Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

17 MART 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ ekonomi࠽cumhuriyet.com.tr ZMO Başkanı Gökhan Günaydın, buğday ve ekmek zammının sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu vurguladı 13 ANKARA PAZARI YAKUP KEPENEK AKP yurttaşın ekmeğine göz dikti ᮣ Hükümetin gerekli önlemleri almaması nedeniyle Türkiye buğdayda 300 milyon dolarlık zarara uğrarken zararın faturası yurttaşa çıkarılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hükümetin gerekli önlemleri almaması, Türkiye’nin buğdayda 300 milyon dolar zarara uğramasına neden oldu. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Gökhan Günaydın, buğday ve ekmek zammının sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu söyledi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren ZMO Başkanı Günaydın, yanlış yönetilen TMO’nun üreticiden 42 44 kuruş aralığındaki fiyatlarla, ancak 630 bin ton buğday alabildiğine dikkat çekerek “Üretilen yetersiz buğday da aracının spekülatörün eline Aren Direnci Sadun Aren’in yaşamı ülkemizde sosyalist düşüncenin evriminin iyi bir özetidir. Bir farkla ki Aren bir direnci simgeler. Sosyalist düşünce, 19401960 döneminde çok ağır bir baskı altında tutuldu; yok sayıldı. Ancak 27 Mayıs 1960’ta askeriyenin ülke yönetimine el koymasından sonra hazırlanan 1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlük ortamı, sol düşünce ve örgütlenmelerin önünü açtı. Altını çizmekte yarar var; 27 Mayıs, sendikal haklar başta olmak üzere hak ve özgürlüklerin genişlemesini ve toplumun sol düşünce ile tanışmasını sağladı. Daha sonra gelen iki askeri el koyma ise tersini yaptı; 12 Eylül 1980, 12 Mart 1971’in başlattığı baskıcı yaklaşımı faşizme dönüştürdü, solu boğazladı. Kimi yazar ve siyasetçilerin “Bu askeri el koymaların birbirinden farkı yok” toptancılığı yapmaları, bilinçli bir çarpıtma değilse, bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Yazdığı kitaplarla ve öğretim üyeliğiyle kendini kanıtlamış bir ekonomist olan Aren, sonradan DİSK’i oluşturan sendikacıların girişimiyle kurulan TİPTürkiye İşçi Partisi’nde, Mehmet Ali Aybar (hukuk) ve Behice Boran (sosyoloji) ile birlikte görev aldı. İşçi sınıfı örgütleriyle bilim insanlarının bu çok olumlu siyasal birliği, 1960’lı yıllarda ülke siyasetine damgasını vurdu. TİP, yine o yılların demokratik ortamının bir ürünü olarak uygulanmakta olan seçim sisteminin bir sonucu olarak parlamentoya girebildi. Toplam oyların yüzde üç gibi bir bölümünü almasının karşılığı olarak, ulusal kalıntı ya da milli bakiye uygulamasıyla, Senato’da bir, Meclis’te 14 milletvekilliği kazandı. Ulusal kalıntıya dayalı seçim sisteminde şimdilerde bir türlü düşürülemeyen yüzde 10’luk “seçim barajı” gibi bir sorun yoktu. Partilerin aldığı oylar Meclis aritmetiğine olduğu gibi yansıyordu. TİP bir toplumsal uyanışın yansımasıydı. İlk kez geniş halk kesimleri, “sömürüsüz” bir toplum; eşitlik, özgürlük, barış ve dayanışma kavramlarıyla buluşuyordu. TİP’in çalışmalarıyla ülke siyaseti, emekçi kesimin etkisini daha fazla duyumsamaya başladı; gelirin hakça bölüşümü ve toprak reformu başta olmak üzere büyük sorunlar gündeme getirildi; siyaset yüzeysellikten kurtuldu, içerik kazandı. CHP’nin de “ortanın solu” çizgisini benimsemesinde bu gelişmelerin etkisi olduğu genellikle benimsenen bir görüştür. Ancak, “Bu anayasa ile ülke yönetilemez” diyerek hak ve özgürlükleri budamak isteyen, o günlerin sağcılarının partisi Süleyman Demirel yönetimindeki APAdalet Partisi’ydi. AP 1965’te tek başına iktidar oldu, yani parti sayısının fazlalığından doğan bir sorun bulunmuyordu. Buna karşın AP, bir sonraki seçimde ulusal kalıntı sistemini kaldırdı. Bu sınırlamayı TİP’in kendi iç çalkantıları tamamladı; parti, 1969 seçimlerinde bir varlık gösteremedi. 12 Mart askeri el koymasından sonra da kapatıldı. O kadar ki zamanın Anayasa Mahkemesi Başkanı, askeriyenin işbaşına getirdiği Başbakan Nihat Erim’i telefonla arıyor ve TİP’in kapatıldığının “müjdesini” veriyordu. Daha sonra TİP’in yeniden açılması girişimleri başarısız oldu. TİP’in programı, demokratik sosyalist, sosyal demokrat yaklaşımların, birincisi ağırlıklı olmak üzere, bir bileşimiydi. Parti içi sorunlar ya da ayrışmalar, Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya’nın demokratikleşmesini askeri yöntemle bastırması konusundaki görüş ayrılıkları ve Kürt sorununa yaklaşım farklılıklarından doğdu. Özetle, Türkiye siyaseti TİP’i yaşatamadı. Demokratik işleyiş sola kapatıldı. Bunun ilk sonucu toplumsal patlamaydı; gençlik, sol çözümü Meclis dışında arama yoluna gitti. Üçü idam olmak üzere, onlarca genç, acımasızca öldürüldü; binlercesi işkenceden geçirildi. Günümüzün siyasal açılımlarının yetersiz kalmasında, bu olayın, yani TİP’in yaşatılamamasının çok büyük bir etkisi olduğu yadsınamaz. Aren’in yaşamı da, mahpusluk, işkence, işsiz bırakılma başlıklarıyla, genel anlamda solun, özel olarak da TİP’in yazgısını yansıtır. Eytişimsel (diyalektik) yöntemin ve toplumsal evrimin bilincinde olan, küresel gelişmeleri yakından izleyen ve yorumlayan Aren, solun yazgısını yeniden yazmaya çalışanlara, umudunu hiç ama hiç yitirmeden, yaşamının sonuna kadar, yol gösterici oldu. yakupkepenek06@hotmail.com İSTANBUL’DA EKMEK ZAMLANIYOR İSTANBUL/ANKARA (AA) İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, İstanbul’da bir haftaya kadar ekmeğe yüzde 10 gibi bir zam geleceğini, kilogram fiyatının 2.5 YTL’den 2.75 YTL’ye çıkacageçmiş ve hızla pahalılanmaya başlamıştır. Böylece öncelikle üretici kaybederken, kaybetme sırası tüketiciye gelmeye başlamıştır” dedi. Günaydın şöyle devam etti: “Dünya Ticaret Örgütü’ne kote edilen oranlara göre yüzde 180 gümrük vergisi uygulanabilen buğdayda vergi 28 Kağını belirtti. Ekmeğin kilogram fiyatı İstanbul’da 2.5 Ankara’da 2 YTL’den satılıyor. Yurttaş, bir kilo ekmek almak için Şırnak’ta 70 YKr öderken, aynı ekmeğe Kocaeli’nde 2.5 YTL ödeniyor. sım 2007’de yüzde 8’e düşürülerek özel sektöre ithalat yetkisi tanınmıştır. 23 Şubat 2008’de ise Irak’ın kuzeyine yapılan harekât döneminde ekmeklik buğday ithalatında vergiyi sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 26 Şubat 2008’de TMO 100 bin tonluk bir buğday ithalat bağlantısı daha yapmıştır. Gecikmenin ülkeye toplam faturası ise en iyimser hesapla, (2 milyon ton çarpı 150 dolar/ton) 300 milyon dolar olmuştur.” Yükselen buğday fiyatlarına paralel olarak un fiyatlarının da arttığına, ekmek zamlarının peşi peşine gelmeye başladığına da değinen Günaydın, “Dünyada buğday talebi, arzın on milyon ton üzerinde ve 613 milyon ton olarak gerçekleşirken, buğday stokları son 30 yılın en düşük düzeyine indi. AKP döneminde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılmış, sulama yatırımları yerine, İl Özel İdareleri aracılığıyla kolay oya tahvil edilen yöntemler tercih edilmiştir” dedi. DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGİN YILDIZOĞLU LONDRA Dünya ekonomisinde, özellikle mali piyasalarda “ilginç” bir haftayı geride bıraktık. Sıradan bir mali düzeltme yaşandığını savunarak neoliberal küreselleşmeye imanı canlı tutmaya çalışanların geçen haftadan sonra artık söyleyecek bir şeyleri kalmadı. İngiltere’nin önde gelen yatırım bankalarından Lombard’ın pazarlama stratejisti Michael Taylord, The Independent’in aktardığına göre (16/03), yakın zamana kadar iyimserliğini korumaya çalışıyordu ama cuma günü, “Hepimiz 1970 tarzı bir krizden söz ediyorduk. Ancak gün geçtikçe durum daha çok 1930’lara benziyor...nerede biteceğini kimse bilmiyor. Bu kendi kendini besleyen bir felaket” diyormuş. Goldman Sachs’ın bir borsa işlemcisinin sözleri de bu haftanın neden ilginç olacağını gösteriyor: “Herkes tam anlamıyla şok geçiriyor, olanları şaşkınlıkla seyrediyor. Kimse, bırakın işlem yapmayı konuşmak bile istemiyor; öyle durup bekliyoruz. Yarın borsalar açılınca neyle karşılaşacağını bilemediğinden herkesin sinirleri çok gergin.” Gerçekten de, geçen haftaya kadar kriz, eski IMF başekonomisti Rogoff’un, cuma akşamı Bloomberge TV’de dile getirdiği gibi, “Bir tren kazası filmindeki yavaşlatılmış görüntüler gibi gelişiyordu”. Derken, görüntülerin hızı değişmeye başladı... erginy@tr.net http://erginyildizoglu.blogspot.com Dış ticaret de bulaşıcılığa açık bir kanal. ABD ekonomisi, IMF verilerine göre, dünya ekonomisinde toplam tüketimin %25’ini, toplam ithalatın %19.7’sini gerçekleştiriyor. Asya ülkeleri ihracatlarının %7’sini ABD’ye yapıyorlar. Bu oran Çin için %21’e, AB’nin üye ülkeler dışındaki ihracatı içinde de %23’e yükseliyor. ABD mali piyasaları, dünya mali piyasalarındaki toplam sermayeleşmenin % 44’üne sahip. Bunlara karşılık, ABD GSMH’si içinde tüketim harcamalarının payı %71’in üzerinde ve Morgan Stanley Asya Genel Müdürü Stephen Roach’a göre inşaat sektörü eklendiğinde bu oran %78’i geçiyor. Bu tüketici talebinin gücü dünyanın geri kalanı açısından, “şimdilik”, çok önemli olduğu görülüyor. Ancak, perakende satışların şubat ayında beklenmedik ölçüde düşmesi, bu tüketici talebinin belinin kırılmaya başladığını gösteriyor. Ev fiyatlarındaki düşüşler, artan tahliyeler, kredi faizlerindeki artışlar, borsanın zenginlik etkisinin sönmesi, işsizliğin ve işsizlik korkusunun, enerji ve genelde ithalat mallarının fiyatlarının artmaya başlaması tüketiciyi çok zorluyor. Bir Wall Street anketine göre, önde gelen ekonomistlerin %70’i ABD ekonomisinin artık resesyonda olduğuna inanıyor. Böylece bu tartışma bitiyor, şimdi resesyonun olası şiddeti, uzunluğu, tartışması öne çıkıyordu. Morgan Stanley Asya Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Roach’a göre, bu öyle “sıradan bir devrevi resesyon değil”.. “iki köpüğün birden (ev piyasası ve krediE.Y.) patlamasının ertesinde ortaya çıktı” (NYT, 05/03). Roach’un “ekonominin tüketim yapısının da, ihracata ve uzun süredir gerekli altyapı yatırımlarına yönlendirilmesine” ilişkin sözleriyse 1929 buhranını çağrıştırıyordu. Öyleyse, dünya ekonomisinin, verili siyasi dengelerin geleceği de kuşkulu. (Çarşamba günü devam edeceğim.) Çok ‘İlginç’ Bir Haftadan Öbürüne… York Times’ta yazan Prof. Krugman’a göre, “Fed’in giderek tarihin en büyük mali krizi gibi duran gelişmeler karşısında yapacağı çok fazla şey yoktu”. Londra’daki Independent Staregy’nin genel müdürü David Roach’a göre, “Dünya ekonomisi, uzun süreli, yarıresesyon, yapışkan enflasyon dönemine giriyordu, ama büyük bir hata yapılmazsa, 1930 tarzı depresyona dönüşmez”. Geçenlerde Türkiye’ye de gelen Prof. Rubini ise Bear Stern’in çöküşünün, “mali erimeye doğru 12 adım” tezini desteklediğini, “Bir veya birkaç büyük mali kuruluş çökmeye başlar” diye tanımladığı “9. Adım”a tam olarak uyduğunu yazıyordu (14/03). Financial Times’tan Martin Wolf da zaten, Rubini’ye itiraz ederken artık eskisi kadar iyimser değil (11/03). New York Post, “ABD ekonomisi çökecek korkusunun” yayıldığını aktarıyor, NBER (Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu) Başkanı, Harvard’dan Prof. Martin Feldstein, “ABD ekonomisi şimdi resesyondadır ve bu II. Dünya Savaşı’ndan bu yana gördüğümüz en büyük resesyon olabilir” (New York Post, 14/03) diyordu. Bloomberg TV’de konuşan Rogoff’a göre, “bu uzun süredir gelmesi beklenen mali krizdi” (Rogoff’un, hakikati açıklayacak şaman anlamında “Big Kahuna” kavramını kullanması da ayrıca ilginçti). “Bütün etkenler birden harekete geçmişti”. kendini göstermeye başlamıştı. Bunların en çarpıcı örnekleri arasında, Bear Stern, Carlyle Capital gibi iki devasa mali kuruluşun çökmesi, Fed’in tarihinde ilk kez banka sistemi dışındaki bir mali kuruluşu kurtarması, bir anlamda Wall Street’in Fed sayesinde uçurumun Yıl başından bu yana 7 trilyon dolardan fazla değerin silindiği dünya borsalarıysa, geçen hafta adeta “yoyo” gibiydi. Önceki hafta Fed, “eşik altı” batık konut kredilerine dayalı menkul kıymetleri Hazine bonosu yoluyla devralarak bankaları kurtarmaya hazırlandığını göstermişti. Fed’in geçen haftaki bu kurtarma işleminin banka sistemi dışına çıkarak büyük mali kuruluşları da kapsayacağının anlaşılması, şimdilik devralınacak yükün 400 milyar dolara ulaşması, Wall Street’i salı günü 417 (%3.5) puan sıçrattı. Ama resesyon korkusu, yeniden düşüşlere yol açtı. Sonra, kredi krizinde güvenilirliğini yitirmiş reyting kuruluşlarından Standard and Poor’un krizin “zor aşaması geride kalıyor” açıklaması, borsayı yine yükseltti. Ama Bear Stern’in kurtarılması, yaklaşık oranda batık krediye sahip Lehman Brothers’ın sırada olduğuna ilişkin söylentiler, bu kez “Eyvah domino etkisi başladı” korkusuyla perşembeden itibaren tüm dünya borsalarını yine geriye çekti. Cuma günü Wall Street 195 puan geriledi. Şimdi piyasalar, bu hafta birçok fonun kayıplarını açıklamasını korkuyla bekliyorlar. Ve korku salt ABD mali piyasalarıyla sınırlı değil. Princeton Üniversitesi’nden ekonomist Hyun Song Shin’in anımsattığı gibi, birçok ABD fonu, eşik altı konut kredilerine dayalı kâğıtlarla spekülasyon yaparken son tahlilde, Japonya’dan borç aldıkları parayla (carry trade E.Y) çalışıyorlardı (Wall Street Journal, 15/03). Bu nedenle, dünya mali piyasalarında, ABD’den kaynaklanan bulaşıcılık çok yüksekti. Bütün gözlerin ABD ekonomisinin üzerinde olmasının bir nedeni daha var: ‘Tarihin en büyük mali krizi’ Bence de, bu “henüz” abartılı bir saptama ama son haftalarda, uluslararası medyada giderek daha sık yer alıyor. Bir Washington Post yorumuna göre, “Büyük buhrandan bu yana tarihin en ciddi krizine dönüşmeye başlayan durumun karşısında Fed sınırsız bilançosunu, tarihte hiçbir dönemde görülmemiş bir çapta para basmakta kullanıyor” (12/03). New Bütün etkenler birden… Gerçekten, geçen hafta, bir kriz teorisi açısından neredeyse bütün etkenler kenarından dönmesi, Maliye Bakanı, Cumhuriyetçi ve Goldman Sachs’ın eski CEO’su Paulson’un konuşması üzerine, CBSMarket Watch’in başyazısındaki, “Paulson, deregülasyonun bizi başarısızlığa sürüklediğini kabul etti” (13/03) saptaması, dolar 100 yen’in altına düşerken altının 1000 doların, petrolün 110 doların üstüne çıkması sayılabilir. T.C. MERSİN 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/2428 SAYI: B.03.1.İCD.1.33.00.082007/2428 A SATILMASINA KARAR VERİLEN G.MENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI: a İİK 127. MADDEYE GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkânsızlığı halinde, işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Alacağa mahsuben, ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan, ipotek alacaklısına ödeneceğinden, alakadarların satışı takip ederek, İİK’nin 142. maddeye göre itirazları olanların, bu hakkını 7 gün içerisinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar etmeleri, (İİK’nin 83100142151, MK’nin 789777 md. göre tebliğ olunur.) 1 TAPU KAYDI: 1 Mersin ili/Nüzhetiye Mah.de kain, Silifke Caddesi, 2 cilt, 137 sahife, 18 ada, 4 parselde, 4.kat, 91 No’lu bağımsız bölüm, 8/1100 arsa paylı, büro niteliğindeki taşınmaz, Taşınmaz, Mersin il merkezinde bulunmaktadır, Akdeniz Belediyesi, Çankaya Mah. dahilinde, Silifke Caddesi’ne ve doğu kısmında 4716 sokağa cepheli, Armağan işhanıdır, güney kısmında Mersin Çarşısı ve batı kısmında Bahri Ok işhanı bulunmaktadır, Balık pazarının 50 m. batı kısmında ve Mersin Büyükşehir hizmet binasının 80 m. kuzey kısmında bulunmaktadır, Mersin’in ticari yönden en yoğun bölgesindedir, İstiklal Caddesi’nin 100 m. güney kısmında bulunmaktadır, çevresi tamamen işyeri olarak çevrilidir, Silifke Caddesi’nden ve doğu kısmında bulunan 4716 sokaktan girilmektedir, binanın tüm merdivenleri mermer kaplıdır, belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, büro 4. katta bulunmaktadır, işhanının kuzey cephesinde bulunmakta olup, Silifke Caddesi’ne bakmaktadır, büro alarak 106.00 m2 kullanım alanlıdır, zemini mermer kaplı, duvarları alçı sıvalı ve boyalıdır, kapı doğramaları ahşap olup, pencere doğramaları alüminyumdur, içerisinde WC ve lavabo bulunmaktadır, borçlunun borcundan dolayı tam hisse olarak satılacaktır. TAKDİR EDİLEN KIYMETİ: 40.000.00 YTL. İMAR DURUMU: Mersin ili, Akdeniz Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde, ticari alan olarak taralı ve B5 katlıdır. B SATIŞ ŞARTLARI: BİRİNCİ SATIŞ: 12.05.2008 Pazartesi günü, saat: 14.0014.10 arasında, • Mersin İstiklal Cad.No: 67’de, Özel İdare İşhanı, K. 6, 8. İcra Müdürlüğü odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ına ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. • Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22.05.2008 Perşembe günü, aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahüdü saklı kalmak üzere, arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. • Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunun verilmesi lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi ve 1/2 tapu harcı ihale bedelinden ödenir, Damga, KDV, 1/2 tapu alım harcı masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. • İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. • İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve doğan zararlardan ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. • Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. • Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/2428 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29.02.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 13108) T.C. BATMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2007/687 Tal. SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULLERİN, CİNSİ, KIYMETİ, EVSAFI: Taşınmaz Tapu kaydı: Batman ili, Merkez ilçesi, Tilmerç köyü, Bahane mevkiinde kain, tapunun 21L İC pafta, 310 ada, 3 parselde kayıtlı, Abdullah SEVGİLİ’ye ait, 1300 m2 arsanın 1/2 hissesi, açık arttırma ile satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Önemli özellikleri: Gayrimenkul Batman’ın en çok gelişmekte olan bir mevkiinde bulunmaktadır. Konumu itibariyle havadar bir bölgede bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Tapoğrafık durumu bakımından düz arsadır. Çevresinde PTT Radyolink İstasyonu, Bölge Hastanesi, Çocuk Esirgeme Kurumu bulunmaktadır. Sanayi Sitesi, İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Toplu Konut Evleri, işyerleri, eğitim kurumları, polis lojmanları, marangozlar, kaynakçılar sitesine yakın bir konumdadır. Ulaşım sorunu yoktur. BatmanSilvan karayoluna 1000 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Çevresinde sosyal amaçlı kuruluşların olması, gelişmeye ve yapılaşmaya müsait olduğunu göstermektedir. Satışa konu olan arsanın toplam yüzölçümü = 650.00 m2’dir. Taşınmazın İmar Durumu: Batman Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğü’nün, 09.10.2007 tarih ve 17575420 sayılı yazılarına göre, Batman ili, Merkez Tilmerç köyünde kain, 310 ada, 3 nolu parsel konut amaçlı olup, taşınmaz ayrık 5 kata müsaadeli olduğu bildirilmiştir. Muhammen Bedeli: 32.500,00 YTL bedelle satışa çıkarılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Taşınmazın 1.satışı 13/5/2008 günü, saat 11,00 11,10’a kadar, Batman İcra Müdürlüğü adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmalarında taşınmaz tahmin edilen kıymetlerinin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, taşınmazın 2. satışı 23/5/2008 günü saat 11.0011.10’a kadar, Batman İcra Müdürlüğü adresinde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Belirtilen 2. arttırma gününün resmi tatile rastlaması halinde ikinci arttırma, tatilin bitimini izleyen ilk iş günü aynı yerde ve aynı saatler arasında yapılacak olup, taşınmaz ikinci arttırmada rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40’ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının, artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK’nun 124/4 maddesi gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. 3Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Artırma bedeli haricinde ayrıca K.D.V., resmi ihale pulu, tapu alım harcı ve masrafları, gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile dellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 4İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin, bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını, dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5Satış bedeli, hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse, İİK.’nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan, diğer zararlardan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark ve temerrüt faizi varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6Şartnameler, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için, Batman İcra Müdürlüğü’nde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/687 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ve tapu kaydında adresleri bulunmayan ilgililere İ.İ.K.’nun 127. maddesi uyarınca, gazetede yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği tebliğ ilan olunur. 28.02.2008 (Basın: 13308) Zamlar yoksulu vurdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sendikaların yaptığı araştırmalar, açlık ve yoksulluk sınırının arttığını, önemli gıda maddelerinin fiyatlarında yüzde 62’ye varan zamlar olduğunu ortaya koydu. MemurSen’in yaptığı araştırmaya göre, ocak ayında 4 kişilik bir ailenin tüketmesi zorunlu gıdalar için harcaması gereken ve açlık sınırı olarak belirlenen tutar 775 YTL 53 YKr. Gıda, giyim, sağlık, barınma ve eğitim başta olmak üzere, “vazgeçilmesi mümkün olmayan’’ harcamalar esas alınarak belirlenen 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 2 bin YTL 67 YKr olarak hesaplandı. DİSK’e bağlı Birleşik Metalİş Sendikası’nın T.C. ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2006/5778 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri; Adana ili, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 6405 Ada, 1 Parsel 18/800 arsa paylı, 8. Kat 15 No’lu mesken halihazırda, Aksusar Apartmanı 8. katında, Güney, Kuzey, Doğu cepheli mesken dairesidir. Mesken daire üç oda, bir salon, mutfak, banyo, tuvalet ve üç balkon olarak düzenlenmiştir. Daire zeminleri seramik kaplama, duvarlar alçı saten, tavanlar kartonpiyerli, dolaplar ahşap laminat kaplama, pencereler plastik doğramadır. Bugünkü alım satım fiyatlarına göre, arsa payı ile birlikte 110.000 YTL’den satışa sunulmuştur. 1 Satış 25.04.2008 Cuma günü, 10.3010.40 saatleri arasında Adana Adliyesi Kat 4 No: 407 salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ına ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahüdü baki kalmak kaydı ile 05.05.2008 Pazartesi günü, aynı saatler arasında aynı yerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada rüçhanlı alacaklının alacağını ve satış masraflarını geçmesi ve tahmin edilen kıymetin %40’ından az olmamak kaydıyla en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli, hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İİK’nin 133. maddesi gereğince ihale kararı kaldırılır. İki ihale arasındaki farktan, diğer zararlardan ve temerrüt faizinden tüm alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Adana 5. İcra Müd.’nün 2006/5778 Es. sayılı dosyası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7 İşbu satış ilanı, tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ hükmündedir. 10 Mart 2008 Basın: 13909 ca yapılan araştırmaya göre ise geçen yılın şubat ayından bu yana enflasyon en yoksul yüzde 20’lik kesim için yüzde 11.36, en zengin yüzde 20’lik kesim için yüzde 9.16 oranında gerçekleşti. En fazla fiyat artışının gıda ürünlerinde gerçekleştiği belirtilirken, temel gıda ürünleri için enflasyonun yüzde 15 ile 40 oranlarında gerçekleştiği, buna göre mutfaktaki enflasyonun yüzde 20’yi aştığı belirtildi. CUMHURİYET 13 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog