Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

08.00 Rachealray Show10.00 The Martha Ste- wart Show 12.00 Ellen Show 14.00 Dizi: Desperate Hou- sewiwes 16.00 Dailyshow- with Jonstewart 16.30 Conano’Brien 18.30 Dizi: Hollyoaks 21.00 Dizi: Dırt 23.00 Breakingbad 24.00 Southpark 01.00 Dizi: The Tudors 02.00 Poker Ro- yale (0 212 335 00 00). SAYFA CUMHURİYET 9 KASIM 2008 PAZAR 14 TELEVİZYON 08.30 Pazardan Pazara 09.40 Yabancı Film: Muhteşem Yedilinin Si- lahları 11.45 Politik Açı- lım 13.20 Küçük Şeyler 14.05 Haber Anadolu 14.50Seyr-i Alem 15.35 Meh- metçik 16.30 Kırmızı Işık 17.20 Bir Keli- me Bir İşlem 18.15 10 Kasım Mesajları 18.30 Ana Haber Bülteni 19.15 Milli Pi- yango Çekilişi 19.30 Stadyum 23.30 Te- le Lig 01.05 Günün Ardından 01.25 Ya- bancı Film: Muhteşem Yedilinin Si- lahları (0 312 490 43 00). 09.00 Sanataktif 09.30 Haber Kahvesi 11.10 Medya Medya 12.00 Ha- ber 12.10 Karşılıksız Sev- gi 12.25 1+100 13.25 Tasarım ve Yaşam 14.00 Haber 14.15 Eğitim Şart 15.10 El Alem Ne Der 15.25 Yayın Dünyası 16.15 Spor Pazarı 16.55 Şahitlikler 17.45 Ge- ziname 18.05 Spor 18.25 Bağlantı Nok- tası 19.00 Haberler 19.20 Yeni Bir Hayat 19.30 Ayrıntı 20.00 Selim İleri’nin Not Def- teri 21.10 Yabancı Film: Anne Ya Da Leyla 22.45 Anadolu’dan 23.00 Gün Bi- terken 23.15 Önce Şiir Vardı 24.00 Bili- şim Rüzgarı 01.35 Geleceğe Umutla Bakmak (0 212 259 72 75). 09.00 Çizgi Sinema 11.00 Son Nokta 13.00 Haberler 16.00 Haberler 16.15 Gün- dem 17.00 Sanat Hayatı 18.00 Sınıf Gözüyle 19.00 Ana Haber 20.00 Edebiyat Cephesi 21.00 Haftaya Ba- kış 22.00 Gündem (0 212 251 50 90). 08.10Yaşama Keyfi 08.30 Çağatay Yolda 09.10 İş ve Yaşam 10.10 Gezgin 10.40 Yemek Ne Demek 11.20 Gö- rünmeyenler 12.10 Öteki Tanık 12.30 Bi- zim Kulüp 13.20 Renkler 14.10 Fuar Trend 15.20 Çağatay Yolda 16.10 Digital Hayat 16.30 Maksimum Sokaktayız 17.10 Ya- şama Keyfi 17.40 Öteki Tanık 18.10 Üni- versite Medya 19.10 Şimdiki Zaman 20.50 Yeter! Söz Taraftarın 22.10 Basketbol Pa- norama (0 212 449 07 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Spongebob Squa- repants 13.00 Dizi: Gossip Girl 14.00 Dizi: Las Vegas 15.00 Dizi: Terminatör 16.00 Dizi: Wit- hout A Trace 17.00 Dizi: Two A Half Men 17.30 Dizi: The King of Queens 18.00 Dizi: The Big Bang Theory 19.00 Dizi: Prison Break 20.00 Dizi: Smallvil- le 21.00 Dizi: Terminatör 22.00Dizi: Battlestar Galactica 23.00 Dizi: Fa- mily Guy 24.00 Dizi: Terminatör 01.00 Dizi: Smallville 02.00Dizi: Battlestar Galactica 03.00 Dizi: Prison Break 04.00 Dizi: Terminatör 05.00 Two A Half Men (0 212 330 01 01). 06.00 Çizgi Film 08.00 Karamel 10.00 Pazar Sürprizi 13.00 Gün Ortası Haberleri 13.15 Ender Sa- raç’la Sağlıklı Günlar 14.15 Pack Shot 15.15 Yabancı Film: Diş Perisi 19.00 Haber 19.45 Spor Sayfası 20.00 Var Mısın Yok Musun? 23.00 Dizi: Ka- ramel 00.30 6 Pas 03.00 Yabancı Film: Şeytan’ın Kulübü 05.00 Yabancı Film: Ölüm Bizi Gözetliyor (0 212 355 01 01). 09.00 Haber 09.20 Ça- lışma Hayatı 10.00 Ha- berler 10.10 Yaşasın Pa- zar 12.00 Haberler 12.10 Okan Bayülgen: Sade Vatandaş 14.00 Haberler 14.10 Futbol Aktüel 16.00 Ha- berler 16.10 Futbol Zirvesi Derbi 18.00 % 100 Futbol 19.00 Haber 19.45 Dün- yayı Sarsan Günler 20.50 %100 Futbol 23.00 Haberler 23.10 Jon Stewart ile Dünya Baskısı (0 212 335 00 00). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 11.15 Yabancı Film: Şö- valye 13.00 Dizi: Hope & Faith 13.45 Dizi: Ugly Betty 14.45 Robin Hood 16.00 Yabancı Film: Yangın 18.00 Dizi: Will Grace 18.30 Dizi: The Office 19.15 Back Of You 20.00 Dizi: Monk 21.15 Lost 23.30 House (0 212 326 40 00). 07.30 Nası Yani 10.05 Yaşama Sevinci 11.15 Kürşat Başar’la 13.00 Haber Bülteni 13.25 Spor 14.20 Yol Üstü Lezzet Durakları 14.20 İş‘te Gündem 16.15 Belgesel: Gerçek Hikayeler “James Bond” 17.20 Futbol Mania 19.25 Spor Vizyon 20.00 Bir Yudum İnsan 21.00 Futbol Mania 23.25 Ora- daydım 00.10 Her Yerde Bir Haber Var 01.10 Futbol Mania 03.05 İş‘te Gün- dem (0 212 413 56 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 10.00 İmparatorun Yol- culuğu 11.30 Pazar Soh- betleri 12.30 Türkülerden Gönüllere 13.30 Son Nokta 15.00 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Film: Uçaktan İntikam 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Vurgun 22.10Futbol Merkezi 23.40 Yabancı Film: Şölen 03.00 Futbol Merkezi 04.40 Türkü- lerden Gönüllere 05.30 Yerli Film: Artiz Mektebi (0 216 554 66 11). 06.15 Yumurcak TV 07.45 Dizi: Kayıp Prenses 10.15 Ya- şamdan Dakikalar 12.15 Si- gortacı 13.00 Gün Ortası 13.30 Ekopazar 14.15 Harika Pazar 17.00 Dizi: Parmaklıklar Ardında 19.00 Haberler 20.00 Dizi: Kayıp Prenses 22.10 İbo Show 01.20 Yabancı Film: Brooklyn Kanunla- rı 05.20 Haber Bülteni (0 212 354 30 00). 06.30 Yabancı Film: El Dorado Yolu 08.00 Di- zi: Bez Bebek 12.00 Öğ- le Gündemi 12.15 De- kodizayn 13.30 Yerli Film: Oh Olsun 15.45 Yalancı Ro- mantik 16.45Dizi: Bez Bebek 18.45 Haberler 19.45 Spor 20.00 Dizi: Arka Sı- radakiler 23.15 Sine Manyak 00.30 Ya- bancı Film: Göklerin Hakimi 04.15 Ar- ka Sıradakiler (0 212 454 71 71). 08.00 Her Eve Lazım 08.30 Çizgi Film 09.30 Dizi: Pulsar 11.30 Otokolik 12.30 Her Açı- dan 14.30 Keyf-i Sibel 15.40 Hakan’la Geziyorum 17.00 Sü- per Star Life 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Pop Star Alaturka 24.00 Futbolig 02.00 Haber Bülteni 03.00 Arım Balım Peteğim 05.30 Dizi: Sihirli An- nem (0 212 413 50 00). 09.15 Burası Haftasonu 12.00 Haber 12.10 Otomobil Kulübü 13.00 Haber 13.15 Futbol Pazar 14.00 Haber 14.10 Futbol Pazar 15.10 Medikal 16.30 Spor Bülteni 17.00 Haber Bülteni 17.05 Spor Bülteni 17.15 Teknopark 18.00 Haber Büleni 18.10 Spor Bülteni 19.45 Ana Haber Bülteni 20.00 Aktüalite 20.50 Futbol Pazar 22.15 3 İnsan 3 Öykü 23.15 Söz Sende 01.15 Fihrist 03.00 Haber (0 212 313 60 00). 06.00 Dizi: Hannah Monta- na 07.00 Çizgi Film 08.15 Di- zi: Acemi Cadı 10.00 Koş Dur Eğlen 11.45 Çizgi Film: Kanal D Çcuk Kulübü 12.45 Şeffaf Oda 14.00 Her Eve Lazım 14.30 Yabancı Film: Rock Kampı 16.50 Aşk- ı Memnu 19.00 Ana Haber 19.50 Spor 20.00 BKM Mutfak Çok Güzel Hareket- ler Bunlar 22.00 Gece Gündüz 01.30 Ya- bancı Film: Suç Silahı 03.30 Genco 05.00 Elveda Derken (0 212 478 00 88). 07.00 İş’te Yaşam 08.00 Çizgi Film Kuşağı 09.30 8. Etap 10.15 İnsan İnsana 11.15 Bunu Konuşalım 13.00 Haberler 13.15 Sağduyu 15.00 Bu İş İçin Lazım 15.45 İnsan Sarrafı 17.15 Kentlerin Dili 18.00 Comedya 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Yabancı Film: Ey- lül’de Birkaç Gün 22.15 Ve Gool 01.00 Yabancı Film: Eylül’de Birkaç Gün 03.00 Ve Gool 05.00 İnsan İnsana 06.00 Kent- lerin Dili (0 212 288 51 52).07.00 Sihirli Ekran 10.00 Zevkler ve Renkler 11.00 VIP Pazar 12.00 Pazar Po- litika 13.10 Aş Kendini 14.00 Müzik Dergisi 15.00 Tük- soy’la İpek Yolu 16.00 Dün- yadan Futbol 16.40 Yerli Film: Dila Ha- nım 18.30 Ana Haber Bülteni 19.40 Te- legol Pazar 01.00 Yerli Film: Unutulan Kadın 02.45 Kırmızı Halı 03.45 Her Şeyi Söylemek Mümkün 05.30 Müzik Dergisi 06.30 Yeni Bir Gün (0 212 355 85 00). 09.15 Belgesel 11.00 An- kara Rüzgarı 12.30 Vo- leybol Ligi Karşılaşmaları 14.30 Artı Eğlence 15.15 Satır 16.15 Vardiya 17.20 Yörük Oba- larımız 18.00 Büyülü Perde 18.30 Haber 19.45 Spor Bülteni 20.00 Kınalı Yiğitler 21.00 Ankara Rüzgarı 22.30 Jeopolik Analiz (0 312 231 21 00). 08.00 Bugün Pazar 09.00 Çocuk Kuşağı 10.30 Kaliteli Yaşam 11.00 Çıkış Noktası 12.30 Haberler 13.00 Birebir 14.30 Haber 17.00 Tüken- meden Tüketmek 18.30 Üretimden İh- racata 19.30 Haber Öncesi 20.00 Ana Haber 21.00 Yurdun Sesi 23.00 İmar Dosyası (0 312 234 14 34). 07.30 Yabancı Film: Batı- daki Adam 09.30 İz Peşinde 11.00 Eko Flash 12.20 Dest- i İzdivaç 14.50 Dizi: Yedi Te- pe 15.45 Roman Show 17.50 Manşet 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Yerli Film: Derviş Bey 22.45 Yabancı Film: Özgür Willy 00.45 Gerçek Kesit 02.30 Haber (0 212 256 82 82). cumtv@cumhuriyet.com.tr TV PROGRAMLARI CMYB C M Y B 07.00 En Sevilen Müzik Klip- leri 09.00 Çizgi Film 10.00 Yaşamın İçinden 11.00 Gençler Konuşuyor 13.00 Haber 13.20 İnsan Yaşam ve Teknoloji 13.50 Alternatif 14.50İki Dilden İki Telden 16.20 En Sevilen Müzik Klipleri 17.00 Gül- listan 18.30 Ana Haber 19.30 Kale Arkası 20.30 Cumhuriyetin Bekçileri 22.00 Yaşa- dıkça 24.00 Gece Postası (0 212 639 74 31). Türk Gençliğine Hizmet Vakfı ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 70. YILI Oturum Başkanı Prof. Dr. Güngör ŞATIROĞLU Türk Gençliğine Hizmet Vakfı Başkanı SLAYT GÖSTERİSİ ATATÜRK’ÜN SÖYLEVLERİNDEN BİR BÖLÜM Konuşmacı Yekta Güngör ÖZDEN Anayasa Mahkemesi Önceki Başkanların- dan Orhan KOLOĞLU Yazar-Araştırmacı Tarih: 10 Kasım 2008 Saat 17.00-19.00 arası Yer: İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri İTÜ Maçka Kampusu, Teşvikiye Tel: 0212 243 24 74 KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEME- Sİ'NDEN Esas No: 2001/1456 Davacõ Mehtap Apt. yönetimi adõna vekili Av. Burhan DİLEK ta- rafõndan dahili davalõ Havva BAYDAR aley- hine mahkememizde açõlan onarõm ve güç- lendirme payõnõn öden- mesi hakkõnda davasõ- nõn yargõlamasõ sõrasõn- da dahili davalõ Havva BAYDAR’a dava di- lekçesi tebligat yapõla- mamõş ve tüm araştõr- malara rağmen tebligat adresi de tespit edile- mediğinden dahili da- valõ Havva BAY- DAR'a duruşmanõn bõ- rakõldõğõ 18.12.2008 günü saat.09.25’te du- ruşma salonunda hazõr bulunmasõ veya kendi- ni vekille temsil ettir- mesi aksi halde yargõ- lamaya yokluğunuzda devam edilip karar ve- rileceği hususu davalõ- ya ilanen tebliğ olunur. 20.10.2008 Basõn: 60166 10 KASIM 2008 Saat 08.00’de DOLMABAHÇE’deyiz. BAĞIMSIZ BİR YURT VE GELECEK UMUDU OLAN BİR ULUS YARATAN; SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL TÜM MAZLUM ULUSLARIN KADERİNİ DEĞİŞTİRİP YOLUNU AYDINLATAN YÜCE ÖNDER ATATÜRK! SENİN YOLUNDAYIZ! SONSUZA DEK YANINDAYIZ! LÜTFEN GAZETEMİZ VE BİR ÇİÇEK İLE GELİNİZ SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Toplanma Yeri: Dolmabahçe Sarayı Girişi Tarih: 10 Kasım 2008 Saat 08.00 İletişim: 0536 739 02 29 - 0505 815 10 17 0532 281 54 54 CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog