Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA ™, KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 15 Kafka Istanbullu olunca... • Kültür Servisi - Garajistanbulpro, 16. Ulus- lararası îstanbul Tiyatro Festivali'ne Kerem Kurdoğlu'nun yazıp yönettiği "tstanbul'da Bir Dava" adlı oyunla katılıyor. Kurdoğlu'nun, Franz Kafka'nın 'Dava' romanına Istanbul- lu bir oyun yazan kimliğiyle yeni bir yorum getirdiği eğlenceli bir müzikal olan "tstan- bul'da Bir Dava" bugün 18.30 ve 21.30'da, yann ise saat 20.30'da garajistanbul sahne- sinde izlenebilir. (0 212 244 44 99) • Nitro yeniden bir arada •Kültür Servisi - Nitro, uzun bir aradan sonra Gitar'da bir konser verdi. Topluluk üyeleri, bu kon- serlerinde yeni parçalan 'Köyün Delisi', 'I just wanna', 'We are Nitro'yu da ilk kez seslendirdi- ler. Nitro, Orçun Baş (davul), Buray özgüney (bas), Emre Ma- nav (gitar), Erden Çapar'dan (vokal) oluşuyor. . Şişli Senfoni Orkestrası ile Surp Vartanants Korosu Leyla Gencer için seslendirdi Birlikte dalıa güzel... EGEMEN BERKÖZ 2 004'te kuruluşundan beri konserlerinin çoğunu izledi- ğim Şişli Senfoni Orkestra- sı'nın son birkaç konserine gideme- miştim ama 17 Mayıs Cumartesi akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Kon- ser Salonu'ndaki konserini kaçıra- mazdım. Çünkü, Türkiye'nin birkaç kadın orkestra şefinden biri olan Serâ Tokay'ın yönettiği orkestra, Er- meni kadrn besteci Sirvart Karamanuk'un "Ah... Tamar!" adlı senfonik şii- rini seslendirecekti. Hem de Ermeni Surp Vartanants Korosu'yla birlikte. 20.30'da başlayacağı bil- dirilen konserin 21.00'de başlamasını bir yana bıra- kırsak, güzel bir gece oldu. Açılış konuşmasrnda, aynı topraklarda, aynı gökyüzü altrnda birlikte yaşayıp bir- likte üretmenin güzelliğine vurgu yapılması ve Leyla Gencer'in ne kadar büyük bir kayıp olduğu belirtilerek konserin ona adanması gü- zeldi.fltibölüm arasında görüştüğürn Tokay'ın, iki aydır bu konser için prova yaptıklarını ve 1985'ten beri şefleri olan Adruşan Halaçyan'ın çok iyi yetiştirmiş olduğunu vurgu- ladığı koro gerçekten iyiydi. Kon- serin soloculan soprano Ayten Te- lek, mezzo-soprano Aylin Ateş, bas Zafer Erdaş ve tenor Caner Akın da öyle. Konserde, 96 yaşında olduğunu, Feriköy'de yaşadığını ve salonda konseri izlediğini yine Serâ To- kay'dan öğrendiğim Karamanuk'un yanı sıra, bir başka Istanbullu Ermeni bestecinin, Ara Bartevyan'ın da üç yapıtı seslendirildi. Dinlediği- miz diğer yapıtlarsa; Dede Efen- di'nin, Serdar Yalçın'ın çokses- lendirdiği "Gülnihal'M dışmda, ün- lü Batılı bestecilerin en ünlü yapıt- lanndan bölümlerdi: Mozart'ın Re- quiem'inden Verdi'nin La Travia- ı : • Cannes'da politika konuşulacak gibi VECDİ SAYAR Soprano Ayten Telek, Sirvat Karamanok'un 'Ah Tamar' adlı senfonik şiirini seslendirirken. ta'sına, Bizet'nin Carmen'inden Do- nizetti'nin La fıglia del reggimen- to'suna... îzleyicilerinin büyük çoğunluğunu îstanbul Ermeni toplumu üyelerinin oluşturduğu konserin, gelecek yıl ku- ruluşunun 100. ve çoksesli müziğe geçişinin 77. yılmı kutlamaya ha- zırlanan Surp Vartanants Korosu'nun kütlama etkinliklerinin ilk adınıı ol- duğunu da ekleyelim. B u yıl, Cannes'da epey poli- tika konuşulacağa benzer. 1968'in 40. yıldönümü ne- deniyle gösterilen filmler bir yana, programın farklı bölümlerinde yer alan çeşitli yapımlarda politik tema- lar öne çıkıyor. 'Belli Bir Bakış' bö- lümünün açılış fılmi olan "Hun- ger"dan (Açlık), Soderbergh'in "Che"sine, Italya'daki çeteleri konu alan "Gomorra'Man, Andreotti'nin serüvenini konu alan bir başka Italyan yapımı "II Divo"ya kadar sırada pek çokfilmvar; gücümüz ve yerimiz yet- tiği kadar sizinle paylaşmaya çalışa- cağız. Festivalin ilk günlerinin en fazla ilgi derleyen iki filminden söz edeceğim bugün, gösterim sırası ile... Biri, Israilli yonetmen Ari Folman'in "Basir'le Vals"i, diğeri ise Nuri Bil- ge Ceylan'ın "Üç Maymnn w u. BlR YÜZLEŞME FİLMİ "Bashir'e Vals", son derece özgün bir yapım. 1982 Eylül'ünde Filistin mülteci kamplan Sabra ve Şarila'da fa- lanjistler tarafindan gerçeklestirilen katliama genç bir Israil askeri olarak tanık olan Ari Folman'in bir 'yüzleş- me' filmi. Ama, özgün yanı, konu- sunda değil biçeminde. Belgeseli can- landırma sinemasıyla birleştiren, ce- sur bir biçem denemesi. Belgesel gö- rüntüleri baz olarak kullanıp, bilgisa- yarda animasyona dönüştüren Folman, gerçekle hayalgücünü -daha doğrusu belleğinde sakladığı anılan- buluştu- ruyor. Bir yanıyla -katliama seyirci kalan Israil ordusuna 'içerden' bir eleştiri getirmesiyle- dürüst, ama öte yandan getirdiği özeleştiriyle sistemi temize çıkartmak için kullanılabilecek etki- li bir araç. Filmi estetik boyutlanyla takdir etmeme karşın, getirdiği eleş- tiriyi pek samimi bulmadığımı söy- lemeliyirnJv .Amerikan ve Israil ku- rumlanndan aldığı destek boşuna ol- masa gerek. Sinema dünyasındaki güçlü Yahudi lobisinin de, filme kız- mak yerine sahip çıkmak akıllılığını göstereceğinden hiç kuşkum yok. 'KüçükBurjuvalar' Adana 'daydı (iençlikvei YUSUF BAŞTUĞ 19MA 1 Mustafa KemalAtotikk'O sayg yla anar, Türk gençliğininbsyrammı sevgiyh ktmam. ADANA- Çukurova Üniversite- si Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatlan Bölümü Tiyarro-Oyun- culuk Anasanat Dalı öğrencileri Çukurova Üniversitesi Afıfe Jale Salonu'nda Maksim Gorki'nin 'Küçük Burju- valar'ını büyük başarıyla sahne- lediler. Doç. Ca- hangir Novru- zov'un yöneti- minde, ortak bir heyecan ve ça- bayla ortaya çı- kan oyunu izle- yenler adeta bü- yülendi. Öğren- cilerin mezuni- yet için hazırla- dıklan oyun Suriye'nin Lazkiye, Azerbaycan'ın Bakû kentlerinin yanı sıra Îstanbul'da da oynanacak. Koray Karasulu'nun çevirisiy- le aslına uygun biçimde sunulan oyun, Çarlık Rusyası'nın yıkılış sürecinde, bir ailenin bireyleri ve pansiyonerlerinin yaşamını yansı- tırken küçük burjuva idelojisini ir- deliyor. Barış Akkoyun, Hakan Dülger, Cevher Ilikmet Güzey, Ozan Hafızoğlu, Sebahat Kızıl- kaya. Özlem Öz- kan, Emel Sa- yım, Eda Aslan- boğa, Melek Ceylan, Barış Işık, Simge Kon- rat, Şükrü Ata Sökün ve Başar Uğur'un rol aldı- ğı oyunun yar- dımcı yönetmeni Muzaffer Kırık- kalp. Oyunda de- kor Yücel Uğur- lar, kostümler Hülya Sağlık, mak- yaj Fatma Ceyhan, ışık Barış Üs- tün ve efektlerse Ata Çağdaş Yıl- dırım imzalı. HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ • Oyun Atölyesi yann Tiyatroadam'dan 'Albay Kuş'; perşembe ve cuma günleri saat 20.30'da, cumartesi günü saat 16.00'da ve 20.30'da, pazar günü saat 16.00'da 'Evlilikte UfakTefek Cinayetler' adlı oyunlan sahneleyecek. (0 216 345 39 39) • Dot çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 20.30'da 'Kürklii Merkür' adlı oyunu sahneleyecek. — — — — (0 212 25145 45) • Dostlar Tiyatrosu 'Sivas '93' adlı oyunu yann saat 20.30'da ve çarşamba günü saat 18.30'da Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahneleyecek. (0 212 252 59 35) • İDGSA 08 II. Karma Sergi - 20 Mayıs'a dek - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi. • Gece Gündüz îstanbul -21 Mayıs'a dek - Ahmet Hulusi Yıldınm Yolcu Vapuru. • Tuncay Deniz - 21 Mayıs'a dek - Galeri Artist Çukurcuma. (0 212 251 91 63) • 4 Kuşak 44 Renk - 22 Mayıs'a dek - Otopya Platform. (0 216 414 11 87) • Arşo Kasparyan Heykel Sergisi - 'Yeniçeriler' - 24 Mayıs'a dek - Antik Park Fine Art and Antiques. (0 212 345 59 99) • Bedri Rahmi Eyuboğlu Reslm Sergisi - 'Yaşasın Renk' - 24 Mayıs'a dek - lş Sanat Kibele Galerisi.(0 212 316 15 80) • Selin Melek Aktan - 'Aşk Sel'inde Uçuşan Melekler' - 24 Mayıs'a dek - Galeri Binyıl. (0 212 240 34 45) • Atatürk ve Çocuk Fotoğraf Sergisi - 25 Mayıs'a dek - Rezzan Has Müzesi. (0 212 533 65 32) • Vahit Tuna - 'Egzersiz' - 25 Mayıs'a dek - Hafriyat Karaköy. (0 212 245 31 68) • Sessiz Direniş - fotoğraf- 25 Mayıs'a dek - Îstanbul Modern. (0 212 334 73 00) • Surre-i Hümâyûn Sergisi - 25 Mayıs'a dek - Topkapı Sarayı Müzesi. (0 212 512 04 80) • Argun Okumuşoğlu - All Arif Ersen - 'Two of the Road' - 26 Mayıs'a dek - Galeri G- art. (0 212 296 08 76) • Dimitar Trendafilov Kaligrafi Sergisi 30 Mayıs'a dek - IMOGA Sanat Galerisi. • Doğançay Müzesi 4. Resim Yarışması Sergisi - 22'Mayıs'tan itibaren - 30 Mayıs'a dek - Cemal Reşit Rey Fuayeleri. ( 0 212 231 54 97) • Fotoğraf larla 100 Yıl Önce Üsküdar Sergisi - 30 Mayıs'a dek - Tuzla ldris Güllüce Kültür Merkezi. (0 212 494 26 56) • Hülya Vurnal Ikizgül Resim Sergisi - 30 Mayıs'a dek - Îstanbul Modem Sanatlar Galerisi. (0 212 288 48 48) • Selvlnaz Eken - 'Rcnklerle Dans' - 30 Mayıs'a dek - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. (0 212 243 30 53) • Pippa Bacca Anısına Karma Reslm Sergisi - 'Banş' - 31 Mayıs'a dek - Taksim Sanat Sergisi. (0 212 245 20 68) • Kemal Kızıltoprak - 'Mahallenin Kızlan' - 31 Mayıs'a dek - Anahtar Sanat. (0 216 418 66 19) • Nev 2008 - 31 Mayıs'a dek - Galeri Nev. (0 212 252 15 25) SER • Stonerollers - 31 Mayıs'a dek - PG Art Gallery. (0 212 263 33 90) • 'Mehmet Pesen 85 Yaşında' Karma Resim Sergisi - 31 Mayıs'a dek - Ürün Sanat Galerisi. (0 216 363 12 80) • Thomas Bayrle - 31 Mayıs'a dek - Dirimart. (0 212 29134 34) • Islam Sanatının Üç Başkenti: îstanbul, Isfahan, Delhl - 'Louvre Koleksiyonlanndan Başyapıtlar' - 1 Haziran'a dek - Sakıp Sabancı Müzesi (0.212 277 22 00) • Dllek Özmen Resim Sergisi - 3 Haziran'a dek - AK.M Sanat Galerileri. (0 212 251 56 00) • Haymatloz - Özgürlüğe Giden Yol 6 Haziran'a dek - Marmara Üniversilesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Galeri. • Nadia Arditti Heykel Sergisi - 7 Haziran'a dek - Terakki Sanat. (0 212 351 00 60) • Nükhet Göldeli - 'Bir Mola' - 7 Haziran'a dek - Teşvikiye Sanat Galerisi. (0 212 241 04 58) • Zeren Göktan - 'lç-sel' - 7 Haziran'a dek - Akbank Sanat. (0 212 252 35 00) • Bir Rüzgârın Arkeolojik Kazısı Karma Resim Sergisi -8 Haziran'a dek -Piramid Sanat. (0 212 297 31 15) • Neriman Polat - 8 Haziran'a dek - Pi Artworks.(0 212 236 68 53) • Genç izlenimler - 14 Haziran'a dek - Kare Sanat Galerisi. (0 212 240 44 48) • Andras Györfl - 'Hayalistan' -14 Haziran'a dek - Odakule Sanat Galerisi. (0 212 251 46 31) • Juergen Teller ve Simon Periton Resim Sergileri - 14 Haziran'a dek - Galerist. (0 212 244 82 30) • Şevket Sönmez - 'Sıcak Enjeksiyon' -15 Haziran'a dek - Galeri x-ist. (0 212 291 77 84) • Tasarımda Kararlı Yalınlık -15 Haziran'a dek - Milli Reasürans Sanat Galerisi. (0 212 230 19 76) • Merkezde Ne Var V - Karma Resim Sergisi - 17 Haziran'a dek - Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi. (0 212 245 02 29) • Sttkl Olçar - 'Sırlı Gemiler' -17 Haziran'a dek - Çırağan Palace Hotel Kempinski. (0 212 258 33 77) • Afro'dan Vedova'ya 20. yy'da Italyan Grafiği -20 Haziran'a dek-Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Galeri. • Zeynep Perinçek Signoret ve Şakir Gökçebağ Resim Sergileri - 20 Haziran'a dek - Galeri Apel. . (0 212 292 72 36) • Beyoğlu Hayal Kahvesi 'nde bugün saat 22.00'de Ayşe Tütüncü ve Emre Karabulut; yann saat 22.00'de Demet Tuncer; carşamba günü saat 22.00'de Cem Adrian; perşembe günü saat 22.00'de Reigbord ve cuma günü saat 22.00'de Mirkelam dinlenebilir. (0 212 244 25 58) • Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi nde yann saat 20.00'de Ferahsaz konseri yapılacak. (0 216353 0021) • Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi 'nde yann saat 20.00'de Müzisyen Aileler Konsen yapılacak. (0 212 660 04 20) • Kadıköy Arkaoda 'da yann saat 21.00'de elektronik müzik sanatçısı Alex Mazonovvicz; perşembe günü saat 21.00'de ise Mehmet Atılgan konser verecek. (0 216 418 02 77) • Kuruçeşme Arena 'da yann saat 21.00'de Kylie Minogue konser verecek. • Miam Resltal Salonu 'nda perşembe günü saat 22.00'de Miam Yeni Müzik Topluluğıı dinlenebilir. (0 212 247 17 33) • The Hall 'da cuma günü saat 23.00'te MJ Cole dinlenebilir. (0 212 293 12 70) • Cemal Reşit Rey Konser Salonu 'nda çarşamba günü saat 20.00'de Muammer Ketencoğlu ve Kadın Sesleri Topluluğu; perşembe günü saat 20.00'de CRR Türk Müziği Topluluğu; cumartesi günü saat 20.00'de lstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası; pazar günü saat 20.00'de ise CRR lstanbul Senfoni Orkestrası dinlenebilir. (0 212 232 98 30) • Babylon 'da yann ve çarşamba günü saat 20.30'da Mike Stern ve Dave Wcckl konseri; perşembe günü saat 21.30'da 'Rock'n Roll'un Adem ve Havvalan' adlı konser ve cumartesi günü saat 23.00'te Shantel konseri yapılacak. (0 212 245 38 00) • Nardis Jazz Club 'da bugün saat 21,30'da Dan Moretti ve Quartet Muartet; yann saat 21.30'da Nezih Yeşilnil Trio; çarşamba günü saat 21.30'da Serkan Çakıt; perşembe günü saat 21.30'da Murat Arkan "Michael Franks Project"; cuma günü saat 22.30'da Swing A La Turc ve cumartesi günü Yahya Dai Quartet dinlenebilir. (0 212 244 63 27) • Akbank Kültür ve Sanat Merkezi nde perşembe günü saat 20.00'de gitarist Anabel Montesinos dinlenebilir. (0 212 252 35 00) • lş Sanat 'ta çarşamba günü saat 20.00'de tenor Hüscyin Likos'un solistliğini yapacağı "Zeki Müren Şarkılan" adlı konser yapılacak. (0 212316 1083) • Peyote 'de yann saat 23.00'te Chet Baker; çarşamba günü saat 23.00'te Monday Morning Experiment konserleri yapılacak. (0 212 251 43 98) • Balans Music & Performance Hall da cuma günü saat 21.00'de Camouflage adlı topluluk, cumartesi günü saat 21.00'de ise Feridun Düzağaç dinlenebilir. (0 212 251 70 20) I Kadıköy Süreyya Operası'n da lstanbul Devlet Opera ve Balesı, cumartesi günü 'Sihirli Flüt'ü saat 20.00'de sahneleyec ek. (0 212 251 56 00) • Osmanlı Bankası Müzesl'nde çarşamba günü saat 18.30'da Prof. Füsun Üstel'in konuşmacı olarak katılacağı "Aydınlanmaya Okuldan Bakmak"; perşembe günü saat 18.30'da ise Canan Ann'ın konuşmacı olarak katılacağı "Yasal Degişikliklcr Ycter mi?" söyleşiler yapılacak. (0 212 334 22 70) • Yapı Kredi Sermet Çlfter Salonu 'nda yann saat 18.30'da "Puzzle Tasanm Atölyesi" düzenlenecck. (0 212 252 47 00) • Akbank Sanat 'ta perşembe vc cuma günleri saat 18.30'da ve cumartesi günü saat 14.00'te "Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsellık: Sınır ihlalleri ve yeniden anlamlandırnıalar: Foucault, Butlcr, Queer" başlıklı atölye çalışması; cuma günü saat 15.00'te "Doğumunun 100. Yılında Nurullah Ataç vc Tiyatro Eleştirisinin Dünü, Bugünii, Yannı" adlı konuşma ve cumartesi günü saat 11.30'da Sarkis'in "Su lçinde Suluboya Atölyesi" düzcnlenecek. (0 212 252 35 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog