Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 14 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 12 EKONOMI ekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA 13 MAYIS HHM OnU DOjü Yüaek Kapanç X ,- ıı-, X 9.95 10.00 SJO S.» 3 a Î36 0 »i!*'ı •:e osı 5.10 1.0JOOÛ 10.30 li.1 l ü . 16? 11.". 710 • • * • 1 a 1.34 i . ;;• :vra 3-.; 0*1 UO os; 505 <15S •..i- • •• 5.10 1,075.00 1,055.00 1021! 10.40 ıaı c 604 8.10 .'£! Vîo" sıs • :J 133 ıo.ro 20İU 13J UV 6 5i I V 115 47 H 714 lüt : • ; - . 13* II.1 ,: ıı'A ;; 3 3.« 55 1 2 5 l'4l> 5.05 1,030.00 10J 133 ıı; ı ;n ı:s IM 4175 ."11 Iİ18 .-.'. ı :•(, 1110 :'i m 4.M İf! BjJ,B.T.Yil!.l>l UMfms»! BıiAsÇrr*» BMffillM BMSlffi BofcÇmmto B » ™ Y « > ÜQ:,C^ '»iannEmıınn BmanTiLlte. SoKlıFiHiSBimtotl 2 1 » 24.30 1.90 910 0.62 0.63 1.75 1.79 0.67 0.61 OSI 0B5 16.40 17.00 0.52 Ubî 242 'if 4.14 4.92 17SO0 1SS00 3.41 3.04 4.34 446 054 0.56 710 725 191 19b 1.39 142 2.74 230 120.00 12500 0.63 099 1.59 1.61 0.5! 0.54 10.10 1100 LtnnDogjnBMm &5U tgsGate t i » 5 a s * Q 4 l 1.04 İBaraBTIpiBYF 109.30 MvSpaııl 102.00 oâtu 6.10 Fütainj 2.86 YH.OI. tt75 llLOn 0.61 » 0.92 1.26 11.30 1103 4.60 535 4.90 4.91 16.60 1750 10.90 11.50 C10 6.30 072 076 1.24 1!7 14.00 14.80 2.42 ;.W 11.25 1140 10.69 10.90 1150 iıa 2.45 2.12 2.32 2.40 149 153 2.42 1S> 10.40 10.70 62.50 73.01 1.63 170 054 0.57 3.90 4.04 17.50 1770 8.20 1.70 11.70 12.00 0.64 0.67 1.54 1.69 0.6! 0 . 7 01U 0.68 10G 314 56.» 5B.O1 1.43 1 5 ; 2.28 2.4S I» IJ4 5.05 5.25 2.S6 2.94 0.74 0.76 0.79 0.83 O«b 095 ur ıa o.n osı 102 106 186 2.11 l" v 15.70 4910 50.25 0*3 015 1.26 1.31 1.17 1.31 jıUvAnibdgi •raOmrÇı» ronm a73 0.75 170 0.75 292 2.98 2130 23.30 6.75 715 1.47 150 1S0 IX 1.47 323 1.88 '1I UMGda 49.00 kofyltssGlU 10.50 NnasiÜKbmı 635 KohSMET25MI|iBYF 9.64 ItocHoütng 4.26 I..,.:I,'.,-L 3.22 ISJM (>»•:*) 47.25 Kcrasa T..23 ImMta 5.70 tssauM m a M n u ı l MeteliiıpivaOıl. MnKoGıda 0.60 o n 13.00 13.90 1.49 151 İ.14 2.11 0.72 0.75 0.91 0.95 1910 2000 15.00 1530 2.22 2,26 362 3 8 i 1570 15.90 056 0.56 1.67 1.73 1170 IİO ..... 3M llV™Uİ*um 1 U n m U M ı ! KıltımBınk. 1 lubng I S.K.B toc lııeKıfisn TrafazonspiH Spodıl TSKBYıl. 0 1 . TuKas İIKBİUUİ !•.*« iSk'ÎL.Volın lulklraMtl LtıMokslyon itHBinı 1.57 1.59 454 4.64 1.31 1J5 5 » 555 1.25 1.30 11.00 1115 3.62 3.72 2.68 2.71 1.12 1.94 10.80 10.90 I 39 144 8.50 1.70 885 9.15 31.25 3200 7.15 7J5 1210 13.10 1 ( « 130 T40 9JI51.845.C55 b.4B1.::4.K0 3.30 56.261 055 316.S43 527 151,515 043 S62.94S 5.10 29.427 0.96 1,031.07 3.716.971 1029 766,501 3.17 1.28 18.041 1181.266.148 61436.395.1(9 U3U63.96İ 166 442.101 42.00 12.643 2 1 ! 236,503 5.972.159,814 3J6 179.423 136 381.611 10.9i 296.677 2 l 3 190.819 57? 661.461 4 46 "9.477 I.862.9I7.974 2 U 11b İIK IIM •u» 331 ı ;•:• I:M ıı s o.m 1"1 LN 3.74 1.44 UO M 2J6 lıEI 14- ıa I '.i i% !M r,.'. 2.13 0% ? a : Cı-iı 093 i ,1ı IJ5 ıı.' 14! I,T 1)56 I H osr rr,. :;;ı D l l 131 l l ' r h 1.71 ll.i 2.92 ?i,î M»- 0 4C L'3S ı*: : B Î 1.03 DIİC ı... CLB1 ııs 04i 0 43 OB: U5 ııu.. 061 040 22lı 1 İf 0.69 17? 133 I3i3.9se27 10.1312.B93.O05 070 29.14S 160I.I52I6B 0.6? I35.U4 0.30 400.70.1 2B4 30B.40G 11902197 5:4 U4 651.231 10.24 386.944 1403.571,029 2(2 269.575 5.362.354.372 m ım;M 112 IEC834 24 063.317.156 8991.321.555 062 34.982 1.77 356.106 067 10.459 083 192.484 16.72 3B5.245 0.52 29.123 .•:.ı '.'.- l". 4 Bfil 323.316 IS00IIB.35I.B0B 3.59 25.843 İ4O3.4«.1K C.S 51,116 7.18 29,954 1.92 37.521 1.40 42.027 227I.26S.9B0 121.113 483,539 095 383.092 1.60 29.883 053 258.119 10.40 213,736 336 !».?58 77 bt 1,336.333 130 İ40.2II 17?l.079.l?0 629B 615.920 2517 168.150 0.61 27.697 19.93 111,016 0.97 209,067 IO(S 17.222 11.90 170.474 11.B0 25,040 247 257.674 2 »32 » . 11.5! 771,172 4742,676.368 493 27.037 042 23.819 010 144,881 7.651.176.477 3.08 376.483 196 303,905 1701 134.54S 11.26 69.582 61S2.523.4B3 0.74 250,213 136 81.141 1.12 153,341 7.69 6.791 319 18,312 11 «S 131 96Î 3.32 418.819 0.61 646,047 1444 114.023 2.48 713.763 11.3010,537.927 10172 00İ.S79 1154 587.332 248 109.710 2.37 765.261 lMI3.73S.tBB 246.' 061.641 10) Ilf.'.!! 4 9Sİ619.G6S :?B 313.666 0.59 161.733 3.994,213.671 2.B7:.K9.MS 0.70 54.195 3362.156.146 719 13B.779 1048 55.832 8H.928.4bB.635 !Kl.r47145 0.76 536.502 0.55 874.442 3.99 403.544 17^4 2.727.124 S 52 I 910 tb: 11.617.0O6.116 0.65 83.634 1623,338,840 070 370.317 0.65 11.500 3.09 165.449 56.89 148.379 1501.566.067 2.353.616.985 UI U S tC! 192 515 2 73 15.04 1356.6529.E4U0: 3.20 İfO81.te,44S UI 1.37 768,735 103 55.132 109.5617.887.604 100.87 492,730 6 0 1 0 7 ( M 5 : 370 2.55 114 161 0.65 1.54 -1.B4 •14i «65 1.75 4.86 6.15 3.17 -192 1504 20 •UI 0.46 1.64 140 •I),'; III £33 13" 11B •0.77 5 71 114? Ui 8.79 IJB ; • ; • . 0İ7 r..-.) u s 167 «.?:• 09S 601!07.(M5i: 2.89 44.374 075 375.754 0.61 36.944 '•'1 30.604 136 77.128 0.B9 563.146 1044 464.515 20426.169 578 15431.098.793 49.51 56.985 OJH 6I2,!14 1297.Cti3.l17 1391.739.623 36.8221.238,920 1852.419.041 7.538.498.649 25Î 253.061 0.56 16.451 1 36IO.?16 305 21tt.7C6.94l 360 49.623 r.6213;34.337 0746.S09.9r; I7C 138.512 0İ9 77.481 0.89 427.0B2 519 120.587 34.64 636.(16 593 asa» 44.010 0.91 5.5363.099116 •2.73 011 163 1.12 4.23 ıi; ua ;•» ı.* 051 107 14? d - 0 5Î 114'. (i 14 14? .".li 043 •0.64 osı Iffl <3i I OB4.5Î7 63B 231 111.686 I09I.93I.C45 177 85.222 0.73 187.019 0./32.1O6.0I2 2.94 474.B92 22.3O4.3B7.673 6.97 732.158 141 175,571 148 113.190 1259 fıOJ 527 I M 585.705 2122,204,405 090 102.234 61851466.469 2.53 257,415 066 10,046 48.38 KS.4H 10.55 80.446 6.07 152.111 9Ji 272.766 4.281Î.513 001 J L'J İ72 97G 4716 106.366 Î33 96.736 5B99 305.9B 1221563 83! 33.932,481,9lı 23] 114,925 3.13 84.957 219 137,324 0.63 31,034 1337 608.221 O.90 5.495 a80 275.200 5.5B 50.3BB 10 ."2 G8B.9B2 0İ 326.602 H561.IK.449 AKSİGORTA' DAN RESİM YARIŞMASI TSEV'DBV ÖZELİSTİHDAM BÜROSU İSTANBÜULÜ TUTANAGISEVDİ Buyıl Trabzon 'da düzenlenen "Yangın, Deprem ve Sigorta " konulu 14. Aksigorta Resim Yang- ması sonuçlandı. Törende bir komışmayapan Ak- sigorta Genel Müdiirü Ragıp Yergin, 1995 yı- lından buyana düzenledikleri yanşmayia 10 bi- ni aşkın öğrenciye ulaştıklarmı belirterek "Trab- zon 'da, merkez ilçe de aralarında oimak üzere 18 ilçede 381 okula ulaşarakyangm, deprem ve sigorta konusunda bilgilendirmeyaptık"dedi. Yerginyansmayla amacunn sigorta bilinciniyay- gmlaştırmdk olduğunu söyledi. TSEV, "özel Istihdam Bürosu " kuruyor. özel lstihdam Bürosu hizmetiyle, sektörün, ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlara en kı- sa sürede ve en doğru şekilde ula- şabilmesinin sağlanması hedef- leniyor. TSEVMüdürii Doç. Dr. Suna özyüksel Oksay, "Sektö- re eleman seçme ve yerleştirme konusunda hizmetlerimizi özel lstihdam Bürosu aracılığı ile vermek istiyoruz " dedi. Türkiye Sigorta ve Reasürans ŞirketleriBirliği 'nden alman bilgiye göre, 1 Nisan tarihinde başlanan TrafikKaza Tespit Tutanağı uygulamasma büyük şehirlerde yoğun ilgi devam ediyor. llk ayın so- nuçlarına bahldığtnda, Türkiye genelinde Kaza Tespit Tutanağı m-gıılaması ile sürüciiler tara- findan tutulan tutanaksayısı 29 bin 480 'e ulasmıs bulunuyor. Istatistiksel kayıtlann TRAMERtara- findan tutulmaya başlanması ile il bazında alman istatistiklere göre, Kaza Tespit Tutanağı 'na ilgi- yi, doğal olarak lstanbul ilk sırada gösteriyor. -145 . • i ; 101 nı. III! ^ . ' 117 2S2 141 ?17 DIİE 0(7 l l i l orc 0 70 OJS 2.67 ons 0.43 0 71. 3.77 19 115b 3.17 10! o 1 ; 411 24» 098 341 01,7 1.1 = 0735.657.743 O.933.15«.8«1 19521.844.100 15.03 30.648 234 97.3B5 383 1B1.785 1581 790.192 0.57 74,784 170 495,735 6074 412.347 2111 7J; 300 I2S 193.832 1371.295.801 7253.OIC.B72 567 516.295 371 15B.666 4.27 HB.Bi: 7.09 117.136 721 148,909 4 I İ 770.524 M72.He.MS 518 434.152 46OB.272.535 077 454.424 2.62 26.214 2B2 320.966 1902.485.394 1.57 73.791 4.59 131.104 133 243.641 5.38 221.271 138 243.965 1106 376.377 361 502.İ2Ü ?;rVM5 0!3 IJ7C396 159 ID.B2 20.264 1414.900 246 0.S1 376.063 1.64 259.228 I 4.TI 4!".252 0 » : Ş ? H : ' 332 67,004 Ö.6.- 72.808 3.81 852.416 U11.U7.S14 1331.415.483 7.578 207 467 071 376.189 2134 766.830 7.311.145.168 797 20.567 490B.622 702 1339 315.014 182K24.SSİİ 0.58 84.512 104 371,594 655 809.4BI 9.03229.158J76 365?C|Pv ;J 7302.210./79 I2 24İ 359 315 177 292.009 114 289.397 096 481047 Son dönemlerde çevreye karşı olan duyarlılık dünyada yeni bir ürünün doğmasına yol açtı Çevre kirliliğine karşı sigorta Cumhuriyet OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA olcay@cumhuriyet.com.trvT AIG Sigorta, Çevre Kirliliği Sigortası ürününü Türkiye'de hizmete sokuyor. Türkiye'de AIG tarafmdan sağlanan Çevre Kirliliği Si- gortası ile kirliğin korunma giderleri ve iş kayıplan 50 milyon dolara kadar teminat altına alınıyor. AIG Türkiye Genel Müdürü Philip Schwarz, yeni ürünle ilgili olarak "Dünyada çevre ko- nusunda bilinç ve duyarlı- lık giderek artıyor. Şir- ketler, hem ulusal ve ulus- lararası yaptırımlar nede- niyle, hem de ürünlerinin tükcticilerinden şirket his- sedarlanna tüm paydaşla- TEMİNAT KAPSAMINDA NELER VAR? Philip Schwarz. Sigortahnın işyeri sahası için- dc olmak üzere; "• Sigortanın başlamasından önce var olan kirlenmenin te- mizlenmcsi masrafian... • Üçüncü şahıslann uğraya- caklan bedeni vc mal varlığı ka- yıplanmn karşılanması... ''- Sigortahnın işyeri sahası dı- şında sigortanın başlamasın- dan sonra ortaya çıkan kirlen- menin giderilmesi ile ilgili üçüncü şahıslann tazminat ta- lepleri... * Sigortahnın işyeri sahası için- deki atık imha tcsislerinin yol açtığı kirlenmenin temizlen- mesiyle ilgili olarak üçüncü şahıslann tazminat talepleri... * Taşınan mallann yol açtığı kirlenmenin ortadan kaldınl- ması masraflan... * İş durması-kâr kaybı, kira de- ğeri kaybı ve diğer masraflar... rının aıtan baskısı ile bu konuda giderek daha du- yarlı davranıyorlar. Çev- re Kirliliği Sigortası da bu artan duyarlılığın bir uzantısı" diyor. Ancak dünyada genel ola- rak şirketlerin bir prestij ve çevreye karşı sorumlulukla- nnın bir göstergesi olarak uygulunmaya başlayan uy- gulamanın Türkiye'de nasıl bir seyir izleyeceği ne yazık ki merak konusu... Zira her türlü sorumluluktan kaçma- ya eğilimli bir yapı, bu ürü- nü de "para verdik kirlete- biliriz" biçimine dönüştüre- bilir... "Ahşveriş merkezlerin- den akü fabrikalarına, pet- rol rafinerilerinden turis- tik tesislere uzanan bir yelpazedc kurum ve ku- ruluşlara farklı ürünler sunabiliyoruz" diyen Schvvarz, Çevre Kirliliği Si- gortası ile yeraltı ve yerüstü suları, amıosfcr, ekili alanlar, orman bölgeleri, karayolla- n gibi her türlü meskûn ya da gayri meskûn çevre orta- mında, insana, hayvan ya- şamnıa ve bitki örtüsüne ve- rilecek zararlann teminat al- tına ahndığını söylüyor. Schvvarz, şirketlerin çevre zararlan nedeniyle karşı kar- şıya kalabilecekleri iş ka- yıplannı da teminat altına al- dıklarım vurgulayarak bu ürünle hem çevrenin hem de ekonomik faaliyetlerin sür- dürülebilirliğinin teminat al- tına ahndığını dile getiri- yor. Önlem alınmah Meyvenin poliçe zaınanı r'arım sigortaları her ge- çen gün daha büyük ilgi göriiyor. Bunda primin yansını devletin ödemesi kadar, riskli alanların da artık sigor- talanmaya baslanmasımn payı büyük. Bu konuda bir açıklama yapan Tarını Sigortaları (TAR- SlM) Genel Müdürü BülentBo- ra, geçen yıl meydana gelen yüksek miktardaki don ve doiu hasarlanmn ödenmiş olması- nın da talebin artmasına vesile olduğunu dilegetirdi. Bora; üre- ticileri uyararak "Mayıs ayı içinde, antepfistığı, armut, ayva, dut, elma, kolza (kanola) ve üzüm içinpoliçe düzenlemesi so- na eriyor. Üreticilerimizin, Çift- çi Kayıt Sistemi 'ndeki bilgileri- ni vakit kaybetmeden güncelle- yerek sigorta kabul tarihlerini geçimıeden ürünlerini bir an ön- ce sigorta ettirmeleri kendi ya- rarlarma olacaktır " dedi. Bora 'nın verdiği bilgiye göre, ilk üç ay sonuçları da şöyle: Toplam prim üretiminin 3.2 milyar YTL 'yi geçtiği bu dö- nemde bir önceki yıla göre bü- yüme enflasyonunun üzerinde veyüzde 14 civarmda oldu, an- cak tarını branşında büyüme yüzde 140'/ aştı. Schwarz, bir tesisin sigor- ta kapsamına girebilmek için gerekli tedbirleri yerine ge- tiriyor olması gercktiğini de vurgulayarak "Şartnamele- rimiz, tesisin gerekli tüm tedbirleri almasını şart ko- şuyor. Şirkctler, kaza ris- kine karşı teminat altına gi- rebilmek için gerekli ted- birlerin ahnmasına yönelik yatınnılan yapıyorlar. Böy- lelikle, hem şirketleri, kişi- leri ve çevreyi gerçekten de önlenemez nitelikteki kazalara karşı koruyoruz hem de kuruluşları çevre konusunda duyarlı olmaya, gerekli önlemleri almaya teşvik ediyoruz" dedi. Petrol rafinerisinden alış- veriş merkezine uzanan yel- pazedeki işletmeler için, hem çevrenin hem de eko- nomik faaliyetlerin sürdü- rülebilirliğini teminat altına alan Çevre Kirliliği Sigor- tası'nın Türkiye'de geçerli benzer bir ürün olan Zo- runlu Kıyı Tesisleri Çevre Kirliliği Sigortası 'ndan en büyük farkı ise tedrici kir- lemtıeyi teminat altına al- ması. Pazar odaklı fiyatlandırma sektöre zarar verir u y l sigorta sektöründe yıldız savaşlan yaşanacağı öngürü- sünde bulunan Genel Yaşam Sigorta Genel Müdürü Muhittin Yurt, 2008'in ilk üç ayında belli büyüklük- lere erişmiş şirketlerin bile aktüerya- dan, iş sonuçlarından uzak vc tama- mıyla pazar payı odaklı rekabet anla- yışlanmn uyguladığı bir üç ayın ge- ridc bırakıldığını söyledi. "Özellikle, sağlık sigortalannda son dönemdeki pazar payı odaklı • Muhittin Yurt, iş sonuçlarından uzak rekabetin yayılacağı endişesini taşıyor. fiyatlandırma yaklaşımımn, sektör adına öncmli zararlar oluşturaca- ğı görüşündeyim" diyen Yurt'a gö- re, sennaye yeterlilikleri konusunda öncmli somnlan olan kurumlann faa- liyetlerinin disipiine edilmesi gereki- yor. Bu yıhn ilk üç aymı değerlendiren Yurt, "Ancak şirketlerin sadece laa- Hyet sonuçlarının değil, aynı za- manda her bir faaliyet alanındaki iş sonucunun da irdelenmesi ve de- ğerlendirilmesi gerektiğine inanı- yorııın. Aksi takdirde sektörel faa- liyetlerin görece olarak daha kısıt- lı olduğu branşlarda, yüksek risk alarak fiyatlandırma yapan şirket- lerin ilgili alanda tahribat yarat- malarının önüne geçilemez görü- şündeyim" dedi. Muhıttın Yurt.l TÜJtf- • ü ^ K İ M İ Vakı'Grm VakılG™ V*!Yu:Or, VıttoTrtsll VIIM VnttYalOı! Vııth Ya! Oıl fYtni) Vsfta Vi.rl"lpr..i.-F...i Y»YO3YO YlpKlMıF>l.K>. Ond "m m ¥ " Yfcekkw -fipr •—5Î5"—53 2.68 : 45 ıc; ıc-1 İ31 :•'•: : • - ; 4.00 û ,T- 2 » Yapı^MıtelyG'rti) 2 04 YıpıKrMlSÖam ««.K'Uı^i'Ct;. VuvtKndBaılı YS)YmnmFo Y«OH Yareto HUlıj Yünsı 2MİBa| I : K ; H 129 l'H 7.45 IJİI 510 :m 7.40 Ifl. H:' . '.•;: •;;' I I - •- -s r ı l , -<i• - ı 2J2 2JE 12.70 Fr.l ı > ;4c ı •.•.-. 505 • • ' : I.Ş Kb :.'* 13!. .' .> 111 ıı S: ""7 Vir. l'K 0.71 . - • . . ' • » ! U l ö ü.l i?ı uı7.60 5J0 2. ULUSAL PAZAR *ttıwnmÇ«™ BMRMnoı DofloMn ll>' ftti FonKn.Nr InMUnıcılk UtogaAHvCmnl M q a Boyl W i o u PHn*»ı: [ırisn SMInEııdOM Sûnoû; Pmıuklj ŞİksFuıKır Gözaltı M loMU te.Wi-lrt.-il E Ö H İ Û toSGUYO Esım Spw ûyım HUMTIkm MıiarZttıHoUng Uksn leksli TnMÜAHaM Tomnkı 3.96 i .-• iit. : « I 66.00 ı a ! 30 ıo; 22.40 .-.'S 1.45 0.61 Pazarı 019 0.22 0.66 • W 0.73 C71 0.57 018 0.!7 0J7 031 Yeni Ekonomi Annacta &tw J , j - DBluale b*j&a* v PlasiUan \M IM 240 3.11 <: ; : • \M 4f<1 ır '-ii ; M 250 6750 ı:r ıi»ISf l'l 93 2.72 uı0 59 o:ı Ö İ 5 O'i ı.JO (••:•••.. !• i'. i . ' , 4.00 i'- • ' * î l l .İ!Ö 12.' ı.r IM 22 70 l.'j I4L- 0.81 <m0.6! 0.50 0 75 U I i'İİ ('?•; OJI Pazarı 1.50 :' ,'ı2.37 1İ5 .'S'- 2.44 : .•;.!; • ; ; i r; s;; 1 » 0.91 4.1( c;; •i- 1." K : ı» I . » fıf.l 7J5 1 M '•II IM C." lbb 4Ü l'fı. J IC : • : ' • ' l . ' S I f i " ^ 2İ7İ 1.45 oto 0J2 • ii! c i; u ."J c.-ı 1.:.' !. İF lOı. 0J0 150 ...tl 242 OM 0.8I (in l l î u.fL 049 u ; 1.40 Si» 2.14 134 077 -1.01 •064 219 !' 7," ı: s;. 6.37 5.15 045 -0.72 164 -112 UO -uı11.11 3,T 3.23 -Î.60 1.41 0.8! İ A Û UIMH Orlfr/. Nnri 5ÎI "TKI45 2.6BI.15Î.797 7.46 51.259 1.67 117.181 1.63 127.079 2.5321211.523 127 7.764.302 375 224.216 1061.740.0:; 091 201.075 4O53.0tb.1SI 0.67 160.046 0 76 397.736 2.15 101,983 2.04 210.265 12.68 301.116 O.70 78 336 2.1350.751.:» 1.29 253.973 0.60 29.351 732 354.086 U 1 77.038 5.162.346.670 3.94 65.661 073 50.425 1.56 361.441 484 531.788 12.94 55.747 ?»3 3.920 SIS 2.60 575 bi 70.29 763.430 1.28 16.931 1-3 IIJıİK 190 105.375 2234 85.204 .•-ll.l.'.J SCD 144 97.188 0.59 122.776 0J1 1.252 065 19.242 ıi;; KİM 0.73 107.428 0J1 7.770 057 2.210 016 37.655 076 55.107 016 8.762 030 4.794 152 42.551 7(0 123,b56 741 708,190 MBBtBBAIKASIKURUUg 14MAYB2008 DÖVİZ BBHİF l A B D D o l a n 1.2481 1,2541 1 , 2 4 7 2 " " U 5 6 0 " t Avustratya Dolan 1,1760 1,1837 1,1706 1,1908 lDanimarka Kronu 0.25898 0,26026 0,25880 0,26086 ; 1 Avro 1,9329 1,9422 1,9315 1,9451 1 Ingılız Sterlinı 2.4330 2.4457 2,4313 2,4494 llsviçre Frangı 1,1906 1,1983 1,1888 1,2001 l l s v f ç Kronu 0.20701 0,20916 0.20687 0,20964 lRanada Dolan 1.2402 1,2458 1,2356 1,2505 IKuveytDinan 4.6426 4,7037 4,5730 4.7743 INorveçKroııu 0,24576 0,24742 0,24559 0,24799 1 Sud. Arb. Riyali 0,33377 0,33437 0,33127 0,33688 lOOJapon Yeni 1.2015 1.2095 1,1971 1,2141 I Yeni lsraıl Şekçli 0,35456 0,37274 YATIRIM FONLARI Tuğrul Tekbulut (sagda)ile sitenin altyapısmı oluş- turan Overteam Genel Müdürü Metin Solmaz. Artık KOBİ'lenn de'facebook'uvar Ekonomi Servisi - 25 yıllık yazılım şirketi Logo, KOBt'leri internette buluşturan birKOBÎ facebook'u kurdu. "İnterneti Türk işletmelerinin yararına nasıl kullanırız" diye düşünen Logo yöneticileri, www.diyalogo.com adlı siteyle fCOBt camiası yaratma projelerini hayata geçirdiler. "Gel siteni kur", "Gel sosyalleş", "Gel paranı kazan" sloganıyla kurulan site, KOBl'lcre bilgi ve görüş alışverişinde bulunma iınkânı sağlamanın yanı sıra ücretsiz web sitesi sahibi olma şansı veriyor. Hazır şablonlarla 5 ile 10 dakıka arasında wcb sayfası hazırlama olanağı sunan diyalogo.com hakkında bilgi veren Logo Yönen'm Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Yeni TûrkTicaret Kanunu'yla şirketlerin artık web sitcsine sahip olmak zorunda olduklannı belirterek "Biz de KOBt'lerin çağa ayak uydurmasını sağlamak için bu projeyi hayata geçirdik. Kullanıcı sayısının 400 bini bulmasını bekliyoruz'" dedi. 'Açık içki yasağıyok' ANKARA (AA) - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Kazım Çalışkan, tütün ve alkol üretimini yeniden düzenleyen 5752 sayılı kanunla, restoran, bar ve gece kulüplerindc 'açık içki' satışmın yasaklanmasının söz konusu olmadığım açıkladı. Yürürlüge yeni gırecek kanunla, açık içki satışlarının, 'işletme ruhsatı bulunmayan' mahalle hakkalı ve büfelerde yasaklandığını söyleyen Çalışkan 'TAPDK'den yetki belgesi alması' koşulu arandığına dikkatı çekerck, "Dolayısıyla düzenleme sadece yetkili olmayanlara ilişkin bir cezai düzenleme niteliğinde. Yani açık içki satışına yetkili değilse, yetkili dcğilken içkiyi açarak satıyorsa, buna ceza uygulanacak. Türkiye'deld tüm restoran, gece kulübü ve barlar içki servisi yapılan yerler" dedi. Ülkeryeni fabrika kuracak Ekonomi Servisi - Ülker Şirketler Topluluğu Gıda ve tçecek Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, 2008'de yeni bir fabrika kurma çalışmalannnı sürdüğünü belirtti. Tütüncü, grubun süt ve sütlü ürünler kategorisinin 423 milyon YTL olan 2007 cirosu ve ilk 4 ayda gerçekleştirdiği yatınmlarla gerek üretim, gerekse kapasite olarak Türkiye'nin en büyüğü olduğunu ifade cltı. Açıklama - Türkiye Sigorta ve Rea- sürans Şirketleri Birliği Genel Sekre- teri Erhan Tunçay, 30 Nisan 2008 ta- rihli sigorta sayfasmda başkan olarak yazılmıştır. Düzeltir, özür dileriz. 13 MAYIS 2008 Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dunkü Fiyal FaıK Fon Adı Dtinkü Flyat Fark Fon Adı DünkU Flyat Fark BSSrT vur». E.39H Y U I K I M Y I U3D lABDDolan: 1,0595 4,8186 1,0466 3,9999 103,69 1,0067 5,0687 3,7506 1 Avro: 1ng,S: Avusturya Dolan Danlmarka Kronu svtçre Frangı sveç Kronu JaponYenl Kanada Doları Nonreç Kronu SuudiArafcta Riyali 1,5487 ABD Dolan 1.9502 ABD Dolan IKuveytO.: 3,7507 ABD Dolan ::•:• Eİİ; EV-. ; : • / ' • : ; • . 1?: ire lh. ıc. ı'.v i ÛI3Ş. VSkJA U30 YKE OnBtnİLlI taaolm TSKU Huı SnutMnlM M BımKıOİ? \m Outat Huı TıtaeM Wna _ GM.nlitoiKo.Sm h « h GMlVll. IUU « ö l B SERBEST PİYAIA ABD Dolan Avro InoılızSmlini Isi'içrc Fr&noı îiterftllın CımMm AUS 17480 1.9300 2.4250 i ıeoo 3i ıl! 232.00 SATIŞ \m1.9470 24700 1.2050 35.00 23500 BECELU FIİILEE IGünlukRepo 7GüniükRepo 15.57 15.75 ı ; • 1. ':!•: ; . ! • . ; : . : ;ıl\ ; j 0.024116 • . - . • . 0.044311 ı-.i-ii? 2.0852B OJ2J346 1MDH. COlîi-.i i LL-L „, 11 r.'.; 1I4SX'4İ li l.-f.Tt i :•.;:;. «MönlBKP HSKBrtVıı U t V t &UtnuVlt. &a VKE HEH rmnuni «m CJIS- :•&. UM ; ı ; «ımrSİK ii.1Kl.Vl t V - bgnMn ftm Z M B K Kıma AUmk Knırn Ecaeuıı Kıım hjfcrt Kınr< « M K J n s Krm I. L v KlmıKını fc» U3II GkUMn Kam Y*.kTJU fc-lo limm İnkra D İnkra DnAmk finnVH «Uta Amk Un» finnVH İ n «Utaı VHtateU 4.(81071 '•:•'•••' OMISII M17I7I L-ÎIİİ oor-jı» ı. ı-.ıı-; uı tw:v. IM747 0.OS6O75 fi'l-ll ı-i'.'i.1 ; K.0Î31J» 73İO4I6S 0.1U17t ı ..;.:.:•! 0.993İJI LJlİ'li I.•.:'.!. 6.0I45K oııaa» St'lTlOJS t.41317? U 716814 ÜBM6 i2.eoss ornn , • : ; ; : • • • ; 0J113907 cr1 İS8 ıssy L 5İ-. iıîr. •v.j-. 12<« !•.> ı ::ı. ı:.-. uı;. n. ıırv n.1 - iiir. i i ı . cır. ; ( ı IL\ L Ir. - L İS•.. L l l - US'. Ll 1 -. •„-.!•. :. u-, İ.V-. r :\ .: L.10.-: ! \ı.. 0.IE. ;.ıı. B l ü : . C'll t'/- L-E:. lıitv l'.Bs. KüoSf »»Yl • ^ * Lta* _„ tolluı tı sna1 lılttKH* - MlVlHıl C D n s ı i DuBÂr mm C«,'IK 01136!» • ' . ' : : IHSU ıı • t'.i.1 ..! . OJSIÎM 10PIMI ••.: •:•..! I0SI9MH COIttll B01MS lunous •««i HBTBr " tm IM*U>. uı 0.D3K EcfeM|l L U OJOK Mtioı Uut 0O3H Eraobnçr»Si3 Uk DİSıMmU LU O02K B Ü « LU bnrjv: MoYa. uu Ul« faullnDıg. O.DDS Onl F»*ı -101K IjYun Sulıs •D01K ııb (ıjrtiBry Cte I W BmHaıD S F J O O.11K UhomUm Ft*n İSOH retVı-Yoiritl* leb 1/8 02>K DmaıUı I I M orOK umunBnk I M T* PUıı, Irmvres» t B r t V*.LVfe. W SKMIIUKI lana u>!M.llnDWw ınV.T/B • • - L'ltS (.!.•.•• 0.017117 OflK F u t t B l t Uon< Ui MISIU 3.IKS71 • UIK4S : ;.ı :;.• ÜEİUİ. IM. : ı -'. OM' '•:' Fnınsou T M YasxK-«IYj: IJ.-J-.V «ia* UaıiVBI» GnnlBn. I n i tllYa 1(M «Mc I . . . . . ' . ftUBt BÜı»/lT« Znaya. i M B n ZnalYıL l ü l t o ı j İS STBıBB"Şgtanâ» T/B GUalUcı T M n B » Y S r T ^ " 1 VlUbrak THMnB İBMLMri K.»IIH 7.7SI1» i İI.-B; UBH 0.077305 0.MDM1 aıısm961I0MI BUCT 0336Z71 fonbul.com 1.123201 14.901416 0.10 001% TSKB T M 1MH HSSCBM İHn 0NH Yam.Fwnt Ttfvü 004İİ HlUn I M DMS lİYa İ « DJUH JMpU-K.nK.BT KaunYıLlıaB kTlS | 0.071 007!. • ı : « • • Ü 4M«: Bâb', ı;.v-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog