Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARNAGANLI SATIŞLAR VCRETSİZ GÖNDERİN SÜRPRİZ KANPANYALAR kitap. cumhuriyeti râûi <x Cumhuriyet Kitapları Cumhuriyef kitap • cumhuriyeti Ennöı C< Cumhuriyet "V Kitapları %30 INDlRİH FIRSATI TAKSfTLİ ALIŞVERİŞ 84. YIL SAYI: 30158 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 MAYIS 2008 CUMA emoKrasi' maskesi düşen hükümetin emriyle polis, İstanbul'u savaş alanına çevirdi. Halkın üzerine gaz bombalan yağdı. Orantisız güç kullanan polis yurttaşlann suratını tekmeledi. Turistler bile coplandı a AKP teröriiSENDÎKALAR PROGRAMIÎPTAL ETTÎ Provokasyona alet olmadılar Yurttaş gazla boguldu lşçiy;, sendi- kacıyı "ayaktakımı" gören ÂKP, İşçi-Bay-' ramı'ndafkentiablukayaaldı.YÜ3İerce.ki- şi'gazdan'zeMrlendi. Pdis dayağıyla on- laı;ca yurttaş yaralandi.f'Gözâîtına alınan , 500'detffazlakişi akşam serbestbırakildı. TÜrban demokratl' Sendikalar can gü- venlikİçrinin olrfış(|igına dikkat çekerek Taksintfprogramııiı iptal etti. DÎSK Baş- kanı Çelety,j#KP'nin yasakçı yüzünün or- tayaçıktığın^ özgürlük denince aklınayal- nızca "tiirbaiiın" geldiğini söyledi. Hastanelere bile gaz Çok sayıda has- tanenin bahçesine ve acil servislere gaz bombası atıldı. Hastalar ve sağlıkçılar zor anlaryaşadı. ÖDP'nin il merkezine giren polis, gaz bombası ve plastik mermiyle yaklaşık 27 kişiyi yaraladı. • 6. Sayfada Onlarca yaralı Ankara ve Adana'dada sertmüdahale Sıhhiye'deki mitingde önce po- lisle Halkevleri ve TMMOB üyeleri arasında gerginlik ya- şandı. Ardından ÖDP'lileri cop- layan polis, emekçilerin üzerine çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombası attı. Taksim'de kutla- ma yapılmasına karşı çıkan Hak-lş'in Tandoğan'daki mi- tinginde konuşmacılardan biri- ain türbaıılı olması dikkat çek- ti. Adaııa'da da göstericilere mü- dahale eden polis çok sayıda göstericiyi yaraladı. 40 kişiyi de gözaltına aldı. H 10. Sayfada GAZETEMÎZDE POLÎS ŞİDDETİ Muhabirimizin kolunu kırdılar Sokakta yurttaşlan coplarken hızını alamayan bazı polisler gazetemizin bahçesine ginnekten de çekinmedi ve coplamayı sürdürdü. Muha- birimiz Ali Deniz Uslu'nun sağ kolu cop dar- beleriyle kınldı. Uslu ameliyata alındı. Muha- birimiz EsraAçıkgöz de başından ve kalçasm- dan aldığı darbelerle yaralandı. • 7. Sayfada Fotoğraf: VEDAT ARIK Siyasetçiler 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlere uygulanan teröre tepkili 6 Düşmana bfle yapılmaz' ORANTILIGÜÇ! İStanbulValisiGüler vefstanbul EmniyetMüdürüCerrah'ın l alinıaf larını eksiksiz ycrine getiren polis, Şişli-Taksim arasında bulunan yurttaş- lara ayrım yapmadan orantılı güç kullanma konusunda hassas davrandı (!).. CHP, Istanbul'da yaşananlan sert bir dille kınarken "139 ülkedetatililanedilen 1 Ma- yıs'ın ülkemizde kutlanma- ması demokrasi ile bağdaş- maz. Yasakçı anlayış demok- rasi ile bağdaşmaz" açıkla- masını yaptı. • 5. Sayfada ÖDP Genel Başkanı Uras, işgal altındaki lstanbul'da bile 1 Mayıs'ın kutlandığına dikkat çekerek "Enıekçilere düşman gibi davrandılar" dedi. DTP, Içişleri Bakanı, vali ve emni- yet müdürünün istifasmı is- tedi. • 9. Sayfada "Dünkü 1 Mayıs" HİKMET BÎLA'nın yazısı • 3. Savfada "Cumhuriyetin ve Emeğin Düşmanlan" ALİ SlRMEN'in yazısı M 4. Sayfada "Hükümet Bunu Neden Yaptı?" ORAL ÇALIŞLAR'ın yazısı M 4. Savfada "Dinci Faşizmin Ayak Sesleri" HİKMET ÇETlNKAYA'nın yazısı M 5. Sayfada "1 Mayıs 2008'i Unutmayalım" SERVER TANlLLl'nin yazısı M 6. Sayfada "Işte tktidann Özgürlük Anlayışı" ORHAN BlRGlT'in yazısı • 7. Savfada "Iktidann Güç Şovu" ŞÜKRAN SONER'ın yazısı • 8. Sayfada "Taksim İşgal Altındaydı" MİYASE İLKNUR'un yazısı • 8. Sayfada "Bu, Neyin Provası?" ORHAN BURSALI'nın yazısı • 9. Savfada MÜMTAZ SOYSAL'IN KÖŞE YAZISI M 8. Sayfada KÜRTYÖNETIMİİLE İLKTEMAS M II. Sayfada 7 7 1 3 O O O 9 3 4 O 5 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uç Adam Bir: Siyaset, günlerdir adını saklayan AKP önde gidenle- rinden, hatta bakan olan bir siyasetçinin demeciyle çal- kalanıyor. Demeci ilginç kılan Anayasa Mahkemesi'ni tehdit eder birtavırtakınması, hem de AKP'nin hatalar yaptı- ğını kabul ve itiraf etmesi. Kulislerdeki söylentiye göre demeci veren ve adını MArkasıSa. 8,Sü. l'de Kıbrıs'tan 1 Mayıs dersi Kıbrıs'ta Türk ve Rum sendikalan 1 Mayıs'ı birlik- te kutladı. Güney Kıbns'ta- ki AKEL Partisi'nin uzantı- sı olan Devrimci Işçi Sendi- kası PEO ile Kuzey'de CTP yanlısı olarak bilinen DEV- ÎŞ'in, 1 Mayıs'ı birliktekut- laması büyük ilgi uyandır- dı REŞAT AKAR'uı ha- beri • 8. Sayfada Cumhuriyet'le birlikte. Türk gencin başı kesilecek Suudi Arabistan'da Mısırlı işyeri komşusuyla kavga ederken 'Allah'a küfrettiği' iddiasıyla 13 aydır tutuklu bulunan 31 yaşındaki Türk berber Sabri Boğday'a idam kararı tebliğ edildi. Suudi Kral Abdullah, Cumhurbaş- kanı GüTün 2 hafta önce yazdığı mektubu görmezden geldi M 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Taksim Duvarı! Dünyanın hiçbir iilkesinde 1 Mayıs bizde yaşanan gerginliklerin gölgesinde kutlanmamıştır. AKP hükümeti, Berlin Duvan'nı andırırcasına, tel ör- gülerden, polis bedeninden, panzerlerden örülü bir Tak- sim duvarı yarattı! Oldu olacak, Taksim'e siper de kazsaydınız! Her ülkede 1 Mayıs ve benzeri bayramlar kentlerin en büyük meydanlarında kutlanır. Türkiye'de 1977'nin ar- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog