Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

12 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHÜRİYET SAYFA HABERLER Zübeyde Hanım'ın büstleri güllerle donatıldı. Şehit anneleri oğullannın mezan Bütünçiçeklerannelere ADANA Haber Merkezi - Anneler Gü- nü, yurt genelinde düzeıılenen et- kinlik ve töronlerle kutlandı. Şe- hit anneleri de yurt genelinde şehitliklerdeki evlatlannın me- zannı ziyaret etti. DSP Istanbul tl Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla Büyük Önder Atatfirk'ün annesi Zü- beyde Hanım'ın Yedikule'deki büstünün önünde kutlama etkin- liği düzenlcdi. Yedikule Ken- nedy Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım büstüne çelenk koyan DSP Istanbul tl Başkanı Musta- fa Aslan, annelerin toplumsal yaşamm her alantnda, siyascttc de etkili bir biçimde yer almalannın sağlanması gerektiğini söyledi. AKP'NİN ÇELENGİ ORTADA KALDI lzmir'de Zübeyde Hanım'ın mezan başında yapılan Anneler Günü anma töreninde çclcnk kri- zi yaşandı. Karşıyaka Belcdiye- si'nce düzenlenen törene tüm si- yasi partiler anıta çelenk koyar- ken AKP'den kimse törene ka- tılmayınca partinin çelengi orta- da kaldı. Karşıyaka belediye- si'nin CHP'li meclis üyesi Nami Aslanoğhı, mcclisin AKP'li üye- si Yücel Demir'i arayarak "Siz- den törene kimse gelmcdi çe- lenginiz ortada kaldı" diye ha- ber verdi. Ancak Demir'in kü- fürlü cümleler kurarak "Biz işi- mize bakıyoruz" dediği öğre- nildi. Yurttaşlar üzerinde "AKP Karşıyaka İlçe Başkanı Mika- il Bilici" yazan çelengi musalla taşına yatırarak "AKP'yc Allah rahmet eylesin" diyerek tepki gösterdi. Adana'da Zübeyde Hanım Parkı'ndaki Zübeyde Hanım büs- tünü ziyaret eden CHP'li kadın- lar, büst önünde saygı duruşun- da bulundular. Kadınlar ardmdan büstü güllerle donattı. Bingöl'de 27 Nisan'da şehit düşen er Mus- tafa Tuluk'un (21) annesi Nazife Tuluk, şehit erin doğum yeri olan Amasya'nın Yassıçal Beldc Belediyesi'nce yılın annesi se- çildi. Yassıçal Belde Belediye Başkanı Hüseyin Gazelci, anne Tuluk'a bir plaket verdi. Kayseri'dc, Kartal Şehitliği'ne gelen 50 şehit annesi, çocuklan- nın mezarlannı ziyaret etti. Alan- ya'da, mahkûm kadınlar için An- neler Günü kutlaması yapıldı. CAMASIR MAKİNESİ ALANA I BASLAYAN FİYATLARLA VVORLD'E ÖZEL 18 TAKSİT FIRSATIYLA, | ÜSTELİK1.000 YTL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE I 250 TURKCELL KONTÖR VEYA 62,5 DAKİKA t KONUŞMA SÜRESİ HEDİYE. W fStalcsftsn 12*S •'. • fcarcfâi! fl r --ı! kalan6tai<sıtbayıtarafmrlanseııe!şeklınde C yapılacaktu .'. rtdcardfafijpaıyaaiMayı BHaeifan2008l8rifılertB(3BJiHteg8cetM • peşiiist ve iik laksit tularırı; hırlıkte ödeyecektiı. v V '9< • (,\\ TURKCELL'LILER f^KAZANIR 444 0 888 www.arcelik.com.tr arcelikKoc AYDINLANMA EMRE KONGAR AKP Dayatmacılığına Boyun Eğmeyenler Darbeci mi? Medyadaki birtakım yazarların AKP iktidarıyla yap- tığı işbirliği sonucunda, Türkiye'nin tartışma ortamı iyice kirlendi... Ülkede çirkin bir oyun tezgâhlanıyor: Ya AKP'nin dayatmacılığına boyun eğeceksin ya da "Darbeci" diye suçlanacaksın! • • • AKP'nin "çoğunluğun baskısı" saptırmasına dayalı çarpık yönetim (sözde demokrasi) anlayışına karşı çı- kanlara karşı suçlama hemen hazır: "Darbeci!" ••• AKP'nin çarpık yönetim anlayışı, "çoğulcu" değil, "çoğunlukçu" bir yaklaşım: Bu anlayışa göre, Meclis'te çoğunluğu elde eden iktidar, ne isterse yapar... Artık ne anayasa söz konusudur, ne temel hak ve özgürlükler, ne muhalefet, ne sivil toplum kuruluşla- rı, ne yargı, ne üniversiteler, ne uzman kuruluşlar, ne sendikalar ve ne de özgür medya... AKP'nin göz göre göre "demokratik, laik ve sos- yal bir hukuk devletinin" altını oymasına karşı çıktın mı, haksız suçlama hazır: "Darbecisin!". • • • Işin korkunç tarafı bu suçlamanın, içerde sözde eski solcu, sözde yeni liberal yazarlar, dışta ise Av- rupa Birliği'nin sözcüleri tarafından yapılması. • • • İçerde bu suçlamayı yapanlar sözde eski solcu- lar. Bunların eski solculukları da "sözde ve uydur- ma". Çünkü içlerinde, geçmişte bile doğru dürüst sol- cu olan kimse yok. Bunlar, ya solculukla ilgisi olmayan eski darbe- ciler... Ya da solculuğu yanlış yorumlayıp gerillacılıktan medet ummuş olan eski anarşist veya goşistler... Sözde eski solcular şimdi kendilerine "liberal" diyorlar. Oysa bunların "yeni liberallikleri de sözde ve uydurma": Sadece kendilerine liberal ve demokratlar... Sadece rejimin temellerini sarsacak dincilik ve et- nik bölücülük konusunda hak istiyorlar... Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, işçilerin hak- ları, üniversite özgürlüğü ve özerkliği bunlann umu- runda bile değil... Türban simgesi üzerinden, dinci eksende yapılan kadrolaşma bunlara göre doğal... Birtakım politikacı çocuklarının armatörlük yap- maları, ithalat ihracat yoluyla zengin olmaları, her- kesin katılması gereken açık arttırmaların tek katı- lımcıyla gerçekleştirilmesi, bu yolla satılan arsalar ve medya kuruluşları, bu satışlar için devlet banka- larından verilen krediler bunların "sözde liberallik" anlayışlarını hiç rahatsız etmiyor... • • * AKP'nin dayatmacılığına karşı çıkanları "Darbeci" diye dışardan suçlayanlar ise Avrupa Birliği'nin tem- silcileri. Çünkü Türkiye'ye önerdikleri haksız, eşitlikçi ol- mayan ve adaletsiz özel koşulları, AKP yöneticile- rinden başkasına kabul ettiremeyeceklerini biliyor- lar. Tabii bunların seçtiği sözcükler daha ince: "Aşın laiklik" ya da "laiklik dayatılamaz" veya "de- mokratik laiklik" gibi garip söylemler üretiyorlar. * • • Bu tezgâha karşı çıkmak, bu oyunu bozmak bü- tün gerçek aydınların tarihsel bir sorumluluğudur. ekongar@cumhuriyetcom.tr; www.kongar.org Banş Anneleri'ne gözattı N p tstanbul Haber Servisi - "Anneler Günü" nede- •**'flîy^eEminönü Mcydanı'nda "Banş istiyoruz", "Çocuklanmız ölmesin" dövizlcriyle oturma eyle- mi yapan Banş Anneleri lnisiyatifi'ne üye kadın- lar, polis tarafından kuşatıldı. Inisiyatif sözcüsü Cemile Çclik, "Bugün anneler günü, bugünü banş, scvgi ve kardeşlikle karşılamamız gerekirken nıaalesef ülkemizdc savaş, şiddet vc ölümlerle karşılıyoruz" dedi. Bu sırada yüzü aşkın eylemci kadına müdahale eden polis konuşma yapan Ak- soy ve Türkiye Bozkurt'u gözaltına aldı. Yurna sıcaklık artıyor • ANKARA (AA) - Hava sıcaklıklan, hafta başın- dan itibaren yurt genelinde 4 ila 6 derece artarak, mevsinı nonnallerinde scyredecek. Meteorolojinin açıklamasına göre, bugün lç Anadolu'nun kuzey- doğusu, Orta vc Doğu Karadcniz ile Doğu Anado- lu'nun kuzey ve doğusu yağışlı, yurdun iç, güney ve batı bölgeleri parçalı ve az bulutlu geçecek. Yann, yurdun kuzeydoğu kcsimleri çok bulutlu, Rizc, Artvin, Hopa, Kars, Ardahan, Ağn ve Iğdır çevreleri kısa sürcli sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı az bulutlu geçecek. Ellis adası onur madalyaları • NEW YORK (AA) - ABD'ye 1892 ve 1954 yılla- n arasında göç eden ve Avrupa'dan gemilerle gc- len yaklaşık 12 milyon göçmcnin ABD'de ayak bastığı ilk yer olan Ellis adası'nda düzenlenen tö- rende, "Ulusal Etnik Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından, değişik kökcnlerden gelen 100 Amcrikalıya onur madalyası takdim edildi. Ödül alan Amerikalılar arasında ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz vc Türk Filantropi Fonu Yönetim Ku- rulu Başkanı işadamı Haldun Taşman da yer aldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog