Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

13 MART 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EMEK , 7 lığından başka tarımsal model istenmediğine dikkat çekti. AKP’nin kırsal alandan çiftçilerin tasfiye edilmesini temel yönelim olarak benimsediğini belirten Çobanoğlu, geçen yıl 1700 çiftçinin üretimi bıraktığını hatırlattı. EMEKÇİLER TAKSİM’E YÜRÜYECEK Emek Platformu Bileşenleri, yeni SSGSS Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla bugün saat 12.00’de Tünel’de toplanarak Taksim’e kadar yürüyecek ve ardından bir basın açıklaması yapacak. Platformun altığı karar doğrultusunda çalışanlar yarın da 10.00 ile 12.00 arasında uyarı amaçlı “çalışmama haklarını” kullanacak. Türkiye Gazetciler Sendikası İstanbul Şubesi, başta basın çalışanları olmak üzere tüm emekçileri bu eyleme destek vermeye çağırdı. CARREFOUR’DA İŞE İADE Carrefour Gebze Depo’da işten atılan işçilerin açtığı işe iade davasında, mahkeme işe iade kararı verdi. Carrefour Gebze Depoyu sendikasızlaştırıp künhene+negal olan taşeron bir firmaya devretmesinin ardından daha öne Tez Kopİş’te örgütlü olan işçilerin bir kısmı 22 Ocak tarihinde işten atılmış, atılan sekiz işçiden dördü işe iade davası açmıştı. 7 Mart tarininde görülen davanın ilk duruşmasında Turabi Bölün, Cevat Okçu, Aşkın Açtı ve Özkan Aktaş için işe iade kararı verildi. Ü Z Ü M S E N 5 YA Ş I N D A Üzüm Üreticileri Sendikası kuruluşunun beşinci yılına girdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ÜzümSen Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu, küresel sermaye gıda egemenliğini ele geçirmek için tüm dünya’da şirket tarımcı GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Bizimkilere Özgü Bir Reform... Galiba daha önce de yazmıştım, reform denildiğinde güçlülere sağlanacak avantajlarla güçsüzlerin ellerinden alınacakları gizlemenin yeni bir yolunun açılacak olmasından korktuğumu. Örneklerini sıralamaya kalksam kalınca bir cilt kitap olur. Sanırım birkaç örnek vermek yeterli olur. Türk Ceza Yasası’nın toptan yenilenmesini de “reform” diye yutturmaya kalkmışlardı. Türkiye’yi yakından izleyen (?) Avrupa Birliği de gerçekleştirilen reformu övüp, alkışlamıştı. Daha sonra ortaya çıktı ki, eski ceza yasasında suç sayılan bazı fiiller, değişiklik sırasında yok sayılmış ya da cezaları azaltılıvermiş. Kaçak öğretim kurumu açmanın cezasının caydırıcı olmaktan çıkarılmasıyla kaçak Kuran kursu açanlar hapisten kurtulduğu gibi, kapatılmaları zorunluluğu da kaldırılmış. Yine eski ceza yasasında ayrıntıları ile belirlenmiş ve özelliklerine göre hapis cezası öngörülmüş rüşvet suçu da yok edilen suçlar arasında. Eğer, Ankara’daki tapu dairelerinden birinde yaşandığı iddia edilen rüşvet olayı ortaya çıkmasaydı, bu değişikliği de öğrenemeyecektik. Artık işini bilen (!) memurlarımız, rüşvet değil, hediye ya da bahşiş alıyorlar. Yaklaşık 80 yıllık bir suç, ülkemizin gelişmesine (!) paralel olarak kaldırılmışsa, sıranın hangi suça geleceğini düşünmek zorundayız. ૽૽૽ “Reform” nitelemesiyle gündeme getirilen önemli değişikliklerden biri de “Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı” ile gerçekleştirilmek isteniyor. Önce reform sözcüğünün ne anlama geldiğini Türkçe Sözlük’ten (Türk Dil Kurumu / yeni basım) okuyalım: “Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat.” Reformu yapma durumundaki siyasilerin reformculuğunu da aynı sözlük şöyle tanımlıyor: “Eldeki imkânlarla ihtilale başvurmadan toplum düzeninin daha iyi duruma getirilebileceğini, sosyal adaletin sağlanabileceğini ileri süren siyasi sistem, ıslahatçılık.” Demek ki demokrasi, insan hakları, özgürlük, laiklik gibi kavramların içlerini boşaltma yolundaki başarılar örnek alınarak “sosyal güvenlik” kavramını yozlaştırma sırası gelmiş. ૽૽૽ Geriye gidişin “reform” olarak nitelendirildiği ve anayasasında “sosyal hukuk devleti” yazılı bir başka ülke var mı? Belki vardır ama ben bilmiyorum. Bilmesem de hangi ülkeler olabileceğini tahmin ediyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen söz konusu tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme alınacağı günü bekliyor. Tasarının tartışılmaya açıldığı günden bu yana da, sarı sendika tanımına girmeyen sendikalarla, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, reformun iyileştirici değil “yok edici” bir içerik taşıdığını anlatmaya çalışıyorlar. Öncelikle tasarı, sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altında toplanması amacının yok sayılmasını öngörüyor. Emekli Sandığı’na tabi olanlar için bir şey değişmiyor. Emekli aylıklarını son aylıkları üzerinden almayı sürdürecekler. Ama Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olanlar için kazın ayağı öyle değil. Sigortalı çalışma süreleri, her yıl 100 gün artarak 9 bin güne çıkacak. Emeklilik yaşı da kadınerkek ayrımı olmaksızın 65’e çıkacak. Bağlanacak emekli aylığı da bugünkülerin üçte birine düşürülecek. Kısacası çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumları olacak ama, sosyal güvenlikleri olmayacak. Eskiden daha insaflı değişiklik girişimlerini tanımlamak için “mezarda emeklilik” söylemi kullanılırdı. Yeni reforma göre işçiler mezarda bile emekli olamayacaklar. ૽૽૽ Bir de “yıpranma payı” hakları ellerinden alınacak çalışanlar var. Gazetecilerin de arasında bulunduğu kimi işlerle meslekler, sanki yaptıkları işin niteliği ve niceliği değişmiş gibi bu haktan soyutlanmak isteniyor. Hem de prim toplama züğürdü olan güvenlik kurumu, her ay tahsil ettiği 1 milyon YTL’lik prim gelirinden yoksun bırakılarak. Tanrı Türkiye’yi “Hemen uygulanmayacak ki” denilerek savunulan yeni reformlardan (!) korusun. Hak gasplarına yol açan SSGSS’nin geri çekilmesini isteyen emekçiler ayakta Her yerde eylem var E mek Platformu, AKP hükümeti tarafından hazırlanan ve pek çok hak gaspına yol açacak olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nı protesto kararı doğrultusunda yurdun dört bir yanında ayağa kalktı. Dün çeşitli kentlerde iş bırakma, toplantı, gösteri ve yürüyüş yapan çalışanlar, bugün de yurt genelinde iş bırakma eylemi yapacak, meydanlara inerek taleplerini dile getirecek. Protestolar kapsamında KESK’e bağlı Yapı YolSen üyeleri dün iş bırakma, otoyol gişelerinde de iş yavaşlatma Ç eylemi yaptı. Yapı YolSen üyeleri, dün Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Bayındırlık İl Müdürlükleri ve İller Bankası’nda iş bıraktı. Sendika üyeleri, İstanbul’da Kurtköy gişelerinde 10.00 alışanlar pek çok kentte SSGSS’yi protesto etmek için gösteri yaptı. KESK’e bağlı Yapı YolSen üyeleri iş bırakma ve yavaşlatma eylemi yaptı, bugün de iki saatlik iş bırakma eylemleri yapılacak. TİSK, yapılan ve yapılacak iş bırakma eylemlerinin genel grev niteliği taşıdığını ve kanunsuz olduğunu öne sürdü. 12.00, Mahmutbey gişelerinde 12.0014.00, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 14.0016.00 saatleri arasında iş yavaşlattı. Eylem nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Trabzon’da basın açıklaması yapan Yapı YolSen üyeleri, Kocaeli’nde de ellerinde “Egzoz soluyorum kanser oluyorum”, “Döner sermayeden pay istiyoruz”, “Sefalet ücretine hayır’’ yazılı dövizlerle TEM Otoyolu Kandıra Turnikeleri önün de toplandı. Açıklamanın ardından grup dağılırken, eylem nedeniyle gişelerde uzun kuyruklar oluştu. Sendika üyeleri Diyarbakır, Gaziantep ve Adana’da da kitlesel basın açıklamaları ve iş yavaşlatma eylemi yaptı. Adana’da yapılan eylemlere, Türkİş’e bağlı sendikalarla ÖDP ve EMEP üyeleri de destek verdi. Adana otoban gişelerinde de iş yavaşlatma eylemi yapan kamu emekçilerine, araç sürücülerinden bazılarının tepki gösterdiği, bazılarının ise destek verdiği gözlendi. Gölcük Adana TİSK ihbar ediyor T ürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) açıklamasında, Emek Platformu’nun cuma günü yapacağı 2 saatlik iş bırakma kararına tepki gösterilerek “Hükümetimizi, kriz dönemlerinde fonksiyonu özel önem taşıyan Ekonomik ve Sosyal Konsey’i derhal toplantıya çağırmaya; işçi ve memur konfederasyonlarını da kanunsuz eylemlere başvurmaktan bir an önce vazgeçmeye ve sağduyuya davet ediyoruz’’ denildi. Tasarının ülkede yoğun tartışmalara yol açtığının altı çizilen açıklamada, Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun 1314 Mart 2008 tarihlerinde, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nın yasalaşmaması amacıyla bazı eylemler yapacağı hatırlatıldı. Söz konusu eylemin “genel grev’’ niteliği taşıdığı ve “kanunsuz’’ olduğu öne sürüldü. Söz konusu açıklamaya yanıt veren Türkİş ise iki saatlik iş bırakmanın yasalardan doğan bir hak olduğunu hatırlatarak “Açıkçası TİSK’in, kazanılmış haklarını korumak için 2 saat süreyle ‘çalışmama hakkını’ kullanan çalışanların bu etkinliğini desteklemek yerine ‘kanuna aykırı’ söylemiyle ihbar etmesi üzücüdür. TİSK’in bu yanlıştan bir an evvel dönüp, çalışanların yanında yer alması bizleri sevindirecektir” denildi. Gölcüklü işçilerden tepki ölcük Tersanesi ve diğer askeri işyerlerinde çalışan binlerce işçi dün gerçekleştirdikleri kitlesel açıklamada hükümet tarafından hazırlanan Sosyal Güvenlik Reformu’na ve kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı tepkilerini gösterdiler. Gölcük Tersanesi işyerlerinden saat 12.00’de toplu halde çıkan işçiler hep birlikte Donanma Caddesi’nde alkışlı protestolarla yürüyerek “Suskun toplum olmayacağız”, “Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma”, “İşçi memur el ele, genel greve”, “Sosyal yıkım istemiyoruz”, “ABD uşağı olmayacağız” şeklinde sloganlar attılar. Yürüyüşe işçilerin örgütlü bulunduğu Türk Harbİş Sendikası yöneticilerinin yanı sıra Türkİş Kocaeli Bölge temsilcisi Adnan Uyar, Türkİş’e bağlı sendikalardan Petrolİş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Petrolİş Sendikası Yarımca Şube Başkanı Yaşar Erbaş, Teksif Sendikası Şube Başkanı Mustafa Karataş, Hakİş’e bağlı Hizmetİş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Taştekin, Türk SağlıkSen Şube Başkanı Ömer Çeker ve yöneticiler katıldılar. (Fotoğraf: Ahmet KURT) G TIP BAYRAMI’NDA EYLEM 1 2 6 İ Ş Ç İ AT I L M I Ş T I Doktorlar yarım gün iş bırakacak İstanbul Haber Servisi Hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı’nda İstanbul’da, sağlığın piyasalaştırılmasını da içeren, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nı protesto etmek ve hekim haklarını korumak amacıyla, yarım gün iş bırakma eylemi yapacaklar. 14 Mart’ta yarım gün iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, başta, acil servisler, yoğun bakım, onkoloji, kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisleri olmak üzere, hiçbir yurttaşın mağdur edilmeyeceğini duyurmuştu. İstanbul’da yarın 11.30’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir araya gelecek olan sağlık emekçileri Saraçhane Parkı’na yürüdükten sonra basın açıklaması yapacaklar. Çarşamba’da miting yapılacak CEMİL CİĞERİM oerinc࠽cumhuriyet.com.tr Cumhuriyet’e ödül Ⅵ Ekonomi servisi Eskişehir Tabip Odası, Atilla Özsever’e Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile ilgili yazıları nedeniyle araştırma dalında basın sağlık ödülü verilmesini kararlaştırdı. Oda temsilcileriyle birlikte Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi yöneticilerinden oluşan juri, köşe yazısı dalında Hürriyet’ten Mesude Erşan’a, röportaj dalında da yerel basından Nur Güdücü’ye ödül verilmesini uygun gördü. Ödüller, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle verildi. Tıp Haftası ödülleri 14 Mart’ta, İstanbul’da ayrıca “14 Mart Tıp Haftası Ödül Töreni” gerçekleştirilecek. Tıp Bilim Ödülü, Tıp Hizmet Ödülü’nün de aralarında bulunduğu ödül töreni kapsamında “Basında Sağlık Ödülleri” de verilecek. “Basında Sağlık Ödülleri’’ kapsamında gazetemiz iki dalda ödüle değer görüldü. Gazetemiz çizeri Musa Kart “Karikatür’’ dalında “Çizmeden Yukarı” bölümündeki karikatürü ile sağlık muhabirimiz Şule Köktürk “Yazılı Basın Araştırma” dalında, “Sağlığın Çöküşü” isimli çalışması ile ödüle değer görüldü. Ödül töreni yarın saat 10.00’da İstanbul Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek. İzmir Tekel’de direniş Tekel’in İzmir Balatçık’ta bulunan Yaprak Tütün İşleme Atölyeleri’nde çalışan 1350 işçi, vardiya bitiminde işletmeyi terk etmeyerek direnişe başladı. Yaprak Tütün İşletmesi’nde çalışan 11 kadın işçinin iş akitlerinin askıya alınması üzerine böyle bir eylemi başlattıklarını belirten işçiler, arkadaşlarına yapılan haksız uygulamayı protesto ettiklerini söylediler. Türkİş’e bağlı Tek Gıdaİş Sendikası Ege Bölge Yöneticileri de 11 kadın işçinin iş akitlerinin askıya alınması uygulamasının, işyeri yönetiminin keyfi davranışı sonucu olduğunu belirterek sendika olarak, işyeri yönetimini ve keyfi uygulamasını protesto ettiklerini, sendika üyesi işçilerin haklı direnişine tam destek verdiklerini ifade ettiler. SAMSUN Çarşamba Belediyesi’nde çalışırken Türkİş’e bağlı Belediyeİş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle iş akitleri 12 Aralık 2007 tarihinde sona erdirilen 126 işçi için cumartesi günü (15 Mart) miting düzenlenecek. Çarşamba itfaiyesi önünden başlayacak. Mitinge Türkİş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve Belediyeİş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da katılacak. Mitinge Türkİş’e bağlı diğer sendikalar da destek verecek. Çarşamba Belediyesi’nin işten çıkarttığı 126 işçi, her gün işe gider gibi belediye önünde bir araya gelerek mesainin bitmesini bekledi. İşçiler, ekmeğiyle oynayanlara gereken cevabı seçim geldiğinde vereceklerini, kendilerinin sendikaya üye oldukları için böyle bir mağduriyet yaşadıklarını, sonuna kadar da haklarını arayacaklarını söylediler. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise bazı sendikaların yaptığı açıklamaları maksatlı olarak değerlendirdi. Grevde üçüncü yıl Ⅵ MERSİN (Cumhuriyet) Tarsus’a bağlı Bağcılar beldesinde bulunan SCT Turbo Filtre fabrikası çalışanı DİSK Birleşik Metal İş üyesi işçilerin, 15 Mart 2006 tarihinde başlattığı grevde tam 2 yıl geride kaldı. Grevin 3. yıla girecek olması nedeniyle 15 Mart 2008 Cumartesi günü saat 14.00’te fabrika önünde basın açıklaması için bir araya gelecek olan SCT çalışanları, işverenin tutumunu protesto edecek. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Birleşik Metalİş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Seyfettin Gülengül, grevin 3. yılına gireceği gün yapacakları basın açıklamasına tüm emek dostlarının, işçi ve emekçilerin destek vermesini istedi. CUMHURİYET 07 K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog