Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1. KOŞU: F: Gold For Lady (3), P: Theirry Henry (6), PP: Ro- yal Rapsodi (1), S: Can I Touch (2). 2. KOŞU: F: Tayfunhan (3), P: Naifağa (7), PP: Haberinolsun (5), S: Vustal (4). 3. KO- ŞU: F: Melekhan (9), P: Bambaşka (10), PP: Yeşilbulak (8), S: Nur Yõldõzõ (5). 4. KOŞU: F: Hõzlõ Bey (3), P: Eraiser (7), PP: Karanbey (4), S: Clapton (2). 5. KOŞU: F: Komançi (4), P: Ak- duman (6), PP: Zenginbaba (7), S: Erhanhan (1). 6. KOŞU: F: Koşulantay (1), P: Fides (7), PP: Mori (4), S: Abbyleix (2). 7. KOŞU: F: Topkapõbeyi (4), P: Defne Kõzõm (7), PP: Dew Drop (1), S: Zambezi (6). 8. KOŞU: F: Best Castle (7), P: Green Ri- ver (3), PP: Wow (10), S: Sagaris (2). CMYB C M Y B 4 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 SakatlõğõnedeniylesahalardanuzakkalanBrezilyalõnõnyokluğuözelliklekritikmaçlardahissedildi F.Bahçe Deivid’i arõyorGÖRKEM ÇÖTELİOĞLU LONDRA - Fenerbahçe’de kritik Arsenal maçõ öncesinde Eskişehirspor deplasmanõnda alõnan beraberlik moralleri bozdu. Sezon başõndan bu yana ligde 3 maç üst üste kazanmayõ başaramayan Sarõ - Lacivertliler yine geçer not alamadõ. Eşkişehir’de Edu’nun kendi kalesine attõğõ gol çok tartõşõldõ, Güiza değerlendiremediği fõrsatlarla ‘saç-baş’ yoldurdu. Aragones hedef tahtasõnõn tam ortasõnda, Aurelio’nun ayrõlõşõ en büyük faktör olarak gösteriliyor, Lugano-Edu çok eleştiriliyor, Gökhan ve Uğur için “Formsuz” deniliyor, Roberto Carlos hayal kõrõklõğõ yaratõyor. Fakat bir gerçek gözardõ ediliyor... Deivid, “Gözden uzak olan gönülden de uzak olur” misali es geçiliyor. F.Bahçe’ye transfer olduğu sezon yerden yere vurulan, ikinci yõlõndaki futboluyla takdir alan Brezilyalõ’nõn önemi unutulmuş gözüküyor. Avusturya’daki hazõrlõk kampõnda şanssõz bir şekilde ayak bileğini kõran Deivid, tek santrfor alõşkanlõğõndan ödün vermeyen Sarõ - Lacivertli teknik heyet için biçilmiş kaftandõ. Çünkü aslen kanat oyuncusu olmamasõna karşõn sağ tarafta görev yapan Brezilyalõnõn oyun stili ve şaşõrtõcõ bitiriciliği Sarõ - Lacivertlileri ‘gitti’ denen maçlarda ipten alacak nitelikte. Geçen sezonu hatõrlayalõm; F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynamasõ ve bir türlü yenilmeyen Chelsea’yi Kadõköy’de devirmesi nasõl gerçekleşmişti? Evet, takõm artõk mumla aranan bir özveriyle oynayõp tek vücut halinde hareket ediyordu. Ancak bütünün içinde sivrilen isim Deivid’di. Golleri yoktan var ederek F.Bahçe’yi yarõşõn içinde tuttu, hatta bir adõm öne taşõdõ ve en önemlisi hiç pes etmedi. Ne Aziz Yıldırım, ne Aragones ne de Aurelio... Kimse raydan çõkmõş bir treni devrilmekten tek başõna kurtaramaz. Ama Sarõ - Lacivertliler bir eksiklikten dert yanacaklarsa, mevcut durumda bu kesinlikle Deivid olmalõ. Rakamlar da aynõ ismi işaret ediyor. Alex’ten sonra Emre Belözoğlu’nun da İngiltere’ye götürülmeyeceği öğrenildi. Emre’nin maça çõkacak duruma gelemediği söylendi. F.Bahçe’nin Arsenal ile yarõn oynayacağõ karşõlaşmayõ İtalya Futbol Federasyonu’ndan Roberto Rosetti yönetecek. Fenerbahçe’de Aurelio Real Betis takõmõna transfer olduktan sonra, “Eyvah, yandık, mahvolduk” sesleri yükselmeye başladõ. Bir de kötü sonuçlar ortaya çõkõnca ‘Aurelio’ ismi yeniden duyuldu. Aurelio tek başõna bir takõm olmasa gerek. Bu takõmõn yedekler dahil her maçta 18 futbolcusu görev alõyor. Şimdi de Eskişehir maçõndan sonra Alex sakatlandõ, Arsenal maçõnda oynamayacak, bir kez daha duyuyorum ‘eyvah’ seslerini. Yahu neden eyvah? Maraton programõnõ izlerken Erman Toroğlu da benim gibi ‘eyvah’lara karşõ çõkanlardan birisi. Erman hoca konuşmasõnda Fenerbahçe, ‘Alexspor’ mu oldu yorumunu getiriyor. Bugüne kadar bu kulüpten kimler geldi kimler geçti. Yõldõz oyuncularõn yeri farklõdõr, her zaman da aranõlan isimler olurlar. Ama orta sahada görev yapan, gereksiz yerlerde, gelip arkadaşlarõndan top alan, yine gereksiz yerlerde dolaşan, zaman zaman koşan, zaman zaman yürüyerek maçlarõ tamamlayan, sakatlandõğõnda da kimseye sormadan oyun dõşõna çõkan bir Alex, bu kadar aranan bir isim olmamalõdõr. Evet, asistler yapmõştõr, goller atmõş ya da attõrmõştõr, bu onun görevidir. Eğer Alex’in yerine görev yapacak bir isim koskoca Fenerbahçe’de bulunmuyorsa bu herhalde bizim ayõbõmõz değildir. Yaşanacaklar sezon başõndan belliydi. Takõma baktõğõnõzda bazõ bölgelerde ikinci bir isim yoktu, zaten ikinci bir Alex tipi oyuncu olsaydõ kimse ‘eyvah’ diyemeyecekti. Taraftarõn büyük bölümü Alex’i yere göğe sõğdõramõyor, O da bundan elbette ki memnun. Ama her işin başõnda Alex olmamalõ! Brezilyalõ’nõn bir kaleci vuruşu yapmadõğõ kaldõ. Neden Josico’ya şans verilmiyor. Bursa maçõnda harikalar yaratmõştõ... Sonra? Hazõr bir Deniz Barış keza... Tümer için bir şeyler söylemeyeceğim. Alex’in yanõnda iyi bir alternatifti. Sakatlandõ, doğrusu anlamadõm bu işi. Fenerbahçe Alex’siz Londra’ya gidecek, asõl ‘eyvah’ olan Fenerbahçe takõmõnõn bugünkü halidir. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynamõş bir ekip Alex’in yokluğunu bu kadar büyütmemelidir. Önemli olan Fenerbahçe’nin bir takõm olduğunu göstermesidir. Alex’siz de Oynamalõ G Ö R Ü Ş HİLMİ TÜRKAY Spor basını mensupları olarak, bir türlü fut- bolun “İki kere iki dört eder” gibi bir müspet tarafı olmadığını öğrenemedik. Başarıların ve başarısızlıkların nedenini, niçinini düşün- müyoruz. Kazananı göklere çıkarıyor, kay- bedenleri ise yerin dibine sokuyoruz. Kısa sü- re sonra bu yorumlarımız ters çıkıyor ve bu nedenle de kendimizi tekzip ediyoruz. Hat- ta okuyucularımız karşısında saygınlığımızı yitiriyoruz. Çoğumuz, sonuç yazarıyız. Bu- na, birçok örnek gösterebiliriz. Fenerbahçe’nin, mevsim başından beri oy- nadığı kötü futbol karşısında çoğumuz, en- kaz edebiyatı yapmıştık. Ama hafta ortasında, Ankaragücü karşısında Fenerbahçe’nin al- dığı 1-0’lık galibiyet karşısında bu defa “Fe- nerbahçe rayına oturdu” gibi yorumlar yap- tık... Bundan iki-üç gün sonra Fenerbahçe, Eskişehir’de, oyunun büyük bir kısmını on ki- şi ile oynayan rakibi karşısında adeta ecel ter- leri döktü. Futbolcular zor duruma girdi. Edu, âdeti üzerine, kendi kalesine bir gol attı. Ül- kedaşı olan Roberto Carlos’un kafa ile ka- lecisine vermek istediği topun, kale çizgisi içi- ne mi yoksa dışına mı düştüğü, bir tartışma konusu oldu.. Eğer gol olsa idi Carlos, ken- di kalesine attığı gol ile gol orucunu da boz- muş olacaktı!.. Böylesine bir futbolcu için ne kadar dramatik bir olay. Bu beraberlikten sonra yine enkaz edebiyatı yapılmaya baş- landı. Haydi futbolcular dengesiz. Günleri, günlerine uymuyor. Ya spor medyamız, dengeli mi?.. Çoğumuz kulüplerimizin ami- gosuyuz. Olaylara at gözlüğü ile bakıyoruz. Ya yöneticilerimiz? Onlar da bir başka âlem.. Futbolda; bir türlü, okkanın her yer- de 400 dirhem olamayacağını bir türlü dü- şünmezler. Avrupa’daki bir gol kralının ve- ya şöhretli bir antrenörün, ülkemizde de ay- nı başarıyı göstereceğini zannederler. Ama yıllar yılı, bu düşünceleri onları yanıltır. Yi- ne de aynı şeyleri yapmaya devam eder- ler. Dönüp de arkalarına bakmazlar. Bu ne- denle de aldıkları teknik adamlara ödedikleri astronomik rakamlar, heba olur gider... Futbolcular, yöneticileri ve medyası, hepimiz aynı tarlanın ürünleriyiz. Birbiri- mize benzeriz. G Ö R Ü Ş / H A L İ T D E R İ N G Ö R F.Bahçe-BJK (S.Kupa / dk.14) F.Bahçe-Inter (Ş.Ligi / dk.43) CSKA-F.Bahçe (Ş.Ligi / dk.85) Kasımpaşa-F.Bahçe (TSL / dk.13) F.Bahçe-Beşiktaş (TSL / dk.29) F.Bahçe-G.Saray (TSL / dk.56) F.Bahçe-Trabzonspor (TSL / dk.4) F.Bahçe-İstanbul BŞB (TSL / dk.88) G.Antepspor-F.Bahçe (TSL / dk.55 ve 68) Ç.Rizespor-F.Bahçe (TSL / dk.30) Sevilla-F.Bahçe (Ş.Ligi / dk.20 ve 79) F.Bahçe-Kasımpaşa (TSL / dk.90) F.Bahçe-Chelsea (TSL / dk.80) F.Bahçe-Denizlispor (TSL / dk.58) F.Bahçe-G.Birliği (TSL / dk.71) DEIVID’İN GOLLERİ E-Posta: hderingor@hotmail.com web: www.halitderingor.net Futbolda Denge Yok.. Ya Bizde? AyağõburkulmasõnakarşõnG.Antepkarşõsõndamaçadevametmesi‘risk’olarakyorumlandõ Kewell kendini yaktı NEVZAT DİNDAR Galatasaray taraftarõnõn sevgilisi Harry Kewell hõr- sõnõn ve duygularõnõn kurbanõ oldu. Geçen hafta karaci- ğer rahatsõzlõğõ gündeme gelen ve futbol hayatõnõn teh- likede olduğu şeklinde haberler çõkan Avustralyalõ fut- bolcu, Gaziantepspor karşõsõnda ayak bileğini burk- masõna karşõn maça devam ederek Benfica ve Fener- bahçe maçlarõ öncesi takõmõnõ yalnõz bõraktõ. Kewell’õn bu zorlu iki karşõlaşmada oynamayacak olmasõ teknik heyeti sõkõntõya sokarken yõldõz futbolcunun üzerindeki baskõ nedeniyle oyuna devam ettiği ortaya çõktõ. Kulüp doktorlarõnõn ‘kenara alalım’ uyarõsõnõ dikkate alma- yan tecrübeli oyuncunun, bir süre sonra çõkmak zorun- da kalmõştõ. Kewell’õn sakatlanmasõna karşõn maça de- vam etmesinin ağrõlarõnõ artõrdõğõ ifade ediliyor. Yõldõz oyuncunun ikinci kez ayak bileğinde olabilecek bir bur- kulmanõn ise sakatlõğõnõ daha da ciddi boyutlara taşõya- bileceği ve bu nedenle Kewell’õn çõkmamakla önemli bir hata yaptõğõ vurgulanõyor. Sakatlõğõnõ sõcağõ sõcağõ- na hissetmemesi durumunda dahi Kewell’õn oyundan çõkmasõ gerektiğinin de altõ çiziliyor. Dün MR’õ çeki- len Avustralyalõ futbolcunun ayak bileğinde zorlanma tespit edildi. Yõldõz futbolcunun Benfica maçõnda kesin olarak oynamayacağõ, Fenerbahçe karşõlaşmasõna ise yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Aydın ve Mehmet Topal da yine Lizbon’da takõmdaki yerlerini alamaya- caklar. Bu arada Galatasaray’da Gaziantepspor galibi- yeti keyifleri yerine getirirken teknik direktör Michael Skibbe’nin dün takõm kaptanõ Ayhan Akman’la uzun süre görüşmesi dikkat çekti. G.Saray’õn Portekizli futbolcusu Fernando Meira, perşembe günü UEFA Kupasõ’nda karşõlaşacaklarõ Benfica’yla ilgili olarak “Beraberlik çok iyi sonuç olur” dedi. Portekiz’in Antena 1 televizyonuna demeç veren Meira, “Benfica’nın kazanmak istediğini biliyoruz, ancak biz de beraberliğin çok iyi bir sonuç olacağını bilsek de kazanmak hedefiyle geliyoruz” şeklinde konuştu. G.Saray’da attõğõ goller ve gösterdiği performansla bir anda taraftarlarõn gözdesi olan Milan Baros, UEFA Kupasõ’nõ ezeli rakipleri F.Bahçe’nin stadõ Şükrü Saracoğlu’nda oynamalarõnõn gerçekleşmesi halinde muhteşem olacağõnõ kaydetti. ‘BERABERLİK İYİ SONUÇ OLUR’ BEŞİKTAŞ ASBAŞKANI LEVENT ERDOĞAN, TAKIMI UYARDI ‘Düşten uyanmamõz gerek’ Spor Servisi - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanõ Levent Erdoğan, Kayserispor yenilgisinin kendilerini hem liderlikten hem de namağlupluktan ettiğini hatõrlatarak “Her ne kadar önümüzde uzun bir maraton varsa da artık pembe rüyalardan uyanıp, az konuşup çok işi yapma zamanının geldiğini düşünüyorum. Aksi takdirde geç kalmış oluruz” diye konuştu. Bundan sonraki her maçõn kendileri için önemli olduğunu belirten Erdoğan, “Anadolu takımlarının bu sene güçlü oluşları lige heyecan ve renk getirmiştir. Bu durum bizim her zaman güçlü olmamızı ve çok iyi hazırlanmamızı gerektirmektedir. Büyük veya küçük takım diye düşünmeksizin her maça çok büyük ciddiyetle hazırlanmalı ve her maçı final gibi düşünmeliyiz” ifadelerini kullandõ. Başarõ ve şampiyonluğu rakiplerin puan kaybetmesine değil, kendilerinin puan kazanmalarõna endekslemek durumunda olduklarõnõ anlatan Erdoğan, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili bir soruya, “Derbideki sonuç bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Başkalarının puan kaybetmesine değil, kendimizin kaybetmeyeceği ve kazanacağı puanlara göre hareket etmek zorundayız. Başkalarının puan kaybetmesine göre hesap yanlış olur” diyerek sözlerini tamamladõ. ŞANSINI ZORA SOKTU Seul fõrsat kaçõrdõ Spor Servisi - Ulusal Takõm ve Trabzonspor’un eski teknik direktörü Şenol Güneş’in Güney Kore’de çalõştõrdõğõ Seul ekibi, evinde oynadõğõ maçta 2-0 yenilirken ligin son haftasõnda liderlik koltuğundan oldu. Seul’ü çalõştõran Şenol Güneş’in öğrencilerinin dünkü Busan maçõnda yenilmeleri tüm camiada şok etkisi yarattõ. Seul bu maçõ kazansaydõ, son haftaya şampiyonluğunu ilan ederek girecekti. Bu sonuçla Seul, liderliği kendisiyle aynõ şekilde 51 puana ulaşan Suwon’a bõrakmak zorunda kaldõ. Güney Kore Ligi’nde şampiyon 9 Kasõm’da oynanacak maçlar sonunda belli olacak. Bilindiği gibi Şenol Güneş’in teknik direktörü olduğu Trabzonspor, 1995-96 sezonunda ligin bitimine 2 hafta kala evinde F.Bahçe’ye kaybederek şampiyonluktan olmuştu. ALTILI GANYAN 9 3 4 1 4 7 10 7 6 7 3 8 4 7 10 5 1 2 2 2 8 4/7 6 G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N ● TRABZONSPOR kalecisi Tolga, evinde merdivenden düş- tü. Tolga’nõn sol el tarak kemiğinin kõrõldõğõ ve 6 hafta futbol oynayamayacağõ bildirildi. ● DUMLUPINAR Üniversitesi Dağcõlõk Kulübü (DPÜDAK) üyesi dağcõlar, Kayseri’de Erciyes ve Adana’da Kaldõ dağ- larõnda tõrmanõş gerçekleştirdi. ● İTALYAN maratoncu Alberico Di Cecco’nun, doping kul- landõğõ bildirildi. ● BURSASPOR’dan ayrõlmak istediğini belirtip, ülkesine gi- den Adriano B. Melo’nun yerine Brezilya’da oyuncu arõyor. ● A ULUSAL Futbol Takõmõ’nõn, 19 Kasõm’da Viyana’da Avusturya’yla oynayacağõ özel maçõ Alman hakem Manuel Grafe yönetecek. Paralimpik anlaşmasõ AHMET YAZICI Türkiye ile Kore Milli Paralimpik Komiteleri arasõnda işbirliği anlaşmasõ imzalandõ. Çõrağan Palace Hotel Kempinski’de düzenlenen imza törenine, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Başkanõ Yavuz Kocaömer ve Kore Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Başkanõ Hyang-Sook Jang ile yetkililer katõldõ. İşbirliği anlaşmasõ kapsamõnda, gelecek yõl yapõlacak Dr. Trawinski Tekerlekli Sandalye Basketbol Turunvasõ’na Kore’nin yer alacağõ, Kore’de yaklaşõk 5 bin sporcunun katõlõmõyla düzenlenen Engelli Ulusal Olimpiyatlarõ’nda Türkiye’nin de yer alacağõ, ilki Türkiye’de gerçekleştirilmek üzere paralimpik gençlik kamplarõ organize edileceği, Kore’nin okçuluk ve masa tenisi branşlarõnda 6 ay ile 1 yõl arasõnda Türk antrenörlere eğitim vermek üzere eğitmen görevlendireceği ve engelli kõş oyunlarõyla ilgili olarak Kore’ye gönderilecek bir grup çalõştõrõcõnõn orada eğitim alacağõ açõklandõ. Kalserispor yenilgisi Beşiktaş’ta moralleri bozdu. Şenol Güneş. Kewell hırsının kurbanı oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog