Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13MAYIS2008SALI 18 SPOR Şampiyonluk birçok kalemde kulübün kasasını doldurdu, gelirler yüzleri güldürüyor Başarı parayı getirdiNEVZAT DİNDAR _ _ _ _ ^ _ Futbolda başanyı paraya dönüştürmek pa- 6 zarlama işidır. G.Saray, UEFA Kupası'nı ve Sü- por Kupa'yı aldığmda dünyanm dört biryanm- da tanınıyordu. Buna karşm cldc cdilcıı gclir çok az oluyordu. Ancak geride knlan yıllar bu kûiıuda öncmli bır yol alındığını göstcriyor. Özellikle F.Bahçc derbisinden sonra harekete geçen G.Saray yöne- limının bu kez başanya hazıılıklı olduğu gözleniyor. G.Sa- ray birçok kalemde gelirlerini katladı. 17. kez şampiyonluk tacının takıldığı sezonda elde cdilcn bu başanya, hazırlık- lı olunması önemli bir aynntı olarak dikkat çekiyor. Iştc G.Sa- lav'ııı kasasını dolduran •Şampiyonlar Ligi: San- Kımıızılıların dcvlcr ligine katılması kulübün önemli bir gelir elde etmesi anlamına geiiyor. 3. ön eleme turundan itibaren mücadele edcn G.Saray, gnıplara kalması gelirler.. 1. Fcdcrasyon Gclirle- ri: Futbol Fcdcrasyo- nu'ndan yaklaşık 7 nulyon YTL alacak olaıı San-Kır- mızılılar. şampiyon ol- duklan için de 3.5 milyon dolar kazandı. 2. Store Satışları: Şampiyon olduktan he- mcıı sonra satılan ibnna sayısı 10 bin. Dikkat çe- ken diğer bir nokta ise durumunda 2 milyon Avro alacak. Aynca galibiyet ve beraberliklcrde yine gelirler katlanacak. "İl t C L A 1 »C kııll T f • 1 G.Saray, ş anıalarıııa * 11 otoğraflaı TOİTr 1 ampivnıılıık iıın de dcvam ıt- : CBNGtZHAN I İ K ) V \ yeni lbnııaların tcmmuz ayı bcklcnmcden satışa çıkanlmasıydı. G.Saray yöneti- mi, 1.5 ay önce şampiyonluk hazırhğmı yaplı. Mayıs ayı için 100 bin forma siparişi vcrildi. F.Bahçe maçından son- ra 120 bin parça tişöıt ve atkı satıldı. Store yetkilcri, "Ge- lirlerünizle kıilübe 1-2 yıldız futbolcu kazandırabilecek durumdayız" diyor. 3. DVD'ler Hazır: Şampiyonluğun öyküsünün hazır- landığı DVD'ler birkaç gün içinde satışa çıkarılıyor. 4. Sponsor Gclirlcri: l'n önemli gelirlerdcn biri de sponsorlardan sağlanacak. Kulübün düzenleyeceği et- krnlikler sponsor desteğiylc yapılacak. Bu kapsamda ilk olarak G.Saray Adası'nda raraftara açık bir parti dü- zenlendi. Sırada ise balo var. AD/yDA MÜTHİŞ KUTLAMA G .Saraylşampıyonluğun coşkusunu yaşamaya devaın ediyor. Galatasaray Adası'nda dün gece AVEA'nın sponsorluğunda gerçekleştırilcn ve taraftarlara da açık olan eğlencede katılım üst düzcydeydi. Taraftann yoğun te/ahüratlan arasında bir konuşma yapan Adnan Polat şampiyonluğun sadccc kcndisine mâl edümemesi gerektiğini belırterek, "Bu şampiyonlukta hcrkesin payı var. Başarı, önccki yönetimin, futbolcuların Kallı'niıı, yardımcı antrenörlerimizin, çalışanlarımızın emeğiyle gcldi. Ayrıça gece gündüz çalışan Adnan Sezgın vc Haldun Üsrtinel'e teşekkür ediyorum" dedi. ASLAN İÇİN SUÇ DUYURUSU G .Saray'ın şampiyonluk kutlamaları için stada aslan getirmesi hayvanscvcrler tarafından tepkiyle karşılandı. İTÜ Maden l-aluihcsi Yeraltı lşletnıeciliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, şampiyonluk kutlamaları sırasmda stadyuma aslan getirerek, Hayvan Hakları Yasası'nı çiğncdikleri gerekçesiyle Galatasaray Kulübü yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ali Sami Yen Stadı'na getirilen aslan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes I iirel ııı izniyle Antalya'dan getirtilmişti. Fatih Terim'in aday kadroya lejyoner forvetleri çağırması dikkat çekti Umut Avrupalı golcülerde SAMİ GÜREL Ulusal Takımlar Teknık Direktörü Fatih Terim'in 2008 Avrupa Futbol Şam- piyonası aday kadrosunda Turkcell Süper Lig'de for- ma giyen golcülen çağır- maması dikkat çektı. Tec- rübeli tekııik adam forvel mcvkiinde yalnızca F.Bah- çelı gol kralı Scmih Şcntürk'ü kadroya alırken Hakan Şükür, Clıııit Karan, Gökhan Llnal, Meh- met Yıldız gibi fomıda oyunculan tercıh etmcdi. Özellikle son dö- nemde gösterdiklen başanlı per- formansla takımlannı sntlayan lejyonerlerimizle Euro 2008'e gitmeyi planlayan Terim bu- ıııııı sınyallerini daha önce vennışti. Deneyımli teknik adam Isveç'le oynanan özel maç öncesinde u Sürprizc hazırlıklı TERİM ORTA SAHAYI DÜŞÜNÜYOR 1 Ciincyt Tanman (Eski futbolcu): Tcrim 3 nıaçta uygulayacağı oyun şeklini düşünerck böyle bir seçimyapmış olabilir. Orta salıa ağırhklı ya da tek forvetli bir oyun kurgusu düşünebilir. Mehmet Topuz'un da aday kadroya çağınlmaması ilginç. Çağınlmayan bu isimler dalıa deneyimli. Bir takımda bir arada oynama alışkanhğı çok önemli. Ancak kamp dönemi uzun hazırlık maçları var. Kı/a Çahmbay (Teknik dircktör): Fatih Terim oyunculan adım adım izliyor. Mehmet uluıı" diyerek aday kadroda farklı isimlere yer vere- cegini ifade etmişti. Lejyonerleri yakın takibe alan Te- rim, Avrupa'dapeıibımanskuıyla isimlcrinden söz et- tıren golcülerle yola devanı etme karan aldı. Bu sezon kariyennin en başanlı sezonlarından bınni geçiren Nihat Kahveci atlıgı 18 golleVillaiTeal'i sırt- layan isim oldu. Terim'in bir başka gözdesi ise Schal- ke'de oynayan Halil Altıntop. Fransa'nın güçlü ekip- lennden Sochau\'da özellikle son haftalarda yakala- dığı çıkışla Terim'in dikkatini çekmeyi başaran Mev- Yıldız, Ümit Karan, Melunet Topuz daha önce de ulusal takımda mücadele etti. Dcmck ki Fatih hoca bu oyunculann pertbrnıansını yeterli bulraadı. Coşkun Özarı (Eski teknik direktör): Avrupa'da oynayan Türk oyuncular Fatih Tenm'c göre fonııdalar ve ulusal takuııa yararlı olabilecek düzeydeler. Terim bu oyunculan çok yakından ya takip etti. Terim ileride uzun boylu birini aramıyor. Çabuk ve süratli bir santrfor anyışı içerisindc. lüt Erdinç de ilk kez aday kadroya çağınldı. EURO 2008'e Antalya'nın Belek beldesinde hazırlanan A IJlu- sal Takım'ın kampı sürüyor. Son olarak Emrc Gün- gör'ün de çağınlmasıyla birlikte 27 kişiye ulaşan aday kadroda 18 futbolcu kampa kaüldı. Hamit Alüntop'un Almanya'da, Gökhan Zan'ın ABD'de tedavileri sü- rüyor. Hakan da eşinin doğum yapma ihtimali nede- niyle kampa daha sonra katılacak. Halil, Nihat, Gök- deniz, Mevlüt, Yıldıray takımlannın lig maçları de- vam ettiği için Antalya'ya katılamayacaklar. ÜLKER'DEN UJLUSALLARA DESTEK- A Mil- li Futbol TakımıiAntalya Bclck'te Avrupa Futbol Şampiyonası halzırlıklarını sürdürüyor. Ulusal Takım ana sponsoru Ülker, Ay - Yıldızlıların kamp yaptığı Gloria Golf Resort Otcl'de mangal partisi düzenledi. Partiye, Ulusal Takımlar Tek- nik Direktörü Fatih Terim ve futbolcular katıldı. G O R U Ş / HALİT DERİNGÖR Ligin Anatomisi! 2007-2008 Turkcell Süper Ligi bitti. Yılın envanteri şöy- le: Yine kulüpler aralarında sürtüşme... Yine hakemler... Yi- ne san, kırmızı kartlar... Saha kapatmalar... Verilen denge- siz cezalar... Üstüne üstlük bir de Fcthullah Hoca... Mez- hep ye tarikatlaşmalar... Eh, biraz da futbol... Böyle bir portre içinde, yine 3 büyuklerden biri; G.Saray takımı şampiyon. Şampiyonluk, sanki 3 takımıi ı da alınlan- na yazılmış. Biri olmazsa diğeri oluyor... Anadolu takımları- nın şampiyon olma gibi şansları yok. Şimdiye kadar da pek olmadı. Sadece Trabzon ve Sıvas'ın şampiyonluğundan çok umut ediliyordu! Ama birtürlü başaramadılar. Zaten ol- ma durumuna gelse de oldurmazlar!.. Oysa Avrupa'da dünyanın en büyük takımlan zaman za- man ikinci lige düşüyor, zaman zaman da ikinci ligden bi- rinci lige çıkıyor... Hatta UEFA ve Şampiyon Kulüpler Ku- pası'nı da alanlar oluyor. Mevsim başında, G.Saray'ın şampiyon olabileceği pek umut edilmiyordu. Çünkü kulübün içinde maddi-manevi fır- tınalar esiyordu. Herkes, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan umut- luydu. Çünkü her ikisi de transferlerde büyük sayılan fut- bolculan almışlar ve milyon Avrolan ödemişlerdi. Beşiktaş ligin sonuna doğru havlu attı. F.Bahçe aksine, Şampiyon- lar Ligi çeyrek finaline kalmakla gerek kendi taraftarlanna, gerekse rakipleri karşısında, şampiyonluğun en kuvvetlı adayıydı. Ama hiç kimse Avrupa'da kazanılan zaferlerin ne- denini hiç mi hiç analiz etmedi. O ki, F.Bahçe böyle takım- lan yendi, "lig şampiyonluğunun lafı mı olur" diye düşünül- dü. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı... Çünkü o takımlar, bizim ekiplerimizden pek de üstün oynayan takımlar değil- lerdi. Çeyrek finalden sonra F.Bahçe kendini lige verdi. Ama küçük takımlarla berabere kalıp veya yenilerek sporsever- leri, düş kınklığına uğrattı. Şurası bir gerçek ki F.Bahçe'nin içerde kazandığı maçlar Alex'in başarılanndan kaynaklanı- yordu. Ama bir takımın başarısının bir tek kişiye bağlanma- sı her zaman için risklidir. Çünkü futbol kolektif biroyundur. Bel bağlanan futbolcu, lig süresince, bir takımın yükünü ta şıyamaz. Hastalanır, sakatlanır, formundan düşebilir. Işte Alex mevsim sonunda çaptan düşünce F.Bahçe'nin maç- larda kazanma şansı azaldı. Çok ilginç. Kadrosunda 8 ya- bancı oyuncu bulunduran F.Bahçe, sonuçta tek yabancı oy- natan G.Saray karşısında şampiyonluğu kaybetti. Demek ki çok yabancı olmamalı. Onlara astronomik paralar ödemekle olmuyor. Bu durumu, 3 büyük takımımız da objektif bir şe- kilde değerlendirip bundan sonra ona göre davranmalıdır. Şimdi hepimize G.Saray'ı kutlamak düşer. E-Posta: hderingor@hotmail.com EURO 2008 Turkcell 'le goller cepte Spor Servisi - Futbol Ulusal Takımlan Ana Sponsoru Turkcell, EİURO 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası mobil haklarım aldı. Böylece UEFA'nın "EURO 2008 Rcsmi Içerik Sağlayıcısı" unvanım elde eden Turkcell, şampiyonada oynanacak 31 maçin tüm gol görüntülerini, sadece Turkcell abonelerinin ccp telefonlanna gönderecek. Goller Cepte EURO 2008 Pakcti'ne üye olmak isteyen Turkcell abonelerinin yapmalan gereken tek şey, GOL yazıp 4515'e SMS göndermek. Faturalı hat abonclcri 5 YTL, Hazır Kart kullanıcılan ise 40 kontör ödcycrck golleri izleyecek. Ulusal Takım 'a yeni sponsor Spor Servisi - TTNet AŞ, Türkiye Futbol Federasyonu ilc 5 yıllık ana sponsorluk anlaşması imzaladı. Antalya'da düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninc TFF Başkanı Hasan Doğan, TTNet Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Ulusal Takımlar Teknik Dircktörü Fatih Terim ve Ulusal Takım oyunculan katıldı. İmza törenindc konuşan Doğan, sponsorluk sözleşmcsinin federasyona önemli bir katma değer olacağına dikkati çekerek, şunlan söyledi: "Türk futbolunda ciddi bir şekilde erozyona uğrayan güven vc adalet duygusu dönemimizle birlikte tekrar yükselişe geçti. Bunun çok önemli kanıtı milli takımımıza sponsor olmak için gelen yoğun taleplerdir." 3 HAFTA YOK Gökhan 'dan kötü haber Spor Servisi - Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan Ulusal Futbol Takınn'na kötü habcr geldi. Bu sezon scrgilediği futbolla beğeni kazanan vc ulusal taİama çağnlan Gökhan Gönürün 3 lıafla sahalardan uzak kalacağı bclirtildi. Gönül'ün sağ ayak tarak kcmiğinde ödenı tespit cdildiği açıklandı. Öte yandan EURO 2008'in resmi intemet sitesi, Fatih Terim'in EURO 2008 aday kadrosuna Hakan Şükür'ü almamasına geniş ycr ayırdı. Haberde, Hakan'ın Türkiye'nin en önemli golcüsü olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'de şimdi gözler Avrupa'dan yapılacak transferlere çevrildi Kezman veMaldonado yolcu HİL1Mİ TÜRKAY Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Avrupa'da başarılı bir sezon ge- | çiren ancak ligde ikincilikle yetinmck T zorunda kalan San - Laciveıtlilerde Kez- man vc Şilili Maldonado'nun gönderile- cekleri öğrenildi. Koca bir sezon için- de katkı sağlayamayan yeri geldiğin- de teknik direktör Zico'yu yeri gel- diğindc takım arkadaşlannı eleşti- ri yağmuruna tutan ancak oynadığı maçlarda hiçbir varlık göstere- meyen Kezman, gönderilecck fut- bolcular listesinde başı çekiyor. Brezilyalı teknik direktör yönc- time sunduğu yeni yapılanma programında bu futbolcu ile çalışmak istemcdiğini be- I lirtti. Diğer taraftan da Alex'in istcği doğrultusunda transfer edilen yine Brezilyalı futbolcunun ifadcsiyle "Tür- kiyc"de eşi yok" diye adlandırdığı Şilili Maldonado da gönderilecek ikinci isim. Ge- lişinden bir süre sonra sakathğı nedeniylc ft»r- ma giyemeyen, giydiği maçlarda da yan pas yapıp geriye dönük oynamaktan başka hiç- bir şey yapmayan bu futbolcu da gözdcn çı- kanlmış durumda. San-Lacivertlilerde tartışılan bir başka ko- nu ise Brezilyalı futbolculann fazlalığı... Hc- men hemen her takımda yabancı sayısı 3-4'ü geçmezken Fenerbahçe'de bu sayının yüksek oluşu yeri geküğinde 'dezavantajh' bir durum olarak yorumlanıyor. Özellikle Avrupa'da başarılı grafik çizen varını yoğunu ortaya ko- yan bu yabancılann bizim ligimizdc istenile- ni vercmemeleri, isteksiz duruşlan, yürüycrek işi idare eder tarzda oynamalan eleştınleri de beraberinde getiriyor. Chelsea maçına kadar ESKİ DOSTTAN KULUBE ZIYARET Fenerbahçe'de 1980-82 yıllan arasında fut- bol iak ıı ı ııııuı başmda teknik direktörlük ya- pan Alman çalıştıncı Fricdel Rausch, dün eski kulübünü ziyaret etti. Kulübün resmi in- tenıct sitesinde yapılan açıklanıada, Alman teknik adamın, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve eski baş- kan Ali Şen'in daveti üzcrine Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndakı kulüp binasuıa gcldiği bil- • dirildi. Açıklamada, Rausch'un, Aziz Yıldınm, Ali Şen, gcnel sekreter Vedat Olcay ve ldari Işler Müdürü Serkan Acar'ın cşliğinde Fenerbah- çe Şükrü Saracoğlu Stadı, Fenerium Mağazası ve Fenerbalıçc Müzesi'ni gezdigi kaydedildi. Bu arada dün MR'ı çekilen Yasin Çak- mak'm sol diz iç yan bağlannda yırtık tespit edildiği açıklandı. her şey güllük gülistanlıktı. Ama lige dö- nüşle birlikte hem de lider durumdayken Galatasaray' ın altı puan gerisine düşül- mesi bir başka tarhşma konusu oldu. Bu- nun başlıca ncdcni belirttiğimiz gibi bazılannın işi önemsemez tavırlann- dandı. Roberto Carlos'un, Vederson'un , Lugano'nun sezonu erken kapatmalan, Aurelio'nun her maçta iki kişilik oynaması ve son maçlara doğru onun da çaptan düşmcsi, Kezman oynadığı zaman adeta bir eksikle sa- haya çıkılması, Maldo- nado'nun, Kazıının takıma katkı sağlaya- mamalan şampiyonlu- ğun kaçışındaki başlıca etkcnlcr- di. Artık gözler transferde. Aslında kadroya bakacak olursamz yalruz Kezman ve Maldonado dcğil, daha gitmesi gereken bir- çok futbolcu var bu takımda...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog