Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

825 ©444 0TBL www.deriden.com VVORH ALIŞVERIS GÜNLERl Authorized distributor of the Timberland Company in Turkey Deriden World'e özel 10 World Taksit* * 200 YTL'ye kadar olan alış verişlerde 6 VVorldtaksit, 200 YTL uzerındeki aiış venslerde 10Wori< 4 " 1 worldcard.com.tr İNGİLTERE KRALİÇESİ'NİN ZİYARETİ ANKARA, BURSA VE İSTANBUL'U KAPSIYOR O t t J i : TIMBERLAMD DERîDEN mağazalarında • •,**!, *&-..-. tmmm ..* .. . 2. Elizabeth geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - In- gütere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edinburg Dükü Prens Philip ile resmi ziyaret için 13 Mayıs Salı günü Türkiye'yc gcliyor. Ingil- tere Büyükclçiliği'nden alınaıı bilgiye görc, kraliçenin Türkiye ziyareti Ankara, Bursa ve Istanbul'u kapsayacak. Yetkililer, ziyaretin temel mesajını, Türkiye'nin AB'yc katılım sürecine Ingiltere'nin verdiği desteği açık- ça vurgulaması olarak tanımlıyorlar. Bursa Valisi Şahabettin Harput, tngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve cşi Edinburg Dükü Prens Philip'in 14 Mayıs Çarşamba günü 5 saatliğine Bursa'ya gelece- ği bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İıı- giltcrc Kraliçesi II. Elizabeth ve TBMM Başkanı Kök- sal Toptan'ın 5 gün içinde gerçekleşecek Bursa programlan hakkinda da bilgi veren Har- put, Tarihi Kcntler Birliği'nin, 2008 yılının ilk buluşmasının Bursa'da gerçckleşeceğini anımsatarak şöyle konuştu: "Kraliçeyi, ilk olarak tarihi Koza Han'da ağırlayaca- ğız. Kraliçc burada Bursa yemeklcri yiyecek, klasik Türk kıyafetleri defilesini izleyccek. Kraliçeye, ayrıca halk oyun- ları ckibi ve mehter takımı gösteri su- nacak. Hacivat-Karagöz gösterisi su- nulacak. Kraliçe, Yeşil Türbe ve Yeşil Cami'yi de ziyaret edecek. Burada Kuranıkerim dinlcyccck olan kraliçc, Iznik çinilerinin tanıtımı ve sunu- munun ardından Bursa'dan ayrılacak." Ankara'dan 16 Mayıs'ta ayrılacak lngiltere Kraliçesi ve eşi, Türkiye'yi en son 1971 'de ziyaret etmişti. 11. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başladı 'Kendin 01, DüşünüYarat' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 11. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, önceki akşam Anka- ra Devlet Opera ve Balesi, Opera Sahnesi'ndc düzenle- nen açılış töreni ile başladı. Açı- lış gecesinde, sinema ve tiyat- ro sanatçısı Meral Çetinka- ya'ya "Bilge Olgaç Başarı Ödülü", sinema sanatçısı Ni- lüfer Aydan'a da, "Uçan Sü- pürge Onur Ödülü" verildi. 27 ülkeden 88 kadın yönet- menin fılm gösterimlerinin ya- pılacağı, 15 Mayıs'a kadar de- vam edecek. Festival kurucusu Halime Güner, yaptığı ko- nuşmada, festivaldc "Kendin Ol, Düşünü Yarat" konusuna yer verdiklerini belirt. Gecenin sunucularının, festivalin "Ba- rış Ne Zaman" bölümünün, Pippa Bacca adıyla tanınan ve çıktıgı "banş yolculuğu" sı- rasında Kocaeli'nin Gebze il- çcsindc öldürülen sanatçı Giu- seppina Pasqualino Di Mari- neo'ya armağan edildiğini söy- le. Açılış gecesi, kokteylle so- na erdi. ' ! • - * * , • « • , • • § cada ve Damas'tan çocuklara destek Haber Merkezi - Her sezon koleksiyon tanıtımım sosyalpro- jeleri ile gerçekleştiren Escada, bu sezonki 2. defilesini Ko- runmaya Mııhtaç Çocuklar Vakfıyararına dnzenledi. 300 da- vetönin katdımtylagerçekle$en Escada defilesi bilctsaüşlanndan elde edilen gelir Korunmaya Mııhtaç Çocuklar Vakfi'na ba- ğışlandı. Rusya Konsaloslıığn'nda 5 Mayıs'tagerçeklcşcn de- filede 200H İlkhahar/Yaz koleksiyonundan seçmelcrsıınuldu. Escada Kids koleksiyonunu, çocıık mankenlerinyaıtı sıra, vak- fa ait Bottııca Çocuk Köyü 'nden miniklertamttı. Defilenin ar- dından Gucci, Carrera Y Carrera, Stefan Hafner, Roberto Coin, Mikimoto gibi tanınmış markalarımn üriinlcri ile sıınıım yapan Damas Mücevherat iiriiıı satısından elde edilen geliri "Korunmaya Mııhtaç Çocuklar"a bağışlayarak destek verdL i RDRNANS I CardFinans'a özel <^<///y//s <y>yyyyyyy. GÜÇSİZDE TAKSIT îzde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog