Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Spor Servisi - Turkcell Süper Lig’in 13. haftasõ dev bir maça sahne oluyor. Ezeli rakipler F.Bahçe ile Beşiktaş, Kadõköy’deki derbide karşõ karşõya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadõ’nda saat 19.00’da başlayacak ve Lig TV’den naklen yayõmlanacak maçõ hakem Bünyamin Gezer yönetecek. Ezeli rakipler F.Bahçe ile Beşiktaş, bugün 321. kez karşõ karşõya gelecek. İki ekip arasõnda 28 Kasõm 1924 tarihinde, Sarõ - Lacivertlilerin 4-0 galibiyetiyle başlayan 84 yõllõk ezeli rekabette galibiyet sayõsõnda eşitlik bulunuyor. Bugüne dek yapõlan 320 maçta her iki takõm da 118’er galibiyet alõrken 84 karşõlaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadõ. Ezeli rekabette F.Bahçe’nin toplam 432 golüne, Beşiktaş 403 golle karşõlõk verdi. 1959 yõlõndan bu yana düzenlenen lig maçlarõnda ise taraflar bugüne dek 102 kez karşõlaştõ. Ligde geride kalan maçlarda Sarõ - Lacivertliler 35, Siyah - Beyazlõlar da 34 galibiyet alõrken ezeli rakipler 33 maçta eşitliği bozamadõ. Beşiktaş’õn ligdeki toplam 109 golüne F.Bahçe 101 golle karşõlõk verdi. CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 29 KASIM 2008 CUMARTESİ 18 SPOR GÖRÜŞ / A. BARBAROS TALI Tesisleşme! “Her ilçeye, kasabaya spor salonu yapmak için çabalıyoruz” demiş Başbakan, 6. Spor Şûrası’nın açılışında yaptığı konuşmada. Yer İstanbul. Bağlarbaşı’nda bir spor kompleksi. Bu satırları okuduğunuz Cumhuriyet gazetesinde 29 yıl bo- yunca yazmış, Türk basınının en kıdemli gazetecisi, Burhan Fe- lek’in adı verilmiş. Kapalı havuz dedikleri beş kulvarlı, 25 metrelik bir küvet var sözde spor kompleksinin içinde. Soyunma odaları ve tuvaletler pislik içinde. Nefes almak imkânsız. Havalandırma sistemi var mı, anlaşı- lamıyor. Tribünler seyirci yerine yarış sırasını bekleyen yüzücüler- le dolu. Seyirciler ise ya ayakta ya da merdiven boşluklarında. 14 yaş ve üzeri sporcuların yarıştıkları bir organizasyon. 2012, 2016 ve belki de aday olduğumuz 2020 Olimpiyat oyun- larında ülkemizi temsil etme potansiyeline sahip yüzücülerin ka- tıldığı bir yarışma. Gün ağarırken gelip ısınmalarını yapıyor, yarış hazırlıklarını ta- mamlıyorlar. Ardından giyinip, onlara ayrılmış yer olmadığı için tri- bünlere çıkıyor ve katılacakları mesafe/stilin başlangıç saa- tini bekliyorlar. Kiminin yarışı saat 10’da, kiminin ise saat 11’de start alıyor. Sabah ısınıp öğlen yarışanlar var içlerinde. Kısaca ne tesis sportif ne de organizasyon. Önceki hafta sonu düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyona- sı’nın ön eleme yarışlarından bahsediyorum. Nerede yapılıyor dersiniz? İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün dibinde. Durum şehirde böyleyken; her ilçeye, kasabaya yapılacak spor salonunun çabası içindelermiş! Nasılsa zemini parke olan yerler spor salonu, içi su dolu alan- lar ise yüzme havuzu. Oysa, bırakın sporcu, antrenör ve hakemlere doğru ya- rışma şartlarının sağlanması gereğini, seyirci artık müşte- ri olmuş durumda. Spor alanları, sporculara yönelik soyunma/giyinme, ısınma, bekleme ve yarışma bölümleri gibi temel gereklerin yanı sıra se- yirci/müşterinin beklentileri de göz önüne alınarak planlanıyor. Sporcu ve antrenörlerin yarışmalara hem fiziksel hem de zi- hinsel anlamda en uygun şartlarda hazırlanabilecekleri ortamın yaratılmış olması şart. Ötesi, seyirci/müşteriyi sportif etkinlik öncesinde ve sırasın- da eğlendirip, bilgilendirmeyi sağlayacak alt yapı ve teknik do- nanımın önceden düşünülmesi gerekli. Alan, farklı sosyo-ekonomik statülere sahip meraklılara hitap edebilecek özellikleri içermeli. Her türlü yayın için gerekli teknik donanımın kolayca kurula- bilmesine olanak sağlamalı. Sözün özü, spor amaçlı yapılar, mimarların yanı sıra spor pa- zarlamacıları ve teknik bilgiye sahip akil insanlar tarafından plan- lanmalı ve inşa edilmeli. Her yere değil, doğru yerlere. Seçim için değil, spor için... Zirve yarışından kopmak istemeyen F.Bahçe, lideri takip eden Beşiktaş’la karşılaşıyor Maçın PsikolojisiG Ö R Ü Ş ADNAN DİNÇER Derbiden BirAnıG Ö R Ü Ş HALİT DERİNGÖR F .Bahçe-Beşiktaş derbisinin tarihsel bir değeri var. Kaç kez oynadım bu derbilerde sayamıyorum. Ama bir tanesi var hiç unutmuyorum. Yıl 1945... Derbi Beşiktaş Şeref Stadı’nda... Çok kuvvetli bir Beşik- taş. İleride 2 oyuncusu var: Şükrü ve Kemal... Türkiye’nin gelmiş geç- miş en iyi ikilisi... Futbolculukları kadar esprileri de çok büyüktü. Maç ön- cesi F.Bahçe yöneticileriyle anlaşırlar. Maçta iyi oynamayacaklar, sonunda F.Bahçe kazanacak. Arkasından da F.Bahçe’ye gidecekler. Maç başladı, ilk dakikada Kemal kaleci Cihat’la karşı karşıya... Ama top ağlarda değil, havalarda. İkinci kez aynı şey oluyor, yine aynı so- nuç... Ama 3. kez böye olmuyor. Kemal geliyor, topu ağlara yoluyor. Ardından, yine top ağlarla buluşuyor. Futbolcular birbirimize bakıyoruz, “Ne oldu anlaşma” diye soruyoruz ve 2-0 yeniliyoruz. Maç sonrası bu iki esprili adamlar bizim takazalarımıza yanıt verirler: “Yahu ne ka- dar da saf yöneticileriniz var. Bizim gerçekten iyi oynamayacağımızı ve sonra da F.Bahçe’ye geleceğimizi sandılar..” D erbilerin sürpriz sonuçlarla bitmesindeki en önemli psikolojik neden, favori olanın kazanacağım rahatlığı ile alt bende olu- şan kaybetme olgusudur. Oyun düzenine en etkin olacak böl- ge orta alan gücü olacaktır. Son hafta görüldüğü gibi Mustafa Denizli, Sivok’u doğru bir ham- le ile Cisse’nin yanında görevlendirerek bu bölgede üstünlük sağ- lamak ve atak gücü riskine tedbir almak yolunu seçmiştir. Kanatlarda Uğur Boral, Carlos ikilisi ile Gökhan Gönül ve Deivid veya Kazım’ın savunma görevindeki yetersizliği iyi kullanılırsa Beşiktaş yine avan- tajlı olacaktır. Tello ve Holosko ile Nobre’nin oyundaki çıkışları de- vam ederse Fenerbahçe karşısında orta alan desteğini sağlayacak basit ve hatasız oynama becerisi gösterecek Ekrem ve İbrahim Üzül- mez yararlı olacak futbolcular olabilir. Sonuç olarak takım olma ve fizik güç açısından daha avantajlı görülen Beşiktaş, kendine yenil- meyecek bir psikoloji ile oynarsa kazanır. A vrupa’da kötü sonuçlar alan F.Bahçe, Turkcell Süper Lig’de bugün Beşiktaş ile yapacağõ derbiyi kazanõp taraftarlarõnõ sevindirmek istiyor. Ligde 20 puanla 6. sõrada yer alan Sarõ - Lacivertliler seyircisi önünde yapacağõ derbi maçtan 3 puanla ayrõlõp erken havlu atmamak amacõnda. F.Bahçe’de sakatlõğõ bulunan Semih’in yanõ sõra çalõşmalarõnõ takõmdan ayrõ sürdüren Tümer de Beşiktaş karşõsõnda forma giymeyecek. Sarõ - Lacivertlilerde teknik direktör Aragones’in yabancõ sõnõrlamasõ nedeniyle Maldonado’nun yanõ sõra Deivid-Josico ikilisinden birini daha yedek bõrakmasõ gerekiyor. İspanyol çalõştõrõcõnõn Porto maçõnda sonradan oyuna girmesine karşõn başarõlõ bir performans sergileyen Kâzım’a ilk 11’de görev verip Deivid’i kulübeye çekmesi ve ön liberoda Josico ile Selçuk’u oynatmasõ bekleniyor. Derbi maçõnõn hazõrlõklarõnõ dün akşam tamamlayan F.Bahçe’de Aragones’in en önemli silahõ duran toplar olacak. Özellikle Alex ve R.Carlos’un kullanacağõ serbest vuruşlar üzerinde çalõşan Aragones, Beşiktaş’õ duran top organizasyonu ile mağlup etmenin hesaplarõnõ yapõyor. F.Bahçe’ye golcü Semih’den kötü haber geldi. Yõldõz oyuncunun sağ dizinden operasyon geçirmesi halinde ilk yarõyõ kapatacağõ belirtildi. B eşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe’yi Siyah - Beyazlõlarõn başõnda çõkacağõ ilk derbi maçta yüksek temposuyla vurmayõ planlõyor. Hafta başõndan bu yana futbolcularõna dayanõklõlõk ve güç idmanlarõ yaptõran deneyimli teknik adamõn, takõmõndan maçõn temposunu yüksek tutmasõnõ istediği öğrenildi. Fenerbahçe’nin kasetlerini futbolcularõna adeta ezberlettiren Denizli, rakibinin yavaş oyun anlayõşõnõ kendi lehlerine çevirmeyi planlõyor. Bunun yanõ sõra özellikle kanat organizasyonlarõnõn üzerinde duran Siyah - Beyazlõlarda, Mustafa Denizli’nin bugün ilk 11’de görev vereceği İbrahim Üzülmez ve Ekrem Dağ’la özel bir görüşme yaptõğõ ve iki futbolcudan da ileri çõkarak kanatlardan orta yapmalarõnõ istediği vurgulandõ. Denizli’nin Eskişehirspor maçõndaki kurguyu korumasõ ve Sivok’u ön liberoda oynatmasõ bekleniyor. Öte yandan Mustafa Denizli’nin dõşõnda Rüştü de eski takõmõna karşõ ilk kez Şükrü Saracoğlu Stadõ’na çõkacak. Derbide Şilili yõldõz Tello’nun oynayabileceği açõklandõ. Beşiktaşlõ futbolcu Ekrem Dağ, “Sadece 3 puan almayı düşünüyoruz. Her maça nasıl çıkıyorsam buna da aynı şekilde çıkacağım. Sakinim, panik yapmıyorum” diye konuştu. Saracoğlu’nda sõcak gece SARI KART ALARMI LİG derbisi öncesi F.Bahçe’de 4, Beşiktaş’ta ise 3 futbolcu sarõ kart cezasõ tehlikesiyle karşõ karşõya. Sarõ - Lacivertlilerde savunmanõn önemli isimleri Roberto Carlos, Lugano ve Edu’nun yanõ sõra Ali Bilgin, sezon başõndan bu yana 3’er sarõ kart gördü. Bu futbolcular derbi maçta da sarõ kart görmeleri halinde gelecek haftaki Denizlispor maçõnda cezalõ duruma düşecek. Siyah - Beyazlõlarda ise 3’er sarõ kartlarõ bulunan Nobre, Serdar Özkan ve Cisse derbide sarõ kart görmeleri halinde Ankara maçõnda cezalõ olacak. Beşiktaş taraftarlarõna ayrõlan biletler dün satõşa çõkarõlõrken yoğun talep nedeniyle izdiham yaşandõ. Bilet gişeleri önünde yüzlerce taraftarõn birikmesinden dolayõ sağlõklõ bir şekilde satõş gerçekleştirilemedi. Bazõ taraftarlar izdiham nedeniyle rahatsõzlanõrken arka bölümdeki yandaşlar ise ön sõralarõ karaborsa bilet satõcõlarõnõn aldõğõ gerekçesiyle tepki gösterdi. Tartõşmalarõn büyümesini güvenlik güçleri önledi. BİLET KAVGASI ÇIKTI E Z E L İ R E K A B E T O G M B A Y LİG 102 35 34 33 101 109 TOPLAM 321 118 118 84 432 403 FENERBAHÇE’NİN AVANTAJI KADIKÖY BEŞİKTAŞ YÜKSEK TEMPO TUTTURACAK ARAGONES DENİZLİ Kayseri’de kazanan yok Tartõşmalõ kararlarõn verildiği maç 1-1 sona erdi KISA...KISA...KISA...KISA...KISA...KISA... 2009 UEFA Kupasõ finali tanõtõmõ 2 Aralõk Salõ günü saat 11.30’da Kadõköy Süreyya Tiyatrosu’nda yapõlacak. F.BAHÇE Başkanõ Aziz Yõldõrõm, bir gazetede kendisini eleştiren gazeteci - yazar Hõncal Uluç’a manevi tazminat davasõ açtõ. 5. AIBA Dünya Bayanlar Boks Şampiyonasõ’nda 63 kiloda Gülsüm Tatar ve 86 kiloda Şemsi Yağcõ finale yükseldi. 70 kiloda Nurcan Çarkçõ ise bronz madalya kazandõ. EFES PİLSEN, Sõrp pivot Predrag Drobnjak’õ transfer etti. KONYASPOR’da oynayan Tehoue’nin Konya’dan ayrõldõğõ, bu futbolcuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatõldõğõ belirtildi. BEKO Basketbol Ligi: O.Renault-Antalya B.: 84-85. G.SARAY Tekerlekli Sandalye Basketbol Takõmõ, Kõtalararasõ Şampiyona’nõn ilk maçõnda Miyagi Max’õ 83-46 yendi. 6’LI SONUÇLARI: 3-6-7/11-7- 4-8 (Ş.Urfa: 503.66 YTL), Alex. Delgado. KAYSERİ: 1 TRABZON: 1 STAT: Atatürk (Kayseri) HAKEMLER: Halis Özkâhya (3), M.Emre Eyisoy (3), Adil Sinem (5) KAYSERİSPOR: Souleymanou (5), Ali Turan (6), Eren (5), Aydın (5), Toledo (5), Saidou (5), Ragıp (5) (dk. 70 Bilal 4), Mehmet Eren (7), Olembe (5) (dk. 70 Umut), Mehmet Topuz (6), Cangele (7) TRABZONSPOR: Sylva (6), Serkan (5), Egemen (5), Song (5), Cale (4), Hüseyin (4), Selçuk (5), Colman (4) (dk. 85 Tayfun), Yattara (5), Umut (4), Gökhan Ünal (4) (dk. 83 Isaac) GOLLER: Dk. 61 Umut, dk. 70 Mehmet Topuz (pen.) SARI KARTLAR: Ali Turan, Ragıp, Cangele, Mehmet Topuz, Aydın (Kayserispor); Colman, Serkan, Cale (Trabzonspor) KIRMIZI KART: Dk. 79 Egemen (Trabzonspor) RECEP BULUT KAYSERİ - 13. haftanõn açõlõş maçõnda lider Trabzonspor, son haftalarda düşüşe geçen Kayserispor’la 1-1 berabere kaldõ. Hakem Halis Özkâhya, verdiği kararlarla maça damgasõnõ vurdu. 29. dakikada Ali Turan’õn ceza alanõnda Egemen’i düşürmesine ‘penaltı’ düdüğü çalan Özkâhya, 61. dakikada Umut’un kaleci Souleymanou’nun üzerinden yaptõğõ aşõrtma vuruşu Aydın’õn çizgiden çõkarmasõna ‘gol’ dedi. Bu pozisyonda top çizgiyi geçmemişti. Halis Özkâhya, 70. dakikada Cangele’nin ceza alanõnda Cale’yle yan yana mücadelesinde yerde kalmasõ üzerine bir kez daha beyaz noktayõ gösterdi. Trabzon’da Serkan Balcı vasatı aşamadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog