Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uyuşturucu denetimi için okullarda 'sivil polis' görevlendirilmesi TBMM'de tartışmaya yol açtı Okul polisine kırmızı kart AYŞE SAYIN ANKARA - TBMM Uyuş- turucu Kaçakçılığını ve Kullanımını Araş- tırma Komisyo- nu'nda, uyuştu- rucu denetimi ı için okullarda "sivil polis" gö- revlendirilmesi tartışmaya yol açarken Milli Eği- tim Bakanlığı tem- silcisi Ruhi Kılıç, uyuşturucu tacirlerinin esnafi • Polislerin okullann içine girerek denetim yapmasına tepki gösteren MHP'li Hasan Özdemir, "Gencecik çocukların arasına belinde silahlı polisin girmesi uygun mu?" dedi. Özdemir'e destek veren CHP'li Ahmet Ersin de "Öğrenciler polis kuşatması altında ders ahyorlar" diye konuştu. tehditten internetten satışa ka- dar birçok yolu denediğini be- lirterek bunlann, sabahçı ve öğlenci öğrencilerin ders saat- lerine göre çalıştığına da dikkat çekti. llk ve ortaöğretim kurumla- nnda, "uyuşturucuyla müca- dele" adı altında sivil polis de- netimi yaptınlmasma milletve- killeri "kırmızı kart" gösterdi. Komisyona bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Ru- hi Kılıç, sivil polisin zaman za- man okul önlerinde "devriye gezerek" uyuşturucu tacirleri- ni yakalamaya çalıştığını anlatü. MHP Gaziantep Milletvekili ve eski Istanbul Emniyet Mü- dürü Hasan özdemir ise pol- islerin okullann içine girerek de- netim yapmasına tepki göster- di. özdemir, "Gencecik ço- cukların arasına belinde si- lahlı polisin girmesi uygun mu?" dedi. özdemir'e destek veren CHP'li komisyon üyesi Ahmet Ersin, "Öğrenciler po- lis kuşatması altında ders ah- yorlar" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tem- silcisi Kılıç ise polislerin okul iç- lerine girmediğini, okul çevre- sini düzenli kontrol altında tut- tuğunu savundu. Kılıç, okulla- ra çengel atan uyuşturucu tacir- lerinin "işbaşı" yaptıkları saat- lerle ilgili de şu bilgileri verdi: "Olayların yüzde 9O'ı sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-15.00 arasında meydana geliyor. Uyuşturucu okul ön- lerinde 'ekmek arası' ve 'kır- tasiye' görüntüsüyle pazarla- nıyor. Tacirler, internet üze- riııden satışı deniyor" dedi. ASM Ataşehir'de hizmetinizde! I ANADOLU SAGLIK MERKEZİ (ASM) H ^ B ASM ATAŞEHİR Kurulduğu 2005 yılından bu yana yeniliklerin takipçisi olan Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), Ataşehir'i farklı bir sağlık anlayışıyla tanıştırıyor. Anadolu Sağlık Merkezi, Johns Hopkins Medicine'ın bilgi ve birikiminden yararlanarak Suadiye'den sonra ikinci tıp merkeziyle Ataşehir'de. ASM AtaşehirTıp Merkezi, hertürlü sağlık sorununuzda yanınızda olduğu gibi, koruyucu hekimlik hizmetleriyle de sağlıklı biryaşam sürmenizi destekliyor. ASM SUADİYE Hizmet Alanları • Acil Servis • Biyokimya • Check-up • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Deri Hastalıkları • Diş Hastalıkları • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon • Genel Cerrahi • İç Hastalıkları • Kadın Hastalıkları ve Doğum • Nöroloji • Ortopedi veTravmatoloji • Üroloji ANADOLU S A Ğ L I K MERKEZİ Türkiye'nin Her Yerinden > 4 4 4 4 2 7 6 www.anadolusaglik.org özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi özel Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp Merkezi özel Anadolu Sağlık Suadlye Tıp Merkezi \S JJOPKINS Anadolu Cad. No.l Bayramoglu Çıkışı, 41400 Faks: 0262 678 55 45 Halk Cad. SusuzSok. No.l Yenlsahra, Kadıköy 34746 Istanbul Faks: 0216 317 00 99 BatdatCad.No.455 Suadlye, Kadıköy 34740 Istanbul Faks: 0216 373 10 69 HastaIıkta ve sağlıkta,.. AKP'nin kadpolu laf atıcılam AKP'liler, kendileriyle ilgili yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları ya da laiklik karşıtı uygulamaları konusunda muhalefetten gelen eleştirilere yanıt veremeyince, kimi zaman "çarpıtma" ya da "hedef saptırma" taktiğini uygulamaya koyuyorlar. Bunlardan biri geçen günlerde AKP'lilerin Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'e yönelik "linç" girişimi sırasında yaşanmıştı... Genç kürsüde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretini eleştirirken, AKP Afyon Milletvekili Halil Aydoğan "belden aşağı" olarak nitelendirilebilecek bir üslupla laf atarak, gerginliğin dozunu yükseltmişti. Genç, Katar ziyaretinden söz ederken, Aydoğan, sürekli "Halikamas'tan bahset" diyerek, Genç'i özel hayatına ilişkin "imalarla" sıkıştırmaya kalkışmıştı. TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta CHP'nin atv-Sabah'ın Çalık Grubu'na satışıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmelerinde de AKP'lilerin benzer taktikleri izlemeleri dikkat çekti. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP'nin de hissedarı olduğu Iş Bankası'nın POAŞ ihalesindeki tutumunu eleştirince, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, sataşma gerekçesiyle söz aldı. Kılıçdaroğlu, konuşmaya başladıktan sonra AKP Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu sürekli kendisine laf atmaya başladı. Bu tutuma sinirlenmesine rağmen, nezaketini korumaya özen gösteren Kılıçdaroğlu ile Kaşıkoğlu arasındaki atışma, tutanaklara şöyle yansıdı: KEMAL KILIÇDAROĞLU -(...) Eğer ortada bir hortumlama var ve dolayısıyla siz bunun içindesiniz diye bir imaj yaratmak istiyorsa, ben Sayın Canikli'ye ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli grubuna şu örneği vermek isterim, daha taze bir örnek verelim: METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Kanaltürk'ü mü örnek vereceksin, Tuncay Özkan'ı mı örnek vereceksin? KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, Tekel'i kaça özelleştirdiniz, içki bölümünü? 300 milyon dolara. Peki, 300 milyon dolara özelleştirdiğiniz Tekel'in içki bölümünü daha bir yıl dolmadan, Amerikalılara, satın alanlar kaça sattı? 900 milyon dolara. Bu ne biçim ticari anlayış, bu nasıl bir anlayış bunu anlamak mümkün mü! METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Şu belgeseli bir anlatın. Biz belgeseli merak ediyoruz. KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Beyefendi, konuşmaya meraklıysanız kürsü burada. METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Belgeseli merak diodiyoruz. BAŞKAN -Sayın Kaşıkoğlu... Sayın Kaşıkoğlu... KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Ama kadrolu olarak laf atma gibi bir görev üstleniyorsanız, onun için bana değil kadro için (Başkan Köksal Toptan'ı göstererek) oraya başvuracaksınız. 2 " •••• odul, 2 uyarı... : j TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin rahat çalışabilmesi için her türlü önlemi alıyor. Son olarak milletvekillerine "24 saat sekreteıya hizmeti" verilmesi için çalışma başlattı. TBMM Başkanı Köksal Toptan, milletvekillerine gönderdiği yazıda, getirilen yenilikleri anlatırken uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: . TBMM Başkanlık Divanı'nın kararı ile milletvekillerinin telefon görüşmelerini daha rahat ve verimli yapabilmelerini temin için, makam telefonları ile kendi adlarına kayıtlı ve genel sekreterliğe bildirilmiş bir adet cep telefonu toplam fatura tutarının (aylık ödenek ve yolluk tutarının iki katını geçmemek koşulu ile) TBMM Başkanlığı'nca karşılanması kararlaştırılmıştır. Buna sedece görüşmeler dahil olup, kontör gönderilmesi veya bağış gibi ödemeler kapsam dışındadır. . Milletvekillerimize sağlanan sekreterya hizmetleri, TBMM çalıştığı sürece ve çalışma saatleri içinde verilmektedir. Tatil günleri ile çalışma saatleri dışındaki zamanlarda milletvekillerimiz, kamu veya özel kişi ve kuruluşlarla irtibat kurmakta zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Milletvekili arkadaşlarımızın haberleşmesine yardımcı olmak amacıyla resmi tatil günleri 24 saat, diğer günlerde ise 19.00- 09.00 saatleri arasında hizmet vermek üzere nöbetçi sekreterya merkezi kurulmuştur. Nöbetçi sekreterya 1 Haziran 2008 tarihinde hizmet vermeye başlayacaktır. . Ülkemizde yaygın olan ve özellikle yeni kuşakları ciddi boyutta tehdit eden sigara kullanımının önlenmesi konusunda milletvekili arkadaşlarımın, davranışlarıyla toplumumuza önderlik edeceklerine ve yasaklamalara tam anlamıyla uyacaklarına ve yasanın uygulanmasına özenle izleyeceklerine inanmaktayım. . Sadece milletvekili arkadaşlarımıza ayrılan ve çeşitli konularda görüşme ve tartışma bölümü olarak düşünülen kulislere ziyaretçi alınmaması konusundaki tüm uyarılara rağmen bazı arkadaşlarımızın ısrarla buna uymadıkları ve dolayısıyla diğer milletvekillerine haksızlık yaptıkları, bu alanlardaki hizmetlerin sağlıklı yürütülmesine de engel oldukları gözlemenmektedir. Bu konuda milletvekillerimizin daha hassas olmalarını diliyorum. Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan parlamentokulisi@gmail.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog