Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 12 J L J J V U J ^ I tJJVJlJ. ekonomi@cumhurlyet.com.tr BORSA 20 MAYIS zoo8 rteetö Ûncöki En En Kaprç DOgfk D # ı tyü Işltm S OrtRy. Haori 0.49 5.10 970.00 995 510 3.36 0.53 5.75 0.47 5.00 965.00 965.00 1080 1130 1.25 1.08 595 5.50 1.30 1.15 828 5.80 163 1.71 «1.25 4225 225 2.38 570 S.95 341 3 80 142 1.4B 1170 1240 2050 2 1 » 4.32 17? 33 4.44 1.85 lütV 5.15 3.44 0.54 5.7S O J ; 5.05 V.1E 11.00 117 1.09 840 • • ' . . ' 1.88 41.50 m \ 13 3.78 1.47 11K 20 :U 3a J.67 1.53 126 133 1070 1160 0.70 1.59 0.83 6.25 280 2.90 11-70 12.00 392 4.06 10,10 10.70 1.48 2.46 525 1>I7 1.55 !.54 3S.3 2.62 1.24 2440 25.00 805 1)133 1.77 0.98 5 8.50 0.82 1,85 0.08 079 083 1660 1790 051 053 245 4B0 066 0.79 660 53 2.52 504 16100 18300 364 3.76 4.2! 0.54 6oyn» Mljanalk ! CMponantoMMa) Credrtvifltf FaktOfing lirn..:1IM',j:ıı Dm;YaL.On. Dtriffiınk DmSıCam MaaAnMal Ddrlmod D»«D»n TJi'vn Hokitng DıtiK üoğari DJ Istonbul Î0 LUlıl*i(«15Ari(İBYF LUIMTÛrkrç«»TipiBYF 11:1,7.1:1 Burdfl ınHoMra Dojui Olomliv fctan Doölfı FJatm Tty>B™ ! Ec:.n*as.Yniai 1 EaacıbaîiYalKim | tO(>lpl* Ftıe l:n{1jrvtn I LgeGuL» I tç» Seiûmlk i EgeiıCo YBLOTI i EgnnGUıı : LGSI ııı n j EGSHoMn i EratEMıl* i EmıııısAmtalal ı •,:•; 6[t»5an lıl-İİVnirl,ı4k EnuIMı tstol CorrpulK EuoTr«ldYllOıt. Eufo Yat 01 EVGYH On I avorı Dmtaırra Yer [ h Sç p FmisAluminyUTn FransFmKİr Fıûıtval On Fraısbonk F M b Pb g a u FordOtoean llllllSHil» r-ımo Pak S«te FlSF.IslBonoBHnBYF ŞndMtea Garjntı FaklVNU GaıınüYalOl OsdkYlLOn Gatelptk ı l S Elaklı* GkıOal YM. Hoklıno Gottas Kuyıımcuhl ücod-Yeaf 1 GûtlasÇımento i Gnındıg LteklrDni. i GSOHokJtla ' GubıeFfltnl llllas ItoUing 0 31 ııı'„) 3.48 77 00 1.21 172 62.50 25.25 0.81 ıtıno 13.00 12-80 2.46 2.76 12.10 5.05 5.00 7.80 3.80 1.13 17.00 ııoo 6.05 0.69 I ü 11? 7.90 3.30 0.86 0.81 1520 2.62 241 154 2.43 1.04 .; .14 27! 0 33 4.00 3.00 0.70 340 7.30 11 M 0311: 1.64 ıı ;c 0J6 0.86 025 a53 4.01 1Iİ0Ü 8.35 1220 0.08 \a 1.46 0.89 0 20 2.96 57.50 1.49 2.29 126 5.05 1.255 00 1330 HJ 1.06 11010 I23H2 tuo 290 0(1 Oll'i 127 n rıfl 103 1.92 17.00 4BJ0 0 6! 129 129 3625 271 1 (!•! 1.36 2X13 133 113; 4.42 0.55 7.10 1.94 1.36 221 1.80 0.39 10.10 1070 3.32 354 77.00 80S0 1.29 1.35 1.66 173 59.00 62.50 25.25 0.62 101 0.80 i-80 1.91 097 980 1005 1290 13.70 1270 13.40 2.39 252 2.64 210 1180 1230 475 5.25 5.00 ;<o 3 33 5.05 3.60 1.75 1.94 15.30 1740 1050 1100 5.90 6.10 066 1.11 107 775 320 ıı s; 3.64 0,70 1.45 1.12 7 9li 328 0.68 3.7B 0.81 15.30 1610 2.76 3.08 1125 11.55 10,95 11.10 1150 1170 0.77 2.56 233 1.49 2.37 1(11 4.78 174 0.55 3 i'.. 2.88 0.67 328 7.05 2.44 1.54 .-44 1.07 !»ı 3 ı •• 018 4.04 3.04 o;o 3.42 7İ07İ0 11.20 1180 8100 9300 157 1861.57 069 930 1.86 071 118 10.80 2.86 11.60 3.94 uı ;ii \it :-• v o r- ;'7b 121 :•; o.l 810 . 0.61 1.79 0.67 079 18.70 033 : so 4S2 I I . İ I V S.72 ;,ii 0.55 ,0,1 II,:, 1J8 2.11 123.00 10 m 3 34 77.00 1.30 1.67 8050 2515 13.70 13.10 2.44 2.86 12.10 435 MiJ 7.45 M2 1.85 '.90 0.67 1.36 ııı; ; iB 324 0.78 1530 2J0 I i uı 10 5i >l V : * ,,,, 1.50 2.41 ııu ,: Li 2.76 056 ,;ıı.. 2» 0.66 s :w 710 11.30 8? 0.1 138 033 10.1 034 420 16.50 635 12.10 12.50 0.64 066 7.80 1.42 1.57 Ü lı, 1.0 ı 71 0.72 0.75 282 298 53.50 57.50 1.53 2.17 1.23 5.00 1.77 235 1.31 5.10 1.230 00 1.30000 1200 13.50 138 1.44 100 1.07 110.00 11010 10100 105.00 590 625 2.80 0.78 (is: 124 0.83 ı: :> 2.94 0.71 0.7» 0.81 119 ',!, 1.02 15 80 17.00 48,50 49.50 122 1.21 111 1.28 3600 3925 2 76 3.06 2.48 0.55 1.32 2.15 3.58 2.1i 0.71 2.56 0.57 U7 2 33 0 ; 4 1.77 an 6.60 uı,, 215 1.0 1.74 u ,ı: 0.7! 2.9S 143 1.14 2.37 114 1.79 0.74 0.75 2.98 20-90 2200 705 1.50 1.50 118124 11:2 2.10 0.87 64.50 235 0.61 K»r«v«asGW« KinraanKlnıt KoHSMlST25ATljtBYF IMS«fcDoNFIST20BYf 13 55 M.ırti3}BTlfnYat Oft 090 M.irdm Çanefiio 6 65 Mardm Çımnto (Yonll 5.75 manr, Atonyumjs 1020 47 75 46 50 990 1020 595 615 972 1000 414 4 3 ! 2.94 3,04 5000 5425 225 2.34 5.55 5.85 1.19 1.30 32.25 34.25 2.30 235 3.10 326 2.03 21? 061 069 1320 13.55 068 0.95 845 665 5.55 5.65 9.60 1020 13.60 1320 13.60 0.71 20.20 1.48 -3E 1.85 0.72 0» 18.30 15.00 0.41 Od 037 238 0.» o •;:• oı;' (11,1 0.72 20.20 20.30 142 1.49 2.22 2.38 0.71 0.74 B8 092 17.90 16.40 14,90 1540 215 34 3.92 234 421 15.00 16.30 055 057 610 2.35 125 1.» 720 5 70 '•''• 7.45 7.00 4.08 394 520 ;'?•! 11! 1.33 7.00 ',3': i'ır 412 7.15 835 3 !K 3.82 ( ı!6J 2 Kı 4.52 0.78 !.7O 2.86 1.94 IM 432 l l l ı 530 122 11.10 1130 348 3.62 2.36 2.66 1.79 183 10.B0 1090 144 1.48 5.10 13.80 144 8.30 1.54 134 038 3.10 1.16 7.45 0.75 1.98 6.00 7 90 4 90 13.10 1370 173 1.13 0.57 .91 7.85 910 0.57 1.04 b .11 930 31.25 33.75 6.55 710 4.40 4 58 Uîîs«a* il-iUAnı, »ı» Bılhıvi C 1.74 1.08 035 ;'!<; •• :.,! 232 113 0"! 2.92 535 2.68 -3.00 2 32 -0.95 2.98 -130 •549 -3.08 -0.92 -2.86 1.90 -323 -5.47 •0.5İ •1.V -5.81 -0.79 -1.42 -032 0."0 -4.74 •2.07 •0.73 iıu 5.1.1 -337 -125 -2.68 -4.02 1.58 •2.91 3 3) 150 5.38 2.34 •737 •4.15 •039 •1.82 •2.48 •2.90 •'-,'. 4 46 •127 -1.62 233 •370 1.97 •8.67 •1.74 •135 •129 •219 : • ' . ' , ! -2.83 147 -3.45 •6.82 -3.86 •1.43 9951.791.680! 5171.443,344! 3.43 27.423 0.54 306.867 590 633.008 048 192.160 502 33.655 972.09 607.553 10985.932,450 127 8,412 1.12 243.421 61444.523,492 5572.496.595 166 15.811 4173 32.640 2311.004.60S S.711,777.255. 36*4.238.256; 145 470.774 I 12 02 708.5?6 2087 37.796 3.31 238.765 4.37 470,227 178 503.171 1301.104.019 11094.801.081 0.68 66.245 1.55 72.210 0.80 106.261 6.13 56.812 2 61 497,659 11823,365,976 399 957.790i 10.34 399,991 : Hükümetin SSK ve Bağ-Kur primlerine bir kez daha sağladığı kolaylığa veto geldi IMF'den .affa itiraz 249 490.050: 5.332.632.591 i 279 97.74OJ 121 96.114i 24.7J4.Z50.063l 8.168.405.578 ı 0.81 27.482! 161 531.929! 067 39,739 i - 0.80 88.5941 17.25 346.444 0.52 43.205 2.497,994.154 4953.116,040 1734610,860.344 3.72 52,197 4 363.691039 054 45.419 705 6.147! 191 43614J 137 108,574' 2151.097.0(5 12223 915044 0.67 26.523 1.58 55.650 0.38 135,749 10.34 142.447 3.41 635.276 78.641.254,276 Ekonomi Sevrisi - Hü- kümetin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilen Sos- yal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'un prim alacaklanna üçüncü kez af getirme çahşmalanna Ulus- lararası Para Fonu'ndan (IMF) itiraz geldi. NTVMSNBC'nin habcrine • IMF, prim affının hükümetin Orta Vadeli Mali Çerçeve progra- mındaki taahhütlere aykırı olduğunu belirtti. Kararı 'üzücü' bulan IMF'ye göre, prim affı kredibiliteyi zayıflatan geri bir adım. göre, IMF Türkiye Temsilcisi Lorenzo Giorgianni, prim affının hükümetin Orta Va- deli Mali Çerçeve progra- mındaki taahhütlere aykırı olduğunu söyledi. Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Giorgianni, prim- lerini zamanında ödemeyen- lerin ödüllendirilmesinin, kre- dibiliteyi zayıflatan bir geri adım olduğunu belirtti. Alınan karann üzücü ol- duğunu belirten Giorgianni, prim affının hükümetin ge- lecek dönem gelirlerini azal- tacağı uyansında bulundu. Sosyal Güvenlik Kuru- mu'nun SSK ve Bağ-Kur'dan faiziyle beraber toplam 45 milyar YTL prim alacağı bu- lunuyor. Hükümet, bu alaca- ğın 23.4 milyar YTL tutarın- daki kısmını yeniden yapı- landıracak. DB: Global gıda üretimi arttınlmalı Fiyat artışları 100 milyon insanı yoksulluk içine itti 280 202.3 0.56 267.861 4D05.0I5.426: 2.971,180.261 j 069 106.075! 334 563.592' 7.31 556,155i 1130 77.134! 69.369.437,751! 1.61 465.777 069 93,844 i 033 410 I.' lt 7.85 12.10 0.S5 1.48 ı ;t 0 61, 0.74 234 5830 1.81 2.17 113 500 126000 1200 139 ıS 111)0. 105 00 595 2.84 0.67 0.71 ıü,: 125 1,1,4 037 1 «8 1530 48.75 0.82 122 122 . ' J , . " ' : Bt 7.70 230 035 133 2.18 332 2.44 0.71 1/0 035 0.71 5.10 3530 92000 92500 92000 540 570 540 -524 -2.38 ( l - l 1140 •9.77 :' 80 •566 1)13 194 -403 •2.07 •5.63 •127 •5.62 •1.57 •435 -5.63 408 4.47 0.5i -2.38 i 43 •5.43 •513 5.54 •2.34 •1.79 -221 •337 •1.63 I 94 -2.74 -173 •6.76 230 r K 1.10 ı ;ı; 0.71 0f-l 3 82 2'OOİl 6.65 124 11,1 2.11 ü"2 (.311.1 2.39 8.00 3 ,-•: 4.18 - % 51.00 228 635 128 3230 310 3.12 2.05 9.90 035 13 2C 223 0.72 0J8 17M 13 03 226 4.10 ısra 103 SG5 3 25 123 134 7.00 3 33 3.38 422 2 33 3.82 31lı 2.72 s.: 1.95 432 1/40 535 123 II 10 334 3 3ü 131 109i) 1.44 6/40 134 138 038 3.10 0.71 3.78 8.95 1.17 7.45 0.76 6 03 435 1310 1.74 038 036 : ıı 935 3115 •2.» •4.42 •130 •130 -2tt 1 4.0S •133 135 -324 •2.14 •1.35 -4.00 -3.1] •2.13 -321 0.76 •140 •317 -1.03 •1.98 !« 3)ı, •0.67 2.51 •2.15 •239 1.4; UI 4.88 230 •2.38 -3.01 Î.81 -3.M 2 33 •2.94 -2.33 -1.61 •227 •1.64 -423 -3.38 0 3(1 •222 •2.19 -239 5.13 •3.09 •1.79 -2.40 •6.81 -3.43 •031 •1.47 •2.78 -414 •2.31 -1.86 -1.36 31,2 -1.49 -622 1 8i -129 -125 •3.47 2 44 •3.57 -4.11 -10.83 0 61 •1.77 •1.12 •U7 •5.19 2 33 •335 1094 •0 33 056 •3.31 •6.87 2.70 -4.78 •032 •2.94 •6.07 -333 •1.75 1 35 5 0-.ı 1.01 •6.02 •537 30; 3 91 4 42 -4.44 3 42 -2.65 •3.05 0.53 76.446 4.14 331,249 16.344.812.506 802 476.676 122B12.032.796 065 51.900 153 718.916 170 609.052 069 199.030 0,71 206.616 2.91 176,495 6660 724.160 1699.437,635 225 717.230 125 79,947 5.04 5.838 1,266-375.346.197 12,513,385,010 1 42 BOB 21* 103 73.687 110.003.920.101 10368 228.115 605177,195,335 266 107.097! 0.88 275.134! 0-78 21,8271 086 35.592' 1.26 189.709 065 141.525 0995.594.290 1951,766.687 II, 22 1 92(1 "'34 48.89 76.325 0641.143.938 1264,587.571 123 709.946 38.078.224.145 29315.360.649 7 8957,859.794 252 171.948 056 38.543 1342.184.619 i 21912,205,1001 3.63 55.312i 2.508.629,934 i 0722,656.812' 171 193.753 056 151.291 0.70 40.207, 5411,001.601! 35.671.216.415 i 933.33 2.770 5.50137,421260 G l d a fiyatlanndaki son yükselişin kısa vadeli ve geçici bir olay olmadığını belirten Daboub, fıyatların iki ya da üç yıl daha, yüksek seyredeceğini belirtti. Ekonomi Servisi - Dünya Bankası pirinç gibi temel gıda maddeleri fiyatlannın yüksek kalmaya devam edeceği uyansında bulunaıak, piyasalara müdahale edılmemesi gerektiğini vurguladı. Singapur'da vcrdiği bir konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dünya Bankası direktörü Juan Jose Daboub, "Fiyat artışları birkaç haftalık ya da birkaç aylık bir olay değil. İki ya da üç yıl sürebilir" diyerek gıdafiyatlanndakison yükselişin kısa vadeli ve geçici bir olay olmadığını dile getirdi. Gıda fıyatı artışlarına rağmen global gıda piyasalannın eksiksiz işlediğini ve hiçbir müdahaleye ihtiyacı olmadığını belirten, Daboub "Mükemmel olmayan bir piyasa, başkaları adına karar veren mükemmel bir bürokrattan daha iyidir" dedi. Daboub, pirinçte yaşanan fiyat artışlarının 1970 ortalanndan beri gerçekleşen gıda fiyat şoklannın hepsinin üstünde olduğunu belirterek "Son dönemdeki gıda fiyat artışları 100 milyon insanı yoksulluk içine itti Uzun vadeli tek çözüm yolu global gıda üretimin artırılmasıdır" dedi. Deride kan kaybı artıyor 'HÜKÜMET YANLIŞ PARA POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMELİ' ŞEHRÎBAN KIRAÇ 111!.589.843. 230 597.739! 1122.770,185i 176 57.634 071 335.750 074 779,403 2.93 435,026 2155 696.691 6.96 180.2B8 146 250.610 1.47 172,259 1.2515.527.669 i 1.85 129.747' ? 141.613511 0,89 44.881 66842.007.02B 2.43 249.405 0.62 32,055 48.16 103.732 10.04 158.958 8.04 97.378 985 294.460 4.2320,325,473 i 2.99 245.139 52.441,553.730 2.31 160.188 5,691.626.055 1253.341.859 33.18 728.617 231 16.661 3.11 143.846 2.07 18,035 0661.333.169 13.361,597,6B8 0.90 5.533 6.58 269.039 5.61 58.291 999 666 192 086 4B6.57I 13.36 125.239 04! 496.852 0.601,421.630 0.57 35,178 2.672.026.830 0.60 374.568 070 81.143 20222.633.131 145 451,769 i 229 993,266 j 0726.855,962! 0903.139.663i 18.09 302.812 I 14.99 18.778 229 146.309 4131.691.878i 15,981,343.770! 0.55 184.929 ı 167 389.621! 5.832,374,333 2.311.067.038 122 156.036 1,36 943.871 7013,213.113, 541 940.074! 340 122,607 ı 426 382.278; 727 162.710! 6.75 219.7931 4 01 454.672! 381 659.106' 505 145.049 45811,529.356 0.80 680,513 276 261.540 292 713.555i 1.991.376.413İ 1.68 592.3881 4 40 256.020 142 580.509 5.56 289.713 124 150.427 1114 311.790 3.55 269.465: 2.5114,499,266! 1.813.934.713 10.82 29.433 i 1464.364.737j 651 262,397 139 410.603 1382.349,8151 0.59 78,453 3.16 102.340 0691.958,721 3.85 677.884 8.895.143.011 118 690,!64 7 70 7.404,432! 0.78 691,700 i 2042,946 861' 6.172.706,913 i 799 31.359 i 5005,065.999 i 1346 335 928 i 1794,955.354: 0.56 36,759! 1003.431.303! 7991.475,430: 936101.089,520 32-5429.031187! 6.819.137.366! 457245.«19402! 11321.240.387; 1.82 658.6691 1.11 129.602: 0.87 253.610 2 B61,090.960' 5.55 19.606 i 200 499.33i! UŞAK - Yanlış para politikalan, artan maliyetler, hammaddede dışa bağınılılık Türk deri sektörünü sıkıntıya soktu. Bir yılda sektör yüzde 20 küçülürken ihra- cattan aldığı pay da yüzde 1 Mer civanna geriledi. Sektör teınsilcileri, iş işten geç- meden sektördeki kan kaybının önüne ge- çilmesi gerektiğini belirtirken, "Artık ye- ter. Ulufe dağıtır gibi teşvik istemiyo- ruz. Hükümet artık yanlış para politi- kalarından vazgeçmeli" dedi. Deri sektörünün sorunlan Uşak'ta dü- zenlenen "Türk Deri Sektörünün Gele- ceği Uşak'ın Türk Deri Sektöründeki Yeri ve Önemi" konulu panelde masaya yatınldı. Sektörde 5-6 yıldır ihracat ra- kamlarının değişmediğinden yakınan îs- tanbul Deri ve Deri Mamulleri îhracatçı- ları Birliği Başkanı Lemi Tolunay, "1992'de genel ihracat içinde sektörün payı yüzde 4.5'ti. Bugün yüzde 1. Geli- nen noktada 4.8 milyar dolarlık ihracat yapmamız gerekirken bugün 1.2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Kü resel re- kabete ayak uyduratnıyoruz" dedi. rürkiye Odalar ve Borsalar Birliği De- ri Sektörü Meclis Başkanı Hakkı Matraş, yanlış para politikalan nedeniyle mallann pahahya üretil- diğini kaydederek, "Sağdan soldan 'deri sektörü bitti' ajları duyuyonız. 70 milyon ayakkabı giyiyor, bayanlar çanta, kemer kullanıhyor. Deri sek- törü biter mi hiç. Dolar ve Avro 'nun TBH~ W3Bm VlkllGMYO »akılY«on vabll» B a t o Vantf VıMYıt On Vadıh Yal 01 (Yenf VMiel AtMBMzEnl «kgiSS Yv'lYOMYO YapKıetkFtiKıl YapıKlKilKmrGM YapKrKjıStgota YapKredıY»! Oll- mKşn) 1 -W 1.79 1.64 250 1.15 3.88 1.03 0.S3 2.23 4(C 2.11, • 262 YO 2.50 1310 0.70 j üştt ) Mİ 1.74 1.61 235 102 3.44 1213 0.86 217 4 01 0 2,1 078 2 72 !SS 12.60 0.67 2. ULUSAL 1 Yapı vf Kıedı Bûnk YatımFd YllOn Yıma ZukıBwl Allınyuruıs Çftsnv hrlık Vı:n:,j;-,;i Eoe Prorıl F o n F n * IpekMHbaıcUı 302 129 0.81 7.45 13! 5.45 3.88 0.72 «3 4.58 13 03 296 » 2.86 Ulli8.AaHnCim.ilo M'''l l'l U •MnuOtı .'. l'(3,ı...:l lıu.''.: 3,::.,.II,.I,,|II:IJ:.2I S6nnw Pmukkj Şaker Fln. Ktr Cözaltı BMUflTltall ÇtfcBcya Eosplflsi FtİSGKYO Laanı Spo' Gr/ım MakmaTakım Matiflf Zorkı Holdım Okan Teksli ,,''.-,ı!, <-..!.ı Transturk Holû [umtpk:, 1.37 129 1.91 24.X 298 143 0.59 Pazarı 019 021 0.33 iı 3' 0.61 11 o: 0.30 056 0.17 025 030 Yeni Ekonomi Amada 8rtgısjy.K O.ıi,",").ıif iii; :i'- M i Ftellkl»! 153 2.78 3 J9 2 '3'. 121 0.58 7.40 UI 525 3.82 0.69 1.45 .; 33 12.80 282 2.58 67 33 132 121 185 22 30 2.74 1J7 057 020 029 0.50 (l 30 0.50 0.68 029 0.52 0.18 023 O2o 028 Bı YfoekK 615 1*3 1.67 2.50 1.15 '•,0,1 104 0.91 225 4.16 0.89 0.61 2İ6 !.96 13.00 0 70 308 129 0.61 7.55 U5 3 20 3.92 0.73 154 4.68 1300 103 2.68 73.00 1.45 UO 1.92 25.30 3.02 143 061 02! 0 33 0.53 O'',', 0 i 0.75 0JO 056 0.17 025 027 031 Pazarı 152 270 !37 1.56 2.6! 3 4II m mX TST -177 1.65 3 31 1.04 3.52 103 i! 13! 222 4.16 0!, |,32' 2.74 2.84 12 K! 0.68 2,94 1.22 0.59 7.45 1.31 5.30 312 070 1.40 4.64 12.70 1 31 280 20 02 1.37 1.23 1.91 2240 276 139 057 0.22 0.29 0.50 0.60 11 33 m. 0.29 0.54 0.17 023 0.26 0.30 1.54 2!,lı 2 38 •1,12 0.61 -5.60 -9.57 3S3 •2.91 •1.11 -0.45 ı H •227 •284 13.60 •!29 -266 -2.65 ', 43 •328 •224 •2.75 -1.55 •278 -4.58 1.31 •2.31 •4.05 •!26 •2.10 -4.65 •7.12 •7.3! •!80 •339 1.71 •12.12 1071 -164 •189 -811 -3.33 -357 •8.00 0.65 0.7! •4.42 m ¥• Oftfy Huri """)«- 25TİÎT 1.79 447.924 1.64 337.919 î.4083,971.052: 1-082.373.191 3.57 160.121 102 154 836 089 96.886 2216.769.164 4.104.595.Î67 087 554.967 0 71 628.973 2 77 138.981 2797.17! 212 12 76 468.837 06) 328.034 30268,056.459 124 340.158 0 J İ 50.55Î 746 443 939 1.33 34.492 5.352.576 863 3.87 59.479 071 127 457 1.50 J1Ü.510 455 197.636 1277 113.068 292 472,186 265 119,287 7054 546.965 1401.645.218 1.25 135.596 189 74,470 23831,604.205 254 2 965 080 141 78.749 0.59 157.981 021 17.475 029 90,961 050 221.225 0.60 1.432 0.51 157073 0.7ı 72,850 0.30 2.325 054 19.076 0.17 9.559 024 40,832 026 19.139 0.30 4.66! 1.54 78,532 272 99.380 242 676114 mm BANKASI KURUR M 1 ABD Doları Avustralya Dolan Danimarka Kronu Avro tngiliz Slerlini Isvıçrc Frangı lsveç Kronu Kanada Doları K-iıveyt Dinan Nonoç Kronu Sud- Arb. Riyali lOOJaponYeni 1Yeni lsraıl Şekeli DÖVİZ 1,2315 1,1797 0,25804 1,9250 2,4143 1,1792 0,20652 1,2430 4,5847 0,24593 0,32934 1,1824 smış 1,2374 1,1874 0,25931 1,9343 2.4269 1,1868 0,20867 1,2486 4,6451 0,24759 0,32993 1,1903 21 MAYIS 2008 EFEKTİF »"5 1,2306 1,1743 0,25786 1,9237 2,4126 1.1774 0,20638 1,2384 4,5159 0,24576 0,32687 1,1780 0.35536 SflTIŞ 1,2393 1,1945 0.25991 1,9372 2,4305 1,1886 0,20915 1,2533 4,7148 0,24816 0,33240 1,1948 0.3735S bu kadar değer kazanma- sıyla üretime destek köstek olursunuz, maliyetyükselir. Benim malım dışarıda di- ğerlerine görepahah kalır" Türkiye Deri Vakfı Başkanı Mah- mut Yeşil de, sektörün yüksek mali- yetler yüzünden zor durumda oldu- ğunu kaydederek, "Hergeçen gün ek- siliyoruz, Bunların altından kalkma- mız mümkû'n değil" dedi. YATIRIM FONLARI T E L S î M Cem Uzan davayı kaybetti Ekonomi Servisi - Telsim Mo- bil Telekomünikasyon Hizmetleri (Telsim) ve yöneticileri aleyhine, Cem Uzan tarafından New York Yüksek Mahkemesi'nde açılan davanın Uzan aleyhine kesinleş- tiği bildirildi. Tasarruf Mevdua- tı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, davacı (Cem Uzan) tarafından ABD New York Güney Mahkemesi'nin Cem Uzan aleyhine 2.9 milyar dolar maddi taznunat öüenınesıne yö- nelik verdiği karann (RakoffKa- ran) Telsim'in katılmu ile icrası ve Telsim yöneticilerinin ağır ihmali dolayısıyla uğranılan za- rann tazmininin talep edildiği belirtildi. Söz konusu davanın, mahke- menin 14 Kasım 2007 tarihli ka- ran ile reddedildiği kaydedildi. Karann masraflanyla birlikte onandığı ifade edildi. Danone 'den Zidane 'lı açılış Ekonomi Servisi - 10. yılmı kutlayan Danone Tikveşli AŞ Fransızlarm dünyaca ünlü eski futbolcusu Zinedine Zidane'ı Türkiye'ye getirdi. Danone Üluslar Kupası'mn (DNC) hamisi olan Zidane, üst düzey Danone heyeti ile dün Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy'deki Köy Sağhklı Süt Üretim Tesisi'nin açıhşına katıldı. Zidane, Danone Tikveşli AŞ'nin, AB sürecinde köklü ve kahcı bir hayvancılık politikası oluşturulması amacıyla yürüttüğü 'Danone Çiftçi Geliştirme Programf kapsammda başlatılan Köy Sağhklı Süt Üretim Tesisi'nin açılışı sonrası Yeniköylü Çocuklarla maç yaptı. ŞÎRKET BÎLANÇOLARI j§ AksİgOrta, yıhn ilk çeyreğinde t_ 55.5 milyon YTL net dönem kân açık- O ladı. Şirketin geçici vergi beyannamesi ÖJ ekinde vergi dairesine sunmuş oldu- ff) & 14 £ e '' r tablosuna göre, yılın ilk çey- ty reğindegenel teknikbölüm dengesi ka- <• leminde ise 4.3 milyon YTL zarar kaydedildi. Ülker BİskÜVİmn yıhn ilk çeyreğinde netsatışları 133.1 mil- yon YTL olurken yılın ilk çeyreğin- de ise net dönem kân ise 2.1 milyon YTL olarak kayda geçti. HÜrrİyet GazetecUik yıhn aynı döneminde vergi ö'ncesi 36.4 mil- yon YTL net dönem zararı açıkladı. Şirketin yılın ilk çeyreğinde net sa- tışları ise 121.8 milyon YTL oldu. Ford OtOSan buyıhn ilkçey- reğinde net dönem kânnın geçen yıhn aynı dönemine göreyüzde 108 artışla 80.8 milyon YTL 'den 167.9 milyon YTL 'ye yükseldiğini açık- ladı. Dpğan Yayın Hol- uing ise aynı dönemde 22.5 milyon YTL net kâr açıkladı. Şirketin ilk çeyreğindeM net sa- tışlan ise 8.3 milyon YTL oldu. AygdZ, yıhn ilk çeyreğinde 2.7 milyon YTL net dönem kân açıkladı. Şirketin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunmuş ol- duğu gelir tablosuna göre, yılın ilk çeyreğinde net satışları ise 865 milyon YTL oldu. tArçelİk'in yıhn ilk çeyreğinde net dönem kân ise 109.5 milyon YTL oldu. Şirketin gelir tablosuna göre ocak-mart döneminde netsa- tışları ise 1.35 milyar YTL sevi- yesinde gerçekleşti. 1 ™_j 20 MAYIS 2008 Fon Adı Dunkü Flyal Fnrk Fon Adı Dünkıi Fiyat Fark Fon Adı Dünku Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dunkü Fiyat Furk 1ABD Doları: 1,0421 4,7719 1,0426 5,9299 103.96 0.9910 4.9978 37505 1 Avro: 1 ng.S: Avusturya Doları Danimarka Kronu svlçre Frangı sveç Kronu Japon Yeni Kanada Doları Norveç Kronu Suudi Arabistan Riyali 1.5632 ABD Doları 19613 ABD Dolan 1 Kuveyt D.: 3.7539 ABD Doları Borsa UM»I ttlHff WMw IBMmi HMipt Klkft S E R B E S T P İ Y A S A ALIS ABD Doları 1.2350 Avro 1.9350 lngilttSterlini 2.4100 Isvıçre Frangı 1.1750 24 Ayar Altın 36.20 Cum. Attını 242.00 SATIŞ 1.2400 19400 24600 1.2000 36.40 245.00 (tCEilı »latı 1 Gûnlük Repo 7 GCınlLk Repo 15.62 16.17 YKB Ö1SİBB1H 1 t.'.'.Vı OOİHE ÛD19361 nmsı 0014168 KJIlfll 1MH17 2 09MS7 ['ül'«32 omoo« 001BK " • . . • • • ' 0057403 17 0BH! > 2J12J3 uw s fjtîö 002!;;", OOIHIt - • 4 1 , ]',, 9?osen 0177365 ı, ı [ırvvr 1.26J2M •ı !¥..•;•. 1024180 D0ÎT1C 14O2J1S l. 1113.1V' Ü1NM13 0CUI17 OIIUM 0DIISI IO000IU l.ulı.31» OI1OS714 r V'ij;: 0M7B 1.047443 III» 1.0S» 111. 0*i oaıs 079H 0.S3S r, H3r tı:3 I ' . lı'A 051» 0«» 0 4;: 0.44» 0.4» 0.41» 041; 04», 040» lı 33 ııy, 1.34. 131 331';- f'V. İ'ı •/:;'. % 0.1» D IC\ O'.ü 0 ı-,;-. 0 0!' 0.04» 113-, 20,1. 113:'. 2 2,'. oer. -0.17» 631'. 0 34' 03;'. 103, 0.İ5* 039» 0 3.r. o m -0.1IK •020* vıubıt u» 4»* U30 ZuulBan IMKS30 SİP/1FCI Tr AkMok Yapı Kndı VBL U30 l}V«.D»JlıEA1S üaitttttnk U100 GmtıBm U30 HSBCYa 1)30 «II Y« U3C YKB «KBUIMEnS llBınk U-Mlt 3KJDMİMU BomUDOJIMllBYF fcn Bml F urıL..-, FİtrtSM tbKİ M;, GMiVıl. Hau Mank Ma «UMtOnlBın PntYtn SHMfMmOIMHııS. üniBnHI &ı Rn niM H .; BUKMMD^ Hası FofiB Ytl M«l. DBÛ IIMVII Haıa IjlıakFmlan felönfy» KoçŞ AU>« S*HİSI KjlMRx*n l ü K Vakıfbart K HJ.3'. ',-. Kmı âoMM msm, Teb KımB hMÜVı Kırmı Emcıtajı Kıma GMkYal K»IM MJY31 Karnia YKB Kvra IroKndıYa! Kırnıı GlmtlMm. Kjfma ı.:iı';,ı:* KımuSntıl Fıfıl^YH. Kvnu RaymondJarrmKaina TacvivMtn Kvma 0D2IUI Ü.K6373 l'012S6S i. 0233i I110305Î 2S3",1 -,:llM..' «04IÜS 0.031903 IJMHt 0O27B8S Î0II522333 2-764726 0403400 31H0:. 1 r?3?72 3276350? 0025661 «010241 0063913 0026934 1103 :.'..'2 0034513 102133. ." |. JİI-.2V-: • 3 2 1 ülı.-5!ş: ••• ı,ı.-.-..-.- 0D2D4I 14 654211 0034161 3 ••:,' 17543700 0.264709 0.05004 !. :.l, 16436BI O::23' 1 13313: 0.44400b ! » > . • • : 00138» 000*13 0 701032 0016444 32:,1 :, t.'u\ r.v'. 33-it •:•{': •0 31» 3 335 İ3İH s ,.:',„ 433» -OJD* 3 33;. ;•":. SSfc 013% 22 D03İ I; '•'•;. 044-: İ.ÜS C43S t31>. „ •:•« : a ıı» 3 14'r. 0H.İ. o.;. : 2S» • C ! : 0 427: ı m OHS ;;4:-., 042S 0.4i» 241V. 0.40» : 27-- f S-. 0 3 K 0 33.. o 17». 0 13,1. j l>.': 1103i. a o;ı 0 0K 0IIA o e: 163 a Fiaun Tae A M O O T K fcyık taddıOzei VKB KBçttsrSo SetkVFoKan « * * MaaKjfSak. Bı;ım Man. DeQ Ifisaai YBMK Foman YKB YBMK Alttn Fontan 044Ö27 0;!333; 0563856 lılaıMGaa Tafc AHn Munk m O B lıpıAlın ıFııttıDıauıFı SfiCYHSfiCYtt V&r Yûîl laüVa/Yonıiı Dtû Ovaitıâan PwiY S fıı,!iı:oj''i(jjr:: U.2 MısBftnk OiaV Oe FonnBant 0;B D Akbank Oeû YKB BoyAm Dıg FtMnoaaJını FrmttrtıUMiVD YatmnFinans. 1(41 Vat BjyumttoıD AlaVa! Dafi InfoVjt YKB & 6 OM SnnlıUao PolYJn kS»ık M T»yıt TJS Ualklnİln.PM M SnnlıgınOslBnO KSeCYll O* CY«. H RnaosKrt [ M / 0011422 ı . - , • . 0012138 0-Î7M7! 0!,13301 ! ' . : • : ' 001522! H3132İ OO2711I 5.054142330036» 0056387 74 211487 0012816 CHL7I ooiMi u ;'• 'i'4' 099)1)5 o ı r i ' : :: 0 333109 0021715 O0IÜ2! M-.-ÎT, 2" 2 112: - .1' 0017068 0 ",:•!;,• l n DM K« 0«( 2MB11 İVı GİOMIUH M AkYat 8TDICM IKB DaO MılSjıf b,i ZmlYal M YKB ûîel Bafi-Ddû g Miitok 1SKB IKt 0011268 00IS7I3 53996711 0120J81 , ' . , ' , • 03 v.'bi 57102723 0 015044 0U2İ3; 3.260914 İ 5 3 * 0 3K 02J7S 0.31» 0.30» 08» 011» 008% 0.02» 044» 043» 042» 040* 031» 038» 034» tm 033» 032» 0.32» 0.32» OJ!» 0.31» 030» o ..'•• 029» 029» 021» 028» 0.28» 027» 028» 02«K 028» !,;.:.'. 0.24» 0'>3 : : " . ' • : . 0 22- o:i',. 3 20. iı'-î" 0 1iı. UIE*. HSBCYnÖ» Hatev* Otj linrlis, iı. M Mttnk IMmMıtı M KakmnBa-, M. t t e * M 2109055 NjrolUsı M) AlaVa'. OUPo Ytn D Dna«t D B DHUMenhıl latVıl M üactm 'Aİk, EnmUFtrtm •".,3 u., II. )'!'.'', FTSEtonDdFBİST Im S*ott FtfKm Ftaninsmz YKB Ointfom «»mFMın lıBtnt Karrr.1 Jut Fonlan GKMMm. Jol S 0.44J2Îİ- 1290444i ÎS2BS456 0013377 0014676 14B8560I 011» 0031340 ': o.'*2n 0.397ÎM 0012596 0111353 0008566 0015317 109613372 0.18İİ 0.17» 0.17» 015» 0 14i... 0 İ3-. 1)03» 004.. 102» •0.01» -003» 103» O» 0.27» ' 0*283 GaranlıBan FJma Akbtıtt UM l*»«. LM TmkalM LU OnMVal. LU Elrcıt» LM IUM LU , cakt»! CW UU1 &HFa*ı flbt Likıt . Yl S B » * l î iıaıval UK !«'•»»* Uul Haka» Uı kütMk Utt FUUjrt FJHIrmk M M K M K FUUjrt J M n s M K HjfcYıt Lk< M n s a . HjfcYıt Lk< Vatfl»* lnlımet L)M Yıp. K/Kl Y« ÜU lacvleı btan Likıt Fnancmk u u F V M M AM* LU D«utaf* UU1 ZlHIBtt LM RaymMl Janne IM Oyikba* Lıu! AİYal LJM VatmFnare İM Ec,-acta> L'kıl 1K lii KaknmaBan Ukn KSSCBmk L«l TSKB l*ıt GıMBan LH YKB LJM DtltlMsU LM fonbul.com M I LU uıcom CapıU LJui numt un 0.017070 W 1 » 0JDS451 0.17» 0021436 017» 011» 011» 0.15» 115» 0i!2,. 0İİ3. 115li 0 İii 0.15» 0.15» 0.15» 015» 0.15» 015» 115» 015i 015» 115» 014» 014*. OKİ 0.14» 014» OLIM İKİ 0KS, 114» 014» 014» 013't 013i. 0.13* 0131. 0 1ü. 01:',, 01IS 2 i' 0014910 3738867 93100417 1057885 0020295 0622749 0.031490 35896039 0OI68J7 0029826 772I3M 0.O27276 0014376 42İI4578 0019266 190771! 0İ2K74 • f./ı 0067796 53 640705 0OT556 0.337103 :211,1i: 248J617 0 0 4 0 M 2 H « 1 0 U 7 1.32IU '•• u-sıı, O102BM 001(191 7,567344 0024360 22523932 133452006 önHii FoUYUUnO m Fortıa8ank UıVT/B GUJkVlL T73 AlaYai Talwi MunkOıHBaaPTTB Teb PlalHiTvsB VapKrad.VH \lıV TS ™ TabVlt FatTrt AlûS'il. UzunVıd T/B lUmjmemt l ı M ljB»*Dı»B<SaalıB UtnnlıMfti Tafıvı! Abank ijO,,' hGSCBM I M Hsecrn ™ IşBi'ılüj, ta, T/B Akunk PnmufliT/B EcacMj TvıB KwftgGaMBn T n i Halkta* TaMI FnlTJılİ Ia.'ı,i Z M B n THri-Borc Hmit lıMBtııo O 6 B T «OaBnlB«,6ıiB Ş»«5«* T7B i j E * İ1M YıtmFı»™, latoi Vafcteık ima GbMllan T»B TSKB T«(i ttdnrk 13.'. l't I ra O ı a t a * TKM4 KafcımYrt IveB YKB T/8(E-bond) İs B. r/B (ÜSD EOoıxJ) Vaktok M1E!»M| İ!B TfllEUBOEaKll YEÛKFÖrb G m n l B » YBIIK AtöılkO:«IGafıüD Oyttbn YBMK 56.549480 14(34653 0019324 0023510 1 »25427 0117595 0030496 0017904 0011106 0028075 0-3O3371 002052! 106214798 0011002 0027651 0012017 0014102 0090961 1140894 0.021491 0019342 5384850 0048927 0064639 0198091 0019717 0012741 0014114 2211211 129709975 27192130 51958498 51.0)6349 91446790 0016Ü6 0.015194 43173658 0.109025 188097998 07)5162 4546326 0013656 0013173 0.018201 0016977 0İ52518 0095369 0.026195 0010417 0,009747 0010643 0021155 0,13»" 3 1 ''•„ i'l.'k U12%-. II!» 2» 0 «S, 115» 1SS» Ü44V: 0.43» 141» 140» a m ıliEİ. ınss îî', ıı iK 037*. i! •'.-•: o a*: 034» 0 !»:. 0 374, 0.2TV. 0'."':. 0.27» 026» ı:;"2 025» 025» 2 '4V, C7T-. : : • " , . 0 8H '02. I. '32. 21'.-'2 0.17* !11', 011* oo:; t',?••: »43: UIS. 13634 12Î-: ıtrl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog