Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

13 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 I İki köpeğin yarış pistine girip kazaya neden olması FIA'nın tepkisini çel^ti Istanbul'a ceza kapıdaSpor Servisi - Formula I Dünya Şampiyonası'mn Türkiye ayağı sona ererken GP2 yanşlannda 2 köpcgin pislc girmesiylc birlikc Uluslararası Otomobil Federasyonu F1A soruşturma başlatlı. Fl'in bır alt kategorisi olarak değerlendirilen GP2 ınücadelesinde yanş sahası içinc 2 köpeğin girmcsi ve bunlardan birinin araca çarpması ı.ım bir "skandal" olarak nitelendirildi. Başıboş bir şekilde çitleri aşan köpeğin, ISport takımı sürücüsü, efsane pilot Ayrton Seıına'ıun yeğeni Bruno Senna'nm aracına çarpıp sürücüyü yanş dışında bırakması şaşkınlığa ncdcn olurkcn yanş direktörü Charlic Whiting olayın kurallan delmekten ferrnv/al • başka bir şey olmadığım bclirtti. Whiting, "Fl Yönetim Kurulu'ııa yaşanan hcr şcyi anlallıın. Bilinmelidir ki F1A bu tip olayları hiç hoş karşılamaz. Hcr pist girişinde özel kontroller yapılnıasını istcnıcnıize karşııı gerekli ciddiyetin gösterilmcmiş olması bizi üzdü. FIA gerekli kararı cn yakın zamanda açıklayacaktır" dedi. Bu gelişınelerin ardından cezanın gelmcsi kcsin olarak görülüyor. Daha önce de FIA'nın, birinci olaıı pilota kupayı KKTC Cumlıurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın vcrmcsi üzcrinc TOSFED'e 5 milyon dolar para cezası verdiği hatırlanırsa bu kez yaptınmın daha sert olacağı tahmin ediliyor. TÜRK LOKUMU MASSÂ Formula 1 'in Türkiye ayagı Avrupa basınımn sütunlarını süsledi. McLaren Mcrccdes'in tngiliz pilotu Lewis Haıniltou ülkesinin basımna yaptığı açıklamada kariyerinin cn iyi yanşinı çıkardtğını söyledi. Alman Bild gazetesi de GP2'de köpcğe çarparak yanş dışı kalan Senna'nın şaşkınlığuu okurlanna duyurdu. Ispanyol Marca ise Fernando Alonso'nun ancak S. olabildiğini ve Massa'nın "Türk Lokumu"nu kazandiğını yazdı. Kocaelispor ve Antalyaspor üç teknik direktör değiştirmesine karşın Süper Lig } e yükseldi R IRT11 JOT ıaiiL. A M 11 Şampiyonlann 'tezlik' başarısi• IPIıı/Ti VIG Aıu kiilılı. Daha sonra takımın basına eecen veUFLK TAN1ŞAN Dünyada en çok tanınan futbolcularm başında gelen Pele'nin "Futbol basit bir oyundur, onu zorlaştıran teknik direktörlcrdir" sözü bu sezon Türkiye liglerine uyuyor. Önce Galatasaray'ın Turkcell Süper Lig'de teknik dircktörsüz şampiyonluğa ulaşması, ardından da Bank Asya 1. Lig'de Kocaeli ve Antalyaspor'un üçer çalıştmcı değiştirerek ilk ikiye girmeleri Pele'nin ünlü sözünün ispatı niteliğindeydi. Özellikle San - Kımıızıhlann kondisyoner Ccvat Gülcr'in yönetiminde en yakın rakiplerinin 6 puan önüııde ipi göğüslemesi kanıuoyıuıda büyük yankı uyandırırken Galatasaray Başkanı Adnan Polat da bu durumu 'tez konusu' olarak değerlendirdi. Peki, sezon boyunca üçer teknik direktör değiştiren Kocaelispor'la Antalyaspor'un bir 'sistemin' soııucu olarak Süper Lig'e yükscldiklcrini söyleyebilir miyiz? Onlann başansında durmadan dcğişcn teknik TÜRK FUTBOLCULAR DİSİPLİNSİZ' "jr^ r "ocaclispor < un bu sczonki ilk ğC teknik direktörü Fuat Â. V . Yaman'ın yardımcılığını yapan Erkan Arseven, Kocaeîi'nin başansını şöylc özctlcdi: "Maddi sıkıııiılaıımız vardı. Hocamız bunları gündcınc gctirmek zorunda kaldı. Böyle olunca da yönetim bunu hoş karşılamadı. Ve de Kocacli'dcn aynldık. Bizden sonra da takımın başına Korhan Çubukçu getirildi. Futbolcu hem parasını alamadığı hem de hoca tarafından sert muamele gördüğü zaman size farklı bir gözle bakiyor. Vc de başarı gelmiyor. Ancak takımı emanet alanlar gcrek Galatasaray'da gerekse Kocaeli'de futbolculara ağabcy gibi yaklaştılar. Türk futbolcusu disiplini sevmediği için de başarı geliyor. Yani olayın büyük bir boyutu psikolojik bana göre." adamlann payı ne kadar? Futbolumuz son yıllarda dünyada ses getimıeye devam ediyor. Gelecek ay düzenlenecek EURO 2008'de de Ulusal Takım'dan büyük başanlar bckliyoruz. Ancak futbolculanmız profesyonelliği hala öğrcncmcdi. Her ne kadar transfer döncmindc başka takımlara gidince "Profesyonelim" deseler de en ufak bir olayda bunu bir kenara bırakıp duygularla harckct cdiyorlar. Kocaelispor'un bu sezonki ilk teknik direktörü Fuat Yaıuuıı rutbolculann parası ödenmediği için yönetime gitti. Ancak karşılığında takımdan aynlmak zorunda kaidı. Daha sonra takımın başına geçen ve hiçbir teknik direktörlük kariyeri olmayian Kayhan Çubuklu döneminde de Körfejz ekibi çıkışını sürdürdü. Bunun en büyük ncdeni Çubukçu'nun rutbolculara ağabey gibi davranması olarak gösterilebilir. Günümüzde mahalle aralarında kıran kırana maçlar göremiyonız. Ancak Çubukçu sınırlı teknik kapasitesini kapatmak için (uiİH)K nlata aynen mahalle takımlarındaki bir ağabey gibi davrandı. Bunun sonucunda da diğer faktörler unutulup hedefe yöncldilcr. Antalyaspor'da da aynı durum söz konusu... Sezon başında Raşit Çetiner deneyimli ve sistcmli bir takım kurdu. Ancak daha sonra yönetim Çetiner'i gönderdi. Yerinc isc Ümit Turmuş getirildi. Turmuş'un teknik kapasitesi yeterliydi ancak sezon ortasında bunu futbolculara aşılamak kolay değildi. Onunla da yollaraynldıktan sonra 'kurrnna' Hikmet Karaman'da karar kılındı. Karaman, taktikten çok motivasyona önem verincc dc ikinci olup Süper Lig'e çıktılar. EFES PÎLSEN'LE F.BAHÇE ÜLKER EŞLEŞTÎ POTADA ERKEN FİNAL Antalya BŞB.: 78 - F.Bahçe Ülker: 85 SALON: Alaliirk (Antalya) HAKEMLER: Falih Söylemezoglıı (6). Emin Mogolkoç (6). Serkan F.mlek (6) ANTALYA B.: Marsh (3)5, Can (6)10, Douthit (7)19, Ersin (7)17, Lucas (5)11. M.Kemal (5)5, Nedim (4)4, Arda (4)4, Hadi (4)3 F.BAHÇE ÜLKER: Ömer Onan (6)12, Semih (4)6. Oğuz (4)4. Kinsey (7)14. Preldzic (5)5. Mrsic (8)18. Mirsad (8)14. ÖmerAsık (8)12 1.PERİYOT: 24-22, İLKYARI: 38-39,3. PERİYOT: 55-56 5 FAULLER: M.Kemal (32.20), Douthit (38.10), Lucas (38.50) GÜRSÜ KUNT ANTALYA - Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi play-off An- talya Büyüksehir Belediyesi'ni deplasmanda 85-78 yendi ve seride du- rumu 3-1 yaparak yanfinale yükseldi. Pınar Karşıyaka: 77 - Efes Pilsen: 85 SALON: Karşıyaka (lzmir) HAKEMLER: Mehmet Keseratar (4), H.Baldemir (4), Fatih Arslanoğlu (4) PINAR KARŞIYAKA: Asım (7)20. Baııs (7)18. Erhan (3)3, Emre (6)12, ilos- ley (8)24, Can (3), Gökber (3) E.PILSEN: Penn (5)7. Gregory (6)10, Kerem (8)21, Serkan (7)11, Ermal (5)7, Spencer (6)9. Mustafa (5)3. Bradshaw (4)5, Ender (6)7, Barış (6)5 1. PERİYOT: 21-26. İLK YARI: 44-54,3. PERÎYOT: 67-67 5 FAULLER: Ermal (22.02). Mustafa (30.35) (Efes Pilsen) EMRE DÖKER tZMİR - Bcko Basketbol Ligi play-offçeyrek finallerindc Pınar Kar- şıyaka'yı deplasmanda 85-77 yenen Efes Pilsen, seride durumu 3-1 yap- tı vc yanfinale yükseldi. Maçın 3. periyodıınıın bitimine 2 dakika 55 saniye kala lzmirli taraftarların küfürlü tczahüratı üzerine salon boş- altıldı ve karşılaşma seyircisiz olarak tamamlandı. FİKRETOaĞLIOĞLl) flT YHRIŞLRRI 1. KOŞU: F: Ayhatun (7), P: Tüınöz Bey (6), PP: Bahar Yağmuru (8), S: Koçaktay (4). 2. KOŞU: F: Alpiko (3), P: Berka (7), PP: Flying Wolf (5), S: Yelpınan (4). 3. KOŞU: F: Leopar (3), P: Canpusat (1), PP: Onurağa (4), S: Kotan Kanadı (9). 4. KOŞU: F: Pika- so Yıldızı (5), P: Dihaphan (1), PP: Siıutay (11), S: Topçubcy (6). 5. KOŞU: F: Lock Lc- ar (5), P: Drop OfThc Flovvcr (3), PP: Maıı Of VVoods (2), S: Sinyor (9). 6. KOŞU: F: Çi- çekdağı (4), P: Dilem (1), PP: Zeytingözlü (}), S: Canısı (7). 7. KOŞU: F: Albey (2), P: Ödemiş Efesi (5), PP: Akman (1), S: Kangal- h (4). 8. KOŞU: F: Sear Faclor (2), P: Nef To Nef (5), PP: lbradalı (3), S: Yusuf Sinan (4). 9. KOŞU: F: Beylerbeyi (11), P: Bilgealp (2), PP: Gözüpek (4), S: Babaarat (8). 6 1 11 6/9 5 3 2 9 ALT1UGANYAN 4 2 2 1 S 8 7 1 Z 4 Türkiye Özel Sporcular Derneği Onursal Başkanı Dilek Sabancı, 'Uluslararası Özel Olimpiyatlar, 2008 Avrupa Basketbol f urnu- vası'nın 26-31 Mayıs tarihleri arasında Marmaris'tc yapdacağım söyledi. Sabancı, spor yapmanın zihinsel engelli çocukları hayata bağladığını belirtti. SİNAN ENGİN SERT ÇIKTI Beşiktaş Menajcri Sinan Engin, Siyah - Beyazlı taraftarlann takımda gömıck isteınediği futbolcularla yollannı ayıracaklarını söyledi. Engin, hakemlere ve medyaya da yükleııerek "Hakem hataları bu sezon canımızı çok yaktı. Bizim maçı yöneten düdük astı. Medya bir sürii transfer haberi yapıyor. Kolay mı onları yapmak. Ancak başkanın bir gün canı ister Mehmet Topuz'u alır. Bizim başkanın sağı solu belli olmaz" ifadclerini kullandı. GÜNÜN İÇİNDEN - Vakıfbank Güncş Sigorta. Alman Ulusal Takımı kaptanı An- gclina Grün"lc 2 yıllık sözleşme imzaladı. - Bank Asya 1. Lig play-ofTprogranıı -16 Mayıs / Sakarya- Bolu. F.skişchir-Diyarbakır. - Ispanyol basını. Nihat Kahveci'yi. Los Angclcs Lakerslı bas- kelbolcu Kobc Bryant'a bcnzctti. - Kayscrispor menajcri Süleyman Hunııa. Baa'dona'nın Mehmet Topuz'la ilgilendiğini söyledi. - Tekcrlcrli Sandalyc Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, Be- şiktaş'ı 87-60 ycndi. - Bursa'da 7-12-3^-3/4/7-6 kombincsini bilcnlcr 451,03 YTL kazandı. P E R D E A R K A S I /TUĞRULYENİDOĞAN E-posta: tugrul@medyaspor.com Galatasaray'ın şampiyonluğunu gönülden kutluyorum. Başta San Kırmızılı forma için bir sezon bo- yunca ter döken genç futbolcular olmak üzere tüm oyuncuları alkışla- mak boynumuzun borcu. Başkan Adnan Polat, "Bu şampiyonluk tez konusu oluı" demiş. Aynı fikirdeyim. özellikle Galatasaray Yönetim Ku- rulu'nun zafer sarhoşluğundan bir an önce sıynlması ve kazanılan bu şamplyonluğun kulübün geleceği- ne yansıyabilecek olumsuz yönleri- ni de analiz etmesi gerektiğini dü- şünmekteyim. Dünkü Cumhuriyet'in 18. sayfa- sında Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsünü anlatan bir yazı manşet- ten yayımlandı. Başlık olarak Acı, gözyaşı ve fedakâriık" seçilmişti. 19. sayfada ise Arif Kızılyalın'ın kale- minden Istanbul'daki Formula 1 or- ganizasyonu yorumlanmıştı. Yazi- nın başlığı "Arabesk Formula 1" ola- rak konulmuştu. Her iki yazıyı da okuduğumda acı, gözyaşı ve feda- kâriık öğeleri içeren Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsünün, arabesk Arabesk Öyküler tanımıyla daha bir örtüşmüş oldu- ğunu düşündüm. Arabesk, 12 Eylül askeri darbesi- ni takip eden ilk yıllarda altın çağını yaşamıştı. Köyden kente göçün en yoğun olarak yaşandığı bu dönem- de, büyük kentlerde oluşturulan va- roşlarda ve yoksul mahalielerde yer- leşen insanımız "acı, gözyaşı ve fe- dakâriık" öykülerini anlatan sinema filmlerine, müziğe sıkı sıkıya sarıl- mıştı. Kendi yoksul yaşamlarındaki çıkmazlara, biraz uzaklarındaki zen- gin kentlinin kültürüne inat, arabesk kültürünü egemen kılmışlardı. Sü- permarketlere karşı duran kahra- man bakkalları, kendisini hor gören üst gelir grubundan gençlere karşı önünde sonunda galip gelen yoksul delikanlıları, acı ve gözyaşı olmadan bir şeyler başanlamayacağını anla- tan öyküler, bu dönemin vazgeçil- mezleriydi. Galatasaray, bir sezon önce ta raftannın gereksiz ve affedilmez taş- kınlığı nedeniyle kendi evinde ilk 5 maçını seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Hemen tüm spor yorumcula- rı tarafından "sezonu tamamlaya- maz" uyarısı yapıldığı halde, yıllardır takım çalıştırmamış emekli bir tek- nik direktörle sezona başladı. Birkaç sezondur alışılageldiği gibi yabancı futbolcu seçimlerinde isabetsiz ka rarlar alındı. Bu nedenle borç hane- sine yeni milyon dolarlar eklendi. Transfer edilen yabancılar Fener- bahçe veya Beşiktaş'ın yabancı fut- bolcularından asla daha ucuz mali- yette değildi. Buna karşın rakip Fe- nerbahçe'nin yabancı futbolcuların- dan aldığı verimin yarısı bile alına- madı. Borsada işlem gören bir şir- ket olan kurumsallaşmış Galatasa- ray'ın ligin son haftalannda teknik direktörsüz sahaya çıkışı, genel mü dürsüz kalmış bir holdingin başarı sızlığı gibi değil, sanki bir başarı gi- bi değerlendirildi. Tıpkı, 11 Türkfut- bolcuyla sahaya çıkmanın, elindeki yabancı futbolculardan verim ala- mama başarısızlığı olarak değeıien- dirilmemesi gibi. Lig ikincisi olan Fenerbahçe, lig şampiyonunun 3 katından fazla seyirçi geliri elde efti. Onlarda "Benim paramı ödemeyin, genç- lere ödeme yapın" diyen 'ağabey futbolcular" yoktu, ama tüm fut- bolcuların alacaklarının tıkır tıkır ödendiği dengeli bir mali yapıya kavuşulmuştu. Rakip Galatasaray Başkam'nı arama telaşındayken TFF ve bağlı kurumlanndan, Ku- lüpler Birliği Vakfı'na kadar tüm futbol örgütlenmelerinde en etkin konuma gelinmişti. En üst düzey gelir grubunu temsil eden seyirci profili, UEFA Kupası'nı kaldırmış bir kulübün stadyumunda değil, Kadıköy'de yaratılmıştı. Gelecek sezon her iki kulübümüz de Şam- piyonlar Ligi'nde mücadele ede- cek. Orada, acı, gözyaşı ve feda- kârlıkla nereye kadar gidilir, bile mem. Başkan Aziz Yıldınm'ın "te- sadüf" tanımlamasının haklı çık- masını hiç ama hiç istemem...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog