Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Devler Ligi'nde zirveye oynayan takımlar kasalannı da dolduruyor Futbolun zenginlerligiSpor Servisi - Futbolun artık dünyanın en büyük endüstrilerinden birı olduğu, bu oyunu takip edenlerin bildiği gerçeklerin başında geliyor. Milyon dolarlar alan futbolcular ve teknik adamlann maaşlan zamaıı zaman ülke gündemini meşgul ediyor. lşte bütçesi devasa büyüklüğe ulaşaıı futbolun en ilgi çekici organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi de bu sporun ne kadar endüstriyelleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çarşamba günü oynanan Manchcster United-Chelsea finalınin ardından ortaya çıkan istatistikler dudak uçuklatıcıydı. Enltârhsı United Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester United gelırlerde de bınncılığı kımseye kaptıımadı. Gruplardan kupayı kaldırdıklan fınalc kadar uzaııan yolda toplam 23.7 milyon Avro gelir elde eden Kırmızıları, 19.8 milyon Avro'yla Chelsea ızledi. İJlkemizi bu kupada tenısil eden Fenerbalıçc 12.4 milyon Avro, Beşiktaş ise 6.6 milyon Avro kazandı. Ancak Siyah - Beyazhların bu gelirinc Del Bosque davasından dolayı UEFA tarafindan el konuldu. Devler Ligi'ne katılan 32 takını topladıklan puan ve tur primleriyle toplan kazançlan ise yaklaşık 300 milyon Avro'yo ulaştı. Kupanın en çok İcazananlan tngiliz takınılan oldu. Devler Ligi'ne 4 takım gönderen lngilizlenn 3 ekibi yanfînale kalma başansı gösterdi ve bu 4 takımdan ikisinin final oynaması kazancı 80 milyon Avro'ya kadar çıkardı. TV gelirleri Kuşkusuz Şampiyonlar Ligi gelirlerinin büyük bir kısmını TV yayınlanndan elde edilen para oluştııruyor. Hcr geçen sezon artan gelirlerde TV yayınlan yine birinci sıraya oturdu. UEFA'nın açıkladığı rakamlara göre TV gelirlcrinde 2007/08 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele eden 32 takıma 824.5 milyon Avro dağıtıldı. Bu artışın en büyük nedeni olarak da takımlann ve UEFA'nın kâr yüzdelerinın değişnıesi olarak gösteriliyor. Geçen sezon TV gelirlerinin yüzde 75'ini alan takımlar, bu yıl ise gelirin yüzde 82'sini kasasına koydu. Şampiyonlar Ligi artık bütün takımlar için büyük önem taşıyor. Zira, ekipler en büyük kazançlannı Devler Ligi'nde sağhyor. Takımlann toplam bütçeleri, topladıklan puanlar, tur prinıleri, TV yayınlan, isim haklan, tbrma satışlan en büyük kalemlerin başında geliyor. Bu kategorilerde ise aslan payını ilk 10'a gircn takımlar alıyor. Manchester United Alex Ferguson'la zirveye çıktı. TAKIMLARIN DEĞERLERİ PORTO: 125.500.000 AVRO LİVERPOOL: 288.200.000 AVRO MARSİLYA: 128.350.000 AVRO BEŞİKTAŞ: 63.250.000 AVRO CHELSEA: 424.150.000 AVRO SCHALKE: 112.450.00 AVRO ROSENBORG: 23.100.000 AVRO VALENCIA: 223.500.000 AVRO R.MADRİD: 349.800.000 AVRO OLİMPİYAKOS: 67.300.000 AVRO VV.BREMEN: 149.100.000 AVRO LAZIO: 99.150.00 AVRO MİLAN: 278.100.00 AVRO CELTİC: 76.950.00 AVRO BENRCA: 95225.000 AVRO S.DONESKT: 92.000.000 AVRO BARCELONA: 398.900.000 AVRO LYON: 194.850.000 AVRO RANGERS: 79.350.000 AVRO STUTTGART: 102.100.000 AVRO M.UNITED: 348.550.000 AVRO ROMA: 231.350.000 AVRO S.ÜZBON: 74.700.000 AVRO D.KİEV: 57.900.000 AVRO INTER: 289.050.000 AVRO F.BAHÇE: 92.500.000 AVRO P.S.V: 83.150.000 AVRO CS.K.A: 92.550.000 AVRO SEVILLA: 187.300.000 AVRO ARSENAL: 249.650.000 AVRO S.PRAG: 24.925.000 AVRO S.BÜKREŞ: 27.725.000 AVRO 1938 TAKIM ELBİSE Telekom maçmda Ufuk Sarıca'yla tartışması bardağı taşırdı Beşiktaş'ta Kaya yolcu CAN İŞBAKAN / ADNAN DINCER Şampiyoııluk parolasıyla girdiği Beko Baskctbol Ligi'ne yanfinalde veda eden Beşiktaş Cola Turka'da elenmenin faturası Kaya Peker'e çıktı. TAU Ceramica'dan büyük umutlarla transfer olan ancak sezonun ilk yansındaki performansını kritik maçlara taşıyamayan ulusal oyuncuyla yolların aynlacağı öğrenildi. Bu kararın alınmasında Kaya'nın disiplinsiz davranışlan başı çekiyor. ULEB Kupası'ndakı Fınal 8'de Galatasaray Cafe Crown'a elenen Sıyah - Beyazlılarda Kaya'nın ltalya'dakı ısteksiz tutumu ve Apodaca'yla tartışması ulusal oyııncunun gözden düşmesıne neden olmuştu. lstanbul'a dönüşte kadro dışı bırakılan Kaya, takım arkadaşlan ve yönetimin isteğiyle yeniden Beşiktaş Cola Turka formasına dönmüş ancak SİNAN ERDEM'DE FİNALE DOĞRU Spor Servisi - 3. Ulus*al Sinan Hrdem Tekerlekli Sandalye Basketbol Tunıuvası'na dün yapılan maçlarla devam edildi. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfi'yla (TESYEV) Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun ışbirliğiyle Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada alınan sonuçlar şöyle: j taraftarlar bu durunıu hiç unutmamıştı. Siyah - Beyazlılann buluştugu internet sitelerinde ulusal oyuncuya öfkelerini dile getiren yandaşlar Ankara'daki Telekom maçında da tezhüratlanyla Kaya'ya tepki göstermişlerdi. Ulusal oyuncunun son olarak yine başkentteki karşılaşmada yardımcı antrenör Ufuk Sarıca ile tartışması Nığde Bedensel Engelliler- Eskişehir Engelliler: 43-36, lzmir B.-Beşiktaş: 37-73, Hatay 4 Yol Engelliler-Batman Engelliler: 37- 35, G.Saray-tstanbul Engelli Yıldızlar: 84-38, lzmir Karşıyaka Engelliler-Eskişehir Engelliler: 66- 34, Hatay 4 Yol Engelliler-Niğde Engelliler: 45-50. I bardağı taşıran son damla oldu. Hem yönetim hem de antrenör Ergin Ataman, Kaya'nın tavırlarının takıma zarar verdiğini düşenerek deneyimli oyuncuyu gözden çıkardı. Gelecek yıl bütçeyi korumayı planlayan Siyah - Beyazlılar böylece yeni yapılanmada sözleşmesi sona eren Kaya'ya yer vermeyecek. Çok Önemli Bir Yasak TFF Yönetim Kurulu, 13.05.2008 tarihli toplantısında profesyonel futbolcu ve özellikle üçüncü ligleri ilgi— iendiren çok önemli bir yasak kararı aldı. Bu sezon- dan geçerli olmak üzere 30 yaş dahil ve üzeri fut- bolcularla sözleşme imzalanmayacak ve 2009-10 se- zonundan itibaren de 24 yaş ve altı futbolcularla söz- leşme imzalanmasına, aynca 25-30 yaş arasında en fazla 6 oyuncu ile sözleşme imzalanmasına ve bunlardan sadece dört tanesinin müsabaka isim lis- tesine yazılabileceğine karar verildi. Bu karar başlangıçta iyi incelenmez ve sonuçlan dü- şünülmezse olumlu gibi görülebilir. Sanki genç futbol- cuların önünün açılması anlamını taşıyacak bu uygu- lamanın, profesyonel futbol mesleğine ömür biçme açı- sından öldürücü bir darbe olduğu gerçeği düşünülmeden ortamın bir kaosa dönebileceği nettir. Yani bu sezon Hakan Şükiir, Rüştü Reçber, Ibra- him Üzülmez, Tugay Kerimoğlu, Ümit Karan, Emre Aşık ve bu yaştaki birçok profesyonel futbolcumuz üçüncü ligde sözleşme imzalayamaz! Hangi gerekçe ile olursa olsun, bu tür kararların alınmasında hiç olmaz- sa ilgili kuruluşların ve bu alandaki deneyimli uygula- macıların fikir ve bilgilerine başvurulmalıydı. Bu yapıl- madan alınan kararın, üçüncü liglerde ve profesyonel futbolculardaki şoku ciddi bir tepkiye, paniğe yol aç- mıştır. Şu günlerde süper amatör finallerinde başanlı ola- rak üçüncü lige çıkmaya çalışan takımlarımızın birçok önemli futbolcusu bu kritere uymamaktadır. Futbol ya- şamını 29 yaşında sona erdirmek anlamını taşıyan bu karar, çokaceleci bir şekiide ahnmtştır. Çünkü ülkemizde futbolcu çok başanlı olmuş ve profesyonel takıma yük- selmişse 18 yaşında profesyonel olmaktadır. Türkiye'de genç futbolcuların oynayacağı takımlar ve kategoriler bellidir. Profesyonel yaşamda futbolcu, sağlıklı kaldığı sürece başarısını ortaya koyar. Yaş, futbolcu için kri- ter olamaz. Buna benzer bir karar da Bank Asya 1. li- ginde alınmıştır. Bu yıldan itibaren iki Türk gencin kad- rolarda istihdam edilmesine olanak tanınırken 21 yaş altı iki yabancı futbolcunun da transferine izin verilmiştir. Yani burada kendi gençlerimize kadroda 7 forma ka- lırken üçüncü liglerde de 30 yaşına gelen profesyo- nel futbolcuya "Sen artık amatör ol" denmektedir. Bu karann futbolun asıl eğitim ve deneyim kazanılan ama- tör liglere dönecek profesyonel futbolcuların sonucu, gençlerin burada kendilerini geliştirme ve amatör fut- bol oynama şanslarına da darbe vuracağı ortadadır. Futbol Federasyonu'nun bu karan bir kez daha cid- di biçimde gözden geçirmesini tavsiye ederken bir- çok profesyonelin olgun çağında ortada kalmasının tehlikesine işaret etmeyi görev bildim. Hepsi bu... YILDIZLAR GELMEYİNCE İSTANBUL CUP SÖNÜK GEÇTÎ Shampova da seyirci deyok AHMET YAZICI Sony Ericsson WTA tstanbul Cup'ta sona yaklaşılırken seyircinin ilgisizliği hâlâ devam ediyor. Geçen yılın şampiyonu Elena Dementiva'nın dahi boş tribünlere oynaması akıllara "Geçen yıl tstanbul Cup seyircisi Maria Sharapova'ya mı geldi" sorusunu getirdi. Bazı çevreler ise bilet fiyatlannda finallere doğru Rus raket Dementieva özbek Amanmuradova'yı yenerek bugün 16,00'da yapılacak flnalde Radwanska'mn rakibi olduJ yaşanan artışın tribünlerin dolmasına engel olduğunu dile geririyor. lstanbul Cup Medya Direktörü Cahit Yavuz konuyla ilgili olarak, "Bu sorun spor kültürümüzle alakalı. Hâlâ beden eğitimi derslerinde öğrenciler test çözüyor. Bu kültürle yetişen çocuklarımız böyle organizasyonlara ilgisiz kalıyorlar. Geçen yülara göre seyirci açısından en kötü dönemimizi yaşıyoruz. Tabii bunda Tekstil Kent'in uzak bir yer olması da ilgisizliğin nedenlerinden biri. Sharapova varken sadece 5 bin kişi Rus raket için geliyordu. Ünlü isimler olmayınca seyirci de ilgi göstermiyor" dedi. GÜNÜN IÇlNDEN • IJEFA, Elit Tur'dakı 19 yaş altı Ulusal Futbol Takımı'nı Emıenistan maçındakı faır - play'e uyguıı davranışlan nedeniyle kutladı. 0 NBA'de Doğu Konferansı play - off fınal serisi 2. maçında Detroit Pistons Boston Celtics'i 103-97 (1-1) yendı. • Bursa'da 5-2-6-1-4-2 kombinesini bilenler 32.37'şer, Elazığ'da 6-3-3-4-2-10 kombmesını tutturanlar da 3 bin 357.28'er YTL kazandı. GÜNÜN PROGRAM1 FUTBOL - (TFF 2. Lig Play Off- Konya Atatürk/16.00) Adana D-lskendcruıı D.Ç., (19.00) Alanya-Çankın B. TV'DE SPOR TV 8/21.30 Hollanda-Ukrayna, NTV/22.00 Roma-lnter, NTV Spor22.10 River Plate - Huracan, LigTv/00.10 Flamengo-lnternacional. 1. KOŞU: F: Pcctee (4), P: Topragım (2), PP: Yareninı (5), S: Dereyüzlü (1). 2. KOŞU: F: Ugurlu Kız (7), P: Bir Ben Star (4), PP: Şaziyem (6), S: Tilia (9). 3, KOŞU: F: Elbeyi (S), P: Öde- mış Efesı (6). PP: Mırşanhan (1), S: Reİshan(lO). 4. KOŞU: F: Alınsu (2), P: Bolds Son (3), PP: Ncw Salvador (7), S: Taijkınınoglu (1). 5. KOŞU: F: Turbo (3), P: Hıtıt (1), PP: Pikaso Yıl- dızı (2), S: Saçanım (4). 6. KOŞU: F: Flyıng Wolf(7), P: Royal Rapsodi (3), PP: Stone Bull (9), S: Maıchania (6). 7. KOŞU: F: Pekkaya (3), P: Hayat (6), PP: Nur Yıldızı (9), S: Komançi (7). A L T I L I G A N Y A N 7 4 6 9 8 5 6 1 10 2 3 7 3 9 6 5 3 MARMARİS'TE ÖZEL' TURNUVA Spor Servisi - Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunlan'nın ülkemizde düzenlenebilmesi için çalışmalanru sürdüren Özel Sporcular Derneği, "Uluslararası Özel Olimpiyatlar 2008 Avrupa Basketbol Turnuvasını", Marmaris'te gerçekleştiriyor. 26-31 Mayıs tarihleri arasında Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi"nde düzenlenecek basketbol turnuvasına Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Ukrayna, Lüksemburg, lspanya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Estonya, Kıbns Ruın Kesimi, Macaristan, lsvıçre, Kazakistan ve Yunanistan katılacak. daima: doğru ütün dogıu laman doğıu fiyai. \KPF1NANS üstelik bu fiyatlara ı löç sl 1)1 10 taksit rÜRKİYE'DI I3S MA< »A2AMIZI A HİZMI lil II >I Yİ2 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog