Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 15MAYIS 2008 PERŞEMBE 16 JCJJLJJİI V \.h A \3\S, cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FtLMLERİ Günaha Davet 20.30 CINE 5 Dram ©(A Broııv Tale) - Calogero Anello, katı kıı- rallan olaıı otobüs şoförü babası Lorenzo ile birlikte yaşayan 9 yaşında bir çocuktur. Bir gün Co- legro. gangsterlerin patronu Sonny tarafından işle- nen bir cinayete tanık olur. Calogero, Sonny'yi teş- his etmeyi reddedince, Sonny onu kanatlan altma ahr ve ycpycni bir dünyayla tamştınr. Yönetmen: Robert de Niro. Oyııncuları: Robcrt de Niro, Chazz Palminteri (1993 ABD, 120 dk). 21.15 / TNT / Yeşil Yol Aynntı yanda Uyumsuz Âşıklar 22.20 atv Güldürü (Kettle Of Fish) - Bekar hayat yaşamayı seç- miş bir adam apartman dairesini güzel bir bi- yoloğa kiralayınca. uzıın zamandır eksikliğini his- settigi duygusallığı tekrar yakalar. Bu yeni duygu- larla başedebilmesi için yanında en çok güvendiği dostlan olan balığı ve kurbağası vardır. Yön: Clau- dia Myers. Oyn: Matthevv Modinc, Gina Gershon, Eddie Kaye Thomas (2006 ABD, 95 dk). 23.00 / TRT1 / Kuşlar... Aynntı yanda Kabus Sonrası 23.30 CINE 5 Macera (After Image) - Polis fotoğrafçısı olan Joe, mesleğinin stresli ve tehlikeli ortamına kat- lanmak zorundadır. Kurbanlannı kadınlardan seçen seri katil Rye'in cinayetlerini fotoğraflayan Joe, Rye ile aralannda birtakını bağlar olduğuna inanmakta ve bu ncdenle dc onu takip ctmektedir. Yönetmen Robcrt Manganelli'nin imzasını taşıyan fılmin baş- rolleıini, John Mellencanıp, Terrylene, Michael Zel- nikerpaylaşıyor (2001 lngiltere-ABD, 90 dk). Şirket 00.30 atv Polisiye (The Firnı) - Mitch, Harvard'dan başanyla nıe- zun olmuş çiçeği bunıunda bir avukattır. New York ve Şikago'dan büyük hukuk firmalan peşine diişse de, Memphis'deki bir şirketin iyi şartlar sunduğu teklifıni kabul eder. Memphis'e taşınan Mitch ve kansı için hayat çok iyi gitmeye başlar. An- cak genç avııkat, her güzel şeyin bir bedeli olduğunu kısa zamanda anlar. Yönetmen: Sydney Pollack. Oyııncular: Tom Cnıise, Jeanne Tripplehorn, Gene Hackman, Hal Holbrook, TeiTy Kİnney, Wilford Brımley, Ed Harrris (1993 ABD, 150 dk). Jane'in Zaferi 02.00 CINE 5 Macera (77\ (G. 1. Jane) - Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde V^x hep yiiksek notlarla yükselmiş teğmen Jordan Jane O'Neil, o güne dek kadın askerlerin görev yap- madığı Seals'e seçilen ilk kadın aday olur. Ve zor eğitimden sonra Libya'da gizli bir askeri operas- yonda görev üstlenir... Yönetmen: Ridley Scott. Oyııncular: Demi Moore, Viggo Mortensen, Anııe Bancrofl (1997 ABD - lngiltere, 125 dk). Mazideki Kadın 02.05 TRT 1 Dram ( Filnıde, geçmişte birlikte olduğu kadından ay- nlmasına karşın, onu unutamayan bir adamın yıllar sonra scvdiği kadını ycniden bulnıasıyla ge- İişen olaylar anlaılıyor. Aram Gülyüz'ün yönettiği yapımda, Ekrem Bora, Selma Güneri rol ahyor. Alila 03.20 Kanal 1 Güldürü (Alila) - Büyük bir yangından kurtulan Schwartz, genç Filipinli Linda ile bcraber ya- şadığı apartman dairesindeki sakin yaşamından memnundur. Fakat son zamanlarda, Schwartz'ın hu- zuru komşu daiıclcrden gelcn yüksek seslerden do- layı bozulmuştur. Yönetmen: Amos Gitai. Oyn: Ya- el Abecassis, Uri Klauzner, Hana Laszlo, Ronit El- kabetz (2003 ABD, Fransa 120 dk). Ycıbancı YerhIzleyin Orta Değmez tv8 17.15 Duru Muhabbetler TV Servisi - "Duru Mu- habbetler"in bu bölümüne, pop müziğin başanlı ismi Sa- dık Karan konuk oluyor. Nüket Duru'nun sunduğu yapımda, pratik yemek tarif- leri, sağlık konusunda bilin- meyenler, moda, dikiş, nakış, makyaj ve cilt bakımı gibi ko- nularda bilgi veriliyor. CNN Türk 20.00 5N1K TV Servisi - Cüncyt öz- demir ve Soner Yalçın'ın hazırladığı "5N lK"mn bu akşamki bölümünde, çekilen zorluklann yaşam gücüne dönüştüğü bir insanlık öy- küsü ekrana geliyor. Programda, lzmit'te dört engelli çocuğuyla yaşayan bir annenin çektiği zorluklar, maddi-manevi sıkıntılar ve verdiği hayat mücadelesi yan- sıtılıyor. TRT 2 20.00 Sinema 7 TV Servisi - "Sinema 7"de bu hafta, 11. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin açıhşı ve tanıtımı yer alıyor. Festivalin en önemli konuk- lan arasında yer alan, "10" fılminin oyuncusu Mania Akbari, Iran Sineması ve Türk Sineması ile ilgili gö- rüşlerini anlatıyor. . Yapımın ikinci bölümünde, "Aleksandra" fılminin yö- netmeni Aleksander Soku- rov ve "Caramel"in yönet- meni Nadin Labaki'yle ya- pılan söyleşi yer alıyor. Prog- ram, sinema dünyasından ha- berler ve yeni fılmlerin tanı- tımıyla sona eriyor. t\8 22.00 Mevzuhal TV Servisi - Zuhal Ol- cay'ın sunduğu "Mevzu- hal"in bu bölümüne, müzik dünyasınm başanlı ismi Ve- dat Sakman konuk oluyor. Gürol Ağırbaş'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ya- pımda, perküsyonda Birol Ağırbaş, davulda Cem Ak- sel, klavyede, Tolga Kıhç yer alıyor. Sakman, sevilen şarkılannı söyleyip, Olcay'la sohbet ediyor. Kuşlar gibi uçmakTV Servisi - "Microcosmos"da böcekleri inceleyen Jacque Perrin, bu kez de "Kuşlar Kanath Uygarük" ad- lı fılm ile kuşlann peşine takılıyor.. Yönetmen fılmi çekme amacını, "Filmi izlerken seyirci kendini ger- çekten de kuşlarla seyahat ediyoı- muş gibi hissetmeli. Sinema izleyicisi bu görüntüleri nasıl elde ettiğinıi/ so- rusuna takdmamalı; onun yerine bu kuşlarla birlikte dünyanın çevre- sinde uçtuğunu doğal bir şekilde ha- yal edebilmeli" sözleriyle açıkhyor. Bu sıradışı fılmin büyük bir bölü- münü yabanıl kuşlann çekimleri oluş- turuyor. Yaklaşık 300 kişilik bir ekip, 1998'den 2001 yılına kadar "gökyü- zü göçmenlerinin" göç yollannı mev- simden mevsime dünyanın her tara- fında takip etmiş. Dahası hem yakın plan çekebilmek, hem de daha yoğun sahneler elde edebilmek için kaz, ör- dek, turna ve leylek gibi tam elli fark- lı türden kuşun, özel olarak inşa edil- miş bir kuş bannağında insan anne- babalara alışmasına olanak sağlamış. Bu şekilde herhangi bir numaraya ya da bilgisayar animasyonuna başvur- madan, birbirinden güzel çekimler el- de edilmiy. • TRT 1, 23.00 'Yeşil Yol', Stephen King'in roman dizisinden beyazperdeye uyarlandı Mahkûmun mucizeleriTV Servisi - Stephen King'in romanmdan uyarladığı ilk fılmi "Esaretin Bedeli"yle dikkati çeken senarist- yönetmen Fraıık Darabont'un ikinci fılmi "Yeşil Yol" da, yine hapishanede geçen bir başka King uyarlaması. Frank Darabont, "Esaretin Bedeli"nden beş yıl sonra, yine kamerasını hapishanenin içine çeviriyor. Dört dalda (En İyi Film, Uyarlama Senaryo, Yardımcı Erkek Oyuncu ve Ses) Oscar'a aday olan "Yeşil Yol", Stephen King'in altı uzun hikâyeden oluşan çok satan Ggl TNT 21.15 Yeşil Yol - The Green Mile / Yönetmen: Frank Da- rabont / Görüntü: David Tattersall / Oyuncular: Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Dun- can, Doug Hutchison, Graham Greene, Sam Rockwell / 1999 ABD yapımı, 188 dakika. roman serisinden beyazperdeye uyarlandı. Yaşlı Paul Edgecomb (Hanks), yıllarca elektrikli sandalyeyi boylamış mahkûmlann idamlanndan sorumlu baş gardiyan olarak yaşadıktan sonra son günlerini, özellikle 60 yıl öncesinde onu çok etkilemiş, dev gibi bir zenci idam mahkûmunu, geriye dönüşlerle kadın arkadaşına anlatıyor. ABD'de, ırkçılığm kol gezdiği Güney eyaletlerinden Louisiana'ya, ekonomik bunalımın süregeldiği yıllardan 1935'e dönerek başlayan Paul'ün anıları, TV dizisinden farksız şekilde, üç saati aşkın bir süreye yayılmış bir filme dönüşüyor. Iki küçük kızı öldürmekten suçlu bulunup elektrikli sandalyede idama mahkûm olmuş John Coffey'in (Duncan) E Blok'a gelişiyle Cold Mountain hapishanesi birtakım mucizelere mekân olur. John Coffey, ürkünç, kocaman fıziğinin tersine, cahil, kaba saba ama örneğin gece karanlığmdan korkan, masum, saf, tam bir çocuk gibi. Mucizeleri gerçekleştiren bu irikıyım John Coffey, Hollywood tarzı özel efektlerle yanıp sönen avucunun içine alarak dünyanın bütün hastalıklannın hakkından geliyor. Kaçırmayın... Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan'ın başrolde oynadığı 'YeşU Yol' filmi, daha önce ekrana gelse de ügiyle izlenmeyi hak ediyor. TRT 2 22.30 Lale Devri anlatılıyor TV Servisi - "Iber Ortayh İle" programımn bu haftaki bölümünde, "Lale Devri" hakkında bilgi veriliyor. Yapım ve yönetmenliğini Engin Atatimur'un üstlendiği programda, Osmanlı Devleti'nde, 1718yılmda Avusrurya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil tsyanı'yla sona eren ve bir Türk asrmı simgeleyen "Lale Devri" anlatılıyor. Kanal D 00.30 Kuzey Irak'ta yaşananlar TV Servisi - Hafta içinde Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeler "32. Gün" programımn konusunu oluşturuyor. Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar'm birlikte hazırladığı yapımda, PKK liderlerinin İran'a kaçtığı haberlerinin doğru olup olmadığı, Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Barzani'nin Kuzey Irak'a giden DTP heyetiyle görüşmeyi neden kabul etmediği, terör örgütünün karakol baskınıyla hangi mesajı vermek istediği gibi konulara açıklık getiriliyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 İyi Sabahlar 11.50 Di- zi: Ters Köşe 13.00 Haber 13.30 Dizi: Evımin Erkeği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.15 Çizgi Film 17.30 Gece Bahçesi 18.05 Dizi: Saraydaki Mücevher 19.30 Haber 20.10 Dizi: Beni Unutma 21.25 Türkülerle Süper Gece 23.00 Film: Kuşlar Kanatlı Uy- garhk 01.10 Dizi: Kasvetü Ev 02.10 Film: Mazideki Kadın (0 312 490 43 00). 10.30 Yurttan 11.15 Reçe- te 11.45 Günde Sanat 13.00 Iş Günü 13.20 Başkent Si- yaset 13.35 Hayat Akar- ken 14.35 Günde Sanat 15.20 Ekogün 16.20 Yurtan 17.35 Dünyaya Bakış 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 Sinema 7 20.30 Kül- tür Sanat 21.00 Düşlerle Gelen 22.30 llber Ortayh tle 23.35 Turgut Özal 00.15 Dünya Sahnelerinden (0 212 259 72 75). ULUSAL 08.00 Televizyon Gazetesi 11.10 Edebiyat Cephesi 14.00 Neler Oluyor? 15.15 Gündemin ötesi 18.00 Ulu- sal Gönüllüleri 19.00 Haber 19.45 Haber Ar- tı 20.30 Kent ve Yaşam 21.30 Köyden Ken- te 23.00 Haber (0 212 251 50 90). ç I/V' 1 °-1 ° Sa 3|lk Hattl 1 2 2 0 Ek0 J İ V İ nomi 13.10 Maksimuın So- i<l'.liiM kaktayız 14.10 Erken Baskı 15.10 Dünyanın Parası 16.20 Modatürk16.40 3. Seans 18.00 Aa Haber 19.00 Sokağın Sesi 19.40 Dün Bugün Ya- rın 20.00 Şimdiki Zaman 21.00 Basketbol Panorama 22.00 Bugün (0 212 449 07 00). 10.30 Faiz 11.10 YatınmcıKIİ- rıiği 12.00 FinansCaie 12.05 Sağlık Kültürü 13.30 Iş Dün- yasından 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Doğru Tercih 18.15 Dizi: The King Of Queens 18.50 Dizi: Chuck 20.00 The Simpsons 20.30 Dizi: My Name Is Early 21.00 Dizi: The Closer 22.00 Film: Metropolis 24.00 Dizi: The Simpsons 00.30 My Name Is Early (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 Di- zi: Marina 10.00 Yeniden Baş- W Â | r lasın 13.00 Gün Ortası 13.25 Deryalı Günler 15.00 Biz Bize 17.15 Dizi: Çatkapı 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Di- zi: Eşref Saati 21.45 Dizi: KurtlarVadisi 23.45 Siyaset Meydanı 03.00 Yeniden Başlasın 05.00 Ana Haber Bülteni (0 212 355 01 01). konolO 06.30 VideoGag 07.00 Di- zi: Bızim Evin Halleri 08.00 Tuluhan Tekelioğlu ile Gü- zel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.00 Dizi: Aşkım Aşkım 12.50 Yarışma: Sü- per Aile 14.40 Gel Yarim Ol 17.00 Dizi: Bi- zim Evin Halleri 18.45 Ana Haber Bülteni 19.40 Spor 19.50 Çarkıfelek 22.00 Dizi: Kardelen 24.00 Yüz Yüze 01.40 Yabancı Film: Altı 03.20 Yabancı Film: Alila 05.00 Film: Vatan İçin (0 212 313 60 10). 1 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20 \\f Ne Pişirelim 08.50 Kadının Gü- *• v cü 10.45 Dizi: Saklambaç 13.00 Gün Ortası Haber 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avru- pa Yakası 19.00 atv Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Parmaklıklar Ardında 22.20 Ya- bancı Film: Uyumsuz Aşıklar 00.30 Ya- bancı Film: Şirket 02.20 Yerli Film: Ha- babam Taburu 03.40 Yerli Film: Pir Sultan Abdal 05.00 Haberler (0 212 354 30 00). 06.30 Dizi: Sev Kardeşim 07.15 fc Dizi: Sihırli Annem 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Şule ile Gün Arası 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çizgi Film 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Dizi: Arka So- kaklar 19.00 Haberler 19.50 Spor 20.00 Di- zi: Kavak Yelleri 22.15 Dizi: Annem 00.30 32. Gün 02.00 Yabancı Film: Hz. Davut 03.00 Dizi: Fırtına 04.00 Dizi: Gümüş 06.00 Siga- ranın Zararları (0 212 478 00 88). KITAP KURDU GAZETECİ - YAZAR MUZAFFER AYHAN KARA KİTAP SEVERURİ VE KİTAP MERAKULARİNI, YAZARURU BİR ARAYA GETİRİYOR. YENİ ÇIKAN, BİLCISAHIBI OLMAK İSTEDİĞINİZ KITAPLARIN TANITIMINi KONUKLARIYUDİLEGETİREN www.cnbce.com M.AYHAN KARAYLA KİTAP KURDU HER PERŞEMBE SAAT 17:00 RADYO BARIŞ TA HABER TURK 10.10 Medikal 10.30 Esra Kazancıbaşı 11.10 Ekonomi Gündemi 11.30 Parantez 12.20 Doğruyu Söyie 14.10 Piyasalara Bakış 14.30 Parantez 16.15 Pi- yasalarda Bugün 18.10 Fhrist 18.45 Söz Bende 19.30 Haber 20.30 Antartika'da 21.15 Euro 2008'e Doğru 22.00 1. Gün 23.50 Bu Gece (0 212 313 60 00). 07.00 Uyan Türkiye 08.45 Yemek Saati 10.00 Arım Balım Peteğim 13.30 Gel Barışalım 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Haber 20.00 Fenomen 23.20 Dosta Doğru 00.50 Arena 02.00 Izdivaç (0 212 413 50 00). 09.00 Başkent'ten 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Ço- cuğum 14.00 Hayatta Ne Var- sa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Haberler 17.15 Duru Muhabbetler 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.40 Dikkat Şahan Çıkabilir 22.00 Mevzuhal 24.00 Futbol Aktif 00.30 Haber Aktif 01.20 Duru Muhabbetler (0 212 288 57 52) v 09.30 Sağlıkh Günler 10.00 \J Sabah Keyfı 11.30 Yemek kanalturk Bahane 13.00 Editör Masa- sı 14.00 Hayatın Aynası 17.30 Dizi: Hayırdır Inşallah 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Kürşad Başar'la 22.00 TV'de Film 24.00 Haber (0 212 355 85 00). ADIM ADIM ÇOCUĞUM 11:45 MHM Haftanın Konuğu; Vedat MEVZUHAL 10.00 Güne Başlarken 11.00 Günün Içinden 11.15 Yazı Işleri 12.00 Günün Için- den 12.30 Sektör 13.00 Günün Içinden 14.30 Dünya Bunu Konu- şuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Piyasa Raporu 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.20 Gece Gündüz 19.00 Haberler 20.00 Yorum Farkı 20.30 Haydi Gel Bizimle Ol 23.00 24 Saat 24.00 24 Artı (0 212 335 00 00). 06.55 Yabancı Film: Ka- bus Diyarı 08.50 Yabancı Film: Gerçeğin ötesinde 10.35 Yabancı Film: Oku Ve Ağla 12.10 Ya- bancı Film: Gecenin Iki Yüzü 14.15 Yabancı Fılm: On 15.55 Yabancı Film: Islam Dün- yasında Komedi Arayışı 17.40 Yabancı Film: Aile Dostu 20.30 Yabancı Film: 23 Nu- mara 22.20 Film: Duygusal Hesaplar 00.15 Film: Şapşal Hayatım (0 212 326 00 00). 09.00 Dizi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Hope And Faith 10.00 Film: Gizemli Nehlr 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı Intikam 14.00 Yargıç Amy 15.00 Dizi: Chicago Hope 16.00 Film: Bir Babanın Sır- rı 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: Will And Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: The Riches 21.15 Yabancı Film: Yeşil Yol 23.45 West Vving (0 212 326 40 00). 09.00 Parametre 10.15 Tür- kiye Kupa Peşinde 11.10 Pi- yasalar 12.00 Iş Yemeği 14.10 Paranın Izi 14.35 Çıkış Yolu 15.10 Farkında mısınız 15.40 Bakış 16.15 Artı Bir 17.00 Seans Ana- liz 17.30 Editör 18.15 Afiş 18.35 Türkiye Ku- pa Peşinde 19.00 Şirin Payzın'la 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Nasıl Yani 23.00 Gece Görüşü 23.40 Spor (0 212 413 56 00). 06.45 Çalar Saat 07.45 Bu- gün 08.30 Dobra Dobra 10.15 Siz Mutlu Lerzan Mut- lu 12.00 Öğle Gündemi 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Bez Bebek 18.45 Haber 19.45 Dizi: Bez Be- bek 22.30 Dizi: Yemın 00.15 Objektif 01.45 Gece Gündemi 02.00 Şansa Bak 03.45 Ha- ber 04.15 Su Gibi (0 212 454 71 71). 07.00 Çizgi Film 12.00 Yer- li Film: Günah Bende mi 13.30 Yerli Film: Iki Başlı Dev 15.00 Dizi: Posta Kodu 17.15 Çizgi Film Kuşağı 18.45 Dizi: Posta Kodu 19.40 Ana Haber 20.30 Film: Günaha Davet 22.30 Dizi Magazin 23.30 Yabancı Film: Kabus Sonrast 00.55 Haber 02.00 Film: Jane'in Zaferi (0 212 448 80 00). 09.00 Haber 09.30 Paraliz 10.15 Sağlık Karnesi 11.00 Haber 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 13.00 Haber 14.00 Haber Masası 15.00 Haber 15.15 Spor 15.30 Haber Masası 16.00 Haber Maraton 17.15 Avrupa'dan Futbol 18.30 KKTC Haber 19.00 Ana Ha- ber 19.45 Spor 20.00 Ruh ve Inanç 21.30 Vardiya 22.30 Politik Açı 24.00 Sur- lar Içi 00.30 Gece Ajansı (0312231 21 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bize 11.00 Istikbal Göklerde- dir 13.00 Habercinin Saati 15.00 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film 18.00 Orkestra Akademik Başkent 18.30 Kavimler Kapı- sı Anadolu 19.00 Bunu Bir Türk Yaptı 20.00 Haber 21.00 Yeniden Yaşama Yol- culuk 21.30 Spor Saati 22.30 Ata'nın Mi- rası 23.00 Medya Sorunları Tartışıyor 01.00 Haber (0 312 234 14 34). 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühür- lüGüller 12.30 Yerli Film: Se- vince 14.30 Dest-i Izdivaç 19.45 Ana Haber Bülteni Küstürn Show 23.50 Gece Hattı Dizi: Sırlar Alemi 02.15 Haber Yabancı Film: Silahın Zaferi Dest-i Izdivaç (0 212 256 82 82). 20.40 01.00 03.00 04.45 08.00 Hayat Başlıyor 09.00 r ^ T U Klip Pınarı 10.00 Çizgi Film CemTV 1 1 ı 1 0 H a y a t ı n Gerçekleri 13.00 Haberler 13.30 Can Sağlığı 14.30 özdemirli Dakikalar 15.00 Haber 15.10 Geleneği Yaşatanlar 16.20 En Sevilen Müzik Klipleri 17.10 Bir Tür- küdür Anadolu 18.30 Özdemirli Dakika- lar 19.00 Ana Haber 20.00 Cem 22.00 Ge- lin Canlar Cem Olalım 23.30 Gönül Def- teri 00.30 Haber (0 212 639 74 31). Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog