Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAYIS 2008 CUMA 12 EKONOMt ekonomi(f cumhuriyet.com.tr BORSA HısscAaı finaki En En Kapanış Döşûk Vuksek 1 MAYIS 2008 % OrtFıy. Hacmı 9.30 520 AFMfilm 5.20 S10 «yonÇımenta 96500 95500 AkEnem 10 40 1010 AkınukcjGMYO 4050 3950 AHemaH Vol Oıt AlteroiıfBaıık Atlınyaû Anadolu Cam Anadolu tles Anadokı Hayal Emek 10Anadohı Isımı Anjdokı Sıoorta AmlToİBkom Arçelık Aıena Bilgısaya Araanlekslıl Asya Kaltlım Bankası ıc. 1.39 _-Yat 2.30 .....Maû 11600 BoaşîdâU 0.95 Botu Çımonto 1 61 BorovaYapı 057 BoruSDn MannesmannlO 00 i Bomsan Yat. Paz. 330 BoschFrenStitemlen7600 | Bossa 126 i Boyn» Mağozacılık 1 ~ BSHEyAletlen BumerangYat Ort ..,!.• . , 1 1 1 1 2 56 4.96 14000 13700 384 370 426 424 059 057 730 7.40 19 Jompononla Dökiaş 3 58 Credıtwesl Faklorıno 515 1İ3Uİ20 Jcacıbaşı Yalnm EdıpJpliT EQO İndıiMN luı'bıılıif l,]-.' '".rr.iinıK EijotıCo Yat 0 1 . Eûeaerüıvm EGS F Kl 1130 071 138 075 069 075 069 Y» 316 l 5 50 iBankası[C, jBankasıİKur) 6,31500 -00 92500 590 560 Mensa Mensucat 0.41 062 MakezB TıpıYMOıt 061 132 llii 700 ı.İ 1 llli /ııı ÖzdcrıaGMYO 1.76 ParkElek.Mad«ncıllk 6,10 ! Parsan 225 PenguenGıda ı PaaGMYO I Petkım Pelıolûtısı Pımas Pına/BV«Un PınarSu l'ı:uı r .ııl Poivlon 0 54 PıysnranKablo 3 46 Ray Sloorta 3 94 H-ı:.Kİ'.ı|ıslık 4B0 Sabah Paıaılama 3 8 5 Sabah Yayıncılık 3 80 Sabancı Floldlng 4.76 ŞadlamGMYO 080 ıvsan 2 76 ıktcza Deposu 1.97 154 11-,5 kl«aüop Kıtasiye GYOSınjıasGYO Suaa Sanayı, »ktaş SftnmozFılament 0.51 ı '•: â •104 4.96 093 5 44 -117 1.69 •185 3961 i '/. 4-İ0 24 045 64,112 131 III 314 an 41 134 jn 4.48 m m10 70 2160 2130 316 0/3 1.67 0.63 I IK ' II11/ Ifi ,1i 0.64 252 0.71 0.70 090 089 1690 1670 0.57 0.54 494 490 144 00 138 00 3 88 3 76 444 438 060 058 750 745 199 196 1.44 1,40 232 229 11800 11600 094 093 161 160 0 58 056 10 40 1030 3 44 336 7700 7600 ; ı l'l 4M 1.17 li 44 0/2 165 0 66 O; 2.87 11.60 3.93 ıo ;f 1.46 266 5/9 2.98 114 -060 1680 3İ1 056 •156 2 54 121 490 143 14102 2 82 4.37 1B9 056 7.47 13,666 320 921 ? 947 488 132 32.' ,'v .;• 79 795 4237 205 0.72 0 43 213.535 VOİV. 101,496 201 541 64 993 ,\< fBü 3 449,336 207,834 • • : • ( ! . ' • i ; - I 095 693 1.752.008 14İİ9ÎII II2 İ9.' 283 807 I.Vl'V'ıi l 125 642 İ'IS/ Vıl 76.113 6.374 720 40.661 157 ı •'•;' 5700 5600 25.30 2500 063 062 2060 20.50 105 1.04 1010 1010 12 00 1180 1190 1180 2.50 2.48 274 274 0 79 1.26 •0 55 182 •088 5642 -O-20 2626 063 146 2111 106 1010 - 1195 - 11.90 •0.80 2.50 •5.03 0 97 0 77 0 74 845 610 3.20 316 314 312 187 1B7 14 80 14 70 11.90 1160 6.20 610 080 0 79 127 125 3.34 uı.j 2 78 11.75 115 516 0.43 ÜJ Türkıyc 1S A Tıpı BVF11 00 1095 [İIIM1 uîkıyo A Tıpı BYF11.50 1110 DoSaıı Buıda 274 2 70 S G 2 48 2 44 342 340 715 715 10.40 10.30 5700 5700 163 181 0 78 076 0 46 380 3 80 1760 17 50 800 790 1130 110000 069 137 0 74 066 314 54 00 EreglıDmırÇe* 1130 1100 ErsuGda Escort Computef turoYBtOrT EVGYal On Fa«xı Dmlenme Yef - Fenerbahçe Sportıt 54 50 54 00 I,•ııı;, A!,ı:n:!iyum 1.39 136 FıııaıısFın KH 238 231 FınansYalOrt 136 130 Fransbank 4 90 4.92 F M tmıl Pısloıı 64000 63500 FoıdOtosan 1200 1170 FortısBank 149 1.46 FngoPakGıda 110 108 HStIst öonoBlıpı 10B90 10870 ı..ıbl.!..ı:,ıy Spûitıl 101 00 10050 ti-j.ııılıliıııkası 6 65 6 60 ' ı.ııaniı ı .ıkiorıııg 316 3.1» tnaıılı Val Oıt 081 0 76 (MkYatOn 0.83 076 Gedolplık 094 094 Genlaş 1.20 1 19 (İ!'.':vi!il lûktıik 088 086 GlobalYalHoldm 102 100 Goldaş Kuyumculuk 2 09 2 04 GooclYeaı 14 80 14 70 GtthasÇnıento 5000 5000 Gıundıg Elcktfonık 089 088 OSFJ Hâldınc 154 128 GSDHoldnofYonı) 126 129 GıtaFabıü 31.50 3100 GunısSnotiB 151 1.50 Halk Bankası 7 35 725 MmiKKlar Rolrnkler 2 46 2 44 HedelVffl Ort 0 61 0 59 Hoktas 126 1.26 lumyelGzl 2 27 220 dâş 3 68 3 84 EfyAkıtlen 2B2 2 72 li.r, llıiiııul 0 76 074 ıdıt'Hıljıaıy* 188 173 ılo Yal CM 0 70 0.67 ılotraıdYatOH 109 1-04 ıflnma 530 520 slaııbıılAllıııBYF 35.70 34.B0 SRankası(A) 21,! 10.60 1040 5900 5850 168 163 060 0.76 0 77 0/0 324 139 0 71 058 347 140 725 10,47 263 56.34 184 - 078 l'41 »4 109 73/ l/ı.l!,ı, ı., IE> 95.517 iii-iaı/:' 180.798 '..1 liil 79,190 :;,«:, 3S499 : , : , : , • ! ' . : ' / , " . • ; • • : ' ı;\:'.:s «15» 1.1,735 l l i . ' <:.'., 67 10-J : , • 87274 wî:;. 11K i-lb lAI.'S «r.ıı.: 59.201 93,274 tme;,;; I ' İ I I V , '..i:l i's: 1 92.914 ı ı,'•",:;:' 7 651746 .i it,:ıın'ı ;O9:'47 :'/'i;i«' ııı.î m, 204.980 30 168 254 1043 568 70 422 3,;'41,0.''i '.9:63/ «,592 344.75? • : : : . • ' 612.453 5.07 13,3 2 »2 0.57 İS4 ı; 70 7.99 11.17 0/1 1 42 075 320 2 75 54 52 216 1.38 •252 236 -368 133 163 4 95 64683 083 1226 -201 1.46 -091 1.09 -018 108 77 10105 -219 675 3.18 •2 47 Ö 60 2-;:- 9İ.' 1H1460 • l/iı,.l.l 334 678 1 ; 1:,22/ 138 500 6/4 520 114 434 16 426 ;.•;• ıii4 (11970 332.341 S V İ I / 397.455 15.747 229 624 ur.iiK' 566172 1İ2 0.91 104 2.10 35.80 34.90 -2 24 36.33 641 574 ,':ı:.ı.;.!:: 676 99/ t' '..Vi 1 336 40B 130 827 25 515 249 , 11:11 .,c, 103 625 17/618 12İ911 2.442.061 94500 94500 590 565 0 53 932.66 6.530 •4 24 5 76 149.197.159 116 46.513.914 •177 224 127,557 •172 115 2263,409 1.93 2İİ.261 -130 0Z7 958,718 Kaıtonsan 5 7 » 5600 Kav Dan PazT K 306 2 56 Kelebok Mobılya 067 067 KonlGıda 4326 43.00 KürovllaşGıda 10 90 1060 ı.l.r,.r,.s. Kiıınn 6 75 6.55 KobıSMIST25ATİMi008 1000 Koç HokJıng 4 40 4 32 Konlıııl Gıfi 3 J 8 3.36 KonyaÇlmeııio Koza Davölıyo kııslalhob 2.24 0.9i 2 15 0.94 4650 4600 2.35 2.32 625 610 1.16 4.17 •1.44 ,11.: ,'n: •0.80 -2.71 •1.05 0 98 -13.73 149 . M •092 :' 9ı- •079 •1.36 : ' • ; / KmalıyaPorsolen 3325 33 ÖÖ lınkBıkjısayaı 254 2 46 LBYao 0 5 5 logo Yazıhm 318 316 ülksKadıle 2 1 6 ?.15 M Yılımz Yat On. 0.66 0 64 MalıS«kl)ışıNEIST201340 13.25 MaıbaşBicıYat Otl092 090 MaıdinCnnonto 625 6 2 0 Maıdııı Ç^wnlo (Yeni) 625 625 Marmaıfâ Altıryunus 1090 1070 '.'• ı, 11.' Maıiı Marehall MedyaHoking MendffesTekslıl 10.89 6 i'i 10.04 4.36 i 41, 4637 2.33 628 2\2\ 150 3370 -1 57 2 49 -092 303 -0 75 109 1,10(43 6141119 291463 :. 101535 4..6Î2 518615 11645 251 627 488 130061 72 2S3 9,296 l l i 1 958 4/6 1 I'IH." 82 625 087 1300 0 59 •«. 0.62 0.72 0.71 0.67 19-30 1330 1320 -0 75 0.42 0.42 2 44 062 062 0.61 060 164 278 272 064 064 0 76 0 74 1.68 2 !!• 0 74 089 1990 2 76 -002 298 199 0 72 066 1960 /ıo I. /li SPIhCIAkbankBYF 1150 1130 388 388 Cam 198 _emtı Ookum 1070 1 Ekonomi Bank. 165 r KalkmıaBank 9B5 T Tuboıo 176 İ S K B 147 lacıılm Yal Orl 0 56 TacYat Ort 3 3 0 labımYat Ort 063 TatKoraerve 3 7 0 IAVIIwalnanlaıı 895 lokAılIurızm 125 Feklen Holding IX FoksMFın K l 0 72 1 ekalılbank 2.14 TescoKıpa 670 rıreKulaan 805 MajOlo F * 4.66 453 135 5.70 132 11.31 3 95 311 1.94 071 1.43 326 3.64 4 /.: 150 -0.87 •299 •174 1 55 •314 -354 1.94 093 1071 -061 165 9.88 1.79 I 46 ov. î i,' 0!,., 373 :• ı»4.ı: 627,836 12415 i,", 1/4 101065 101642 60 7B3 2308 341 112.716 531,361 7 717 669 3.416.519 m ı,;o 'i/.ı 533 032 5.2/0 B7B : • ; " • .•.:•., •iiıı:* 100.786 I ',36 37ı, 89,844 272.224 1,7 l'V lı.i l.ii 2İJ.1 •0.61 -159 i P r O / l 3045 040 721.204 i 523 3/4 1.257.1// J31087 "HGMf -0.56 0.47 0.75 0 62 ı.'l ,, •,,:, :,|,-,1r I4-I.I H III irakvaCam 1.91 192 TSKBYal Ort 064 062 Fukas 106 106 ıırı.i'.İMml Turkcell Fupras lurkllav.ıYollan lıı.liı.ilı» Ukı Konleksiyon Usas UsakSnamık ,'.,:ı.U,.u UltaBSkmı u,«, ı. 1,-naıto VaktlFiıKır l'.ıi ,'isiııı VafcılGMYO 8 90 6 85 1020 1020 3032 3025 715 705 37 555 266 7 40 7 3125 725 1400 570 2 90 7 85 76 157 •313 l ' l •056 098 . 058 3072 1 40 7 19 -072 1388 4.82 13 "18 1.94 II li l.(. 894 1031 1.74 107 101 2.94 560 2 70 1.0:1 ,4,,.-. ;•«•••. r . ı ı 2:/(-107 555.311 . ,,..ı ., 954 116 1,315 Î77?674 ı ı,-.",'iıs 72 877 1,11 7.1li 899 751 • . . ! / ' : , : * ' • . ' : 1 1în b\" 27B.O42 1,006.764 195 327 1,273,315 1 233 802 33 327 ı- - , ı . : • 988 319 345 099 TÜRMOB ve odalann seçimlerine müdahale için yasa değişikliği mesaisi yapılıyor Nefes nefese yanşEkonomi Servisi - TUR- MOB ve mulıasebeci mali nıüşavir odalan, seçimli ge- nel kurullara hazırlaııırken hükümet de nıeslek yasası- nı değiştirnıck için hıunma- lı bir çalışmaya girdi. Son iki gündür, seçimlerle ilgi- li maddeler ağırlıklı ohnak üzere 3568 sayılı serbest muhasebecilik yasasında değişiklik öngören tasanyı bir an önce Meclis Gcncl Kurulu'ndangeçirmek için geceleri de çalışan AKP hü- kümeti, seçimlere müdaha- le çabası ve kaos yaratabi- lecek girişimle eleştiriliyor. TÜRMOB'a (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yemüıli Ma- li Müşavirler Odalan Birli- ği) bağlı odaların seçimli genel kurulları bu hafta so- YASA YÜRÜRLÜĞE GİRER8E KAOS ÇIKAR Muhasebeci mali müşavir odalarında genel kurula birkaçgün kala mes- lek yasasmı değiştirmek için mesai yapan AKP hükümeti, 3568 sayılı yasayı, Meclis 'ten çıkar çıkmazyürürlüğe sokarsa odaların birkısmı es- ki kanuna göre, bir kısmı da yeni kanuna göre seçim yapmak zorunda kalacak. Bunun kaos yaratacağım belirten TÜRMOB, Cumhurbaşkanı Gül'den seçimlerle ilgili maddeleri Meclis 'e iade etmesini istedi. nu başlıyor. Serbest Muha- sebeci Serbest Mali Müşa- vir ve Yeminli Mali Müşa- vir Kanun Tasansı'run bu şekliyle yasalaşması ve yürürlüğe girmesi halin- de, 5 odanın seçimleri es- ki yasaya göre, diğerleri ise yeni yasaya göre ya- pılacak. Bu durumun ka- os ortamı yaratacağım belirten TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Yahya Arıkan, TÜRMOB'un, dün gazetelerde yer alan "Cumhurbaşkanımız Sa- yın Abdullah Gül'e Açık Mektup" başlddı ilaruyla ilgili şunları söyledi: "Meslek sorunlanna ta- raflanyla çözüm aranma- sı gerekirdi. Bugtine ka- dar Istanbul'da seçime gi- rip kaybeden bir grubun dayatmasıyla bu kanun parlamentonun gündemi- ni meşgul ediyor. C'um- hurbaşkanından kaosu durdurmasını talep ediyo- ruz. Siyasi iradenin, 'kayıt dışıyla nasıl mücadele ede- biliriz, nasıl bu meslek ör- gütüyle omuz omuza olabi- liriz' anlayışıyla bareket etmek yerine, bu meslek örgfitünü hiçe sayarak, karşısına alarak bu yasa- yı dayatması üzerinde dü- şünmesi gerekiyor." Medair, helikopter filosunun yüzde 23'üne sahip Havaya 'Esas'h yatırıın Emine Sabancı Ka ıııışlı. yeni helikopterin tanıtunuu yapn. Ekonomi Servisi - Esas Holding çatısı altında faali- yetlerini sürdüren Medair, gerçekleştirdiği yeni yatı- nmla filosuna bir helikopter daha ekledi. Yapılan yatınma ilişkin düzenlenen basın toplantı- sındakonuşanEsas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, helikopter ulaşı- mının Türkiye'de bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek "2006'dan bu yana 10 mil- yon Avro civarında yatı- run yaptık" dedi. • Medair hava taksi, gezi, fotoğraf ve film çekimleri, hava ambulans, özel gün hizmetinin yanı sıra günübirlik Efes, Truva, Pamukkale turlan düzenliyor. Kamışlı, Türkiye'de bu- lunan 32 helikopterin 3 'üne sahip olduklarını, 2 heli- kopterlerinin anında tam donanımlı hava ambulansı- na dönüşebildiğini bildire- rek, son 2 senede 400 saat- lik ambulans uçuşu yaptık- larını dile getirdi. Kamışlı, Medair'in Tür- kiye pazannın yüzde 23'üne sahip olduğunu ifa- de ederek, Türkiye'de heli- port sayısının ve helikopter envanterinin artması gerek- tiğine işaret etti. Kamışlı, 29 helikopterin özel ihtiyaçlar için kullanıl- dığına, bunun yatan bir de- ğer olduğuna vurgu yaparak "Helikopter sahipleri kul- lanmadıkları günlerde bi- zi arayabilirler. Bu, dün- yada yapılan bir uygula- ma" dedi. TEB'den58.5 milyonYTL kâr Ekonomi Servisi - Türk Ekonomi Banka- sı'nın (TEB) 2008 yılı ilk çeyrek net konsolide kân yüzde 43 artışla 58.5 milyon YTL oldu. TEB'den yapılan yazı- lı açıklamada, konsolide aktif toplamını sene ba- şına göre yüzde 15 ora- nında arttırarak 16 mil- yar YTL'ye çıkaran TEB'in toplam mcvdu- atınnı yüzde 24 artarak 10.2 milyarYTCye, top- lam kredilerinin yüzde 14 oranında artarak 9.7 milyar YTL'ye ulaştığı belirtildi. Açıklamaya göre, TEB'in konsolide net kân, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 43 artarak 58.5 milyon YTL oldu. Keskinoğlu Pazarlama Grup Başkaııı Keskin Keskinoğlu,ürün kalitesini arnrdıklannı söyledL Janoğlupilicin tgenini çekecek Keskinoğlu; ürünlerin mfömrünü uza- tan, ürün kalitesini arttırmak amacıyla her pilicin tek tek röntgeninin çekilme- sine olanak tanıyan yeni bir teknoloji kullamlanyeni bir kesimhanekurdu. Sa- atte 11 bin 500 kesim kapasiteli tesisle, şirketin üretiminin yüzde 165 arttınlma- sı planlamyor. Şirket, daha önce saatte 7 bin adet olan kesim kapasitesini 5 bin 800 m2 'lik alana kurduğu yeni tesisle birlikte saatte 18 bin 500 'eyükseltti. Ke- simhane için li milyon YTL'lik yatırım yapan şirketin ürünleri, Türkiye'de 20 bin noktada satışa sunuluyor. 2008 'iyüz- de 36 büyüme ve 400 milyon YTL ciro ile kapatmayı hedefleyen Keskinoğlu, Tür- kiye îdeki ürün satış nokta sayısını 2010'a kadar 30 hine yükseltmeyi planlıyor. Sabiha Gökçen 'de devir teslim Ekonomi Servisi - Istanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki mevcut ter- minaller, otopark, kargo ve yer hizmetleri ile uçak yakıt ikmal operasyonlarının, Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesin- deki Havaalanı tşlerme ve Ha- vacıhkEndüstrileri AS'deiî«- tanbul Sabina Gökçen Ulusla- rarası Havalimanı Yatınm, Ya- pım ve lşletme AŞ'ye (ISG) işletme devri dün gerçekleşti. Limak Holding, GMR Infrast- ructure ve Malaysia Airports Holdings Berhad ortaklığıyla ile kurulan tSG, mevcut ter- minallerin yanı sıra yer hız- metlerinin işletilmesi, kargo operasyonlan ve uçak yakıt ik- mal operasyonlannı da 20 yıl süre ile yapacak. Öncekı En En Degışım Agırtıklı Işlmi Hisse Adı Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % OrtFiy. Hacmı Vakıi YBI Ort Vakıto Bankaa VakkoTekslıl Vanet VartıkYfflOrt 1. VartıkYal Ort (Yeni) 0 1 70 " t ' l l 6.70 V 222 3 86 086 076 VestelFJeyaıEsya 392 VıkiKjKalü 090 YveYGMYO 0.77 YaaKredıFnKi 308 Yapı Krodı Koray GMVO2 36 2 YapıkıedıSıgorta 12.50 1250 Yaın ve Kredı Bank. 2 84 Yatas 136 Yatınm Fm Yal Ort 0 66 Yaacto Holdno 7 50 Yunsa 133 Zortu Enor|ı 5.35 2. ULUSAL PAZAR ',1ı ı-.ırtı •,-.•:ı.. 3.96 3.94 Bırlık Mmsucat 0 63 Dojujan 158 EgeProlıl 4 38 FonFınKır IpakMatbaacıhk . : , ' • : 084 1.56 1.61 436 446 1310 12 90 1320 3.12 306 3.22 lp<*MataKiltkfta»|2B4 2 74 2 88 ' ıAslanÇ»ııenlo66 00 6500 6750 Boya 132 129 135 •10.1 4.44 13.00 1 10 :'Ki 65 :•! -12 0.61 1.59 4.43 1 34 Mcieüiitııı Otelcılık 1 93 Pefrokenl Tufizm 22 70 SılveflKie Endusln 1 86 ŞDnme; Pamuklu 1 62 Şek» Fm Kır 0 64 • | 6 5 1.56 l l l i 1.15 1.96 ;,|.:ı 1.66 i ',:•. (1 ! • . 1.37 •0 76 13.02 •064 3 1 6 -1.41 2.62 •0 76 66.19 076 133 -0 76 -1.04 ! | •247 1 56 1.S- I'..' 0.64 1,213124 117445 :™; /ıı.ı ı:o a ı 115954 2 93: K'l f 6 L 5 I4I.4II4 l',l|l.'t, 360648 ;•. : ; ı ıı. •,:.'.' 4113 17.1 cözaitı Pazarı MERKEZ BAJ1US1KURUUH mABD Dolan A\ usîralya Dolan Danıınarka Kronu Avro Ingıliz Slcrlını Isvıçrc Frangı Isveç Kronu Kanada Dolan Kııvcyl Uııiarı Non'cç Kronu Sud Arb Rıyalı lOOJapon Ycııı Yeni Israıl Şekclı DOVİZ *«l 1,2849 1,1989 0,26787 1,9994 2,5272 1,2364 0,21232 1,2723 4,7824 0,24981 0,34361 1,2305 SAHŞ 1,2911 1,2067 0,26919 2,009ü 2,5404 1,2444 0.21453 1,2781 4.8454 0,25149 0.34423 1,2387 2MJMS2008 EFEKTİF 1,2840 1,1934 0,26768 1,9980 2,5254 1,2345 0,21217 1,2676 4,7107 0,24964 0,34101 1.2259 0,36359 SATIŞ 1,2930 ! 1,2139 0,26981 2.0120 2,5442 1,2463 i 0,21502 I 1,2830 i 4,9181 i 0,25207 i 0,34681 ; 1,2434 0,38223 1 YATIRIM FONLARI YORUM ÖZTÎN AKGÜÇ Çalık Kredisinin Düşündürdükleri Çalık Grubu'na iki kamu bankasının ver- miş olduğu büyüktutarlı kredi, bazı sorula- rı düşündürdü. Ekonomide bankaların iş- levleri (fonksiyonları) ne? Kamu bankaları- nın görevleri arasında bu tür kredilerin yeri var mı? Bankaların yönetim ilkeleri neler ol- malı? Bankalar hangi kurallar, değerier çer- çevesinde yönetilmeli? Bankaların bir ekonomide temel işlevi, sağladıklan kaynakları ekonomik açıdan ve- rimli kullanmak, toplumsal yönden öncelik- li alanlara aktararak kaynak kullanımını iyi- leştirmek ve bu yolla ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktır. Çalık Grubu'na kredi sağlayan iki kamu bankasının görevleri, kuruluşyasalarınagö- re incelendiğinde, T. Halk Bankası'nın ama- cının, ülkenin küçük sanayi, küçük sanat kredisi ihtiyacını karşılamak; esnafın, küçük sanayicilerin, esnaf dernek ve küçük sanat kooperatiflerinin finansmanına katkıda bu- lunmak olduğu görülür. T. Halk Bankası'nın kuruluş amacı, özetle günümüzde KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte Işletmelerin) ola- rak nitelendirilen kuruluşların kredi gereksi- nimlerini karşılamaktır. Türkiye Vakıflar Bankası ise "taşınırve ta- şınmaz mal ve değerier karşılığında knediaç- mak, ortaklıklarkurmak veya kurulmuş alan- lara iştirak etmek, taşınmaz mal alıp satmak, her türlü bankacılık işlem ve hizmetleri yap- mak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Mülhak Vakıflar Idaresi'nin bankaya vermede yarar gördüğü taşınmazlan ve işletmelerirasyonel bir şekilde yönetmek" üzere kurulmuştur. Bu bankanın sermayesinin büyük bölümü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Mülhak Vakıf- lar tarafından sağlanmıştır. Ekonomik açıdan bakıldığında bankalann, Çalık Grubu'na, ATV ve Sabah Grubu'nu satın alması için vermiş olduğu krediler bir yatınm kredisi niteliğinde değildir. Satın al- ma Çalık Grubu açısından bir yükümdür; ancak ulusal ekonomi açısından bir aktar- ma, bir transferdir. Ülkede yeni bir tesis, iş- letme kurulmamakta, var olan tesisler el de- ğiştirmektedir. Çalık Grubu'na ATV ve Sabah Grubu'nu almak için verilen kredi, gerek T. Vakıflar Bankası'nın, hele hele T. Halk Bankası'nın kuruluş amaçlarına, ekonomideki işlevleri- ne aykırı bulunmaktadır. Basına yansıdığı kadan ile kredi koşulları da bankacılık yönetim ilkelerine uygun de- ğildir. Ağırlıklı olarak kısa süreli mevduat kaynağı ile uzun süreli kredi vermek banka- larda aktif ve pasifin vadeyapılanndauyum- suzluk yaratır; likidite riskini arttırır; banka- ların, yükümlülüklerini zamanında karşıla- ma güçlerini azaltır. Gerçi bankaların sağlık- lı çalışmaları için BDDK (Bankacılık Düzen- leme ve Denetleme Kurulu) gibi gösterme- lik kurumlar oluşturuyoruz. Ancak bunları amaca uygun biçimde yönetemediğimiz- den, daha çok siyasal baskı aracı, IMF'ye hoş görünmek, yandaşlara iş olanağı yarat- ma amaçları için kullandığımızdan istenen sonuçları da alamıyoruz. Bankalan ekono- minin büyümesine katkıda bulunacak bi- çimde yönlendiremiyoruz. Yararı olmayan kurumlarla yeni yükler getiriyoruz. Bankayönetimi, bankacılık bilgisi dışında sağlıklı öngörüde bulunma yeteneğini, sağ- görüyü (basireti), etik değerlere uyumu, nes- nel davranışı gerektirir. "Banka yöneticileri, mensuplan adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler" diye yasa hükmü koyuyoruz ama uygulamıyoruz. Yö- neticilerde dirayet, liyakat arayacağımıza; itaat, partiye, cemaate, tarikata yakınlık; saygıda, övgüde kusur etmeme gibi özellik- leranyoruz. Doğal olarak başarı kazanılamı- yor; kaynaklar savurganca kullanılıyor; hak- sız edinimler artıyor, servet dağılımındaki adaletsizlikler derinleşiyor. Üretimde kulla- nılabilecek kaynaklar, bir komuta ekonomi- si anlayışı içinde yârana, yakınlara aktanlı- yor. Keyfiliği, yasalara, kurallara aykırılığı, adaletsizliği eleştirenler ise cezalandınlıyor. Linç girişimleri, işe son vermeler, yasal uy- gulama görüntüsü altında cana kastedilme- ler sürüyor. Halkımız uyanıncaya, aydınlanıncaya dek bu çarpık düzen; hem de dürüstlük, başa- n, hortumları kesiyoruzalalaması altında sü- recek gibi gözüküyor. 1 MAYIS 2008 FonAdı DûnkOFIyit F«r* FonAdı DûnküRyat Fark FonAdı DdnküFlyat Fartı FonAdı DünküFlyal Fark FonAdı DflnküFlyal Fark 0012027 -0.50% Abana EleklfomekanlkO 74 Aral Tekslıl 0 1 9 Boyüsnn Tekstıl 0 2 2 Eanlasl 0 68 EGSGMYO 047 Esem Soor Glym 0 79 Makınalakım 033 MajfıarZoıluHoidıng 0 58 OkanTııkslıl 0 1 9 8ek;uk üııü 0 2 4 Traısluık Hold 0 2 7 Tumleks 0 31 0 21 [)•.,• 0.45 I! ;V ::.f 0.16 0 3, IV» (I 1" 0.23 0 76 047 0.83 0 33 0 61 019 022 0 69 046 076 0.33 0 59 09 022 O /ü 019 0 1 9 024 023 027 0.32 02 0.27 ıı \: Yeni Ekonomi Pazarı Amada Bılgısayaı 160 15u 164 1.60 msayaı 2 94 2 76 2 94 2.8? -4 08 Plastîkart " 2.15 214 2 2 5 219 1.86 161 25.697 2.85 191.: I 221 1,558,584 1 ABD Dolan: 1.0699 4.7962 1.0375 6.0183 104.23 1.0102 5.1338 3.7507 1 Avro: ilng.S Avuslralya Ooları Dartimarka Kronu Isviçre Frangı Isveç Kronu Japon Yeni Kanada Dolan I Norveç Kronu S.Arab.Rlyall 1.5560 ABD Dolan : 1.9676 ABD Dolan MııveytD: 3.7529 ABD Dolan Borsa D»* SERBEST PİYA8A ABD Dolan Avro lnnüiz Steritnı Isvkre Franaı 24 Ayar Arbn CıımAltmı AUŞ SATIŞ 12770 1 . 2 İ 1.9760 1.9840 2.5200 2.5700 «150 1.2350 35.30 35.60 236.00 239.00 tfCflll FIİILEI l GunlukRepo 7GMükRepo 15.24 15.68 İPFteıs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog