Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 MART 2008 CUMARTESİ 8 HABERLER İstanbul’da on binlerce kişi “Parasız sağlık, AKP’siz Türkiye”, “Sokağa, eyleme, genel greve” sloganları attı. (Fotoğraflar: VEDAT ARIK, SERKAN YILDIZ, ALİ AÇAR, NİHAN İNAL, MEHLİKA AKGÜN) Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nı protesto eden çalışanlar AKP hükümetini istifaya çağırdı Emekçiler ayağa kalktı İstanbul Haber Servisi Emek Platformu’na üye 17 konfederasyon üyesi işçi ve kamu çalışanı, dün İstanbul’da düzenlenen kitlesel gösteriler ve yürüyüşlerle hayatı durdurdu. Okullarda ders yapılamadı; ulaşım kara, hava ve denizde önemli ölçüde aksadı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısı kentin birçok noktasında kitlesel gösterilerle protesto edildi. on binlerce kişinin katıldığı gösterilerde hükümet istifaya çağrıldı. “Mezarda emekli, hastanede müşteri olmayacağız”, “Kapitalizme karşı mücadeleye”, “Vekillere Mercedes, emekçilere sesini kes” pankart ve dövizleri taşıyarak, “Hükümet istifa”, “Genel grev genel direniş”, “Parasız sağlık, AKP’siz türkiye”, “Sokağa eyleme genel greve” sloganları attılar. Emek Platformu üyeleri, dün saat 10.00’da Sirkeci’deki Büyük Postane önünde açıklama yaparak yasayı protesto etti. Cerrahpaşa bölgesinden katılan Emek Platformu üyelerine, hastanede yatan bazı hastalar camlardan eyleme destek verdi. Basın açıklamasının ardından Aksaray’da toplanan Emek Platformu üyeleri, Saraçhane’ye yürüdüler. Saraçhane’de toplanan on binlerce kişi, hükümeti istifaya davet ederek yasa tasarısını geri çekmeye çağırdı. ZEL BİR GÜN’ ‘Ö Grup adına konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydın, Türkiye’nin bugün özel bir gün yaşadığını belirterek, yasa tasarısı çekilene kadar eylemlerin devam edeceğini kaydetti. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Ali Çerkezoğlu da, Türkiye’nin her yanında yapılan iş bırakma eyleminin bir çeşit referandum olduğunu vurguladı. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda saat 10.0012.00 arasında açıklama yapan platform üyeleri, sosyal güvenliğe kaynak aktarmayı “kara delik” ve “sürdürülemez” olarak ifade eden hükümete, kapılara bırakılan makarna, yağ ve kömüre yıllık ne kadar kaynak aktardığını sordu. Grup, açıklamanın ardından ellerindeki balonları patlatarak ve düdük çalarak tasarıyı protesto etti. Yurt genelindeki eylemi gerçekleştiren Emek Platformu üyeleri: DİSK, KESK, Türkİş, Hakİş, Türkiye KamuSen, MemurSen, BASK, TTB, TMMOB, TBB, Türk Dişhekimleri Birliği, TEB, Türk Veteriner Hekimler Birliği, TÜRMOB, Türkiye İşçi Emekçileri Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm BağKur Emeklileri Derneği. HÜKÜMET EMEKÇİYE YÜKLENİYOR GAZİANTEP ÇORUM TASARI YENİDEN ELE ALINACAK Çalışandan alıp özel sektöre dağıtıyor MURAT KIŞLALI Hükümette yumuşama sinyali EMİNE KAPLAN ANKARA Sosyal güvenlik düzenlemelerini, 2007 yılı itibarıyla 25 milyar YTL düzeyindeki açıkları kapatmak için yaptığını iddia eden hükümet, sadece kayıt dışı çalışanların istihdam primlerini toplamadığı için devleti 30.1 milyar YTL ’lik kaynaktan mahrum ediyor. Hükümet kayıt dışını kayıt içine almak bir yana, kurumlar vergisi oranını yüzde 30’dan 20’ye indirerek özel sektöre yılda 6.4 milyar YTL aktarırken, yaptığı aflarla da kaçakçıları kurtarıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan yeni sosyal güvenlik düzenlemeleri ile ilgili her açıklamasında, “sosyal güvenlik reformunu, açıkların sürdürülemez olduğu gerekçesiyle” kabul edilir kılmaya çalışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) rakamlarına göre Türkiye’nin 2007 yılı sosyal güvenlik açığı; 12.8 milyar YTL ’si SSK’den, 7.2 milyar YTL ’si BağKur’dan ve 5.1 milyar YTL ’si Emekli Sandığı’ndan olmak üzere toplam 25 milyar 40 milyon YTL ’yi buluyor. Sosyal güvenlik sistemindeki açıkların önemli bir bölümü, hükümetin sağlıkta dönüşüm programı nedeniyle 2004 sonrası sağlık harcamalarının artışından kaynaklanıyor. Hükümet ise yakındığı açıkları kapatmak için hâlâ kayıt dışı istihdamın üzerine gitmiyor. Hükümetin göz ardı ettiği olası kaynaklar şöyle: Kayıt dışı istihdam: Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2007 yılı sonuçlarına göre Türkiye’de 21 milyon 189 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların yüzde 46.9’u, yani 9 milyon 938 bini bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı değil, bir başka deyişle kayıt dışı olarak çalışıyor. Kayıt dışı çalışan her kişinin asgari ücret aldığı varsayıldığında, devlet bekâr işçi başına 81.22 YTL gelir vergisi ve 130.81 YTL ’si işveren, 91.26 YTL ’si işçiden olmak üzere toplam 222.07 YTL sigorta primi gelirinden mahrum kalıyor. Buna göre devletin işçi başına aylık gelir kaybı 303.29 YTL olarak gerçekleşirken toplam gelir kaybı da yılda 30.1 milyar YTL ’ye ulaşıyor. Kurumlar vergisi indirimi: Bütçede 2007 yılı kurumlar vergisi geliri, yüzde 20’lik oran üzerinden 13 milyar 750 milyon YTL oldu. Hükümet kurumlar vergisi oranını yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirmese, yaklaşık 6 milyar 375 milyon YTL daha fazla gelir toplayacaktı. Vergide kayıt dışı: Türkiye’nin 2007 yılı toplam vergi geliri 152.8 milyar YTL. Vergi gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 18.1. Bu oran 2005 itibarıyla AB’nin genişletilmiş 19 ülkesinde yüzde 27 seviyesinde. AB oranları yakalansa devletin bir yılda fazladan elde edeceği vergi miktarı 75 milyar YTL ’yi geçecek. Bu Türkiye’nin yıllık faiz ödemelerinin bir buçuk katından daha yüksek bir rakam. Yurt genelinde, çalışanlar sosyal güvenlik reformundan vazgeçilmesini istediler Alanlarda AKP’ye tepki Yurt Haberleri Servisi Emek Platformu Bileşenleri, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için dün yurt genelinde saat 10.00 ile 12.00 arasında iş bıraktı. Ordu’da Türkİş’e bağlı sendikaların üyeleri Ordu Belediyesi önünde, KESK üyesi kamu emekçileri de Sağlık Müdürlüğü önünde toplandılar. AKP iktidarını “AKP sağlığa zararlıdır” ve “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla protesto eden emekçiler, hükümetin sosyal güvenlik reformundan vazgeçmemesi durumunda genel greve gideceklerini söylediler. Trabzon’da Meydan Parkı’nda toplanan emekçiler adına konuşan Türkİş temsilcisi Ahmet Kılıç, hükümet tasarıyı geri çekene kadar eylemlere devam edeceklerinin altını çizdi. Çorum’da birçok kamu kurum ve kuruluşunda çalışanların tamamı iş bırakma eylemi yaptı. Antalya’da Defterdarlık binası önünde bir araya gelen emekçiler, devlet hastanelanan yaklaşık 4 bin kişi sık sık “ABD’li Tayyip bu yaptığın çok ayıp” , “İşbirlikçi memur istemiyoruz” sloganları attı. Eyleme CHP ve bazı siyasi partiler de destek verdi. Kocaeli’de lastik fabrikaları, TÜPRAŞ, Gübretaş’ta işçiler üretimi keserek yasa tasarısını protesto etti. Brissa, Goodyear ve Türk Pirelli lastik fabrikaları işçileri üretimi durdurarak fabrika önünde toplandılar. Mersin’de dün son yıllardaki en kitlesel emekçi eylemi gerçekleşti. Kamu sektöründe belediye, eğitim, sağlık, yol, büro hizmetleri işkollarında görev yapan çok sayıda çalışan, belirtilen saatler arasında iş bıraktı. Çalışanlardan bir kısmı işyerleri önünde eylem yaparken bir kısmı da AKP İl Başkanlığı önünde sona eren protesto yürüyüşüne katıldı. Emek Platformu adına konuşan Petrolİş Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, Sosyal Güvenlik Yasası’nın geri çekilmemesi durumunda daha sert, daha kitlesel eylemler yapacakları uyarısında bulundu. İSKENDERUN sine yürüyerek sağlık çalışanlarıyla birleşti. Emekçilere Akdeniz Üniversitesi Tıp Kolu Öğrencileri de yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi. Bursa’da konuşan Türkİş 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, AKP’li belediyenin denetimindeki Bursaray ve Otobüs İşletmesi dışındaki işyerlerinde eyleme katılımın çok yüksek olduğunu açıkladı. Gaziantep’te adliye binası önünde top Adana’dan genel grev uyarısı ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Emek Platformu’nun çağrısıyla iki saatlik iş bırakma eylemi yapan emekçiler AKP hükümetini son kez uyardı. Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini isteyen emekçiler “genel grev” uyarısı yaptı. Adana’da ilk eylem Adana Garı’nda KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından yapıldı. Eylem nedeniyle trenler çalışmadı. Slogan atarak AKP’yi protesto eden demiryolu çalışanları halaylar çekti. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde ise sağlık çalışanları eylem yaptı. SSK İl Müdürlüğü önünde toplanan Büro Emekçileri Sendikası üyeleri AKP’yi davul zurna çalarak, halay çekip sloganlar atarak protesto etti. İnönü Parkı’nda toplanan yüzlerce eğitim emekçisi adına konuşan EğitimSen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı’na izin vermeyeceklerini duyurdu. Adana’dra en büyük eylem Cemalpaşa Kavşağı’nda gerçekleştirildi. Emek Platformu bileşenleri “AKP istifa” ve “Genel grev, genel direniş” sloganları attı. Adana’daki eylemlerde AKP protesto edildi. ( OZAN YAYMAN) ANKARA Sosyal taraflar, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin hak kaybına neden olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı, AKP’de de sıkıntı yarattı. Parti içinde çok sayıda milletvekili tasarıyı eleştirirken, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), eleştirilerin yeniden değerlendirilmesi kararı aldı. Bu çerçevede prim gün sayısının 9 bin güne çıkarılmasına ilişkin hükümde de geri adım atılabileceği belirtiliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’yla çalışanların hak kaybı yok. Bunu söyleyen yalan söylüyor” diyerek sendikaları ve muhalefet partilerini suçlamasının ardından, bazı milletvekilleri, “Tasarının içeriğini net olarak bilmiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gidip bilgi alacağım. Ama göründüğü kadarıyla Avrupa ülkelerinden sosyal güvenlikle ilgili bir ayağı Türkiye’ye getirirken diğer ayakları görmezden geliyoruz” görüşünü dile getirdi. Bazı milletvekilleri ise tasarının çalışanlar arasındaki eşitsizliği gidermeyeceğini vurgulayarak, “Bu tasarı bu haliyle hiçbir şekilde adaletsizlikleri gidermiyor. Bu haliyle de içimize sinmiyor” diye konuşuyor. Parti içinde tasarının yürürlüğünün ertelenip ertelenmemesi tartışılırken, bazı parti yöneticileri, CHP ve MHP’nin yerel seçim öncesinde tasarıyı siyasi propaganda malzemesi olarak kullanabileceğine dikkat çekti. Hükümet, daha önce Anayasa Mahkemesi’nin bazı maddelerini iptali üzerine 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Yasası’nın yürürlüğünü 3 kez ertelemişti. Hükümet, son olarak yasanın yürürlüğünü 1 Haziran 2008 tarihine ertelemişti. AKP’nin dün toplanan MKYK toplantısında da Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı görüşüldü. Sosyal tarafların itirazları ve eylem kararlarının değerlendirildiği toplantıda tasarının eleştiriler dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi benimsendi. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal taraflarla görüşerek yeniden bir değerlendirme yapacak, ardından Bakanlar Kurulu’na sunulduktan sonra tasarı ile ilgili görüşme takvimi netleştirilecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın MKYK toplantısından sonra bir araya geldiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’ten 9 bin günlük prim sayısının yeniden değerlendirmesini istediği belirtildi. CUMHURİYET 08 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog