Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞLAR VCRETSİZ GÖNDERİM SfTRPRİZ KANPANYALAR kitap. cumhuriyeti Of Cumhurîyet •^ Kitapları Cumhuriyet85. YIL SAYI: 30179 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) kitap. cumhuriyeti C< Cumhuriyet Kitaplan ?/.3O INDIRIN FIRSATI TAKSfTLf ALIŞVERlŞ 23 MAYIS 2008 CUMA Danıştay, siyasi partiler ve hukukçular, Yargıtay Başkanlar Kurulu bildirisiııin yanında yer aldı BİR SERTÇIKIŞDA DANIŞTAY'DAN Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun yargıya yönelik sal- dırılarla ilgili bildirisinin siyasi olduğunu ve meş- ruluğunun bulunmadığım iddia eden hükümete bir sert uyarı da Danıştay Başkanlar Kurulu'ndan gel- di. Uluslararası çevrelerin de katılımıyla yargıya ya- pılan baskıya karşı çıkan Danıştay, yargınm tepki- sinin siyasi olmadığına dikkat çekti. Danıştay, yar- gmın demokratik meşruiyetinin tartışmaya açılmasını kaygı ile izlediklerini vurguladı. • 6. Sayfada e büyük BAROLAR: GERİÜM YARAR SAĞLAMAZ Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, or- tamı daha fazla sertleştirmenin kinıseye yarar ge- tirmeyeceğini vurgulayarak iktidar temsilcilerinin her şeyin egemeni olduklannı düşündüğünü, bu anlayış terk edilmedikçe sorunlann tartışıla- mayacağını söyledi. YARSAV Başkanı Ömer Eminağaoğlu da Yargıtay'ın, hukukun üstün- lüğünü zedeleyen konulara dikkat çekmesinin en doğal hakkı olduğunu vurguladı. • 6. Sayfada MHP: AKP'NÎNTEROR KAMPANYASI MHP lideri dirisine alan hukuk kampan) mokrasi şünceler belirten tedi. Yar deri Muılncu Bahçeli, Yargıtay Başkanlık Divanı bil- estek verirken AKP'yi "yargıyı hedef ve ahlak dışı taciz, tehdit ve terör ası başlatmakla" suçladı. AKP'nin de- /e yargının bağımsızlığı konusunda dü- nin çarpık ve sicilinin bozuk olduğunu DSP lideri Sezer hükümetin istifasmı is- ıtay'ın bildirisine Anavatan Partisi li- da destek verdi. • 7. Sayfada ABD'li milyarder Warren Buffett, bunalımın süresinin tahmin edilemeyeceğini söyled Küresel kriz uzunsürer PERŞEMBE 1.2490 ABD'li yatırımcı Buffett, ABD ekonomisi- nin küresel kredi krizinden etkilenmeye de- vam edeceğini ve bunun tahmin edilenden uzun süreceğini belirterek fınans kuru- luşlannın 2. Dünya Savaşf ndan bu yana en zor dönemi yaşadıklarını söyledi. Dünyaca ünlü speküJatör Soros da alınan ön- lemlerin ABD'nin durgunluğa ginnesini önleyemeyeceğini savundu. George Soros, ekonominin yil sonuna kadar toparlan- nıaya başlayacağı fıkrinin de hiç gerçek- çi olmadığını dile getirdi. • 13. Sayfada İŞ CİNAYETLERÎNE TEPKÎLER ARTIYOR Işçi afleleri protesto edecek SALG1N BÜYÜYOR 8 bin kişi hastanede Aksaray ve Konya'da görülen is- hal vakaları nedeniyle hastaneye kaldınlanların sayısı 8 bin 500'e ulaştı. Sağlık Bakanı Recep Ak- dağ, Aksaray'daki salgına baş- langıçta suyun daha sonra ise 'nerovirüs' adlı çok bulaşıcı bir virüsün neden olduğunu açıkladı. Konya Valisi Osman Aydın, kent- te ishal şikâyetlerinin artması üzerine yapılan su ve dışkı tah- lillerinde herhangi bir virüse rast- lanmadığını belirtti. • 3. Sayfada Limter-İş'ten yapılan ya- zılı açıklamaya göre Tuzla Tersaneleri'nde iş cinayet- leri, işçi aileleri vc çocuk- lannın yaşamlannı derindcn etkiliyor. Basın açıklama- sında, 25 Mayıs Pazar gü- nü saat 13.30'da Kartal Meydanı'nda protesto gös- terisi yapılacağı belirtildi. tstanbul Haber Servisi - Limter-Iş, "Tuzla'daki iş- çi ölümlerinin MİT'lik" olduğunu savunan eski AKP milletvekili, Dcsan Tersa- nesi sahibi Cengiz Kapta- noğlu'na, "Ne biliyorsan açıkla" çağnsı yaptı. Lim- ter-İş'ten yapılan açıklama- da, Kaptanoğlu'nun "Bu olaylar MİT'lik, polislik. Emniyet nıüdürü her şeyi M Arkası Sa. 8, Sü. 4'te PETA üyelerinden Uluslararası hay örgütü PETA (H EtikMu tnsanlar t Almanya'nın Berlin'deki Büyükelçiliği flzenledikleri iz kedi ve kö rıîlınesini pro uflarını Türk şeklinde »östcriciler, ell ürülmüş hay ğrafları tasıdı, af: AFP1 ha anla ele Byeleri, şkenti rkîye ündc enule. klerin o etti. y«*ağı yayan nde Müslümanlar fişleniyor Gösterimiyapıldı Cannes y da 'Susuz Yaz'aövgü Amerikalı yönetmen Martin Scor- sese öncülüğündc kurulan "World Ci- nema F? oundation"ın (Dünya Sineına Vakfı) dünya sinema mirasının kla- sik yapıtlarını onararak yeniden si- nema dünyasına kazandırma çabası- nın bir ürünü olarak Cannes'da gös- terimi yapılan "Susuz Yaz" izleyici- lerin övgüleriyle karşılandı. VECDt SAYAR'm haberi • 75. Sayfada PKK ile çatışma Şırnak'ta 2şehit Şırnak'ın Kontik mevkiinde önceki gece arama yapan askerler terör örgütü üyeleriyle karşılaştı. Çıkan çatışmada Uzman Çavuş Erkan Çörtük ve er Ifi- dayet Erdoğan şehit olurken, bir asker de yaralandı. Mardin'in Nusaybin il- çesinde maym patlaması sonucu şehit olan jandarma Uzman Çavuş Yücel Koç'un cenazesi ise Kars'ın Sankaınış ilçesinde toprağa verildi. • 7. Sayfada GIDA SAVAŞLAR1 KAP1DA • 9. Sayfada KÜRT YÖNETİMİNE PETROL BASKIS1 • 10. Sayfada ÇIFTÇÎ BORÇLARINA ERTELEME • 13. Sayfada y -ı 3 o o o e 3 i o GUNCEL CUNEYT ARCAYUKEK Hükümet Açıklamalan; Kel Başa Şimşir Tarak! Anayasa Mahkemesi'ne, yargıya AB'den gelen sal- dırılara karşı çıkmayan, hatta bu saldınların devam et- mesine adeta duacı olan bu hükümet; Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun içe ve dışa dönük haklı eleş- tirilerine tahammül edemiyor. RTE'nin başkanlığında uzun toplantılardan sonra • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de Sadece 2 polis güç kullanmış Emniyet müfettişleri, 1 Mayıs'ta emekçilere biber gazı ve coplarla saldıran binlerce güvenlik görevli- sindeıı yalnızca 2 polisi "orantısız güç" kullandık- ları gerekçesiyle sorumlu buldu. Rapora tepki göste- rcn sendikalar yasal müca- delelerini siüdüreceklerini yineledi. • 8. Sayfada Yunanistan'da TcsclyaÜni- versitesi RektöriTnün, Müs- lüman öğrenciler hakkındaki bilgilerin gönderilmesini istc- diği basına yansıdı. Bunun yalnızca "yabancı Müslüman öğrencilerin sayısıyla" ilgili ol- duğu savunulurken Sol Koa- lisyon, konuyu parlamcntoya taşıdı MDKATİLEM'iııha- bori W 11. Sayfada UNDEM fUSTAFA BALBAY ünkiye Yönetilmiyor! ('argıtay Başkanlar Kurulu'nun, son yılların en sert açıklamasının ardından, AKP'nin de "Ben de se- nin bildirine aynı dozda karşılık veririm" havasına gir- mssi, gerilimin süreceğini gösteriyor. Dün akşam sa- at erinde yapılan Danıştay açıklaması 'yargı bütünlüğü' açısından ayrıca önemli. Görünüm, başlıkta vurguladığımız gibi: Türkiye yönetilmiyor! \ Arkası So. 8. Sü. 8'de \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog