Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MAYIS 2008 PAZAR 14 f j I V t f ı \ vJİVJL L ekonoml@cumhurlyet.com.tr Cumhuriyet Altını (YTL.) 243.00 J 245.00 250.00 / ^ 250.00 ....... ..v ....... 1 250.00 1 19 Mayıs 20 Mayıs 21 Mayıs 22 Mayıs 23 Mayıs D o l a r (serbest piyasa satış) 1.2490 1.2450 1.2400 1.2330 1.2350 19 Mayıs 20 Mayıs 21 Mayıs 22 Mayıs 23 Mayıs A v r O (serbest piyasa satış) 1.9580 1.9640 1.9400 1.9600 1.9190 18 Mayıs 20 Mayıs 21 Mayıs 22 Mayıs 23 Mayıs Bono Faizi (07.10.2009) 19.81 5 19.70 19.33 16 Mayıs 20 Mayıs 21 Mayıs 22 Mayıs 23 Mayıs OB/tes*emtete BûrSa CH Iflemhacml 16 Mayıs 20 Mayıs 21 Mayıs 22 Mayıs 23 Mayıs BORSADA GEÇEN HAFTA Mobilya sanayicisi, ekonomik durumun büyüme hızını yavaşlattığına dikkat çekti Kıymet l>r,m NrtUtk A y t t Y * MsraÇnmiolA) Adana Çimetrto m MmÇlımntıılC) AFMFŞ Afyon ÇirncnTD MmrtMG.M.. Aku AksuEnotiı AkV«.tM. Ahıfcıı Holding «torakalurk M.-M lıilfln;. AlarkoGMfO M U K AıcıtıL' ...» AnMnluEta Anadolu Hayal Ermk. AnadDlu Sıgortfl AlM leletan A M v ı Aradokı tay AtoVü 01 Alak* G M.Y.O. AtlatYU Oıt »IBntlıYB.On. Avrva Suone Avrasyfl Yal On. Ayen tneıjı A MKtarı Dıîşı* Vifcsak Kvamş % % S —"™«—"—•""—15JB—İÎIPTOO" OT—(936" «70IİM 53,368 1940 1.17 111 II' 1.45 1130 0.66 2.78 II V 577.860 1.S42.B9B 228,964 345,151 1,0 075 0,65 " eiusi<k>«ı BoiuÇtnMi! Badi Fran SkHmW 1,317,703 355,640 100,205 2,914,349 4,624,343 315.™ 6,504 52,619 6,849,092 740,091 3.9M.B3G 1M.149 İ I 3 C 5 İ 41,251 2,102.593 BorovlYapı 1,346,335 Bonjftifl MinnMfnınn 37,335 tmmia.ru. 901274 fioyr» K a j ı a c * 1,853,903 Braa 12,433 BSHEvAMta BümarangYflt.Ort. BunCmrkı 12,33 6,107 213,414 13,079 : « ; ; V'li ılıl 1,639.153 57İ,;72 344,186 ç*Halsl 1.718,124 ÇeııUî 224,906 CİyUnayinl 707249 605,543 663.925 60.666 9,003 1,122,246 852247 DmiıHCam 43,472 DerUbaı* 14,183 D M B A m M H 407.470 Damod 396,400 DaaaLM 1,125,729 DavaHoUlm 53,811 DmıatDOkûm 1,999,041 Deru Yot Ort. 586,630 OuıDrjgın 1,815,106 Doğan BurrJa 863,481 OoSanGlnHcü* 975,269 U » HaUına 30.087.515 DJTstant»jl20 3.891,966 ÜJTUclıM15ATIpiBYF 778,318 ı 1 ..)., (hmııı... 845,117 Uunponenla DöMas 670,437 DursıDoOanBasm 157,843 ı^',' ır ' YaytnHoi- 6|6o3Fw9 DyoBoyı 2,348,380 ,850,59 1,417,994 264,502 1.15 80.50 1.35 0.39 10.70 3.54 1,73 1,3 5!) 25.75 0.62 III H5 l'i .3! 1.01 11 UI 13.50 3.81 1.94 2.52 6.10 204 223 1)51 77.00 010 ü '•:: n ,'n 4.04 18.50 1.03 12.50 0.67 GoMas Ku^mculük OOOd'YMI f.!;i)H:,!,ıı.ı.| ülıila;. (,3nı : :ıio Gubıel.fak mseHlıriKl* F k M w HadelYat.Ori HİÜtlS HürrtyGlGzi •Il::!'(.|,n.:l Oıl 4,497 140,613 l i l i - i ' - l 935,629 1,872,792 140,604 187,610 279.266 724,663 Yat. Hfldıno 18,772,879 5,312.163 254.197 33,666,710 4.824 1,023,118 13,302,568 21,528,774 ?74,?04 486,953 ,',099,548 19,083,424 339,055 ısiffl'rjai ?,558,946 »,984.1i? 370,531 131:3ı.:1 . 307,390 5,844,321 R-.'lUjlvl 27,570,349 174,714 7,153,080 220.820 1,952.724 iili". 1/8 143,05(3 687.417 49B.652 2,762,256 165.968 1.464.914 147.05? 93.626 19,094 54,631 2O.7Ofl.096 593.962 48.956 418,898 1.532,962 1.2H.380 484.224 fl.389.735 iiı.:;t 118,405 284,504 277.741 31,996 2241,454 92,374 99,965 294,790 3,015,180 21,105 1.23 12.80 ıı:v 1.32 0.91 101 111 2.56 5.40 ıjsiı i'i.: Ü6I 13.50 1.44 1.07 4.81 !ıl>2 "5,11!. 5.00 ın: 2.14 1.08 0.00 1.70 0.16 2.U ,33 m 1.10 1.14 Hi'ta'A.lu llıklım M M iM u u a MaıtoGHl Me*K B Ilpı YU.O1 T5M MolroYjtOrl. EUJiı'.'ıı Nataı itMnoı NMHDİâing NH lı.ı.'iıı N,ı..(ll.'VI) OhiKa Otokv Oyak Yıl Oıl. <WtdGMY0 Pıık Ett. M a M n * Pauan Penguen Göa PmGMYO Pıttn UolOfili Pınar : i, ı. PınlSu PnsrSut Plmaı li:v-a;.loi'!ft SaMncı Holdıng SsgUmGMYU SonknPaartroa Sarkuysan AdvaıısaSan SttçıA Ecza Doposıı MtKttıjM sa%SU.I» Sönmfl; Flamonl SF IFCI AkbKık BVF TKYBOrt. TriaimYatOd II II) 1.41 1,1,1 11:7 0.10 320 0.80 3.92 9.00 8.30 3:3.1 0.81 122 10 40 -7.63 -6.18 •10.00 -7.34 -6İ3 -3.42 •5.71 •3.13 1.63 78.00 K'b 0.35 « 1 •6.58 •10.34 671 1720 7.10 ıı 5lı 0.12 I 411 0.7i 2,71 55.50 1,57 2,15 4,96 1.40 13.10 11 41 1.33 1.00 107.00 100.00 2.94 2.58 625 560 1.07 0,98 0,71 0.65 0.89 0.82 0.80 0.75 1.29 1.19 :•!; 2.51 ı: 33 li /i 1.77 0.5» 5 «1 0.75 0,0019,350,00 925-00 905 00 5.70 5.00 1.14 1.06 2.37 2.16 2.47 u Sİ. 0.70 0.55 -115 0.69 1,07 0.00 5.610.00 3 0|. 11 V 36.00 34.00 2.35 2.16 0.00 0.55 3.26 2.12 0.99 13*1 6.65 1020 0.B6 ' 13.80 0.» ; , 18.40 0.74 3.62 11.40 .111) 1 «i -3.12 2 26 !.! 51. l:0,ı •12.57 -11.21 •1.15 3 23 5,;ıı 1,33 •0.12 -4.94 -3.57 •10.71 •1 II." 4.01 11.1.3ı 2,19 - ı,.ı 1.73 111 «3 131 5.90 1.59 0.58 7.03 •3.74 -12J1 •5.31 .'.. •', •2.15 •8.95 •1.80 •20.12 -37,89 -12.15 1.75 •15.10 15.87 19.75 2.34 15.04 -10.55 10,29 •9.S2- 4.43 -8.13 -0.82 10.01 0.00 :«n, •15ü •49.04 28 05 6.82 -36.08 -25.00 -36,67 •5C 17 107 17 80 -7.79 3Ü •". 7 •il 2.5 .11 41 •3026 16.74 U 3:1 -17J0 -32İO -11.13 UI •21.79 -39.49 -37JSO »1.1 7 44 -5.02 8.33 17 26 •10.81 1829 -28.40 -20.91 -11.50 34 İİ -28.02 -10.83 3:3.. |i)93 0.00 •50.73 •20.81 II! 7k •31.71 •2821 5!.i3. •421 Mobilyada rekabet zorlaştı OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA Dış kaynaklı başlayan finansal dalga bazı sektörlerde hızlı, bazı sektörlerde yavaş da olsa Türkiyc'de de hissedilmeye başlandı. Gıda, tekstil, perakendede oldukça ciddi bi- çimde yaşanan durgunluğun bazı sektörlere etkisi de büyümeyi yavaşlatma şeklinde gö- rüldü. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mehduh Boydak, geçen yılda yo- ğun rekabet sebebiyle kâr marjlannda düşüş eğilimi görüldüğünü dile getirerek, cari açı- ğın mobilya sanayicisini de olumsuz etkile- diğine dikkat çekti. "Dış ticaret açığının artması, yüksek faiz oranları ve kur dü- şükJüğü sanayicilerimizin uluslararası pa- zarlarda rekabet etmesini güçleştirdi" di- yen Boydak, sektörün istihdama daha fazla katkı saglar düzeye gelmesi için kat edilecek uzun bir yol olduğunu belirtti. Boydaİc'ın verdiği bilgiye göre, piyasadaki dalgalaıımalann mobilya sektörüne de etki- leri oldu aııcak bu etki sektörü küçültecek kadar değil, yalıuzca büyüme hızını yavaşla- tacak kadar. Mobilya sektöründe ihracat ka- nadında sürekli bir yükseliş söz konusu. Türkiye'de ülke ekonomisine cari açık ver- dirmeycn çok nadir sektörlerden biri olan mobilya sektörü geçen yıl ihracatta bir mil- yar dolar seviyesini aşarak iş hacmi bakı- mından yüzde 35 civannda önemli bir artış sağladı. Mobilya sanayicisi bugün, üretim kapasitesi ve kalitesiyle 170'in üzerinde ül- keye ihracat yapıyor. Bütün bu olumlu so- nuçlara karşın, sektörün ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması, daha fazla istih- dam olanağı sunması için kat edilecek uzun bir yol var. Görüşlerini, "Ekonomik kriz riski sektörün gelişmesine sekte vurmakla birlikte saııayicilerimi/i de zorluyor. Siya- sal istikrar ve güven ortamı özellikle Tür- kiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin eko- nomisine ciddi zararlar verebilir" sözle- riyle dile getiren Boydak, bu yönde istenme- yen dış etkilerin görülmesi halinde diğer sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörünün de büyük bir darbe alacağını belirtti. İSTİHDAMA KATKISI BÜYÜK • Bugün Türkiye mobilya sektöründe, irili ufakh tüm üreticiler ve perakende mağazaları ile beraber yaklaşık 60 bin şirket hizmet veriyor. Istihdam sayısı, tahmini verilere göre 260 bin civannda. • Mobilya sektörünün yoğunlaştığı iller îstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa (lnegöl), tzmir ve Adana. • Perakende fiyatlanyla pazann büyüklüğü 6 milyar dolarm üzerinde. • Sektör, 2005 yıh verilerine göre yüzde 8 ile en hızlı büyümeyi gerçekleştiren sektörlerden biri. • Türkiye'den yaklaşık 170 ülkeye mobilya ihracatı yapılıyor. 1995'ten2006'ya kadar Türkiye mobilya ihracatı 75 milyon USD'den 760 milyon USD seviyesine ulaştı. Küçük işletmeler birleşmeli Mobilya sektöründe kalite, tasanm, markalaşma ve Ar-Ge yatınmlannın sürdürülmesi gerektiğine değinen Boydak, özellikle küresel ölçekte iş yapan kurumlann, küresel rekabetin gerektirdiği ölçek büyüklüğüne ulaşmalan gerektiğini ifade etti. "Diğer pek çok sektörde örnekleri görüldüğü gibi özellikle küçük işletmeler çıkarları doğrultusunda birleşme yoluna gidebilir" diyen Boydak, kuruluşlann tasanm-markalaşma- üretim teknolojisi süreçlerini tamamlama yolunda çalışmalannm hızlanması gerektiğinin altını çizdi. Hükümetten KDV ve istihdam dostu olan mobilya sektörünün taşıdığı istihdam vergi yükünün azaltıhnasını beklediklerini belirten Boydak, bunun rekabet gücünün arttınlmasmda önemli bir etken olacağını söyledi. Sektörel bilgiye sahip, iyi yetişmiş kalifiye eleman sayısındaki yetersizliğe de değinen Boydak, bu sıkmtmın çözümü için meslek liselerinin yaygınlaştınlması gerektiği kanaatinde olduklannı anlattı. Avustralyalı Doka'nın yeni üssü Türkiye Suavi Gürel, Doka Kalıp'ın Türkiye yerleşimlerini tamamladıkla- rını ve sektörde kalıcı olmak istediklerini dile getirdi. Ekonomi Servisi - Türkiye üzerinden Orta As- ya'ya açılmayı planlayan Avusturyalı Doka Ka- lıp, yeni üs olarak Türkiye'yi seçti. Her türlü bi- na, tünel, baraj, köprü, sanat yapılan ve altyapı gibi inşaat işlerinde kullanılan Doka Kalıp, bu- güne kadar yapılmış en yüksek yapı rekorunu eli- ne geçiren Burj Dubai, 2010 yılında Güney Af- rika'da düzerdenecek Dünya Futbol Şampiyonası için inşa edilen Green Point Stadyumu ve Mar- maray Tüp Geçidi gibi projelerde kullanılan kalıp markası ohna özelliğine sahip. Doka Ka- lıp'ın Türkiye'de 1980 yılından 1999 yılına ka- dar çeşitli firmalarla temsil edildiğini söyleyen Doka Genel Müdürü Suavi Gürel, Gebze'de 17 bin metrekarelik alanda bulunan bina ve depolama alanlannın bu yıl hizmete girdiğini belirtti. BORSADA GEÇEN HAFTA MNfctf Işh rty*Ti • En Kıyn»l Mktin Diişük "Trakya&m robnnBoı Spart T,S,K.B TSKB Ytf. Ort. TurcuPMrol Turfccü fijrhTetaHom TörtTnBûı UluKonfeksiYon UkK Beknvı Unal Tanrn Urün. üny«Çtninta U:ri Nllıkma VIMl B«*M Vakıt 111 KÜ VMtoTAM ViM V»rt* y«. Ort. VasM VMMBMUEM Vakrf Oirifn Vakıf Yal. Ort. Vakrf GMYÜ Vtkıng Kaûfl vmt YapıveKiidıBink, YapıKrtdıbi fir. Yıp.KrrtKonyG* YuıKndiSioartı naKMmOL Yünu 2ortuEt*fji A I K M I U O M T I & t t Monsucai DOOUNT EgeProfi tpek Mdttıaauiik 6.4S9.I»! 62.512 6013,126 160,956 4,443,416 788,190 38.846,421 2,922,363 132,049037 377,203 941,529 1.526,287 17,386 529,379 1240 741 114.190946 660,743 1 33'4,. 1 424,327 1,154,425 16.810,047 3.598,57? 313,651 962,767 598,219 1,943,385 1,231.489 268,463 254,263 97,625.572 883.864 1.148.034 783,236 74,620 2,647,419 İKİNCİ B5.670 467,907 1,039,818 75,385 1,091,821 Ui*ge Aalan Çrnento 19,050 MNMBM Molemtuı O î e k * MMKMI PelroKünt lutuni BtaftNEndMI Sönme: PamuMu ŞatorFlnKlt. BoyManTekstH Ç bs Boya ÇBS Pnrtîaş EGSO.M.Y.O. Müunalakım Oh*ı TsMtt BügukÛNtı TtmUıkHold. TümtflhB ' Armada Bitgisflyar Pta*k«n U5V.133 217,411 616,121 111,833 2,844,217 260.445 044,889 El Vüku* l l '1,66 "" 1220 126 034 o'n 7.55 120 31.00 •; 35 10.40 1.13 8.00 2 1,3 000 5.» 0.(9 0 77 2 1i 2.42 320 2İ15 iıs 735 1.80 1.6? 0.71 1.17 0.55 7.35 8.72 2.52 2 53 12 60 065 1 55 5.05 183 13 'ı1 1.40 0.57 1.01 820 • i 33.75 4,51 12.00 5 ' 565 ı.ts 0.91 . • 1.15 1 !..•• 1.07 2 2' 4 4f 8.40 1.73 0 11 123 0.12 I'A L3 5 ıı; 2ft. H M 0.70 1.35 5.80 ÜLUSAL 3.70 0.61 428 2.70 !..' 5.) 1.30 1.71 1.11 2120 2.46 126 0.53 BflZALTI 119,220 2,653,004 3.725,500 1.258.403 98,159 283,131. 752,091 n,ai 57,534 020 025 0.41 li Jil 028 0.15 (i ?': 025 UI 3.92 0.73 1.51 4 1, 3 0C 73 «: 1.45 1.92 1.30 25.30 3.02 1.45 0,81 173 12.70 121 0.55 095 7.75 • 75 31.50 <:i» 11.40 ıı" 2.14 022 535 1.01 0,71 2.11 2 0 0.95 3İU 1.00 220 4.12 1,15 1.73 11,3 n t j 1.19 111.5 7.35 2.72 5 113 2.74 »40 0.18 12? 5.80 tolt» % -319" •7İ97 -922 •3.51 -1.08 -: 35 5,33 -521 3395 -0.87 -1135 U3İ 1 •9.59 f l t 5 31 -10.62 -13J3 -12.40 -7.25 •17J9 -7.10 •2.91 •135 5.18 II;,. 5.49 -1.15 o[). •7.75 1.14 •1.34 •193 •5.67 g.u 10.10 •5.71 -5.22 8.42 P A Z A R 3.70 0.12 13i: 4 55 2.72 mx>122 1.71 1.17 21.40 2.72 U I 0,53 •4.14 •13.19 •11.11 -4.3? • 1 . 1 1 -1.40 •3.85 ı.m 9 30 -11.83 •1.72 -U9 -10.17 P A Z A R I 022 0 33 053 052 0 3ü! 0.1? 026 0.27 Û3: YENİ EKONOMİ 157,969 229,673 892,911 UI 2 42 2.06 IV' 2 62 2.48 021 OJJ 0.41 0.50 029 0,18 C23 026 0 3.) 0.00 -2121 20 70 5 gg 3.33 -5.18 tılü 0.00 (I 0)3 PAZARI 153 21.5 2.06 0.00 3!.:' -16.47 m Ayt* VMM s •14' 76 -1İ55 14.09 15*1 •6.12 -12 55 4 211 7.79 •5.1S •1.37 •5.75 0 11.1 •9.5! 1 1» •Sİ •5.61 -27.71 ıı. -;ı 10(4. •25.49 -1327 ., ıç 11 11 13 3'. ..;•;[ -0.59 10,11 •12.50 -i.se 0.61 •0.73 -5.71 25 E; IJ 33 -5.71 -5.22 12.12 lıftl 25 S -17.51 2.34 2 26 13.71 1.54 OI.4 14 Ri •4.85 45.45 -S.39 •13,11 -4.55 -39.53 tı m 204 •14.71 15 .'.: 25 l, •3.70 -125 -2.55 -122 0.97 % ""•5651 1 95İ16 i •33.88 1 •15,36 i •20,69 i •21.72 i •21.41 i 4.64 i •5.19 •14,38 •29.91 000 : -44.77 i 0.00 i -8.56 i -43.89 •57.94 ! •4710 I -65,53 i •9.52 -33.96 i •2748 I -24.14 ' 10.20 i -29.13 i 14.60 i -30.86 i -56.28 i •35.68 i -26.19 i -2723 i -33.96 ! -16.31 i •17.98 i 47,18 i -31.98 i •2395 i 17.89 i -20.80 ! •61.49 i •36,15 i 12.31 I «29 | •3.42 -34.96 : •19,46 i •42.06 1 3.66 29.52 i •5321 i -49.04 I•27.59 i -58.06 •59.00 •7.41 1 -30.95 i -33.33 ! •63.49 -31.58 -21.05 .J | -32.30 2127 •31.58 Y Yatmm Fonu Adı AHW FCWLÂA MınF«*ı BoırılıtaD «vttlı Ecncttf «nıfe tttltaı M Tırtlmü B«>7 D* 1'.! '3.': •(.!'-) Slfi fmrabu* OtQ CVsiül- 1 * D*û iı'-" )'ı ı IV'. GloMlrto DPH« 8 â M H w İM KallııraBv D S HSKIM oSr 3,.ı..|.yıh-ar. Daü fekatank D< HV U. ZınatSH DtO YloKıMıVll D Uiî'r M IV.-, O.i'' ; k'|l f M ErrriM(ıınTSıj f;j.:.:r.''-5 LK" AUınk O j TmUnYıt H to M OıtoıMı D» UeUıVıt M BjntMkn SSj 15KB D>) RMndSmı fnınıY» Ikg » M J J U » » İ M Mera-.Bıtf Onj DsouoaTk D*^ GntSnOaİBj: Yapı Krodt Yat- OrdPon T n k M n OeJ Tefa Ysl Tıtı&0Û7ftl Ivjnllm D^ QarrtM.Pm.m0 EnmuFo*. BcmMDOJIKTl GM»U«ı U100 rJBM T*r» SIPilFail Utrt O n S r t U10O Oy*0«* U3C 1)6** 1130 MsfhaAiu VKB MKBU1D0. ıı.L. onlBinl':! . «a Yal U30 ZnHUan IUKB30 AK»* U33 Vkltanl U30 HSDCYll. U30 VDJK/M.YI1 U30 b Y l D m J l r E A U GanrııBıı U30 DÖ»Jonaal>L20 k B*T^ U'Mah JsıSaüSft. AT Son Fiyatı 0.012104 0.051419 IÜW.. 002(110 1!,«99O8I 0.01İ953 0073669 TI.3 !3ı.3 0910943 o- ı ı . l l •: 0 3112,5 . HıVıVİ 21*311 0 301039 02414ü 3,137976 0174207 006423! ,'< " * : D100İ9I ır.',.'ı '•{',': 1 i |. V.' 2i5i ••: i. (.11513 2171791 0011M! 43085155 0.632321 0051427 D I H M I ııı'j!.': 0,017713 0.050444 0.0X818 0,043338 ; . ' , ' • ' i,u|."5 Hv3i, IS4Ö66 • 1.İ3İJ: .. : ÜW: '"İ ..f.i'ıi.,,-'3 5,:. 0B3712 1456054 0058985 13.175711 11415118 0.O15İ71 0005510 . ' 1 : 4 " " ».021701 B036062 :. 14 .•- 3 11 .' . ..K,.:.:.' İIİIİ3İ..5 •51 .13 Illl"! 5:1 0176121 1019159 !5|.': .5.5: 0014347 11.0195» 0 026237 1 R Hafta FarkıK 0.9l« '' 115. :. 113- -0.04H •O42K t B*. ![:!'.. -1DIS •1.03» 105» -l.D9« -1I9K 151S 1 S2S 53t •u» 151». ıcî* -1.87* •1.7» I 1(1. : ; ii5 •IB-, KV UJ: •1.14* -213* •îie* 5 2<V. 5 (D4 - 5 ,'1' 3 ."A 32V 3Î3" 3 53; •İS4» 3 İ S * 39Ks (I4M İ3H-, İ25-. 123-., 4H5' 5 "34 5 J 1 '. •2.7» ilt'i. iii-! •182* 401% îl'53 411* 4 y\ i 355 43.3 ', 3 l L 4 37S (33". •4.41* <!*-. •4u* 5.74S 1 M F Yatınm Fonu Adı —HİİSBHB—HeHFonki TıtauUnk rkaa MımaYal. naa Haam Hıt» Brttlî"YKB H m FotnYlt M«lD. Teb ¥M H E » GMAVal H H I SMIıaUanDH* ' 6nnMın.Da) Hm «w* Hna HSBCB.Vk.VOnHc « r r t Hrae IntnYal Hsse TSKB Hna G..:5ı!:|!j,ll|.,''-..l ffr* Mrak Kamv Fonlan (3 Ü M f !İ|rt j''tl" Vüufbad. B»*H YlpKnckYal Klrma Hnmva. Karrta AtaVaa K m 1, L'.T: Kım MıMr Km MMirtı Km YKB [ m Dandrt K m OlOftYıL Klrml TacırleıMftn Ttb Kırmı FlaynKjna JaTwt k * Kıma ûral FffMn T» AlırtoOm YKB KoçAtKSıg « * * A-uajkı Ojf4 OyAüank AaOvak SakW Fontoı a*rM«ı,D. Injaal AW*A MMKur. MİMS l'f.l.i'i YKB YBMK BTIP1 FOIUB «m rannı Dnnjta Un «Uvıl Ali İK «tl İ!İ4«Jİİ*l«n OtJittııFonlın U.'* ';V.''li:ıKU-l î İ r t n * Dag 5»'mltMw PürtYûf) YKB Dag iulYıi [» TBÖ Ya. 0 * Htoi 0;ıiEwı P01 Tsb E£"TııalBll OlJ •j'>Ht,ıt üiM 0 N Son Fiyatı OÛÖÖİÎS 2.685174 f lı':).., 1.190064 (1)11) 1, 0034510 21.910161 ' ,:' 1 4 0025950 Hl.",!,.': 0.03O971 D.OI98C7 1 I l l l " • 0.727756 0.009793 0O329» 0.151707 0078665 1544112 111(6» 0 »155 0.032917 0.028015 0,013713 0440911 17,327«3t 0062411 9,743823 04687(0 0H7Î4» 0,CX496t 00367(1 11 "5,3 5i 0685786 1.591599 8.009318 0.015977 0557131 0271128 007IS28 0425000 0.01674] 0.049723 1309736 oııım 8.011951 0.012111 35J79770 0015209 (1.015061 0,038344 0,020507 I"ı5. !'• 10,290477 .IİİÜ: 035S7IB 0.0170(4 :• ı-.'.VF IKH2II1 3282716 • 4 , ' 0.013592 : " . 0.013387 0226520 L A Hafta Farkı% "31B 115,,. 51H3 : ; ' İ83* '• 3(3 •3.43* 3 İ I S '- 44». : -r,',i". 3 65-: •4.17* -421» lli.ii 3 21'-. C'.Ol'-- î 1:444 t li'.- 097i 1113:. 1 105, I.1K 1.5105 !Sıa* - I J I T H •1.72* 2.23K 5L.3.. 3 55> -083H •2.95« •4,14li •325» •4.92» ıju l:<!'. İM* 0 32:, lı'll'. i ı . •':•'. 6 37v. 127* 11 »,-. 1.1"';-" 024* ÜIS-. 023* o'i! H '.'•- 022» R 1 N Yatmm Fonu Adı —T»rar«rtı—Djndas U-ıli. De8 Tat CGm: lo-l.li-ıı- OrtıV.D. An Yıl Dag. Etındtt Dag riımlllM V lnT.li:-... l'.vlhl' HSBCYlt D« MM t« TatYat. Dag rltUant Dt). «ja» Dag v**a*Oa) HSeCYalV«.\taH.O. 1,;:...!:..: N HflÜJ •.5:31. 33 frelPort RaymaıdJaiTMB «sYat & i Pmt Y6n. D. YKB Ki)Aır.Dag YKB Ö7IİB, Bjy rvn D TabY«*Bİ)yOn»»ra.D. SamlB«i.Hıl DaJ «radoMajTil Dag. FnanMSUmt.D. O n t B n o m B . D, fın«»*haAUa) (nlJ'Ygt rjaj' aMMn M KıtınaB» Dao. ( 1 f *YH.BT(,Dı4. ıhYatBülAmD. KtM. DagBrtuır «•KjaıtOurt C. Mrtj ForMn « M B D Uıun B. TStliMUFUSt .ı5i,.:ıkM3. MratartSaıtaı KB Duya Fgnın jmFmlıı Baıt Krmı IS(»,L:ı •MMMan Ull «toltal LU aleant LU İ M ('""":. ıi. aUanbrt LU rmValLU IMYat LM *Y«. LU toftar* LU S 5 kMMLM B. BB«." Bi* 1-1 LıM «sYaLHın D* LU • m r j j m ı-ıı m U t t i LU ıpK'MYal. IU «&!** LU tart LM nanaMt LU MlanaımBM LJMt AüYal LM ZnalBw LM YatntıFntm LM TSKB UU Oy»W» LU Uf>corTiCap*tal B Tpi unrlB UU HSSCBMı İM E Son Fiyat —ısm1, .-.!•: 3 53.55 0.027771 |.,:,3i.' 2,110113 0.031365 5,044138415 0691271 0,015704 0ÛM218 0,413197 0.996241 • 0.015311 7 i |i . 53 ' • ' • : : : • 013 ,3' !.3'., OM'.. I.K5.' 1:14': ...;.. 3'i 4<7I'' ' ırın: .;::. •: Fn:ıi[15; M~.i !".: . 14.784586 ı'.f.. :.."•' 0.053341 i.!"'<' 0İTOS37! 0.015290 109.620077 0.010459 0.010435 0.017014 0039495 0,02145» 0.020311 ••", , " - . ' • • F . 1.058714 0.026251 « c 1. 3 "ii:5, 5545.. 35355 i.'iii" ,,,. .. ı'ii" 743*27 L019217 '.,5.05 55'57: 5 'Hî • 1,13 55155 '::.:':>•. .51357 5-..45I 15'3İ. 671 fî II L024S84 5İ45, 24.132380 G E Hafta Farkı% 1İ2». 11553- II5İ\ H5İ-. 1)21?, 11;:.: • 4 . • 4 . . A A A • • ;::. 17r. .17* .17* !' İ5İ. I2İ IU. 15- 354 3.. 3,'." '.;' :r M 5.5 15'. 13= If 53" 5' 33' ! , " • ' 35'. n> M •126* •îffl« •112» 021* 105* 0.1!* •Wf. •0.74* 0515. :,'« 2i* 5ı. 2ı' : - ' • : • - : • - " • 5 ' • • : -5" 2" 251 51 ' 251- 1 ! " 74: 31- ! ! • 24' 24- 24i 24: 3i: "3" 5.İ- 53- " " T İ R D Yalnm Fonu Adı —VKB1 m— Vaıfbir* LM GvantıBsı, Lıtıl Tab LM TüuSnnt LM KaHuımBan LM I ? Son Fiyatı 0.102692 22.244671 23693463 2.414727 7.594028 133575013 0040940 EıodsoçnSt T*BJO30 548 Akbar* L M If Barvh Lıkıl litovat L U TMlMMy LU OarantBan üıo ItatManJı LU EhifKta LM Ga*Yat LU kUıı ÜU rı.nr.i'-:: 15:', TK) GaaunyttDar. BmManDag OMEIv İYabmı SiluDao TahvüvaBooû Fonlan lıBTİBfüHOEDınfl l«Yal T/B AkDank PnmumT/B ItBankBity.Amac. T/B YKB OnVmT/B BartpoiMKvalCB. T/B TabVlt Ttfni KaUariı l a M lıSank T M YıaKıatlYlLUlV T^tkhbar* T/B GaaiYH. T/B TSKB T M Z l M Y t T-B Tab F M T n B Yalnr.FıniU T VıMbrt T>aB "ZmtBv. T-B OocalMan TvıB E n t a a T a B FontYalu.D T/B AlaYal Tatnl CamBan. TaM VKB TIB{JXW) lUnmnBtnt T M KSBCBillı Triltl llBant T7B(USDEbondl FomBank UıırVT/B kEVA.Dai.Bi.STA GnntıMao T M »*ıHw* BoAmT/B FrOTtal İ M İBb T/B HS6CYU T7B OnnlıBm Ö^Baı T/! MıblrfıûnlBanPnt. T/G toa* TDMI Vaktat T f B p n t Oıatrırt T M Tab Vat.YSo. Fta. T/B KıüımuYaL TvaB DaruMTk Tafıvl YBHKFoian AW** öral Baı*Jl D. GamlıBan. YBMK OjlkSJ* YBMK 14 947744 96412450 0011341 0014202 56519121 002352! 0117815 1026201 0.130523 0,012067 0.011117 0,015380 0117611 0.011160 0013115 0012744 0.DH775 2260786 0,016211 009O645 27166244 43176613 0.051124 0016992 0D1M82 4.547824 96422013 0,014010 0.1(102! 181114135 51.067225 0,785720 0.014173 0OI5O90 0.020474 0027796 12961230) 0.O26381 0.021443 0.064579 00106M IIE94351J 0019306 5.354097 0.013641 58.811519 6112039 0.195» 001(203 0.011979 0.041101 0.009851 t(55:5. 0025685 0994101 0300076 0010414 1: [.'535._. 01617ü H a f t a Farkı% 022% 1 022% i 022» 022* j 022* ! 0.22* | 021» 0.21» 021» j 021» 021* 020» 020» 020» i 020» 0.19» 023» 020» •0.15» 1.53» 021» 021» 026» 026* 025* 025* 024* 024* 023* 023* 023* 023* 023* | 1.22* 022» ! 022» 022» 021» 021» 021» 021» 021» 0,19» 0.19* i 01'!'-. j 011* i 0.18* 0.11* : 0.16* 0.11* 0.14* 012* 9,12* j 0.12* ! o!io* j 0.08* i 0.06* 4.05* •0.1?» •019* i •0.5K i •0.54» | 014» ! 0.07» i •0.05» ! YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Yoz Saplantılar Günümüzde yaşanan haksızlıklarda, istismarda, yolsuzluklarda, çıkar sağlamada, siyasal ve eko- nomik kandırmalarda, değer yargılannın yozlaşması, yanlış saplantılar etkili olmaktadır. Maddi açıdan zengin olma saplantısı; marka kullanımının, gösteriş harcamalannın kişiye itibar kazandırması, yaşamın statü simgelerinden oluştuğu aşılaması ya da ya- lanı, almanın vermekten daha akılhca olduğu ka- nısı, mutluluğu sadece maddi gönençte (refahta) arama yanılgısı, yanlış kullanımlara, haksızlıklara, istismara, hatta mutsuzluklara yol açmaktadır. Ne yazık ki bu bağlamda kültürel yalanlar söylen- mekte, yanlış yönlendirmeler yapılmakta hatta din; bir istismar, bir aldatmaca aracı olarak kulla- nılmaktadır. Paylaşarak zenginleşmek yerine, ala- rak, üstüne oturarak, haksız edinimlerde buluna- rak yaşam, manen yoksullaştırılmaktadır. Dinler, büyük düşünürler, genelde insanlığa şu tür iletiler, öğütler verirler: "Bu dünyaya, yaşama- nızı, variığınızı paylaşmak için gelirslniz. Vermekal- maktan daha kutsaldır. Kefenin, giyeceğiniz en son giysinin cebi yoktur; öbür dünyaya maddi bir şey götüremezsiniz." Bu tür iletiler, öğütler, yol gös- termeler ya yeterince vurgulanmaz ya da dikkate alınmaz veya geri plana itilir. "Sürekli alan, istismar eden, haksız edinimlerde bulunan, yaşamdan son- ra kaybedecek;paylaşan ise kazanacaktır." Hemen hemen tüm dinlerin ortak aşılaması, telkinidir bu. Ancak günümüzde dinlerin, ne yazık ki etik, yaşam felsefesine ilişkin yönleri değil, şekle dönük yön- leri ön plana çıkarılıyor. Din bir baskı aracı, güçlü- ler lehine çıkar aracı olarak kullanılıyor. Tarih bo- yunca da dinin amacından saptırıldığını gözlüyo- ruz. Ne yazık ki, din adamları ya da kendilerine böy- le bir etiket takılmış olanlar, güçlülerin çıkar amaç- larına alet ediliyor, belki karşılığını da alıyorlar ••• Günümüzde insanlara dürüst olun, düzgün dav- ranın, haklının, güçsüzün yanında yer alın, sözü- nüzde durun, insanları kandırmayın, cömert biryü- rek olun, her açıdan temiz olun gibi iletiler verile- ceğine, dinin özüne, akli yönüne vurgulama yapı- lacağına; şekil tartışmalarıyla, hurafelerle, salınan korkularla, cezalandırma, göz korkutmalarıyla, aydınlanmamış, biraz da kişisel çıkar beklentisi yük- sek, şekli öze yeğleyen toplumlar, güçlülerin is- tekleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Din kis- vesi altında iyi niyetten, etik temellerden yoksun davranışlar, ne yazık ki yozlaşmayı hızlandırmak- tadır. "Vermek almaktan daha kutsaldır" denir. Ya- şamda mutluluğun maddiyattan geçtiği savının en büyük kültürel yanılgı oiduğu savunulur. Og Man- dino "Sahip olmak ya da almak mutluluk getirmez, mutluluk yalnızca vermektir" der. Albert Einstein insanın değerini verdiği ile ölçer. "Yaşamanın özü, ardında iyi bir iz bırakmak, iyi etki yapmaktır" öğü- dü yapılır ancak uygulamada vermek değil almak ön plandadır, çabalar almak yönündedir. Para, ser- maye kutsanır. Insanların değeri, sahip olduklan pa- ra, servet ile ölçülür. Dünyanın en zengin 100,1OOO kişisinden söz edilir. Insanların bu tür listelere gir- meleri özendirilir. Sermayenin dini, milliyeti yoktur aşılaması yapılır. ••• Dinci politikalara, dinci, tarikat mensubu işa- damlanna bakın; sürekli alırlar, sürekli servetleri, mal varlıklan artar. Dinci politikacıların yeşil sermaye di- ye nitelendirilen din ve dış destekli işadamlarının ülkemizde 20-30 yıl önceki mal varlıklan ile bugünkü mal varlıklarını karşılaştırın, ne denli bir alım işta- hı olduğunu görürsünüz. Bu arada ufak tefek ve- rişler de tabii olur. Halkı düşünen, veren işadamı imajı da verilmeye çalışılır. Kimileri de aldığının ka- çını veriyor sorusunu sormadan, bu görüntüye ina- nır. lyiliksever işadamı, halkı düşünen politikacı sı- fatı da yakıştırılır. Din ne yazık ki bu oyunda, cambaza bak rolü- nü üstlenmiştir. Kimileri toplumdan sürekli alırken, din adamlan, işin şekil yönü ile, türban tartışma- ları ile toplumu oyalarlar. Sermayenin, emperya- lizmin güdümünde din ne yazık ki, toplumsal ay- dınlanmayı, doğru düzgün davranmayı engelle- mekte; yoz saplantılara yol açmakta ya da des- teklemektedir. 15 yaş altı sîgortalılar încelemeye alımyor • Ekonomi Servisi - Sosyal Güvenlik Kurumu tl Müdürü Ali Gencer, yeni Sosyal Güvenlik Yasası yürürlüğe girmeden önce on binlerce kişinin sigorta girişi yaptırdığını belirterek, "Son gün 9 bin 500 kişi kurumumuza müracaat ederek sigortasını yaptırdı. 15 yaşın altuıda sigortah olan binlerce kişi var. Bakanlığın talimatı ile bu kişileri inceleme altına alacağız. Eğer 15 yaşın altındakilerin çahşmadığını tespit edersek 500 YTL para cezası keseceğiz" diye konuştu. Goldaş yöneticilerine işlem yasağı geldi • Ekonomi Servisi - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2004 yılında Goldaş hisse senetlerinde yaptıklan fiiller nedeniyle Goldaş Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalınkaya, Goldaş Kuyumculuk Genel Müdürü Mehmet Sedat Yalınkaya ve Ali Kerem Yayalar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, söz konusu kişiler ile şirketler hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi. Dünya Bankası'ndan 600 milyon dolarlık finansman • Ekonomi Servisi - Dünya Bankası, Türkiye'ye, ihracat fîrmalanna finans desteği amaçh 600 milyon dolarlık ihracat Finansmanı Aracıhk Kredisi'ni onayladı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, kredinin, ihracatçı firmalann uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmalanna katkı sağlayacağı belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog