Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MAYIS 2008 PAZAR HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ SİRMEN Ölîlm, Süren Yaşam ve Kiraz Mevsimi Sevgili, Mizyal Göreç, kardeş gibi yakınımız, can dos- tumuz Mısra llden'in annesiydi. O, aynı zamanda, bir zamanlar Galatasaray ve milli takımın ünlü basketbolcusu olan, daha son- ra anlaşmazlığa düşünce ilkelerinden dolayı Sa- rı-Kırmızılı formayı çıkarıp Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı yaratan, Türkiye'ye ilk kez, küçük kara tahta üzerinde, tebeşirle taktik çizme yöntemini ge- tiren ünlü basketbol koçu merhum Samim Gö- feç'in eşiydi. Bütün bu koordinatlar, Mizyal Göreç'i anlatmakta hem eksik kalıyor hem de haksızlık oluyor. Çün- kü arkadaşımın annesi, aynı zamanda bizim de dostumuz olan, bu seksenli yaşlarında bile çev- reye yaşam sevinci saçan, 84'üne kadar araba- sına atladığı gibi şehirlerarası yollara kendini vu- ran, bu güzel, esprili, zarif hanımefendi, aynı za- manda başarılı bir iş kadını olan bir Cumhuriyet kızıydı, tıpkı dünürü Çanakkale'nin unutulmaz öğ- retmeni, genç yaşta yitirdiğimiz Handan llden gi- «... Mizyal Göreç 1950'li yıllarda avukat olarak başladığı iş hayatında, çok kısa bir süre içinde Gübre Fabrikaları'nın ticaret müdürü olarak yö- neticiliğe geçti. Geçen yüzyılın ellili yılları, Türkiye'de iş yaşa- mında erkeklerin alabildiğine egemen olduğu, de- gil kadın yönetici, kadın avukatların bile parmak- la gösterilecek kadar az bulunduğu bir dönemdi. O dönemin iş kadınları, o erkek cangılı içinde sa- vaşım veren birer kahraman, birer Cumhuriyet mu- cizeleriydiler. İş yaşamına onun gibi avukat olarak başlayıp, ünlü bir sigorta şirketinde yöneticiliğe yükselen Mi- ne Sirmen, çalışma yıllannda, arada değerli gö- rüşlerine başvurduğu Mizyal Hanım'dan hep hay- > ranlıkla söz eder, onun ne kadar konularına hâ- kim, ne yaman bir kişi olduğunu anlatırdı. Mizyal Hanım, sanki bütün bunların farkında de- ğilmiş gibi, şen kahkahaları, esprileri, fıkralarıyla bize neşe saçarak yaşadı, akranımız gibi davrandı ve bu haftanın başında da aramızdan ayrıldı. Çarşamba günü defnedilirken mezarı başında biri Mizyal Hanım için, - Keşke bir de torununun çocuğunu görebilseydi, dedi. Yitirdiklerimizin ardından bu "keşke"\er hiç bitmez. "Keşke" sözcüğünün bir kez bile dile ge- tirilmediği hiçbir cenaze görmedim, diyebilirim. "Keşke", bir anlamda bütün ölümlerin erken ölüm olduğunu ifade eder. Aslında erken ölüm, ge- cikmiş, geç kalmış, Yahya Kemal'in deyimiyle, öl- meden önce ölmüş kişinin akıbetinden daha iyi- dir, bana göre. Neyse, yukarıdaki "keşke" te- mennisine, vakur bir şekilde ayakta durmaya ça- lışan Mısra llden'den yanıt geldi: - Yok, Evrim'ler iki hafta önce Almanya'dan ge- lip kendisini ziyaret ettiklerinde Nilgün'ün karnı- nı yokladı, kulağını koyup dinledi. Torununla bir tür tanıştı. • • • " Evrim ile Nilgün'ün iki ay kadar sonra bir kız ço- cukları dünyaya gelecek inşallah. Bütün bu konuşmaları izleyen Mine, dalgın bir iç çekişten sonra şunları söyledi: - Yaşam ne tuhaf, birini gönderiyoruz bu dün- yadan, biri de gelmeye hazırlanıyor... Sonra ekledi: - Doğacak olan kız, Mizyal Hanım'ın da genle- rini taşıyacak. Ne garip, yaşam böyle sürüp gidi- yor işte... Evet, bir süreliğine, bizim de içinde bulundu- ğumuz yaşam, bizden önce olduğu gibi, bizden sonra da, bizden birer parçayı da içine alarak, böy- lece sürüp gidiyor işte... Bu bir teselli mi bilmiyorum. Mizyal Hanım yılın en güzel döneminde, "kiraz" mevsiminde öldü. Kiraz mevsiminde bu en sevdiğim meyveyi ta- dar ve aynı adı taşıyan Fransız halk şarkısı "Le tempsdes cerises"\ karga sesimi açığa vurmadan, iç kulağımla Yves Montand'dan dinlerim. Bir kiraz mevsimi daha yaşıyoruz, getirdikleri ve götürdükleriyle birlikte. Daha kaç kiraz mevsimi ya- şacağız dersin? Biz, bir gün geçip gideceğiz, ama kiraz mev- simleri sürecek. Avunmak ister misin Sevgili, bu nafile teselli ile?.. asirmen@cumhuriyet.com.tr 'Atatürkçiilüge sahip çıkın' • MALATYA (Cumhuriyet) - tnönü Üniversi- tesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, görev süresinin 18 Haziran'da sona erecck olması nedeniyle üniversitede düzenlenen Bahar Şen- likleri'nde öğrencilere yaptığı konuşmada "Atatürkçü düşünceye sahip çıkın" uyansında bulundu. Hilmioğlu, siyasete gireceği iddiala- nyla ilgili olarak "Öyle bir düşüncem yok. 'Şunu yapacağım, bunu yapacağım' diye bir programa angaje olnıuş değilim" dedi. Erdogan Lübnan yolcusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Lübnan'a gidi- yor. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Beytut'ta Lübnan cumhurbaşkanlığı seçimi ve yemin töreııine katılacak. Başbakan Erdoğan, törcnin ardından aynı gün yurda dönecek. THY'de resmi alkol yasağı • Haber Merkczi - Türk Hava Yolları 75. yılı onuruna önceki gün Cemal Reşit Rey'de düzenlenen etkinlikte, alkollü içki isteyen yabancı konuklara 'No alkol, yes meyve suyu' denildi. Kokteylde, karpuz suyundan vişne suyuna kadar her çeşit meyve suyu ikram edildi. Ancak akollü ', içki servisi yapılmadı. SHP'nin 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Karayalçın, yargının yaptığı açıklamaya destek verdi 'Kriz sistemdenkaynaklanıyor' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP Genel Başka- m Murat Karayalçın, Yargı- tay ve Danıştay'ın başkanlar kurullarmca yapılan açıkla- malara destek vererek "Tür- kiye'ye gelenler, gidenler AKP hakİundaki davuyiu il- gili eleştiride bulunacak, ama Yargıtay yargıyla ilgi- li değerlendirmc yapınca anayasa ihlal edilmiş ola- cak. Hadi canım sen de" de- di. SHP'nin 3. Olağan Kurul- tayı dün Anadolu Gösteri Mer- • Karayalçın, "İki partili siyaset, toplumda iki kutuplu bir yapıya yol açmakta, maalesef siyaset ve husumet özdeşleşmektedir dedi. kczi'nde gerçekleştirildi. Ya- pılan seçimler sonucu Kara- yalçın yeniden genel başkan oldu. Yürürlükteki anayasa ve yasaların siyaset alanını daralrtığını, TBMM'de temsil edilebilen paıti sayısının gi- derek azaldığını belirten Ka- rayalçın, "İki partili siyaset, toplumda iki kutuplu bir yapıya yol açmakta, maale- sef siyaset ve husumet öz- deşleşmektedir" dedi. Yargıtay Başkanlar Kuru- lu'nun yargıyla ilgili değer- lendimıelerini bir bildiriyle kamuoyuyla paylaştığını an- latan Kaıayalçın, hüküınet ka- nadından bu bildiriyle ilgili olarak "siyasi" değerlendir- meler yapıldığını kaydetti. Karayalçın, "Türkiye'ye gelenler, gidenler, q Rehn'ler, Lagendijk'ler, Washing- ton'dakiler, Brüksel'deki- ler AKP hakkındaki davay- la ilgili eleştiride bulunacak ama Yargıtay, yargıyla ilgi- li değerlendirme yapınca anayasanın 138. maddesi ih- lal edilmiş olacak.qBugün Türkiye bir bunalım içinde- dir ve bu bunalım siyaset alanından kaynaklanmak- tadır. 'Cunılıurbaşkam dev- reye girsin, bu krizi yönetsin' diyorlar. Krizin nesini yö- nctecek, hadi öpüşüp barışın mı diyecek? Kriz sistemden kaynaklanıyor" dedi. Kurultay Anadolu Gösteri Merkezi'nde yapıldı. (NECATt SAVAŞ) i Kendi çizginde yaşa!Göz alıcı hatları fonksiyonellikle buluşturan Philips Xenium Main (9@9u) ile kendi çizginde yaşa! 1 1 aya kadar bekleme süresi** 8,5 saate kadar konuşma süresi** 262 K renkli TFT ekran 22 saate kadar müzik dinleme süresi** Micro SD kart girişi 2 MP kamera - FM radyo - EDGE - Bluetooth™ - MP3 çalma / Video kayıt - Kulaklık & Data kablosu * Fiyata KDV ve ÖTV dahildir. ** Kullanıma ve şebeke özellikleriııe göre degişiklik gösterebilir. www.philips.com.tr Ücretsiz danışma hattı: 0800 261 33 02 PHİLİPS 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog