Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 12MAYIS 2008 PAZARTESİ 12 EKONOMl ekonomi@cumhuriyet.com.tr B OR ietiâr İUM> PukElck MadenaNk GIDMÇKlVtiUlÜN Attınyag AvdoluEf» Ulker Sısküvı BllMİ CocaCola Dardanel ErsuGria FııgoPahGıda KontGıda KmvtaOda Konlru! Gıdj K&MKok UoYaj IMoSıda PıoarEtVaUn PmguoıGde PınaıSu m 585 064 11 (90 368 4.40 IIM 0.75 065 103 1853 10 İ0 3» 1.1i 055 ?4f> 4.32 1 27 İ15 fcntt IM* 15 ,'9 -042 Mİ6 16.21 3? 28 168i 1721 1.93 •1M6 mI12M 25.10 -0.77 •1132 3060 14 65 016 14 77 PınarSOt ,'35 13.77 Şcker Pılıç 3.72 44.65 TalKonser* 360 7 77 r.ruborg 1.66 -501.10 Tukas. 1.04 991 Vanet 3.70 175 UOKUMA.GIYİMEŞYASVEOERI Akal Tekstıl 107 360 AkınTcksM 1.68 -5.74 Aksulplık 1.26 1338 Altınyıldız 585 710 AısanTekslıl -9.91 Bcfuıin TBKstıl Bısas rekstl Bossa Ceylan ûıyım Ceyiaş Madencılik Deffmod DesaDcn Edıplplık OedblpHk KısuTeksJI Kordsa LOksKadHa Mcndnes Tekstıl MmMMHIcat M s t n t t a Snklaş SönmeFtamenl tAİKonretayon Yaıas Yunsa 1.43 091 t : : ?/- 326 091 osı .10 224 ;, 1(J 044 1)60 0.63 540 1 26 165 1 ?7 1.30 •ı;g.ı »79 6.96 7.97 •9.57 206.' 9.69 -526 ?s? 'iBS 4.13 ,'21 ıa2524 3U? 9 95 83» 156.95 63? 3.55 ORMANIJRUNIERİVEMOBILYA AttnKag) ÜDûan Gajelecılık Genlas KatttkMoUlyı Bak Ambalaj DLfilaf Ambalaj DoJnBıria DuanDoganBasım IşıklarArnbalaı Kaplamın Katmn KnaDmen 126 2.42 126 067 364 085 246 071 6?'ı 5900 ift ,•03 366 1034 -22.49 50i 931 1325 4S9? 37 46 2.64 24 6 i 3011 m ,% Ibi 29? ıoa 231 329 -013 112 139 169 •3.48 120 073 083 560 090 229 161 115 215 3« 5106 150 127 03? 036 Obb 150 040 03! 320 04(. vs12» 143 061 2,31 oe; Ü4E 0 76 1.77 03; 055 113 061 L02 172 039 052 0/4 ıoa 063 216 064 068 113 252 1.75 1.00 109 2 6 ; S M 1 M 24 7? •0.39 1236 796 1046 ;% 3816 IÎ0 -3 19 3 90 11J6 1090 10i •771.67 513 1082 00? 13 76 6 76 910 202 4415 017 0 71 4 33 7.70 4 , " 946 > BG 1.49 6.37 1.13 1344 4 40 6» -6.09 ııoı 14 E5 4 34 197 6 71 091 -12406 5; 02 928 •11.12 47 31 226 166 690 2.98 15 ;6 1061 312 796 636 •613 2157 165 20.57 Olmuksa 3.86 16.67 073 12.39 rnKııtsan 8.10 042 404 0.11 Vıkng Katjıt 0.87 -61.84 1.81 -16.14 KIMVA. PEfflOt, KAUCUK VE PLASTİK ÛRtJNLERI Aksa 2.06 0.72 0.36 0.50 AlkımKımya 9.45 1590 204 12.80 Aygaz 4.86 3100 0.86 13.78 Baglaş 16200 2706 421 12.68 Bnsa » 5 3 14 311 101 ÇüsBoya ÇBSPnntaş DevaHoMing Eczacıbaşı liaç Eıje Gûbtc Good-Year Gubıe Fabtık. Hektaş Mntui Pelkım Pelrol Olsı Pımaş AdvansaSasa SodıSarayi SeıçııkEczaDeposu DıcnPM DyoBoya 5.43 o;i 14 60 4 02 00 50 İSOÛ 34/5 i?? 1300 s» 3 74 051) ',34 \m 8 70 059 rAŞ.TOPRAGADAYAUSANAY AdanaÇımentolAI Adlnaûmnlo(B) AdanaÇımento(q 540 32C 056 AfyonÇimonto 1,090.00 Akçansa AgadakıCBi GDII^ORÜ Çımonlo Balı Çımanto BoluÇımenlo BuısaÇımnto ÇnnbBton ÇnnflntBş Çımsa DC--II.-IC.IT Eczacıbaşı Yapı EgtSeramlk GİJIaşÇımrtı Haznedaı Retrakter Izocam Konya Çımeıılo KûUhyaPnsekn ItatnÇımsnto NunÇımento rnkyaCm UşakSoramık ÜnycÇmonto METALMIASANAYI Borusan Mannesmann Burçelık BurçelıkVana Çofntoş ÇelkHalat DenısaşDökilm ComponomaDoktaş Erbosan EreglıDcmrÇelık Fenış A!ümınyum bmırDomıÇolk KardemtlAj Karderar(B) Kardeıw(D| Sadunan 5.95 266 193 7 "5 159 iii a 16 M II »3 m326 2 74 170 49/5 2.50 21J0 47.00 3300 655 15 M İ84 565 BJO 2OOJ 101 191 310 l?3 500 810 1210 136 2.86 1.49 l£0 124 •;. ;•: •021 336" 27 21 jo: 5.82 205? 1.-66 13 36 4 62 157 14 10 -1527 366 2301' 2104 2915 2916 2916 *Q 16 2148 2207 10» 1000 15 76 2335 33 s; 6.47 14J7 3133 £6? 3175 III03 -1J0 ,•64 ii m 15.46 026 4100 ?;j4 1561 5.78 3301 2UK 263? i;96 2.13 326 507 2253 1132 fii: 1 lı-61 24 41* 2.47 ?İ4? 965 METAL EŞYA VE MAKINA GEREÇ YAPIV AlarkoCarrm Anadolulsuzu Arçeiık Gnındıg Elektronık Bosch Frcn SıstcmSen BSHEvAlsten CMaş Dogan EgeEndüslrı EİnekEloktnk Eıııııs Ambalaj F-MtaılPıston FadOtosan GıremEHkt* tosEvAleteri Kaısan Otomotııı Karel GekUonik KlımasanKhma MuttuAkD Pnan PrysmıanKablo 1 DemırDSküm 1060 1040 5 70 08b 8100 »40 137 1043 Oib 3.B6 12.80 063 2.64 : K 18» 633 2.14 io: 10=3 '•- !.'.:•.:•> 0.98 VestclBeyazEsvl 4 08 MI^FH IMAI Aî ÇANAY" l.ll 1 !• l.ir'll/H ;'HvS AdtfKalmabk GodaşKuyumculıık S a v e k d a M ELEKIBIK.GAZVESU AkEnt)|ı AkSüEnoıjı 525 194 1.57 10.40 •; l ü -.-.••.-ı -«-ı 242 ZaluEnıi 520 INŞAATVEBAYINDIRLIK BmnaYapı 054 Enkılnsal TOPTAN nCARET Intnn Sanko P m ı ü m PERAKENM rlCARfT AFMFılm BlMBiilejıkMaS BoynaMatyffîMlık C m f B i a U ) CmlouıaaJBI rescoKıpı 1/ 50 500 ',0li 2.62 5.15 123 00 1.73 1189 II Kİ .•45 ıo.rr 12.63 7.45 9? 60 4 7b 17.99 19b 116 556 15 76 28 22 3.86 706 097 1146 2.34 12 73 11.35 1315 •4.79 14.79 19 56 ıoa 9.45 10.5B 1004 :>4» L'İSf2161 1190 352 055 710 5424 27.40 4 35 4 35 •97.M «16 0 75 ?6J 044 1.13 0 70 410 116 09Û 110 09; 03S 0£4 139 179 166 2.15 130 02? î « 13b 13S 017 1.32 099 îo; 0.7S 063 090 0.72 1.15 1.64 143 191 320 0 76 100 2 70 0 76 2X2 121 IJ4 1.40 098 161 049 181 093 170 086 119 161 16? 1.34 0 6.Î (62 13? 1OS ;*% 8Mİ 210 oe; 090 407 144 lOOb 2.62 oa:;° iy I9S 058 2 89 110 o;? 132 488 069 1.56 104 1.02 122 1.75 ıo; 134 155 13? 4 56 1.02 101 101 32E 1561 311 İ7S I.7J 1153 •032 ;°4 33 M 50 İ8 622 ıe; 643 13 66 7.70 339 120 7.96 9 73 341 4.36 317915 -968 5650 i8b0 58 50 22JJ5 2693 ;ui 19.94 1ı'97 3174 16 27 218 23.04 bOİ6 511 1195 4.42 •234 2 07 24.62 0.15 54 22 31 74 19.37 ?IK 456; 5 56 174 2017 1014 066 193 1.96 9.92 12.46 Î63 6 76 16 77 167? 16 77 1 ?0 ;o6 5.32 135 ;:o 084 5.1S •1.62 2 5J 412 -4.17 7.78 6 70 149 7 9b 042 10 4i o;e 545 1503 2.74 .0911 625 625 1147 0 31, 891' •8.91 215 3324 1088 2.52 •026 010 T52 3.64 330 156 156 «35 A nnt • Oil 015 06! 0« 0 71 06? 1.03 001 010 06b 341 066 00! 011 014 0 70 0OD 065 066 0 77 006 047 oo; 005 010 or; 131 026 326 106 306 019 010 •0.20 04; 0.13 0 16 310 -1.14 011 0.12 0» OO.1 028 019 068 010 153 0?O OOJ 012 0.01 0IG •0.07 029 0.12 029 051 015 016 H34 059 066 001 033 004 0 74 1.75 1041 640 00.1 oo-; UB 247 4 64 1 "5 1.74 015 ibS 036 100 055 oro 006 031 10? •oıo İ İ İ ıo; 015 9102 09; 0?? 034 086 036 ıo: 136 :ss 21i 0.30 0 76 010 •063 010 2.11 957 00? 104 154 036 009 09." 171 079 320 004 0OS 014 1.96 06S 013 04; 0:3 0."3 023 04!' 1.77 099 039 026 04b 216 00b 061' 003 •015 14 60 135 004 005 001 037 005 025 031 w 011 0.39 0.9İ 0 20 0.12 IU2 005 lllııtı UMM 10.07 UM 962 63G 1835 916 34.95 1.60 4 40 4 73 1564 912 066 -391 605 1146 006 1108 ' 2 76 -7.83 243 056 147 •355 {.69 317 5 71 ?07 165 5.21 2 56 •8.63 7.9i 8.90 •."01 19; 6E4 3.64 213 -4.67 OÎ6 •5 04 19.63 56S 7 6? 24 17 ?W 146 548 3.16 967 •9 73 297 68? 963 65G 283 209 1997 1564 14 05 014 13 70 050 1115 1516 170! 1033 •022 23K 2163 505 355 »64 1001 10.37 3E0 007 612 961 236 5 73 2055 -7.52 2748 27.48 27.48 1785 1İ.6S 5.46 894 1142 2163 19 26 4 46 SJ7 256i •422 1325 342 •13; 2.42 2634 1352 018 36 ;5 21 ;3 10 4f 1.77 26.62 622 -2.02 1626 1155 125 195 306 l?56 70S 5:3 12.43 I4 09 1İ 09 14.0? 3.63 7 46 7S4 24? 864 135 743 12? 316 ^ 18 353 1391 1594 W 4"S 054 624 092 7 01 7.72 628 •093 6 3i »01 14 47 334 7.71 •6.77 134 0.18 491 •0.12 -0.B4 •010 -16.72 0.69 DJI -016 001 011 4 2? 015 0.3 V? ,174 8.15 556 •065 029 244 17.04 7.41 ; ! » -667 AN A L MtHtmu Ugra Mllpo VokkotcksM TURIZM FavoiDınleranY». MarnıansMınyuıus MnrtıMM Tek-AttTunm nnt SOM 1.5b 6.80 3.1? 1033 067 091 1.22 3763 1519 4Sİ? 10 75 922 1.98 34.99 i M :4i' 2.74 09: 050 1J7 084 063 ULAŞDRMA. HABERLEŞME VE DEPOIAMA Çeiebı TUHMVoHn HoysaşLojıstık HABERLEŞME Turkcell 7.90 ?2i 56J 1.76 9.35 21 6J 1İ33 797 18 55 805 11BBİ \ 1 DİĞER SAâLIK HİZMETU SPOR HIZMETIERI 9.85 1016 153 06? 1.05 2J0 IM BesikiaşPuibdYal 2.31 -9.95 6.61 FcvAohçc Spotlıt 57.00 3662 1647 GatıtasaıaySpoıiıt 106.00 3144 1.40 TrabJonspotSpail 13.90 3198 690 BANKALAR Vt O Z E FİNANS KURUMLARI Aktank 6.25 18.81 1.77 AlbmkaTark 4.50 15.92 227 AltematılBank 1.60 25.91 1.96 Asya Katılım Bankas: 910 259? 3.20 :' •.:!.:,: 7.75 1452 1.68 •• ı - ı ; •••• 1.38 9 1 0 0 8 4 Fınansteık GaıaılıBankaa 5."5 ls8ankası|A) 19J5000 1; Bankas |B| SBankMİ 1 KalkınmaBank. TSK.B. T tkonomBank. Tekstiibank VakıteBrtm YapıveKredıBank. HalkBankası SIGORTAŞIRKEnjHRl Aksıgorta AnadaluSıgnta AnadDluHayatEmek. Avtva6igo>ta GünesSmia YapıKKlSIJortı RaySknta B5.K 553 i ?.' 1.40 1.45 2.15 253 : ;6 7.60 5.95 1^9 363 IGbS 1.66 13.00 3 74 21 05 6.46 263 186 16.05499186 16.05 240.46 16.05 9.41 199.' 7.18 1116 19 K 14 46 25.80 4 34 64: 1321 12.59 3 6S 10.00 -5.44 •4.? 2.41 0 76 114 170 121 1.94 2.17 061 055 193 59-; 128 4 10 4 9 i zM M 11.53 «528 360: :2?:c l'1O4 5.54 272.85 19 71 946 646 4 34 -190? 31.54 341 •1.90 e: 14 61.49 MIMNSAL KIRALAMA VE FAC1ORİNG ŞİRKEUERI Garant, Faktofıng Fınans Fın. Kır IşFin.Kr. ŞekerFın.K>. Tekstıl Fın K i • •ıMı.. : ! . ! • ' • : ,.• Yapı Kr«tı Fın. Kır Vakıl Fm. Kır 2.90 218 105 0.60 0 74 4.98 16.67 193i 21J8 1330 13.32 34 0." 236= 1C?İ HOLDİNSLER VE YAIHM ŞIRKETURI AlaiKoNoldıng BOUMVILPU. Dojan Holdıng GSDIBStyj hıas Hokt.no KavOan.Pa2.T1c. KoçHDHng Not Ho)difiQ ŞışeCam iSrMm lAVHavi:.ran.arı SoDancı Holdıng Vak;IGırışım YrıZlCilüT H0İ3.TC Global VatHoUıng TekfenHoldng BİLİŞİM AlMİİılJMyaı Aicais Idelos Escod Compuier AnelTetekom HndeksBilgısayo' lınkBıkrsayaı l o g o Y r t m Neias TeliHonı SAVUNMA Asalnn 320 151 Î3İ Kv 0 74 2.46 4?: 071 1.92 (f;o 4.78 ;so7 50 UB 7.55 28: 1J4 1.76 2.60 161 234 3.14 20.60 23.40 GAYRIMENKULYATORT AknnrtaG.M.Y.O AlarkoGMYO AtayeGM.YO DoJujaHaMYO IşGMYO NıüOiGMVO SSİTJSOVO OzdaıcıGMYO VakifGMYO PmGMYO YapıKredıKnayGMYC 410ü ."103 176 10? 109 o;6 4S ıc? 16? 13? 2.05 16 71 105;' 14.42 1167 264 o;ı 29.23 71 s : 1094 2.47 1223 1134 141 19.69 994 2325 3113 4.73 1.11 827 14 6; 2718 1916 019 2004 43 13 195 1384 14 35 622 13 84 3 55 :63 62? £83 ıo ;o MENKUL KIYMETLER YATIRIM OflT M Yal. 0 1 Aitamatıf Yat. Ort AlaYat.On. AtlantısYat.Orl. Atlas Yat. Ort. AwasyıVat.On BaskenlYat.On. BjTOrangYal 01 DenzYatdn. GedıkYnt Ort EnoYatOn. EVGYaiGrt. EgtJCo.VM.Ot Fınans YaL Ort. Garaniı Yot Ort Hedef Yal On InloYat OrL InfotrendYat Ort Ij Yot Ort M Yılmaı Ynt. Ort. MabaşBTıpiYgl.On MetroYB Ort. M«k(L'BTpYıt.Orl. OyakYat.Ort. TSKB Yat Orl TaçYatOt IaksımVat.On. Tac>MYat.Ort. Vakıf Yat. Ort YalınmFın.Yal.Orl. VarlıkYatOrt Yapr Kredi Yat. Ort ARACIKURJMUR IsYMen.Dcğ İKINCİULUSALPAZAR LalargeAslanÇımenlo AltınyunjsÇoşm BHkMmnl Dojusan EgeProfıl lpekM«t»K*k MtgnBoyg PetmkentTurızm SonmizPamuklu Metemtır Otelcıhk Şaker Fın. Kir MartGkD StmhneEndOstn FonFın.Kır VEHEKONO(.<PAtAB AmadaBdgısayar DaiagaloBkjısayar Piasiıkkan KURUMSALYONETM DoganYtymHot HümyetGa Tdaş Oto. Fab TOpraş lürkTraklör Olokar Vestel YvsYGMVO GOZM.TI PAZARt BoyasanTekstıl EGSG.M.Y.0 Ejtplast Esem Spor G y>m MtkınaTokım MazharZorluHoMıng Okan Tekstıl SelçukGıda TranstûrkHoid TOmteks 127 071 0K 067 05? 055 061 114 0 70 063 068 0.67 0 71 1.13 0.75 05b 060 o;b 0 73 06." 090 O;; 0 i? 05e 056 322 0.61 056 167 0.62 104 0 70 IRb 66 0: 394 074 155 4 44 2J2 126 2290 144 19."' 063 133 U\ 13 a 1.55 : ; 4 :3Ö 2.54 2.17 4 9? 3??5 1410 16.90 2.76 222 0.77 uı;.' 05? 0.68 0 77 03? 056 0.17 027 026 0M 17.42 If 11 4 9.1 Ifffl 29 71 17.80 1016 10.69 22.27 15.38 9.63 4.33 14 70 12.29 2139 7.17 704 I00R 18.24 14 37 16.43 130? •8 li! 665 96? 154; •1564 1 » 15 7" 14 b 1 * 17 9; ::?.i 13 70 2091 •3J4 ,"»1 1661 17.30 rıo? 29121 •3318 P0? •7.65 1333 195i 0.44 r\S3 15.87 1101 1?; 44.93 12.67 7 43 31 67 3M1 »;7 1421 ıb< 447 261S 9 73 11.22 45.92 80.46 •3.14 •5.81 715." 115.63 2.64 14? 0 63 0 71 269 0 3? 2 79 2.13 i i i 1.08 09? 063 065 063 064 094 2» 076 04? 376 101 1.62 II0= 0 76 ;p; 131 ) : 3.- 091 1.78 M6 2.04 134 0.71 136 4.73 073 0 70 072 056 04; 0 72 10? 144 08ı- 0 7? 044 03? 0 53. 034 OS 046 05? 054 OS Ojf 065 061 04P Ofcl 063 0,58 005 061 OS 043 OS 07t 0.74 063 051 0 4? 0İ3 06: 0.55 0.6? 043 106 037 0» :54 0 30 2:8 r.;o 17» 497 1.12 124 170 2İ7 110 097 1.63 2.36 114 123 184 2 71 Î.26 03i 097 İ55 03.1 165 124 03b 028 036 046 036 •057 4iffi 4226 627 54 14 28.61 20.66 503 36- 5»; 31b 4.46 112.90 161 14 1? ;sc 50; 26 90 11965 14.73 1.53 0.52 i!46 61? 124 5? 55 30 411 1.05 149? 75.91 1009 153 Sb 4537 2583 54.45 134 44 13992 b&i 4.11 260 0.34 0 V 921 027 U7 19 6i 0İ19 o:? 0.04 04f 0E? 3.17 0?ı 004 00? 877 I * ."9f 01." •Offi 016 169 656 010 004 2.11 333. 034 1305 011 14 74 -?6 8f 1.15 5565 773 198 -5665 21?4 15 8." 627 •7.77 03t 131 9.73 -İii 23.35 1331 6.42 b76 I7.8S 8.79 039 •16586 1.61 45.17 0.99 142.06 «16, 0 70 i9.:ı -152.57 41.88 İ H lîrı M 3.11 009 3.59 11? »69 003 051 •003 1.08 1.87 0.18 o.?ı 0>w 01! or,; 3521 09? 0,68 or o.:ı 0 74 U7 015 D.3S 114 49 35 "47 0,62 027 037 0 21 0 14 041 021 09:' G37 02D Oît T'3.b (•05 032 OJO4 0:i4 067 033 003 061 034 •817 0.17 655 C','6 ' r,sı 016 0 03 0,03 131 oa on O?6 0İ4 -0.07 151 013 094 0.67 0.04 0.0! 012 023 031 0.45 132 3.41 3.74 057 03? 020 012 066 004 014 003 t! l'b 009 026 ov 033 006 0 S Off, Of 011 01? 0 70 0 43 019 011 0Oİ, 0.1! 023 0 : ; 000 00? 0.11 027 019 oa013 •OOS 007 0.12 119 •012 co: O30 o.?ı 017 04? 028 İb9 •01? 0.06 -011 0.34 0.13 •0 74 3 3: 010 •01; 0 0 ; •0.15 0O0 09.1 025 01? 0'JI 1.00 0.2: 046 b16 171 157 131 0.11 •IM 0O1 01? oo 1 . 0.?6 06? 0W -003 -040 -OPj 001 B l l l l | l I M M 19.54 -922 33.05 4.64 -6.5-1 100 16.88 -4.06 10.44 5.93 303 •1268 5.69 3.65 •0.76 34.61 2547 26.43 32.44 354 1.42 152 2.65 063 2.12 2.12 2.12 527 302 0.51 146 243 1.41 281 3.75 3.87 1.61 3.96 1.45 3.90 •1.31 0 75 427 4.44 098 5.08 645 5.36 •1.51 2.92 16.61 4 36 13.95 140 •1.41 071 3.84 25.82 5.35 2.44 -2.69 122 •1.40 565 3.89 11.54 5.76 0.90 0.74 5.55 3.63 -23.97 1660 0.13 725 4037 153 13.71 11.49 611 13.65 2.65 270 2.81 626 4.61 4.38 16.46 1783 469 17.42 2947 17.53 1010 10.63 22.40 22.20 15.36 957 427 14.34 1222 21J2 716 6.79 9.95 18.01 1429 1642 1298 •7.70 6.53 9.60 1941 •8.42 1.95 15.62 14.51 17.50 22.16 2.72 14.41 -3.32 0.66 •1021 6.78 6.61 •63.72 -10.88 7.77 -3.13 0.98 •820 osıı 223 4.90 2.30 •1.05 15.18 5.17 2.34 1429 2241 12.86 2.02 0.42 -5.35 2.08 7.61 1.09 10.70 •17.36 •0.75 -2.63 -39.34 •11.07 651 41,348 8477 83,822 111872 IH2M 13,834 S472S 43883 10481 M47 41,b21 82,841 27,284 16428 55406 ; ABD Doları: 1.0634 4.8262 1.0426 6.0115 102.99 1.0097 5.0837 3.7506 1 Avro: Avustralya Doları Danimarka Kronu Isviçre Frangı Isveç Kronu JaponYeni Kanada Dolan Norveç Kronu S.Arab.Riyali 1.5461 ABD Dolan 11ng. S.: 1.9517 ABD Dolan IKuveytD: 3.7442 ABDDolan Kurtul: Faizler üksek5 düşmesi şart Ekonomi Servisi - Akbank Gcncl Miidürii Zafer Kurtul, reel faizlerdeki bugünkü yüz- de 19-20 arasındaki scviyenin bankacılık sektörününgelişimi- ni engcllediğini vurguladı. Ak- bank'ın 2008 yılı ilk çey- rek sonuçlannın açık- landığı toplantıda ko- nuşan Kurtul, "Yüksek faizler sektörün ge- lişimini cngclliyor. Bir an öncc bu reel faizlerdeki düşüşü sağlamamız lazım. Tahminimiz, özel- likle bu yılın son çeyreğinde veya 2009'un başında faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi. Büyfimeyi de engelleyen en önemli husus- lardan bir tanesi YTL faiz oranları" diye konuştu. Dünyamn gözü Kredi Maklnesi'nde Gıda ve enerji fiyatlarmdaki artışla enflasyonun global bir cndişe kaynağı haline geldiğini kaydeden Kurtul, "Merkez Bankasrnın önümüzdcki dö- nemde sıkı para politikasını sürdüreceğini öngörüyoruz. Bu doğrultuda kurların kalıcı bir şekilde yukarı yönlü seyri- nin zor olduğunu söylemek müıııkiin" dedi. Türkiyc, dün- yadaki yıldız 5 ülke arasında ol- duğuna işaret eden Kurtul, Tür- kiye'nin avantajlı bir konumu- nun bulunduğunu aktardı. Kurtul, Akbank'ın yüzde 20'sine stratejik ortak olan Citi- bank'ın dünyadaki varlıkların- dan 400 milyar dolarlık satış ka- ran ile ilgili olarak da "Türki- ye'nin yükselen konumu iti- barıyla satış beklemiyoruz" dedi. Akbank'ın yenilikçi ürünleri- nin çeşitlenerek devam edeceği- ni belirten Kurtul, yurtdışından birçok bankacının yüzde İOO Türk beyin gücü ile geliştirilen Krcdi Makinesi'ni görmeye gel- diğini söylcdi. Akbank'ın yılın ilk çeyreğinde net kân, yüzde 61 artarak 720 milyon YTL oldu. Süpermarket sayısı 2 bin 135'ten 8 bin 252'ye ulaştı BakkaDar 4 $üperlere yenfldi Ekonomi Servisi - Türkiye'de süpermarketlerin sayısı 10 yılda yaklaşık 4 kat arttı. Ayrıca sü- permarketlerin sigara hariç tüm hızlı tüketim ti- caretinden aldığı pay da 10 yılda yüzde 54'e yük- seldi. Bakkal sayılanysa 155 binden 113 bine gc- riledi. Bu rakamlara göre 10 yılda bakkal ve or- ta marketlerin sayılannda yüzde 23 oranında azal- ma oldu. Araştırma şirketi Niclscn'ın hcr yıl gerçekleş- tirdiği M perakendeci sayıları tespit" çalışması- na göre 1998'de 2 bin 135 olan hiper, süper ve zincir market sayısı 2008 itibanyla 8 bin 252'ye ulaştı. Özellikle global zincirlerin (Metro, Caı- refour, Dia, Tesco) Türkiye'ye yönelik yatırım- lanyla yerli zincirlerin (Migros, BİM, TANSAŞ) sayılarını arttırması bu rakamların artmasında önemli rol oynadı. Bakkal ve orta marketlerde 1998'de yaklaşık 167 binlerde olan sayı 2008'de 128 binlere düştü. Hızlı tüketimde bakkallann payı yüzde 62'den yüzde 36'ya düşerken süpermarketlerin ağırlığı yüzde 28'den yüzde S4'e çıktı. DÜNYA EKONOMİSlNE BAKIŞ / ERGIN YILDIZOĞLU / LONDRA efginy©tr.nethttp^/eıginyildizoglu.blogspot.cotn Liibnan Bir Kez Daha İç Savaşın Eşiğinde Lübnan yine bir iç savaşın eşiğine geldi; bölüneceğine, bir "ülke olarak tükendiğine" ilişkin yorumlara karşın, cumartesi akşamı bu eşikte durdu. Lübnan bu eşikte ne kadar kalabilir? ABD Başbakan Yardımcısı Che- ney'nin Ortadoğu'yla ilgili eski da- nışmant David VVurmser'in, "Bu kez farklı, çünkü ABD açısından Tahran, Şam ve Beynıt arasında bir fark kal- madı" dediği (The Middle East Jo- urnal, 8/5/08) bir ortamda, bölgede giderek sertleşen savaş rüzgârlarına bakarak bu soruya iyimser bir cevap vermek oldukça zor. Bir satranç oyunu olarak Lübnan Lübnan'da geçen hafta yaşanan- lar ölümcül bir satranç oyunundaki hamlelere benziyor. Bu satranç oyu- nu 2005'te Başbakan Hariri'nin bir bombalı suikasta kurban gitmesiyle açıldı. Bunu, iç savaştan bu yana ül- • kede istikrarı koruyan Suriye'nin çe- kilmesiyle sonuçlanan, Doğu Avru- pa'daki renkli devrimleri anımsatan "Sedirağacı devrimi" girişimi izledi. Bu "Sedir ağacı devrimi" sırasında Lübnan toplumunda, dini ve sınıfsal özellikler gösteren. ABO'nin "Yeni Ortadoğu" taktiğiyle de uyumlu bir yarılma oluşmaya başladı. Birtaraf- ta ABD, AB yanlısı, orta sınıf, Hıris- tiyan, Suudi etkisi altında Sünni bir kamp; diğer tarafta, Maruni Hıristi- yanlann bir kısmı, Şiiler (Hizbullah) ve Suriye/lran etkisine yakın iki kamp oluştu. Bu satrancın ikinci ve bugüne ka- darki en büyük hamlesi, 2006 ya- zında Isral'in büyük çaplı saldınsıy- dı. Bu saldırı, 1980'lerin başında Is- rail ve ABD işgaline karşı direniş ama- cıyla kurulduktan sonra giderek güç- lenen, Israil'in Lübnan'ı terk etmesi- ne neden olan, yaygın toplumsal dayanışma ağı, örgütlemesi, askeri kapasitesiyle, israil'e karşı caydırıcı bir rol oynayan Hizbullahi tasfiye et- meyi ya da en azından yalnızlaştıra- rak, Lübnan'da bir iç savaşı tetikle- meyi amaçlıyordu. Hizbullah bek- lenmedik bir direniş sergiledi. Israil amacına ulaşamadı; geri çekilmek, bir anlamda yenilgiyi kabul etmek zo- runda kaldı. 2006 yaz savaşı, Hiz- bullah'ın Lübnan'da, Islam dünya- sında prestijini arttırırken Israil'in si- yasi yaptsı ve askeri özgüveni büyük bir sarsıntı geçirdi. Lübnan şatrancı, "bir senden bir benden" türü suikastlarla devam ederken, geçen kasım ayında Suri- ye yanlısı devlet başkanının döne- minin bitmesiyle yeni bir durum oluştu. Çünkü, iskemlelerin dini ce- maatlertemelinde bölüşüldüğü Lüb- nan parlamentosu yeni başkanı bir türlü seçemiyor. Hizbullah da 2006 savaşında kazandığı saygınlığa da- yaıiarak nüfus içindeki payına uygun bir biçimde temsil edilmesine olanak sağlayacak siyasi reformlar talep ediyordu. Geçen hafta "satranç hamleleri" birdenbire, ABD yanlısı (İsrail'e ya- kınlaşmaya başlayan) Dürzi lider Canbolat'ın, deyim yerindeyse Hiz- bullah'ın vezirini almaya kalkmasıy- la hızlandı. Canbolat, Hizbullah'ın, 2006 savaşındaki zaferinin en önem- li unsurlarından biri olan, bağımsız haberleşme, istihbarat ağının, ha- vaalanı çevresindeki fiberoptik kab- lo sisteminin, kapalı devre televizyon kameralannı bahane ederek sökül- mesini, Iran elçisinin sınır dışı edil- mesini talep etti. Hükümet de ha- vaalanı güvenliğinden sorumlu Ge- neral Mişel Süleyman'ı görevinden aldı. Hizbullah liderliği, bu hamleyi bir savaş ilanı olarak kabul ettiğini açık- ladı, o sırada asgari ücret temelinde başlamakta olan genel greve açıktan destek verdi... Genel grevin gerek düşük katılım, gerekse yolların ordu tarafından kesilmesi yüzünden çök- mesiyle birlikte, Şii ve Sünni milisler arasında mini sokak savaşlan başla- dı. Böylece yalnızca Hizbullah'ın değil, hemen her dini cemaatin, özellikle Sünnilerin de kendi silahlı güçlerine sahip olduğu ortaya çıkmış oluyordu. Ne ki cuma akşamı ajans- lar, Hizbullah'ın askeri üstünlüğünü taıiışmasız bir biçimde kanıtladığını ve Beyrut'un batı bölgesinin deneti- mini eline aldığını bildiriyordu. Tam bu noktada taraflar arasında yeniden bir diyalog başladı, Hizbullah lideri Nasrallah'ın "Soruna başka bir çö- züm bulacağız" yaklaşımını, Sünni li- der Hariri (Hariri'nin oğlu) akılcı bul- duğunu açıklıyor, hükümet de Ge- neral Mişel Süleyman'ı görevine ia- de ediyor, Hizbullah'ın kablo sistemi ve kameralan sorununu bir başka gü- ne bırakıyordu. Böylece Lübnan, bir iç savaşın eşiğinde durmuş oluyor- du (The Daily Star, 9/5/08). Savaş rüzpârları... Geçen hafta Lübnan'da yaşanan- ları, tüm dünya basınının öncelikle bir ABD-lran çatışması bağlamında an- lamlandırmaya çalışmış olması, Da- vid VVurmser'in saptamalannda ger- çeklik payı olduğunu düşündürü- yor. Bu açıdan bakınca da bölgede savaş rüzgârlannın Iran'a doğru hız- lanmakta, kimi olayların tırmanmak- ta olduğunu gösteren belirtiler gör- mek olanaklı. İlk anda aklıma stratejik analiz si- •tesi Stratfor'un bir yorumu (Fried- man, 04/08) geliyor. Friedman, 2007 Eylülü'nde Israil'in Suriye'de bir şeyi bombaladığını, ama Suriye ve Isra- il'in, ABD'nin Kuzey Kore'yi suçla- malanna karşın, hâlâ olaya açıklık ge- tirmeye yanaşmamalarının garip- liğine dikkat çekiliyor. Aynı yorumda bu yıl şubat ayında, ABD'nin strate- jik petrol rezervlerine yığınak yap- maya devam etmesine, Hizbullah'ın liderlerinden Imad Mugniye'nin Su- riye'de öldürülmesine, mart ayında ABD'nin Lübnan karasulanndaki var- lığını 6. Filo'ya bağlı güçlerle arttır- dığına, nisanda da Israil'in, Dönüm Noktası-2 adıyla, tarihinin en büyük savaş oyunlarını gerçokleştirmi^ ^i masına dikkat çekiliyor. Friedman, "Bunların tam olarak ne anlama gel- diğini bilemiyoruz" diyor ve ekliyor- du "ama hiç de iyi işaretler değiller". Geçen ay, Centom başkanlığına, Iran'a yönelik bir savaşa kesinlikle karşı olduğu bilinen General Fel- lon'un yerine, Bush çizgisine sadık General David Petraeus'un atan- ması da hemen tüm yorumcular ta- rafından, Iran'la ilgili bir gelişme ola- rak yorumlandı (örneğin Inter Press Service, 24/4/08). VVashington Post'un savunma uzmanı VVilliam Arkin'in 9 Mayıs'ta aktardıklan da bu bağlamda çok ilginçti. Arkin ABD'nin olası bir Iran saldırısına, hiç beklen- medik bir anda ve açıdan başlaya- cağını vurguladıktan sonra, 4 F16CJ uçağının, geçen ağustosta Irak'tan kalktıktan sonra, altı ülkenin hava sa- hasından geçerek, havada 13 kez ya- kıt ikmali yaparak, 11 saat kesintisiz uçuşla gerçekleştirdikleri bir Afga- nistan operasyonuna dikkat çeki- yordu. Ancak uçakların Afganis- tan'da biryeri bombaladığına ilişkin herhangi bir bilgi yokmuş. Arkin'e gö- re önemli olan, bu uçuşun başanlmış olmasıydı, Afganistan bahaneydi. Bu gelişmelere, Türkiye aracılığıyla Suriye ve Israil arasında, aksıyor ol- sa da başlayan görüşmeleri, Iran'ın Belucistan bölgesinde etnik gergin- liklerdeki tırmanışı da ekleyebiliriz. Şimdi dönüp Lübnan'a yeniden bakarsak, ABD ve Israil yanlısı Can- bolat'ın son çatışmaları tetikleyen "provokasyonunun", Hizbullah'ı Lüb- nan'da, bir Şii-Sünni çatışması üze- rinden, Suriye'yi de Iran'dan uzak- laştırmaya yardımcı olacak bir bi- çimde yalnızlaştırmayı amaçladığını, en azından savunma altyapısını za- yıflatmayı amaçladığını düşünebiliriz. Eğer savaş rüzgârlan gerçekten bu yönde esiyorsa, salt Lübnan'ı değil, tüm Ortadoğu'yu yeni sarsıntılar bekliyor demektir. GOZ UCUYLA TÜRKEL MtNİBAŞ Toplu Konut Sektörü Kimin Can Simidl? Antatya -TÜRKKENT'in (Türkiye Kent Koope- ratifleri) XX. llkbahar Semineri'nde global krizi, ko- nut sektörünün krizdeki rolünü tartışıyorduk ki Cumhuriyet'te Murat Kışlalı'nın haberi yayımlandı. "Yıl sonuna doğru inşaat sektörünün nakit sorunu artacak! Bankacılıkta geri dönmeyen borçların art- masına neden olacak!.. Sektöre yeni girip henüz sektörel sıkıntı gör- meyenlerin nakit akışlannda sıkıntı yaşanacak! Borçların ödenmez hale gelmesi an mese- lesi!" Raymond James Yatırım Menkul Değerler'in "İnşaat Sektörü: Zaman Daralıyor" başlıklı ra- poruna dayanan habere bakılırsa, ABD gibi Tür- kiye'de de konut sektörüyle krize çözüm yarat- ma çabalarının sonuna gelindi. Sektörün sorun- ları derinleşmeye başladı. Dahası, bundan böyle konut sektörü bizzat kri- ze kaynaklık eden nedenlerin başında gelecek. Ta- bii ki bunda TOKl'den bankalara ve tüketiciye ka- dar arz-talep cephesini oluşturanların kriz döne- minin özelliklerini önemsememelerinin payı büyük. Petrolün varil fiyatı 125.69 dolara fırlamış- ken... Dolar yükselip YTL düşerken... Mehmet Şimşek cari açık 50 milyar dolan bulacak derken konuttaki risklerin yeri mi .demeyin. özellikle de ABD'deki krizin kaynağında da inşaat ve konut sektöründeki geri dönmeyen krediler varken. Dahası, inşaat ve konut: • Çimentodan cama, mefruşattan fayansa tüm girdi piyasalarına olan talebi arttırdığından, • Işsizliğin kolay ve çabuk emilmesini sağladı- ğından ve.. • Finans piyasalarına fon yarattığından tüm hükümetlerin kriz dönemlerinde öncelikli sektörlerinden. Başka deyişle, kriz dönemlerin- deki can simidi. Toplu Konut Idaresi'nin fTOKl) inşaatlanndaki artışa bakılırsa... AKP Hükümeti de aynı can si- midine sarılmakta. TOKl'yi geniş yetkilerle do- natması da zaten bu nedenle ve: • Bayındırlık Bakanlığı'nın yetkilerini TOKl'ye devreden 5609 sayılı yasa, • 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda yapılan de- ğişlkllkler, • Belediyelerin, TOKİ izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın al- masına veya kamulaştırmasına imkân sağlanması bu donanımın sadece bir bölümü. TOKİ inşaatlarının AKP yandaşı müteahhitler- ce yapılıyor olması gibi dedikodular bir yana... TO- Kİ, kamu arsaları üzerinde inşaat yaptığı ve bu ar- salarda planlama yetkisine sahip olduğundan kâr maksimizasyonu diğer rakiplerine göre yüksek. Rekabet Kurulu'ndan ses gelmediğine göre bu durum haksız rekabet sayılmamakta! Hem de Yük- sek Denetleme Kurulu: Hasılat paylaşım mode- liyle ihale edilen projelerde şirketin kamusal var- lıklarının emsallerine göre bariz şekilde düşük fi- yatlarla elden çıkarıldığı, şirketin mal varlığında ve kânnda azalmaya yol açtığını tespit etmesine rağ- men!.. Geri dönmeyen konut kredilerinin miktarını henüz bilmiyoruz ama... Başta demir, çimento ol- mak üzere girdi maliyetleri yükselirken satın al- ma gücünün düşmesi konut kredilerinde geri dö- nüşlerin zayıflayacağını göstermekte. özellikle de toplu konutun hedef kitlesi olan orta gelir altı grup- lara yönelik konutlara olan talebin azalacağı beklenmekte. AKP, Raymond James'in raporunu ne kadar ciddiye alır bilemem ama...TÜRKKENT'in top- lantısında panel masasını paylaştığım TOKl'cile- rin bektörün krize dayanma gücünden ziyade, sa- dece inşa edilen bina ve sitelerdeki okul, cami sa- yılarını önemsemeleri düşündürücüydü. Özellik- le de Devlet Denetleme Kurulu Raporları'nda Ar- dahan, Bitlis, Erzurum, Şanlıurfa'da yaptınlan 1626 konuttan 1515'inin satılamadığı belirtilirken!.. Bugünlerde AKP'nin gözü yerel seçimden öte- sini görmediğinden TOKl'den de farklı bir şey bek- lememek lazım, ama... Alt gelir ve yoksullar için yapıldığı söylenen 65.325, dar ve orta geliriiler için yapılmış 153.481 konutun kredilerinin banka sistemine nasıl ve ne kadar zamanda döndüğü- nü de açıklaması lazım. Bunun içinde TÜRKKENT'in 20. yılına girerken düzenlediği toplantının kapanış bildirgesinde be- lirtilen: • ".. .dar gelirlilere dönük sınırlı sayıda sosyal ko- nut üretimini yalnızca mülk-konut bakış açısına sı- kıştırmış... Böylelikle sosyal konut kurumu ol- maktan uzaklaşmış... • Arsa Karşılığı GelirPaylaşımı'yla lüks konut üre- timi sektörüne dönüşmüş, bu yolla büyük kent- lerdeki en değerli arsalann rant malzemesine dö- nüştürülmesine aracı kurum haline gelmiş" yapısından TOKl'nin bir an önce kurtulması ve kuruluş ilkelerine uygun kurumsallaşmayı ger- çekleştirmesi gerekmekte! Tabii ki toplu konut kulelerinin altında kalmak istemiyorlarsa!.. turkmini@superonline.com http://www.turkelminibas.net MBBEBAHmSiKUBÜUM 12MAYB2008 CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları I Danimarka Kronu I Avro I lngilız Sterlını I Isvıçrc Krangı I tsvcç Kronu 1 :...!•.:•.;.. Dolan 1 Kuvcyl Diııan I Noıveç Kronu I Sud. Arb Riyali 100 JaponYeni 1 Yeni Israil Şc-kcli DÖVİZ AUŞ SATIŞ 1,2640 1,2701 EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1,1866 0.26188 1.9543 2,4660 1,2104 0,20910 1.2522 4,6937 0,24817 0,33803 1,2251 1,1944 0,26317 1.9637 2,4789 1.2182 0.21128 1.2579 4,7555 0.249S4 0,33864 1,2332 1.2631 1.1811 0.26170 1,9529 2,4643 1,2086 0.20895 1,2476 4,6233 0,24800 0,33549 1.2206 0,35524 1,2720 1,2016 0,26378 1.9666 2.4826 1.2200 0,21177 1,2627 4,8268 0.25041 0,34118 1,2379 0,37346 :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog