Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

10MAYIS2008CUMARTESİ**** CUMHURİYET I SAYFA SPOR 23 Fl tstanbul Grand Prix'sinde antrenman turlan boş tribünlcr önfinde aüldı. (FATİH ERDOĞDU) En hızlısı FerrariANTRENMAN TURLAR1NIN EN ÎYl ZAMANIN1 MASSA YAPTI FATtH ERDOĞDU Formula 1 Dünya Şampiyonası Petrol Ofısi Türkiye Grand Prix'sinde teknoloji harikası araçlar sahneye çıktı ve ilk antrenman turlan yapıldı. Günün en hızlı takımı Ferrari olurken sabahki turlarda Fclipe Massa 1.27.323'lük zamanıyla tstanbul Park'taki geleneğini devam ettirdi. Vodafone McLaren Mercedes'ten Heikki Kovalainen ve Lcwis Hamilton Brezilyalı pilotu takip etti. Akşam yapılan antrenmanlarda ise Kimi Raikkonen 1.27.543'lük zamanla 30 tur attı ve en hızlı oldu. Fin sürücünün ardından başarılı turlar Hamilton ile Massa'dan geldi. Massa yine iddialı Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, tstanbul Park Pistî'ni sevdiğini ve burada 3. kez birinci olmak istedigini söyledi. İlk antrenman turlannın en hızlısı olan Massa, lstanbul Park'ta kendisini rahat hissettiğini belirtcrek, "Burada çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Son 2 yılda olduğu gibi yine kazanmak istiyorum" dedi. İZLENÎM ARtF KIZILYALIN Yağmup FI'i Islattı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Petrolofisi Grand Prix'si dün resmen başladı. Tribünler boştu, hava pusluydu ama milyon dolariık tasanm ha- rikası araçlar hız rekorlannı limitlerinin sonuna kadar zorladı. Sessizdi dün lstanbul Park Pisti... Padok di- ye adlandınlan ve sadece sponsoıiarla yanş takım- lannın personelini banndıran alan dışındaki yüz bin- lerce metrekarelik yanş bölgesi bomboş kaldı. Eğer biletlerı 700 YTL'den satılan ana tribünde 40-50 ka- dar otomobil fanatiği sporsever olmasa gişe görev- lileri de sinek avlayacaktı. Gümüş ve bronz tribünleri hiç sormayın. Oralarda tek kişi bilegörmek olası değildi dün. Oysa yağmu- run ıslattığı lstanbul Formulası ilginç enstantanelere sahne oldu. ömeğin pilotlann korkulu düşü 8. viraj- da, 1., 3. ve 9. dönemeçlerde aracmı yolda tutan pi- lot sayısı bir elin parmakiannı geçmedi. Alonso, Mas- sa, Coulthard kimi ararsanız arabasını kum havuzuna gömdü. Yağmur ıslattı dedik ama 3. ve 9. döne- meçlerdeki su birikintisine sadece yağış yol açamaz. Mutlaka yılın 360 günü boş kalan pistin tıkanan su ka- nallarının da bu kazalarda payı vardı. Umarız sırala- ma turlanyla yanş sırasında benzeri sıkıntılar yaşan- maz yoksa F1 organizasyonu zaten seyirci problemi yaşayan lstanbul Grand Prix'slni masaya yatırır. İlk yıl yapılan F1 Dünya Şampiyonası'nı anımsa- yanlar bu yılki boş tribünleri üzgün gözlerle izliyorlar. Elbette Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu da memnun değil bu ilgisizlikten. İlk yıl sponsorlann destekleriyle kapış kapış giden bi- letlerin gişelerde ilgi görmemesi, sanıyoruz bilet üc- reti politikasının yeniden gözden geçirilmesine neden olacak. Asgari ücretin 450-500 YTL'lerde dolaştığı gü- nümüz Türkiye'sinde en ucuz tribünü bırakın, piknik alanlarında bile Fl 'i seyretmek her babayiğidin har- cı değil. Elbet bilet satılmayıp seyirci tribüne gel meyince ürün satışı da düşüyor. Ana tribünün arka- sında açılan seyyar mağazalara ilgi yok denecek ka- dar az. Hatta ilk gün birçok stant kapalı. Belki bugün biraz dolar, yanş günü tişört, anahtarlık satılır ama ci- ro 2005'tekı ilk yarışın 10'da 1 'ine yaklaşamaz. Yazık! Evet, yağmurun ıslattığı, Istanbullunun ök süz bıraktığı F1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağının ilk günü böyle... Eğer Genel Müdür Aykut Ferah'ın çabalarıyla padok alanını en renkli mekânı haline gelen Red Bull evi ve içimizden biri gibi dola- şan Coulthard'lar Raikkonen ler, Massa'lar, Alonso'lar olmasa organizasyonun hiç tadı tuzu yok. Pilotlardan bahsetmişken yann gözünüz Honda pilotu Baric- hello'da olsun... Neden mi? Çünkü sıralama turlannda bir kazaya kurban gitmezse kariyerindeki 257. yarı şına çıkacak. Bu bir rekor... Schumacher'ler 248'ler- de, Alesi'ler 200'lerde, Coulthard'lar 230'larda kal- mışsa Brezilyahyı kutlamak gerek... G.Saraylı yöneticinin Telekom soyunma odasında tehdit içeren sözler söylediği öne sürüldü Potada play-eff kavgası! CAN tŞBAKAN Nefesleri kcscn normal sezonun ardından baş- layan Beko Basketbol Ligi play-off eşleşme- lerinin sertliği gözlerden kaçmıyor. Bu maçlar içinde elbette en çok dikkat çekeni Türk Tele- kom-Galatasaray Cafe Crown karşılaşma- sıydı. Ancak mücadele içinde başlayıp so- yunma odasına taşınan kavga basketbol gündenıinin birinci maddesi haline gel- di. Ankara ekibinin kcndi evinde ka- zanıp seriyi 2-0'a getirmcsinin ardından Barış Özcan ile Cenk Akyol arasında başlayan tartışmanın boyutlan yumruk- laşmaya kadai' vardı. Ccnk'in geçen yıl Be- şiktaş Cola Turka'nın kaptanhğını yapan de- neyimli oyuncuya tehdit içeren sözler söylemesi ve bunu nıaç dışına taşıması dikkat çekerkcn yö- neticiler de adeta yangına körükle gitti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı bir idarecitıin soyunma odasına giderek Tele- komlulara hakaret içeren sözler sarf ettiği öne sürüldü. Söz konusu yöneticinin Ankara ckibine Istanbul'daki maç için 'gönderme' yaptığı ifade edildi. Bu olaydan sonra Telekomlu ida- reciler duyduklan sözler üzerine büyük şok ya- şadılar. Yannki maç önccsi endişelerini ve kor- kulannı yüksek sesle dilc gctiren başkent takımı, tstanbul Emniyeti'nden can güvcnliği sağlan- ıııusı talebinde de bulundu. Tartışmanın Ccnk'in sözleriyle başlaması ve yöneticilerin bunu alevlendirmesi Galatasaray camiasında da hoş karşı- lanmadı. San - Kırmızılı takımın öndc gclenleri yann Ayhan Şahenk'te oyna- nacak maç öncesi taraftan sakin olma- ya davet etti. Türk Telekom'un seriyi 2-0 önde götürmesi ve muhtemcl bir Gala- tasaray Cafe Crown yenilgisinde San - Kırmı- zılılann elenecek olması başkentteki gerginli- ği istanbul'a taşıyabilir. Bu arada geçen çar- şamba günü Galatasaray Bayan Takımı'nın ken- di evinde Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından çıkan kavgalar ve sahaya atılan yabancı mad- delerin de korkulan düzeyde olması taraflan ye- terince tedirgin etmeye yetti. ÇIMDEKIGOLGELER ERCAHTANER Cevat Güler, Fenerbahçe, Beşiktaş... Ondan çok az bahsediliyor. Se- zonun bitmesine çok az bir zaman kala Galatasaray'ınbaşınagetırilen Cevat Güler 5'te 5 yaparak yüz- deyüzlük kazanma başansıyla ca- miaya bir ilki yaşatıyor. 29'uncu haf tada Gençlerbiriiği maçı ile görevi alan Cevat Hoca, çok zor bir görevi başarmak üzere. Şimdiden anınv satmak istedim Burak Dilmen, Ne- zihi Ali Boloğlu bu sezonun so- nunda yeni gelecek teknik ekibe gö revlerini bırakacaklar. Bizim ülke- mizde B ve C planlanndan fazla bahsedilmez. Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün şimdiden belli olması gerekmiyormu acaba? Hol- landamı?Almanyamı? Yoksa Ital- ya mı? Yeni teknik kadro çoktan belli olmalıydı bence. Unutmayalım Şampiyonlar Ligi hata kabul etmez.. Fenerbahçe... Bence ligin kesin favorisiydi... Kadrosuyla, bütçesiy- le, idari yönetimiyle Fenerbah- çe Türkiye'deki başarıları bir kena- ra bırakın, Avrupa'da bile ses ge- tirdi. Peki Türkiye niye olmadı? Kad- ro ne kadar İyi oyunculardan kuru- lu olursa olsun altematifiniz az olur- sa maratonda tökezleyip bir anda kaybedebilirsiniz. özellikle Maldo- nado tam bir hayal kırıklığı oldu. Appiah gibi tempolu biroyuncunun yokluğu Tümer gibi maç kurtaran biryıldızın gitmesi, Ali Bilgin'in ça- lılıklar arasında kaybolması Zi- co'nun bazı maçlarda verdiği çok acele teknik kararlar sezonun büyük ihtimalle kupa alınmadan kapatıl- masına yol açacak. Yine Şampiyo - lar Ligi sınavı Fenerbahçe'yi bek- liyor. Aşı tutmayan Kezman ve 'tank' gibi ağır olan, sürekli yan pas oynayan Maldonado ile yeni sezonda kalırlarsa bekleneni ke sinlikle veremezler. Ya Zico? Is- tikrar mı, yoksa yeni arayış mı? Beşiktaş... OFTAŞ ve Belediye maçları- nı kazananan takım Beşiktaş olsa lıâlâ şampiyonluk iddiasını sürdü- recekti. Artık belki UEFA belki de InterToto. InterToto Kupası'na ka- tılmaya mecbursunuz... Burada iki aşamalı plan uygulayabilirsiniz. Ya sezonu haziran ortasında açıp er- ken form tutma riskini göze ala- caksınız ya da PAF takımı takviye li genç oyunculaıia gidebildiğiniz kadar gideceksininz. Ama unut- mayalım erken form tutmak demek mart ayından itibaren yürüyerek oynamak demek. Bu yüzden geniş alternatifli bir kadro seçimi gerekı yor. Şimdi gelelim Ertuğrut Sağ- lam'ın yaptığı açıklamaya... 'Be- şiktaş'ta en uzun süreli görev ya- pan teknik direktörolacağım'... Bu açıklama bana çok iddialı geldi. Bu sezon Inönü'de oynadığı bazı maçlarda bile gol pozisyonuna 75'inci dakikalardan sonra giren bir takım taraftarına nasıl seyir zevki verir? Yine enteresan trans- ferler yazılmaya başladı.. Mesela Uğur Inceman... Uğur iyi bir oyuncu ama ligin ikinci yan- sında kiraya verirsinız. İyi oyuncu olmak ayn, Beşiktaş'ın oyuncusu olmak ayn.. Bu tarz düşünceler Beşiktaş'ı yerinde saydınr. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) için hazırlanan ve ıtıilli baskctbolcular Hüscyin Bcşok, Ömer Onan ve Kaya Peker ile Galatasaray Tckerlckli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları Eyüp Atırcıoğlu, Özgür Gürbulak ve Ferit Gümüş' ün de rol aldığı filmin tanıtımı dün Çırağan Sarayı'nda yapıldı. (CHNGLZHAN CELİK) GÜNÜN ÎÇÎNDEN...GÜNÜN İÇİNDEN...GÜNÜN tÇÎNDEN... - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Avnıpa Futbol Şampiyonası'nda doğabilecek hukuki ihtilaflann temyiz nıercii olarak oluşturdugu Aü HOC (Geçici Görevli) Dairesi'ne Türkiyc'den Av. Kısmel Brkiner de seçildi. - Portckiz Futbol Ligi Disiplin Komisyonu; 2003-04 sczonunda hakemlere rüşvel verdikleri gcrekçesiyle Boavista'yı 2. Lig'e düşürürken, Porto'nun 6 puanını sildi. Hakem Augusto Duarte de 6 yıl ceza aldı. - Şişli Belediyesi tarafindan eski G.Saray Kulübü Başkanı O/.lıan Canaydın'a, başanlı çahşmaları ve spora olan katkısından dolayı "Yıhn Spor Adamı" plaketi verildi. - Rcnault Fl Team'in Ispanyol pilotu Fernando Alonso, "Sözlcşmem sezon sonunda bitecek olsa da karar vennedim. Hiçbir şcy belli değil" dedi. Alonso, Fenari'yc gideceği yönündeki sonılan da yanıtsız bıraktı. - Zenit'te oynayan Fatih Tekke, takımından aynlmak islediğini söyledi. - lstanbul Büyükşehir Belediyespor'la ile Turkcell Süpcr Lig'dcn düşcn Kasımpaşa'nın birleştirilmesi düşünülüyor. - Ulusal Erkek Voleybol Takımı Menajeri Hakkı Filibeli, 2006'dan beri sürdürdüğü görevinden istifa etti. -1. Olûnpiyat Baraj Grekoromen Güreş Turnuvası'nda SS kiloda Bayram 0/ıiemit, .ılıınpıv.ıi vizesinialamadı. - Bursa'da 9-3-2-1/6-7-11 kombincsini bilenler 114 bin 538.27'şcr YTL kazandı. GÜNÜN PROGRAM1 FUTBOL-(Turkcell Şüper Lig-Atatürk/15.00) ICayserispor-Ankaragücü. (Atatfirk/lS.OO) Denizli- Ç.Rizc, (Kanıil Ocak/lS.00) O.Antep-Büyükşehir Bld. (Yenikent Asaş/lS.00) Ankaraspor- Bursaspor. (R.T.Erdoğan/19.00) Kasımpaşa- Konya, (lnönfi/19.00) Beşiktaş-V.Manisa, (Avni Aker/19.00) Trabzon-F.Bahçc. (Ali Sami Ycn/19.00) G.Saray-G.Oftaş, (19 Mayıs/19.00) G.Birligi-Sivasspor. (Bank Asya l.Lig-21 Kasım/15.00) Mardin-G.Antep Bld. BASKETBOL-(Beko Basketbol Ligi Play- ofr/Atatürk/16.00) Antalya Bş. Bld. - Fenerbahçe Olker. (K.Acar/16.00) Banvit-Bcşiktaş Cola Turka. (Karşıyaka/16.00) Pınaı- Karşıyaka-Bfes Pilscn. (Bayanlar 1. Ligi-Ayhan Şahenk/14.00) G Saray-F.Bahçc. FORMULA 1- (lstanbul Park/14.00) Fl lstanbul Sıralama Turları. TV'DE SPOR LtG TV/19.00 G.Saray-G.Oftaş, Digitürk Kanal 78/19.00 Trabzon-F.Bahçe, Digitürk Kanal 90/19.00 Bcşiktaş-V.Manisa, Digitürk Kanal 99/19.00 G.Birliği-Sivas. NTV/16.00 Antalya Bş. Bld.- Fenerbahçe Ülker NTV Spor/16.30 Schalkc-Eintracht Frankfuıt, Kanal D/14.00 Formula 1 lstanbul Sıralama Turlan. Kanal A/21.45 Lyon-Nancy. FİKRETDRĞLIOĞLU HT VHBIŞLBHI 1. KOŞU: F: Nazlıserim (3), P: Avcıbey (1), PP: Kıırtbas (2), S: Serhun (4). 2. KOŞU: F: Selvi- can (3), P: Sunaç (6), PP: Lalegül (1), S: Gürgül (4). 3. KOŞU: F: Ebru Hanım (5), P: Canege (4), PP: Wishlist (8), S: Big Chaice (6). 4. KO- ŞU: F: Zenginbaba (5), P: Şenbahar (11), PP: lltan (10), S: Bin Bad (1). 5. KOŞU: F: Pekka- ya (3), P: Komançi (5), PP: Kaü Fırtması (11), S: Enesoğlu (10). 6. KOŞU: F: Boğazın Boğa- zı (4), P: Kara Sado (1), PP: Ometta (5), S: Ulis- se (6). 7. KOŞU: F: Recephan (3), P: Şahiner (4), PP: Gamzclim (7), S: Doğan Çitlembik (6). 8. KOŞU: F: Smarty Facc (4), P: Stratejik (5), PP:Bak(13),S:Gagkoş(2). 5 4 8 B ALTILI 6 11 10 1 S 6 11 10 18 8/8 GANYAN 4 3 4 4 1938 paranızın TAKIM ELBİSE da/mo; doğru ürün, doğru zaman, doğru fiyat. CARDFİNANS üstelik bu fiyatlara 10taksit TÜRKİYE'DE 135 MAĞAZAMIZLA HİZMETİNDt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog