Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İ nıtiyaz Sahibi: CUMfflJRİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Gencl Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürlcri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara tstihbarat: Cengiz \ ıldırım • Ekonomi: Ha- san Eris # Dış Haberler: Özgür Ulusoy • Kültür: Egemcn Berköz • Spor: Abdüjka- dir Yücelman • Makaleler: Saıui Karaören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- ge: Edibc Buğra Yayın Kunılıı: lllı.ııı Selçuk (Başkan), h ııırı 1 Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetiııkaya, Şük- ran Soner, lbrahinı Yıldız, Orhan Bursah, Mustala Balbav, Hakan Kara. Ankara Temsılcisı: Muslafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat: 4, Ba- kanlıklarTel: 4195020 (7 hat),Faks: 4195027 •tzmir Temsilcisi:SerdarKı- zık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 441122ü, Faks: 4418745 • Adana Tem- silcisi: Çetin Yijjcnoğlu, Inönii Cd. 5 S. Aksoğan Iş H. Kat I Tel: 3631211, Faks: 3631215 • Antalya Temsilcisi: Ahmcl Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- daııı Yıldız Apartıranı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 0 Idare Müdürü: Hüseyin Gürer 9 Mali lşler: Bü- lcn( Yencr 9 Satış: Fazilet Kuza 9 Cumhuriyet Rek- lam: (ienel Müdiir: Özlcm Ayden • Genel Müdür Yar- dımcısı: Nazcnde Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayıııılayun vc Yönctim Ycri: Yenı Gün Haber Ajansı Uasın ve Yayıncılık A.Ş. Prof, Nurettin MazharÖktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/Istanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Dogan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt Isıanbul Dağıtım: YAYSAT Dogan Modya Tesisleri Hoşdere 34850 Hisenyıırt İstanbu! 25 MAYIS 2008 Imsak: 3.37 Güneş: 5.31 Ögle: 13.03 Ikındi: 17.04 Akşam: 20.33 Yatsı: 22.17 TeoeHome CMICMI. renkii keyifli... nıennı CardFinans şimdi alın, taksit ile ödemeye başlayın. Tüm Mobilya Urünlerin %50 indirim ^1»^ «Ss* K ^ ı p CARDRNANS CardFinans ile şimdi alın, Aralık 2008'de 12 taksitle ödemeye başlayın G t ) Ç s l 2 D E Bu ödeme altematifi mobilya, beyaz eşya ve elektronik üriinieri için geçerlidir. Aksesuar ürünlerinde 4 yerine 12 taksit uygularımaktadır. www.gucsizde.com TEPE HOME > İSTANBUl/ŞİŞÜ > CEVAHİR AUŞVERİŞ MERKÖ (212)360 03 03 MASLAK > DOĞUŞ POWER CENTER (212] 328 39 09 KADIKÖY > TEPE NAUHLUS ALIŞVERİŞ MERKE2(216)339 21 58 YEŞİLKÖY>DÜNYA1İCARETMERKE2İ (212)465 6201 AVaiAR>(212)591 7400 ANKARA/MİGROS>ANKAMALLALIŞVERİŞMERKE2 (312) 541 1841 BİIKENT>BİLKENT CENTER ALIŞVERİŞ MERKE2İ |312) 266 12 60 ŞAŞMAZ> (312) 278 48 58 ADANA > Ml ALIŞVERİŞ MERKE3 (322) 271 00 38 BURSA>AS PLAZA(224)261 58 10 İZMİR>MPAAVM(232) 277 10 10İZMİT>(262) 3350041 KAYSERİ> KOCASİNAN(352)231 1209 TIMMVIFnMUrn 4 4 4 6 9 9 9 Greenpeace Mersin'de • MERSİN (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Green- peace'in, mavi yüz- geçli orkinos avının durdurulması ve Ak- deniz ekosisteminin korunmasına dikkat çekmeyi amaçladığı Hollanda bandıralı "Arctic Sunrice" ad- h gemisi, Mersin'e geldi. Greenpeace Akdeniz Ofîsi De- nizler Kampanyası Sorumlusıı Banu Dökmecibaşı, gemi- nin, Mersiıı Lima- nı'nda 3 gün kalaca- ğını, etkinlik kapsa- mında gerçekleştiri- len "Akdeniz'i koruyoruz" turunun ise 3 ay süreceğini bildirdi. I. Red Bull Flugtag I tstanbul Haber Servisi - Türkiye'nin cn cesurpilotlannın muhtcşem perfor- manslannı sergileye- ceği I. Red Bull Flug- tag, yarın saat 12.00' dE Caddebostan Sa- hil'de yapılacak. Üc- retsiz olarak seyredi- lebilecek etkinlikte, 586 başvuru arasın- dan seçilen 32 takım, binlerce kişinin önünde 6 metrelik rampadan atlayacak. Istanburda su kesintisi • tstanbul Ha- ber Servisi - Avrupa yakasının bir bölümü 27 Mayıs günü saat 08.00'den itibaren 24 saat süreyle su alamayacak. Su ve- rilemeyecek bölgeler şöyle: "Bağcılar ilçe- sinde, Malımutbey, Güneşli, Istoç, Ev- ren, Bağlar, Gözte- pe, Fatih ve Demir- kapı mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde, Halkalı, lnönü, Altınşehir, lkitelli, Kayabaşı ve Başakşehir ma- halleleri. Gaziosma- paşa ilçesinde, Bar- baros, Karadeniz, 50. Yıl, Sultançiftlı- ği, Malkocoğlu, Ha- bipler, Cebeci ve Esentepe mahallele- ri. Eyüp ilçesinde, Yayla vc Pirinçci köyleri." Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, Bod- rum'da geçir- diği trafik ka- zası sonucu yaşamını yi- tirdi. Dostlan Barış için buluşacak ZONGULDAK (Cumhuriyet) - Muğla'nın Bod- njm ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamı- nı yitiren şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, et- kinliklerle anılacak. Zonguldak Karaelmas Üni- versitesi tarafından düzenlenen anma etkinlikle- ri iki bölümden oluşacak. Yann Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğin ilk bö- lümünde "Türkiye'de Ulaşım ve Trafik Gü- venliği" konulu panel yer alacak. Prof. Dr. Ha- mit Hancı, Doç. Dr. Yeşim Yasak, Yrd. Doç. Burcu Eşiyok'un konuşmacı olarak katılacağı panelin ardından Grup Hymnos, Grup Fre- kans, Cihan Yıldız ve Bahadır Sağlam, Banş Akarsu'nun şarkılannı seslendirecek. Kansere karşı önemli adım Çeviri Servisi - Kanserli hücreleri yok etmeye yara- yacak bir aşı üretmek için çabalayan tngiliz bilim insanlan hedeflerine bir adım daha yaklaştıklannı açıkladı. Ingiltere'deki Klinik Araştırmalar Dergi- si'nde yayımlanan makaleye göre tngiliz Kanser Araştırmalan Vakfı'nın Londra'daki enstitüsünde çalışmalannı sürdürcn ekip, kanser hastalannın bağışıklık hücrelerine bir protein enjekte etti. Ekipte yer alan uzmanlardan Dr. Lesley Walker, aşıladıkları bu proteinin, vücudun kanserli hücre- lerine karşı harekete geçerek bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri tahrip etmesini umduklarını açıkladı. VValker, enjekte edilen protein sayesinde alınacak olumlu sonucun, yan etkisi çok düşük se- viyede olan kanser aşısının üretilmesine çok yak- laşıldığı anlamına geleceğinin altını çizdi. (BBC) Yağmurgeliyor Haber Merkezi - Devlet Meteoroloji lşleri Genel Müdürlüğü, lç Anadolu bölge geneli ile Orta Karadeniz'in ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde bugün etkili yağış beklendiğini bildirdi. Yurttaşlann, su baskını, yıldırım düşmesi ve rüzgâr gibi olumsuz hava koşullanna karşı tedbirli olmaları istendi. Ku- zey ve iç bölgclerde aralıklarla devam eden ya- ğışlann bugün de süreceği, Ankara ve Çankın başta olmak üzere Iç Anadolu bölge geneli ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Akde- niz'in iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Michelin'le aracınız da siz de yaza hazırsınız. 15 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında Mkhelin yetkili bayilerinden 4 adet otomobil, kamyonet ya da 4x4 lastiği alın, anında çok şık bir plaj havlusu kazanın. Kampanya Mkhelin yetkili bayilerinde geçerll olup, bayilerimizinrtoklarıylasınırlıdır. Kampanyaya katılan bayileri 0212 274 63 88 nolu telefondan öğrenebilirsiniz. wwwjnichalln.com.tr 1 AL GOZUIVI SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Düşünce Kvsırlaştırma Operasyonları > Ilerlemenin en iyi yolu Geçenlerde televizyon- lardaki tartışma program- lanna göz atarken aklıma gcldi, ülkece resmen dü- şünce kısırlaştırma operas- yonlarıyla karşı karşıya- yız. Şimdi neden böyle tu- haf bir benzetme aklıma geldi, onu biraz kurcalaya- lım. Örneğin "Tarafsız Bölge" progra- mının yapımcı- sı, arük ne kadar tarafsızsa, Ah- met Hakan ge- çen hafta "ha- di" demiş, "bu- gün bir şaşırt- maca yapahm ve baba Manc'ın koca- ınaıı bir portresi altında, ülkenüı büyük büyük işa- damlanna, büyük büyük ekonomi yazarlarına, profesörlerine Manc'ı tar- tıştıralım, bu arada bi- razcık tarafsız görünmek için de Devrimci tşçi Sen- dikaları Başkanı'nı ara- mı/a alahm". Bendeniz de bayağı me- rak ediyorum, artık duy- maktan iyicc bir bıktığım, türban, AKP'nın kapatıl- ması, AB, Anayasa Mah- kemesi sözcükleri yokya, belki diyorum, biraz bir şeyler öğrenirim. Vay canına, bir ülkede koskoca bir gazetenin eko- nomi yazan ve eminim pek çok şirketin danışmanı eko- nomist Ege Cansel, Manc'ın ekonomik öngö- rülerini bilmedi- ğini, onu sadece bir felsefeci ola- rak tanıdığını söyleyip şiddeti- ni iyice arttıran küresel sömürü- yü bir ahlak so- runu olarak al- gıladığını belir- tiyor ve Türki- ye'nin sosyal demokrat işa- damı lshak Alaton Beyde "tam da üstüne bastın" diyor ve dünyadaki bu- günkü kötü gidiş, yani üç milyon kişinin iki dolann altında, açlık sınınnda ya- şaması bir "ahlak" sorunu olup çıkıyor. Bu muhteşem koroya, sıfırdan başlayıp ağır bir işadamhğına yükselen, bu I Arkası 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog