsor olan AvivaSA, şirketlerin de bu konuda üze- rine düşen sorumlukları yeri- ne getirmesi gerektiğini vur- guladı. "Geleceğini Biriktir " konsepti ile bir tasarrufkam- panyası başlattıklarım belirten AvivaSA Genel Müdürü Meral Egemen, CEO Forum 'a destek vererek, hızla tüketilen dün- yamızda iş dünyasımn üzerine düşen sorumluluğu yerine ge- tirmesi gerektiğine dikkat çek- mek istediklerini belirtti. ürtk 5 Kı laMâMVo Vakıl Yat. On. V.'l.'ll.-B.rij 1 .. 135.947,039 VakkoTrtsti vmVntkYal.On Va*Yıı.On(Yml VKM Vati«IB«y«;E>>-a Vkinç KjSn 1 Y V B Y G M Y O YapıHıeOıFlrıKlı YapıKndtonyGMYO Yaın Kıedi Sigorta YapKreOıYa'lOtt Yatnve Kred, Bank Yııas YBınmFn.Yat On YaacılarHoMno Yftıta Zwlu Enaf|ı 2. ULUSAL Alnnyunus Çsjjme Bfrhk Mrnsncal Doöuun İOtPmtl Fon Rn.Kif Ipeh MSbaoclk (VmO Ularg* Aslatı Çmnio H n • Boyı MMmturCM M Pmroteni Turıım Sttv«rline Endjath SOnm»; Pamuklu ŞekerRn.Kır. oi m 1.71 2.03 ' " • III:, ; a Vv'.'li, 1 ,l[i,' •ı.i 2.76 16.20 ,1 f..ı 2.94 1.18 0.59 : -t 13« 5.95 En Op 1.661 1.68 2.01 Iıı, 3.32 0.99 0.91 2.11 4.20 0'89 :• Kı 2.74 16.00 0.65 2.66 1.17 0.56 • l i 136 5.85 PA2AR 366 :ı|, ' 31. ı i ;n 2.62 ;î ıf ı?ı 1.17 1.76 21.10 ; m 136 0.53 Cözaltı Pazarı Aratiftksl. B M M TÎfcrt Çte.Bi ,,\ EGSG.M.Y.O. t » m Spor Giyim MakHuTakKn Ofcan Teksm Iranstüfh Hsü, Tumtrts 0.1i 030 033 o,;.; c'.:. 0 V o ;;• 039 li i..'II. ,,., 0.26 0.2» Yeni Ekonomi Amaflâ BAjisayar PmM 1 1.52 2.62 2.13 3.62 îl|,' 1.36 4 34 13.80 262 2.34 mx137 1.17 1.75 2130 2.74 136 0.52 0.1i 032 ı: :;-.. 0 i; 0.50 n;ı 036 1111 0 1-. 032 033 038 •n u ı ; -|.69 1İ3 2.11 i M 3İ8 1.02 0.94 ' - ; • : ; İİ2 2.70 2J4 1730 0.67 2.62 130 o ı-.ı 7.45 137 6.10 3.76 0.65 134 430 14.00 2 74 2-41 71 .M 1.34 130 1.79 I'.iı» : : ; • : • I V 0.56 030 035 03B c :* f \ . 0.76 0J1 C17 034 oie 03» Pazarı 1.51 2.58 2.08 1.58 :-':,' 2,15 lı,. 1.71 2.10 1.01 146 i.oo li. V 232 .; .i. 0İ91 2.66 2.78 16.40 0.87 :tx 1,11 lıl'J 730 127 6.05 3.72 u ıv 1.37 4.46 1180 2.66 10 111 1.2) 1.19 1.78 2'80 1.52 0,55 0.19 ;>:- [.;:> :.'.;: 01i 0,74 OJt n '•, 017 034 028 0.26 1.53 2İ0 D# S 1.61 0.59 3.45 14.77 ! M 1.10 0 91 0.93 .; M 3.41 0.76 0.72 1.23 1.52 6.06 1.6e •2.04 0.79 1.68 164 3.17 o;.: 239 0.73 1 1.İ 2.14 •2.11 i ;ı 1.14 1.90 20.63 3.77 1 0 'ı .; JS •2.70 3.57 6.00 -1.33 6.90 1.96 835 4.35 •3.45 0.68 8.40 141 jpi pft] OrtrV Haari -mnsnm1.803.131,794 2.06 1.005,041,657 3.48 867.330 1.00 201.063 0.92 156,006 221 8,200,606 4361.569.S85 0.851,006,72! 0.90 120.025 2.65 143,639 2.791,321,834 16.il 4.904.695 0.66 33.561 2.7374,576,977 1.19 129.264 0.59 13,766 736 623,169 137 9,906 6'024,060,603 3.70 151,231 0.64 30,267 1.37 178,909 4.40 46.721 13.60 510,714 2.681.582.029 2.31 198,711 70,18 171.553 1.30 931.219 1.18 89,070 1,77 65,502 21.931.111,259 • 2,111.223,131 1,45 518,758 0.54 163,633 030 10,998 033 25,337 0.36 320,793 0.57 17,444 0.52 260,961 0.73 99,091 030 91,469 0İ2 5.813 0.16 9.445 033 36.634 038 3,000 031 1.442 1.53 11,159 2.77 343,960 2.11 335,026 MBtKEZ BANKASIKURLARI CM j ÂBD Doİan 1 Avustralya Dolan 1 Danıraarka Kromı 1 Avro 1 lngiliz Slerlini 1 lsviçre Frangı 1 Isveç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Kuveyl Dıııan 1 N'orveç Kronu 1 Sud. Arb. Riyali lOOJapon Yeni 1 Yeni Israil Şekeli ALJŞ L2422" 1,1922 0,26237 1,9573 2,4543 1,2082 0,20134 1,2554 4,6497 0,24780 0,33220 1,1939 DÖVtZ SATÎŞ \ffîr1,2000 0,26366 1,9667 2,4671 1,2160 0,21152 1,2611 4,7109 0,24947 0,33280 1,2018 28 MAYIS 2008 KKTİF üİ ,2413 1,1867 0,26219 1,9559 2,4526 1,2064 0,20919 1,2508 4,5800 0,24763 0,32971 1,1895 0,36676 SAÎ1Ş 1,2501 1,2072 0.26427 1.9697 2,4708 1,2178 0,21201 1,2659 4,7816 0,25004 0,33530 1,2064 0,38557 YATIRIM FONLARI Yüzlerce TIR ve kamyon konvoyu oluştu- ran protestoculan polis takip etti. îngiltere y de kamyoncular sokağa döküldü Ekonomi Servisi - tngiltere'de akarya- tatfiyatlarınayapılan rekor zamlan protesto etmek amacıyla bir araya gelen yüzlerce araçlı TIR ve kamyon konvoyu, Lon- dra'nın merkezi ile başkenti batıya ve Galler'e bağlayan M4 karayolunu tıkadı. Eyleme katılanlar, dizel fiyatının litresinin 120 peniye dayandığını, hükümetin bunun üzerine litre başına 2 peni vergi arttınmı planladığını belirtti. Transaction adh lobi grubunun sözcüsü olan ve dün yapılan protesto gösterisinin düzenlenmesinde de büyük rol üstlenen Mike Presneill, yaptığı açıklamada, akar- yakıt fiyatlarınm "roket hızıyla" yüksel- diğine işaret ederek "Hükümetin clinde güç olduğu halde bizi dinlemek istemi- yor. Yüzlerce nakliye şirketi, son hızla duvara toslamaya hazırlanıyor" dedi. ÎFLASLAR BAŞLAYABlLÎR Uçaklarapetrol zammı geliyor Ekonomi Servisi - Petrolfiyatlannuıhız- lı artışı, birçok sektörü olduğu gibi hava- yolu şirketlerini de olumsuz etkiliyor. Hollanda ve Belçika'dan Türkiye'ye turist getiren Corendon Hava Yollan Şirketi ortağı ve Genel Müdürü Yıldıray Karaer AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün- yada petrol fiyatlannuı sürekli artmasmın hava yolu taşıma maliyetlerini daha da ar- tıracağını söyledi. THY ile Alman Lufthansa flrmasının or- taklığıyla kurulan Sunexpres'in Genel Müdür Yardımcısı Hacı Say, uyguladık- lan "Her Şey Dahil" sisteminde geçen yı- la göre maliyetlerin çok farklı olduğuna işa- ret etti. Antalya merkezli Inter Havayolu Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer To- rosluoğlu da, rekor petrol fıyatlan nede- niyle hava yolu şirketlerinin zor durumda kaldığını, eylül ayından itibaren bir çok şir- ketin iflas edebileceğini söyledi. YABANCILAR AKIN ETTÎ Evteks Fuarı 'nı 81 bin kişi ziyaret etti Ekonomi Servisi - 25 Mayıs tarihinde so- na eren 14. Evteks Fuan'nı değerlendiren Uludağ Tekstil thracatçılan Birliği (UTlB) Başkanı Ibrahim Burkay, "Sıkıntüı olan piyasalar sebebiyle fuarın durgun geçe- ceğini düşünüyorduk. Ancak fuar bek- ientilerimizin aksine hareketli ve canlı geçti" dedi. CNR Holding Yönetim kuru- lu Başkanı Ceyda Erem ise, Uzakdo- ğu'ya üretim yaptıran Avrupalı ve ABD'li alıcı fumalann tekrar Türkiye ile çahşmak üzere fuan ziyaret ettiklerini yabancıların yoğun ilgisi ile karşılaşan fuan, 13 bin 170'i yabancı olmak üzere toplam 81 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. 27 MAYIS 2008 : 1ABD Dolan: : 1,0402 4.7341 : 1.0265 15.9011 : 103.86 ' 0.9898 •5.0034 ; 3.7506 1 Avro: 1 ng.S: Avusturya Dolan Danimarka Kronu sviçre Frangı sveç Kronu Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu Suudi Arabistan Riyali 1.5756 ABDDoları 1.9765 ABD Dolan 1 Kuveyt D.: 3.7742 ABD Dolan t 3orsa D 8 *™ 41.011 r=-!»J97 F i MKlM«jnîlM«naUvenM«ı«»Mw«ı !7Uly« S E R B E S T P İ Y A S A ABDDoları Avro lngiliz Slerlini Isviçre Frangı 24 Ayar AJtın Cum Altını ALJŞ SATIŞ 1.2410 1.2490 1.9520 1.9590 2.4450 2.5000 1.2000 1.2250 36.25 36.55 242.00 245,00 (ECElll FIİILEI 1 Günlük Reoo 7 Günlük Repo 15.75 1611 Fon Adı Dünkü Flyat Aliın f-onİBiı BOimM,Dig.(AJAItnv«EfiKar fws B*i 'A) D*û İ|..|,1 I.!,-,0.:Üİ «iYı!|A)[W)|m 6wMmSjg Wl H*Y»wrMF«n DıntoUrlj|AU)*J TlAIMBMM hV.ı.ıuf-, ,<!),,; bBrtHjDMFoi j....1 ,.,.!'!- i-10,1. fcmmUMh îSiiim D--S &>İ..(AIPJSS rMbUHICM r*toiu«ıi*ii>3. BntMHnAlM l:.r,;t|.Vk,.) f i;.ı:, l/n [A r.,:ı 1 YapıK.1diYMrS TufklsnY.IAllM.F. TeoiAjIMİifltn IMuY«(P«F. UnİKnCl.klATt FnmYH Hı'n';' AQUnMA)[MFon Jııaal Yat Iflj 0 w F Hlk Mn. |X) Dağ Fon Zra! Ban W DeS F. TSIİB|AJD«S,Fon «kbaniİKM Fon iterivlnMM BankpoıKr «K. B Fmansbank fAj D ^ tvaınUMılAlDeTF RaymmJ.(AJ IMVaıYon HIÎ.H) Zırajil B,m. (A! Baiak YlpıK: YW6l.fi). lj»ll|»JWFcn DmOjnklAlDMF OnmiMnıPot EndHısFırtan BumMDJIMBkıyıBİTpB YKB|A)IMKBUltBEndFcn. ls Baıık W Irtno. Fon lıBank JUU-M^ıFol SMSTİStınbulISATklBYF 0.011998 43.625393 O17İI41 00156» İII9I76I 1017757 I"1 ,".»,' 0 3111.78 001M1I lı:;ı':, i , : : • : ' - . ».Oü97J 0109(27 0 1 :'•;::.' 11 ;. ıı|,;-,;. . oo.,. 1 ",. I.B2S86J ».«3341 1.003591 2Î.544Mİ 0,842642 tıM.;.1 İ0J621J 1.432J» 17456172 0023239 0.0523» ., Ü.0324I 0.011311 o.iıim ıı : u:: 0.173427 0.051717 F 11.1OS451 1.306511 0.005337 HJ.M'ji 132J574 Fark ı;=>. 1. ,'•!-. [ 11: . 0 :h. [!:.l. lioi1 ' Oıi;,,, O'..v, 0 01::, lı •) „ D'S\ 0İ' -0.33% 0 3Sİ, :; s,.ö t ia%0İ7- •0.65* -o.n% liı,s 5*. 0 7 3 . 0 74 II ;£.. o f-T-1 IİİK l.ü •0.93« -0.97» 1 00 . 100 , -1.11% •1.17» !?!•_ -136» -1,33* 13ü. ı :ı»\ l.bi! 1 -. ı m-1-665* •1.17» -1.94* -0.69* Olo .' •0,90» -1.15M Fon Adı DUnkü Flyat Mal Sflk üsı NFİSt20 6Yİ- YmKrMYâMUSOFon »l!Ya»fu30fon li'iılK ı lAll'.'i.:.,. !-,: !:•,:.. HSBCYatMuîOfon StPAFOTimnMMUnkBYF OyakM*|»nlî0Fon 0owJ0nNİststul20 tY.Do»J7jI%ljllS|A|BYF Gj-aıılı tian. (Aj LT30 Fon GkOBlktoi.^lUIDOFon fon Seow Foıtoı 12.9SİW (.02S9S3 0.023291 0039503 U2DO74 0.170561 0024472 •. ' Ü.., - 0034906 10.637243 103BS6I3 0.013117 0015241 Fınansöaıi Santu (A) Fftn S«p. Imu 0.0O6>Xİ6 HMFonkn Fodi, Yal kta. DM «1H» SnFon 0,021511 t*ttııtnkK|HwFmı G«tk Yat |İ) HnM FOIHJ KMomuYal.lAıHMiFonu Î.713421 0.025476 0.024977 El-ft, Un bfj [A|IVİH(.S«ı,Fon0.019956 lnlvYallAlKasıFonu YKBIAjlteFöiu rı.iL-:::,,. U i,:,-, t lr\:i,li.,Jı,-,,' FnıMa/İIAIHnuFoı 111015! 0385316 0.O71376 71.5101(4 0010*1 00254B9 0.034193 Akoank&al Ban. Pon.YoalA) Fte. Fon 0.030306 HS8CWlpVai.Von.Hl.nM> ;:-. L .r.;A,H: •••l.,;. eoJmHiaDıölAjHıtuFon &nntfS.IA)f|>Hıs.SenFoN Istırak Fonla-ı »OOİt'K 071 «04 1021757 0.016414 0SÎ9696 YapıKMıYa! IA|KccŞ.illin»Fon» 01I6SOÎ AklaıkBlSalı.Hlstı.Foıj lıBankRilı»al& ZrmfSiı ErçınMenlAlKamııFcrı AUYatl^KsmaFtM Hata^iA)Ka:rr.sfo!i Fı-amYat^iKKTraFm ••>.:: I4,K-N;I,.| tiiİkKlmOnUIAci'|A)K«mFon YlpıKmOYatlAimrmaFonj SKllY«,|AltanıFon 7acır1#Msn|A)Kı'maFaı Vû'.bi'ıi.Ai'KımıaFon ISBı>lU(AjK»taAklllSlr. I; Oath Wj Karnıa Kur, Fon 9ÖWkUl.lA|KannaF9n Dm:oınkH|ilMiaFon fllpmOJNHıKımiaFon ZHnBmMKınıFon TatılMKanuhın tstnm B1132399 13.9067S1 0419310 9.M13S I7 31I9İS D.062607 0149572 0013672 0.015961 0439926 0.2920O5 0(8(770 0215411 0.027914 0.055630 0.03(599 13752Î7 0.0092(3 0.044514 1-570363 Fark • • • I M " 12) 1 i 334 1 51,:,. -1.42» •1.44K •1.45» •1.47* -1.46* 1 S 1 : 1 ;. 1 lES -1,72» ım :. ;r,. 1 m04:.. -0.17» o:ıv« , : • ' : / ; .". .T... 11.1'. : s.r-, ..sr •1.02» •1.15» ;:'ı •132» i K -1.55» 1.51* -I'TO* -021» •136» 033» :,»,•. ; K " i.ıiı •007% -0.13* •034» .. 31, D10 , -a.sı* -062» •1,67* •081» Fon Adı DUnkü Flyat İKIAİASioönifon YKBIAlkojAllsSllfon S«kıwFırtan AiBjı-'.\:|,'JlıK».S*F, YÖMKFmlan YKBJAlVBMKFonn BWIMW FonAflı AnınFnılan Ga'aTtıBan (Bı FmıAflınFonj »»Ojlık fJj AKtı h-u TrtfBjAliınFon lslmılG*Bİ(«Al<ıBYI OagijiıaıFjofeı EcâaoıSı(ajBjy Am Deg TekatlbBnk TSJ Oeû Fon GJûbiVM ttıCrt lon i,-',-!;,,:: i- ', ı l.j Aı;.,,,::,,,!:.,!;,1 , .;. lnlBfYal.(BiD«.Fon taoYıtİlDsJFoı D J I ^ U I . ^ İ D B Û lon 01MSJ/ «;,;;;:• 031(947 Of.lt; 33 1.01S316 7İ77390 B*üFıyIlı 0.011053 0.011909 o.i 'i:>. 35.61320? 0,001177 IÖ3K I'1 :'... ıı,;, 1 ,; 1 !. 1 1 ': ı,;!-;11 .,; OCKİf! AlaVal(B)û;e:Po%Y(jn Dflg Fon 0.020705 fcc:acıoa}ı IB] 0*0 Fon Nurd MHI. (Ej Dsû Fon VKİ'I1 ) I'O I,.1 'i'ial Yal (S) Wl Fon ZIMBl İ M R I I HlkDankBMJon IF<BIBIVllo. HSBCYalBlMFon AaYallBltSa/on t«YlllB)tW.Fc<ı F ı . ! • • I F ı ı A ı l : >,[:•• TtL IBrLieâîşkenfon OaımtBn Flfl|BlD») Fon Yail Kr, Y. mM W Yon. liınlıUınfePoi.Yin* MBank@Pi1v.Dag.Fon Vahnrr Fınafa. (B^ Dfûuhen F. AküiUûıeiean Pon Yon(BıDeğ I«b»»I.Y(»1.Ho.|BiCWFon FonsBrtPlftijV.ftıJFon Ktî ;:,:t';,'>,,:ı, 'n'ı., HSeCVa.BVi.yin.Fii. VKB IB, û j t l Boü,- Bui 1 . AJTı. SnımıBlnPiPoılYİnlkj fonbul iı;,ı...,,; 0.013(0! 2 mvt •ı . - •' : \ ; • « ; : . İ4OS4173 12.914438 0.7890)2 'O-HSSİS [•Hİ.l'j 0 313i» ("vhi- 36 24Îİ»!:•',!• y ir (,ı : ,. İİV.İ' oo:/ü]ı 0 M.V20 O!.., 1 ;: 1 ;: ,'i'l'TJ |. ' • : • 0.0IBI5 Fark •1.44» •1.41» •1«» tm Gûn.Fafk 0.11» 0.53» Oif •0.12* 037» 018» 0.13» 0.11» İJİOİ om 0BX 0.0.» 0,03% 0 ::'•' ES: ıi;.:1 101!: •102» •0,0211 ,lt? 01,.''. •0.03» 1104 (ıHr. »:,;% •0,07» oı;- 407* Ol',': i ' t OIS'," 410* -o.ıo* •0,10* 010 411* 411* .com Fon Adı Dünkü Flyat T^(Bjöjoia ÛrtsiViH'Fon HSfib VaL OronjBÎOefl fon fta/mond J. {Bjûft!] Fm MMBMFon T»YlL|B|B5y.Am.De9Fwı Srt*Vm.Mn[SıÜe>[).l-ün fnfo Vai. BctAm. (B) üeû^on Foflii&iriÎBıOrtiaiinlu Frtnt^UAnVMlJ) «,V;.: BnjM fofl OınUbtnk{B)Daû. Bf. ftiifilDjflkÛuâitfBıDeO ™ FIS£ blnttjl fBlST B Tpi BYF GarOTi Ban (BI Uıun BOTÛ ü * VKÖ(E|DJiyafcnla'ıFmS«p*tı 0276092 l-~'.j.l.. 0.0S5Î91 ö'.viıı 0.014629 0,014211 0.OS3394 .042.130100 0.0121M D015S75 0.011C9I 0,031154 0382770 o!oıoo)7 109.439873 0.015218 0.010371 FrrntMk Sânta |B| f m Sep. fm 0.010463 KarmaFonlsfi Eat e ı F w Hatonk (B) Lk.l Fon OmajnllBıLkJFoıı ağiiMnSUıtnıı Santok*ıftUM!Fon l.-'i.'.V..; !'•••? : ' s , l ı . ı l l i IMU MHJUJI B LÜUI Fon Zınml ¥M. tBI ÜM Fon Taüa>M«ı|B|UKFon Ravmonc1Jıırw§üwiFon t&|BBj)i*İr,Yll.Llkl! ûnuUmDmBfcüksFn Yap KıMı Val. IB) ükıi Fon A!,.,iır;.|,-:li,-,, AiıV,-:;',!:.:;!,) MniınBUBİFon İMBnBLttrgı VKB|B|l»alFon TakMbMı (Bj üllt Fw AnadoWanl Bı [M Fon '!,.,!...-il lt:,|'.^ I..,1 MunN» iii,!..-iı-,. ü-.'f-ılfcılı- cir. İBû|B)UfciFıxı Fl»Som|B)üklFon 0.0119(3 0.020341 : Kı i;4 OC244I! 7.741384 0.011314 35.790301 0014219 93.390531 00144» 0.014947 Hî 1.912181 : ; ; ; . , : ; :,:•,": ıı 0 ',t:ıv,: ı"ı ,;;,'.ı 62İ98727 • • : . - , : ; 0O2S29! l'lil.!,.'..' ir 1 '-,:: 0.3019:1 SİİÎÎİ.T'' 33914471 , L.1İ7İ-) Î3.72ÎO7O 2 48761? 42310(25 Fnrk - ™ - r.ij.. I: IV, n.r-.Si:', 414» •0.16» •0,18» n;: 1 -. 422» 432* 424* 430* 4J5< •132» •0,19» 419» 130» 409» 4(6* ı.,;ı: Uı!. 104» on:,: lı II', o M oıı:,-., 00;: 1.04* C-'jj 103i. 1M* 0.03» ii. . 003i 0.03» 00.: a:.lıiı! II';:,, 0.03» 0.03» 00: 103» llli. 6ı;V 103» 0.03» 1,"].',.. I..İIJ ' ; . : • 0 1 ;.!, ıı,::., 103» ...'!!•• 103» Fon Adı Dünkü Flyat "Ği'f'îrıiİBÜnyfâ'FÎniLİÜtF'öh btoıKBjLMFcn AkbankHUnFon IsklssbınkBlLihFon InloYalRLtiFınj M*kwn^jmBanklB)UknFm BankoozKıedıveKaikBaaPük TSKBIBılljlFon OlMFonton Bcm MVı L>c 18] Û;«J Eko F-cn TaHIBlGSDü.lMUJFo» bYaanmS) SuUsDeg.Ozıiron TatalnBıroFrfan llBankgT/BFon YKBB.t.TîfLbortJ) VakıftMik IB 1/B (Eurobonıll Foi BataKıM»iKı#.B»[B)r/S fl Vat |Bi T/B Fon H*tank|S|TaMFona Tu*Jsnbanl|B)T«Fl«ı Yatınlı Fınns. B) IslBİ '::, lanvılFffı HSBCBlnklB|tahv(Fonu KalrmYal.BIaMnBoooFlı TSKBBılanvfFonu 5ıaalBan|B)Ian#BonoFon« 2jıaatYal.S|THyılBonoFonj YKB|BlOnaV««I.T/BFon li Bank p TıHvl Foiu »aYalIlBMFonu GloMl6.IBJlal»ıU«BoııoFon ttMbank (BjTanvi ve Bono Fwu Eaaciuat m Tahvil v l Bono Fonu Smık YK. BI I7B Fon 58666745 0.041029 9660/470 1 If "S I496S430 ; iârv0.OIIS64 .•.r:•;.'.: 0.016(6» 1323910 1015390 İOII.'.l 0017751 1011136 0,010573 uıı.ı.1 -): 0.93X17 0 011:^:: ,:l:l.:.lıl : - • • • : : 0.0I70.T 0.10915» ,!'.',;:,', 0.064684 njO.K49!6 4.551366 51.111762 ':;,',:,:,,'" : ı . ' . • , ; IJ:;V.İS ooîrsli 0.716414 0,014681 îuıV 1 ' SakntanklTJBFon 1015016 VaMMnk 181 BOyi™ Amclı 1/B Fon 0013653 bBanklBlV>ir»,B[.SanYin,r/B 0.019313 FnantbınklİTlhvMFonu Yap Kredi Yji. IB) Uıufi V K . Tan* GimnlıBar,.(B|lah,ılFoaı 6BırtB»y,Anıa(|B)T/BFon lISKYal|Bll/BFon ûa/artı Ban. Ozel Ban IBj (!& Teb (B) F^atm Tafw« w Bono Fon M t o u n Bank Pılalml fonu FntaYıl.UtolMİTfiFı» FalsBMIBIUaınVaaalıra Aklank ?İ7<J B Pon Von.lB) t/B A b M B I M F o n j Garanti ven (B) TanvilFonj AkL-ank [Bı Uzurı Vad f/BFoıy Teb IB) 1/B Fo*ı 51.905481 0051152 • • . ' . • • • 0019713 0,19510! ooıc:'», 1 0.09)85! 0014085 0,021456 0 02047! 0İ9İİSIS 0.01198! ılla.K 6110300 |,uı:;T » l/ar.Yûn H ^ (81 TflnviV'Bono Fon 0.02SK44 OBnatıankBIFaMFonj O/akl)rt|B)VBUKF«10 Gaıant,FJan.(B)YBMKFona Aloank U.-H Bank, IB) Fteı. YÖMK 0399321 0189414 01220ü 1010311 Fark öfö*' ')(;'. 003* oıs:. i i î o,os* 0,02* 0.02% 0O3S C03>. -035» 149» „.,,!. 01':';- iilJiC İ:K-: 001» -0.01% 402» 1,02* •0.03* lill-.t !lı:-. 4m»tO!':. [ıo,:ı: l l ü ü 11 417» Sll:'., 4.08» ı,,ı...: OOM. * : •0.01» -0,09* öli,\ G 10i 410» 411» •0,12» •113» 414* •01S« -0,16» 417» 016% [ ı'i? !21> U5« 12» 0.14»!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog