Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

AKMAMNU SATIŞI.AR ÜCRETSİZ GÖNDERİN SÜRPRİZ KAMPANYALAR A'İVIVJ kilap • cumhuriyeti H']ııB"(ı c<Cumhurlyel "V KKapları Cumhuriyet •VİVİVJ kitap. cumhuriyeti GC Cumhuriyet Kitapları %30 İNMKİM «IINIİN FIRSATI TAKSİTLİ /ııısvııtış 85. YIL SAYI: 30173/75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 MAYIS 2008 CUMARTESİ BUYUKSEHtR BELEOIYESI \9 Mat)is Mustafa Kemal'in yolu•Istanbul'da yenik Osmanlı imparatorluğu'nun kalbınde bir evde Mustafa Kemal deniz yüklü gözleriyle, hem kendisi hem de ulusu ve insanı için umut dolu günlere bakmaya çalışıyordu: "Ben tasarladığım programımı Şişli'deki evimin bir köşesinde oturarak ve birtakım kişilerle görüşerek uygulayabileceğime inanmadığım içindir ki,doğrudan doğruya milletle temasa gelmek istedim. Cevherini çok iyi bildiğim ve çok sevdiğim milletimin içinde ve onunla birlikte hareket etmeyi daha yararlı, hatta çok gerekli gördüm. Senelerden'beri ıstırap içinde bulunan Anadolu'nun varlığına karışmak, elbette ki daha doğru bir duşünce ıdi." 19 Mayıs Pazartesi günü Cumhuriyet'le birlikte. Dokunulmazlığı kalkarsa eski davalan nedeniyle bağımsız aday da olamayacak Erdoğan'ın işi zor "' "ı fflP*1 " • *n...- 'YSK Başkanı suç işledV Eski Anayasa Mahkcmcsi Başkanvekili Güven Dinçcr, Star gazetesine, AKP'nin kapatılması halinde Erdoğan'ın bağımsız milletvekili olabilcccği şcklinde demeç veren YSK Başkanı Muammer Aydın hakkında soruşturma açılması gerektiğini bclirtti. Dinçcr, "Kuruldaki üyeler, kendisini istifaya davet etmeliler" diye konuştu. Aydın'ın ise yakın çevresine, "Ben yalnızca bilgi ver- dim. Açıklama yapmadım. Söylediklerim, herkesin anayasada görcceği hükümlerdir. Yoksa durup du- rurken niye çıkıp açıklama yapayım? Samimiyetimizi kötüye kullandılar" dediği öğrenildi. • 4. Sayfada ÇOk Sayida fezlekesl Var Başbakan Erdoğan'ın siyasi yasaklı olması du- rumunda bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girme hesabı, dokunulmazlı- ğı olduğu için yargılanamadığı davalar nedeniyle tutmayabilir. Erdoğan'ın ts- tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ait görevi kötüye kullanma- dan kalpazanlığa, belgede sahtecilikten çete kurmaya kadar birçok fezlekesi bu- lunuyor. Bu suçlamalardan hüküm giyerse bağımsız aday da olamayacak. Seçimden Önce karar şart Anayasa uyannca Erdoğan'ın, hakkındaki yii/ kızartıci suçlamalardan mahkûm olması halinde bir partiden seçilmesi ya da bağımsız milletvekili seçilmesi mümkün değil. Ancak mahkemenin olası hük- münü Erdoğan'ın milletvekili seçimine katılmasından önce vermesi gerekecek. Dokunulmazlığı sona eren Erdoğan'ın yargılanması sürerken yeniden milletvekili seçilmesi durumunda yargılama yeniden askıya alınacak. • 5. Sayfada RAPORTÖRÜN GÖRÜŞÜ 'RET'TEN YANA Türban raporu tamamlandıAnayasa Mahkemesi raportörü Osman Can, AKP'nin üniversi- telerde türbanı serbest bırakmasına ilişkin düzenlemenin ipta- li ve yok hükmündc sayılması için açılan davayla ilgili rapo- runu tamamladı. Can'ın raporunda ağırlıklı görüş, iptal isteminin reddi yönünde yer alırken esastan tartışma yolunun bulun- madığına yer verildi. Raporda, değişıkliklerin yok hükmünde sayılması istemi de yerinde görülmedi. Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. İLIIAN TAŞCI'mn haberi • 8. Sayfada OSMAN PAKSÜT'ÜN TAKİP EDÎLMESt Dinlemeye Jr soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Paksüt'ün aracının takip edildiği ve dinlenil- diği yönündeki açıklamaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Vahdet Polatkan tarafından yürütülcceği bildirildi. Paksüt'ün yasadışı yollarla din- lendiği tespit edilirse dava açılabilecek. • 8. Sayfada encer Boğaz Leyla Gencer'in külleri dün Dolmabahçe açıklarmda Süreyya tek- nesinden Boğa/'ın sularına bırakıldı. Külleri Boğaz rüzgârına, yakın dostu, yaşamını anlatan "Tutkunun Romam"nı da yazan gazetemiz yazarı Zeynep Oral ile yine yakın dostlarından Melahat Behlil bir- likte verdiler. Törenin diğer bölümü ise Dolmabahçe rıhtımında ger- çekleşti. Dolmabahçe, Genco Erkal, Fazıl Say, Zeynep Tanbay, Gül- riz Sururi, Mete Uğur, Hakan Aysev, Işık Yenersu, Orhan Alkaya ve daha pek çok sanatçıyla, sanatseverler ve dostlarıyla doldu. Gencer'l uğurlamaya gelen tek politikacı ise Ufuk Uras'tı. • 10. Sayfada Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip Ingiliz bayraklarıyla uğurlandılar. Kraliçe Türkiye'den aynldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ingiltere Kraliçesi II. Elizabeth vc eşi F.dinburgh Diikü Prens Philip, 4 günlük Türkiyc ziyaretlerinin ar- dından Türkiye'den aynldı. Kralicc onuruna Çankaya Köşkü'nde vcrilen akşam yemeğine katılmayan Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçe ile tngil- tere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen doğum günü resepsiyo- nunda buluştu. 4 gündür Türkiye'de bulunan Kra- liçe II. Elizabeth, dün sabah Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül'e veda zi- yaretinde bulundu. Müze Köşk'ü gezen Kraliçe ve eşi, daha sonra In- giltere Büyükelçiliği'nde düzenlenen doğum günü resepsiyonuna geçti. Kraliçe Hlizabeth ve eşi, Ingiltere Bü- yükelçiliği kapısında, Türkiye Jokey • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Mayın patlaması Hakkâri'de birşehit Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, mayın patlaması sonucu bir asker şehit oldu. Şehidin üvey ağabeyi- nin dc aynı ycrde 16 yıl önce çıkan çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Şehit çavuş Çınar'ın cenazesi bu- gün Tokat'ın Turhal ilçesinde top- rağa vcrilecek. • 6. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL'IN KÖŞE YAZISI • 8. Sayfada SP SİTESİNDF I9MAYIS'ASAID1RI • 7. Sayfada KANLI DANIŞTAY SALDIR1SININ 2. YILI • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Olur Böyle Vakalar! Yüksek Mahkeme'nin ikinci adamı, Kurtuluş Sa- vaşı'nın ve Cumhuriyetin ilk yıllarında görev yapan onurlu bir ailenin son bireyi -Osman Paksüt- polis tarafından izleniyor. Içişleri Bakanı, Emniyet -doğaları gereği- olayları ya- lanlıyor. Sahte plakalı, içi görünmez kılan camlı, ba- gajında dinleme araçları olmadığı kanıtlanmayan bir polis aracının Paksüt'ü izlemediğini iddia ediyorlar. M Arkası Sa. 8, Sü. l'de Vahf» Tuna'yfa boyln e g z t e Beyazperden/n IGÜI Yönetmenln gözii parlamalı I elevizyon dizilerınin guzeli Ahu Turkpençe ^ bugünlerde çok heyecanlı, çünkü 'iyi ki Varsın' adlı tiyatro oyunuyla sahnede. "Bir istanbul Masalı'ndaki çıkışından sonra adını kullanmak isteyenlere malzeme olmadığını söyleyen oyuncu, projelerin çoğuna bu nedenle hayır dediğini anlatıyor. Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden isteyiniz. t GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Yedi Diiveli Arkasına Aldı Ingiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ile birlik- te AKP'ye destek bir doz daha arttı. Anayasa Mah- kemesi'nin davayı karara bağlayacağı güne dek, des- tek dozunun giderek artacağı anlaşılıyor. Miliband, adeta sömiirgelerinden birinin yönetimiy- le ilgili fetva verir gibi Ankara'da seslendi: • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog