Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAY1S 2008 CUMA 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Sahtckâr 20.40 CINE 5 Macera ©(The Ncxt Big Tlıiııg) - Gus Bishop, resimleri satılmayah fakir bir rcssamdır. Güniin birinde evi soyıılur. Fakat bıı soygtuı Gus'ın hayatını btk- lenmedik bir şekilde değiştirir. Rcssamm evini soyup, tablolarından birkaçını çalan Deech, lablonun res- samının Geoffrey Buonardi adında ölmüş bir s;ınat- çı üklıığu hikaycsını anlatarak,resinılerdenbirini cvi- nııı ıkı aylık kirasına karşıhk cv sahibine verir. Tab- lo bir süre sonra bir saııal galerisinde sergilenir ve bol sıfırlı bir fıyata alıcı bulur. Yön: P.J. Posner. Oyn: Chris Eigeman, Jamie Harris (2001 ABD, 85 dk). 21.15 / TNT / Joe Black Ayrıntı yanda Malcolm... 22.00 tv8 Güldürü (Movinj> Malcolm) - Yazar Gene Maxwell, ni- şanlısı Lisa tarafuıdan terkedilince onıı geri ka- zannıak için planlar yapar. Aradan üç yıl geçer. Gcnç adanı ilctişiınsiz ailcsi ve otistik kızkardeşiyle ay- nı evde yaşamaktadır. Yazdığı yeııi kilabm piyasaya (,'iktığı günlerde eski nişanlısı Liz kapısmı çalar. Ara- lannın nihayel düzeleceği umuduyla sevinen Gene'i bir hayal kırıklığı beklemektedir. Liz'in ondan is- lediği babasi Malcolm'ın taşmmasma yardıın et- mesidir. Yön: Benjamin Ratner. Oyn: Benjamin Rai- ner. Elizabeth Berkley (2003 Kanada. 80 dk). Hayalet Vadi 23.55 TRT 2 Dram (Vallce Fantonıc) - Ünlü bir yönelnıcn olan Poııl soıı filmini çekebilmek içiu bir aktris ara- maktadır. Sinema okulundan nıczıın olan ve yanında asistanlığa başlayan Jean'la birlikte bıı aktrisin pc- şine düşerler. Sonunda aradıklan kişiyi bulıırlar. Fa- kal bıı kişiyı filmde oynamaya ikna etmck sandık- ları kadar kolay değildir. Yön: Alian taııner. Oyn: .leaıı Loıııs Trintignant, Laıını Morante. Jane Hol- zer (19X7 Fransa, Isviçre 100 dk). Rusya'ya Dönüş 23.40 CINE 5 Dram (Back ııı USSR) - Filmde. Amerikalı bir tıı- ristiıı Rusya'yı ziyaretinde kaybolan bir ikon olayına kartşması anlatılıyor. Yön: Deran Sarafian. Oyn: Frank Whaley, Natalya Negoda, Roman Po- lanski, Aııdrevv Divoff(1992 ABD. Japonya, 85 dk). Yeniden Başlamak 00.50 TRT 1 Dram (An l infiııislıcd Lifc) - Dayakçı erkek arka- daşındaıı kaçan Jeaıı. kızını alarak bir araba ka- zasında ölen eski eşinin babasının çifliğine sığınır. Kayınpederi oğlunun ölümünden Jean'i sonımlıı lui- tuğıı için ondan nefrct etmektedir. Yön: Lasse Hallström. Oyn: Robert Redford, Jennifer lopez. Morgan Freeman (2005 Almanya, ABD. 100 dk). Lanetli Bebekevi 01.40 CINE 5 Gerilim (Amîtyvillc Dollhouse) - Bill yeni evlendiği karısı Claire ve ikisinin de önceki evlilikle- rinden olan çocuklarıyla birlikte yeni bir hayala baş- lamak niyctindedir. Bıınıın içın de, yeni bir eve la- şınırlar. Bill, evin arka baheesinde bulduğu oyuncak bebek evini, kı/ı Jessica için tanıir eder ve ona lıe- diye eder. Yön: Steve While. Oyn: Robiıı Thoınas, Stari Andreeff (1996 ABD, 90 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez Kendi Ağıdına Ağlamak TV Servisi - Belgesel yapım "Türkiye'nin Ilatıra Defteri"nde bıı Iıafta, 199O'lı yıllarda meydana gelen önemli olaylara yer veriliyor. Nebil Özgentürk'ün lıazırlayıp sunduğu yapımda, Köıfez Krizi'nin aynntıları, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Katliamı'nda yaralanan vc öldii denilerek günlerce morgda unutulııp daha sonra yaşadığı anlaşılan Lütfiye Ilanım ııı öyküsü, Susurluk'ta Mercedes'e çarparak bir skandalm ortaya çıkmasına neden olan kamyon şoforüııün öyküsü ve 17 Ağustos depreminde yaşananlar ekrana geliyor. Bclgcsclin son bölümünde ise, Zülfü Livaneli'nin başmdan geçen gerçek bir öyküden yola çıkarak çektiği "Kendi Ağıdına Ağlamak" adlı kısa filrn göstcriliyor. 24 Ocak 1993'te arabasına bomba koyularak katledılen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun öyküsünün anlatıldığı filmde, Mumcu'yu Güven Kıraç, Livaneli'yi ise Enıre Kınay canlandınyor. • CNN Türk, 20.30 TRT 1 20.00 Komedi Dükkanı TV Servisi - Tolga Çevik'in doğaçlama esprilerle sunduğu "Komedi Dükkaıır', bu hafta da izleyenlere keyifli dakikalar yasatıyor. Yapımın bıı hafttaki bölümüne, oyuncu Hakan Yılmaz konuk oluyor. llk yanda pilot Hakan Yılmaz ile uçuşa çıkan yardımcı pilot rolünde izleyeceğimiz Tolga Çevik, ikinci yanda bayan hostes olarak ekrana gelecek. NTV 21.00 Baharda yenilenme TV Servisi - Söyleşi programı "Hiç Bunları Kendinc Deri Etmeye Değer mi"yi. Demet Akbağ vc Kadir Çöpdemir birlikte hazııiayıp sunuyor. Yapımın bu lıaftaki bölümünde, baharde yenilenme üzerine sohbet ediliyor. Canlı olarak ekrana gelen yapımda. baharın insanlar üzerindeki olumlu etkilen konuşuluyor. Yapımın konukları arasında modacı Dilck Hanif de bulunuyor. 'Joe Black', Martin Brest'in 20yıl önce izlediği birfîlmden uyarlandı Ölüm meleğinin aşkı TV Servisi - Martin Brest'in yönetmenliğini üstlendiği "Joe Black", bu akşam TNT'de ekrana geliyor.William Panish (Anthony Hopkins) orta yaşlı, zengin bir medya patronudur. Fakat bir süreden beri kalbiyle ilgili sağlık problemleri vardır ve gaipten sesler duymaya başlamıştır. Bu arada ortaya Joe Black (Brad Pitt) adında esrarengiz bir genç adam çıkar. Ansızm NVilIiam'ın hayatına giren bıı adam, aslında Tanrı'nın gönderdiği bir "ölüm meleği"dir. Azrail Joe Black, William'ın canını almak için insan görünümünde dünyaya inmiştir. Fakat ölmeyi istemeyen William, Joe Black ile bir anlaşma yapar. Joe Black, dünyayı tanıyacak ve bir insan gibi yaşamayı öğrenecektir. William ise bu arada biraz daha zaman kazanacaktır. Ancak işler umulduğu gibi gitmez ve Joe Black, William'm güzel ve canayakın kızı Susan'a (Claire Forlani) âşık olur. Aşk denilen duyguyu ilk kez tadan ölüm meleğini güzel fakat bir o kadar da çelişkili günler beklemektedir. Filmin yönetmeni Martin Brest, "Midnight Run" (Geceyarısı Avı) ve "Scent of a NVoman" (Kadm Kokıısu) gibi fılmleriyle başansını kanıtlamış usta bir isim. "Joe Black", Brest'in izlediği, 1934 yapımı "Death Takes a Holiday" adlı filmin konıısıı üzerine kafa yorması ve hayal gücünii çalıştırmasının bir ürünü. "Thelma ve Louise" fılmindeki performansıyla adını duyurduktaıı sonra sinemaya hızh bir giriş yapan ve "12 MaymuıT' daki rolüyle Altın Küre kazanan Brad Pitt, son yılların cn yetenekli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. "Kuzulann Sessizliği" (The Silencc of the Lambs) fılmi ile Oscar ödülü alan Hopkins ise günümüzün en biiyük aktörlerinden. Usta oyuncu Hopkins ile Hollyvvood'un yakışıklı yeteneği Pitt'i buluşturan ve büyük ilgi gören fılmi kaçırınayın. M TNT, 21.15 [CNN Türk 20.00] Paşabahçe Cam Fabrikası TV Servisi - "5N 1K" programının bıı bölümünde, Beykoz Paşabahçe Cam Fabrikası konu almıyor. Cüneyt Ozdemir vc Soner Yalçın'm birlikte hazııladığı yapımda, Türkiye sanayisinin temel taşı olan Beykoz Paşabahçe Cam Fabrikası'nın üzerinde kurıılu olduğu arazinin satılacağı hatırlatılarak, fabrikanın tarihi hakkında bilgi veriliyor. [TRT2 20.00 Dans tiyatrosu konu almıyor TV Servisi - Özeıı Yula'nın sunduğu "Tiyatro Daima" programında bu hafta, dans tiyatrosu konu almıyor. Yapımda, Beyhan Murphy, Geyvan McMillen, Murat l'ygun, Giilünı Pekcan ve Miİıran Tomasyan'ın konuyla ilgili görüşlcrinc ycr veriliyor. Yeni oyunlar hakkında bilgileıin vcrildiği program, Hareket Atölyesi'nin "tnsanhk Hali" başlıklı oyunundan görüntülerle sona eriyor. |TRT 2 22.30] Yoğurdu çiyle mayalamak TV Servisi - TRT 2'de bu akşam yönetmenliğini Şiriıı Sünıer Çubukçu'nun üstlendiği "Çiy Damlasının Sırn" başlıklı tek bölümlük bir belgesel ekrana geliyor. Belgeselde, Kütahya Tavşanh'daki Karakeçili Yörüklen'nin yoğurtlarını gecenin yapraklarda ve otlarda biriktirdiği çiy damlalanyla mayalaması anlatılıyor. Tv PROGRAMLARI 09.15 Çizgi Film 10.05 lyi Sabahlar 11.50 Canım An- nem 13.30 Gönül Salınca- ğı 14.45 Ademler ve Hav- valar 16.00 Bir Dakika Bir Dünya 16.15 Çiz- gi Film 16.45 Kasaba 17.25 Gece Bahçe- sı 18.40 Hayat ve Dın 19.30 Haber 20.00 Komedi Dükkanı 21.15 Alaturka Solist Ya- rışması 23.50 Truevision 00.50 Film: Ye- niden Başlamak (0 312 490 43 00). 10.30 Yurttan 11.15 Reçe- te 13.00 Eğitim Dünyası 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayal Akarken 14.35 Günde Sanat 16.45 Kasaba 17.20 Gece Bahçesi 17.55 Şenliğin Ardından 18.30 Güldüren Görüntüler 19.00 Haber 19.30 Hayatımız Sınav 19.55 Gün Dökümü 20.00 Tiyatro Daima 20.30 Kültür Sanat 21.00 Li- ge Bakış 22.10 Sesler Kalır 22.30 Çiy Damlasının Sırn 23.35 Yansıma 23.55 Film: Hayalet Vadi (0 212 259 72 75). **"--> 09.00 Klip Pınarı 10.10 Çiz- \ _ ' gi Film 11.10 Sabah Yıldızı \CemTV 13.30 CanSağhğı 14.30 Mu- zaffer Özdemirli Dakikalar 15.10 Geleneği Yaşatanlar 16.20 Müzik Klip ler 18.30 Türkülerimiz Deyişlerimiz 19.00 Ana Haber 20.00 Cumhuriyetin Bekçileri 21.10 Belgesel 21.30 Mozaik 24.00 Haber 01.00 Can Sağlığı (0 212 639 74 31). ULUSAL 11.15 Genç Kartallar 13.00 Haberler 14.00 Neler Olu- yor? 15.10 Spor Gündemi 16.00 Haber 16.10 Şahne Sanatları 17.00 Haberler 17.15 Enerji Dos- yası 18.00 Kent Ve Yaşam 19.00 Ana Ha- ber 19.45 Haber Artı 20.30 Ozan Telinden 22.00 Ufuk ötesi (0 212 251 50 90). 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 S a â | l k H a t t l 1 1 - 2 0 'ş i n A s h 12.20 Ekonomi Politik 13.10 Cinnah 15 15.10 Dünyanın Parası 16.00 Erken Başkı 16.50 3. Seans 17.10 UEFA Kupası Özel 18.00 Haber 19.00 Sokağın Sesi 20.00 Ne Var Ne Yok 21.45 Devede Kulak 22.00 Bugün 00.10 Analiz 00.20 Psikoyorum (0 212 449 07 00). 09.45 İMKB Açıhş 10.00 Pi yasa Ekranı 10.30 Faiz 11.10 CNBC-e Yatırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 13.30 Iş Dünyasından 14.00 Piyasa Ekranı 15.10 Gündem 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Çizgi Film: Avatar 18.15 Dizi: My Name is Earl 18.50 Dizi: Smallville 20.00 Dizi: 24 22.00 Dizi: Ghost Whispeper 24.00 Dizi: Family Guy 00.30 Dizi: Gold Gase (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 Dizi: Marina 10.00 Yeniden Baş- lasın 13.00 Haber 13.25 Derya- lı Günler 15.00 Biz Bize 17.15 Di- zi: Emret Komutanım 19.00 Ana Haber 19.50 Spor Saytası 20.00 Dizi: Eş- ref Saati 22.00 Dizi: Doğruların Zamanı 24.00 Plus Life 00.15 Film 02.45 Dizi: Çapkın 03.45 Kızlar Yurdu (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Yerli Film: Kızıl Va- zo 13.30 Yerli Film: Bak Yeşil Yeşil 15.00 Dizi: Ay- rılsak da Beraberiz 15.45 Yerli Film: Turist Ömer Uzay Yolunda 17.00 Çizgi Film 18.45 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 19.55 Ana Haber 20.40 Film: Sahtekar 22.20 1 e Kar- şı 100 23.40 Yabancı Film: Rusya'ya Dönüş 01.00 Haber 01.40 Yabancı Film: Lanetli Bebekevi (0 212 448 80 00). ^PIAYOFFS j. 06.30 Çizgi Film 08.00 l Güzel 1 Gün 11.10 Süper Aile 13.10 Gel Yarim ol 15.10 Yerli Film: Kıvılcım 17.10 Dizi: Bizim Evin Halleri 18.45 Ana Ha- ber 19.50 Çarkıfelek 22.00 Dizi: Emret Ko- mutanım 24.00 Hey Canlı Canlı 01.40 Ya- bancı Film: Beni Unutma 03.10 Video Gag 04.00 Dizi: Bizim Evin Halleri 05.00 Film: Çılgın Futbol Takımı (0 212 313 60 10). 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20 Ne Pişirelim? 08.50 Kadının Gücü 10.45 Dizi: Hepsi 1 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Sıla 22.20 Dizi: Hatırla Sevgili 00.30 Film: Dep- rem Büyük Felaket 03.20 Yerli Film: Köf- teci Holding 04.50 Haber (0 212 354 30 00). 06.45 Çalar Saat 07.45 Bu- gün 08.30 Dobra Dobra 10.15 Siz Mutlu Lerzan Mut- lu 12.00 öğle Gündemi 12.45 Kadın Programı - Su Gibi 15.30 Dizi: Bez Bebek 18.45 Haber 19.45 Ya- bancı Film: Snrek 21.30 Dizi: OKS Anne- leri 23.30 Boks Gecesi 02.30 Gece Günde- mi 02.45 Film: Fargo (0 212 454 71 71). 06.40 Gün Başlıyor 07.00 Mesut Yar'la Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Yemek Saati 10.00 Arım Bahm Peteğim 13.00 Gün Ortası Haber Bülteni 13.20 Inci Er- tuğrul Sizin Sesınız 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Özel Tim 22.30 Ya- rışma: Rus Ruleti 00.40 Spor: Anadolu Sa- vaşçıları 03.00 Esra Erol'la Izdivaç (Tekrar) 05.20 Haber (0 212 413 50 00). HABER TURK 10.10 Medikal 11.10 Ekono- mi Gündemi 11.30 Parantez 12.00 Haber 12.20 Doğruyu Söyle 13.00 13 Ajansı 14.15 Spor 14.30 Parantez 16.15 Piyasalarda Bu- gün 17.30 Parantez 18.15 Haberturk.com Rapor 18.30 Söz Sende 19.30 Haber 20.15 Spor 20.30 Fihrist 21.00 Belgesel: Üç İn- san Üç Öykü 22.15 Metropol 23.00 1 Gün 23.30 Bu Gece (0 212 313 60 00). 06.30 Dizi: Evdeki Yabancı ; 07.15 Dizi: Sihirli Annem 08.45 ". Dobra Dobra 10.30 Sabahların !!?;!?»•»] Sultanı 13.30 Gün Arası 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çizgi Film 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Dizi: Arka So- kaklar 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Asi 22.30 Beyaz Show 02.30 Ya- bancı Film: Yeni Öğrenci 04.30 Dizi: Fır tına 05.30 Gümüş (0 212 478 00 88). 08.00 Plates 08.30 Çizgi Film 09.00 Başkentten 10.00 Ha- berler 10.15 Her Sabah 11.45 Adıın Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 14.00Hayaüa Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşagı 17.00 Haberler 17.15 Du- ru Muhabbetler 19.30 Ana Haber Bülteni 20.40 Komedi Dükkanı 22.00 Yabancı Film: Malcolm Taşınırken 00.30 Haber Ak- tif 01.15 Bay Tahmin (0 212 288 57 52). s 09.30 Saglıklı Günler 10.00 _ Sabah Keyfi 11.30 Yemek kanaltiirk Bahane 13.00 Edıtör Masa- sı 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 16.45 Hayvan Dedektıfı 17.30 Dizi: Hayır- dır Inşallah 18.30 Biz Kaç Kişıyiz Günlüğü 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Gel de Ka- tılma 22.00 Ceviz Kabuğu 03.00 Hayatın Ay- nası 05.00 Gel de Kaltılma (0 212 355 85 00). www.ntvmsnbc.com kanalturk "Haber1 EDİTÖR MASASI Namık Koçak'ın sunduğu Editör Masası hafta içi her gün canlı yayında Kanaltürk'te. .•••... I O . U U Haber ANA HABER Emre Buga ile doğru, dürüst ve güvenilir haber bültenleri hafta içi her akşam Kanaltürk'te "Haber / Tartışma" CEVİZ KABUĞU 19:00 Hulki Cevizoğlu'nun bir televizyon klasiği haline gelen programı Ceviz Kabuğu bu akşam ve her cuma canlı yayında gündem yaratan konu ve konuklarıyla Kanaltürk'te. 22:00 _~-rs. 09.15 Ekonomi 10.00 Güne %zî Başlarken 11.00 Günün «~"ı.m,nbcn . Içinden 11.15 Yazı-lşleri 12.00 Günün Içinden 12.30 Sektör 13.00 Günün Içinden 14.15 Spor 14.30 Dünya Bunu Konuşuyor 15.00 Ha- berler 15.15 Yakın Plan 16.15 Spor 16.30 Piyasa Raporu 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.20 Gece Gündüz 19.00 Ha- berler 20.00 Iconoclasts21.00 Hiç Bunla- rı Kendine Dert Etmeye Değer mi 23.35 Spor Servisi 24.00 Haberler 05.30 NBA: Utah Jazz - Houston (0 212 335 00 00). fâ. :» 09.05 Yabancı Film: Nar- ' UAAX nia Günlükleri: Aslan, Ca- dı ve Dolap 11.20 Yaban- cı Film: Düşümdeki Cinayet 12.55 Yaban- cı Film: Koruyucu 15.15 Yabancı Film: Ge- cenin Içinden 16.55 Yabancı Film: Deniz- den Gelen Kız 18.40 Yabancı Film: Gerçe- ğin Ötesinde 20.30 Yabancı Film: Sahne Ateşi 00.40 Yabancı Film: Göz 02.20 Ya- bancı Film: Denşetin 12 Günü 03.50 Film: Denizden Gelen Kız (0 212 326 00 00). 09.00 Dizi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Mad About You 10.00 Ya- bancı Film: Tek Çıkış 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı Intikam 16.00 Yabancı Film: Bu Çocuk Kimin? 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: Will And Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Journeyman 21.15 Yabancı Film: Joe Black 23.45 Friday Night Lights (0 312 326 40 00). 07.00 Yeni Gün 09.00 Para- metre 10.10 Paritem'de Ka- zanıyorum 11.00 Ankara Ku- lisi 12.00 Iş Yemeöi 13.00 Ajans 14.10 Paranınlzi 14.30 Sanayi Rotası 15.10 Farkında mısınız? 15.40 Bakış 16.15 Artı Bir 17.00 Seans Ana- liz 17.30 Editör 18.15 Afiş 19.00 Şirin Pay- zın ile 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Bel- gesel: Türkiye'nin Hatıra Defteri 22.00 Fo- rum Istanbul 23.00 Gece Görüşü 23.40 Spor Vizyon00.105N 1K (0 212413 56 00). RADTO BARIŞ, IKTISAT-SİYASET EKONOMIK VERILERI VE SİYASET GÜNDEMİNİ KONUKLARIYLA TARTIŞIYOR, DİNLEYİCİYE ULAŞIRIYOR. PROF. DR. KAYA ARDIC VE GİRAY DUDA HER CUMA 17:00 - 1V:OO SAATLERI ARASINDA RADYO BARIŞTA... k.iv.t.inl»;- •laılviikıır. (.ııııı iı • yliiiViİutiaı^f.KİydİKitts.Cüin.lf 09.30 Paraliz 10.00 Ha- berler 10.15 Sağlık Karne- si 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 13.00 Haber 14.00 Haber Masası 15.00 Haberler 15.15 Spor 15.30 Haber Masası 16.00 Ha- ber Maraton 17.15 Avrupadan Futbol 19.00 Art Haber 20.00 Ruh Ve Inanç 21.30 Vardiya 22.30 Politik Açı 24.00 Surlar İçi 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bize 10.30 Haber Özet 11.00 Düşünceden Tasarıma 14.00 Haber Saati 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Ben de Varım 19.55 Depremin Gölgesinde 20.00 Haber 21.00 Geçmişten Günümüze Devlet De- mir Yolları 21.30 Yaşayan Tarih 22.00 Hal- kın Gündemi 22.30 Bizim Türküler 23.00 BeklemeOdası (0 312 234 14 34). *»«k 08.00 Gerçek Gündem 11.00 Dizi: Kuzenlerim 12.30 Yerli Film 14.30 Dest-i Izdivaç FIASM ıv 19.45 Haber 20.40 Fıkralarla Türkiye 22.45 Dizi: Tatlı Hayat 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Alemi 02.15 Haber 03.00 Yabancı Film 04.45 Dest-i Izdivaç (0 212 256 82 82). Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te Saiih Kalyon To MEDİ DÜKKANI Benjamin Rarrier, Efaabeth Befkley MALCOLM TAŞINIRKEN OO.nfl "MOV1NG MALCOLM" £.M.MU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog