Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA FORTIS *s- Bir rüzgâr Şapla Dağı'ndan Madra'ların derinliklerine iner- ken, kekik kokulu bir esinti ya- largeçeriçinizden... Mehmet Başaran'ın "Yüre- ğinin Sesi, Zeytin Ülkesi"n\ oku- yorum... Benimki geçmişe bir yolcu- luk... Kaz Dağı, eski adıyla Ida Dağı... Homeros "Bol pınarlı Ida" diyor "Işık Sahili"ne, Kaz Dağları'na... Zeytin tarihin ilk çağlarından be- ri kutsal bir ağaç olarak tanınır, zey- tinyağı da öyle... Güre Köyü benim ilkokulu oku- duğum yer. Güre'nin yamaçlarında Gelin Çamı... llkyaz sürgün verdiğinde ilk dura- ğım Kaz Dağları'nın etekleridir. ön- ce Edremit'e gider, Yanık Değirmen Mahallesi'nde doğduğum evi ararım ama bulamam. Güre'nin CHP'Iİ Belediye Başkanı Kamil Saka'yla, sınıf arkadaşım Ali Balya'yla Gelin Çamı'nın oralarda bir lokantaya gideriz... Altın avcıları Kaz Dağları'nı, Biga Yarımadası'nı, Madra Dağları'nı mesken tuttu... Haberiniz olsun kutsal zeytin ağaçları kesilmeye başlandı, kızıl- çam ormanları elden gidecek... Murat Narin hem zeytinci hem de çevrecidir... On gün önce ören'de oturup uzun uzun sohbet ettik... Sorum şuydu: "Türkiye'de zeytincilik nereye gidiyor?" Murat Narin Türkiye'nin üç-dört yıl önce zeytinyağı üretiminde Ispanya, Italya, Yunanistan'ın ardından dör- düncü sırada olduğunu söyleyip ek- ledi: "Şimdiaraya 150 bin ton üretim- leTunus, 134 bin tonla Suriye girdi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Zeytin ÜlkesL. Türkiye ise altıncı sıraya geriledi..." Dünya altıncısı Türkiye 125 bin ton zeytinyağı, 300 bin ton sofralık zeytin üretiyor... Tunus ve Suriye'de zeytincilik devlet tarafından destekleniyor; koo- peratifçiliğe önem veriliyor... ••• Dünya altıncısı Türkiye'de, 15 mil- yonu yeni fidan, toplam 140 mityon zeytin ağacı bulunuyor... Oysa Suriye, 90 milyon ağacı bu- lunmasına karşın zeytinyağı üreti- minde Türkiye'nin önünde. Suriye'de her yıl 10 milyon fidan dikiliyor. Dünya birincisi Ispanya'da 325 milyon ağaçtan 1 milyon 25 bin ton zeytinyağı, 400 bin ton sofralık zey- tin üretiliyor... Italya 500 bin ton zeytinyağı çı- karıyor. Yunanistan'da ağaç sayısı 170 milyon. AB zeytinyağında kilogram başına 1.32 Avro destek veriyor. Türki- ye'de ise kilogram başına 20 Yeni Ku- ruş. Murat Narin diyor ki: "Bizim istemimiz kilo başına 1.20 YTL Zeytincilik böyle kalkınır." Tariş ve Marmarabirlik bu konu da sıkıntı yaşıyor... Devlet kooperatifleri desteklemi- yor... Edremit Körfezi'nde Ispanya, Ital- ya ve Tunus'un "aracı tüccarlan" za- man zaman zeytinyağı topluyor üre- ticiden... Geçmişte Italya'nın aracıları kilo- su birdolardan zeytinyağı aldı... Unutulmamalı!.. Şimdilerde AKP iktidarı özel- likle Güneydoğu'da üretici borçlarını erteledi... Peki Ege'de, Çukurova'da üreticiler ne olacak? özellikle zeytin üreticileri!.. Iklim değişiklikleri zeytincile- ri vuruyor..._ "Zeytin Ülkesi"nde üretici zorla- nıyor... Tunus AB'ye aday ülke olmama- sına karşın (Gümrük Birliği anlaşma- sı da yok) yıllık 56 bin tonluk kotası- nı kullanıyor... Işin ilginç yanı, Tunus AB ülkele- rine gümrüksüz dışsatım yapabili- yor. Neden? Tunus Uluslararası Zeytinyağı Kon- seyi'ne (UZK) üye, Türkiye ise üye değil!.. Bu yüzden AB, Türkiye'ye güm- rük vergisi uyguluyor!.. • •• "Zeytin Ülkesi"nde zeytinciler ge- lecekten kaygılı. Kaz Dağlan işgal al- tında. Altın avcıları oralan mesken tut- muş... En iyisi yazıyı Mehmet Başaran'ın dizeleriyle bitirmek: "Çalışanlann kokusunu getirdi rüz- gâr Sallandı uzun kavak Evler gördüm yoksul suskun Köyle iç içe bir ak taşlı yer Kimi alttaydı insanların kimi üstte Sonra deniz aldı gözlerimi Sonra Madra Dağlan Baktım Edremit Körfezi'ndeyim Hüzünlü bir sevda gibi içimde ak- şam Efsanelerini söylüyor mavi mavi Kulağımın dibinde Ege" hlkmet.cetlnkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 CERİ DÖN' ÇAĞRISINA ÇİLLERDEN OLUMSUZ YANIT lstanbul Haber Servisi - Eski Başbakan ve eski Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Tansu Çiller, Demokrat Parti (DP) Genel îdare Kurulu (GÎK) üyelerinin partinin ba- şına dönmesi için yaptığı "geri dön" çağnsına olumsuz yanıt verdi. Çiller, "DP Genel Başkanı Süleyman Soy- lu, seçileli henüz dört buçuk ay ol- muşken böyle bir karar yersiz olur" diye konuştu. DP Genel Başkanı Soylu'nun, Çil- ler ile görüşmesi için GlK üyeleri arasından seçtiği yedi kişilik heyet, Çil- ler'i dün Yeniköy'deki yalısında ziyaret etti. Çiller, aralannda DP Genel Baş- kan Yardımcısı Nevzat Ceylan, DP Genel Başkan yardımcılan Necati Yönder ve Erdoğan Sezgin, GlK üyeleri Mustafa Eraslan, Turan Gü- ven, Melike Elitaş'ın da bulunduğu heyetle yaklaşık bir saat görüştü. Gö- rüşmenin ardından gazetecilere açık- lama yapan Çiller, "Ülkemiz her ge- çen gün kamplaşma ve bölünmeye sürüklenirken parti için bizim yap- mamız gereken olağanüstü kongre değil, parti içi bütünlüktür. tleride bana olan ihtiyacın devam etnıesi durumunda konuyu yeniden de- ğerlendiririm. Ancak şu an böyle bir düşüncem yok" diye konuştu. Sürekli arlan eiektrik ihtiyacı, dünyaya /arar vermeden nasıl karsıianır? 1 Siemens Çözümü: Yüksek verimli enerji temini. Geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler, dünyanın ihtiyacı olan enerjiyi en verimli şekilde üretip dağıtırken, zararlı CO2 emisyonlarında önemli oranda düşüş sağlıyor. www.siemens.com/answers Answers for the environment. SİEMENS -ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog