Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

15 MART 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 15 YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM YA H YA A R I K A N malicozum@ismmmo.org.tr ‘Reform’dan sonra SSK’liler nasıl emeklilik hakkı kazanacak? A İlk defa 08.09.1999’dan önce sigortalı olan erkeklerin emekliliği SSK sigortalılarının emekliliklerinde 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup olmadığı önem taşıyor. SSK’liler 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olması halinde emeklilikte kademeli geçişten yararlanabilecek, ancak 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar emeklilikte kademeli geçişten yararlanamayacak. Türkiye SSK sigortalılarının emekli olabilmesi için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısının tamamlanması gerekiyor. Halen hem memurlar, hem BağKur’lular hem de SSK’liler için kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaş sınırı 1999’dan beri uygulanıyor. Sağdaki tabloda gün SSK’li erkek sigortalıların işe giriş tarihlerine göre emeklilik koşulları açıklandı. Bir fabrikada işçi olarak ilk defa 01.08.1982 tarihinde çalışmaya başlayan ve 01.01.1962 doğumlu olan Ahmet Bey ne zaman emekli olacak? Ahmet Bey, ilk defa 01.08.1982 tarihinde çalışmaya başladığı için, 4759 sayılı kanuna göre kademeli emeklilik kapsamında değerlendirilecek ve 47 yaşını, 5150 gün sayısını tamamladıktan sonra 01.01.2009 tarihinde emekli olabilecek. B İlk defa 08.09.1999 Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği : İlk defa 08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK sigortalılarına aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacak; a) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün, b) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, Emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanacaklar. Yani, reformun yürürlük tarihinden önce işe girmiş olanlar için halen geçerli olan emeklilik yaşları ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ayrıca, kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaşına gelmesine rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar da 5400 günle yaşlılıktan dolayı kısmi emekli olabiliyor. C İlk Defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği İlk defa reformun yürürlük tarihinden sonra sigortalı olacak erkekler için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 60, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2044 yılında 65’e ulaşacaktır. Yıllar itibarıyla erkek sigortalılar için emeklilik yaşları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi artacak: Reformdan sonra işe girenlerde 2036 yılına kadar yaş koşulu değişmemekle birlikte 7000 gün olan prim gün sayısı; 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün ola B S aşta işçi sendikaları olmak üzere, toplumun birçok kesiminde tepki gören sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 sayılı kanunda en çok karşı çıkılan düzenlemelerin başında emeklilik yaşının 65’e ve prim gün sayısının 9000 güne çıkartılması geliyor. SK sigortalılarının emekliliklerinde 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup olmadığı önem taşıyor. SSK’liler 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olmaları halinde emeklilikte kademeli geçişten yararlanabilecek, ancak 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar emeklilikte kademeli geçişten yararlanamayacak. Başta işçi sendikaları olmak üzere, toplumun birçok kesimi sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 sayılı kanuna karşı çıkıyor. Sosyal güvenlik reformunda en çok tepki çeken düzenlemelerin başında emeklilik yaşının 65’e ve prim gün sayısının 9000 güne çıkartılması geliyor. Sosyal güvenlik sistemine dahil olan sigortalıların çalışamayacak durumda olmaları halinde ise kendilerine yaşlılık aylığı veya maluliyet aylığı bağlanıyor. Birçok kişi 65 yaşına ulaştığında iş bulamayacak olmalarından dolayı bu yasadan fazlaca etkilenecekleri görüşünde. Emeklilikte kademeli geçişi düzenleyen 4447 sayılı kanunun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesinden sonra 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı kanunla yeni bir düzenleme yapıldı. Daha önce 4447 sayılı kanunla 08.09.1999 tarihi emeklilikte milat olarak belirlenmişti. Ancak, 4759 sayılı kanunla, milat 23.05.2002 olarak belirlenmişti. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sosyal güvenlik sistemimizde yeni bir milat olacak. SSK’Lİ ERKEKLERİN EMEKLİLİĞİ G E L E C E K H A F TA : SSK’LİLERİN MALULEN EMEKLİLİĞİ, SSK VE BAĞKUR’LULARDA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI, REFORMDAN SONRA BAĞKUR’LULARIN EMEKLİLİĞİ rak, 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 günü geçmemek üzere 100’er gün arttırılarak uygulanacak. SSK’Lİ KADINLARIN EMEKLİLİĞİ (A 08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadınların Emekliliği X AŞ’de muhasebe müdürlüğü yapan Ayşe Hanım, ilk defa 01.03.1994 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Ayşe Hanım 01.02.1967 doğumlu olup bugüne kadar toplam 4500 gün prim ödemiştir. Ayşe Hanım ne zaman emekli olacak? Ayşe Hanım, ilk defa 01.03.1994 tarihinde çalışmaya başladığı için, 4759 sayılı kanuna göre kademeli emeklilik kapsamında değerlendirilecek ve 50 yaşını, 5675 gün sayısını tamamladıktan sonra 01.02.2017 tarihinde emekli olabilecek. B08.09.1999 Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı Olan Kadınların Emekliliği İlk defa 08.09.199908.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında işe giren kadın sigortalılara Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacak. a) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün, b) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaşlılık (emekli) aylığına hak kazanacaklar. Yani, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar kademeli emeklilikten yararlana SSK’LİLERİN YAŞLILIKTAN EMEKLİLİĞİ Reformdan Önce Sosyal Sigortalar Kanunu açısından yaşlılık aylığına hak kazanmak için kadınların 20, erkek sigortalıların ise 25 yıl sigortalı olmaları şartı bulunmakla birlikte, ileri yaşta bulunan sigortalılara bu yönden bir kolaylık sağlanmış ve 15 yıllık sigortalılık süresinin bulunması halinde diğer şartları da taşımaları durumunda yaşlılık (emeklilik) aylığı bağlanıyor. 4447 sayılı kanun ile 08.09.1981’den önce işe başlamış kadınlar ile 8.9.1976’dan önce işe başlamış olan erkekler 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla kadınlar 50 ve erkekler 55 yaşında emekli olabiliyor. 4759 sayılı kanuna göre ise; 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalılar da diledikleri zaman emekli olabilecekler. 23.5.2002 tarihinde bu şartları yerine getirmeyen sigortalılar aşağıdaki esaslara göre yaşlılık (emeklilik) aylığına hak kazanacaklar. En az 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 gün sayısını; 1 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları, 2 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları, 3 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları, 4 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları, 5 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler. ÖRNEK İlk defa 01.04.1985 tarihinde çalışmaya başlayan ve 01.01.1945 doğumlu olan Ali Bey bugüne kadar toplam 3500 gün prim ödemiştir. Ali Bey yaşlılıktan dolayı ne zaman emekli olabilecektir? Ali Bey, ilk defa 01.04.1985 tarihinde çalışmaya başlamakla birlikte emeklilik için gereken 25 yıl sigortalılık süresi ve 5225 gün sayısını dolduramıyor. Bu durumda yaştan emekli olabilmesi için 3600 gün sayısını doldurması gerekiyor. 3600 gün sayısını doldurduğu takdirde yaşlılıktan emekli olabilecek. mayacaklar. C İlk Defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Kadınların Emekliliği İlk defa reformdan itibaren sigortalı olacak kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2048 yılında 65’e ulaşacak. Yıllar itibarıyla kadın sigortalılar için emeklilik yaşları yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi artacak. Reformdan Sonra İlk defa 08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihi arasında sigortalı olan kadın ise 58 ve erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaştan dolayı emekli aylığına hak kazanacaklar. CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI 16 MART 2008 SAAT 11.00 “ÇANAKKALE ZAFERİ’NDEN SINIR ÖTESİ HAREKÂTA” konulu kahvaltılı toplantımızda Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. KUTSAL YUSUF Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. KEMAL ÇEBİ CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI 16 MART 2008 SAAT 17.00 de BİZ KAÇ KİŞİYİZ (MEMLEKET SEVDALILARI) KONFERANS: BİLİMSEL DÜŞÜNCE, TOPLUMSAL YAŞAM KONUŞMACI: Prof. Dr. SAYIN CELAL ŞENGÖR Tarih : 16.03.2008 Saat : 10.00 Yer : Salon Serenat Rahmanlar KARTAL/İSTANBUL Kahvaltı Ederi: 10.00 YTL. İletişim: Ayfer YILMAZ 0535 506 51 45 Hülya KOYUN 0532 212 51 65 Lütfen 15.03.2008 tarih saat 15.00’e kadar rezervasyon yaptırınız. CUMOK MECLİSİNDE BULUŞUYORUZ. CUMHURİYET OKURLARINI TÜRKİYE’NİN TESLİM ALINMASI PLANINA KARŞI DİRENME YOLLARI KONUSUNDA BEYİN FIRTINASINA ÇAĞIRIYORUZ. SAYIN EKONOMİST Araştırmacı Yazar EROL MÜTERCİMLER ile buluşuyor, TÜRKİYE’NİN TESLİM ALINMASI PLANINA KARŞI NASIL DİRENİLECEĞİNİ KONUŞUYORUZ. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: MAKSEV, Sahil Yolu Rıhtım Cad. No:10 Maltepeİst. İletişim: 0536.739 02 29 0505.815 10 17 0532.281 54 54 UĞUR CİVELEK’in SÖZ SİZLERİNDİR! SEN GELMEZSEN FİKREN BİR EKSİĞİZ Yer : YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ, TURHAN TUZCU SALONU, ATAKÖY 9.KISIM, ATRİUM YANIBAKIRKÖYİstanbul İletişim : 0536.739 02 29 0505.815 10 17 0532.281 54 54 www.cumok.org SUNUŞUNDAN SONRA Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. ÖZLEM AYDEN www.cumok.org CUMHURİYET 15 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog