Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 10 MAYIS 2008 CUMARTESİ 12 EKONOMİekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA 9 MAYIS 2008 teeM üC(iS AcılndemSı AdmaÇ AdıraÇ D#ı m l«l» X ötRy. Haoni 9.65 15= 5.40 5.40 3.30 3 3 10.66 IJMU?t.a».947 1O3S K4.I6! NagM!. BMW U*;K.TC4K Brısfl BSIILvAIMk-i BumnıngYıl.ai. EucSvn BuıSçmenio SSSH CitnGym CananılaUUq Cı««MİılFılıMng 103 10.70 20,90 21.00 3X 3.36 4.41 4.52 1.71 1.B5 116 1.30 US 9.60 0.69 0.71 1.Sİ 161 0.62 O.M 5.75 610 2.U 2.H 11.« 12.30 3.74 3.12 I0M 10.60 13; 143 2.56 ! . B 560 5.70 2.12 2.92 0 B2 0.66 0.E0 0JI3 0.95 1630 16.50 ıı-1 1 5 3 2.41 2.45 4.76 4.66 1510} 166.00 35." 3.70 4JB 4.4? 055 0.57 715 » 2.35 123.00 129.00 0.S1 0.91 1.57 . 103 0.53 054 0.60 9.85 3.06 İJ0 79.00 1100 1.25 1.27 1.70 1.73 570B M S 0 »U- 5.411 0.11 0.62 1)40 20.10 a99 1.03 10İK 11.30 11.70 12.00 11.70 11.90 2.46 2.49 2.72 2J0 11.S0 12.10 İJ- 5JS 4.92 V m •121 HALKLA İLİŞKİLERCİ GÖZÜYLE / BETÛL MARDİN Dalgalı Bir Nehrin Üzerindeki Köprü ı:n i.ıı 12.10 5JS 50D4.92 ıı-V i DKIDKI DMHnUng DUltl«ıhıl20 DJTİjrklyt15Allpl lUUIukmAlp Dogvi GazBtsciHı DotajYmıFk DÖg\JotonBli> DuanDoğanBıam tgtŞmmk E t C V l Elh>wı hnglUHırÇ* EsanCosıpjln lui.Vi.IIVi EVGYıOn. FımiOılmraYlr. rBtUfulhU SpOflR FmsAuSnın FavmFın Kt. IrcınsYalOil MÖPBIOI FOKOM FomBank îiSİÎfSBTp sggr S»u « * M : I.« GKL-lpik C«-.i:U«BTk GMJYıi.Hoklm GoMls KuyurcuM GnJSgEleklrâ* GŞOH*ralY«ıi> GubmF** hbAMB MBHottng fflsar 1.242,364,082 9.443)45:108 0.70 51,76) 1.59 168 7:9 o.C3 ge.eo: 5.86 164,960 ?66 503,532 11.92 2.679.183i 3.78 401.147! 10.51 1,-S.BGC; 1.392.736.427 : ŞS 405.525 5.651.2B5.70D 2.17 283.149 1.13 :C2.6Sİ 23H93.539.302i 9.1311.649,965: 0.G3 23.531 1.78 913.790 0.E6 17.166 0.B4 109.470 16.3) 70,779 .-'. I I i | . . , - . 162J5 7,506.300 3.64 97.502 4.374,037,019 0.56 34,658 7.27 29,495 1.93 86.391 1.43 842.400 2J21.S14.440 1MMl.912.54li 090 13,606 1.59 61.316 0.53 88.727 9.72 40,939 083 3.14 624.649) 1İ2 80:693.298,95? 079 U 6 140,010 1.17 ı.To « e . ı r e 3.48 58.61 388,213 0.59 &0B «2,031 •161 0.61 1İ.075 İS» 19.76 305.6*8 -0.9) 1.01 \ İ î M 1DU 10.53 109.367 •0J4 11.81 422.213 -0J4 1I.B0 ».747 •0.40 2.47 83,993 -1.44 2.75 604.860 1.72 1UM1,431,9B7 1618 4.732,480,295 -0.40 4.94 25,440 0.42 20.215 2.90 0.70 111.940 6.011.611,218 •1.90 3.0) 54,593 -117 3.10 2.302 0.53 1.90 106.445 113 16.44 271,326 0.85 11.79 63.000 -0.B0 6.181 KS.65İİ -1.32 0.74 229.011 1.22 15.978 1.79 1.12 111,166 -064 7.74 17.393 167 3.23 11,418 -2.27 067 19.8B0 -180 12) 127.213 -2.41 0.B2 308,222 U 9 1413 136,140 2 İ / 2.39 153.980 131 113216,458.047 i -092 10831,835,510 1144 $33.723 -1.60 2,49 112.687 -1İ2 m 754,084 1J09.741.907 . K:.K •.!••!• 1.03 76.158 •1.96 4.982.520.247 -1.52 2.61 11B.624İ 1.67 0.60 144.261 : 2 Ü 3.965,767.384 148 2.60 476.194 0.69 H.İ4S 0.60 3.32:,7:0.464 -0.69 7i5 m.ae -0.95 10.49 55.11) -0.62 8046 396,510. -0.58 169 889,062 -1.39 0.71 226,681 j "F" TFcilkla ilişkiler, dalgalı bir nehrin üzerindeki köprü ğ—-ğ gibidir. Didik didikyapılan bir araştırma JL JL sonucunda, ktırum, katılacağı herhangi birsosyal sonımluhık projesinin tamttmıya da seçimde ipi göğüslemek, herhangi bir tamtım olayımn başarısı için, •pnce hedefkitlelerini oluşturmalıdır. lpuçlan verelim: im, neyi, kime söyledi? Ve duyan ne derece etkilendi?.. ı:-ıı.- Mi m. II ı» 1CI0Î «t: 0.55 3.10 366 17.40 17.90 7.9D 1.15 12.00 12.40 0.64 0.61 176 2.02 066 0.71 0*3 0.67 304 3.12 56.00 57.50 1.» 1.44 !.1« 2.23 1.13 1.19 5.15 5.35 8450! 93CİİS 12.50 13.10 137 1.41 102 117 10900 11»:™ 10200 10600 6.05 tü ıı:.'.--.-. ır.iı 6?e !7I 0.58 0.61 071 0.78 4.90 5.06 35.60 36.00 91510 925.00 510 6.50 s 505 3560 I2M0 sK •VM«1.Ü«O. Yuon KranOıcmotkı KınııTetıal KmDm.Pai.T1c IdmvttljGd. oı-,; 4lı. 1 - III ı* 015 KohSMISTraArnıBYF 9.6B Koç Hotdnp 4.26 KoıtfulGıüa 3.2! kuT,ul,:™™ 47.25 Koı£ 221 K o a D m i f i 6.70 R.OİİKOÜ 1.17 KûlltaıPaiHtoı 32.75 unh Olgtsayıı 2.37 loYoa 055 LogoYuıtm 3.12 L f e k j i * 2.14 UVtiKVMOt. 063 Kı(Ycnı) vıuL MmıMmucıl MnkKBTIpir>UH. kMoOdl u N n n H o U n NHTkİMg NRIıran NnlBİnfckom NuhÇmolo NÜarOMYO üiıuksJ 19.90 20.10 1.53 1.58 2.11 218 <Û H £3 PımoH n:â\lVtUn FVaSu nnıSOI IW,(w nvnnlan KaUo myigon» aaüSL SataiYmm» SuancıFkhg SPanıtnı 1./5 İ95 125 İ30 1J6 1.33 7.05 710 5.65 6.00 3.70 İB0 426 4.42 7X0 7.15 710 7.40 3.72 4.06 3.72 3.84 540 5.65 2.70 2.74 117 1.91 -216 2.181,842,719 4.76 1.28 285.N4 -0.76 1.302.432.687 7.142,250,249 1.74 5.8) 869.812 •2.09 3,73 77,573 1.41 4.341,268,497 2.SB 710 216.921 2.80 7.28 729,401 15.52 aS14.S12.S8S -1.S6 176 279.644 0.90 5.52 436.566 4./7l6,760.,-49 0.75 183,797 2.60 19,184 Î.72 204,957 1.8) 919.394 1 » 89.CB3 ŞjtCsn UlmlıDMıOnı T.EkmmlBrk 1 UtoimaBlMı. I Tubarg IS.K.B. l A y O ataiOİ r*MlYil.Ol hütnım I*j!«»ıt TMCONI» lnKulan lo:i}OI3.Fjb. TnbıanparSpoıiil iıAvıCm | ! . ! • • . . : 1. iiüfffirUhuBskıj» Uny.ç.nM0 1190 14.00 113 1.67 017 a n 111 1.01 160 6.90 925 9.55 2125 3025 7.15 7.25 14.10 14.60 1.71 1.80 119 125 017 an 216 2.90 510 5.75 412 0.67 114 075 5.40 -112 H 183.72 1.00 2.76 -0.72 192 10.90 1.87 145 -2.61 6.M 166 140 0.72 0.61 417 310 714 6.70 175 122 -2.40 755 -321 074 1 3 2.15 1.42 018 1.69 114 2.97 6.70 -225 935 -1İ6 3025 4.31 7.25 -061 1410 -2.71 1.76 754.506 U1 413.149 098 178.413 2.66 901.222 5.64 29.511 Iki hafta önce, mesleğim halk- la ilişkiler yöntemleri hakkında kı- sa bir anlatıma gireyim dedim, laf lafı açtı, bugün konuya devarn ediyorum. Didik didik yapılan bir araştır- ma sonucunda, kurum, katılaca- ğı herhangi bir sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı veya bir yarış- ma, olmadı seçimde ipi göğüs- lemek, nihayet herhangi bir tanı- tım olayımn başarısı için önce he- def kitlelerini mutlaka oluştur- muştur. Gene de ipuçlan verelim: (geçen haftaki yazıda liste vardı) Karşımızda kim veya kimler var? Onlara nasıl ve neler söyleyece- ğiz? Mesajlanmız nelerdir ve bun- ları kimler söyleyecek? özet: Kim? Neyi? Kime söyle- di? Ve duyan ne derece etkilen- di? Amacınız, size karşı negatif bir bakış veya önyargı varsa, sil- mek. Sorun ilgisizlik ise gereken bilgi akışıyla açıyı size çevirmek- tir. Kısacası, ikna gücünüzü ha- rekete geçirmektir. Unutmadan, tekrar edeyim, kurumun geçmi- şinde, bir kara leke varsa, yol kı- sa iken bırakın projeyi, zira son- ra iş kriz yönetimine döner. Uygulanacak planın bütünleşmesi için ey- lem ve politikaların tespit edilmiş olması ge- rekir. Şimdi aşağıda cevap bekleyen sorula- rı vereceğim: 1. Değişik gruplara iletilecek mesajlar hak- kında üst yönetimden onay alındı mı? 2. LJstelere bakarak, öncelikler karaıiaştınldı mı? 3. Hangi yöntem veya tekniği kullanarak de- ğişik gruplara ulaşacağız? 4. Programın takvimi oluşturulmalı ve bu- na göre araştırma yapılmalı. 5. Önemli tarihler saptanıp, tekrar takvim araştırması yapılmalı ve 'olay' bir yıl olduğu- A macınız, size karşı negatif bir bakış veya j/m önyargı varsa, silmek. Sorun ilgisizlik ise -A A gereken bilgi akışıyla açıyı size çevirmektir. Kısacası, ikna gücünüzü harekete geçirmektir. Unutmadan, tekrar edeyim, kurumun geçmişinde bir kara leke varsa, yol kısa iken bırakın projeyi, zira sonra iş kriz yönetimine döner. na göre, bu takvim araştır- ması kesintisiz yapılmalı. Özel- likle bu 'tamtım' veya 'olay' uluslararası ise, rakiplerle ay- nı güne düşmemesi için de tedbir alınmalı. 6. Uluslararası ise, hangi ül- kelerde ufak tefek dahi olsa, bir örgütünüz veya sizi bilen, ta- nıyan gruplar var mı? 7. Sorunsuz bir itibarınız var mı? Size güvenirler mi? Ver- diğiniz bilgiye, mesajlara ina- nırlar mı? 8. Uluslararası bir 'çalış- ma'öa, diğer ülkelerde aleyhi- mize oluşmuş eski sorunları nasıl lehimize çevirebiliriz? 9. Ne gibi aktiviteler plan- lanmaktadır? Sorumlu ekip- ler oluşturuldu mu? Programın koordinatörü kimdir? Kime karşı sorumludur? 10. Akımları, sorunları, et- kinlik derecesini ölçmeniz el- zemdir. 11. Kimliğinizden gurur du- yuyor, ülkenin adını, kurumun ne yaptığını açıkça ve rahat- ça söylüyorsunuz, değil mi? llerde size basın ile ilişkileri aynntılı olarak yazmak niyetindeyim ama bu yazımda da hiç olmazsa öneminin altını çiz- meden geçemeyeceğim. örneğin başarılı basın gezileri bilgilendirmek bakımından çok yararlıdır. Basın toplantıları, röportaj, özel haber ve yüzlerce basın bülteni ile etkin bir ta- mtım oluşur. Î.M 106.118 0.761.114.6/4 0.85 19.612 0.92 33.005 1.25 100.0S? cffl I91.BC1 1032.933.0)7 IH1.63i.334 14.80 242.402 49.5) 77,752 0B4 60!.33b! 1.3310,565.34) 11)4,606,772 34.783.383.969 1.69 846,233. 7.4744.2SB.OU! :.551.159.886: 056 22.4411 1.27 604.543i 2.164,110.051i 3.53 106,262 kvm1.81 198.410 ı 0.G0 100.890! 074 312,782 5.00 12.621 35.78 843,014 )17M 6.426 5.4185.140.244 j 1.074.283.158İ İ Ş 124,036i 1.091,6B3,44B 1.78 102,512 073 383.780 0.701.507.924 :.B4 401.034 Her satırı yazdıkça, anılarım canlanıyor Bu kez basın ile ilgili planın ha- zırlanmasındaki sorulardan ba- zılarını veriyorum: 1 - Basın bültenlerini bir plan ve program dahilinde gönderdiği- nize göre önümüzdeki üç aylık bülten takvimini verin... 2- Basında etkin bir başan ka- zanmamız için tam bir basın lis- temiz var mı? 3- Lütfen, titiz olup, haber değeri yüksek olan bültenlere yo- ğunlaşın. 4- Basın toplantıları veya tel- evizyon programlarında kullanı- lacak fotoğrafın dışında film an- lamında elinizde olanları göz- den geçirin. Şaka etmiyorum. 5- Kurumu, kuruluşu vs. tem- silen kim veya kimler konuşabi- lir? Hangi dillerde, pürüzsüz ve rahatlıkla görüşünü öne sürebi- lir? Gerektiğinde derhal bulunur mu, yoksa çok mu seyahat eder? 6- Basında doğru kişileri tanı- dığımızdan emin miyiz? Her satırı yazdıkça, anılarım canlanıyor, iyisi ile kötüsü ile... Si- ze vereceğim tek öğüt şu olabi- lir: Hiçbir tamtım programına 'halkla ilişkiler'siz girmeyin. Çok üzülebilirsiniz. Unutmayın, halk- la ilişkiler dalgalı bir nehrin üze- rindeki köprüdür. Boğulurken size 'tut elimi tut, ha şöyle!' di- yenleriz biz. Şimdi oldu. Ihracatın üçyıldızı: THY, TOFAŞ, ArçelikEkonomi Servisi - lstanbul Ti- caret Odası'nın "2006 yılı Başa- rılı Vergi Mükellefleri ve Ihra- catçilan ödülleri Ihracat Altın Plaket ödülü" sıralamasında ılk üç sırayı, THY, TOFAŞ ve Ar- çelik aldı. Kurumlar vergisi ala- mnda ilk üç sırada ise tş Banka- sı, Arçelik ve HSBC Bank ycr al- dı. ÎTO'nun Eminönü'ndeki mer- kezinde gerçekleştirilen ödül tö- reninde Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, lhracat Altın Plaket Odülü'nü THY adına Yö- netim Kurulu Başkanı Candan Karhtekin'c. TOFAŞ adına CEO Ali Pandır'a, Arçelik adına Genel Müdür Aka Gfindüz özdemir'e takdim eiti. Törende hazır bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, kendileri için ilk üç fırma içehsinde iki kıı- rumla birden yer alınanın çok bü- yük bir onur olduğunu söyledi. Kurumlar Vergisi ödülünü alan kuruluşların ödülünü dc Maliyc Bakanı Kemal Unakıtan yerdi. Gelir Vergi Altın Plaket Ödülü Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın oldu. Petrol Ofisi, Mercedes Benz, Boğaziçi Elektrik Dağıtunı, Ana- dolu Efes Biracılık, Akçansa Çimento, Asya Katılım Banka- sı ve BSH Ev Aletleri kurumlar vergisi alanında ilk 10 içerisinde yer aldı. SEKTÖRLERİN VERGİ DEULERİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -BüyükMükellejler Ver&Daire- si'ne (BMVDB) hayıtlı kunmlann 2007 yılı gelirlerine göre, sek- törlerinde en yüksek kurumlar vergisi ödeyecekşirketler beiirlendi. BMVDB, 2007yılı ile 2008 (1 Ocak- 30 Nisan) dönemlerine ilişkin vergi tahakkukve tahsilat rdkamlanm açıkladı. Dairede kayıtlı 492 kuruma 2007 gelirleri için 31.2 mifyar TTL vergi tahakkuk ettirildi. Tahsil edilen vergi tutart da 30.4 mifyar YTL oldu. 1 Ocak-30Nisan 2008 döneminde ise 10 mifyar 739 mifyon 478 bin YTL vergi tahak- kuku, 10 mifyar 145 mifyon 118 bin YTL vergi tahsilatıyapıldı. 2007 yılında en çok vergi ödeyecek kurumlar: Taşımaahkta 111.6 mifyon YTL ile THY, bankaahkta 548.6 mil- yonYTLileAkbank, akary'ahtta 151.9milyon YTL ile PetrolOfisi, pe- rakendede 41.2 mifyon YTL ileMgros, Teİekomünikasyonda 143.8 mil- yon YTL ile Turkcell, içki-tütünde 59.7 mifyon YTL ileAnadolu Efes, tekstilde 32.2 mifyon YTL ile TEMA Mağazacılık, sağhkta 35.5 mil- yon YTL ileSelçu'kEczaDeponı, gıdada 20.9 milyon YTL ile Coca Co- la, msacUveyapımabemelerinde 32.4mifyon YTL ileAkçansa Çimento, otomotivlastikveyan sanayide 44 mifyon YTL ileMercedes-Benz Türk, turkmde 4.2 mifyon YTL ile deATU Turizm Işletmeciligi. Büyükmükellejler, geçen yıl içinde Türkiyede tahsil edilen net ver~ gigelirlerininyüzde 18.2?"likbölümünü karşıladt. Düfl B p vnüiYa on. MdkBınlıaa V M D T I M VM VMıi SSSPYnVGMVO Y«JlKlt»Fn.K». Y^x Knd Kony QMY( Yn>nKııdıBM. YÎraıF».YK.On. Ymot»H*oj Yırtl ZatiEiMT önlg ıı 17! S10. 09 M! lî îî2.11 130 071 rj ı)t u13 6.1S hı 7.40 1.66 1.63 246 S1JJ1 0.86 2.14 ş0.75 2.95 2X12 12.B0 0X16 ?lf0.60 715 119 5X10 2. ULUSAL PAZAR B ul(«MjlUM»|Ymı LOıgıMtoÇtnııto tSlmomc» PlHtantTun StainaEnıiM SomiKPlTjkH ş*«FnK>. Cözaltı ı ftSritaii SSSâ EBĞÎI.Y.0 SSir tMM 401 0.7.1 11İ M Ib. CfiA ı:t i!• : ' : - 14- 0.61 3« 0.72 1280 2.78 85J0 116 11) IX» 2210 2J2 01) Paıaurı |l|: Oil ' • 1 : .•;'.. Q 010 OJS oVı0.74 0.33 055 VÂ016 033 bı WMK _ _ _ i S 1I M î«ı"ıl r-t 4 0b ı > : ı 1 : ; • u . İJI-1.-..V t.v ı:? lî7,'J 515 4X12 ;.-•«• !sL İ İ 0X12 C7C ı:-.- û'.'"•', ı :•; c; !:.•;• Yeni Ekonomi Paıarı MnKkBlglMy. 15 İ» 1İ3 272 219 IM Niı E 7. 1. 1 : t, 5 1 0 • < 0. ! E13J 0 1 7 7 J10 i »s ? k" 7 ; ! k: •• ;• 7< 127 0.L 1 7.80 ı:ı SK IM 0.74 15S 4:4 lug 25i 66DC ÎS 22* Eü 060 02; 0 5: 0 77 11V 11 :• ııı.; 03C 15S Es 1.55 114 •1.» hv ; 130 1.3," 3.03 te•i.ZI Mİ iis r.ıu p0.97 -1.5D •0.1- lî -.33 .".51 ••5; 1.5b -orc 1.76 •I'K 1.4Î [.1: 18 •1O8S -3.70 •615 117 4.71 127 AğnkUı Ijlıi tİFıy. I M 7İB 555:086 1.87 113,630 1.711,)19,472 İ.5O39.487XI56 7194,339,35) 3.70 211.051 1.04 172905 0.B9 69,506 21011107,586 İ« 4,367327 0.BO 198.014 0.76 154.314 !.» 104.495 2.131.12D.16O 069 60.661 2.74SS.906.363 118 200.775 OGO 43.587 J.37 741.504 110 11.259 5.141.083.D01 3.98 220.994 073 53.07b 1.55 417.589 IM 60,069 13X15 120840 M I 1,232.107 2.54 208,528 67X19 466.717 IİB 7i.;:r 1J0 87.602 1.91 70,687 21.44 94J53 2J82.178.104 1.46 38,886 0X10 49,212 011 81,077 0)7 4,342 052 762.014 0.77 31.091 031 14,535 OSS 2,146 017 34.336 l:.S 799S3 016 3,086 Û 1 13.107 \St 181,474 2.75 57.S33 2.32 577,162 MBttEZBANKİ CİNSİ lABDDolan 1 A\tıstnılya Dolan 1 Danimarka Kronu lAvro 1 Ingiliz Steriini 1 tsviçre Frangı 1 Isvcç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Kuvcyl Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb. Riyali lOOJapım Yeni 1 Ycni lsrail Şekcli tSIKURU DÖVİZ AUŞ 1.2640 1,1866 0J26188 1,9543 2.4660 1,2104 0.20910 1,2522 4,6937 0.24817 0.33803 1.2251 n 10 MAYIS 2008 EFEKTİF SATIŞ 1,2701 1,1944 0,26317 1,9637 2,4789 1.2182 0.21128 1,2579 4.7555 0.24984 0,33864 1.2332 AUŞ 1,2631 1.1811 0,26170 1,9529 2,4643 1.2086 0,20895 1,2476 4,6233 0,24800 0,33549 1,2206 0,35524 SATIŞ 1,2720 1,2016 0,26378 1,9666 2.4826 1,2200 0.21177 1,2627 4,8268 0,25041 0,34118 1.2379 0.37346 YATIRIM FONLARI 20 ODADA GENEL KURUL Mulrasebeci odalarında seçim yarışı Ekonomi Servisi - Cumhurbaşkanı Abdul- lah Gül'ün 3568 sayılı meslek yasalannda deği- şiklik yapan yasayı veto etmesiylc rahat bir soluk alan muhasebeci niali mii- şavir odalarında olağan seçimli genel kurullarbu- gün başlıyor. îstanbul, tz- mir, Ankara, Antalya, Samsun ve Hatay odala- nnın da aralannda olduğu 20 odada seçimler yarın yapılacak. TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Ma- li Müşavirler ve Yemin- li Mali Müşavirler Oda- lan Birliği) Genel Başkan Yardımcısı ve İSMM- MO (îstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşa- virler Odası) Başkanı Yahya Arıkan. bazı ke- simlerin Meclis'e iade edilen yasaya atıfta bu- lunarak seçimlerin tek- rarlanacağını iddia ctti- ğine dikkat çekerek "Bu mümkün değil, seçim- ler, ancak yapıldığı sı- rada deprem olması, savaş çıkması gibi hal- lerde tekrarlanır" dedi. Ankan, meslek yasa- larıyla ilgili de "Bu dft- nenı yapılacak seçim- lerle ilgili kaos durdu- rulmuştur. Şimdi par- lamentodan beklenti- miz; yasa fizerinde ilgi- li tüm taraflann, tiim si- yasi partilerin sağladı- ğı uzlaşmanın tekrar tesis edilmesi" dedi. Vodafone CEO'su Vitai istifa etti Ekonomi Servisi - Vo- dafone Türkiye Üst Yö- neticisi (CEO) Attila Vi- tai, iki yıldır Türkiye'de sürdürdüğü görevinin ar- dmdan tngiltere'ye dö- nüyor. Vodafone Türki- ye'nin CEO'luk görevini, yerine atama yapılana ka- dar Vodafone Grubu Do- ğu Avrupa Bölgesi CEO'su Ian Gray yürü- tecek. Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada, Vi- tai'nüı, Vodafone Maca- ristan'm faaliyete geçtiği 1999 yılından itibaren Vodafone Macaristan CEO'luğu dahil çeşitli üst düzey görevlerde bu- lunduğu, 2006'da Tel- sim'in Vodafone tarafin- dan satin ahnmasıyla bir- liktc, Vodafone Türki- ye'nin ilk CEO'su olarak şirketin cntcgrasyon, mar- ka değişimi vc kayıtlı müşteri sayısının lOmil- yondan 16 milyona yük- selme sürecini yönettiği bildirildi. D.Bakırh gençler dedirtecek NECDET ÇALIŞKAN DİYARBAKIR - Turkcell iştiraki müşteri ilişkileri yönetim merke- zi Global Bilgi'nin Turk- cell Akademi desteğiyle düzenlediği "Müşteri İlişkileri Gelişim Prog- ramı"nı bitircn Dicle Üni- versitesi öğrencileri serti- fikalannı aldı. 100 öğ- rencinin katıldığı prog- ramda ilk 7'ye giren öğ- renciler Turkcell şirketle- rinde staj yapma imkânı- nı da elde etmiş oldu. Global Bilgi, Diyarba- kır'da açacağı çağn mer- kezi öncesi gençlere yap- tığı bu yatınm ile istihda- mı için gereken insan kay- nağını temin etmeyi ve üniversite öğrencilerinin profesyonel iş dünyasma hazırlanmasını amaçhyor. Toplam 100 öğrenciriin kaüldığı programlagenç- lerin profesyonel iş dün- yasmın gerektirdiği be- cerileri edinmesi hedef- lendi. Üniversitenin mü- hendislik mimarlık fakül- tesinde gerçekleştirilen sertifika törenine, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fikri Canoruç, Glo- bal Bilgi Genel Müdürü Bahadır Pekkan ve Turkcell îş Destek Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş katıldı. 9 MAYIS 2008 Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyot Fark Fon Adı lABDDolan: 1.0634 4.8262 1.0426 6.0115 102.99 1.0097 5.0837 3.7506 1Avro: Avustralya Dolan Danimarka Kronu Isviçre Frangı Isveç Kronu Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu SAıab.Riyaİ! 1.5461 ABD Dolan 1 lng.S.: 1.9517 ABD Dolan IKuveytD: 3.7442ABDDolan SERBEST PİVASA ABD Dolan Avnı Inoiliz Stfliini Isviçfe Frangı 24AyvAltn Cum. Allmı AUŞ 1İ1Û 1.9470 2.4450 12000 35.80 239.00 SATIŞ 1.26B0 1.9550 2.4950 1.2250 36.00 242.00 (EEELİIFIİZLEI IGüıikRepo 7 Gün'ük Repo 15.31 15.64 • ü Mnını miııo libTüiEIIiil Itmttn. Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat vm w S İS Ontnt A ı M 0.42)113 4.m 0.K1M4 -0J6K üllı'IM 0B1E 0İM14O7 x:\: • ;ıj.:.r •.-«:•.'. mfm M t l t E102SJM (iıiis: ı;:ı lf-l lOBOS 1021412 Î4019K SU70O7 MMO) ı.im 1,-1 ••"! KM;': U H i•C9i' l'2ij I.V: il! : : , - • • . ; , ; • I İ 2 Î r-..-. •tt,-_ ! 7ı- 014). : • : • • . ;••;,. i oS & »743225 0 0 » ' 0.018941 0.05« «898 «» »VUBIpDri atMMn SZ MaVMü V&tm S«r Vla. UrıGSr FnvHtUuiV.il armBn.Hti M. QrMB«ı.iİMBrL I V I e t o h D û'li:.;.' IDISII s rSEkn!«5i G«MBn UuıBsi: H stoi Hm VK3 (:-.: F.i'ıv, Fınnwı(SMa K F t aKı™F«ıta kBnk t m LUFoto FvKTâ Hn DL GaMUn UM 0O.İKİ i:. VıMnnk irUMiM l IJ861S3 IO9DI73 a m i t n Kıra 2cuBvı Kı-Ti :LB3>. KımıKım GtiiYıı Kim VnJbrt. Kim •1.06ü EonMnı u m •I.97K TIEK.T O •2il\ {M Fttkı If: ı: 0.O33GI uiaa : 01133! 1D0KK : Bisv :iı..'i'ı •,K:\>: :•••.;• OMS 10.22434! O.H« 530749» 003* 12H1753 0.03X 0.0JK17 0Sİ5 s iOD15113 0:03% rmw. l l d IntUdl %»>«». UH AnttjtH LM TSKB LU 'STSt 0.CIO4I7 L-Jııi,!-; • 0J67521 ÖJ23M3 7.6S9M4 O0EKI0 1113 0997)3 İ.I20K» iam 0.061171 UIS74I ırs«; ü i : •..,- •L»\ I 'ij-' LU-1 KıMUn Dig YOKMYlT UFVI ı.:;'-;. Sîtill- S İS 0329700 0.0211 uumfln 0« UEOie OM« fonbul.com B«ıMmllKMvıK.B Varlbnt LM OlMlM LM KMail LU SaıSî LM SÜİBtl LM «|Y« LU TMmrt LM UntonCHlttLM YKB LU iuçtSa LM Ha»*ıLlıl SSEBın LU FlKUBM LU I n a k ı LM KJıası 0335623 7ÜOD)7 C.OIS717 Ü.14HDI 3İ04S41 CİI37» ı.;tw tjuaı : ,M-.H İ4JI1370 I32J66H! İ3JWİ3JW I4SMI 0.M07D 0Sİ-. OÎ: . OAH ın; . (•i: ELM OJMK IIM {•';•. 0.0 ; : IHJ-. Ü.3J-. [,•!•. . İ1.İ.V. lıV; ÜJİ 05!; L..J.İ II.İ: . 113i: 11.1.. 0i "TMBT 0.0X407 İS.34MM 0.011262 !•!•:?. D.0İ34H C.IHS7İ ,. (M.-. Û0J66Î?Û.0J66Î? UIIODI 0J0O67 OOHOI GlMBnOnlB. İ/B «s»r.-,(l! !*£ «nnt PnmrnlS GMiVll. T* B»İ!B-ı«IKv.K.B T * GraJ.l'K. TıM Snn.Bn. Tir.v VIOKMYH.U.-V.1 V ı M M Bgju.mM.TIB Irsr.1t TM-B lcw la» YltmtFn-n ;«ıji ZMIBU TMBm İ M 1 M tVl- İS U h IılM.lnSoı» /tbvt TM C11ÎH7 unona „,,,.. 5J15M1 1BCJH3O17 0.04U63 4M07M 2284151 I217IK541 H£S:fcl l« £rtrtı« 1.11 f=*.fo-i LBT-T* AllYK İ İ M J «311 UnnVM.1i! TKTS lUVlVtoHu I * EaiCOJ-, TvtE »BVK İB-.ta toBı, VBMK 1BMK Blito. Dm 4!S 27.02717B 0.0131t4 O.70OMO OMM OÜIIM 0.020307 0:010)21 0X119165 UM152 0.1X852 IKIS8704 C.0275» 0.021270 IÜ6M38 17827)0 0.025761 Dlll<5)9 0.022311 .'• V İIİI.İ.V Fark S; •ı.:.v- : t.". £03»: S59 I.17H BSBS: iltiS ' • c m .ı»-.. : Bİ ;ı-;, ,iı;, 0ÜW sıtv. ,ı:\ I:" E :s.:. OK-i Ll;1 . : B 7 » S02H S.07K: İIC% itii. :w. an- « ioıi Î03İİ •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog