Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cemevine bedelsiz su 2004yılından buyana bedelsiz su kullanım hakkı için girişimlerde bulunan Pir Sultan AbdalKültürDerneğiSultanbeyliŞubesi, bu hakkı kazanan ük cemevi oldu tstanbul Haber Servisi - Sultanbeyli Cemevi, Türkiye'de ilk kez bedelsiz su kullanım hakkını alan cemevi oldu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sul- tanbeyli Şubesi üyeleri, 2004 yılından beri konuyla ilgili çeşitli makamlara baş- vuruda bulunarak bedelsiz su için yetki- lilerden yardım istedi. Her seferinde ret cevabı alan cemevi yetkilileri, son yap- tıklan başvuruda olumlu yanıt aldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sul- tanbeyli Şubesi Denetleme Kurulu Baş- kanı Sadegül Çavuş, 4 yıldır bir hukuk mücadelesi verdiklerini ve sonunda hak- lı taleplerinin yerüıe getirildiğini söyle- di. tbadethanelerin (cami, kilise, havra vb.) yararlandığı ücretsiz su kullanım hakkından yararlanamadıklannı ve IS- Kl'ye çeşitli kereler başvuruda bulun- duklannı belirten Çavuş, Sultanbeyli Cemevi'nin Türkiye'de ilk defa be- delsiz - bedava su kullanım hakkına sahip olduğunu dile getirdi. 'Mücadelemiz devam edecek' Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Fevzi Gümüş, hükümetin lmar Yasası'nda yaptığı değişiklikle, cami yerine "ibadet yeri ibaresi" getir- diğini, ancak ibadet yerlerinin de cami, kilise, havra ve sinagogla sınırlandınldı- ğını söyledi. Gümüş, "Daha sonra ya- yımlanan genelgeyle su ve elektrik gi- bi kamusal hizmetler ücretsiz veril- mesi kararlaştırüdı. Cemevi yasal olarak ibadethane tanınmadığı için tartışmalar yaşanıyor. Bu \ öııdcki gi- rişimlerimizi sürdüreceğiz. AKP hü- kümetinin inkârcı yaklaşımları karşı- sında cemevlerinin de yasal statüye kavuşması için gerekirse AİHM'ye kadar gideriz" diye konuştu. Sağlık ocağını keneler bastı ÇORUM / VAN (Cumhuriyet) - Çorum'dan Kınm Kongo Kanamah Ateşi hastalığı şüp- hesiyle Ankara'ya sevk edilen bir kişi, teda- vi gördüğü hastanede öldü. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu köyündeki sağlık oca- ğını da keneler bastı. Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bahçeli kö- yünde oturan S. D. (60), 15 gün önce köyde ma- dımak otu toplarken kene tarafindan ısınldı. Bir- kaç gün sonra rahatsızlanarak Alaca Devlet Hastanesi'ne başvuran S. D, burada dıırumunun ağırlaşması üzerine ya- . . • ' • ' : kınlan tarafindan Ankara Numune Hastanesi'ne kaldı- nldı. Kınm Kongo Kanama- h Ateşi hastalığı teşhisiyle te- davi altma alınan S. D, tedavi gör- ı düğü hastanede önceki gün öldü. Üç çocuk annesi S. D'nin cena- 1 zesi, Bahçeli köyünde kıluıan cena- ze namazınm ardından îl Sağlık Müdürlüğü Bu- laşıcı Hastalıklar Servisi uzmanlan gözetimin- de toprağa verildi. Van'm Güzelsu köyündeki sağlık ocağını ise keneler bastı. Duvarlardan per- delere kadar her yerde kenelerin bulunması, ça- lışanlan ve köylüleri endişelendirirken durum Gürpınar Sağlık Grup Başkanlığı'na bildirildi. Ancak hiçbir sonuç aîamayan görevliler, bu kez Grup Başkanlığı'na kene örnekleri göoderdi. Köy Muhtan Mehmet Ali Polater, "Insanlara sağ- lık hiznıcti veren bir yerde bu tür haşereleri görmek insanı ürkütüyor. Bir an önce, ya- pdması gereken ne varsa yapılmalı" dedi. Osman Demir (üste) sorgula- nırken polis Y.B'yi arıyor. 16yaşındaki kız annesini öldürdü Yurt Haberler Servisi - Zonguldak'ta 16 yaşındaki Y.B, taksici sevgilisi Osman Demir'le (34) birlikte, ilişkilerine karşı çı- kan annesi Gülüm Güneş'i (37) öldürdü. Önceki gece Y.B, sevgilisi Demir tak- side beklediği sırada, eve girerek annesi- ne uyku ilacı içirdi. Annesinin uyuması üzerine eve gelen Demir, anneyi boğma- ya çalıştı. Annesinin ölmediğini gören Y.B, sevgilisine, "Sen bu işi beceremeyecek- sin" diyerek annesini bıçakladı. Daha sonra cesedi Demir'in taksisine koyan sev- gililer, eski bir maden ocağında üzerine ti- ner dökerek ateşe verdiler. Tinerin bir an- da parlaması nedeniyle hafif yaralanan Y.B. ve Demir, yanıklann tedavisi için has- taneye gittiler. Hastane polisinin sevgili- lerin durumundan şüphelenerek Demir'in ifadesine başvurduğu sırada, Y.B. de has- taneden kaçtı. Demir'in sorgusunun sür- düğü, Y.B.'nin yakalanması için de ça- lışma başlatıldığı bildirildi. Günlerdir süren tartışmalar medya- da nasıl tanımlanı- yor? 'Hükümet-yargı gerginliği'. 'Yargı-yürütme kavgası'. 'Erkler çatışması'. "Allah Allah.. ne oluyoruz yahu?" diyen yurttaşlar olup- biteni anlamaya çalışıyorlar. Yüksek yargı organları, Yargı- tay, Danıştay sert açıklamalar yapıyorlar. Yargının siyasal denetime alınmak istediğini söylüyor ve buna karşı çıkı- yorlar. Iktidar sözcüleri, yüksek yar- gının bu iddialarını doğrulamak istercesine daha sert karşılık veriyorlar. Bir Dengir Mir Mehmet Fırat çıkıyor, "Herkes milli iradeye ram olacak (boyun eğecek)" diye sopa gösteriyor. Sadece yargıya değil, kendi- sine muhalif olan ve muhalif olabilecek herkese sopa gös- teriyor. Yurtdışından topa girenler, Türkiye'nin iç politikacısı ro- lüne soyunarak, ama sömür- ge komiseri havasıyla esip gürlüyorlar, tehditler savuru- yorlar. Bir panik, bir telaş, bir kav- ga... Acaba neden? Gazete köşelerini okurken bulduğumuz cevaplar hiç de tatmin edici değildi. Çoğunda ağır ağır analizler vardı. Kimi- si kapatma davasıyla ilgili de- rin çözümlemeler yapıyor, ki- misi Avrupa Birliği ile bağlan- tı kuruyor, kimisi Amerika'nın Iran'a olası saldırısı bağla- mında öngörülerde bulunu- yor, kimisi ortayol formülleri üzerinde kafa yoruyordu. Kısaca basında si- yasal, hukuksal ve uluslararası değerlendirme- den geçilmiyor- du. Ama hiçbiri bu GENIŞ AÇI HİKMET BtLA Kavganın Asıl Nedeni kavganın gerçek nedenini or- taya koyamıyordu. • •• Köşe yazılarından, yorum- lardan umudu kesince gazete haberleri arasında dolaşmaya başladık ve kavganın gerçek nedenine de böyle ulaştık. O haberi sizler de okumuşsu- nuzdur. Yargı-yürütme çatış- masının nedeni de, dış mü- dahalelerin nedeni de, toplu- mu ikiye bölen politikaların nedeni de, Türkiye'nin gele- ceğini belirleyecek sürecin kö- keni de o haberde yatıyordu. Kavganın nedenini anlamak için derin derin siyasal çö- zümlemelere hiç gerek yoktu. Bildiri savaşlarını yorumlama- ya da gerek yoktu. Avrupa Birliği sözcülerinin ettiği boy- larından büyük lafları analiz et- meye de gerek yoktu. O haber her şeyi anlatıyor- du. O haber çağdaşlıkla çağdı- şılık arasındaki kavgayı gözler önüne seriyordu. Haber: "Manisa'daki 19 Ma- yıs törenlerinde üniversiteli öğrencilerin yaptığı gösteri- lerdeki kıyafetler, AKP'lilerin tepkisini çekti. Ankara'da Ma- nisa AKP milletvekilleri Bü- lent Arınç ve Hüseyin Tan- rıverdi ile görüştüğünü belirten AKP'li Be- lediye Başkanı Bülent Kar, öğ- - rencilerin kıyafet- lerinin Ankara'da - huzursuzluk ya- rattığını gördük' diye konuştu." Belediye Baş- kanı, "önümüzde- ki yılki kutlamalarda bu tatsız- lığın yaşanmayacağını sanı- yoruz" da diyordu. Haber bu. Haberin fotoğrafı Türkiye'nin aydınlık yüzünü yansıtıyordu. Celal Bayar Üniversitesi'nin kızları, birbirinden güzel ve aydınlık yüzleriyle, modern giysileriyle ve birer peri zara- fetiyle step dansı yapıyorlardı. Çünkü onlar, çağdaş cumhu- riyet kızlarıydı ve bu özellikle- riyle kimilerinde 'rahatsızlık' yaratıyorlardı. hikmet.blla@ntv.com.tr Keşfedin. Yeni Corsa GSi. 150 Hp. teb.com.tr/444 0 666 CORSA GSİ • ••11.» kredisin bir numar TEB'den Yeni Corsa GSi yürekleri hoplatıyor! 150 Hp'lik 1.6 Turbo motoruyla O'dan 100 km'ye sadece 8.1 saniyede çıkıyor, 210 km/s'lik maksimum hızıyla aklınızı başınızdan alıyor. Tabii 17" alaşımlı jantlar, spor koltuklor, tavan spoyleri ve alaşımlı spor pedallar gibi baştan çıkarıcı özelliklerini de unutmarnak gerek... Vay be! Sürüşe eğlence katrnak diye buna denir! C'MON! )o»L otomoblllerlnin model, tcknik örellik v« e değlşiklik yapma hakkını saklı tutar. faizli ihtiyaç kredisi. 5.000 YTL'ye kadar, 12ay vadeyle. BNP PARIBAS ORTAKLIĞI Bu ksmparıya kapsanıında Vullandııilan kredilerdc ek konrisyon alınnıukuıclır. TEB A. Ş.'nüı iah oranlanm dc^ştinnt've/veya kampanyayı dıırdumıa hakkı sakltdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog