Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANLI SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERfN SÜRPRİZ KANPANYALAR İV1VİVI kitap.cumhuriyeti »•MııRlı c< Cumhuriyet "V Kitapları Cumhuriyet İVIVİVI kitap.cumhuriyeti C< Cumhuriyet Kitapiarı INDIRIM fiUNllN FIRSATI TAKSfTLl ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30176 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: t YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 MAYIS 2008 SALI Şahin'in, göreve dönmek isteyen yardımcısını tehditle davasmdan vazgeçirdiği ileri sürüldü TRT'de çete kııralları ım uygıdamyor? TRT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Hatipoğlu, Genel Müdür lbrahim Şalıin ve ekibinin kendisine "zorla feragat dilekçesi imzalattığı" ge- rekçesiyle dava açtı. Dava dilekçcsindc Şahin'in 'Bütün hâkimleri ta- nıyorum. Üzülen taraf sen olursun' diyerek baskı uyguladığı iddia edil- di. Şahin'in ekibi tarafından kapatıldığı bir makam odasında "tehditle feragat dilekçesi imzalattırılan" ve hemen ardmdan da resmi bir araca bindirilen Hatipoğlu'nun idare mahkemesine götürüldüğü öne sürüldü. FIRAT KOZOK TUZLA'DA İŞ BIRAKMA îşçiler eylemde Art arda yaşanan "işçi cinayetleri" nedeniyle bir türlü çözüm üretilmeyen ve kanayan ya- ra haline gelen Tuzla Tersanelcr Bölgesi'nde işçiler bugün eylem yapacak. "Sesiınizi duyun, artık ölmek istemiyoruz" diyen ter- sane işçileri, bir haftada 2 işçiye mezar olan Selah Tersanesi önüne tabut bırakacak, "iş- çi kanına doyınayan tersane patronlanna" isc bir şişe kan "hediye edecek". • 8. Sayfada MARDİN'DEÇATIŞMA 1 er daha şehit oldu Terör örgütii PKK'ye yönelik sürdürülen ope- rasyonlarda Jandarma Konıando Er Aylian Yeşilyol önceki gece şehit düştü. Şehidin ce- nazesi ailesinin yaşadıgı Aydın'ın Sultanhi- sar ilçesinde Kürtçe ağıtlar ve gözyaşlarıyla karşılandı. Yeşilyol, düzenlenen törenle son yolculuğuııa uğurlandı. • 5. Sayfada ÖLENLERE SAYGIDURUŞU Kurtarma ekibi çamur altında Sıçuan'daki depremin ardından bir hafta geri- de kalırken ölü sayısı 34 bin 73 'c yükseldi. Yol- lan onamıakla görevli 200'den fazla kurtarma görevlisinin ise çamur seli nedeniyle 3 gündür loprak altında olduğu açıklandı. • 10. Sayfada ANKARA - Görevden almmasının ardından yar- gıya başvuran ancak daha önce imzaladığı feragat di- lekçesi yüzünden görevine dönemeyen Genel Müdür Yardımcısi Ümit Hatipoğ- lu, TRT Genel Müdtirü İb- lalıinı Şahin ve ekibinin kendisine "tehditle ve zorla feragat dilekçesi imzalattığı" gerekçesiyle bir kez daha da- va açtı. Hatipoğlu, dava dilekçesinde Şahin'in ken- disine "davadan feragat etmcsi gerektiğini, yoksa kendisiylc çok uğraşılaca- ğını, bütün hâkimleri ta- nıdığını vc bir telefon et- nıesinin yeterli olacağını'' söylediğiııi iddia etti. Ankara 2. İdare Mahke- mesi'ne başvuran Ümit Ha- tipoğlu'nun avukatı Safiye Selçuk, Hatipoğlu'nun TRT Genel Müdür Yardımcıhğı görevinden alınarak APK Başuzmanlığı'na atanması işleminin ve bıı işlemin ip- taline yönelik açtığı davanın basında yer alması üzerine müvekkiline yoğun baskı uygulandığmı ifade etti. Selçuk, dava dilekçesinde Hatipoğlu'nun asılsız ih- barlan değerlendiren kurum müfcttişlcri tarafından üst üste sorgulandığını ancak bıı girişimlerin sonuçsuz kaldığını bildirdi. TRT yö- netiminin daha sonra mü- vekkiliyle görcv ve loj- man konulannda pazar- \ArkasıSa.8,Sü.3'te G.AFRİKA'DA NEFRET ATEŞİ • 10. Sayfada EVRENSEL MÜZİK TARİHLE BULUŞUYOR • 15. Sayfada 1 3OO-O934DO Ö "7 7 1 3 O ü O 9 3 4 O £ Tüm yurtta kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anıııa Gençlik ve Spor Bayramı'nda res- mi geçit törenlerinin ardından yapılan gösteriler ve danslar izleyenleri büyüledi. Coşkuyla kutladıkBaşkentte ilk tören Cunıhurbaşkanı GüTün başkanh- ğındaki devlet erkâranın katıluTiı ile Anıtkabir'de yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın "gözünde beliren bir sağlık soru- nu" dolayısıyla gelmediği törende, Erdoğan'ı, Başbakan Yar- dımcısı Çiçek temsil etti. lstanbul'da resmi kutlamalar, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Istanbul Valisi Güler, l'inci Ordu Komu- tanı Orgeneral Koçman ve lstanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Topbaş'ın çelenk koymasıyla başladı. • 9. Sayfada Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Genç- lik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençlcr başta olmak üzere binlerce yurttaş Anıtkabir'c akın etti. Türkiye Gençlik Birliği'nce (TGB) başlatılan "Ata- türk'ün Yolunda lstanbul'dan Ankara'ya Yürüyüş" de Anıtkabir ziyaretiyle sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle Anıtkabir'e gelen ziyaretçiler bu özcl günde Atatürk'ün hu- zuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadılar. • 9. Sayfada • ATATÜRK EN BÜYÜK LİDER • 9. Sayfada Vakıflar Yasası kitapçığı... v Yeni Vakıflar Yasası nasıl çıktı? v Avrupa Birliği'nin Vakıflar Yasası'ndan beklentileri neler? i/ Yeni Vakıflar Yasası ile yapılan değişiklikler neler? • Yeni Vakıflar Yasası kimin veya kimlerin işine yarıyor? Bütün ayrıntılar bu kitapçıkta. Cumhuriyet 'le birlikte ücretsiz. Yasakdün başladı Hekimler sigara yasağını destekliyor Kapalı mekânlarda sigara kullanı- mına ilişkin yasağın uygulamaya girmesiyle birlikte, tiryakilerin bı- rakmasında oluınlu etkisinin olacağı ve sigarayı bıraktırma merkezleri- ne de olan talebin aıtacağı ifade edi- liyor. Hekimler, sigara yasağının olumlu bir gelişme olduğıınu, sigara içenlcrin ya tamamen bırakacağını ya da azaltma yoluna gideceğini, pasif içicilerin de korunacağını söylediler. SİBEL BAHÇETE- PE'ıüu haberi I 17. Sayfada 700 milyon dolarlıkciro Efes Bir a Rusyay da büyüyor Anadolu Holding'e bağlı Efes Bi- ra Grubu, 1999'da ilk markası Stary Melnik'i (îhtiyar Değirmen- ci) çıkarmasından bugüne 700 mil- yon dolarlık yatırım yaptığı Rus pa- zarının 4. büyüğü oldu. Yönetim Kunılu Başkanı Tuncay özilhan, bölgcde yeni yatırımlar planla- dıklannı söylcdi. Efes Rusya Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, grubuıı Türkiye dışında başta Rusya olmak üzere 5 ülkede 12 fabrikası oldu- ğunu ifade etti. • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 19 Mayıs'ta; Siyasal ve Bedensel 'Arızalar' 19 Mayıs; toplumsal gelişmelerden en az yüzyıl geride kalan dine bağımlı Osmanlı Devleti'nden ba- ğımsız laik CumhuriyGte ilk adımın atıldığı, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak iç ve dış düşmanlara karşı savaşı başlattığı gün. • Arkası Sa. 8. Sii. 1 'de Cannes'da Fransızlar 61. buluşmada, Fransızlann, Fransız sinemasının ağırlı- gından, ödül şansından ko- nuşmak zorsa da belli bir ye- rinin olduğundan hiçbirimi- zin kuşkusu yok. 9 resmi ya- rışma filmi içerisinde eleş- tinnenlerin favorisi lıâlâ Nu- ri Bilge Ceylan'ın filmi. UtflTR HÜKİIM'üıı lıabcri • 14. Sayfada Cumhuriyet'le birlikte. MHK'den yeni statü Hakemlerin istenilen dü- zeydc olmaması MHK'yi harekete geçirdi. Sarvan baş- kanlığındaki yönetim kuru- lunun birçok radikal deği- şikliğe imza atacağı oıtaya çıktı. Değişcn statüye göre F1FA KJasmanı'nda olan bir hakem amatöre düşüriilebi- lecek. NEVZAT DİN- DAR'ııı haberi • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Suud-İngiliz Kraliyetinin AKP Buluşması... Gül'ün Köşk'e çıkmasıyla başlayan "cumhurbaş- kanlığı" düzeyindeki ziyaretlerin ortak paydalarından biri şu: Iki ziyarette her şey ziyaretçiye göre biçimlendi! Suudi Arabistan Kralı Abdullah 10 Kasım 2007'de • Arkası Sa. 8. Sii. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog