Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2008 CUMARTESİ 14 EKONOMI ekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA 23 MAYIS zoo8 ûnc* Bı Bı D # ı tytt Islırn Kave, K«* YtMKm X 011*. Hni ÜkısllRu» AobMmSı AdnıÇİ AdnC Mma Adan . UnıSo AFMrıHı Aİ'liıJ AkYH.Ot fc-ıı.-v:,! Akto* Akçma AkıntBkcM AtomtoiGM-YO Akıı AksigmU Aksufmnı AkıuU AIIUCnı* «.,ıl.,n:'3,>" *ta*DHo4am9 AtorlM I I » U.M iıftnı; «l;ıl.:,:ılo!|).,,i AkmK«>l AUmKımyı A»«nı«IYılOr1 «ifııul.lluH duC*n Araddutta ,33 !ı:.,ll..v;3l!,ı Anaddü Isuzu Anad* Stgoclı Aı*T*ko.n Alâft E»"AMtan Asy«K»1*mB«*a» AllYll 01 Al*ufcGM»O .33.. ,3 Yai Ort AltaYaiOri AvımSuatıı Avıajyl Yat 01 AyenEneıjı !/,, ı,l, Bartem YM Ort Bn Çlnnnio liillr.»!: C.Hımlo BMn Ifcid BnHas Fult»! Yal ujlefc BoluÇmnto BorovaVaa Borusan MmnMmann Bonaan Yal P K tiosdı Fran Süılemtofi Boua Bllû BSHEvAJMea Bumcrmg Yat O1 Burcetk Fta*V CmtasalAI OiBHuuT.l|Hi CoytanOyım CeytaıMKHnc* CccıCota Comporomu Döhtnç C t * * « a haUorfng O«ı«s«sDakta DrtıYİOıl Omıbark UnndıCjm Uınlııt Aııtıolaı Dtfimod OnHM DH OJbi«ılxıl30 DJTUMvll5AnplBYF DJIM rurton A Dja BVF Düöaıı Btırttt G.ı;«f« 051 •ılkl 0.45 5.05 JO'lltl 10.50 125 440 •316 -0.61 „•*•' 1 '3 0.47 0.41 5.10 110 ı.a 1.6 44.00 4225 223 216 5.50 540 3.94 372 1.3S 1.35 1180 1130 20.40 İS.SO 316 302 4.30 326 • 0-51 568 - 048 . 5.06 104 98133 -163 1070 1.60 125 4.94 105 -5.08 567 4.93 525 1.61 181 4256 •2.70 2.1B 4.92 5.41 •211 3.76 •2.17 1.34 11.191 III 1* 151 10.30 0.87 I.K 10.00 0.76 17.00 1135 2.41 444 1,3! IV 107 rıo 0.71 -1.19 3 » 1.30 . -171 1741 3.15 0.51 2.02 •0.87 1.83 ı:» 12.70 12.50 l l i 2.50 12.40 t? ao 1780 ı 5.90 an iiı mHcHdhs ınYımnHol 112 5.15 III»! 77.00 456 452 0.54 0.53 690 6.85 166 184 144 1.38 214 2.05 12800 12500 0.68 068 165 0.37 1010 . 324 320 7850 76.00 126 125 1 66 1 01 59.50 58.50 2550 2550 059 059 1890 16.40 101 0.95 960 960 13.10 1260 1280 1260 2.42 2.27 264 254 1310 12.80 4.82 4.54 5.15 5.05 17.60 1780 1060 1050 590 580 066 068 129 123 107 1.08 770 755 324 320 067 0.85 3.74 3.86 0.75 074 15.00 1400 3.36 106 1105 1060 1065 1045 0.54 052 396 381 300 286 066 066 322 314 58 6 2.44 4.61 7.57 179.2S 421 392 367 446 0.53 472 6.67 •054 164 1.43 139 0.99 210 • 125.87 233 087 316 162 2.7a 038 2 00 992 123 319 -2.56 77.29 • 124 1.63 162 166 5865 119 25.13 167 058 -265 1869 206 098 976 1.54 1291 4 79 1261 2.99 2.34 305 257 12.81 4 62 4.68 498 508 567 741 1.60 377 0.56 1.81 114 1767 -094 1047 169 579 . 066 391 1.25 3,'ı!73 540.925 1.788,915 551.598 287,391 .ı :ıı ,3'i 581 (130 462217 3.254.064 648.328 5,575.196 I 81.316 93.440 ',f 913 313113' 127,511 722.000 491,015 3.0.331', !• 3C.IM «6100 : 9 '0 3;>3 7 079.012 39.3OJ ,«.«.V. 1.381 Sİ 31,.' 43)408 22.595 3II,T.:;M 1.IB2.0O9 ll'MUUKl 197,669 9.701.562 17,337 I.Ü13 eosu 4.747.126 12J1S440 14.327 364 202 13S 738 ı: ,ı,i3 851.141 540.193 403.254 503,741 171.600 4.54 -133 3 ;ıı 074 -201 14 57 •7.23 321 1.82 1068 142 1056 1.32 1136 -5 78 220 •4 42 -4.78 -1.30 1103 748.162 651.384 vt "fi • 377.083 Jİ1I.K7 999.740 48255 3.978.144 656.76J 62.980 241,201 23640 45182? ll.-ıvi:, 163,11/ I'- .1 ı; rı: 53.137 94,793 297.451 18/019 161200 833İ69 I4,W 71 1 : i'i; ;.'ıı 739.982 137,111 397.328 0.53 052 432 430 1710 17.60 17.20 705 7.30 710 1130 1200 1150 0.64 0.62 150 0.51 •1 İH 1 3 0 0.82 oo; 0.68 2.76 ıt 1.40 1 0i 0.71 2.76 0.67 0.77 288 55 OO 56.00 5550 1.56 1.68 1.57 2.13 224 2.15 1.54 140 7 79 0 74 211 489 5548 4.63 3 3? 4.90 4 96 496 4 4 0 1.360.00 1.44500 1.395 00 1120 1170 1140 132 136 133 F7&İS BonoBHİBYF 10970 G l S r t i 10600 565 560 2.72 2.58 068 065 076 075 085 082 122 119 085 -,! | 1.83 GSOFk*i™(Y«.) Sıag FtaMYal Ort HekUj lumyelGzi î l u E v i t t M NasHddıng «HlUIMif.il ıfo Yai. Ûrt. ntotfHKl Yıl Ort ntemı »tıııtalAltnSYf iBıntasjAl " ka»§ 118 0L13 0.93 182 15.30 1580 15 30 4825 4925 49.00 0.76 079 076 121 133 1.21 126 131 128 39.50 4150 41.50 2.62 2 62 2 70 6.45 680 6 70 248 242 058 055 133 127 214 206 374 3.60 253 0.71 3 40 ı uı 0.54 1.61 li/ll 1.6I 0.56 055 071 0.68 5,10 265 1113 556 8367 -3.97 146 189 052 106.163 2.38 426 204.587 1.71 17.40 6.574.355 -2.07 715 126.916 -417 1170 35.021238 159 063 62.B10 •4 76 145 644263 17 62 1.71 2.186.378 152 0.65 43209 585.472 445.670 246281 162 1210.445 2.19 727281 | 146 1.962.170 I 495 5.762 i 140167 11280601 339 1140 4.185.880 148 134 645.966 196 1.00 40.006 i 009 10966 B.910İ37 106.03 41351 -345 560 273.127299 -4.44 2.64 116.794 1S2 065 156271 132 074 58İ16 236 0.63 20233 246 120 46.022 . . 064 121.873 | 095 3.117.418 i 161 166 2,587.565 i -2 55 1546 214,604 103 4864 83.804 •2 56 0 77 2.280299 4 78 1.31 7.442.465 079 130 2.054.855 508 40.56 15.119.401 2 73 8391.463 1.60 658 48,196,706 -202 2 43 133232 3 51 0 56 43,366 231 130 2.037,399 •3.29 209 11.410,677 323 3.65 65,121 4 4 0 249 S.064.649 141 0.69 3.071,133 165 104.053 II V, 3590 3650 3640 028 3625 m ııı" 31.948 13. 1133 807.846 01 i e;.' 30 33 7.45 1.40 1411 121 1.7! 211 iı.',ı ı,-io 220 060 46.13 10.00 KoMSMEI2SAl*»6Y> 9.48 3» 3X0 10 10 2.19 5.45 120 5X0 2.16 I! 33 2.12 ü 1.75 900.00 905 X 90500 5.00 520 5.00 1.06 2.16 l II," 1.73 0.70 067 0.72 0.69 2.96 2.96 20.30 2110 20-50 6.95 750 7.00 1J6 U I 137 1.36 141 1.36 1.16 122 1.17 1.75 1.66 2.11 2.92 3 1.85 2.04 0.89 86-50 70.50 66.50 27 2.06 0.95 0.93 8650 2.17 0.57 2.24 221 0.60 0.59 44.00 4625 44.00 1000 1120 1010 6.00 5.95 9.56 9.32 3.54 346 3.02 2.92 9.32 3 44 2.88 4850 5100 48.75 2.14 2.21 2.14 5.35 5.55 5.40 116 122 117 3350 36.00 34 00 215 221 2 t 6 •417 070 - 2.94 099 2066 0.45 221 1.67 0.58 -4.61 44 96 100 1038 - 590 1.69 942 • 348 •287 2 97 -3,47 49.50 •228 218 492 -2.50 143 LoooYMtm LübKodlfa U YtnnYJ1.Olt. Ml>S*DnNRS120BYF M»*a,BT{»YıiCM ııı.ı 1305 IM'J l» 140 3 3» 0İ7 i 1.85 072 IIII, 1720 14.90 318 ıw 1630 051 1J6 160 221 1 :•!) 140 7.10 M,3 3.46 4.12 1 E. 31* 31!) 4.32 0/8 2.6! 2 86 1.91 1X5 0B3 4::'. 133 5.40 3.58 220 1.7S 10 90 135 6.15 146 131 0.58 3X4 0.76 3.74 »89 1.16 7.70 0,1 197 7.75 «00 .; ss ı: lo ı/ı 32.00 825 434 1130 113, 1.85 1X4 0X1 !.7O 135 2.43 7.80 3 9,1 1.97 0-59 1300 1320 13.00 0.88 092 0.90 6.50 6.40 5.60 " 9.70 O.S5 635 5 40 9 35 0.11 3.11 306 203 196 ', 30 3 10 1300 1340 1300 041 0.58 ı ' v 3 33 011 M7 0.43 0X0 0X2 3 «I 0 » 2020 2200 2200 1.28 1.36 130 223 2.3S 225 0.68 072 066 067 083 17.00 1760 1710 14.80 1510 1480 2.12 220 212 3.60 370 362 15.30 1570 15.40 0.58 0.54 1.58 5.65 3 31 1 3 ; 0.53 140 2-13 1.17 1.40 6X5 •İX, 113 ,' I» 3 19 116 1.49 1.40 7.10 5*5 3 1 * 3|i,ı 3 1.3 , 344 4.38 416 7.30 715 6.90 6.70 3.68 396 3.94 154 3.72 3.56 4.82 500 4B6 0.55 90125 3.605 291 506 129,811.969 3.904.897 163.037 1.686.838 157291 563.542 1,259,462 366.563 1.026.146 1.024.866 399.737 ' 107.056 10338 163 206.160 1 Cl'v'.-'ı 262.413 !"l|:i.|3 462.974 4263 200029 i V.I.İ-33 • 16.196 | 99.538 I »911 311,331 237,617 2.095.190 685.730 1.31(1.333 202.426 247.475 12.001 37,734 401,541 8,184 141.166 131,11 310 1,-3-, 816.696 42.053 664.112 I 1,007.532 j 61.453 156,877 3.31,311 31.736 9.664,737 554211 3273.437 6442367 : o'.', 7(t 677.B23 27,027 80256 i 132.563 i 597,303 1,3 031 597,814 1081.428 3.960.590 674.417 3.V3S11 8.394.861 444.563 35.467 320.169 230,450 520.112 2.86 34.39 218 479 306 100 200 • 0.59 4 3 8 13.09 0.89 6 43 5.46 9.55 -1.54 1J5 3ua -2.35 . 1.52 13.11 tM •W 3 (13 •1.(7 ıı •'.:' 0 M I 0.61 3 33 0.57 147 067 137 2028 -3.70 -2.60 131 3 33 -5.56 0.70 -349 0.84 -0.56 1724 41.67 1489 -275 214 455 363 085 1548 182 054 1.53 :, ,ıı -4.49 4 38 0.76 :•(,.. 2X2 1X1 1X2 434 o.n Î.72 390 I". ıS 4 33 0.77 2X2 tM II,'1 H3 4.02 428 1.35 140 520 540 1.10 117 114 1070 1090 10.70 3.56 3.66 3.64 2.14 2.22 178171) 137 520 1.73 10.30 11.10 10.10 1 3 0 . 5.90 1.41 126 0İ7 : 93 II ?3 3S3 8.85 1.12 7İ5 o, i İ"j 7.80 7 95 4M 137 0.3! 11.7 I.I.İ 0 18 " 3İ1 ıı,; 3(4 r.H 1.17 7.75 0,7 ,<„ 7.75 1220 13.00 12.70 •0X0 •1X7 -0.56 0.97 013 1İ! 0 51 •2.72 •S.70 •1.72 5 33 1.68 0 41 -1.14 -M6 •4.07 7.43 -221 •1.17 -3 »3 0 13 0 57 •1.72 1.18 •1X2 -129 123 Üi -ıt,; 721 «.74 3'33 261232 ır.'z ,»•• 921.419 4.» 9,016346 078 317.928 265 225.909 2.85 116.970 1.89 1.166.154 163 160.993 4.15 137 .136 1.13 10.71 3 01 2.11 1.73 1090 1.33 l'3'ı 11,0 IP'I 037 3Ö3 o ;ı 3,'4 II 77 115 76? 0.75 1X7 1.71 014 7.6! 620 4 33 1.75 D 0 54 1.73 0.55 0 93 775 9.95 9 75 3125 3225 3150 645 4.42 11X0 116 0 7 2X2 130 2.42 7.80 1.70 1.04 o.n 2.70 S4İ 11.40 1X4 1x1 0 78 2.64 5.35 1.17 1.73 1.65 054 -106 092 -313 7B6 1.56 9.82 156 31.72 160 637 0.92 4.37 068 1129 •0.61 -2.81 -3.70 31" 260 2,43 8.40 815 I (•/• 101 I! ,11 2.67 '.31 2.41 938411 1-1, 03/ 3İnt7 303292 1 1151. Jll.ı 12.009.150 ! 4217,567 381220 •1 333,6(1 614.972 3 0311.'.; 1.909,067 9.048 297,106 473.859 727286 1.455.184 1015663 11.600.764 330,724 5,343^70 Mi M- 23,560 6,312.559 127.054 .10-,'c.: 10.538 284 759 770.314 157.897,195 33 333 313 1.197219 75JM9.4» 612.426 399.917 ! 205.687 ] 124.542 ! 641.396 1(3 : 3/1- HALKLA İLİŞKİLERCİ GÖZÜYLE / BETÛL MARDİN Torunum ve Kültür Gezileri irsabahsaat 11.00'de torunum, bakıcısı ve n Sütlüce'deki Miniatürk gişelerinin önünde sıraya dizildik. Bizim emektar şoför Hamdi Bey 'i de gruba kattık ve içeri girdik. Aman yarabbim, okullar tatil mi acaba? Yokdeğil, ama binlerce çocuk bu unsuz bucaksız gibi görünen alan- da koşuşuyor, zıphyor ve atlıyor. M iniatürk 'e gittiniz mi, gördünüz mü, gezdi- nizmi, bilmiyorum. Beş yıl önce açılmış, ta- bii ki ülkenin bu türde ilk minyatür kenti, il- ginç biryer: Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Aya- sojya derken Safranbolu evleri, NemrutDağı, Artemis Tapınağı, Anıtkabir, Ankara 'da Meclis, anlayacağı- nız, saraylar, camiler ve daha niceler sergileniyor. U fak torunum ailesiyle birlikte bizden uzakta yaşıyor. Yılda iki üç kez Istanbul'a gelince onu bir turist gibi gezilere gö- türüyorum. Geçenlerde geldiler ve benden onu Büyükada'ya götürmemi istediler. Nerede o şans, benim toplantılanm ile kış vapur tarifeleri çarpıştı, prog- ramı yaz aylarına bıraktık. Bu kez bir iki saatlik programları tetkik ettik. 'Miniatürk' ilginç gel- di. Bir sabah saat 11 :OO'de to- runum, bakıcısı ve ben Sütlü- ce'deki Miniatürk gişelerinin önünde sıraya dizildik. Bizim emektar şoför Hamdi Bey'i de gruba kattık ve içeri girdik. Aman yarabbim, okullar tatil mi acaba? Yok değil, ama bin- lerce çocuk bu uçsuz bucaksız gibi görünen alanda koşuşuyor, zıphyor ve atlıyor. Hak yeme- yeyim, bazı çocukları bir sıraya almaya çalışıyorlar, bazen iki veya üç, başları sıkıca bağlı ho caların gözetimi altında parkı geziyorlar ama çoğunluğu o eğitmenleri dinlemeden koşu- şuyorlar. ilginç bir yer ama.. Miniatürk'e gittiniz mi, gör- dünüz mü, gezdiniz mi, bilmi- yorum. Beş yıl önce açılmış, ta- bii ki ülkenin bu türde ilk min- yatür kenti, ilginç bir yer: Top- kapı Sarayı, Sultan Ahmet Ca- mii, Ayasofya derken Safranbolu evleri, Nemrut Dağı, Artemis Tapınağı, Anıtkabir, Ankara'da Meclis, anlayacağınız, saraylar, camiler ve daha niceler sergile- niyor. Serpilmiş anıtların ara- sında, çevresinde yürüyorsu- nuz. Ne hoş, Topkapı Sarayı kü- çültülmüş, karşınızda duruyor ama ayrıntılı bilgi yok. Bir tek isim yazılı. Kulaklıkla iki dilde ve- rilebilir ama sistem bir süredir bozukmuş. llerde birkaç va- gonlu oyuncağımsı bir tren gö- rünüyor. Bizim çocuğu ona bin- direlim diye düşünüyoruz ama Nefertiti firavunla eşit haklara sahipti Mısır Firavunu IV. Amenhotep'in (sonradan Akhenaton) eşlerinden biri, Firavun Tutankhamun'un kaynanasıdır. Adı "güzellik geliyor" anlamındadır. Nefertiti yasadığı dönemin en güçlü kadınlarından biriydi.Özellikle de Mısır'da. Çünkü Nefertiti, kocası Akhenaton, yani firavunla aynı düzeyde bulunuyordu. Hatta fıravunun uygulaması gereken cezaları ya da yapması gereken işleri yapabilme yetkisi vardı. Ama bu durumdan halk ve din adamları hiç memnun değildi. Çünkü bu Mısır'da alışkın olunan bir uygulama değildi. Zaten tahtta çok uzun süre kalmadılar. Akhenaton saraya yayılan salgın hastalıktan öldü. Nefertiti de bir süre tahtta kaldı ama onun da oldürüldüğü düşünülüyor. Nefertiti bir Mısır kraliçesiydi. 3.300 senelik Kraliçe Nefertiti'nin büstüne dayanarak yapılmıştır. Firavun Akhenaton, Mısır'daki dini inancı, tek bir tanrıya (Güneş Tanrısı Aten) tapma olarak değiştirdiğinden dolayı tanınır. Boyanmış olan kireç taşının yapılma tarihi MÖ 1360 yılında 18'inci Mısır Hanedanı Tell el-Amarna döneminidir. Nerfertiti'nin büstü 1812 yılında Alman arkeolojisi uzmanı Ludvvig Borchardt tarafından Mısır'ın güneyindeki Tell al-Amarna'da bulunmuştur. Eser Berlin'deki Mısır Müzesi'nde bulunmaktadır. öyle bir hücum var ki, kendini koruyamaz diye vazgeçiyoruz. Karşımıza kocaman bir ağaç çıkıyor. Gövdesinde bir yüz var. Levhada '1 lira atarsanız, ağacın masal anlatacağını' okuyoruz. Hamdi Bey hemen atıyor ve düğmeye basıyor. T/ssss'. Ora- dan biri 'O bozuk' diyor. Tekrar iç çekerek yola çıkıyoruz. Eğitimcileri Nefertiti gibi Yüzlerce çocuk Mısır Kraliçesi Nefertiti gibi başını yukarı doğ- ru bağlamış eğitimcileri ile ge çiyorlar. Bir bakıyorum, önüm- de çok şirin bir Taksim Mey- danı duruyor. Ortada anıt, et- rafta yollar... Pek hoşuma gi- diyor. Bir çocuk soruyor: "Bu neresi, hocam?" Cevap: "Burası Istanbul'un bir şehridir." Bizim grup derhal kapıya yöneldik. Güldük tabii ama Necla'nın ca nı sıkılmıştı, "Eve dönmeden küçüğü alalım, rehber, eğitimcisi ile birlikte bilgilenerek gezebi- lecekleri bir müzeye gidelim" de- di. Biz de Rahmi Koç Müzesi'ne gittik, hem gezdik, hem öğren- dik. Orada da yüzlerce çocuk vardı ama onlar gruplar halinde önce oturup her bölüm hakkın- da bilgi alıp sonra geziyorlardı. Torunum çıkmak istemedi, sağ olsunlar. Miniatürk'ün hakkını yemek istemiyorum. Gerçekten çok il- ginç bir alan. Soruşturduk, Is- tanbul Büyükşehir Belediye- si'nin gözetimi altındaymış ve çok kısa bir yenileme programı sonucunda eksiklikler, çalış- mayan üniteler giderilerek tamir edilecekmiş. Okullar zaten he- nüz tatil olmadı. Keşke, anla- tımları iki dilde yapsalar. Türki- ye'de yaşayan ecnebi aileleri de Miniatürk'ü gezseler iyi olmaz mı? (Dubai damarım kabardı...) NOT: Nefertiti (MÖ 1400) Mı- sır Kraliçesi ve tek ilaha tapan Kral Akhenaton'in eşidir. Altı kı- zından biri ünlü firavun Tu- tankhamun ile evliydi. Şeytan yanında melek kalır A nnemin Almancası arada bir Türkçe- sinden de iyiydi. Hatta teyzemle arala- rında Almanca konuşurlardı. Biz ço- cuklar, hakkımızda konuşuyorlarendişesi ile ku- lak kabartır, kelimeleri ezberler, sonra lûgata bakardık. Giderek Almancayı az buçuk anlar bi- le olmuştuk. "Haydi canım" veya "Beklemedi- ğim biranda oluverdi" anlamına gelen deyim- leri bile Almanca söyleyebilirim.Yıllar sonra oğlum ilkokuldan sonra Avusturya Lisesi'ni kazanınca duruma olumlu bakmıştım. Babası da hoşnuttu. Oğlum ortayı zar zor okudu, sonra Londra'ya gitti ve üniversite dahil tahsi- lini Ingiltere'de tamamladı. Şimdi yıllar sonra ga- rip bir noktaya parmak basmak istiyorum. Oğ- lumun Almanca konuştuğunu hiç duymadım. Sorduğumda Ikinci Dünya Savaşı ile ilgili so- nı işaretleri kafamı kanştırdı" demişti. Konuya derinlemesine girmedim, anneler mayın tarla- larına girmezler. Şimdi, o zırdeli Avusturyalı babayı ve zaval- lı kızının başına gelenleri okudukça oğlumu da- ha iyi anlıyorum. Bir Ingiliz gazetesi, üç hafta ön- ce "Nazi devri solucanlaria dolu pis bir kutu- dur. Işte elli yıldır Avusturyalılar kapağı açma- makiçin direniyorlar" diyor. örneğin; garip bir tesadüf, bizim psikopat babanın evi Hitler'in doğduğu yerden yalnız bir saatlik mesafede. Sa- vaştan sonra, Avusturyalılar ise önce Hitler'i ken- di vatandaşları olarak alkışlamışlar, derken 1943 yılından itibaren çok ağır şartlar altında ka- lınca, karşı direnişe geçmişlerdi. Dönelim, zalim babaya: Kızını sonradan hap- sedeceği bodrumu inşa ederken, gene ondan yardım alıyor. Şeytan yanında Melek kalır, kız yedi çocuk doğuruyor, biri ölüyor. önemi yok, baba onu yakıyor. Üçünü karısına yolluyor. Komşular sesler duyuyor, geçip gidiyorlar. Köpekler uluyor, aldırmıyorlar... Yıllar geçiyor. Benim de kafam karıştı Olay patlayınca Avusturya'nın Başbakanı Gusenbauer, "Lütfen Amstetten'deki trajedi- yi kenara bırakıp, yaklaşmakta olan Isviçre fut- bol maçımıza yoğunlaşalım" demiş. Bizler ise bu olayı iki hafta, haydi sizin için üç hafta diyelim... Unutuyoruz. Düşünüyorum da acaba "İyi olduğunuz için mi cennete gidersi- niz, yoksa iyilik yaparak mı cennete lâyık görü- lürsünüz'"?.. Benim de kafam karıştı. Elime Londra'nın en ünlü müzesinin geçen ocak - şubat aylarının program dergisi geçti. O devrede Çinlilerin ünlü 'terracota' askerierini ser- giliyorlardı. Umut edelim ki bir gün bu görkemli sergiyi Istanbul'da da gezeriz. Ailece bir kültür günü Aynı müzede eski Mısır medeniyetinin sem- bollerinden olan "kedi" heykeli hakkında uz- manlar saat başı bilgi veriyorlar. Başka bir kö- şede köle ticaretinin tüm ayrıntıları belgeler ve resimlerle anlatılıyor. Çin sanatının kuş, böcek ve çiçeklerle ilgili resim sergisi de bulunuyor. Bir seri belgesel film dışında çocuklu aileler için oluşturulan programlar bu dergide sıra- lanmış. Öyun ve masal odalan bile var. Büyükler rahatlıkla sergileri gezsinler diye... Bu yazıyı okuduğunuzda dünyada 'Müzeler Haftası'nm son gününe varmış olacağız. Bizde de kutlanıyor. Istanbul'un çeşitli müzelerinde özel programlar düzenleniyor son gün olsa bi- le, ailece bugün bir kültür günü geçirebilirsiniz. Demek ki, bizde de hareket başladı. Müze- lerimizle ilgili yakın uzak herkesi kutlar, saygı- larımı sunarım. 724 8.09 1.986,047 vrtılYnon VakıtaBmk» va*oT<k»l V«w VMkYltOt VMM \V,>\ GtJvU YHıluımrnKı YınKlıaKınyGMVO Yap Hndı Sigâiı Yjpı Kredi Yıl 01. Y«nnFln.YltOrt Yünu ZatıEr») m 169 lli. 225 ıı •3 31. ı-03 0.» 2 11- 4.16 0.62 0.76 2.66 2.70 13.50 III:, 1 : >.;, 1,19 o»7 50 1.27 5.S0 ¥1 1.67 1.65 317 0J» 3 31: i! "... 0J7 2.15 412 0 76 0.77 W 3 63 13(13 165 2.72 1.17 0.S5 735 11! 110 2. ULUSAL AHnyuruE Çuma Doflusan Eg«Pro(l Ipek MBthBBctkK Lalaro* Asirn Çımffito vsnsrMMankırOMcik r.3ül.Hiilo:L-ııı Slmlm EIKMIU Sönmu Panuttj ş«k« Fn. K> 3.72 [;,,. 1.44 4.40 1Î90 276 250 7150 134 122 1.60 21.70 U4 13! 0.55 Cözaltı Pazar MTIM Boyaun Iflhsıv ÇttBOH 1 1!'-. 13.;!/. E M M EGSGMYO EMm Spor Glylm Mlkralskm MliMl Zorttı HoHkıg OkanTMII SeiçııkGıda Tımslü* Hotd IMHl 0.19 021 0İ7 046 0.57 0.51 068 029 0.53 Olf, 023 025 0.29 Yenl Ekon< Amudı BigiBavıv l)..33,ı:,il-IV,,,!:,-, pAm 1J4 ' 03 218 370 135 426 12.80 2.70 2 40 1. • 33 130 1.16 1.76 2120 31,3 1.30 04! 020 025 MI 056 ('« 039 026 0.50 011- 022 (1 33 029 s~ mı 1.71 133 227 1X0 3 a 1,07 U6 2Ü 146 012 Iil31 3 94 3B3 1450 067 2 » 121 042 MÖ 121 UÖ 3.76 0İ64 44i 1110 3 lli 245 72İ0 136 124 1J2 'rsı1» 045 021 027 OJIS 0J8 041 133 029 04! 0.17 023 0.3C 0.30 Pazarı ü i 2.60 2.06 M 3 30 2.19 w 1.Ö8 4 5 9 173 422 2.1 0.9 3.4 ı( Iı! u43 0! u2İ 2 ı 14i 111 B11 0( 7.! U 31 17 ) -2.87 -4.04 1 1.19 1 2.04 341 3.65 3 -2.44 ) 2.56 ! 141 ] 7.41 i -149 2 -748 1 ! 10.71 S -2.00 1 5.45 D 4.54 0.62 -1.58 İJ1 -5.56 438 -0.45 13.10 146 2.72 -1.4» 240 -4.00 7040 -1.40 132 -1.49 1.17 -4.10 1.71 -1.11 21.40 -1.31 2.72 3.03 131 140 0.53 3.64 021 026 -370 041 -10.87 0 51 1 75 050 196 073 1061 029 0.53 0.16 023 026 400 030 345 143 4.65 266 208 -4.59 1.69 1.67 223 0 !'„ m1.M İS:?« İ33 II MI 0.61 J.T7 2.74 13.96 0.66 . Huıi 212.839 i 452.367 47.262.629 ! 665.797 1 818.628 816.629 235.905 13,487,899 6,295,370 398,026 1,010043 1.445.131 2.582 035 7,680.177 153,016 262 126.216.992 1.19 047 7.43 128 5 62 3.73 0 63 1.42 433 1295 2 77 2.46 7046 134 1.30 180 31 !-.. 2.74 130 0.54 021 026 0.42 0.57 040 0 , T o 029 043 0.16 022 026 (110 1.53 2.62 21! 162.814 49.909 631.195 23.264 6,884 036 49.544 39.261 413.477 49.044 115.682 614.530 169.195 349.943 1,111.908 135,461 51.728 3)3,615 973.504 17.990 59.066 2208 69.306 200272 4.102 68.036 330.490 13.194 3.248 6.440 22.816 163 362 32.375 111891 419.071 MHtKEZ BANKASIKURLARI CM lABDDolan 1 Avustralya Dolan 1 Danimarka Kronu 1 Avro 1 lngilız Slerlıni 1 Isviçre Frangı 1 kveç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Kuveyl Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb. Rıyali lOOJaponYeni 1 Yenı tsrai! Şekeli DÖVİZ u1,2377 1,1871 0,26098 1,9472 2.4494 1,2014 0,20810 1,2544 4,6287 0,24596 0,33100 1,1911 SAHŞ 1^437 1,1949 0,26227 1,9566 2,4622 1,2091 0,21027 1,2601 4,6897 0,2476 0,33160 1,1990 24MAYB2008 BHTİF u1,2368 1,1816 0,26080 1,9458 2,4477 1,1996 0,20795 1,2498 4,5593 0,24579 0,32852 1,1867 0.36152 mıİ,2456 1,2021 0,26287 1,9595 2,4659 1,2109 0,21075 1,2649 4,7600 0,24819 0,33409 1,2036 0,38006 YATIRIM FONLARI Izmirli tekstilciden kenesovar kumoş İZMİR(AA)-Îzrnir- li bir fırma, insan vücu- dundan sivrisinek, kene gibi haşereleri uzak tutan giysiler üretti. Narkon Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Narbay, dünyada kamp malzemeleri ve dağcılık üretiminde kul- lanılmaya başlanan ha- şere kovucu maddenin, Türkiye'de ilk kez gün- lük giysiler üzerinde uy- gulandığını kaydetti. Nano teknolojiyle "milimetrenin nıilyoıı- da biri" boyutlarda ça- lışma yapüarak, kumaşa haşere kovucu etken madde uygulandığını di- le getiren Narbay, "Uy- gulama yapüan ürttn, kullanıcısınııı çevre- sinde görünmez bir kalkan oluşturarak, sivrisinek, kene ve gü- ve gibi haşereleri ken- disinden uzak tutuyor" diye konuştu. Y Ü Z D E 3 3 . 4 8 ' E Ç I K T I TurkcelVde halka arz oranı arttı Ekonomi Servisi - Turkcell Uetişim Hiz- metleri AŞ, Çukurova Holding'in 90.2 milyon adet hisseyı JP Morgan'a satmasıyla halka açıklık oranının yüzde 33.48'e çıktığım bildirdi. Yapılan açıklamada, Çukurova Holding'in 28 Nisan 2008 tarihinde tMKB'de yaptığı özel durum açıİclamasından anlaşıldığı üzere, Çuku- rova Holding'in, 90 mil- yon 200 bin adet hisse- sini yurtdışındaki yatı- nmcılara satmak üzere JP Morgan Securities Ltd.'ye sattığı ve toplam 90 milyon 200 bin YTL nominal değerli Turkcell hisselerinin tedavülü ile söz konusu işlemler ön- cesinde yüzde 29.38 olan halka açıklık oranının yüzde 33.48'e yükseldi- ği kaydedildi. ÎYÎMAYA'DAN YASA TEKLlFÎ KredifaİTİneyeni düzenleme hazırhğı Ekonomi Servisi - Kredi kartı kullanıcılannı ya- kından ilgilendiren ve kredi kartı faizine üst sı- nır öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na su- nuldu. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet tyima- ya'nın dün akşam saatle- rinde Meclis Başkanlı- ğı'na verdiği teklife gö- re kredi kartında faiz, Merkez Bankası'nın açık- ladığı bir aylık ağırlıklı or- talama mevduat faiz ora- nınnı iki katını geçeme- yecek. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Ay- gün, düzenlemenin olum- lu bir gelişme olduğunu belirtirken "Ancak faiz indirimi tek başına kana- yan yarayı durduramaz, birikmiş borçlar için de ödeme kolaylığı getiril- meli" dedi. ILAÇ SEKTÖRÜNÜN 'OSCAR'I Mustafa Nevzat ödülü sahibini buldu Ekonomi Servisi - llaç sektörünün köklü ve öncü kuruluşlanndan Mustafa Nevzat îlaç Sanayii AŞ'ninl988'denbuyana iki yılda bir verdiği Mus- tafa Nevzat Eczacılık Ödülü'nü bu yıl Marma- ra Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Dr. Ecz. Timuçin Uğurlu, "Pek- tin-Hidroksipropil Me- tilselüloz (HPMC) Kap- lı Nisin Tabletlerinin Kolona Yönlendirilme- si" başhklı tezi ile kazan- dı. Uğurlu'ya ödülü 21 Mayıs'ta düzenlenen bir törenle verildi. 23 MAYIS 2008 Fon Adı Dünkü Flyat Fnrk Fon Adı Dunkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dunku Flyat Fark Fon Adı Dunku Flyat Fark ı m I Mnhntoı Bom«M<ı»(tn.k 0 t a k F l 1ABD Dolan: 1,0408 4,7421 1,0286 5,9148 103.73 0.9870 5.0226 3.7506 1Avro: 1 ng.S: Avusturya Dolan Danimarka Kronu sviçre Frangı sveç Kronu JaponYeni Kanada Dolan Norveç Kronu Suudi Arabistan Rcyali 1.5732 ABD Dolan ' 1.9797 ABD Dolan : 1 Kuveyt D.: 3 7708 ABD Dolan ! Borsa •anm 42.4M • — 3 -jjllllfc. [T *0-O01 II SERBEST PİVASü ALIŞ ABDDdan 1.2400 Avro 1.9540 InojİBStKİİni 2.4400 Isviçre Fraıgı 1.1950 24 Ayar Altm 37.0 Cunv Altını 247.00 tECEIII fllll 3GunlükRepo 7 Günlük Repo SAT1Ş 1.2450 1.9600 2.4900 1.2200 37.30 250.00 El 15.90 16.10 C::r. It- .VHK VuıKrMıU HİUlk iırt.i:rfi. n B;, •' ••'ıl 13, ı VatrmFınait IBIİCllrt. Amdouat UıSraıilıptıllıl DmkLHu B I e NıtM» Dwvt»ıik rî VaWwt Zıuva. hnctat FatBftınk Ojaââ* &MBaı B Acv StaHfM» Te& V* Y&n HU YıaK.Y !';>! lüatlMm lu«Vıt l.'ıl-Tl.lılP AUot 1*VK »[,51 tX G««Bw B MHuM luıra İ S i M ı U PMWn EndMı Footan H»s*afflss*asıfflsıo BBmMm DJUIr SMSIIuılaılS Dmnnk UIOD pSTUM 0O12IO4 0261392 I.OI'-'v 17.693950 1li.'13: 0174207 OI0O597 0 073669 0024110 0011205 0 • 0 301039 • ' , " ' - ; ' , • ' 0019625 001(352 0017713 0.01 M 0009)13 313797S İU3:-, , 01B14Î7 ı K3t; 3 0.014232 21717»! fılVı'.l'i WIK; 001K79 015187! 0053712 !.3.',K31 00366» 0 0433J8 3 R.b3ıl NVİ3.İ3 UİI:W 0.023796 0054719 0 033«t 11,11* MU.'r; 13.175711 11415196 9531136 OOÎ670I 11M4İ» 0015671 (lP'031 vam 001431) 1101150! 0,005511 10633050 ımaı OMS -06SS 1:1.,. iiK :; 7u;. 0 70.. s ;:••. • 4.7» SH-. ll'AIV 1 03". 1.Î6S : 035». 03M s»; 0.45S •O47S 3'A 0İ53S •033SS •U» W [;!.•.. İiii. -049» 0 333. •03! : C93-. ÎİI3 ! oiıı>: 1IİS G3E3. O». ,:K. 3 31.3. İ33>. 0 3Î'. tin «as. •ım Y FYnmFıum RMin SakUıFMn Bmlhn M I AUMtt MlkKur fk+ YBKKFoün VKB YBMK BİİH KMUtH «in Ftfttn f->:fi Kn 1 * Alfl OınntıBınjMn bMMGtKMın OAtFM FMnMrtFIUlt m a»t TMbmk Ecznus itava nnty HMUm. Ekndv ierı',1:,,. TabV* YKB ZMBn YımtFnm «UY« nu 4 ü t Bn ratY bBM Ft» THıtaMat YKB BM.9âMtı. Mlnfltl 1»Y« Bu M. m BuyJm MBM4TU GvıntıSm T«VY5MT«V»Y5 IfcYıl RaymtfKUvmt FaiaB OruV 1(1 CGSJ 05)1421 7 126İ3« ooıı™ 0012141 0013700 35 879770 00OM II'73'O 00146» OlllUnl •(«,•-,•, 0J36344 0020671 0031365 2II0SÜ ı m,:»: 0413997 10290477 0020507 3İB3647 0 015990 ,,33/k ı."..•.;>. 54X400! 013 3.3.' S7 052129 0OB3U7 İ3124DJ - 0155921 0359711 0(3!3.'?l 0 7HJÎI 28 214214 0017064 00I2IIG .•-,«ı| 0015704 001519) 0 4471U ' • ofil:,ı; 73983837 0012140 14 7145» 0015200 0 512013 0 03051» ııH3;u 0027)76 146* 491» 0IIK I Iıı!. 3 :••'. 0 3 oo/'. 0 0:3 0 0;:. 0 63' 0'.,: 01». 013,', 0 S " 002* £63.. 002% IEİ', 011% ox« 0DO« oor •002K ^02« -ao» •003* 403* oc!1 : oeı CM". w* nm•005» II Kİ 0033 0İI3, 408» 406* 4.01* İBıi. 401* 407» [,[•)':. «OC (kvABı FatsBM Bmk. İİIİ.İ1İ0-.Ü3 G m t ı e n ItamB FanS4M« FcnMn YKBİİMk* FnnUiSMK UU Fofci HlMM UU SMlHn UU RlvTO10J«IW UM I B Bniuı fonbul.com (MISS20 OIIIC'il I 0K.,3ı 00562(8 5,044638485 0021805 0031939 0 010373 3 0 . ; - ' UMZ1 109620077 0015290 77297(1 35737196 0303:1' 03:.'13- ! :.-,:,. HÖÎSi 1322342 9! 197692 0024384 3-219223 19M6Ö2 0.337426 • 0019341 OS'ı '-.'. 3740627 0.2O37S4 0623336 ! ' İ L , 0301549 0133- Oi:.3,)3.: 1051794 7594026 119)7744 0011571 H 0 J . J 0.O142O2 M871795 011,IV. 4225902 96492450 133575093 0011925 23693463 24932380 ' . : , ' : , : : - • * » » 333,: 303 412* 41» ore OI:K I llf •aznt Cîn. •C-'L) ' 00li 4.1S» 0.04» 0 0!:. I.K: 0:İ3. i 0 0; m 003. 003' tm 13,.:, l;G;3 103li «r-, I 003 . ıı», • OO1 !'- M3-. OOH 013* OSf. 0 0 i . o;-. 0 0 3 . 10» 103» 01:3 00;,. lıli"1 . i Tab UM OncuMav B l p U U G«aiY«, LU KdmaE»! LU T u k k k f l UU OailinJjo T* G>D« UU BcfflMıvı Bû llYlBOı SıllL Tatıdvetaıo Fuibn kB T/BfUROFJlrtl VakıiUnk r/B|Ewnd| ipuili !M YKB TffllLüondl BmtartiKveKB I/B Tutıaıl»»» T/B IşYaL T/B VMIT.FIIUT. T M GOHIMTnB VKB OUVlMTIB UManl. TnB HSeCSrt T M TSKB T M AUMnk PwnkjmT/8 iiiaiYn TM-Bono ZnllBsi. l^.-ılb'rı:: VHabM 8û A.T/B IsBlnkFÛAnılc [18 All Yıl T M 6MIYH T/B Yi|»KıwY* UlV Hanm* T M Ş*«Mf« T/B GaMBn T M T*V« T M Gi-i.11iKi-.lm 1/fl Iıt PllUTMvtB HSBCYH T/B M t o u n B r t Tüıvl Glrntmn laıvi FrtsYltHm T7B F K K B J * UluaT/B KH.rmYü TvtB «Mı TM AiM* UrmVTIB AlM.Bin.UY T/B T« T* itüVııYûn. m. \n DmobM T M YBMKFoakıı CMÜM VBMK «fortBMııa* Dn Omttm YCMK " BİSİİÎ 1464727 041206) 1026206 0040980 001431» 0.01131/ 11103-33! 0.017811 0.011160 0.009651 0110606 0.150236 0i.;,,;;l 0018216 2718S245 0.018992 0.013185 0109029 43.178613 2280)61 111114135 0.084579 4447124 0412744 91422013 51.067225 001364! 0.019775 0.027796 0.010982 001939) 0051624 51661519 0015090 129.612109 009064b 0.014873 0.011203 0.014080 0I95B19 0.021453 53550)7 0020474 105943515 0.094101 0.046801 B11S44Ü 6.011979 6812009 0JO007I 0.18)789 0.010464 0022060 3 1 * . 003., 102» 0.02* 003%! MI» 0.118 019» 0 3b'.; ıa% 013», 0.07»! 104» 0.02» 0.02* l'.'if. L'OK 170-3 ı,iıV. 0.00» 0.00» i -ooı»! -0,02» 40» •0.02» 4.02H 4.03» UI.'33-3 4.04* 404» •104» 405» 0I6İ. OIÜİ OOK 33/3 0H..İ. 407» Oli/K -ooe» 410» oııv. 4.11» •0.11» 013'. 413» 414» 411» 433* 443* U4« 03* 017» !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog