Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA O T O M O B I L otomobll@cumhuriyet.com.tr Volvo Kamyon 'dan ilk hibrid çöp kamyonlan Hızla artan petrol fıyatları ve yoğun biçimde çevre kirliliğine odaklanıl- ması, yakıt tasarrufu sağlayan hibrid teknolojisini ön plana çıkartıyor. Volvo Kamyon, Isveç'te çöp toplama şirketleri Renova ve Ragn-Sells tarafından gün- lük çahşmalarda kullanılacak olan iki adet hibrid kamyonu ile bu teknolojinin ağır vasıtalar için faydalı hale getirilmesinde önemli bir adım atıyor. Volvo Kamyon'un hibrid çözümü, bir dizel motor ve kalkıştan sonra saatte 20km/s hıza kadar kullanılan elektrik motorunu bir araya ge- tiriyor. Dizel motor daha yüksek hızlarda devreye girip, kam- yon durduğunda oto- matik olarak duruyor ve böylece gereksiz çahşmadan kaçmılı- yor. Aküler ise frenle- me sırasında üretilen enerjiyle şarj oluyor. Böylece sistçm çöp toplama görevleri gibi sık dur kalk yapılan çalışmalar için çok avantajh hale geliyor. Toyota Prius, en beğenilen otomobil seçildi Toyota Prius, J.D. Po- wer tarafından lngil- tere'de yapılan 'Hangi Otomobil?' konulu Müş- teri Memnuniyeti araştırmasında yine en çok oy alan model oldu. Otomobil sahiplerinin araçlannın kalitesi ve güve- nilirliği hakkındaki memnuniyetlerinin araştınldığı yarışmada Toyota Prius, 1000 puan üzerinden 901 puan alarak birinci oldu. J.D. Povver 2008 lngiltere Müşteri Memnuniyeti Araştırması sonuçları, 28 marka ve 100 model baz alınarak 2005 yılı Eylül ayı ile 2006 yılı Ağustos ayı arasında oto- mobil satın alan müş- terilerin verdiği toplam 16 bin yanıt ile be- lirlendi. Giirsel UstaUan öğütler gursel.uste9hotmall.com Değerli sürücüler, Bizlerden biri olan engelli dostlanmız da trafikte sürücü olarak aramızda bulunmakta, şehir trafığinde yer almaktadırlar. Bu dostlanmızm araçlara özel birtakım ilave mekanik aksamla donatılmış, onların araçlannı trafikte daha güvenli kullanmaları sağlanmıştır. Ancak onlar gerektiğinde çok ani hareketlerde bulunamayabilirler. Bu ncdenle onlara öncelik tanımalı, kamu kurum ve özel sektörde onlara tahsis edilmiş park alanlarını asla işgal etmemeliyiz. Özel donanıma sahip bu araçların da bakımlarmın daha özenli ve bilerek yapılması gerekir. Sonradan ilave edilen ünitelerin harekete gcçirdiği aksamların boşluk ayarlarının her 5 bin kilometredc de kontrol edilmesi önemlidir. Aracı kullanan sürücülerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Kullanılmakta olan levyeler, fren pedal bağlantıları, debriyaj kumanda takozları fazla kullanılan üniteler olduğu için, eğrilik ve aşınmaları halinde tamir yerine yenisiyle mutlaka değiştirilmesi gerekir. Yapılan bakımlarda asla bu araçlara alternatif parça değil orijinal yedek parça kullanılarak bakımlan yapılmalıdır. Özellikle bu araçlann birbaşkası tarafından kullanılması kesinlikle sakıncalıdır. Aracm kullanıcısının ayncalıklı olan ayarlarıyla oynamak tehlikeli ve yanlıştır. Sağlıklı mutlu ve keyifli sürüşler dilerim. Sevgilerimle. Volkswagen Caddy, kombi ve panelvan versiyonlanyla sınıfina yeni bir soluk getiriyor İşini bilenler için: Caddy Yeni Golf ve Touran platformu üzerine ge- liştirilen, eski Caddy ile uzaktan ya- kından benzerliği bulunmayan araç, ön taraftan Touran'ı andıran farlan ve ta- sanmıyla dikkat çekiyor. Tamamen yük taşıma amaçlı "Panelvan" ile hem işte, hem de binek amaçlı ola- rak gündelik hayatta kullanılabilecek "Kombi" versiyonları bulunan Caddy'nin, sadece dizel motorlu seçe- nekleri ithal ediliyor. Kombi sürümünde, is- tenildiğinde 7 kişilik oturma kapasitesi sağlayan üçüncü sıra koltuk alternatifl de bulunuyor. Bi- zim test etme olanağı bulduğumuz Caddy'nin 1.9 litre Tdi DSG otomatik şanzımanlı sürümüydü. Caddy Kombi, 4+1 kişilik oturma kapasitesi ve yüksek konfor özellikleriyle binek araçlann ra- hatlığmı aratmıyor. Sınıfının en geniş ölçüsüne sahip kayar kapılanyla Caddy Kombi, araç iniş ve binişlerini kolaylaştınyor. Yolcu taşımayı ko- lay hale getirmesinin yanında, çok fonksiyonlu bagaj bölmesiyle gerektiğinde yük de taşıyabi- liyor. Tekli ve ikili olarak iki parçadan oluşan ar- ka üçlü koltuk, ister ayn ayrı, ister tamamen kat- lanarak kullanılabiliyor. Volkswageıı Caddy'nin sürücü kabini ise üs- tün konfor ve crgönomiyi bir arada sunuyor. lç mekânında rahat hissettiren yalınhk ve iş- levselliğin yanı sıra, hıza duyarlı elektro- mekanik servo (EPS) direksiyonu ile net direksiyon hâkimiyeti sağhyor. Tüm mo- dellerinde standart olarak sunulan kli- manın yanı sıra, uzaktan kumandalı mer- kezi kilit, yol bilgisayan, elektrikli ön camlar, ısıtmah ve elektrikli yan aynalar sa- yesinde sınıfina yeni bir soluk getiriyor. Seg- mentinde ilk defa tüm modellerinde standart olarak sunulan radyo ve CD çalar, ön camla bütünleşik anteni ile birlikte çahşıyor. Bagaj kapağı uzaktan kumanda üzerinden diğer kapılardan ba- ğımsız olarak açılıp kilitlenebi- liyor. Böylece siz yükleme - bo- şaltma yaparken, ön taraftaki eş- yalarınız güvende oluyor. Volkswagen Caddy Combi'de uzun yollar için en ideal olan şeyi de unutmamışlar: Ta- bana tutturulmuş gaz pedalı. Normalde havada ka- lan pedallar eğer sürücü koltuğunda oturuş po- zisyonunuz yanlış ve direksiyona çok yakın oturuyorsanız, bir süre sonra ayağınız kannca- lanmaya ve hafiften ağnmaya başlar. Tabana tutturulmuş sistemlerde ise, pedalın azıcık ucundan basmanız bile yeterli oluyor ve herhangi rahatsızhk çıkarmıyor. Motora gelince Volksvvagan Caddy Combi'de görev yapan 1.9 litrelik Tdi motor 105 beygirlik gücüyle oldukça iddialı. Motorun doğrudan atat- ma sistemi, yüksek basınçta yakıt enjeksiyonu- nu mümkün kılıyor. Bu sistemde her enjektörle bütünleşik bir özel yüksek basınç pompası bu- lunuyor. Bu teknoloji sayesinde, motor fazla ses çıkarmadan çalışırken bir yandan da düşük yabt tüketimi sağlanıyor. Caddy TDİ, 90 km/h sabit hızda ve yanm yükte, 100 kilometrede sadece 5.1 litre yakıt tüketiyor. Aracın DSG şanzımanı ise Volksvvagen'in binek modellerinin yanı sıra Audi'de de kullanıhyor. 'Çift debriyaj sistemi' di- ye tarif edilen teknolojisi sayesinde, vites geçiş- lerini normallerinden daha çabuk gerçekleştiri- yor. 19 Mayıs 1919'un 89. Yıh l • "Laik Türkiye Cumhuriyeti"nin kuruluşunun "ilk adımı", 89 yıl önce bugün atılmıştı. • ATATÜRK, bu devrimsel oluşumu gerçekleştirmek üzere bugün Samsun'a gelmişti. • Dört gün önce 15 Mayıs 1919'da, Yunan Ordusu tzmir'e çıkmış, böylece Ege'nin bütününün işgali de başlamıştı. • Dört gün sonra da Atatürk, 19 Mayıs'te tüm emperyalist güçlerden Anadolu'yu kurtanp temizleme atılımım başlatacaktır. • Ülke kurtarılıp, ardından "Cumhuriyet" ilan edilir ve bu Cumhuriyetin "Laik" yapısı oluşturulur. • • • "Islam Dünyası"nda da "çağdaşhk" kapısını açan bu büyük "Devrim", 19 Mayıs 1919'da atılan bu adımla başlar. • . • "Laik Türkiye Cumhuriyeti", önüne dikilen iç ve dış kaynakh her türlü . - engeli devirip, sonsuza dek yaşatılacaktır. 89. Yıl Kutlu Olsun. tstanbul Kız Lisesi Mez. ve Men. Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Birnur Özümert -DUYURU- 13.05.2008 tarihınde MÂRMARA ÜNİVERSİTESİMEZUNLARI DERNEĞİ 2. Olağan Genel Kurulu yapılnuştır. Bu kongre sonucunda; Yönetim Kurulu Sabri TÜMER'in Başkanlığında Nurdan Bilgin SİRMAN, R. Reyhan GECİR, Hasan OVALI, Hasan USTA, Denetira Kurulu Masis YONTAN, Bülent ALKAN, Hayrettin ÖZBAMR'dan oluşmuş- tur. Sayın MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necla PUR, Dekanlanmız ve tüm Marmara Üniversitesi yö- neticileri tarafından desteklenen Mezunlar Demeğimizin, ünıversitemize, öğrencilere mad- dı ve manevi yardını yapabilmesi vc tüm toplumsal sorunlara karşı güçlü bir tepki verebil- memiz için Mezunlar Derneğimızın ctrafında güç birliğı yapmamız gerekmektedir. Bu duy- gularla, tüm MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR1N1N DERNEĞİMİZE katı- lımlannı ve katkılannı beklemekteyiz. Saygılanmızla. SABRİ TÜMER Yönetim Kurulu Başkanı ADRES: Merkez Mah.Perihan Sok. No: 113/4 ŞİŞLİ/İSTANBUL İRTİBAT TEL: 0212 231 03 94-231 05 23 (faks) TURKGENÇLIGEVEHIZMET VAKFI TÜRKGENÇLİĞİNE HİZMET VAKFI'NIN 19MAYIS 1919'ÜN 89. YILDÖNÜMÜ BİLDÎRİSİDÎR. Ulusal birlikruhuyla gerçekleşüriîen TürkMucizesi tutsak uluskra örnekbir insanlık bağımsızlıkateşidir. lç- ten vedıştan, varlıknedenimizAtatürk ilkeleriyle Laik Cumhuriyetimize yönelik saldınlann degişikbahaneler- leyoğunlaştığı,baskıvedayaölmalann birbirine eklendiği güniimüzde yurttaşhk bilincivebağtrasızbk tutkusuyla dolu olduğumuzu vurguluyoruz. Türk gençliğinin büyük ATATÜRK'ün emaneti, Kutsal Cumhuriyetimizi canını adayarak koruyacağı andı- nı yineliyor,kurtancıvebrucularımızı GençlikveSporBayramı'nıkutlarnanınkıvancıylaminnet, şükranve say- gıyla anıyoruz. Atatürk yolundan bizihiçbir güç çevirernez vebu özgün yapıyıkimseyıkamaz. Insan haklan, deraokrasi ve inançsörnürücüleri, çıkarolar, işbirlikçilervecumhuriyet düşmanları neyaparlarsa yapsınlar Laik Türkiye Cum- huriyeti sonsuza değin bağımsız yaşayacaktır. Kamuoyuna derin saygılar sunanz. I Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu Cam tavanlı Qashqai Türkiye'de Nissan, panaromik cam tavan özelliğini, Nis- san Qashqai Tekna Executive 1.6 litre 4X2 M/T sürümünde standart sunmaya başladı. Qash- qai, sahip olduğu panoramik cam tavanıyla yol- culanna daha ferah, daha aydınlık bir iç alan su- nuyor. Nissan Qashqai' nin Tekna Executive versiyonunda ABS, ESP, TCS, ön, yan ve perde hava yastıklan, deri döşeme, ısıtmalı ön koltuk- lar, bluetooth, çift bölgeli otomatik klima gibi zengin donanım özellikleri bulunuyor. Nissan Qashqai'nin panoramik cam tavanlı sürümü 55 bin 990 YTL'den satışa sunuluyor. Renault'da 'servis sezonu' açıldı î 20 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında, Rena- ult Yetkili Servisleri'nde Fix Servis Paketle- ri'nde ve Elf motor yağlannda yüzde 20 indirim, Renault CarDvisit'e yüzde 20 daha fazla puan ve kampanyaya katılan herkese orijinal Fl hediyesi sunuluyor. 100 YTL üzerindeki harcamalarda ise Maksimum kart ile ödeme durumunda 5 taksit ve 2 ay erteleme avantajından yararlanılabiliniyor. Tüketici dergilerinin ilk tercihi Pirelli Dünyanın en prestijli lastik üreticilerinden Pi- relli, otomobil otoritelerinin ve uzman gaze- tecilerin değerlendirmeleriyle yürütülen 11 yaz lastiği testinin 8'inden zaferle aynldı. Avrupa'da yayımlanan otomotiv dergilerinin otoritelerince gerçekleştirilen değerlendirmelerde, üstün yol tutuş dinamikleri, güvenlik, ileri teknoloji ve çevre dostu özellikleriyle Pirelli Cinturato P4 ve P Zero tam puan aldı. Pirelli P6, P7 ve Scorpion. Zero Assimetrico desenleri de üstün performansr lanyla göz doldurdu. I Chrysler'den 'Online Randevu Sistemi' Müşteri memnuniyeti çerçevesinde yeni bir sisteme geçen Chrysler www.chiysler.com.tr, www.dodge.com.tr ya da www.jeep.com.tr adresinden müşterilerinin bayi- lerinden online randevu almasını sağhyor. Bu sitelerdeki haberler de müşterilerin, Chrysler ve • temsil ettiği markalar hakkında en son kampan- * yalardan ve güncel fıyatlardan haberdar olmasırii sağhyor. Otomobilde Chrysler, Jeep ve Dodge î markalannın ikinci elini tercih edenler veya bu J markalara ait yedek parça arayanlar da adı geçen sitelerden yararlanabiliyor. VALIPAŞA Kazını Dirik Bandırma Vapuru'ndan Halkın Kalbine ÖZGÜN BELGE VE FOTDĞRAFLARUJ İLK KEZ Torunu Kâzım Doğan Dirik'in kaleminden "Siz benim çok iyi tanıdığım, sevgili arkadaşımsınız. Ben 9- Ordu Müfettişliği'ne tayin edildiın. Siz de Kurmay Başkarum oldunuz. Beralîerce Samsun'a gideceğiz, merkez orası..." tt\1 Gürer Yayınları Tel: +90 212 224 16 33-35 www.gureiyayinlari.com PROSTAT 'm PANZEHIRI ARI POLENİ ÇAYI BDG GRUP LTD. ŞTİ. Şehit Adem Yavuz Sokak No: 6/4 Kızılay - ANKARA Tel: 0312 419 64 10 - 419 64 11 Web Slte: www pollen-tea.com E-posta: info@pollen-tsa.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog