Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞLAR İİCRETSİZ GÖNDERİN SİIRPRİI KANPANYALAR ıVİViVI kitap .cumhuriyeti HılııRlı c<Cumhuriyet "V KKapları Cumhuriyet kitap. cumhuriyeti H'IııHVı c<Cumhuriyet r V Kitapları INDfRİN (iİÎNÜN FIRSATI TAKSİTLİ AMŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30175 / 75 YKr (KDVİçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 MAYIS 2008 PAZARTESİ Emperyalizme karşı özgürlük ateşinin yakıldığı 19 Mayıs tüm yurtta kutlanıyor Bağunsızhk19 Mayıs 1919, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyi- dir" diyerek Samsun'a çıkmasıyla bağımsızhk ve özgür- lük mücadclesi ateşinin yakıldığı tarih. Samsun'dan ya- kılan özgürlük ateşi, TBMM'nin açılmasıyla kısa sürede tüm yurda yayıldı. Özgürlük uğruna canını feda eden bu millet, bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulu Önder'in çizdiği yolda, tüm gerici güçlere rağmen aynı heyecanla kararlılıkla yürüyor... 19 Mayıs dolayısıyla yayımlanan mesajlarda Atatürk'ün emaneti olan laik, demokratik, bağımsız Türkiye Cumhu- riyeti'ni layıkıyla taşıma ve Gençliğe Hitabe'de verilen gö- revleri yeniden okuma çağrısı yapıldı. CHP lideri Baykal, "19 Mayıs ruhunun bugün örnek alınması gerektiğini" vur- gulayarak "Herkesi bu tarihi günün anlamını kavramaya, Cumhuriyetimizin kazanımlannı savunmaya çağırıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, "19 Mayıs'ın, gençliğe armağan edilmiş bir bayram olduğunu" vurguladı. • 10. Sayfada \9 j 99 Mustafa Kemarin yolu Istanbul'da yenık Osmanlı Imparatorluğu'nun kalbinde bir evde Mustafa Kemal deniz yuklu gözleriyle, hem kendisi hem de ulusu ve insanı için umut dolu günlere bakmaya çalışıyordu: "Ben tasarladığım programımı Şişli'deki evimin bir köşesinde oiurarak ve birtakım kişilerle görüşerek uygulayabileceğime inanmadığım içindir ki.doğrudan doğruya milletle temasa gelmek istedim..." BUGÜN -J 9 Cumhuriyet 'le birlikte ücretsiz. kusu Doktorlanndan 'istirahat' uyansı Başbakan törende yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tayyip Er- doğan'ın, gözünde belıren sağlık sorunu nedeniyle dok- torlarının tavsiyesi üzerine bugünkü 19 Mayıs Atatürk'ü Aııma, Gençlik vc Spor Bayramı törenlerine katılama- yacağı bildirildı. Başbakanlık Basın Mcrkczf ndcn yapı- lan açıklamada şunlarkaydedıldi: "Gözünde beliren bir sağlık sorunu sebebiyle doktorların ısrariı istirahat tav- siyesi üzerine Saym Başbakanımız, yarınki (bugün) programlarına katılamayacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Sa- yın Başbakanımızı Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- (lıııu'isı Sayın Cemil Çiçek temsil edecektir." , # » • • Tepki çeken vergileri uygulamaktah vazgeçip mali disiplini gevşeten AKP, belediyelerin elini güçlendiriyor Seçim ekoııonıisi zatnanı Yüksek faiz, düşük kur politikasını sürdürmesi nede- niyle ekonomi çevrelerinin eleştiri oklannı çeken AKP, "Deli Dumrul" vergilerinden vazgeçerken ma- li disiplini gevşeterek kaynak yaratıyor. Hükümet, fa- iz dışı fazla hedefini düşürdü. Yerel seçim öncesi, yol, park gibi yatınmlarda kullanım için Hazine'den be- ledıye müteahhitlerine aktanmın altyapısım oluştuıdu. FATMA KOŞAR AKP hükümeti, mali disiplini rafa kal- dıraıak hızla ycrel seçimlere hazırlık için kaynak yaratmanın derdine düştü. Bjr sü- re önce faiz dışı fazla (FDF) hedefini yüzdc 4.2'den 3.5'e indirirken yatınmla- ra öncelik tanıyan hükümet, diğer yandan "Deli Dumrul" vergilerinden de vazgc- çerek seçmenc göz kırpıyor. Hükümetin bu yıluı ikinci yansmda belediyelere 1.5-2 mil- yar YTL'lik ek kayııak aktannası bekle- niyor. Yerel seçime bir yıldaıı az bir sürc kala, harcamalan önemli oranda arttırmak üzere FDF'yi düşüren hükümet, buna GAP yatınmlan, ıstilıdam paketi ve mahallı idare reformunu gerekçe göstermişti. Bu gelişmclen SSK ve Bağ-Kur'un toplam 23 milyar 433 milyon YTL tutarındaki prim alacaklarının yeniden yapılandırılması iz- ledi. Hükümet kısa bir süre önce de "De- li Dumrul" vergileri olarak adlandırılan MArkasıSa. S, Sü. 3'te TUZLA'DAYİNEÖLÜM Çelik'ten itiraf:n Olümler sürecekTuzla Tersaneler Bölgesi'nde önce- ki gün yaşamını yitiren Deniz Kaşı- keman'ın cenazcsi kaldırılmadan bölgeden bir ölüm haberi daha geldi. Desan Tersanesi'nde kaynakçılık ya- pan Murat Çahşkan güverteye düşe- rek yaşamını yitirdi. Çalışma koşul- larının iyileştirilmesi için adım at- mayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise sorumluluk- tan kaçarak "20 tersane olması gere- ken yerde 50 tersane olursa ne yazık ki bu üzücü olaylar yaşanmaya devam edecek" dedi. • 6. Sayfada REUTERS'E DEMEÇ 'AKP'liler yeni parti kuracak' tngiliz Reuters Haber Ajansı, AKP'li yöncticilerin, partinin kapatılacağını ve Erdoğan'a siyasi yasak getirilece- ğini düşündüğünü duyurdu. Ajansa göre, AKP'li bir bakan, bu görüşün birçok bakan tarafindan paylaşıldığıru söyledi. Siyasi yasak getirilmesi du- rumunda genel seçinılcre gidileceği, Erdoğan bağımsız olarak seçılince ye- ni parti kurulacağının sinyallerinin ve- rildiği ifade ediliyor. • 8. Sayfada CHP'Lİ ERSİN: Dinleme terörü yaşanıyor CHP'li Ahmet Ersin, Anayasa Mah- kemesi Başkanvekili'nin Ankara Em- niyeti tarafindan dinlenmesine ilişkin iddialan Insan Haklan tnceleme Ko- misyonu'nun gündemine getirecek. Türkiye'de dinleme-izleme terörü yaşandığını vurgulayan Ersin, izinsiz dinlemenin "insan hakkı ve anayasa ihlali" olduğunu söyledi. AYŞE SA- YIN'ın haberi • 5. Sayfada MÜDÜRE TÜRBAN BASKISI H 6. Sayfada 'AVRUPA'YI ATEŞE ATTII.AR' • 11. Sayfada ESKtŞEHÎRSPOR SÜPERLİG'DE H Spor 'da âtiN 1 3OO U9J.1OO 7 7 1 3 O O 0 9 3 ^ 0 5 Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı Şırnak'm Güçlükonak ilçesinde önceki gece çıkan çatışmada Piyade Onbaşı Yakup Su- na şehit oldu, 2 asker de yaralandi. Şchit Su- na memleketi Afyonkarahisar'ın Gebece- ler bcldesinde toprağa verildi. Acı haberin arduıdan Suna ailesi yasa boğııldu. Suııa'ıun askere gitmeden önce şehit habeıicrini tel- cvizyondan izlerken "Ben de şchit olaca- ğım" dediği beliıtildi. • 4. Sayfada BATE] E=tı u ı ı t 4iiTi.toı ™ Cumhuriyet'le birlikte ücretsiz Kapalı alanlarda sigara yasağı başladı "Tütün Ürünlcrinin Zaraılannın Önlenmcsi ve Kontrolü Hakkında Kanun" ile getirilcn si- gara yasaklan bugün başlıyor. Kamu hizmet binaları, koridorları dahil ohnak üzere her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor ve eğlence yerlerinin kapah alanlannda artık sigara içilemeyecek. Uygulamayla sigara kullannn orarunda ciddi bir düşüş ya- şanması bekleniyor. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yeni Bir Kuşak Geliyor... Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı... Atatürk'ün doğum günü olarak bugün işa- ret ediliyor ama, Atatürk 25 Nisan 1915'te Çanak- kale'de doğmuştu, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yü- celdi demek de uygun düşebilir... Bugün, son dönemde genç kuşak içinde dikkati- mi çeken dalgalanmaları paylaşmak istiyorum. Nisan sonundaki Izmir Kitap Fuan'nda gerek konferansa, MArkasıSa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog